Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare de licenta despre Dizolvarea si lichidarea SRL

Cuprins

Introducere......................................5

Capitolul I Notiuni generale privind insolventa.......................7


1.1.Conceptul de insolventa..........................................10
1.2.Concepte generale de dizolvare si lichidare a societatilor comerciale......................................12
1.2.1.Dizolvarea si lichidarea societatilor cu raspundere limitata....15
1.3.Reorganizarea societatilor aflate in insolventa...................17
1.4.Reglementarea falimentului in practica de specialitate din Romania .........................21
1.4.1. Definirea falimentului........................................21
1.4.2. Reglementarea falimentului in Romania........................ 22
1.4.3. Caractere specifice...........................................24
1.4.4. Procesul de faliment si cauzele sale......................... 24
1.4.5. Statistica falimentului la romani.............................26

Capitolul II Falimentul in Uniunea Europeana.........................31


2.1. Insolventa transfrontaliera.....................................32
2.1.1. Politica celei de-a doua sanse............................... 36
2.2. Creatia dreptului european al falimentului/.....................39
2.2.1. Generalitati............................................39
2.2.2. Incercarile de elaborare a unui drept comunitar al falimentului..............40
2.3. Analiza comparativa privind falimentul in practica internationala ..........................42
2.3.1.Tipologii legislative: caracteristici si eficienta.............42
2.3.2. Experienta statelor membre in materia insolventei si falimentului..............47
2.3.3. Experienta tarilor in tranzitie in materia insolventei si falimentului..............52

Capitolul III Derularea operatiunilor de dizolvare si lichidare a societatilor comerciale


Contabilitate si fiscalitate in procedura de faliment.................55
3.1. Sigilarea si conservarea bunurilor care fac parte din averea debitorului.................59
3.2. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv.........61
3.3. Intocmirea situatiilor financiare................................64
3.4. Vanzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente....65
3.5. Vanzarea bunurilor importante din averea debitorului.............67
3.5.1. Metode de vanzare a bunurilor................................. 68
3.5.2. Modalitati de vanzare a bunurilor..............................70
3.5.3.Modalitati de maximizare a valorii bunurilor....................72
3.5.4. Depunerea la banca, in contul debitorului, a sumelor realizate din vanzarea bunurilor...........................74
3.6. Stabilirea potrivit legii a masei pasive.........................74
3.7. Distribuirea sumelor realizate din lichidare.................... 77
3.8. Intocmirea si aprobarea raportului final si a situatiilor financiare finale si inchiderea
procedurii............................80
3.9. Efecte fiscale in procedura de faliment......................82

Capitolul IV Studiu de caz: Procedura de faliment la SC IPSUS (Intreprinderea de Piese de Schimb, Utilaje si
Subansamble) SRL ...................85
4.1. Prezentarea societatii SC IPSUS SRL..............................87
4.2. Procedura falimentului la SC IPSUS SRL ..........................93

Concluzii si propuneri.....................................94

Bibliografie...............................................97

Anexe....................................................1–23

S-ar putea să vă placă și