Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

Data: 22.02.2018
Propunător:
Grupa: mică
Unitatea de învățământ:
Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
Tema proiectului: „Din lumea celor care nu cuvântă”
Tema săptămânii: „Viețuitoarele pădurii”
Forma de realizare: povestea educatoarei – „Ursul păcălit de vulpe”
Domeniul: Limbă și Comunicare

SCOPUL: Dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale.

OBIECTIVE:
- să urmărească linia poveştii privind simultan imaginilor;
- să demonstreze înţelegerea textului;
- să povestească coerent, fluent şi expresiv folosind intonaţia şi mimica potrivită;

STRATEGII DIDACTICE:
Procedurale: conversația, explicația, povestirea, demonstrația, exercițiul.
Materiale: planşe cu imagini din povestea “Ursul pacalit de vulpe”.
Forma de organizare: frontal și individual.
Durata: 15 minute

BIBLIOGRAFIE:
 BREBEN, S., GONGEA, E., RUIU, G., FULGA, M. - Metode interactive de grup,
Ghid metodic, Editura ARVES, Bucureşti, 2002;
 Activitatea integrată în grădiniță - Ghid pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar - Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 ;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar - Editura Didactica Publishing House Bucureşti,
2009.

1
DEMERS DIDACTIC

EVENIMENTUL CONTINUTUL STIINTIFIC EVALUARE


DIDACTIC
1.Moment Crearea condițiilor necesare bunei
organizatoric desfășurări a activității.
 Aerisirea sălii de grupă
 Așezarea scaunelor în semicerc
2.Captarea atenţiei Se realizează cu ajutorul elementului conversaţia
surpriză - Rilă-Iepurilă care a trimis un colet
însoțit de o scrisoare.
Un copil deschide scrisoarea iar educatoarea
o citește și de aici aflăm că Rila-Iepurila a
trimis coletul având în el povestea „Ursul surpriza
păcălit de vulpe”, iar copiii vor primi o
surpriză de la el dacă vor fi atenti și cuminți.
3.Anunţarea temei Le sunt anunțate copiilor tema și obiectivele -observarea capacității
activității. de menținere a atenției
4. Dirijarea învățării Voi lectura povestea clar, accesibil şi -observarea
expresiv pentru a putea trezi emoţii şi pentru comportamentului
a asigura motivaţia învăţării. Expresivitatea copiilor
expunerii o voi realiza prin modelarea vocii,
schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul
expunerii, pauze logice, accentuări şi scăderi
ale intensităţii vocii, repetiţii, mimică şi
gestică. Povestea va fi spusă respectându-se
ideile principale:
- Găsirea vulpii de către pescar;
- Aducerea peștilor în vizuină de către vulpe;
- Întâlnirea cu ursul și dialogul dintre ei;
- Momentul în care ursul bagă coada în lac;
- Ursul realizează că a fost păcălit și încearcă
să se răzbune.
5.Obtinerea Vom purta o scurta conversație pe baza -evaluare orală
performanţei planșelor din poveste. Voi pune câteva
întrebări copiilor la care ei trebuie să
răspundă.
8. Evaluarea Fac aprecieri referitoare la comportamentul -evaluare orală
activității copiilor în timpul activităţii. -aprecieri verbale
9.Încheierea Copiii primesc stimulente.
activității