Sunteți pe pagina 1din 1

PODISUL DOBROGEI

- limite: Dunăre (vest şi nord), frontiera cu Bulgaria (sud), platforma


continentală Mării Negre şi sistemul lagunar Razim (est);

- relief- altitudinea cea mai mare: 467 m (vf. Greci); culmi scunde, spinări
lăţite, văi largi, munţi foarte vechi, cu înfăţişare de relief îmbătrânit (partea
nordică); relief mai net aproape ca o câmpie, tăiat de Valea Carasu; povârnişuri
spre mare şi spre Dunăr strat gros de loess;

- diviziuni: Masivul Dobrogei de Nord cu: Munţii Măcinului, Culmea Niculiţel,


Dealuri Tulcei, Depresiunea Nalbant, Podişul Babadagului, Podişul Casimcei;
Podişul Dobrogei de Sud cu: Podişul Medgidiei, Podişul Oltinei, Podişul Negru
Vodă şi zona litorală;

- clima: temperatura medie anuală: între 11° şi 12°C în părţile sudică şi est
ică; între şi 11°C în partea nordică; temperatura medie a iernii: între +1° şi
-1°C (partea esf că) şi între -1° şi -3°C (partea vestică) (iernile cele mai blânde
şi călduţe); temper tura medie a verii: între 23° şi24°C (verile cele mai calde în
partea sud-vestică) între 21° şi 23°C (veri calde în restul teritoriului);

- precipitaţii slabe (sub 500 mm/an în cea mai mare parte a spaţiului podişului)
şi pes 500 mm/an în nordul podişului;

- vânturile frecvente: Crivăţul (cu aer rece dinspre est sau nord-est, aduce
geruri şi tn ieneşte zăpada); brize pe ţărmul mării (de zi şi de noapte); invazii
de aer tropical.

- ape: râuri scurte, cu debite foarte mici: Teliţa, Taiţa, Slava, Casimcea, Valea
Cara (antropizată prin canalul Dunăre-Marea Neagră);
- lacuri: limanuri fluviatile în Lunca Dunării; limanuri maritime (Taşaul,
Techirghiol, Mangalia).