Sunteți pe pagina 1din 5

Operatia 1.

In martie 2014 se constituie o societate pe actiuni cu un capital social de 100.000 lei


impartit intre 5 actionari ,fiecare detinand 20%, prin aport in numerar 85.000 lei si aport in
natura un teren la valoarea justa de 15.000 lei. Societatea se inregistreaza ca platitor de TVA.

1.1 Subscrierea capitalului social,in sumele si procentele prevazute in actul constitutiv :

456 = 1011 100.000 lei


„Decontari cu actionarii/asociatii „Capital subscris
privind capitalul” ( analitic pe nevarsat”
fiecare asociat)

1.2 Depunerea aportului numerar si natura :

% = 456 100.000 lei

5121 85.000 lei


„Conturi la banci in lei” „Decontari cu actionarii/
asociatii privind capitalul”

211
„Terenuri” 15.000 lei

Si concomitent ,inregistrarea capitalului subscris :

1011 = 1012 100.000 lei


„Capital subscris nevarsat” „Capital subscris varsat”

1.3. Inregistrarea cheltuielilor de constituire in suma de 800 lei- nu se imobilizeaza,ci se


inregistreaza drept cheltuieli ale perioadei :

% = 401 800 lei


628 „Furnizori” 300 lei
„Cheltuieli cu alte servicii
executate de terti”

635 500 lei


„Cheltuieli cu alte impozite si taxe”

1.4 Inregistrare plata:

401 = 5121 800 lei


„Furnizori” „Conturi la banci in lei”
Operatia 2.

In luna martie 2014 se achizitioneaza 2 laptopuri in valoare de 3500 lei fara TVA
fiecare,durata de viata 3 ani.

2.1 Inregistrarea facturii de achizitie

% = 404 8.680 lei


214 „Furnizori de imobilizari” 7.000 lei
„Mobilier,aparatura birotica
,echipamente de protectie a
Valorilor umane si materiale si
alte active corporale”

4426 1.680 lei


„TVA deductibila”

2.2 Plata facturii:

404 = 5121 8680 lei


„Furnizori de imobilizari” „Conturi la banci in lei”

Operatia 3.

Cheltuieli salariale

Cheltuielile cu salariile inregistrate in cursul anului 2012 sunt in suma bruta de 30.000 lei

641 = 421 30.000 lei


„Cheltuieli cu salariile „Personal-salarii
personalului” datorate”

3.1 Inregistrarea retinerilor din salarii :

 CAS individual: 10,5% x 30.000= 3.150 lei ;


 Contributia la fondul de sanatate: 5,5 % x 30.000 = 1.650 lei
 Contributia la fondul de somaj: 0,5% x 30.000= 150 lei
 Impozitul se determina si se retine in urma scaderii pentru fiecare salariat a contributiilor
sociale individuale si a deducerilor personale aferente fiecarei persoane. Suma totala calculata
este de 2.800 lei

421 = % 7.750 lei

„Personal-salarii 4312 3.150 lei


datorate” „Contributia personalului
la asigurarile sociale”

4314 1.650 lei


„Contributia angajatilor
pentru asigurarile sociale
de sanatate”

4372 150 lei


„Contributia personalului
la fondul de somaj”

444 2800 lei


„Impozitul pe venituri de
natura salariilor”

3.2 Inregistrarea contributiilor suportate de societate:

 CAS (20,8% x 30.000 lei = 6.240 lei) :

6451 = 4311 6.240 lei


„Contributia unitatii la „Contributia unitatii la
asigurarile sociale” asigurarile sociale”

 Fondul de sanatate ( 5,2% x 30.000 = 1.560 lei) :

6453 = 4313 1.560 lei


„Contributia angajatorului „Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale pentru asigurarile sociale si de
si de sanatate” sanatate”

 Fondul de somaj ( 0,5 % x 30.000 = 150 lei) :

6452 = 4371 150 lei


„Contributia unitatii pentru „Contributia unitatii pentru
ajutorul de somaj” ajutorul de somaj”

 Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate( 0,85%x 30.000 lei
= 255 lei) :

6453 = 4315 255 lei


„Contributia angajatorului „Contributia angajatorului
pentru asigurarile sociale pentru asigurarile sociale
si de sanatate” si de sanatate”

 Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale ( 0,25% x 30.000 lei= 75 lei)

635 = 447 75 lei


„Cheltuieli cu alte impozite „Fonduri speciale-
si taxe” taxe si varsaminte asimilate”
 Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale( cota,conform codului
CAEN, 80 lei)

6451 = 4311 80 lei


„Contributia unitatii la „Contributia unitatii la
asigurari sociale” asigurari sociale”
Operatia 4

4.1 Ridicare numerar banca:

581 = 5121 15 000 lei

„Viramente interne” „Conturi la banci in lei”

5311 = 581 15 000 lei


„Casa in lei” „Viramente interne”
4.2 S-a efectuat o deplasare interna pentru care au fost acordate avansuri spre decontarea
salariatiilor:

542 = 5311 5000 lei

„Avansuri de trezorerie” „Casa in lei”

4.3 Inregistrarea cheltuieli pe baza deconturilor depuse:

625 = 542 5000 lei


„Cheltuieli ce detasari, „Avansuri de trezorerie”
deplasari si transferari”

Operatia 5.

Achizitii si vanzari de marfuri

5.1 Inregistrarea achizitiei marfurilor in suma de 45.000 lei,fara TVA :

% = 401 55.800 lei


371 „Furnizori” 45.000 lei
„Marfuri”

4426 10.800 lei


„TVA deductibila”

5.2 Inregistrarea vanzarii de marfa la un pret de vanzare de 50.000 lei :

411 = % 62.000 lei


„Clienti” 707 50.000 lei
„Venituri din vanzarea
marfurilor”

4427 12.000 lei


„TVA colectata”

5.3 Descarcarea de gestiuni a marfurilor vandute la un cost de 35.000 lei :

607 = 371 35.000 lei


„Cheltuieli privind „Marfuri”
marfurile”
5.4 Incasarea sumei de 45.000 lei :

5121 = 411 45.000 lei


„Conturi la banci in lei” „Clienti”

5.5 Plata furnizorilor de marfuri:

401 = 5121 40.000 lei


„Furnizori” „Conturi la banci in lei”