Sunteți pe pagina 1din 1

Viză îndrumător,

Doamna Decan,

Subsemnatul ……………………………..………………………………………………….,

student la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă /

Kinetoterapie şi Motricitate Specială, anul II, I.F., vă rog să-mi aprobaţi susţinerea lucrării de licenţă cu

titlul: “…………………………………..………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..……………………….…………..”,

având ca îndrumător pe domnul / doamna ……………………………………………………….

Data: ………………………. Semnătura: …………………………….

Doamnei Decan a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport