Sunteți pe pagina 1din 2

TARIFE

Pentru eliberarea de AVIZE, ACORDURI PREALABILE si


AUTORIZATII de amplasare si/ sau de acces in zona drumului national

Tarifele de eliberarea avizelor, a acordurilor si a autorizatiilor de amplasare si/ sau de


acces in zona drumului national sunt stabilite la Anexa nr.5 a Ordinului ministrului
transporturilor nr.1854/29.12.2017.

Tarifele se prezinta astfel:

Nr. Unitate de
Denumire tarif Tarif unitar, cu TVA [euro]
Crt. calcul

TARIFE PENTRU AVIZE, ACORDURI PREALABILE, AUTORIZATII DE AMPLASARE SI ACCES IN ZONA


A.
DRUMULUI
Analiza primară la depunerea documentaţiei tehnice pentru
tarif/
1. planuri urbanistice [PUZ, PUD], obiective socio-economice, 30,00
document
reţele edilitare si mijloace de publicitate
Acord prealabil/ autorizatie de amplasare si/sau acces la
drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de
locuinţă/casa de vacanta exclusiv pentru uz personal, garaje, tarif/
2. 27,00
anexe gospodaresti, acces la proprietate fara a edifica document
constructie, imprejmuiri, racorduri apă, canalizare, electricitate,
gaze, internet, televiziune, telefonie)
Acord prealabil de amplasare şi acces in zona drumului la
tarif/
toate fazele de proiectare pentru persoane fizice şi juridice 130,00
document
3. pentru obiective socio-economice, mijloace de publicitate
+0,08 euro/ mp pentru
Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1.000 mp
fiecare mp suplimentar
Autorizatie de amplasare si/sau acces in zona drumului
pentru persoane fizice si juridice, pentru obiective socio- tarif/
4. 80,00
economice, retele edilitare si mijloace de publicitate si alte document
asemenea
Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socio-
tarif/
5. economice, reţele edilitare, planuri urbanistice şi mijloace de 75,00
document
publicitate
tarif/
6. Prelungire acord prealabil/ aviz 50,00
document
tarif/
7. Prelungire autorizaţie de amplasare şi/sau in zona drumului 50,00
document

8. ACORD PREALABIL PENTRU RETELE EDILITARE NOI SI EXISTENTE

400,00
tarif/
8.1. în afara zona de protectieă a drumului naţional
document +0,2 euro/ ml pentru fiecare
ml ce depaseste 100 m

pentru lucrări noi prin galerii vizitabile în localitati unde 200,00


tarif/
8.2. partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără
document +0,1 euro/ ml pentru fiecare
amprizei si zonei de siguranţă
ml ce depaseste 100 m

modernizarea reţelei edilitare existente, în una dintre situaţiile:


8.3.
a) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin tarif/
150,00
săpătură deschisă sau foraj in zona de protectie document
+0,2 euro/ ml pentru fiecare
ml ce depaseste 100 m

75,00
b) cu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin tarif/
galerie edilitara document +0,1 euro/ ml pentru fiecare
ml ce depaseste 100 m

300,00
tarif/
c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici in zona de protectie
document +0,2 euro/ ml pentru fiecare
ml ce depaseste 100 m

In situatii speciale:

800,00
tarif/
a) în ampriza drumului, inclusiv subtraversare
document +0,2 euro/ ml pentru fiecare
ml ce depaseste 100 m
8.4.
600,00
tarif/
b) zona de siguranţă
document +0,2 euro/ ml pentru fiecare
ml ce depaseste 100 m
tarif/
c) la supratraversare 400,00
document
Avize de amplasare şi consideraţii tehnice privind
tarif/
10. amplasarea unor obiective în zonă a viitoarelor trasee de 50,00
document
drumuri naţionale şi autostrăzi
Eliberare duplicat (copie) aviz/ acord prealabil/ autorizaţie tarif/
11. 10,00
de amplasare si/sau acces in zona drumului document

In conformitate cu prevederile Ordinului:


- art.2 “(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel,
pentru persoanele fizice si juridice române şi străine”;
- art.3 “(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 se vor achita de persoanele fizice şi juridice
române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb
valabil la data emiterii facturii".

In conformitate cu prevederile Notei de aplicare a tarifelor de la Anexa nr. 5 a


Ordinului:

"4. Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit
pentru o anumită funcţie si/sau destinatie a obiectivului. Schimbarea funcţiei sau a
destinaţiei obiectivului de catre titularul autorizatiei de amplasare de amplasare si/sau de
acces se realizeaza numai cu aprobarea administratorului drumului.

S-ar putea să vă placă și