Sunteți pe pagina 1din 3

Titlul lecției: Teorema lui Pitagora. Aplicații.

FIȘĂ DE LUCRU REACTUALIZARE

1. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 90°, se cunoaşte lungimea catetei AC = 6


cm şi lungimea proiecţiei sale pe ipotenuză de 4 cm. Folosind teorema catetei
calculaţi lungimea ipotenuzei.

2. În triunghiul ABC avem: m(<A) = 90°, AE ⊥BC , E ∈ BC . Dacă CE = 25 cm, EB =


16 cm, calculaţi lungimea înălţimii AE folosind teorema înălţimii.

3. Un dreptunghi ABCD are laturile AB = 6 cm, BC = 8 cm. Folosind teorema lui


Pitagora calculaţi lungimea diagonalei AC.

4. Verificaţi dacă triunghiul cu laturile de 12 cm, 9 cm, 8 cm este dreptunghic.

5. Fie ABCD un trapez isoscel, AB||CD , AB=3 cm, BC=DA=10 cm , m ( ¿C )=60° .


a. Realizaţi desenul corespunzător.
b. Construiţi o înălţime a trapezului şi calculaţi lungimea ei.
c. Calculaţi lungimea bazei mari și a diagonalei BD.
d. Calculați perimetrul și aria trapezului.

1
FIȘĂ DE LUCRU – rezolvare

1. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 90°, se cunoaşte lungimea catetei AC = 6 cm şi


lungimea proiecţiei sale pe ipotenuză de 4 cm. Folosind teorema catetei calculaţi lungimea
ipotenuzei. B

Soluție:
În triunghiul ABC, aplicăm teorema catetei, după ce am construit AD ⊥ BC D

AC 2=DC ∙ BC
62 =4 ∙ BC
36 C
BC= =9 cm
4 A

2. În triunghiul ABC avem: m(<A) = 90°, AE ⊥BC , E ∈ BC . Dacă CE = 25 cm, EB = 16 cm,


B
calculaţi lungimea înălţimii AE folosind teorema înălţimii.
Soluție:
E
Folosim teorema înălțimii în triunghiul ABC
AE=√ CE ∙ EB= √25 ∙ 16=√ 25 ∙ √16=5 ∙ 4=20 cm

C
A
3. Un dreptunghi ABCD are laturile AB = 6 cm, BC = 8 cm. Folosind teorema lui Pitagora
calculaţi lungimea diagonalei AC.
D C
Soluție:
Aplicăm Teorema lui Pitagora în triunghiul ABC, m ∡ B=90 °
AC 2= AB 2 +BC 2
AC 2=6 2+ 82
A
AC 2=36+ 64 B

AC= √100=10 cm

Anexa 2
4. Verificaţi dacă triunghiul cu laturile de 12 cm, 9 cm, 8 cm este dreptunghic.
Soluție:
Aplicăm Reciproca Teoremei lui Pitagora.
82 +9 2=122
64+ 81=144
145 ≠144, prin urmare triunghiul nu este dreptunghic, ci oarecare.
2
5. Fie ABCD un trapez isoscel, AB||CD , AB=3 cm, BC=DA=10 cm , m ( ¿ C )=60° .
a. Realizaţi desenul corespunzător.
b. Construiţi o înălţime a trapezului şi calculaţi lungimea ei.
c. Calculaţi lungimea bazei mari și a diagonalei BD.
d. Calculați perimetrul și aria trapezului.
Soluție:
Construim BE⊥ DC și AF ⊥ DC
DF =EC ; AF=BE; AB=FE=3 cm
În triunghiul BEC dreptunghic, m ∢ C=60 ° ⟹ m ∢ B=30 ° deci vom
folosi Teorema unghiului de 30o.
BC 10
EC = = =5 cm
2 2
EC =DF=5 cm ⟹ DC =DF + FE+ EC =5+3+5=13 cm
Apoi aplicăm Teorema lui Pitagora:
BE 2=BC 2−EC 2=100−25=75 ⟹ BE=5 √ 3 cm
Pentru a calcula diagonala BD, folosim teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic DEB.
DE=DF + FE=5+3=8 cm
DB 2=DE 2+ BE 2
DB 2=82 +¿
P ABCD =AB + BC +CD + DA=3+10+13+10=36 cm
( AB+ DC) ∙ BE (3+ 13)∙5 √ 3
A ABCD = = =40 √3 cm2
2 2