Sunteți pe pagina 1din 4

NUMERE NATURALE

NUMERE PRIME. DESCOMPUNERE IN FACTORI PRIMI.


EXTINDERE
CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN
CEL MAI MIC MULTIPLU COMUN
CLASA a V-a
Lectia 8
Profesor V Corcalciuc Scoala nr. 146 I G Duca Bucuresti
(Lectii facute conform programei pentru clasa a V-a )

Se numeste numar prim orice numar diferit de 1 care are ca divizori numai
pe 1 si pe el insusi.
Observatie. Numarul 1 nu admite decat un divizor, deci nu este prim.
O metoda de a afla numerele prime a fost data din antichitate de matematicianul
grec Eratostene cunoscuta sub numele de “ciurul lui Eratostene”.
Exemple: 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,etc.
Se numeste numar compus numarul care are mai mult de doi divizori.
Numarul compus se poate scrie ca un produs de numere prime.
Putem verifica daca un numar este prim prin impartire.
Exemplu:
Sa luam numarul 137: 
 2;137 
137   3;137 
 5;137 
 7;137 
 11;

In cazul impartirii lui 137 la 13 se obtine catul mai mic decat impartitorul si ne
oprim; inseamna ca 137 nu este divizibil cu nici un numar prim mai mic decat 13,
deci nu se divide nici cu numerele compuse mai mici decat 13. Cu un numar mai
mare decat 13 nu are rost sa mai incercam deoarece la impartirea cu 13 deja catul
este mai mic decat impartitorul.
Cand avem un numar mai mare , aplicam criteriile de divizibilitate, nu mai facem
impartirea.
Observatii.
 Singurul numar par prim este 2.
 Doua numere consecutive sunt prime intre ele, chiar daca
ele luate separat nu sunt prime.
 Numerele 3, 5, 7 consecutive impare sunt prime intre ele.
 Daca avem un numar prim mai mare decat 5, ultima lui
cifra este 1,3,7 sau 9.
 Un numar prim mai mare decat 5 ridicat la puterea a 4-a
se va termina in cifra 1.
 Prin impartire la 6 un numar prim va avea ca rest 5 sau 1.
Descompunerea in factori primi.

Orice numar natural nenul care nu este prim poate fi scris sub forma unui produs
de factori primi.
Sa luam de exemplu numarul
1134. In dreapta liniei verticale am trecut divizorii numere prime, iar in stanga,
caturile obtinute la impartirile respective.
1134 2
567 2
189 3
63 3 Atunci 1134  2 2  33  7
21 3
7 7
1

1200. 1200 2
600 2
300 2
150 2
75 3 Atunci 1200  2 4  3  5 2
25 5
5 5
1

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN


Cel mai mare divizor comun a doua numere a si b ( sau mai multe) este cel mai
mare numar care divide ambele numere.
Se noteaza cu : c.m.m.d.c sau  a; b 
Pentru a gasi cel mai mare divizor comun se decompun numerele in factori primi si
se face produsul factorilor primi comuni, luati o singura data, la puterea cea
mai mica.
Exemplu.
150  2  3  5 2
  c.m.m.d .c.150;720  2  3  5  30
720  2 4  3 2  5
72  2 3  3 2
  c.m.m.d .c 72;42  2  3  6
42  2  3  7

NUMERE PRIME INTRE ELE


Se numesc numere prime intre ele , numerele naturale diferite de 0, care au cel mai
mare divizor comun doar pe 1. c.m.m.d.c.=1
Exemplu numerele 9 si 8. Ele nu sunt numere prime dar intre ele sunt prime fiindca
nu au ca divisor comun decat pe 1.Notam  9;8  1
Aplicatie.Care sunt numerele a si b stiind ca au suma 15 si c.m.m.d.c 3
 a; b   3  a  3  c1 ; b  3  c 2  3c1  3c 2  15  c1  c 2  5;
c  1; c 2  4 a  3; b  12
Deoarece c1 ; c 2   1   1  
c
 1  2; c 2  3 a  6; b  9

CEL MAI MIC MULTIPLU COMUN


Cel mai mic multiplu comun a doua sau mai multe numere este cel mai mic numar
natural diferit de 0 care se divide cu numerele date.
Pentru a gasi cel mai mic multiplu comun a mai multor numere, se descompun
numerele in factori primi si se face produsul factorilor primi comuni si necomuni
luati o singura data, la puterea ccea mai mare. Se noteaza cu : c.m.m.m.c(a;b)
(daca avem doua numere) sau  a; b
Exemplu.
150  2  3  5 2
  150;720  2 4  3 2  5 2  3600
720  2 4  3 2  5
72  2 3  3 2
   72;42  2 3  3 2  5  360
42  2  3  5

Observatii
1. Produsul a doua numere naturale este egal cu produsul dintre cel mai mare
divizor comun si cel mai mic multiplu comun.

a  b   a; b    a; b 

2. Daca numerele a si b sunt prime intre ele , atunci produsul celor doua
numere este chiar cel mai mic multiplu comun al lor.
a  b   a; b
3. Daca un numar natural se divide cu doua numere prime intre ele , atunci el
este divizibil si cu produsul acestora.

S-ar putea să vă placă și