Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA Petre Andrei din Iasi

FACULTATEA de DREPT

REFERAT
Dreptul societatilor comerciale

STUDENT: Roata Ionela-Rodica

Anul IV, grupa 1

CUPRINS

Notiuni generale privind societatea comerciala

3
Dizolvarea

societatii

comerciale

Lichidarea

societatii

comerciale

8
Concluzii
13
Bibliografie
14

Notiuni generale privind societatea comeciala

Societatea este un contract prin care dou sau mai multe


persoane se nvoiesc s pun ceva n comun, n scop de a mpri

foloasele ce ar putea deriva. (Codul civil romn,, articolul 1491)


Definiia citat enun trei componente principale care ar trebui s fie reunite
cumulative pentru existena valabil a unei asemenea entiti:
1. necesitatea ncheierii unui contract, denumit i pact societar.
2. constituirea unui fond comun, alctuit din aporturi ale membrilor.
3. scopul asociailor este de a realiza ctiguri i de a le mpri ntre ei.
Textul articolului 1491 omite totui s aminteasc explicit un alt element caracteristic
i anume, voina comun a asociailor de a conlucra n vederea obinerii de ctiguri.
Aceast voin, denumit affectio societatis ntregete notele specifice enumerate
expres de legiuitor. Trsturile evocate sunt caracteristice societii civile dar, printr-o
interpretare extensiv, pot fi aplicate i n cazul societii comerciale.
Intre societatea civil i cea comercial exist o suit de asemnri i deosebiri.
Asemnri sunt reprezentate de:
ambele au aceeai esen; fiecare reprezint o grupare de persoane i de bunuri
(capitaluri) n scop lucrativ; asociaii urmresc realizarea i mprirea

beneficiilor. Sub acest aspect, ambele tipuri de societi se deosebesc de


gruprile fr scop lucrativ, respectiv asociaiile i fundaiile.
att societatea civil ct i cea comercial iau natere printr-un contract de
societate, elementele eseniale ale contractului de societate civil se regsesc i
n cel de societate comercial (contribuii ale asociailor = aporturi, intenia de a
desfura n comun o anumit activitate ct i obinerea i partajarea
beneficiului) astfel nct, n ambele cazuri contractul de societate are caracter de
bi sau plurilateral, cu titlu oneros, comutativ, cu executarea succesiv i
consensual; cu precizarea c, potrivit Ordonanei de urgen a guvernului nr.
76/2001 republicat, actul constitutiv la societatea comercial nu mai este supus
obligativitii ncheierii n form autentic (anterior acestei reglementri forma
solemn era obligatorie) putnd mbrca forma unui nscris sub semntur
privat, cu unele excepii.
Deosebirile sunt urmatoarele:
o prim deosebire se refer la obiectul sau natura operaiilor pe care le realizeaz
societatea; o societate este comercial dac, potrivit contractului, are ca obiect
efectuarea unor operaiuni calificate de Codul comercial ca fapte de comer; dac
societatea are ca obiect realizarea unor activiti care nu sunt fapte de comer, ea
este o societate civil.
alt deosebire ntre societatea civil i cea comercial const n aceea c, nc de
la constituire, societatea comercial este investit cu personalitate juridic.
Conform articolului 1 din Legea nr.31/1990, republicat, societile comerciale
cu sediul n Romnia sunt persoane juridice romne. Deci, societatea
comercial nu este numai un contract, ci este chiar un subiect de drept distinct de
asociaii ce o compun, avnd patrimoniu propriu, care i permite s-i asume
obligaii i s rspund pentru ndeplinirea lor.
intre societatea comercial i cea civil exist deosebiri privind condiiile n care
aceasta se constituie, funcioneaz i se dizolv.
n concluzie, pe baza elementelor enunate societatea comercial poate fi definit
ca o grupare de persoane constituit pe baza unui act constitutiv i beneficiind de
personalitate juridic, n care societarii se neleg s pun n comun anumite bunuri,
pentru exercitarea unor fapte de comer, n scopul realizrii i mpririi beneficiilor
rezultate.

Dizolvarea societatii comerciale


Dizolvarea societatilor comerciale reprezinta o etapa
n procesul de ncetare a personalitatii juridice a acestora,
formata dintrun ansamblu de operatiuni care au ca urmare
lichidarea patrimoniului societatilor n cauza.
Dizolvarea nu trebuie inteleasa ca o desfiintare imediata a persoanei juridice.
Persoana juridica va continua sa existe, deoarece ea trebuie sa indeplineasca operatiile
de lichidare a patrimoniului dobandit in timpul existentei sale. Dizolvarea are ca efect
imediat, numai incetarea raporturilor dintre asociati, nascute din contractul de societate.
Dizolvarea reprezinta astfel premiza lichidarii. Ea nu afecteaza existenta personalitatii
juridice a societatii.
Dizolvarea se poate produce:
pe baza unei hotarri a asociatilor (denumit i voluntar; de exemplu: dizolvarea
anticipat), caz n care hotrrea se public n Monitorul Oficial (pentru a face
posibil exercitarea dreptului de opoziie al creditorilor n termen de 30 de zile de la
publicare) i se ntocmete bilan de lichidare;
prin hotarrea instantei judecatoresti, la cererea oricarui asociat (de exemplu:
pentru nentelegeri grave dintre asociati care mpiedica functionarea societatii) sau

cnd nsasi instanta dispune falimentul societatii comerciale respective, motiv


pentru care este o cale de dizolvare silita; dizolvarea mai poate fi pronuntata de
instanta n cazul declararii nulitatii societatii comerciale, ca efect al nerespectarii
conditiilor de fond si forma impuse de lege; instanta mai poate pronunta dizolvarea
societatii cnd societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot
ntruni, cnd societatea nu a mai depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil
sau alte acte, care potrivit legii se depun la Biroul unic al Camerei de Comertsi
Industrie sau cnd societatea si-a ncheiat activitatea, sau nu are sediu cunoscut, ori
asociatii au disparut sau nu au domiciliul sau resedinta cunoscute (cu exceptia
inactivitatii temporare, definita ca fiind perioada de maxim trei ani n care societatea
poate sa nu desfasoare nici o activitate, dar sa anunte n acest sens organele fiscale
si Biroul unic);
dizolvarea de drept, n temeiul legii, cnd a trecut timpul stabilit pentru durata
societatii (de exemplu: s-a stabilit n actul constitutiv durata de 5 ani si acestia s-au
mplinit), n cazul imposibilitatii realizarii obiectului societatii sau realizarii acestuia
(de exemplu: nu s-a obtinut concesiunea sau obiectul societatii a fost construirea
unei sosele, care s-a realizat). Conform Legii nr. 314/2001 societatile comerciale
care pna la data de 18 august 2001 nu si-au majorat capitalul minim la nivelul
stabilit de Legea nr. 31/1990 republicata (respectiv: 25 milioane pentru societatile
pe actiuni si 2 milioane pentru societatile cu raspundere limitata) se vor dizolva de
drept si vor intra n lichidare la sesizarea Camerei de Comert si Industrie sau a
statului, prin Ministerul Finantelor Publice, prin ncheierea judecatorului delegat (cu
posibilitatea acceptarii recursului formulat mpotriva acestei ncheieri numai daca se
constata ca societatea nu s-a putut conforma acestui termen, caz n care i se pot
acorda cel mult 3 luni pentru completarea capitalului social).
Exista o suita de cazuri speciale de dizolvare specifice anumitor forme de
societati comerciale:
n cazul societatii n nume colectiv si al societatii cu raspundere limitata, cnd
prin falimentul, incapacitatea sau excluderea oricarui asociat numarul asociatilor
se reduce la unu (daca nu exista clauza de continuitate cu succesorii, iar n cazul
societatii cu raspundere limitata, nu se decide transformarea societatii n
societate cu raspundere limitata unipersonala);
la societatea n comandita simpla si n comandita pe actiuni, cnd prin retragerea
sau decesul unuia (unora) din asociati dispare categoria de asociati comanditati
sau comanditari;
la societatile pe actiuni si n comandita pe actiuni, n cazul pierderii unei jumatati
din capitalul social sau al reducerii sub minimum legal (fie a capitalului social,
sub limita minima de 25 milioane, fie a numarului de actionari, sub limita de 5);

n caz de dizolvare societatea trebuie sa plateasca mostenitorilor partea ce li se cuvine,


dupa ultimul bilant contabil aprobat (n termen de 3 luni de la notificarea decesului
asociatului).
Efectele dizolvarii societatii comerciale sunt:
- are loc deschiderea procedurii lichidarii, administratorii avnd obligatia de a
convoca adunarea generala pentru desemnarea lichidatorilor;
- societatea si pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile de lichidare, dar
sunt interzise orice operatiuni comerciale noi;
- n anumite cazuri (cum ar fi fuziunea si divizarea) dizolvarea are loc fara lichidare;
- societatea comerciala si nceteaza existenta din momentul radierii din registrul
existent la Biroul unic de nregistrare al Camerei de Comertsi Industrie;
- pentru societatile comerciale dizolvate de drept n temeiul Legii nr. 314/2001, ca
urmare a faptului ca nu si-au majorat capitalul social la minimum prevazut de Legea nr.
31/1990 republicata (termen limita 18 august 2001) doua sunt conditiile posibile:
a) nu s-a declarat recurs mpotriva ncheierii judecatorului delegat de dizolvare de
drept, sau recursul a fost respins, caz n care, societatea intra n lichidare si se radiaza
din oficiu, din registrul aflat la Biroul unic al Camerei de Comertsi Industrie (pentru
societati cu raspundere limitata unipersonale dizolvate de drept, asociatul unic raspunde
nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale societatii cu raspundere limitata);
b) daca recursul a fost admis, se va proceda conform hotarrii instantei
judecatoresti (tribunalul).
In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista
conventie contrara, societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor,
dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de trei luni de la notificarea decesului
asociatului, daca asociatii nu prefera sa continue societatea cu mostenitorii ramasi.
Prevederile se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia
dintre asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa
ramana in societate in aceasta calitate. Mostenitorii raman raspunzatori, pana la
publicarea schimbarilor intervenite.
In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere
limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute
pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand
sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand
asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. Prin votul
unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa
plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind
impartirea bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta
lege.Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata
creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va
elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra

activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor


imobile.
La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al
Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in
care:
- societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
- societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile
financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului
comertului;
- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste
conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul
cunoscut sau resedinta cunoscuta;
- societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.
In concluzie dizolvarea societatii comerciale are in vedere un ansamblu de proceduri
care declanseaza si asigura premisele lichidarii patrimoniului social.

Lichidarea societatii comerciale


Lichidarea societatilor comerciale reprezinta un
ansamblu de operatiuni, avand ca scop incheierea afacerilor
aflate in curs de desfasurare, la data dizolvarii societatii,
transformarea activului in numerar si impartirea intre
asociati a sumelor de bani ramase dupa efectuarea platilor.
(art.237, Legea 31/1990)
ncetarea existentei societatii comerciale reclama ndeplinirea unor operatiuni
care sa puna capat activitatii, prin intermediul lichidatorilor, si sa duca n final la
ncetarea statutului de persoana juridica a societatii.
Principiile generale ale lichidarii societatii comerciale sunt:
personalitatea juridica a societatii subzista pentru nevoile lichidarii, legea cere ca
toate actele care emana de la societate sa arate ca aceasta este n lichidare;

lichidarea se face n interesul asociatilor, fapt dovedit prin aceea ca lichidarea


poate fi ceruta numai de catre asociati cu excluderea creditorilor societatii;
adunarea asociatilor numeste lichidatorii (care preiau gestiunea societatii de la
administratori), stabilindu-le puterile, nsesi conditiile lichidarii se stabilesc prin
actul constitutiv (de catre asociati);
lichidarea societatii este obligatorie deoarece societatea nu poate ramne n faza
de dizolvare.
Activitatea lichidatorilor se caracterizeaza prin faptul ca:
actul de numire al lichidatorilor de ctre adunarea general (sau, n mod excepional,
de ctre instan, cnd condiiile pentru convocare i luarea deciziei de lichidare nu
sunt ntrunite) se va depune la Biroul unic al Camerei de Comer i Industrie;
pn la preluarea funciei de ctre lichidatori, administratorii continu mandatul lor;
lichidatorii pot fi att persoane fizice ct i persoane juridice, unde lichidatorii
trebuie s fie autorizai;
lichidatorii au aceeai rspundere ca i administratorii;
lichidatorii vor face bilanul dup inventarierea bunurilor;
operaiunile de lichidare includ operaiuni de lichidare a activului, care cuprind
transformarea bunurilor societii n bani i ncasarea creanelor pe care societatea le
are fa de teri i lichidarea pasivului, prin care se nelege plata datoriilor societii
ctre creditorii si; dup terminarea acestor operaiuni se trece la repartizarea activului
net ntre asociai dup care procedura lichidrii se ncheie;
lichidatorii i ndeplinesc obligaiile sub controlul cenzorilor;
lichidarea societii trebuie terminat n cel mult 3 ani de la data dizolvrii;
dup terminarea lichidrii, lichidatorii trebuie s cear radierea societii din registrul
inut la Biroul unic (dat de la care nceteaz personalitatea juridic a societii);
registrele i actele societii trebuie pstrate 5 ani dup data depunerii lor la Biroul
unic al Camerei de Comer i Industrie.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.
Lichidatorii, persoane fizice sau reprezentantii permanenti- persoane fizice ale
societatii lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii, respectiv membrii
directoratului.
Lichidatorii sunt datori, indata dupa preluarea functiei, ca impreuna cu directorii si
administratorii, respectiv cu membrii directoratului societatii, sa faca un inventar si sa
incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii si sa
le semneze. Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii,
registrele ce li s-au incredintat de administratori, respectiv de membrii directoratului, si
actele societatii.

De asemenea, acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in


ordinea datei lor.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
In cazul societatilor pe actiuni organizate potrivit sistemului dualist, lichidatorii isi
indeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere. In cazul societatilor
comerciale a caror activitate s-a desfasurat in baza autorizatiei de mediu prevazute de
Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, lichidatorii sunt obligati sa ia masuri pentru efectuarea bilantului de mediu,
prevazut de aceasta lege, si sa comunice rezultatele acestui bilant agentiei teritoriale
pentru protectia mediului.
In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru
numirea lor, lichidatorii vor putea:
sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;
vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;
sa faca tranzactii;
sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al
debitorilor, dand chitanta;
sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa
indeplineasca orice alte acte necesare.
In lipsa unor dispozitii speciale in actul constitutiv sau in actul lor de numire,
lichidatorii nu pot sa constituie ipoteci asupra bunurilor societatii, daca nu sunt
autorizati de instanta. Lichidatorii care intreprind noi operatiuni comerciale ce nu sunt
necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.
Lichidatorii nu pot plati asociatilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni
din lichidare, inaintea achitarii creditorilor societatii. Asociatii vor putea cere insa ca
sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. ori
la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor
sau partilor sociale, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar
pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la
scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor. Impotriva
deciziilor lichidatorilor creditorii societatii pot face opozitie.
Lichidatorii care probeaza, prin prezentarea situatiei financiare anuale, ca fondurile
de care dispune societatea nu sunt suficiente sa acopere pasivul exigibil trebuie sa ceara
sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral
varsamintele, daca acestia sunt obligati, potrivit formei societatii, sa le procure sau,
daca sunt debitori fata de societate, pentru varsamintele neefectuate, la care erau
obligati in calitate de asociat.

10

Lichidatorii care au achitat datoriile societatii cu propriii lor bani nu vor putea sa
exercite impotriva societatii drepturi mai mari decat acelea ce apartineau creditorilor
platiti. Creditorii societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile care
decurg din creantele ajunse la termen, pana la concurenta bunurilor existente in
patrimoniul societatii, si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva asociatilor,
pentru plata sumelor datorate din valoarea actiunilor subscrise sau din aceea a
aporturilor la capitalul social.
Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.
Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 2 ani.
In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea
societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 2.000.000
lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de judecatorul delegat, in urma
sesizarii oricarei parti interesate, prin incheiere.
Incheierea judecatorului delegat este executorie si supusa recursului. Radierea se poate
face si din oficiu. Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea
procedurii de faliment a societatii.
Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele societatii in
nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata, ce nu vor fi necesare
vreunuia dintre asociati, se vor depune la asociatul desemnat de majoritate.
In societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni registrele vor fi depuse la registrul
comertului la care a fost inregistrata societatea, unde orice parte interesata va putea lua
cunostinta de ele cu autorizarea judecatorului delegat, iar restul actelor societatii vor fi
depuse la Arhivele Nationale.
Registrele tuturor societatilor vor fi pastrate timp de 5 ani.
Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu
raspundere limitata
Numirea lichidatorilor in societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau
cu raspundere limitata va fi facuta de toti asociatii, daca in contractul de societate nu se
prevede altfel.
Daca nu se va putea intruni unanimitatea voturilor, numirea lichidatorilor va fi facuta
de instanta, la cererea oricarui asociat ori administrator, cu ascultarea tuturor asociatilor
si administratorilor. Impotriva sentintei se poate declara numai recurs de catre asociati
sau administratori, in termen de 15 zile de la pronuntare.
Dupa terminarea lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau
cu raspundere limitata, lichidatorii trebuie sa intocmeasca situatia financiara si sa
propuna repartizarea activului intre asociati.

11

Situatia financiara semnata de catre lichidatori se inainteaza spre a fi inregistrata si


publicata pe pagina de internet a oficiului registrului comertului. Asociatul nemultumit
poate face opozitie in termen de 15 zile de la notificarea situatiei financiare de lichidare
si a proiectului de repartizare.
Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de
acelea ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini. Dupa expirarea
termenului prevazut sau dupa ce sentinta asupra opozitiei a ramas irevocabila, situatia
financiara de lichidare si repartizare se considera aprobata si lichidatorii sunt liberati.
Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face
de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se
prevede altfel.Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea
actului constitutiv.
In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea
oricaruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre
asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului
se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare.
Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o
dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara
aprobata pana la inceperea lichidarii. Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama
si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.
In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului,
sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a
directoratului, se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.
Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie
anexata la prima situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.
Orice actionar poate face opozitie, in termen de 15 zile de la publicare. Toate opozitiile
facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta. Orice actionar
are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor
neintervenienti.
Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt
obligati sa intocmeasca situatia financiara anuala, conformandu-se dispozitiilor legii si
actului constitutiv.
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala,
aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita
de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari.
Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la

12

oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a


IV-a.
Daca termenul prevazut a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se
considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva
repartizarii activului societatii. Independent de expirarea termenului, chitanta de
primire a celei din urma repartitii tine loc de aprobare a contului si a repartitiei facute
fiecarui actionar.
Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea
situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu
aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a
numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator. Plata se va face persoanei aratate sau
posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.
In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa,
lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile
legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata
de societatea aflata in curs de lichidare. Constatand indeplinirea conditiilor prevazute
de legea insolventei, judecatorul-sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate
a insolventei.

Concluzii
Societatea comerciala se constituie pentru a desfasura o activitate
comerciala pe durata de timp stabilita in actul constitutive. Uneori durata societatii se
prelungeste chiar si dupa decesul asociatilor care au constituit societatea.
Dar orice societate comerciala va sfarsi prin a disparea, deoarece ea urmeaza
acelasi destin implacabil, ca si o persoana fizica: se naste, traieste si moare .
Avand in vedere aceasta realitate, incetarea existentei societatii comerciale
reclama realizarea unor operatii care sa aiba drept rezultat nu numai incetarea
personalitatii juridice, ci si lichidarea patrimoniului societatii, prin exercitarea
drepturilor si indeplinirea obligatiilor sociale.

13

In consecinta, potrivit legii, incetarea existentei societatii comerciale s-a impus


parcurgerea a doua faze: dizolvarea si lichidarea societatii.
Faza dizolvarii societatii cuprinde anumite operatii care declanseaza si pregatesc
incetarea existentei societatii.
Faza lichidarii societatii cuprinde acele operatii de lichidare a patrimoniului
societatii, plata creditorilor si impartirea soldului intre asociati.

Bibliografie

1.Codul civil ;
2.Codul comercial ;

14

3.Legea 31 / 1990 ;
4.Oprea R. Curs Drept comercial ;
5.Angheni Smaranda Drept comercial ,
Editura All Beck, Bucuresti
2004 ; 6. Barsan C. Societatile comerciale ,
Casa de editura si presa Sansa S.R.L.,
Bucuresti 1995 ;
7. Filip Liviu Drept comercial ,
Casa de editura Venus, Iasi 2004 ;

8.Legea 441 / 2006 ;


9. Scheaua Marius Legea societatilor comerciale nr. 31 / 1990 ,

comentata si adnotata,
Editura Rosetti, Bucuresti
2002.

15