Sunteți pe pagina 1din 19

Planificarea activităților instructiv-educative

An școlar 2013-2014

Semestrul I

Săptămâna I
Evaluare inițială
Tema săptămânală: ”Grădiniță dragă, bine te-am găsit!”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
16.09.2013 ”Bun venit la grădiniță” Artă: ”Grădinița mea” – mediului:
Rutine: primirea desen ”Să ne cunoaștem
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Castel” grădinița”
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Cât de mare DEC: Educație muzicală:
plecarea copiilor sunt?” ”Scufița Roșie” – repetare
Tranziţii: ”Noi suntem cântec
piticii”, ”Câte unul pe ALA 2: ”Plimbare în jurul ”Bună dimineața!” –
cărare” grădiniței” repetare joc cu text și cânt
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
17.09.2013 ”Pânza de păianjeni” Știință: ”Roata limbajului:
Rutine: primirea anotimpurilor” ”Amintiri din vacanță” -
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Ghicește convorbire
grupă, toaleta, masa, personajul din povești!” DOS: Activitate practică:
plecarea copiilor Joc de rol: ”La grădiniță” ”Mărgele mari și mici” -
Tranziţii: ”Trenulețul mototolire
muzical”, ”Soldații” ALA 2: ”Rece, cald” – joc
distractiv
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
18.09.2013 ”Regulile grupei” Bibliotecă: ”Găsește matematice: ”Sortăm
Rutine: primirea personajul!” jucării” – joc didactic
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Gardul
grupă, toaleta, masa, grădiniței!”
plecarea copiilor Joc de rol: ”La magazinul DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Soldații”, de jucării” societatate:
”Câte unul pe cărare” ALA 2: ”Deschide urechea ”Respectarea regulilor
bine” grupei” – convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
19.09.2013 „Învățăm să salutăm” Artă: ”Mărgelele păpușii” limbajului
Rutine: primirea – modelaj ”Jocul cuvintelor” – joc
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Jucăriile didactic
grupă, toaleta, masa, preferate”
plecarea copiilor Colțul păpușii: ”Păpușile DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Câte unul pe ies la plimbare” ”Jucăria preferată” - desen
cărare” ALA 2: ”Ghici, ce
lipsește din grupă?”
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
20.09.2013 ”Din lumea poveștilor” Știință: ”Formăm perechi” matematice:
Rutine: primirea Joc de rol: ”Prinți și ”Unde s-a ascuns
copiilor, igiena sălii de prințese” ursulețul?” – joc didactic
grupă, toaleta, masa, Bibliotecă: ”Personajul DPM: Variante de mers și
plecarea copiilor preferat” alergare
Tranziţii:”Năvodul” Joc: ”Atenție la
ALA 2: Jocuri în aer liber comandă!”

Săptămâna a II-a
Evaluare inițială
Tema săptămânală: ”Oare ce mai știu?”
Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
23.09.2013 ”Pitici, dar voinici” Joc de rol: ”La coafor” mediului:
Rutine: primirea Știință: ”Așezăm ”Ce știi despre mine?”
copiilor, igiena sălii de creioanele în ordine” DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, Artă: ”Casa și gardul” ”Anotimpurile” Vivaldi –
plecarea copiilor ALA 2: ”Țară, țară, vrem audiție
Tranziţii: ”Acul și ața” – ostași” ”Mergi cum bat” – joc
joc distractiv muzical
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
24.09.2013 ”Să ne prezentăm” Joc de masă: ”Scene din limbajului:
Rutine: primirea povești” ”Povești amestecate” – joc
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Căsuța didactic
grupă, toaleta, masa, piticilor”
plecarea copiilor Joc de rol: ”La bibliotecă” DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Dansul ”Floarea soarelui” –
rățuștelor” ALA 2: „Ghici, ce s-a decupare (nivel II),
Opțional engleză schimbat?” mototolire, lipire
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Ascultă să fii ascultat” Bibliotecă: ”Carte matematice:
Miercuri Rutine: primirea frumoasă, ce ne spui?” ”Construiește obiecte din
25.09.2013 copiilor, igiena sălii de Artă: ”Hora piticilor” – figuri geometrice”
grupă, toaleta, masa, decupare
plecarea copiilor Știință: ”Găsește DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Mersul perechea” societatate:
piticilor” ALA 2: ”Ridichea uriașă” ”Mereu curați și ordonați”
– dramatizare
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
26.09.2013 ”Căsuța jucăriilor” Construcții: ”Castelul limbajului
Rutine: primirea prințeselor” ”Neascultarea ursuleților”
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Rochița păpușii” – lectură după imagini
grupă, toaleta, masa, Colțul căsuței: ”Îngrijim
plecarea copiilor păpușile” DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Broscuțele la ALA 2: ”Decorăm batista” - desen
plimbare” ”Jocuri în aer liber”
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
27.09.2013 ”Locul jucăriilor” Joc de masă: ”Găsește matematice +DPM:
Rutine: primirea drumul către grădiniță” ”La plimbare prin pădure”
copiilor, igiena sălii de Bibliotecă: ”Franjuri la – joc didactic + mers
grupă, toaleta, masa, prosop” – exerciții grafice printre obstacole
plecarea copiilor Știință: ”Recunoaște
Tranziţii:”Calcă pe formele geometrice”
urme” – joc de mișcare ALA 2: ”Jocuri în aer
liber”

Săptămâna a III-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: Rapsodii de toamnă
Subtema: ”A sosit pe dealuri toamna”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Ala 1: DȘ – Cunoașterea
30.09.2013 Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ”Scara” – mediului: ”Toamnă
“Început de toamnă” exerciții grafice ruginie” – observare
Rutine: primirea Joc de rol: ”Activități de
copiilor, igiena sălii de toamnă” DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, Construcții: ”Coșuri ”Acum e toamnă, da!” –
plecarea copiilor pentru fructe” repetare cântec
Tranziţii: “Suntem ALA 2: ”Pe cărări de ”Bate vântul frunzele!” –
veseli și vioi c-a venit frunze” – plimbare în joc muzical
toamna la noi” – mers natură
ritmic
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
01.10.2013 ”Culorile toamnei” Artă: ”Culorile toamnei” limbajului:
Rutine: primirea Joc de masă: ”Aspecte de ”Recunoaște anotimpul” –
copiilor, igiena sălii de toamnă” joc didactic
grupă, toaleta, masa, Știință: ”De ce se
plecarea copiilor îngălbenesc frunzele” DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Câte unul pe ALA 2: ”Umplem coșul cu ”Covor de frunze”
cărare” fructe” – joc de mișcare
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Toamnă ruginie” Artă: ”Covorul toamnei” matematice:
Miercuri Rutine: primirea decupare ”Frunze mari, frunze mici”
02.10.2013 copiilor, igiena sălii de Joc de rol: ”La cules în – joc didactic
grupă, toaleta, masa, livadă”
plecarea copiilor Joc de masă: ”La aprozar” DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Bate vântul ALA 2: ”Culegătorii de societate: ”Cum îngrijim
frunzele” fructe” – joc cu ștafeta natura?” (grija omului faţă
de natură în anotimpul de
toamnă)
- convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
03.10.2013 ”Vânturi, ploaie, nori și Construcții: ”Transportăm limbajului
ceață” fructele din livadă” ”Povestea castanelor” de
Rutine: primirea Știință: ”Fructe de T. Baciu
copiilor, igiena sălii de toamnă” – exercițiu cu
grupă, toaleta, masa, material individual DEC: Educație plastică:
plecarea copiilor Bibliotecă: ”Sortăm ”Pădurea ruginie”
Tranziţii:”Trenulețul imagini de toamnă” -pictură
fructelor” – joc ritmic ALA 2: ”Mărul din
Opțional dans lingură” – joc distractiv
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
04.10.2013 ”Ce ne spune toamna?” Artă: ”Mere colorate” matematice:
Rutine: primirea Bibliotecă: ”Lanțul ”Punere în perechi” – joc
copiilor, igiena sălii de cuvintelor” –exerciții de didactic
grupă, toaleta, masa, vorbire
plecarea copiilor Joc de masă: ”Mărul DPM: Alergare cu pășire
Tranziţii:”Cine vine vesel” peste obiecte
după mine?” – joc ALA 2: ”Cursa piticilor” Joc: ”Aleargă peste
distractiv frunzele uscate”

Săptămâna a IV-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: Rapsodii de toamnă
Subtema: ”Coșul cu vitamine”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Ala 1: DȘ – Cunoașterea
07.10.2013 Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol: ”La aprozar” mediului: ”Fructe și
“Vitamine pentru Artă: ”Coșul cu fructe de legume de toamnă” -
oricine” toamnă” observare
Rutine: primirea Construcții: ”Coșuri
copiilor, igiena sălii de pentru fructe” DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, ALA 2: ”Prinde fructul, ”A sosit pe dealuri
plecarea copiilor dă-l mai departe” - joc de toamna” – predare cântec
Tranziţii: “Trenulețul mișcare ”Ploaia” – joc muzical -
fructelor” – joc distractiv repetare
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
08.10.2013 ”Fructele vesele” Construcții: ”Coșuri limbajului:
Rutine: primirea pentru fructe” ”Povestea nucii
copiilor, igiena sălii de Joc senzorial: ”Ghicește lăudăroase”
grupă, toaleta, masa, ce ai gustat”
plecarea copiilor Știință: ”Fructe mari și DOS: Activitate
Tranziţii: ”Fructele” – mici” gospodărească:
joc de cuvinte ALA 2: ”Culegătorii de ”Salata de fructe de
Opțional engleză fructe” –joc cu ștafeta toamnă”

Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități


”Fructul preferat” Artă: ”Toamna în livadă” matematice:
Miercuri Rutine: primirea Joc de rol: ”De-a ”Găsește locul potrivit” –
09.10.2013 copiilor, igiena sălii de bucătarii” joc didactic
grupă, toaleta, masa, Joc de masă: ”Puzzle cu
plecarea copiilor fructe” DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Bate vântul ALA 2: ”Mărul din societate: ”De ce este
frunzele” lingură” – joc distractiv bine să consumăm fructe și
legume?”
- convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
10.10.2013 ”Parada fructeor și Construcții: ”Rafturi” limbajului
legumelor” Știință: ”Fructe de ”Toamna”- memorizare
Rutine: primirea toamnă” – șiruri
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Boabe de struguri” DEC: Educație plastică:
grupă, toaleta, masa, ”În livadă” - desen
plecarea copiilor ALA 2: Dezlegare
Tranziţii:”Trenulețul ghicitori
fructelor” – joc ritmic
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
11.10.2013 ”Rochița toamnei” Artă: ”Morcovul” matematice:
Rutine: primirea Bibliotecă: ”Caută și potrivește”
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Sortăm
grupă, toaleta, masa, fructe și legume DPM: Învățarea mersului
plecarea copiilor organizat în coloană”
Tranziţii:”Dacă vesel se ALA 2: ”Șoarecele și Joc: ”Trenul”
trăiește” pisica”
Săptămâna a V-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: Rapsodii de toamnă
Subtema: ”Parfum de toamnă”
Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
ADP ALA ADE
Luni Ala 1: DȘ – Cunoașterea
14.10.2013 Întâlnirea de dimineaţă: Bibliotecă: ”Crizanteme” mediului: ”Dalia,
“Miresme tomnatice” – exerciții grafice crizantema, tufănica”–
Rutine: primirea Artp: ”Flori de toamnă” observare
copiilor, igiena sălii de Știință: ”Culorile
grupă, toaleta, masa, toamnei” DEC: Educație muzicală:
plecarea copiilor ALA 2: ”Rece, cald” joc ”Crizanteme, crizanteme”
Tranziţii: “Suntem distractiv -audiție
veseli și vioi c-a venit ”Bate vântul frunzele!” –
toamna la noi” – mers joc muzical
ritmic
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
15.10.2013 ”Dansul crizantemelor” Construcții: ”Jardiniere limbajului:
Rutine: primirea colorate” ”Eu spun una, tu spui
copiilor, igiena sălii de Joc de rol: La florărie” multe” – joc didactic
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Cum se hrănesc
plecarea copiilor florile?” DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Câte unul pe ALA 2: ”Ghici, ce ”Vaza cu crizanteme” –
cărare” lipsește” – joc decupare, lipire
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Florile, surorile” Artă: ”Ce a uitat pictorul matematice:
Miercuri Rutine: primirea să picteze” ”Așaza-mă la căsuța mea”
16.10.2013 copiilor, igiena sălii de Joc de rol: ”De-a – joc didactic
grupă, toaleta, masa, gradinarii”
plecarea copiilor Joc de masă: ”Flori de DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Culegem flori toamnă” pioneze societate: ”Cum oferim
de toamnă” ALA 2: ”Dacă vesel se flori?
trăiește” – joc muzical - convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
17.10.2013 ”Podoabele toamnei” Artă: ”Grădina cu flori” limbajului
Rutine: primirea Știință: ”Șiruri de flori” ”Crizantema” de Otilia
copiilor, igiena sălii de Bibliotecă: ”Ploaia” linia Cazimir
grupă, toaleta, masa, oblică - grafisme
plecarea copiilor ALA 2: ”Vulpea și DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Trenulețul iepurii” – joc distractiv ”Crizantema”
fructelor” – joc ritmic -pictură
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
18.10.2013 ”Parfumatele flori de Știință: ”Grupe de flori” matematice:
toamnă” Bibliotecă: ”Album cu ”La florărie” exercițiu cu
Rutine: primirea flori de toamnă” material individual
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Flori de
grupă, toaleta, masa, toamnă” DPM: Forme de mers
plecarea copiilor ALA 2: ”Podul de piatră” Joc: ”Adunăm flori din
Tranziţii:”Noi suntem grădină”
piticii”

Săptămâna a VI-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: Rapsodii de toamnă
Subtema: ”Cine vara a muncit, toamna este mulțumit”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Ala 1: DȘ – Cunoașterea
21.10.2013 Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol: ”De-a mediului: ”Activități de
“Harnici ca o furnicuță” bucătarii” toamnă” - convorbire
Rutine: primirea Artă: ”Borcanul cu
copiilor, igiena sălii de zacuscă” DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Ce legume are ”Furnicuța” -predare
plecarea copiilor gospodina?” ”Greierașul” – repetare joc
Tranziţii: “Suntem ALA 2: ”Iepurașii la muzical
veseli și vioi c-a venit varză” joc de mișcare
toamna la noi” – mers
ritmic
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
22.10.2013 ”Toamna în cămară” Construcții: ”Rafturi limbajului:
Rutine: primirea pentru murături” ”În grădina de legume”
copiilor, igiena sălii de Bibliotecă: ”Sortăm Emilia Căldăraru
grupă, toaleta, masa, imagini cu legume de
plecarea copiilor toamnă” DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Câte unul pe Știință: ”Morcovi mici, ”Coșul cu legume” –
cărare” morcovi mari” decupare, lipire
Opțional engleză ALA 2: ”Ghici, ce s-a
schimbat” – joc
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Cum pregătim Artă: ”Morcovul”-rupere, matematice:
Miercuri alimentele pentru iarnă” lipire ”Cum este, cum nu este
23.10.2013 Rutine: primirea Joc de rol: ”De-a această piesă?” – joc
copiilor, igiena sălii de gradinarii” logico-matematic
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Câți castraveți
plecarea copiilor încap în borcan” DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Trenulețul ALA 2: ”Iepurii la societate: ”Cuvinte
muzical” morcovi”- joc de mișcare frumoase”
- convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
24.10.2013 ”Roadele toamnei” Artă: ”Legumele vesele” limbajului
Rutine: primirea Joc de rol: ”La piață” ”Greierele și furnica” –
copiilor, igiena sălii de Bibliotecă: ”Nucile”- lectură după imagini
grupă, toaleta, masa, grafisme
plecarea copiilor ALA 2: ”Cursa legumelor” DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Trenulețul – joc de mișcare ”În grădina de legume”
legumelor” – joc ritmic
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
25.10.2013 ”Bucuriile toamnei” Știință: ”Grupăm matematice:
Rutine: primirea borcanele cu compot” ”Numărul și cifra 1” –
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Lădițe” exercițiu cu material
grupă, toaleta, masa, Joc senzorial: ”Ghicește individual
plecarea copiilor ce ai gustat!” DPM: Săritura de pe loc -
Tranziţii:”Noi suntem ALA 2: ”Podul de piatră” predare
piticii” Joc: ”Veverițele la alune”

Săptămâna a VII-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: Rapsodii de toamnă
Subtema: ”Se-nchide toamna ca o carte”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Ala 1: DȘ – Cunoașterea
28.10.2013 Întâlnirea de dimineaţă: Joc de rol: ”La aprozar” mediului: ”Ce ne-a adus
“Toamnă ruginie, aduci Artă: ”Aspecte de toamna?” – joc didactic
multă bucurie” toamnă”
Rutine: primirea Știință: ”Culorile DEC: Educație muzicală:
copiilor, igiena sălii de fructelor” ”Furnicuța” -repetare
grupă, toaleta, masa, ALA 2: ”Puișori, la căsuța ”Supa de zarzavat” –
plecarea copiilor voastră!” joc de mișcare audiție
Tranziţii: “Tot ce e pe
lume”
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
29.10.2013 ”A ruginit frunza în vii” Artă: ”Borcane cu zacuscă limbajului:
Rutine: primirea și zarzavat” – rupere, lipire ”Pomi și fructe” – joc
copiilor, igiena sălii de Bibliotecă: ”Etichete didactic
grupă, toaleta, masa, pentru compot”
plecarea copiilor Știință: ”Număram DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Bate vântul borcanele cu compot” ”Tablou de toamnă”
frunzele” ALA 2: ”Alergăm printre
Opțional engleză pomi”
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Mere, gutui, nuci și Artă: ”Frunze colorate”- matematice:
Miercuri pere, vitamine și putere” decupare ”Te rog să-mi dai...” – joc
30.10.2013 Rutine: primirea Construcții: ”Lădițe” didactic
copiilor, igiena sălii de Știință: ”Sortăm nuci,
grupă, toaleta, masa, ghinde, conuri” DOS: Educație pentru
plecarea copiilor ALA 2: ”Greierași, la societate: ”De ce trebuie
Tranziţii: ”Bat din căsuța voastră”- joc de să protejîm natura?”
palme” mișcare - convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
31.10.2013 ”Roadele toamnei” Artă: ”Legumele vesele” limbajului
Rutine: primirea Construcții: ”Castelul ”Toamna” – memorizare -
copiilor, igiena sălii de toamnei” verificare
grupă, toaleta, masa, Bibliotecă: ”Caută
plecarea copiilor imaginile cu aspecte de DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Trenulețul toamnă” ”Aspecte de toamnă” -
legumelor” – joc ritmic ALA 2: ”Veverițele la desen
Opțional dans ghinde” – joc de mișcare
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
01.11.2013 ”Rochița toamnei” Știință: ”Caută perechea” matematice:
Rutine: primirea Bibliotecă: ”” ”Numără rândunelele”
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Găsește DPM: Săritura de pe loc -
grupă, toaleta, masa, jumătatea” repetare
plecarea copiilor ALA 2: ”Păsărică, mută-ți Joc: ”Atinge buchetul de
Tranziţii:”Dacă vesel se cuibul” frunze”
trăiește”

Săptămâna a VIII-a
Tema anuală: ”Cine sunt/suntem?
Tema săptămânală: ”Eu și lumea mea”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
11.11.2013 ”Cumm sunt eu?” Artă: ”Mânuțe colorate” – mediului:
Rutine: primirea contur ”Băiatul și fetița” –
copiilor, igiena sălii de Știință: ”Reconstituie observare
grupă, toaleta, masa, corpul” DEC: Educație muzicală:
plecarea copiilor Joc de rol: ”De-a familia” ”Familia mea” – predare
Tranziţii: ”Noi suntem cântec
piticii” ALA 2: ”Deschide ”Tot ce e pe lume” -
”Trenulețul muzical” urechea bine” repetare
”Câte unul pe cărare”
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
12.11.2013 ”Membrii familiei” Joc de masă: ”Căsuța limbajului:
Rutine: primirea mea” ”Corpul meu” –
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Familia mea” memorizare
grupă, toaleta, masa, Bibliotecă: ”Albumul
plecarea copiilor familiei mele” DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Castelul” ”Fete și băieți” –aplicație
”Joc cu degețele” ALA 2: siluete
”La librărie” ”Puișori, la căsuța voastră”
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Satul meu” Construcții: ”Căsuța mea” matematice:
Miercuri Rutine: primirea Științe: ”Căsuțe din figuri ”Formare de perechi”
13.11.2013 copiilor, igiena sălii de geometrice” - exercițiu cu material
grupă, toaleta, masa, Colțul păpușii: ”Familia individual
plecarea copiilor păpușilor” DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Noi suntem ALA 2: societatate:
piticii”, ”Soldații” ”Uliul la pui” ”Rolul în familie”-
convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
14.11.2013 ”Cum ne ajutăm Joc de masă: limbajului
părinții?” ”Completează imaginea” ”Familia” – lectură după
Rutine: primirea Știință: ”Încercuiește imagini
copiilor, igiena sălii de membrii familiei”
grupă, toaleta, masa, Artă: ”Membrii familiei” DEC: Educație plastică:
plecarea copiilor ”Corpul meu” - modelaj
Tranziţii:”Tot ce e pe ALA 2: ”Țară, țară, vrem
lume”, ”Castelul” ostași”
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
15.11.2013 ”Cele cinci simțuri” Joc senzorial: ”Grupează matematice:
Rutine: primirea după gust” ”Sărim balta” – joc logico-
copiilor, igiena sălii de Știință: ”Organele de matematic
grupă, toaleta, masa, simț” – fișă de lucru
plecarea copiilor Artă: ”Completează DPM: Variante de mers și
Tranziţii:”Castelul”, ”La chipul” alergare
librărie” ALA 2: ”Vulpea și Joc: ”Câte unul pe cărare”
iepurii”

Săptămâna a IX-a
Tema anuală: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema săptămânală: ”Lumea poveștilor”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
18.11.2013 ”Am intrat în lumea Bibliotecă: ”Răsfoim cărți mediului:
poveștilor” cu povești” ”Drumul Scufiței Roșii”
Rutine: primirea Joc de masă: ”Puzzle cu - convorbire
copiilor, igiena sălii de povești” DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, Artă: ”Personajul ”Scufița Roșie” – predare
plecarea copiilor preferat” cântec
Tranziţii: ”Câte unul pe ”Când am fost noi la
cărare”, ”Noi suntem ALA 2: ”Ferește-te de pădure” – joc cu text și
piticii” lup” – joc distractiv cânt
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
19.11.2013 ”Personajul preferat” Știință: ”Găsește limbajului+DOS:
Rutine: primirea personajul pereche” Activitate practică:
copiilor, igiena sălii de Joc de rol: ”Astăzi sunt...” ”Punguța cu doi bani”
grupă, toaleta, masa, Construcții: ”Căsuța
plecarea copiilor piticilor”
Tranziţii: ”Joc cu
degețele” ALA 2: ”Lupul la iezi”
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Învățăm din povești” Bibliotecă: ”Cartea cu matematice:
Miercuri Rutine: primirea povești preferate” ”Numărul și cifra 2” –
20.11.2013 copiilor, igiena sălii de Artă: ”Colorăm imagini predare
grupă, toaleta, masa, din povești”
plecarea copiilor Joc de masă: ”Găsește DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Trenulețul drumul până la căsuță” societatate:
muzical” ALA 2: ”Dramatizare ”Iedul cu 3 capre” –
ridichea uriașă” lectură după imagini
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
21.11.2013 ”Trenulețul cu personaje Joc de rol: ”Iedul cu trei limbajului
din povești” capre” ”Cei trei purceluși” –
Rutine: primirea Artă: ”Scene din povești” povestirea educatoarei
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Castelul
grupă, toaleta, masa, prințului” DEC: Educație plastică:
plecarea copiilor ALA 2: ”Deschide ”Parada prințeselor”
Tranziţii:”Câte unul pe urechea bine”
cărare”
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
22.11.2013 ”Personaje positive, Bibliotecă: ”Decorăm matematice:
personaje negative” rochia Cenușăresei” ”Numărul și cifra 3”
Rutine: primirea Joc de rol: ”Punguța cu 2 +
copiilor, igiena sălii de bani” DPM: Joc: ”Culegem
grupă, toaleta, masa, Joc de masă: ”Imagini din flori pentru bunica”
plecarea copiilor povești”
Tranziţii:”Castelul”,
”Joc cu degețele” ALA 2: ”Veverițele la
alune”
Saptămâna a X-a
Tema anuală: ”Cine sunt/suntem?”
Tema săptămânală: ”România-i țara mea”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
25.11.2013 ”Să ne cunoaștem țara” Bibliotecă: ”Citim imagini mediului:
Rutine: primirea despre țara noastră” ”Frumusețile țării” –
copiilor, igiena sălii de Artă: ”România în culori” lectură după imagini
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Relieful țării din DEC: Educație muzicală:
plecarea copiilor forme geometrice” ”Deșteaptă-te române!” –
Tranziţii: ”Soldații”, audiție
”Câte unul pe cărare”, ALA 2: ”Țară, țară, vrem ”Hai să-ntindem hora
”Noi suntem piticii” ostași” mare”
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
26.11.2013 ”Bună dimineața, Artă: ”România în culori” limbajului
românașule!” Joc de rol: ”De-a soldații” ”Limba românească” de
Rutine: primirea Construcții:”Hotarele G. Sion – memorizare
copiilor, igiena sălii de țării”
grupă, toaleta, masa, DOS: Activitate practică:
plecarea copiilor ALA 2: ”Campionii ”Steagul României” –
Tranziţii: ”Joc cu României” – joc de decupare, lipire
degețele” mișcare
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Mândru sunt că sunt Bibliotecă: ”Harta, stema matematice:
Miercuri român” și steagul țării” ”Compunerea și
27.11.2013 Rutine: primirea Artă: ”Hora” - decupare descompunerea numărului
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Puzzle cu 3”
grupă, toaleta, masa, harta țării”
plecarea copiilor ALA 2: ”Soldații de DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Trenulețul strajă” – joc distractiv societatate: ”Strămoșii
muzical”, ”Castelul” noștrii” - convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
28.11.2013 ”Strămoșii noștrii” Știință: ”Stegulețe mari și limbajului
Rutine: primirea mici” ”Unirea” – povestirea
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Decorăm costumul educatoarei
grupă, toaleta, masa, popular”
plecarea copiilor Construcții: DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Soldații”, ”Monumentul eroilor”
”Noi suntem piticii” ”Țara mea”- modelaj
Opțional dans ALA 2: ”Țară, țară, vrem
ostași” – joc de mișcare
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
29.11.2013 ”Țara mea” Bibliotecă: ”Decorăm matematice:
Rutine: primirea costumul popular”- ”Steagul României”-
copiilor, igiena sălii de exerciții grafice așezarea pieselor în tablou
grupă, toaleta, masa, Construcții: ”Cetatea” – joc logico-matematic
plecarea copiilor Joc de masă: ”Harta țării” DPM: ”Pas lateral”
Tranziţii: ”La defilare”, -puzzle Joc: ”Hai la hora mare”
”Drag mi-e jocul ALA 2: ”Dacii și romanii”
românesc”

Săptămâna a XI-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: ”Alb covor a așternut pământul”
Subtema: ”Îmi plac cizmulițele lucioase, Moșul varga să n-o lase”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
02.12.2013 ”În așteptarea Sfântului Bibliotecă: ”Bastonul mediului:
Nicolae” Moșului” ”Sfântul Nicolae” –
Rutine: primirea Artă: ”Nuielușa” povestirea educatoarei
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Drumul DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, Moșului” - labirint ”Sfinte Nicolae” –predare
plecarea copiilor cântec
Tranziţii: ”Câte unul pe ALA 2: ”Cursa cu ”Valsul fulgilor de nea” –
cărare”, ”Noi suntem ghetuțe” joc cu text și cânt
piticii”
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
03.12.2013 ”Moș Nicolae vrea să ne Artă: ”Cadoul preferat” limbajului
cunoască adresa” Joc de masă: ”Cadouri” ”Te aștept, Moș Nicolae”
Rutine: primirea Construcții:”Rafturi – memorizare
copiilor, igiena sălii de pentru papucei”
grupă, toaleta, masa, DOS: Activitate practică:
plecarea copiilor ALA 2: ”Cine ajunge ”Ghetuța” – decupare,
Tranziţii: ”Joc cu primul la cizmulițe” – joc lipire
degețele” de mișcare
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Daruri și nuielușe” Bibliotecă: ”Scrisoare matematice:
Miercuri Rutine: primirea pentru Moș Nicolae” ”Nuielușa Moșului”
04.12.2013 copiilor, igiena sălii de Știință: ”Din jumătate- (lung-scurt) – joc didactic
grupă, toaleta, masa, întreg”
plecarea copiilor Joc de masă: ”Puzzle cu DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Trenulețul cadouri” societatate: ”Moș Nicolae
muzical”, ”Castelul” ALA 2: ”Atinge – un sfânt bun și blând” –
clopoțelul” – joc de lectura educatoarei
mișcare
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
05.12.2013 ”Suntem cuminți și Știință: ”Daruri mici, limbajului
ascultători” daruri mari” ”Ce se află în ghetuță?” –
Rutine: primirea Artă: ”Decorăm ghetuța” joc didactic
copiilor, igiena sălii de Construcții: ”Scara”
grupă, toaleta, masa, DEC: Educație plastică:
plecarea copiilor ALA 2: ”Ajută-l pe Moș
Tranziţii:”Bat din să împartă daruri” – joc de ”Darurile din ghetuță”-
palme”, ”Noi suntem mișcare modelaj
piticii”
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
06.12.2013 ”Ce ne-a adus Moș Bibliotecă: ”Bastonul matematice:
Nicolae?” Moșului”- exerciții grafice ”Alege și grupează
Rutine: primirea Artă: ”Desenează darul cadourile aduse de Sf
copiilor, igiena sălii de primit” Nicolae”-exercițiu cu
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Ghetuțe mari, material individual
plecarea copiilor ghetuțe mici” DPM: ”Mers și alergare
Tranziţii: ”A fost odată ALA 2: ”Atinge cu ocolire de obstacole”
un castel”, ”Drag mi-e clopoțelul” – joc de Joc: ”Găsește cadourile de
jocul românesc” mișcare la Moș Nicolae”

Săptămâna a XII-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: ”Alb covor a așternut pământul”
Subtema:”În așteptarea lui Moș Crăciun”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
09.12.2013 ”Îl așteptăm pe Moș Bibliotecă: ” Scrisoare mediului:
Crăciun ” pentru Moș Crăciun” ”Bradul de Crăciun” -
Rutine: primirea Artă: ”Decorațiuni pentru observare
copiilor, igiena sălii de brad” DEC: Educație
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Unde crește muzicală:
plecarea copiilor bradul?” ”O, brad frumos” –
Tranziţii: ”Renii lui Moș predare cântec
Crăciun” ALA 2: ” Bulgarașii de ”Bulgărașul de zăpadă” –
zăpadă” - euritmie joc cu text și cânt
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
10.12.2013 ”Țara lui Moș Crăciun” Artă: ”Ghirlande limbajului
Rutine: primirea colorate” „Moș Crăciun” -
copiilor, igiena sălii de Joc de rol: ”De-a memorizare
grupă, toaleta, masa, colindătorii ”
plecarea copiilor Construcții:”Sania lui DOS: Activitate
Tranziţii: ”Joc cu Moș Crăciun” practică:
degețele” ”Bradul de Crăciun” –
Opțional engleză ALA 2: Repetiție pentru decupare, lipire
serbare
Miercuri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
11.12.2013 ”Moș Crăciun cel darnic Bibliotecă: ”Obiceiuri și matematice:
și bun” tradiții de Crăciun” ”Alege și grupează
Rutine: primirea Artă: ”Decorăm globuri” ornamentele ”
copiilor, igiena sălii de Joc de masă: ”Globulețul”
grupă, toaleta, masa, - puzzle DOS: Educație pentru
plecarea copiilor ALA 2: ”Valsul fulgilor de societatate: ”Cum ne
Tranziţii: ”Trenulețul nea” - euritmie pregătim pentru Crăciun?
muzical”, ”Castelul” ” - convorbire
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
12.12.2013 ”Ne pregătim pentru Știință: ”Numărăm limbajului
Crăciun” cadourile ” ”Fetița cu chibrituri” de
Rutine: primirea Artă: ”Cadoul preferat” H.CH.Andersen – lectura
copiilor, igiena sălii de Construcții:”Fabrica de educatoarei
grupă, toaleta, masa, jucării”
plecarea copiilor ALA 2: ”Atinge DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Renii lui Moș clopoțelul” – joc de ”Moș Crăciun” - desen
Crăciun ”, ”Noi suntem mișcare
piticii”
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
13.12.2013 ”Se apropie sărbătorile Bibliotecă: ”Bastonul lui matematice:
de iarnă ” Moș Crăciun” ”Caută jucăria în sac” –
Rutine: primirea Construcții: ”Sania lui joc didactic
copiilor, igiena sălii de Moș Crăciun” DPM: ”Mers, alergare,
grupă, toaleta, masa, Joc de masă: ”Drumul lui târâre”
plecarea copiilor Moș Crăciun” -labirint Joc: ”Drumul lui Moș
Tranziţii: ”Câte unul pe ALA 2: Repetiție pentru Crăciun ”
cărare ”, ”Renii lui Moș serbare
Crăciun”

Săptămâna a XIII-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: ”Alb covor a așternut pământul”
Subtema: ”Se aud colindători”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
16.12.2013 ”Vin colindători ” Bibliotecă: ”Selectăm mediului:
Rutine: primirea imagini cu obiceiuri de ”Nașterea Domnului” –
copiilor, igiena sălii de Crăciun” convorbire
grupă, toaleta, masa, Artă: ”Steaua”
plecarea copiilor Joc senzorial: ”Ghicește DEC: Educație muzicală:
Tranziţii: ”A fost odata colindul” ”Steaua” – predare colindă
un castel”, ”Noi suntem ALA 2: Repetiție pentru ”Bulgărașii”- repetare joc
piticii” serbare cu text și cânt
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
17.12.2013 ”La colindat” Artă: „Sacul Moșului” limbajului
Rutine: primirea Joc de rol: „Iată vin ”În seara de ajun” –
copiilor, igiena sălii de colindători ” lectură după imagini
grupă, toaleta, masa, Știință:”Numără renii
plecarea copiilor Moșului” DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Joc cu ”Steaua” - confecție
degețele” ALA 2: ”Valsul fulgilor de
Opțional engleză nea”
„Bulgărașii de zăpadă” -
euritmie
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Moș Crăciun cu dalbe Bibliotecă: ”Citim imagini matematice:
Miercuri plete” despre Țara lui Moș ”Caută și spune unde sunt”
18.12.2013 Rutine: primirea Crăciun” (poziții spațiale)- joc
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Colăcei și nuci”- didactic
grupă, toaleta, masa, modelaj DOS: Educație pentru
plecarea copiilor Joc de masă: ”Alege și societatate: ”De ce
Tranziţii: ”Trenulețul grupează” colindăm? ” - convorbire
muzical”, ”Castelul” ALA 2: Repetiție pentru
serbare
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
19.12.2013 ”Moș Crăciun, moșul Știință: ”Sărbătorile la limbajului
bun” români ” ”Darul lui Moș Crăciun” –
Rutine: primirea Artă: ”Steluțe colorate” - joc didactic
copiilor, igiena sălii de pictură (activizarea vocabularului
grupă, toaleta, masa, Construcții:”Scară pentru și denumirea corectă a
plecarea copiilor Moș Crăciun ” jucăriilor, obiectelor;
Tranziţii:”Renii lui Moș formularea corectă a
Crăciun”, ”Noi suntem ALA 2: ”Renii lui Moș propozițiilor)
piticii” Crăciun” DEC: Educație plastică:
Opțional dans ”Imagini de Crăciun” -
pictură
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
20.12.2013 ”Steaua sus răsare” Bibliotecă: ”Fetița cu matematice:
Rutine: primirea chibrituri” –vizionare ”Numărul și cifra 4”
copiilor, igiena sălii de DVD DPM: ”Învățarea
grupă, toaleta, masa, Construcții: ”Sănii” deprinderii motrice de
plecarea copiilor Joc de masă: ”Să bază: săritura în înălțime
Tranziţii: ”Renii lui Moș împodobim brăduțul” de pe loc cu desprindere pe
Crăciun ” ALA 2: ”Serbarea de ambele picioare pentru
Crăciun” atingerea unui obiect
suspendat”
Joc: ”Atinge globulețul ”
Săptămâna a XIV-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Proiect tematic: ”Alb covor a așternut pământul”
Subtema: ”Hai cu noi pe derdeluș!”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
06.01.2014 ”Iarna n-a sosit încă...” Bibliotecă: ”Imagini cu mediului:
Rutine: primirea aspecte de iarnă” ”Sărbătorile iernii” -
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Omul de zăpadă” convorbire
grupă, toaleta, masa, Știință: ”Cum apar DEC: Educație muzicală:
plecarea copiilor fulgii?” ”Iarna” Vivaldi –audiție
Tranziţii: ”Puișori, la ALA 2: ”Rece, cald”-joc ”Omul de zăpadă” predare
căsuța voastră!” distractiv cântec
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
07.01.2014 ”Zăpadă artificială, Știință: ”Fulare scurte, limbajului
patinuar la Mall” fulare lungi” ”Povestea fulgului de nea”
Rutine: primirea Artă: ”Decorează fularul” - lectura educatoarei
copiilor, igiena sălii de (nivel I) DOS: Activitate practică:
grupă, toaleta, masa, Bibliotecă: ”Decorează ”Omul de zăpadă” –
plecarea copiilor fularul” – exerciții grafice decupare, lipire
Tranziţii: ”Joc cu (nivel II)
degețele” ALA 2: ”Bulgărașii”
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Zâna Iarnă intră-n Construcții: ”Patinuar” matematice:
Miercuri sat…” Joc de rol: ”Servim ceai ”Să facem cunoștință cu
08.01.2014 Rutine: primirea fierbinte” triunghiul”
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Anotimpul iarnă” -
grupă, toaleta, masa, desen DOS: Educație pentru
plecarea copiilor ALA 2: ”Săniuțe” – joc de societatate: ”Triunghiuri
Tranziţii: ”Fulgi de mișcare colorate” – modelaj
nea”, ”Noi suntem
piticii”
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
09.01.2014 ”De ce ne place iarna?” Știință: ”Fiecare om de limbajului
Rutine: primirea zăpadă are un morcov” ”Omul de zăpadă” -
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Să modelăm memorizare
grupă, toaleta, masa, bulgări de zăpadă”
plecarea copiilor Joc de rol:”De-a schiorii” DEC: Educație plastică:
Tranziţii:”Câte unul pe ”O faptă bună” de V.
cărare”, ”Noi suntem ALA 2: „Dansul fulgilor Colin
piticii” de nea”
Opțional dans
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
10.01.2014 ”Dansul fulgilor de nea” Bibliotecă: ”Album de matematice:
Rutine: primirea iarnă” ”Numărul și cifra 4”
copiilor, igiena sălii de Artă: ”Pe pârtie” DPM: ”Săritura cu
grupă, toaleta, masa, Joc de masă: ”Domino cu depărtarea și aproopierea
plecarea copiilor imagini” picioarelor”
Tranziţii: ”Bulgărașii”, ALA 2: ”Dansul Joc: ”Sari și tu ca mine”
”Noi suntem piticii” oamenilor de zăpadă” -
euritmie

Săptămâna a XV-a
Tema anuală: ”Când, cum și de ce se întâmplă?
Temă săptămânală: ”De vorbă cu Moș Timpul”

Ziua/ Data ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


ADP ALA ADE
Luni Întâlnirea de dimineaţă: Ala 1: DȘ – Cunoașterea
13.01.2014 ”Cum se măsoară Bibliotecă: ”Calendarul” mediului:
timpul” Artă: ”Zâna iarna” ”De la naștere la 6 ani” -
Rutine: primirea Știință: ”Ceasul” observare
copiilor, igiena sălii de DEC: Educație muzicală:
grupă, toaleta, masa, ALA 2: ”Jocul mim”, ”Ceasul” – predare cântec
plecarea copiilor ”Rece, cald” – joc ”Bulgărașii” – joc de text
Tranziţii: ”Ceasul” distractiv și cânt
Marţi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
14.01.2014 ”Roata anotimpurilor” Bibliotecă: ”În ce anotimp limbajului
Rutine: primirea te-ai născut?” ”Anotimpurile” –
copiilor, igiena sălii de Joc de rol: „Parada memorizare
grupă, toaleta, masa, anotimpurilor”
plecarea copiilor Construcții:”Turnul cu DOS: Activitate practică:
Tranziţii: ”Joc cu ceas” ”Ceasul”
degețele” ALA 2: ”Batistuța”
Opțional engleză
Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1 DȘ: Activități
”Programul zilnic” Știință: ”Cât este ceasul?” matematice:
Miercuri Rutine: primirea Artă: ”Roata ”Săculețul cu surprize” –
15.01.2014 copiilor, igiena sălii de anotimpurilor” joc logico-matematic
grupă, toaleta, masa, Joc de masă:
plecarea copiilor ”Anotimpurilor” – puzzle DOS: Educație pentru
Tranziţii: ”Trenulețul ALA 2: ”Concurs de societatate: ”Zânele
muzical”, ”Castelul” ghicitori anotimpurilor” - pictură
Joi Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DLC: Educarea
16.01.2014 ”Ce înseamnă să fii Știință: ”Zilele limbajului
punctual?” săptămânale” ”Povestea ceasului cu
Rutine: primirea Artă: ”Anotimpul inimă” – lectura
copiilor, igiena sălii de preferat” educatoarei
grupă, toaleta, masa, Bibliotecă:”Imagini cu DEC: Educație plastică:
plecarea copiilor anotimpurile” Ed. pt. societate:
Tranziţii:”Povestea unui ALA 2: ”Sună ceasul, ”Punctualitatea” -
ursuleț” deșteptarea!” – joc de convorbire
Opțional dans atenție
Vineri Întâlnirea de dimineaţă: ALA 1: DȘ: Activități
17.01.2014 ”Timpul – prieten sau Bibliotecă: ”Planificarea matematice: ”Jocul
dușman” programului zilnic” perechilor” – joc didactic
Rutine: primirea Construcții: ”Ceasuri din
copiilor, igiena sălii de rotodiscuri” DPM: ”Săritura cu
grupă, toaleta, masa, Joc de masă: deplasare, de pe lor,
plecarea copiilor ”Anotimpurile” - puzzle înainte”
Tranziţii: ” ” ALA 2: ”Deschide Joc: ”Veverițele jucăușe”
urechea bine”