Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECŢIA MUNCII

Nr.

APROB
Dantes Nicolae BRATU,
Inspector general de stat

RAPORT
Privind deplasarea delegaţiei Inspecţiei Muncii Romania în Varșovia,
Republica Polonă, în perioada 26-28.02.2018

În baza deciziei inspectorului general de stat nr. 288/15.02.2018 delegația


Inspecției Muncii dna. Rodica BALTĂ, auditor superior, s-a deplasat la Varșovia în
perioada 26-28 februarie 2018, pentru a participa la întâlnirea partenerilor din
cadrul proiectului ”Depășirea provocărilor în domeniul lucrătorilor detașați prin
cooperarea partenerilor sociali din sectorul public” implementat de Coaliția
Sindicală Independentă a Lucrătorilor din Madrid, Spania şi finanţat prin Programul
european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI). Organizarea
întâlnirii a fost realizată de Alianța Sindicatelor din toată Polonia (OPZZ).

A. Întâlnirea de lucru a avut loc în data de 27.02.2018 și a început prin cuvântul de


deschidere al domnului Angel Lozano Hidalgo - CSIT Union Profesional - care a
făcut o scurtă prezentare a scopului întâlnirii și apoi a luat cuvântul domnul
Andrzej Radzikowski – vice – președinte al Alianței Sindicatelor din toată Polonia
(OPZZ ) care a precizat că poziția sindicatelor din Polonia este că în Uniunea
Europeană lucrătorii detașați trebuie tratați în mod egal cu lucrătorii locali.
Acesta a menționat că în această problemă și Președintele Poloniei susține acest
principiu de aceeași plată pentru aceeași muncă și că acesta pledează pentru
modificarea Directivei 96/71/CE în acest sens.
În continuare, agendei de lucru, au luat au fost prezentate următoarele lucrări:
1. Dr. Marek Benio din partea ”Inițiativei pentru Mobilitatea Forței de Muncă
(Labour Mobility Initiative - https://www.mobilelabour.eu/)” a prezentat
lucrarea "Provocări în detașarea lucrătorilor. Diagnostic și remedii”

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti


tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro
Nesecret
INSPECŢIA MUNCII
2. Angel Lozano Hidalgo - CSIT Union Profesional - a prezentat lucrarea "Rolul
partenerilor sociali și al altor actori în reprezentarea drepturilor
lucrătorilor detașați"
3. Adam Rogalewski - Membru al Comitetului Economic și Social European și
reprezentant internațional al Alianței Sindicatelor din toată Polonia (OPZZ ),
a prezentat lucrarea "Lucrul privind revizuirea directivei privind
detașarea lucrătorilor - actualizare"
4. Dr. Richard Mababu Mukiur din partea Universității din Madrid a prezentat
lucrarea "Cercetarea empirică privind detașarea lucrătorilor: rezultate
preliminare"

1. Dr. Marek Benio în lucrarea sa "Provocări în detașarea lucrătorilor. Diagnostic și


remedii” în primul rând prezintă cele mai importante provocări pe care Uniunea
Europeană le întâlnește în ceea ce privește detașarea lucrătorilor. După acesta
provocările pe care le UE le întâmpină în prezent cu privire la detașarea
lucrătorilor sunt:
- Frauda fiscală (exp. asigurările sociale nu sunt plătite astfel prețul muncii
poate fi mult mai mic).
- Prejudiciul ( costul detașării unui lucrător este mai mare decât al unui
lucrător local. Deci, de ce se practică? Pentru că în prezent prețul muncii
numai contează iar detașarea are în vederea calificarea/specializarea pe
care lucrătorilor).
- Plata egală pentru muncă egală ( Dr. Marek Benio consideră că, conform cu
acest principiu, lucrătorilor trebuie să li se plătească același salariu pentru
munca depusă în toate țările UE dacă munca depusă este aceeași, numai că
acest lucru nu poate fi realizat la nivelul tuturor țărilor membre UE).
- Protecționismul economic (comerțul la nivel internațional
Dr. Marek Benio a subliniat în lucrarea sa că principala consecință a modificării
directivei va fi creșterea incertitudinii legale și a apariția de noi obstacole
juridice.
Soluțiile pe care dumnealui le propune sunt:
- aplicarea cât mai riguroasă a regulilor care există deja în ceea ce privește
detașarea lucrătorilor;
- intensificarea schimbului de informații dintre:
- sindicatele nivel național și european;
- sindicate și autoritățile publice;
- sindicate și organizațiile patronale;
- sindicate și lucrători detașați.

2. Domnul Angel Lozano Hidalgo în s-a lucrarea "Rolul partenerilor sociali și al altor
actori în reprezentarea drepturilor lucrătorilor detașați” face o prezentare pe
scurt a drepturilor lucrătorilor detașați conform Directivei 96/71/CE și ai
Directivei 2014/67/UE ( directiva privind asigurarea respectării aplicării

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti 2


tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro
Nesecret
INSPECŢIA MUNCII
Directivei 96/71/CE”), precum și importanță rolului partenerilor sociali
(organizațiile sindicatele, Inspecția Muncii și organizațiile patronale) în acest
domeniu.
În concluzie domnul Angel Lozano Hidalgo consideră necesar că în ceea ce
privește detașarea lucrătorilor trebuie să se aibă în vedere următoarele
principii:
- Tratamentul corect și egal al lucrătorilor
- Salarii demne
- Salariu minim adecvat
- Transparența salarială la nivel UE
- Informarea în scris a lucrătorilor cu privire la condițiile de muncă
- Echilibrul între viața profesională și viața de familie a lucrătorilor, etc.

3. Domnul Adam Rogalewski în lucrarea sa "Lucrul privind revizuirea directivei


privind detașarea lucrătorilor - actualizare" a prezentat punctul de vedere al
Comitetului Economic și Social European (CESE) cu privire la revizuirea
Directivei 96/71/CE. CESE susține în principiu propunerea Comisiei de revizuire
a Directivei privind detașarea lucrătorilor. Principiul remunerației egale pentru
muncă egală în același loc este piatra de temelie a pilonului drepturilor sociale
în Europa.
Propunerile de revizuire a directivei cu care au fost de acord membrii Consiliul
Europei în data de 23.10.2017 sunt:
- remunerarea lucrătorilor detașați în conformitate cu legislația și practicile
statelor gazdă;
- detașarea pe termen lung de 12 luni poate fi prelungită cu până la maximum
6 luni (18 luni în total) pe baza unei motivații scrise de către furnizorul de
servicii;
- aplicarea universală a contractelor colective de muncă aplicabile lucrătorilor
detașați pentru toate sectoarele economice;
- tratamentul egal al lucrătorilor detașați și al lucrătorilor locali
În concluzie domnul Adam Rogalewski susține revizuirea Directivei 96/71/CE
deoarece consideră că pe viitor vor apare din ce în ce mai multe probleme în
ceea ce privește detașarea lucrătorilor.

4. Dr. Richard Mababu Mukiur din partea Universității din Madrid în lucrarea sa
"Cercetarea empirică privind detașarea lucrătorilor: rezultate preliminare" a
prezentat rezultatele preliminare privind studiul făcut la nivel UE privind
implementarea și nivelul de informare cu privire la prevederile Directivei
96/71/CE și Directive 2014/67/EU și a sistemului IMI având următoarele
subiecte țintă:
- Administrație publică
- Organizațiile sindicale
- Organizațiile patronale
- ONG care se ocupă de mobilitatea forței de muncă

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti 3


tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro
Nesecret
INSPECŢIA MUNCII
- Muncitori detașați
O concluzie preliminară este că deși la nivelul european directivele au fost
transpuse în legislațiile naționale lucrătorii de detașați nu au foarte multe
cunoștințe cu privire la prevederile acestora.
CONCLUZII
După prezentarea lucrărilor participanții la întâlnire au dezbătut temele
prezentate și au ajuns la următoarele concluzii:
- Necesitatea asigurării completării formularului A1;
- Studierea posibilității completării electronice a formularului A1;
- Încheierea de contracte colective de muncă solide la nivel național și la
nivel de ramură;
- Definirea clară a ”remunerației” în condițiile modificării directivei privind
detașarea lucrătorilor;
- Stabilirea unei hărți a organizațiilor sindicale la nivel european în vederea
unui mai bun schimb de informații cu privire la lucrătorii detașați din cadrul
acestora.

Rodica BALTĂ,
Auditor Superior
Compartimentul Audit Intern

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucureşti 4


tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro