Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN

URBANISTIC GENERAL-SNAGOV
FAZA 1. SINTEZĂ. DIAGNOSTIC UTILIZAREA TERENURILOR
IONIȚĂ ANDREEA MANEA FLORIANA MIHAI STEFAN SAVU VERONICA ȘEICA ALEXANDRA F.A.C.T.
SINTEZĂ DIAGNOSTIC
Zona dezvoltata de-a lungul arterei majore de circulatie, cu
Z1 dotari si morfologie aferente, structurate in jurul functiunilor
de industrie, comert si agricol. Apar structuri de resurse de
teren cu potential de dezvoltare.

Z2
Zona structurata in jurul functiunii de locuire, cu dotari
aferente, cu un tesut cu ocupare organica, care prezinta
resurse de teren datorita neocuparii parcelarului.
Zona definita de elemente majore de cadrul natural si de
Z3
Z3 patrimoniu, cu reglementarile aferente, tesutul este in curs de
dezvoltare, iar dotarile sunt structurate strict pentru a deservi
direct functiunile predominante.
Z4
Zona cu cel mai mare grad de dezvoltare din perspectiva

Z4 morfologica, beneficiind de o retea edilitara cat mai completa,


alaturi de o gama variata de functiuni. Utilizarea terenului
prezinta procentul cel mai ridicat la nivel zonal de peste 80%

Z2 Z3

Z1
Limite
limita UAT
limita intravilan
limită de protecție a autostrăzii (50m)
limită de protecție a DN1 – 50m
Potențial
terenuri cu potențial de construire locuințe
Zona studiată se remarcă prin poziţia mediană faţă de doi poli urbani la nivelul reţelei de ocalităţi terenuri cu potenșial de construire industrie și
și prin deschiderea către două axe majore de circulaţie rutieră: Autostrada A3 și Drumul Naţional depozitare
Dn1. Atât poziţia favorizantă cât și elementele de potenţial ale cadrului construit și natural,
transformă arealul studiat într-ul element de importanţă la nivel regional.Totodată, ţinând seama Disfuncții
terenuri dezafectate cu un mare poten al turis c
de poziţionarea în cadrul judeţului Ilfov și de învecinarea cu UATB-uri cu un nivel de dezvoltare (complex Astoria)
ușor inferior, comuna Snagov dezvoltă tendinţa de a deveni un centru local important. terenuri dezafectate cu poten al economic local
(fabrica de porci)
Determinarea subzonelor microparcelarea terenurilor agricole
nerespectarea amplasării construcțiilor la 30m față
Factorii care au determinat formarea acestor subzone sunt numărul de ac vități aferent de Dn1
locuirii care deservesc subzonele. Se poate as el observa un număr mare de ac vități în Dezvoltare liniara a tesutului de-a lungul
zona ac vităților aferente locuirii începe să scadă. circula iolor
nerespectarea amplasarii construc ilor la 50m
fata de limita lacului
Densitate mare a construc ilor
Zone cu fond construit de calitate ridicata si bine
dotata technico-edilitar
Zone protejate
Rezervația ”Lacul Snagov”
Pădurea Snagov

Factorul Socio-demografic
Zona 1 - Apar zone cu o densitate mai mica a populatiei, datorita
Factorul Economic Factorul Morfo-structural resurselor de teren, densitatea fiind de 0-3 loc/ha.
Aici cresterea populatiei este si mai scazuta, datorita arterei
Zona 3 - Dezvoltare predominanta a sectorului primar 20% Zona 1 - Apar zone cu fond locativ disponibil unde suprafetele care este un factor de segregare pentru dotarile necesare locuirii.

Z1 secundar 30% si tertiar 43%, cu accent pe zonele de comert Z4 neocupate sunt in procentul cel mai mare 55% Factorul de crestere este intre 0.2 - 0.4% pe an.
si industrie de prelucrare.
Turism slab dezvoltat in zona sub 15%, doar adiacent zonei Z3
Aici apar si cele mai mari probleme la retelele de canalizare si
apa (sub 20% din gospodarii racordate la reteaua centrala).
Z3 Educatia este mai slab dezvoltata in zona, doar 40% din elevi
benefiiciind de un ciclu obigatoriu complet, care este datorat
malului de lac, datorita arterei de circulatie majore, factor Fondul construit este unul de slaba calitate, in special cel inca odata datorita factorului de segregare al arterei Dn1.
de poluare. destinat locuirii, care in proportie de 70% este unul dezvoltat Zona 2 - Densitatea populatiei este mult mai accentuata in
Aici putem identifica o mai slaba concentrare a fortei de inainte de 1989. aceasta subzona, datorita dezvoltarii mult mai accentuate, a
munca, apar 154 de agenti economici din totalul de 546. Zona 2 - Apar zone cu fond locativ disponibil unde suprafetele resurselor de teren limitate si a obiectivelor naturale si
neocupate sunt in procentul mai mic 23%. antropice adiacente. Densitatea este intre 6 - 12 loc/ha.
Zona 2 - Dezvoltare predominanta a sectorului tertiar 40%
Aici apar probleme in special la reteua de canalizare Cresterea populatiei este mult mai ridicata in aceasta
si quaternar 43%, cu accent pe zonele de servicii si turism.
(sub 25% din gospodarii racordate la reteaua centrala). subzona, datoria factorilor economici si al dotarilor mult
Turism intens dezvoltat in zona cu procent de peste
Z2 Z1 40%, datorate zonei favorabile Z2 Fondul construit este unul de calitate mixta, cu accente
in zonele de lac si zonele in curs de dezvoltare spre o
Z2 mai dezvoltate, iar un factor important este si faptul ca
Snagov este resedinta de comuna. Cresterea se situeaza intre
malului de lac si a obiectivelor turistice.
Se pot identifica o concentrare mai intensa Z4 calitate mai buna, peste 70% din fondul construit este
de calitate buna. Z3
0.4 - 0.7%.
Educatia este mult mai dezvoltata, ca rezultat al prezentei
a fortei de munca cu 392 de agenti economici.
Zona 3 - Zona cu predominant turistic si de agrement, Mihail Kogălniceanu, care ridica procentul de elevi cu ciclu
Z3 Zona 1 - Zona cu predominant turistic si de agrement,
apar aici subzonele de obiective naturale si antropice.
apar aici subzonele de obiective naturale si antropice. liceal complet de pese 80%.
Zona 3 - Zona cu predominant turistic si de agrement,
Z3 Z1 Z1 apar aici subzonele de obiective naturale si antropice.

Diagnostic