Sunteți pe pagina 1din 1

Simulare clasa a VII-a

Varianta 1

Proba de matematică

I. Pe foaia detestare scrieți doar rezultatele (30p)


2 1
1.Rezultatul calculului:  : 0, (6)  2 0 este egal cu ...
3 3
2. Valoarea numarului a din relația: 20  45  a 5 este egal cu ...
3. Daca 6 muncitori termina o lucrare in 9 ore, 12 muncitori vor termina aceeasi lucrare in ... ore.
4. Un romb are m(∡DAC) =300 . Masura unghiului ABC este egala cu ....
5. Un triunghi dreptunghic cu m(∡BAC) =900 are ipotenuza egala cu 12cm. Daca M este mijlocul laturii
BC, atunci AM = ....
6.În tabelul de mai jos sunt trecute notele obtinute de elevii unei clase la un test.
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Nr. elevi 2 3 4 7 5 2 2

Media clasei este ....

II. Pe foaia de testare scrieți rezolvările complete. (30p)

1. Desenați pe foaia de testare un triunghi ABC cu AB=6cm, m(∡BAC) =450 si AC=5cm.


2. Calculați media geomerică a numerelor a= 132  144 si b= 5 2  32
3.Care a fost pretul unui produs stiind ca dupa o reducere de 20% costa 160 lei?
1 1 1
4.Arătați cu A =   este egal cu 1.
2 1 3 2 4 3
2 x  3 3x  4
5.Rezolvați ecuația: 
4 5
6 .Aflati masurile unghiurilor unui triunghi stiind ca sunt invers proportionale cu 0,25; 0,5; 0,(3).

III. Pe foaia de testare scrieți rezolvările complete. (30p)

1. Se considera un triunghi dreptunghic ABC cu m(∡BAC) =900 iar M mijlocul laturii BC. Daca
m(∡ABC) =2. m(∡ACB) si AM=6 se cere:
a) BC
b) m(∡MAC)
c) Perimetrul triunghiului ABM.
2. Un trapez ABCD cu AB||CD, AB=12cm, CD=6cm are m(∡A) =m(∡D) =900=2. m(∡B).
a) Aratati ca lungimea liniei mijlocii a trapezului are lungimea egala cu 9cm.
b) Calculatim(∡BCD)
c) Aratati ca aria trapezului este egala cu 54cm2.