Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

Data: 22.12.2017
Gradinița: Gradinita Nr. 5 „Floare de colt” Pitest
Grupa: Mare
Propunător: Geicu Gabriela Viorica
Domeniul experiențial: Om si Societate
Tema anuală: Cand, cum si de ce se intampla?
Tema saptamanii: Iarna pe ulita
Tema activitații: Decorațiuni de Crăciun
Forma de realizare: Decupare, lipire, decorare
Tipul de activitate: Formare de priceperi si deprinderi
Obiectivele operaționale:
O1- să recunoască denumirile ți tpurile de decorațiuni;
O2 - să recunoasca materialele pentru realizarea decorațiunilor;
O3 - să adopte o poziție corectă a corpului în tmpul actvității;
O4 – să partcipe afectv și actv la actvitatea desfasurată in scopul
realizarii sarcinilor de lucru;
O5 – să coloreze părțile component ale decorațiunilor;
O6 - să decupeze decorațiunile
O7- să execute corect miscarile impuse pentru realizarea sarcinii;

Strategii didactice:
- Metode didactce: conversația ,expunerea, explicata, exercitul,
demonstrata, actvitatea practca.
- Materiale și mijloace: Foi A4, foarfece, bulinute de diverse nuante
reci,lipici,sclipici.
Forma de organizare: frontal ,individual.
Durata: 35-40 minute
Bibliografie:
1. „Curriculum pentru invatamant prescolar”, M.Ed.C.T., 2008
2. „1001 jocuri de miscare pentru copii” de E.Bercan, Bucurest
3. „Gradinita altfel” – Bucurest, 2003

Demersul didactic

Obiective Metode
Nr. crt. Etapele lecției operaționa Conținuturile lecției Strategii de
le evaluare
Salutul.
Se creează condițiile
necesare pentru
buna desfășurare a
Organizarea
1 - actvității. Se Expunerea -
actvității
pregătesc
materialele
necesare.

2 Captarea O4 Cadrul didactc va da Frontal


atenției tonul unei scurte
discuții cu referire la
anotmpul iarna și la Conversația
sărbătorile de iarnă:
 În ce anotmp ne
aflăm?
 Ce sărbători
există iarna?
 Ce importanta
are pentru voi
Craciunul?
 Ce sarbatoare
religioasa este de
Craciun?
 Stt care este
povestea lui
Craciun?
 Îmi puteți da
exemple de
obiceiuri legate
de Crăciun?
(împodobirea
bradului)
 Cu ce decorăm
bradul de
Crăciun?”
(ghirlande,
globuri etc.)

Voi purta o scurtă


conversație despre
anotmpul iarna și Frontal
Reactualizarea despre Crăciun,
3 O1,O6
cunoștnțelor elevii raspund la Conversația
întrebările
profesorului

4 Anunțarea O4 În această oră vom Discuta


temei si a realiza ornamente si
obiectvelor vom decora pomul Frontal
de Crăciun.
Elevii aleg cate un
biletel si in functe
de simbolul de pe
biletel vor forma
echipele. Se vor
forma 4 echipe:
echipa bradutlor,
echipa Mos
Craciunilor, echipa
stelutelor si echipa
fulgilor de zapada.
Fiecare echipa va
avea pe masa
simbolul care ii
reprezinta.
Se explica copiilor ca
au de decupat Conversația
fiecare cate 5 Explicata
elemente decoratve Exercitul
pentru Pomul de Demonstata
Actvitatea
Dirijarea O2,O3,O4, Craciun , urmand ca
5 apoi sa le lipeasca pe practca
învățării O5, O7
un brad de harte
aflat pe un carton.
Fiecare echipa va
Forma de
realiza un brad ornat
organizare:
cu aceste elemente. Individual
Se vor expune brazii
realizat de echipe.
Evaluarea se face în
mod obiectv, de
către elevi, Conversația
Obținerea urmărindu-se Aprecieri
6 O4
performantei criteriile de evaluare: verbale
Frontal
 corecttudinea
execuției;
 gradul de
finalitate;
 originalitate.
Explicația
Conversata
Aprecieri
Asigurarea verbale
feedback-ului Se fac aprecieri
7 asupra felului cum
Forma de
O4,O6 au lucrat.
organizare:
frontala

Aprecieri
Încheierea Toți copiii vor primi verbale
8
actvității recompense.