Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA Petre Andrei din Iasi

FACULTATEA de DREPT
REFERAT
Dreptul societatilor comerciale
STUDENT Roata Ionela!Rodica
Anul IV" #rupa $

CUPRINS
Notiuni generale privind societatea comerciala
3
Dizolvarea societatii comerciale
5
Lichidarea societatii comerciale
8
Concluzii
13
Bibliografie
14
2
Notiuni generale privind societatea comeciala
Societatea este un contract prin care dou sau mai multe
persoane se nvoiesc s pun ceva n comun, n scop de a mpri
foloasele ce ar putea deriva. (Codul civil romn,, articolul 1491)
Definiia citat enun trei componente principale care ar trebui s fie reunite
cumulative pentru existena valabil a unei asemenea entiti
1! necesitatea "nc#eierii unui contract, denumit $i pact societar!
2! constituirea unui fond comun, alctuit din aporturi ale membrilor!
%! scopul asociailor este de a reali&a c$ti'uri $i de a le "mpri "ntre ei!
(extul articolului 1491 omite totu$i s aminteasc explicit un alt element caracteristic
$i anume, voina comun a asociailor de a conlucra "n vederea obinerii de c$ti'uri!
)ceast voin, denumit *affectio societatis+ "ntre'e$te notele specifice enumerate
expres de le'iuitor! (rsturile evocate sunt caracteristice societii civile dar, printr,o
interpretare extensiv, pot fi aplicate $i "n ca&ul societii comerciale!
-ntre societatea civil $i cea comercial exist o suit de asemnri $i deosebiri!
)semnri sunt repre&entate de
ambele au aceea$i esen. fiecare repre&int o 'rupare de persoane $i de bunuri
(capitaluri) "n scop lucrativ. asociaii urmresc reali&area $i "mprirea
%
beneficiilor! /ub acest aspect, ambele tipuri de societi se deosebesc de
'ruprile fr scop lucrativ, respectiv asociaiile $i fundaiile!
att societatea civil ct $i cea comercial iau na$tere printr,un contract de
societate, elementele eseniale ale contractului de societate civil se re'sesc $i
"n cel de societate comercial (contribuii ale asociailor 0 aporturi, intenia de a
desf$ura "n comun o anumit activitate ct $i obinerea $i parta1area
beneficiului) astfel "nct, "n ambele ca&uri contractul de societate are caracter de
bi sau plurilateral, cu titlu oneros, comutativ, cu executarea succesiv $i
consensual. cu preci&area c, potrivit 2rdonanei de ur'en a 'uvernului nr!
3452661 republicat, actul constitutiv la societatea comercial nu mai este supus
obli'ativitii "nc#eierii "n form autentic (anterior acestei re'lementri forma
solemn era obli'atorie) putnd "mbrca forma unui "nscris sub semntur
privat, cu unele excepii!
Deosebirile sunt urmatoarele
o prim deosebire se refer la obiectul sau natura operaiilor pe care le reali&ea&
societatea. o societate este comercial dac, potrivit contractului, are ca obiect
efectuarea unor operaiuni calificate de Codul comercial ca fapte de comer. dac
societatea are ca obiect reali&area unor activiti care nu sunt fapte de comer, ea
este o societate civil!
alt deosebire "ntre societatea civil $i cea comercial const "n aceea c, "nc de
la constituire, societatea comercial este investit cu personalitate 1uridic!
Conform articolului 1 din 7e'ea nr!%151996, republicat, *societile comerciale
cu sediul "n 8omnia sunt persoane 1uridice romne+! Deci, societatea
comercial nu este numai un contract, ci este c#iar un subiect de drept distinct de
asociaii ce o compun, avnd patrimoniu propriu, care "i permite s,$i asume
obli'aii $i s rspund pentru "ndeplinirea lor!
intre societatea comercial $i cea civil exist deosebiri privind condiiile "n care
aceasta se constituie, funcionea& $i se di&olv!
9n conclu&ie, pe ba&a elementelor enunate societatea comercial% poate fi definit
ca o 'rupare de persoane constituit pe ba&a unui act constitutiv $i beneficiind de
personalitate 1uridic, "n care societarii se "nele' s pun "n comun anumite bunuri,
pentru exercitarea unor fapte de comer, "n scopul reali&rii $i "mpririi beneficiilor
re&ultate!
4
Dizolvarea societatii comerciale
Dizolvarea societatilor comerciale reprezinta o etapa n procesul
de ncetare a personalitatii juridice a acestora, formata dintr-un
ansamblu de operatiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului
societatilor n cauza.
Di&olvarea nu trebuie inteleasa ca o desfiintare imediata a persoanei 1uridice!
:ersoana 1uridica va continua sa existe, deoarece ea trebuie sa indeplineasca operatiile
de lic#idare a patrimoniului dobandit in timpul existentei sale! Di&olvarea are ca efect
imediat, numai incetarea raporturilor dintre asociati, nascute din contractul de societate!
Di&olvarea repre&inta astfel premi&a lic#idarii! ;a nu afectea&a existenta personalitatii
1uridice a societatii!
Dizolvarea se poate produce
pe baza unei hotarri a asociatilor (denumit $i voluntar. de exemplu di&olvarea
anticipat), ca& "n care #otrrea se public "n <onitorul 2ficial (pentru a face
posibil exercitarea dreptului de opo&iie al creditorilor "n termen de %6 de &ile de la
publicare) $i se "ntocme$te bilan de lic#idare.
prin hotarrea instantei judecatoresti, la cererea oricarui asociat (de exemplu
pentru ne"ntele'eri 'rave dintre asociati care "mpiedica functionarea societatii) sau
=
cnd "nsasi instanta dispune falimentul societatii comerciale respective, motiv
pentru care este o cale de di&olvare silita. di&olvarea mai poate fi pronuntata de
instanta "n ca&ul declararii nulitatii societatii comerciale, ca efect al nerespectarii
conditiilor de fond si forma impuse de le'e. instanta mai poate pronunta di&olvarea
societatii cnd societatea nu mai are or'ane statutare sau acestea nu se mai pot
"ntruni, cnd societatea nu a mai depus timp de % ani consecutivi bilantul contabil
sau alte acte, care potrivit le'ii se depun la >iroul unic al Camerei de Comertsi
-ndustrie sau cnd societatea si,a "nc#eiat activitatea, sau nu are sediu cunoscut, ori
asociatii au disparut sau nu au domiciliul sau resedinta cunoscute (cu exceptia
inactivitatii temporare, definita ca fiind perioada de maxim trei ani "n care societatea
poate sa nu desfasoare nici o activitate, dar sa anunte "n acest sens or'anele fiscale si
>iroul unic).
dizolvarea de drept, "n temeiul le'ii, cnd a trecut timpul stabilit pentru durata
societatii (de exemplu s,a stabilit "n actul constitutiv durata de = ani si acestia s,au
"mplinit), "n ca&ul imposibilitatii reali&arii obiectului societatii sau reali&arii acestuia
(de exemplu nu s,a obtinut concesiunea sau obiectul societatii a fost construirea
unei sosele, care s,a reali&at)! Conform 7e'ii nr! %1452661 societatile comerciale
care pna la data de 1? au'ust 2661 nu si,au ma1orat capitalul minim la nivelul
stabilit de 7e'ea nr! %151996 republicata (respectiv 2= milioane pentru societatile
pe actiuni si 2 milioane pentru societatile cu raspundere limitata) se vor di&olva de
drept si vor intra "n lic#idare la sesi&area Camerei de Comert si -ndustrie sau a
statului, prin <inisterul @inantelor :ublice, prin "nc#eierea 1udecatorului dele'at (cu
posibilitatea acceptarii recursului formulat "mpotriva acestei "nc#eieri numai daca se
constata ca societatea nu s,a putut conforma acestui termen, ca& "n care i se pot
acorda cel mult % luni pentru completarea capitalului social)!
;xista o suita de ca&uri speciale de di&olvare specifice anumitor forme de societati
comerciale
"n ca&ul societatii "n nume colectiv si al societatii cu raspundere limitata, cnd
prin falimentul, incapacitatea sau excluderea oricarui asociat numarul asociatilor
se reduce la unu (daca nu exista clau&a de continuitate cu succesorii, iar "n ca&ul
societatii cu raspundere limitata, nu se decide transformarea societatii "n societate
cu raspundere limitata unipersonala).
la societatea "n comandita simpla si "n comandita pe actiuni, cnd prin retra'erea
sau decesul unuia (unora) din asociati dispare cate'oria de asociati comanditati
sau comanditari.
la societatile pe actiuni si "n comandita pe actiuni, "n ca&ul pierderii unei 1umatati
din capitalul social sau al reducerii sub minimum le'al (fie a capitalului social,
sub limita minima de 2= milioane, fie a numarului de actionari, sub limita de =).
4
9n ca& de di&olvare societatea trebuie sa plateasca mostenitorilor partea ce li se cuvine,
dupa ultimul bilant contabil aprobat ("n termen de % luni de la notificarea decesului
asociatului)!
Efectele dizolvarii societatii comerciale sunt
, are loc desc#iderea procedurii lic#idarii, administratorii avnd obli'atia de a convoca
adunarea 'enerala pentru desemnarea lic#idatorilor.
, societatea "si pastrea&a personalitatea 1uridica pentru operatiunile de lic#idare, dar
sunt inter&ise orice operatiuni comerciale noi.
, "n anumite ca&uri (cum ar fi fu&iunea si divi&area) di&olvarea are loc fara lic#idare.
, societatea comerciala "si "ncetea&a existenta din momentul radierii din re'istrul
existent la >iroul unic de "nre'istrare al Camerei de Comertsi -ndustrie.
, pentru societatile comerciale di&olvate de drept "n temeiul 7e'ii nr! %1452661, ca
urmare a faptului ca nu si,au ma1orat capitalul social la minimum preva&ut de 7e'ea nr!
%151996 republicata (termen limita 1? au'ust 2661) doua sunt conditiile posibile
a) nu s,a declarat recurs "mpotriva "nc#eierii 1udecatorului dele'at de di&olvare de
drept, sau recursul a fost respins, ca& "n care, societatea intra "n lic#idare si se radia&a
din oficiu, din re'istrul aflat la >iroul unic al Camerei de Comertsi -ndustrie (pentru
societati cu raspundere limitata unipersonale di&olvate de drept, asociatul unic raspunde
nelimitat si solidar pentru obli'atiile sociale ale societatii cu raspundere limitata).
b) daca recursul a fost admis, se va proceda conform #otarrii instantei 1udecatoresti
(tribunalul)!
-n societatile in nume colectiv, daca un asociat decedea&a si daca nu exista
conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor,
dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de trei luni de la notificarea decesului
asociatului, daca asociatii nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii ramasi!
:revederile se aplica si societatilor in comandita simpla, in ca& de deces al unuia
dintre asociatii comanditati, in afara de ca&ul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana
in societate in aceasta calitate! <ostenitorii raman raspun&atori, pana la publicarea
sc#imbarilor intervenite!
-n societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere
limitata, asociatii pot #otari, o data cu di&olvarea, cu cvorumul si ma1oritatea preva&ute
pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lic#idare a societatii, atunci cand
sunt de acord cu privire la reparti&area si lic#idarea patrimoniului societatii si cand
asi'ura stin'erea pasivului sau re'ulari&area lui in acord cu creditorii!
:rin votul unanim al asociatilor se poate #otari si asupra modului in care activele
ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati! -n lipsa acordului unanim
privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lic#idarii preva&uta de pre&enta
le'e!(ransmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata
creditorilor are loc la data radierii societatii din re'istrul comertului! 8e'istrul va
elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra
3
activelor distribuite, in ba&a caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor
imobile!
7a cererea oricarei persoane interesate, precum si a 2ficiului Aational al
8e'istrului Comertului, tribunalul va putea pronunta di&olvarea societatii in ca&urile in
care
, societatea nu mai are or'ane statutare sau acestea nu se mai pot intruni.
, societatea nu a depus, in cel mult 4 luni de la expirarea termenelor le'ale, situatiile
financiare anuale sau alte acte care, potrivit le'ii, se depun la oficiul re'istrului
comertului.
, societatea si,a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste
conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul
cunoscut sau resedinta cunoscuta.
, societatea nu si,a completat capitalul social, in conditiile le'ii!
-n conclu&ie di&olvarea societatii comerciale are in vedere un ansamblu de proceduri
care declansea&a si asi'ura premisele lic#idarii patrimoniului social!
Lichidarea societatii comerciale
Lichidarea societatilor comerciale reprezinta un ansamblu de
operatiuni, avand ca scop incheierea afacerilor aflate in curs de
desfasurare, la data dizolvarii societatii, transformarea activului in
numerar si impartirea intre asociati a sumelor de bani ramase dupa
efectuarea platilor.
&art'()*" Le#ea )$+$,,-.
9ncetarea existentei societatii comerciale reclama "ndeplinirea unor operatiuni
care sa puna capat activitatii, prin intermediul lic#idatorilor, si sa duca "n final la
"ncetarea statutului de persoana 1uridica a societatii!
Principiile generale ale lichidarii societatii comerciale sunt
personalitatea 1uridica a societatii sub&ista pentru nevoile lic#idarii, le'ea cere ca
toate actele care emana de la societate sa arate ca aceasta este "n lic#idare.
?
lic#idarea se face "n interesul asociatilor, fapt dovedit prin aceea ca lic#idarea
poate fi ceruta numai de catre asociati cu excluderea creditorilor societatii.
adunarea asociatilor numeste lic#idatorii (care preiau 'estiunea societatii de la
administratori), stabilindu,le puterile, "nsesi conditiile lic#idarii se stabilesc prin
actul constitutiv (de catre asociati).
lic#idarea societatii este obli'atorie deoarece societatea nu poate ramne "n fa&a
de di&olvare!
)ctivitatea lic#idatorilor se caracteri&ea&a prin faptul ca
B actul de numire al lic#idatorilor de ctre adunarea 'eneral (sau, "n mod excepional,
de ctre instan, cnd condiiile pentru convocare $i luarea deci&iei de lic#idare nu sunt
"ntrunite) se va depune la >iroul unic al Camerei de Comer $i -ndustrie.
B pn la preluarea funciei de ctre lic#idatori, administratorii continu mandatul lor.
B lic#idatorii pot fi att persoane fi&ice ct $i persoane 1uridice, unde lic#idatorii trebuie
s fie autori&ai.
B lic#idatorii au aceea$i rspundere ca $i administratorii.
B lic#idatorii vor face bilanul dup inventarierea bunurilor.
B operaiunile de lic#idare includ operaiuni de lic/idare a acti0ului, care cuprind
transformarea bunurilor societii "n bani $i "ncasarea creanelor pe care societatea le
are fa de teri $i lic/idarea pasi0ului, prin care se "nele'e plata datoriilor societii
ctre creditorii si. dup terminarea acestor operaiuni se trece la reparti&area activului
net "ntre asociai dup care procedura lic#idrii se "nc#eie.
B lic#idatorii "$i "ndeplinesc obli'aiile sub controlul cen&orilor.
B lic#idarea societii trebuie terminat "n cel mult % ani de la data di&olvrii.
B dup terminarea lic#idrii, lic#idatorii trebuie s cear radierea societii din re'istrul
inut la >iroul unic (dat de la care "ncetea& personalitatea 1uridic a societii).
B re'istrele $i actele societii trebuie pstrate = ani dup data depunerii lor la >iroul
unic al Camerei de Comer $i -ndustrie!
Lichidatorii vor putea fi persoane fi&ice sau persoane 1uridice!
7ic#idatorii, persoane fi&ice sau repre&entantii permanenti, persoane fi&ice ale
societatii lic#idatoare , trebuie sa fie lic#idatori autori&ati, in conditiile le'ii!
7ic#idatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv membrii
directoratului!
7ic#idatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu directorii si
administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, sa faca un inventar si sa
inc#eie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa
le semne&e! 7ic#idatorii sunt obli'ati sa primeasca si sa pastre&e patrimoniul societatii,
re'istrele ce li s,au incredintat de administratori, respectiv de membrii directoratului, si
actele societatii!
9
De asemenea, acestia vor tine un re'istru cu toate operatiunile lic#idarii, in ordinea
datei lor!
7ic#idatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cen&orilor!
-n ca&ul societatilor pe actiuni or'ani&ate potrivit sistemului dualist, lic#idatorii isi
indeplinesc mandatul sub controlul consiliului de suprave'#ere! -n ca&ul societatilor
comerciale a caror activitate s,a desfasurat in ba&a autori&atiei de mediu preva&ute de
7e'ea protectiei mediului nr! 1%35199=, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, lic#idatorii sunt obli'ati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu,
preva&ut de aceasta le'e, si sa comunice re&ultatele acestui bilant a'entiei teritoriale
pentru protectia mediului!
-n afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi ma1oritate ceruta pentru
numirea lor, lic#idatorii vor putea
sa stea in 1udecata si sa fie actionati in interesul lic#idarii.
sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lic#idare.
sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii.
van&area bunurilor nu se va putea face in bloc.
sa faca tran&actii.
sa lic#ide&e si sa incase&e creantele societatii, c#iar in ca& de faliment al
debitorilor, dand c#itanta.
sa contracte&e obli'atii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa
indeplineasca orice alte acte necesare!
-n lipsa unor dispo&itii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire,
lic#idatorii nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt
autori&ati de instanta! 7ic#idatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt
necesare scopului lic#idarii sunt raspun&atori personal si solidar de executarea lor!
7ic#idatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s,ar cuveni
din lic#idare, inaintea ac#itarii creditorilor societatii! )sociatii vor putea cere insa ca
sumele retinute sa fie depuse la Casa de ;conomii si Consemnatiuni C!;!C! , /!)! ori la
o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca reparti&area asupra actiunilor
sau partilor sociale, c#iar in timpul lic#idarii, daca, in afara de ceea ce este necesar
pentru indeplinirea tuturor obli'atiilor societatii, scadente sau care vor a1un'e la
scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 16C din cuantumul lor!
-mpotriva deci&iilor lic#idatorilor creditorii societatii pot face opo&itie!
7ic#idatorii care probea&a, prin pre&entarea situatiei financiare anuale, ca fondurile
de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exi'ibil trebuie sa ceara
sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat inte'ral
varsamintele, daca acestia sunt obli'ati, potrivit formei societatii, sa le procure sau,
daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau
obli'ati in calitate de asociat!
16
7ic#idatorii care au ac#itat datoriile societatii cu propriii lor bani nu vor putea sa
exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor
platiti! Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lic#idatorilor actiunile care
decur' din creantele a1unse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in
patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor,
pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a
aporturilor la capitalul social!
7ic#idarea societatii trebuie terminata in cel mult % ani de la data di&olvarii!
:entru motive temeinice, tribunalul poate prelun'i acest termen cu cel mult 2 ani!
-n termen de 1= &ile de la terminarea lic#idarii, lic#idatorii vor cere radierea
societatii din re'istrul comertului, sub sanctiunea unei amen&i 1udiciare de 2!666!666
lei pentru fiecare &i de intar&iere, care va fi aplicata de 1udecatorul dele'at, in urma
sesi&arii oricarei parti interesate, prin inc#eiere!
-nc#eierea 1udecatorului dele'at este executorie si supusa recursului! 8adierea se poate
face si din oficiu! 7ic#idarea nu liberea&a pe asociati si nu impiedica desc#iderea
procedurii de faliment a societatii!
Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, re'istrele si actele societatii in
nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare
vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de ma1oritate!
-n societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni re'istrele vor fi depuse la re'istrul
comertului la care a fost inre'istrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua
cunostinta de ele cu autori&area 1udecatorului dele'at, iar restul actelor societatii vor fi
depuse la )r#ivele Aationale!
8e'istrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de = ani!
Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu
raspundere limitata
Aumirea lic#idatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau
cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se
prevede altfel!
Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lic#idatorilor va fi facuta
de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor
si administratorilor! -mpotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati
sau administratori, in termen de 1= &ile de la pronuntare!
Dupa terminarea lic#idarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau
cu raspundere limitata, lic#idatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa
propuna reparti&area activului intre asociati!
11
/ituatia financiara semnata de catre lic#idatori se inaintea&a spre a fi inre'istrata si
publicata pe pa'ina de internet a oficiului re'istrului comertului!
)sociatul nemultumit poate face opo&itie in termen de 1= &ile de la notificarea situatiei
financiare de lic#idare si a proiectului de reparti&are!
:entru solutionarea opo&itiei, problemele referitoare la lic#idare vor fi separate de
acelea ale reparti&arii, fata de care lic#idatorii pot ramane straini! Dupa expirarea
termenului preva&ut sau dupa ce sentinta asupra opo&itiei a ramas irevocabila, situatia
financiara de lic#idare si reparti&are se considera aprobata si lic#idatorii sunt liberati!
Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
Aumirea lic#idatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face
de adunarea 'enerala, care #otaraste lic#idarea, daca, prin actul constitutiv, nu se
prevede altfel!)dunarea 'enerala #otaraste cu ma1oritatea preva&uta pentru modificarea
actului constitutiv!
-n ca&ul in care ma1oritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea
oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre
asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut,o! -mpotriva sentintei tribunalului
se poate declara numai recurs, in termen de 1= &ile de la pronuntare!
)dministratorii, respectiv membrii directoratului, vor pre&enta lic#idatorilor o
dare de seama asupra 'estiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara
aprobata pana la inceperea lic#idarii! 7ic#idatorii au dreptul sa aprobe darea de seama
si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta!
-n ca&ul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului,
sunt numiti lic#idatori, darea de seama asupra 'estiunii administratorilor, respectiv a
directoratului, se va depune la oficiul re'istrului comertului si se va publica in
<onitorul 2ficial al 8omaniei, :artea a -D,a, impreuna cu bilantul final de lic#idare!
Cand 'estiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie
anexata la prima situatie financiara pe care lic#idatorii o pre&inta adunarii 'enerale!
2rice actionar poate face opo&itie, in termen de 1= &ile de la publicare! (oate opo&itiile
facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr,o sin'ura sentinta! 2rice actionar
are dreptul sa intervina in instanta, iar #otararea va fi opo&abila si actionarilor
neintervenienti!
Daca lic#idarea se prelun'este peste durata exercitiului financiar, lic#idatorii sunt
obli'ati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu,se dispo&itiilor le'ii si
actului constitutiv!
Dupa terminarea lic#idarii, lic#idatorii intocmesc situatia financiara finala,
aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din reparti&area activului societatii, insotita
de raportul cen&orilor sau, dupa ca&, raportul auditorilor financiari!
/ituatia financiara, semnata de lic#idatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la
12
oficiul re'istrului comertului si se va publica in <onitorul 2ficial al 8omaniei, :artea a
-D,a!
Daca termenul preva&ut a expirat fara a se face opo&itie, situatia financiara se
considera aprobata de toti actionarii, iar lic#idatorii sunt liberati, sub re&erva
reparti&arii activului societatii! -ndependent de expirarea termenului, c#itanta de
primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute
fiecarui actionar!
/umele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea
situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu
aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a
numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator! :lata se va face persoanei aratate sau
posesorului actiunilor, retinandu,se titlul!
-n ca&ul in care societatea aflata in lic#idare este in stare de insolventa,
lic#idatorul este obli'at sa ceara desc#iderea procedurii insolventei! -n conditiile
le'islatiei insolventei, creditorii vor putea cere desc#iderea procedurii insolventei fata
de societatea aflata in curs de lic#idare! Constatand indeplinirea conditiilor preva&ute
de le'ea insolventei, 1udecatorul,sindic va dispune desc#iderea procedurii simplificate
a insolventei!
Concluzii
/ocietatea comerciala se constituie pentru a desfasura o activitate
comerciala pe durata de timp stabilita in actul constitutive! Eneori durata societatii se
prelun'este c#iar si dupa decesul asociatilor care au constituit societatea!
Dar orice societate comerciala va sfarsi prin a disparea, deoarece ea urmea&a
acelasi destin implacabil, ca si o persoana fi&ica se naste, traieste si moare .
)vand in vedere aceasta realitate, incetarea existentei societatii comerciale
reclama reali&area unor operatii care sa aiba drept re&ultat nu numai incetarea
personalitatii 1uridice, ci si lic#idarea patrimoniului societatii, prin exercitarea
drepturilor si indeplinirea obli'atiilor sociale!
1%
-n consecinta, potrivit le'ii, incetarea existentei societatii comerciale s,a impus
parcur'erea a doua fa&e dizolvarea si lichidarea societatii!
@a&a dizolvarii societatii cuprinde anumite operatii care declansea&a si pre'atesc
incetarea existentei societatii!
@a&a lichidarii societatii cuprinde acele operatii de lic#idare a patrimoniului
societatii, plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati!
Bibliografie
1. Codul civil ;
2. Codul comercial ;
14
3. Legea 31 / 1990 ;
4. Oprea R. Curs Drept comercial ;
5. Angheni Smaranda Drept comercial ,
Editura All Beck, Bucuresti 2004 ;
6. Barsan C. Societatile comerciale ,
Casa de editura si presa Sansa S.R.L.,
Bucuresti 1995 ;
7. Filip Liviu Drept comercial ,
Casa de editura Venus, Iasi 2004 ;
8. Legea 441 / 2006 ;
9. Scheaua Marius Legea societatilor comerciale nr. 31 / 1990 ,
comentata si adnotata,
Editura Rosetti, Bucuresti 2002.
1=