Sunteți pe pagina 1din 5

Fundația Noi Orizonturi Lupeni, Academia Nicolae Dumitrescu, EcoVisio

Black Sea Trust, MitOst, Theodor Heuss College

Cluburile IMPACT/HAI Club din Republica Moldova si Botoșani

I. Proiect (titlu).......RENOVAREA PODULUI ȘI A STAȚIILOR DE


AȘTEPTARE.....................................

Propus de Clubul IMPACT......TIC-TAC..................................

Răspundeți la următoarele Realizat/atins


întrebări Prevăzut/planificat (se completează după
încheierea proiectului)

Faceți o scurtă descriere a clubului Clubul a fost înființat în luna martie, 2019. Realizat
– când a fost înființat, câte întâlniri În perioada martie-mai am avut __ întâlniri.
ați avut, câți membri are clubul, Fiecare întâlnire ne unea și mai mult, ca
care sunt succesele și provocările acum familia Impact TIC-TAC să fie
de până acum? compusa din __ membri.

Care este ideea pe care doriți să o Satul Văratic este despărțit de restul Realizat
puneți în practică? (ce ”comoară” raionului Rîșcani de un pod, aflat într-o
vă propuneți să o valorizați/ce strare deplorabilă. Membrii clubului au
problemă doriți să adresați) hotărât ca să renoveze podul, pentru ca
fiecare om care iese sau intră în sat să se
Faceși o descriere concisă și bucure de o priveliște minunată.
specifică a ”comorii” sau a
problemei. Specificați cum ați ales
acea ”comoară” pentru a o
valoriza sau acea problemă.

În folosul cui? (în ce fel servește Beneficiarii proiectului vor fi toți locuitorii Realizat
proiectul comunitatea, aduce el satului și toate persoanele care vizitează
beneficii pentru membrii clubului și salut nostru și râul Prut.
ai comunității? Numiți categorii și
număr de beneficiari)

Cu ce rezultate? (Ce va rămâne în Pod vopsit și stații de așteptare colorate. Realizat


urma acțiunilor voastre?)

Ce vă propuneți să învățați în Self-management, instruire, competența Realizat


timpul realizării proiectului? (ce
conținut / concepte și ce proces?)

Cum? (ce acțiuni aveți de făcut Discutarea cu primarul, vopsirea podului Realizat
pentru a realiza proiectul)?
Cu cine? (Cine sunt și cu cu ce vă Primarul, părinții membrilor clubului Realizat
ajută parteneri, sponsori alții decât
FNO?)

Cine să afle? (cui îi veți prezenta ce Deschiderea podului, va fi realizată pe data Realizat
doriți să faceți și ce ați făcut și cum de 1 iunie, de ziua copiilor
veți proceda?)
Proiectul trebuie să includă
obligatoriu un eveniment public,
prin care să vă faceți cunoscută
activitatea clubului și membrilor
comunității.

Cât costă? (detaliați pe ce veți 45 de litri de bopsea galbena Realizat


cheltui banii)

Când va fi realizat? (în ce perioadă 25.05.19-26.05.19 Realizat


vă propuneți realizarea
proiectului?)

II. Finanțare și raportare

În cazul în care proiectul este admis pentru finanțare, alegem că plata premiului de USD 150 (transferabili
în RON/MLD la cursul zilei să se facă în numele ................................., CNP ........................... domiciliat
în ......................................................, Jud. ............................ legitimat cu C.I. seria ............... emis la data
de ................ de ......................, avand cont bancar ................................., deschis la ....................................,
sucursala .................................., reprezentant, lider al clubului GreenIMPACT ...............................,

Atașez copie după CI și document în care să se vadă contul IBAN

Pentru raportare, păstrați facturile/bonurile fiscale pentru cumpărăturile făcute. Vă vom solicita o
centralizare a acestor cheltuieli, la care veți atasa un scan al acestor bonuri/facturi.

III. Lista membrilor (elevilor) înscriși în clubul GreenIMPACT ………………………..(numele), care


contribuie la realizarea proiectului de serviciu în folosul comunității ……………………………….(titlul
proiectului)
Nr. Nume și Prenume Vârsta Clasa Școala
1.
Criteriile de evaluare a propunerilor de proiecte

Verificați în ce măsură puteți răspunde afirmativ la următoarele întrebări. Dacă proiectul nu îndeplinește
criteriile de mai jos, înseamnă că mai este nevoie să reveniți la el, să discutați până când puteți bifa fiecare
dintre aceste întrebări de verificare. Apelați la mentorul dvs (Alina Zlati) pentru ajutor, dacă este cazul.

 Aduce proiectul beneficii pentru comunitatea voastră? Se va bucura cineva din comunitate de
rezultatele proiectului vostru? Aduce el vreo diferență pozitivă în viața unor oameni din localitatea
voastră?
 Aduce proiectul beneficii pentru potențiali turiști? Se vor bucura turiștii care vin în vizită de rezultatele
proiectului vostru? Aduce el vreo diferență pozitivă în timpul petrecut de turiști în localitatea voastră?
 Este auzită vocea tinerilor în planificarea și realizarea proiectului? Este proiectul ales de către membri
IMPACT? Câți dintre membrii Clubului au fost implicați în alegerea și planificarea proiectului? Care va fi
contribuția lor principală la punerea în practică a ideii de proiect?
 Oferă proiectul context de învățare pentru copii și tineri? Conduce proiectul la îmbunătățirea
cunoștințelor despre patrimoniu cultural sau natural sau despre eco-turism? Ajută proiectul copiii să
dezvolte competențe de valorizare a patrimoniului cultural sau natural? Permite proiectul copiilor să
exerseze aprecierea și înțelegerea pentru localitatea lor?
 Este proiectul suficient de vizibil în comunitate? Sunt incluse acțiuni astfel încât rezultatele sau
intervențiile copiilor să fie vizibile pentru diferiți actori din comunitate (Primărie, Școală, părinți, presă,
etc.)?
 Sunt estimate corect resursele necesare pentru realizarea proiectului? Va avea proiectul suficiente
resurse (fie de la FNO, de la parteneri locali sau strânse de membrii clubului) astfel încât să fie dus la
îndeplinire cu bine? Resursele pot fi – bani, oameni, timp, materiale.

Vă urmăm mult succes!


Echipa FNO