Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect la Reciclarea si managementul

materialelor

Reciclarea fibrelor de carbon

Brasov , 2018

• Introducere
Fibra de carbon este un material format din fibre extrem de subtiri, cu un
diametru de aproximativ 0.005–0.010 mm, si compus in mare parte din atomi de
carbon. Atomii de carbon se aduna si formeaza impreuna cristale microscopice
care sunt mai mult sau mai putin aliniate paralel cu axa lunga a fibrei. Cateva mii
de fibre de carbon sunt rasucite impreuna pentru a forma un fir, care poate fi
utilizat ca atare sau sub forma de tesatura. [1]
Astăzi, fibra de carbon este fibra cu cea mai mare răspândire în industria
aerospațială. În ultimele două decenii, proprietățile fibrelor de carbon au crescut
spectaculos ca rezultat al cererii de materiale cât mai rezistente și cât mai ușoare.
Ca și raport rezistență/greutate, fibra de carbon reprezintă cel mai bun material
ce poate fi produs la scară industrială în acest moment.
Capacitatea mondială de producție înregistrează o continuă creștere de la
apariția materialului până în prezent, un salt spectaculos fiind înregistrat odată cu
demararea proiectului Boeing 787 Dreamliner. [2]
Industria fibrelor de carbon s-a schimbat mult în ultimii 15 ani. În 2000,
piața mondială a fibrei de carbon a fost mai mică de 20.000 tone. Acum, este mai
mare de 60.000 tone pe an, iar previziunile indică că aceasta va crește până la
100.000-140.000 tone, anual, la începutul anilor 2020. Creșterea impresionantă
vazuta și pe care e asteptat să o continue, pune un nou accent pe rolul reciclării
fibrelor de carbon în dezvoltarea industriei.
Procesul de fabricare a fibrei de carbon la producerea de componente
finite este risipitor; se estimează că mai mult de 30% din fibrele de carbon
produse ajung ca si deșeuri la un moment dat în proces.
În prezent, produsele reciclate există în forme care sunt potrivite pentru
utilizarea (fibre măcinate și tăiate sub formă de pulbere sau tablete) și în straturi
compozite (covoare nețesute ca materiale uscate, preimpregnate și materiale
SMC – sheet moulding compound)
De ce ar trebui să facem asta? Din punct de vedere economic, produsele
din fibră de carbon reciclată pot reduce costurile de reducere a greutății, utilizate
fie singure, fie împreună cu fibrele de carbon virgine. De fapt, realizarea unor
strategii de reducere a greutății accesibile trebuie să fie un obiectiv primordial
dacă vrem să vedem o utilizare tot mai mare a fibrei de carbon în aplicații cu
volum mare. Dacă abordăm această provocare, atunci putem crește utilizarea
totală a fibrei de carbon pe aceste piețe în curs de dezvoltare. Din punctul de
vedere al mediului, reducerea deșeurilor și reutilizarea materialelor care au o
mare energie încorporată și care pot fi reciclate într-o manieră eficientă din punct
de vedere energetic este un lucru bun din punct de vedere al responsabilității
sociale. De asemenea, este o cerință legislativă în unele țări. [3]

• LEGISLATIA EUROPEANA SI NATIONALA

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014. Lege nr.


211/2011 republicata 2014 [5]

1.Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta lege stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a
sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse
determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor
generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

4.Ierarhia deseurilor

Art. 4
1) Ierarhia deseurilor se aplica in functie de ordinea prioritatilor in cadrul
legislatiei si al politicii in materie de prevenire a generarii si de gestionare a
deseurilor, dupa cum urmeaza:
a) prevenirea;
b) pregatirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica;
e) eliminarea.
2) Aplicarea ierarhiei deseurilor mentionata la alin. (1) are ca scop incurajarea
actiunii in materie de prevenire a generarii si gestionarii eficiente si eficace a
deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra
mediului.
3) In acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei
deseurilor poate suferi modificari in baza evaluarii de tip analiza ciclului de
viata privind efectele globale ale generarii si gestionarii acestor deseuri.
4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura un proces
transparent de elaborare a actelor normative si a politicii in domeniul
gestionarii deseurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica, republicata.
5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ia in considerare
principiile generale ale protectiei mediului, precautiei si durabilitatii,
fezabilitatii tehnice si viabilitatii economice, protectiei resurselor, precum si
impactul global asupra mediului, sanatatii populatiei, economiei si societatii,
potrivit prevederilor art. 1 si 20.

5.Subproduse

Art. 5
Este considerat subprodus, si nu deseu potrivit definitiei de la pct. 9 din anexa
nr. 1, o substanta sau un obiect care rezulta in urma unui proces de productie
al carui obiectiv principal nu este producerea acestuia si care indeplineste,
cumulativ, urmatoarele conditii:
a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa;
b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte
prelucrari suplimentare celei prevazute de practica industriala obisnuita;
c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de
productie;
d) utilizarea ulterioara este legala, in sensul ca substanta sau obiectul
indeplineste toate cerintele relevante referitoare la produs, la protectia
mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si nu va produce
efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi
pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase [6]

Art. 1
1)Agenţii economici care generează deşeuri au obligaţia să ţină o evidenţă a
gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru
fiecare tip de deşeu.
2)Datele centralizate anual privind evidenţa gestiunii deşeurilor se transmit
autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la cererea acestora.
Art. 2
1)Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, transport,
depozitare temporară, valorificare şi eliminare a deşeurilor sunt obligaţi să ţină
evidenţa gestiunii deşeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deşeurile
generate în cadrul activităţilor proprii.
2)Evidenţa gestiunii deşeurilor colectate, transportate, depozitate temporar,
valorificate şi eliminate se raportează de către agenţii economici autorizaţi,
menţionaţi la alin. (1), la solicitarea autorităţilor publice teritoriale pentru
protecţia mediului sau a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale care au atribuţii şi răspunderi în domeniul regimului deşeurilor, conform
prevederilor legale.
Art. 3
1)Pentru evidenţa la nivel naţional a gestiunii deşeurilor autoritatea publică
centrală de protecţie a mediului organizează, împreună cu autorităţile publice
teritoriale de protecţie a mediului şi cu alte instituţii aflate în coordonare,
raportarea statistică anuală în acest domeniu.
2)Metodologia şi sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice
vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrală de protecţie a
mediului, în conformitate cu cerinţele legale în vigoare.
3)Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deşeurilor, se păstrează
de către autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului într-un registru
de evidenţă o perioadă de minimum 3 ani.
• Tehnologia de reciclare

• Stabilirea etapelor tehnologiei de reciclare


• Reciclarea mecanica a fibrelor de carbon

• Reciclarea termochimica a fibrelor de


carbon

• Instalatiile de reciclat
• Linia mecanica de reciclare
Aceasta linie de reciclat esti simpla, fiind nevoie doar de un concasor si un
amestecator.

Concasorul cu fălci care este folosit pentru măcinarea rapidă și delicată și pre-
măcinarea materialelor cu duritate medie și mare, casante și robuste. Varietatea
mare de materiale oferite, incluzând oțel fără metale grele, eficiența și siguranța
sa fac ca acesta să fie ideal pentru pregătirea probelor în laboratoare și unități
industriale.
Posibilitatea setarii distantei dintre falci si compensarea uzurii acestora permit
reproductibilitatea rezultatelor.

Avantajele concasorului :

• eficienta superioara de macinare : 50:1


• ajustare continua a spatiului dintre falci
• protecție la supraîncărcare
• posibilitatea de macinare a unei game variate de materiale, fara contaminarea
probei
• buncăr de alimentare fără recul cu sistem de blocare cu eliberare rapidă
• cameră de concasare ușor de curățat
• atat cu utilizare continua, cat si in sarje
• conector pentru extragerea prafului
• lubrifiere centrală (optional)
• adecvat pentru integrarea în instalații automatizate
• versiune specială pentru măcinarea materialelor semi-conductoare

Caracteristici tehnice :

Aplicabilitate concasare grosieră


Domenii in care se utilizeaza chimie/plastic, materiale construcții,
inginerie/electronică, mediu/reciclare,
geologie/metalurgie, sticlă/ceramică
Material de macinat duritate medie/mare, casant
Principiul de reducere a Prin aplicarea unei presiuni asupra probei
dimensiunii
Dimensiunea maximă a < 110 mm
materialului de macinat
Finețe finală 90% < 0.5 mm
Material de constructie a oţel mangan
elementelor de macinare
Dimensiuni fălci 250 x 130 mm
Setarea distantei dintre fălci 0 - 11 mm
Afișajul distantei dinte fălci scală
Buncăr de alimentare da
Etans la praf da
Lubrifiere nu
Varianta constructiva pentru opțional
procese in linie
Capacitate colector 15 l
Antrenare motor electric
Putere motor 7.5 kW
Alimentare electrica 230 V, 50 Hz
Conectare sursă de alimentare trifazic
Grad de protecție IP 55
W x H x D (închis) 930 x 1400 x 1080 mm
Masa netă: ~ 1000 kg
Standard CE

Principiu de funcţionare

Concasorul cu falci este un concasor robust și puternic, cu alimentare


forțată.
Materialul de alimentare trece prin sita fără recul și intră în camera de concasare.
Reducerea dimensiunii are loc în zona aflata între brațul fix și unul oscilant cu o
frecvență ridicată, acest lucru asigurand macinanarea probei la finețea stabilita
într-o singură etapă de lucru.
Două volante masive transmit forțe mari fălcilor de strivire.
Designul inovator permite folosirea ambelor părți ale fălcilor datorită unei rotații
de 180 °.
Daca proba este mai mică decât lățimea spațiului dintre falci, cade într-un
colector detașabil. [7]

Fig.1 Concasor cu falci [9]

Fig.2 Schema concosar cu falci [8]


Avantajele acestui tip de concasoare sunt dimensiunea mica, durata mare de viata
si maruntirea produselor rezultate.

5.Politica de mediu
Obiectivul principal de activitate furnizarea de servicii integrate privind
managementul deseurilor – COLECTARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, PROCESARE,
TRATARE, VALORIFICARE / ELIMINARE DESEURI PERICULOASE SI NEPERICULOASE,
toate aceste obiective orientate strict pe Protecţia Mediului.
Stabilirea unui sistem de management de mediu în conformitate cu
cerinţele standardului SR EN ISO 14001:20…, integrat cu sistemul de management
al calităţii şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii muncii, descris în
Manualul Calităţii, de Mediu şi de Sănătatea şi Securitatea Muncii. Principiile pe
baza cărora este formulată politica în domeniul calităţii şi mediului au la bază
conceptele „calitate totală” şi „dezvoltare durabilă”. Certificarea atestă
implementeaza sistemului de management integrat privind calitatea, mediul,
securitatea şi sănătatea ocupaţională, prin conformare cu standardele europene.
Politica de mediu este concentrata pe cai bine definite:
Preluarea deşeurilor periculoase şi nepericuloase de orice fel(mai putin
infectioase si radioactive) în condiţii de strictă siguranţă pentru populaţie şi
pentru mediul înconjurător, implicit asigurarea unui pachet de servicii care să vină
în ajutorul generatorilor de deşeuri. Ne ocupăm de direcţionarea deşeurilor
periculoase pentru mediu către reciclare, eliminare finala autorizata prin serviciile
de transport autorizat, prelucrare primară, depozitare temporară în spaţii special
amenajate .
Obiective generale de mediu:
• îmbunătăţirea performanţei de mediu a firmei, prevenirea poluării mediului,
promovarea soluţiilor tehnice şi tehnologiilor “nepoluante”, reduecrea
costurilor de mediu în conţinutul serviciilor din domeniile proprii de activitate;
• reducerea cantităţii de deşeuri produse la nivelul organizaţiei, o depozitare
selectivă, controlată şi valorificată eficient şi ecologică a deşeurilor reciclabile;
• eficientizare în utlizarea materialelor, materiilor prime şi utilităţilor în vederea
economisirii resurselor naturale, cu atenţie maximă la impactul minim asupra
mediului – recuperabile şi reciclabile;
• promovarea unei politici adaptate naturii, dimensiunilor şi impactului
activităţilor noastre asupra mediului, precum şi riscurille profesionale privind
sănătatea şi securitatea ocupaţională ale activităţilor;
• oferirea garanţiei că se urmăreste constant reducerea impacturilor negative
ale activităţilor noastre asupra mediului şi că asigurăm un control al riscurilor
profesionale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională ale activităţilor
lucratorilor;
• în scopul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor oferite, monitorizăm
satisfacţia clienţilor şi a altor părţi interesate, anticipând şi chiar depăşind
aşteptărilor lor;
• se urmăreşte o strânsă colaborare cu autorităţile şi gurpurile de interes public,
pentru aplicarea unei politici solide în favoarea mediului, o colaborare pentru
reducerea impacturilor negative asupra mediului;
• formarea unor relaţii avantajoase cu colaboratorii, solicitându-le şi
încuranjându-i să crească nivelul calitativ şi ecologic, instruire, sensibilizare şi
conştientizare privind problemele de mediu şi nu în ultimul rând, un
comportament de “prieteni ai naturii” din partea lor; [10]

6. Concluzii şi propuneri finale privind


“Programul de prevenire a generării deșeurilor”

Din punct de vedere economic, produsele din fibră de carbon reciclată pot
reduce costurile de reducere a greutății, utilizate fie singure, fie împreună cu
fibrele de carbon virgine. De fapt, realizarea unor strategii de reducere a greutății
accesibile trebuie să fie un obiectiv primordial dacă vrem să vedem o utilizare tot
mai mare a fibrei de carbon în aplicații cu volum mare. Dacă abordăm această
provocare, atunci putem crește utilizarea totală a fibrei de carbon pe aceste piețe
în curs de dezvoltare. Din punctul de vedere al mediului, reducerea deșeurilor și
reutilizarea materialelor care au o mare energie încorporată și care pot fi reciclate
într-o manieră eficientă din punct de vedere energetic este un lucru bun din punct
de vedere al responsabilității sociale. De asemenea, este o cerință legislativă în
unele țări. [3]

Bibliografie:
• http://clubchevrolet.ro/stiri-club-chevrolet/55-fibra-de-carbon-avantajele-si-dezavantajele-
utilizarii-acestui-material-in-industria-auto-.html

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Fibr%C4%83_de_carbon

• https://www.compositesworld.com/columns/recycled-carbon-fiber-its-time-has-come-

• https://www.compositesworld.com/articles/recycled-carbon-fiber-update-closing-the-cfrp-
lifecycle-loop

• http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_211_2011_regimul_deseurilor.php
• https://www.ecotic.ro/wp-
content/uploads/2015/07/75a5b217be02264ecd1adda7b493868051c8ccb4.pdf

• https://www.retsch.ro/ro/produse/macinare/concasoare-cu-falci/concasor-bb500-xl/functii-si-
caracteristici/

• https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=HOsYW8LOA8HnswGX
h6mYBQ&q=concasor+cu+falci&oq=concasor+cu+&gs_l=img.1.0.0l3j0i30k1j0i24k1l6.14596.158
65.0.17695.5.4.0.1.1.0.131.500.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.5.513...0i5i30k1.0.YGDZSZO0q2Q#im
grc=lvEBu55gPtg28M:

• https://www.google.ro/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&ei=HOsYW8LOA8HnswGX
h6mYBQ&q=concasor+cu+falci&oq=concasor+cu+&gs_l=img.1.0.0l3j0i30k1j0i24k1l6.14596.158
65.0.17695.5.4.0.1.1.0.131.500.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..0.5.513...0i5i30k1.0.YGDZSZO0q2Q#im
grc=HMym0idsIKq82M:

• http://www.global-ecocenter.ro/2013/09/politica-de-mediu/