Sunteți pe pagina 1din 4

Cine are calitatea de somer si cine poate beneficia de indemnizatie

Conform Legii nr.76/2002, este considerat somer cetateanul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 Este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de
pensionare;
 Starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice ii permit sa lucreze;
 Nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau acestea provin din activitati autorizate potrivit legii (mai mici
decat salariul de baza minim brut pe tara);
 Este disponibil sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca.
Somer inregistrat este considerat cel care respecta conditiile de mai sus si, in plus, este inregistrat la Agentia
Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) in a carei raza teritoriala are domiciliul sau resedinta
ori la alt furnizor de servicii de ocupare.
Cine poate beneficia de indemnizatia de somaj
Pentru ca cei care au calitatea de somer sa primeasca indemnizatie de somaj, trebuie sa se incadreze intr-una
din urmatoarele situatii:
 le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive care nu li se pot
imputa;
 le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca
reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii
definitive a activitatii angajatorului;
 a expirat durata pentru care, in calitate de militari, au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut
contractul din motive neimputabile lor;
 le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu au venituri sau le realizeaza din activitati autorizate potrivit
legii (mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara cuvenit);
 au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate, dar ulterior si-au redobandit capacitatea de
munca si nu au reusit sa gaseasca un loc vacant;
 le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a
acestora, potrivit legii;
 reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care
au fost incadrate anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul
acestora;
 le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
E important de mentionat ca, pentru ca cei care se incadreaza in situatiile de mai sus sa beneficieze de
indemnizatie de somaj, au nevoie de un stagiu minim de cotizare de 12 luni (din ultimele 24 de luni inainte de
data inregistrarii cererii).
Stagiul de cotizare este perioada muncita legal in care s-a datorat statului contributia pentru somaj si perioada
in care persoana a fost asigurata pe cont propriu pentru somaj.
In plus, fata de categoriile mentionate mai sus, mai exista si cateva exceptii, pentru care nu este necesar un
stagiu minim de cotizare:
 absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la
absolvire nu au reusit sa isi gaseasca un loc de munca potrivit pregatirii profesionale;
 absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap care au cel putin 16 ani, care nu au reusit sa isi
gaseasca un loc de munca potrivit pregatirii profesionale;
 persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca
si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu si-au gasit de lucru.
Care sunt actele necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj
Pe site-ul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt prezentate actele necesare pentru
obtinerea indemnizatiei in functie de categoria de somer. Iata care sunt principalele documente:
 cerere-tip;
 actul de identitate, in original;
 actele de studii si de calificare, in original si in copie;
 adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca, dupa caz,
are anumite restrictii medicale;
 acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca le
obtine din activitati autorizate potrivit legii (mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al
asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare).
Care este valoarea indemnizatiei de somaj si pentru cât timp se
acorda
Perioada de acordare a indemnizatiei depinde de durata stagiului de cotizare, astfel:
 timp de sase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 timp de noua luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel putin cinci ani;
 timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.
Absolventii primesc ajutor de somaj pentru o perioada fixa de sase luni.
Care este valoarea indemnizatiei de somaj
La fel ca perioada de acordare, si valoarea indemnizatiei depinde de durata stagiului de cotizare, dupa cum
urmeaza:
 75% din valoarea ISR – indicele social de referinta (in acest moment 375 de lei), pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare de cel putin un an;
 75% din valoarea ISR, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in
functie de stagiul de cotizare asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni ale stagiului de
cotizare, astfel:
 3% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin trei ani;
 5% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin cinci ani;
 7% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin zece ani;
 10% pentru persoanele cu un stagiu de cel putin 20 de ani.
Atentie! Somerii care sunt inregistrati la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca de cel putin 30 de zile,
dar care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, pot primi o prima de activare. Aceasta poate fi obtinuta in
situatia in care persoana in cauza se angajeaza cu norma intreaga, pentru o perioada mai mare de trei luni,
ulterior datei inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Prima de activare are valoarea de
1.000 lei si este neimpozabila.
Subventii acordate firmelor care angajeaza someri
Este important de mentionat ca si firmele care angajeaza someri pot beneficia de anumite subventii, conform
prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 60. Subventiile se acorda in functie de categoria de someri, astfel:
 Pentru angajarea pe perioada nedeterminata a somerilor in varsta de peste 45 ani, in cazul in care sunt parinti
unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (tanar cu varsta cuprinsa
intre 16 si 25 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invatamant, nu participa la activitati de
formare profesionala si este inregistrat in evidentele Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca). Angajatorii
vor primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma in
valoare de 2.250 lei (fata de 900 lei cat era stabilit pana la publicarea Ordonantei), cu obligatia mentinerii in
munca sau in serviciu cel putin 18 luni.
 Pentru angajarea in munca a somerilor care, in termen de cinci ani de la data angajarii, indeplinesc, conform
legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partial sau de acordare a celei pentru limita de varsta, daca nu
indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partial. Angajatorii vor beneficia lunar, pe perioada
angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma in cuantum de 2.250 lei, fata de 900 lei cum
era stabilit pana la publicarea Ordonantei.
Ce obligatii au beneficiarii ajutorului de somaj
Pentru ca persoanele care sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de somaj sa primeasca indemnizatia pe
toata perioada acordata, trebuie sa respecte urmatoarele reguli:
 sa se prezinte lunar, in baza unei programari sau ori de cate ori sunt chemate, la Agentia
pentru Ocuparea Fortei de Munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in
munca;
 sa comunice in termen de trei zile Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca la care sunt inregistrate orice
modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de
agentia la care sunt inregistrate;
 sa caute activ un loc de munca.
Citeste si Esti in cautarea unui job? Iata zece meserii bine platite si foarte cautate de angajatori!

In ce conditii inceteaza plata indemnizatiei de somaj


Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
 la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
 la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari
decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati
independente sau a certificatului de inregistrare, conform legii, daca realizeaza venituri
lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;
 la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor
intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 de kilometri de localitatea de domiciliu;
 la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare
profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile beneficiarului;
 daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
 la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii
pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
 la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de trei luni;
 la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai
mare de 12 luni;
 in cazul decesului beneficiarului;
 la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul absolventilor.
Cand poate fi suspendata plata indemnizatiei
Suspendarea platii indemnizatiei de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
 la data la care nu si-a indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt
solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea
incadrarii in munca pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;
 la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de trei luni, la cererea persoanei;
 pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative
de libertate de pana la 12 luni;
 la data pensionarii pentru invaliditate;
 pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si
a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de doi ani, respectiv de trei ani in cazul
copiilor cu handicap;
 pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de trei zile din cauza accidentelor survenite in perioada
cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in
timpul si din cauza practicii profesionale;
 pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
Cine nu beneficiaza de ajutor de somaj
Legea mentioneaza ca nu vor primi indemnizatie de somaj persoanele care refuza un loc de munca potrivit
pregatirii sau nivelului studiilor, aflate la o distanta de cel mult 50 de kilometri de localitatea de domiciliu.
Nici persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare
profesionala oferite de ANOFM nu vor primi indemnizatie.
Mai mult, daca la data solicitarii indemnizatiei, absolventii urmeaza o forma de invatamant, nu vor beneficia
de plata acesteia.

Ce este somajul tehnic


Somajul tehnic, reglementat prin Codul muncii, se refera la un angajator are se afla in dificultate din motive
economice, tehnice, structurale sau similare. In aceste situatii, angajatorul are doua posibilitati, daca vrea sa
opteze pentru somajul tehnic:
 Poate trimite salariatii in somaj tehnic si sa le plateasca o indemnizatie de 75% din salariul de baza
corespunzator locului de munca ocupat;
 Poate reduce programul de lucru, de la cinci la patru zile pe saptamana, cu scaderea corespunzatoare a
salariului.
Nu orice persoana care nu lucreaza este considerata somer din punct de vedere legal. Pentru a obtine
calitatea de somer, o persoana trebuie sa fie inregistrata la Agentia de Ocupare a Fortei de Munca, iar pentru
a primi indemnizatie de somaj, trebuie sa fie indeplinite o serie de conditii, printre care si un stagiu minim de
cotizare.