Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 08.05.2018

NIVEL I: grupa mică

EDUCATOARE:

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Ce și cum vreau să fiu?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Să descoperim meseriile”

TEMA ZILEI: „Ce știm despre meserii?”

CATEGORIA DE ACTIVITATE: educarea limbajului

FORMA DE REALIZARE: joc didactic

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de cunoștințe

SCOPUL ACTIVITĂȚII: verificarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la diverse meserii


întâlnite în societate;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 să recunoască și să denumească meseriile pe baza unei imagini;


 să asocieze imaginea care sugerează o meserie cu imaginea uneltelor necesare în
desfășurarea ei;
 să motiveze alegerea unei unelte pentru o anume meserie;
 să identifice produsele specifice unei anumite meserii;
 să identifice pe baza unei ghicitori meseria indicată;

SARCINA DIDACTICĂ: recunoașterea, denumirea, precizarea utilității uneltelor, a produselor și a


meseriei respective;

REGULILE JOCULUI: un copil rostogolește unul din cuburi și denumește meseria indicată în
imagine, pe care apoi o alege de pe măsuță și o așează la panou; alt copil alege jetoanele cu
imaginile ce reprezintă uneltele necesare și enumeră cât mai multe acțiuni ce se pot executa în
meseria respectivă;
ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, aplauzele, întrecerea

METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, cubul, problematizarea

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: două cuburi cu imagini ce reprezintă meseriile pe cele șase laturi
(doctor, educatoare, grădinar, zidar, ceferist, poștaș, brutar, polițist, cofetar, croitor, marinar,
pompier), jetoane cu uneltele specifice fiecărei meserii și jetoane cu imagini ce reprezintă
produsele rezultate din aceste meserii, panou;

FORMA DE ORGANIZARE: frontal și individual

DURATA: 20 de minute

BIBLIOGRAFIE:

 Antonovici Ș., Nicu G. – „Jocuri interdisciplinare”, Ed. Aramis, București, 2002


 Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Ed. V&I, București, 2005
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Evenimentul Conținutul științific Strategiile Evaluarea


didactic didactice
I.Moment Se aranjează scăunelele în formă de
organizatoric semicerc.
Se pregătește materialul didactic
necesar desfășurării activității.
II.Captarea „Dimineața, când veneam la grădiniță,
atenției m-am întâlnit cu un pitic care mi-a dat Interesul
aceste două cuburi speciale pentru Conversația manifestat
voi. Sunteți curioși să vedeți ce fel de
cuburi sunt acestea?”
III.Anunțarea Se anunță tema („Ce știm despre Conversația Observarea
temei și meserii?”) și obiectivele urmărite. comportamentului
enunțarea
obiectivelor
IV.Dirijarea
învățării
a)Prezentarea Se prezintă verbal regulile jocului: un Explicația Înțelegerea
regulilor copil rostogolește un cuburi și regulilor jocului
jocului denumește meseria indicată în
imagine, pe care apoi o alege de pe
măsuță și o așează la panou. Alt copil
alege jetoanele cu imaginile ce
reprezintă uneltele necesare și
enumeră cât mai multe acțiuni ce se
pot executa în meseria respectivă. Înțelegerea
modului de
b)Executarea Se demonstrează cu ajutorul unui copil Demonstrația desfășurare a
jocului de modul în care se va desfășura jocul. activității
probă

c)Executarea Se execută jocul propriu-zis de către Exercițiul Implicarea în joc;


propriu-zisă a copii. Analiza
jocului Se urmărește respectarea regulilor răspunsurilor;
jocului. Problematizarea Interesul
Se antrenează toți copiii în manifestat;
desfășurarea jocului. Exprimarea
Se răsplătește cu aplauze fiecare corectă;
răspuns corect. Conversația Mânuirea
Se conduc copiii în mod discret să facă materialului;
unele deducții care să le ușureze Aprecierea
răspunsurile. răspunsurilor;
V.Obținerea Se citesc copiilor ghicitori despre Aprecierea
performanței meserii, ei trebuind să recunoască Problematizarea răspunsurilor;
despre ce meserie este vorba. Implicarea în joc
VI.Evaluarea Se vor adresa întrebări finale copiilor Conversația Aprecierea
despre activitatea desfășurată. răspunsurilor
VII.Încheierea Se vor face aprecieri asupra modului
activității de desfășurare a activității și a Conversația Observarea
răspunsurilor date de copii. comportamentului
Se împart recompense.