Sunteți pe pagina 1din 18

APROB,

REPREZENTANT LEGAL

EVALUARE NIVEL DE RISC


LOCUL DE MUNCA
MECANIC MASINI AGRICOLE

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


1.1 PROCESUL DE MUNCĂ

EFECTUEAZA TOATE LUCRĂRILE MECANIZATE IMPUSE DE TEHNOLOGIA PLANTEI şi anume


lucrari de arat, de discuit, de irigat, de semanat, de recoltat, de manipulare a produselor
agricole, transportul produselor agricole si a personalului lucrator, reparatiile curente si
capitale .

1.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE LOCULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 Combina
 Tractor
 Plug
 Semanatoare
 Disc
 Prasitoare
 Masina de imprastiat ingrasaminte
 Masina de erbicidat
 Trusa de scule tip auto
 Carburanti (motorina)
 Lubrifianti (ulei motor, ulei trnsmisie, ulei hidraulic, unsori)
 Antigel (toxic)
 Lichid de frana (toxic)
 Electrolit baterii acumulatori ( solutie de H2SO4)
 Dispozitive de suspendare (mecanice si hidraulice)
 Triunghiuri reflectorizante
 Pene de calare
 Manometre pentru verificarea presiunii in pneuri
 Truse medicale
 Stingatoare

SARCINA DE MUNCĂ

- preluarea tractorului si maşinii agricole corespunzătoare cu care se va lucra în ziua


respectiva conform dispoziţiilor primite şi care corespund cu cele din fişa postului in momentul
prezentarii la serviciu
- examinarea vizuala a aspectului tractorului şi masinii agricole
- verificarea şi completarea nivelurilor de ulei motor ,ulei transmisie ulei ăn filtrul de aer,
verificarea presiunii de aer în pneuri daca este cazul
- pornirea tractorului şi legarea acestuia la maşina agricolă respectivă cu ajutorul altei
persoane instruite in acest sens
- asigurarea componenţei tandemnului tractor +utilaj cu elementele de siguranţă prescrise
de normele în vigoare
-verificarea la staţionare a functionării tandemului si deplasarea la locul de executare a
lucrării pe traseul indicat
- executarea lucrării agricole conform ordinului de lucru primit de la seful de ferma( arat,
discuit, semănat, prăşi,t erbicidat, balotat etc.)
- participarea la reparaţii la IP1,IP2,RTşi Rk în colaborare cu personalul calificat şi autorizat

MEDIUL DE MUNCA

Activitatea se desfăşoară în habitaclul utilajului, in atelierul de reparatii şi in aer liber iar


aceasta presupune
-temperatura aerului ridicată vara şi scăzută iarna
- cutenţi de aer
- vibraţii cauzate de denivelerile drumului şi lipsa suspensiilor din cauza măriri aderenţei
- pulberi praf
- zgomot (cu depasirea sporadica a nivelului admis)
-circulatie pe timp de zi si noapte
- intemperii (ploi ninsori vant)
- calamitati naturale ( inundatii, alunecari de teren, furtuni, cutremure )
- iluminat exterior si interior natural, artificial si mixt

1.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

 Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


Factori de risc mecanic:
 Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie (mâneci, fular etc.), de catre
transmisiile prin curele ventilator/pompa de apa, curea distribuţie;
- prindere, antrenare de catre polizorul electric sau bormaşina, în timpul reviziilor şi
reparaţiilor;
 Lovire de catre mijloacele de transport (auto si/sauCF) în caz de incident rutier;
 Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers;
 Autodeclanşarea accidentală a prizei de putere ,cuplarea accidentală a batozei, basculării
in timpul interventiilor.
 Deplasari accidentale sub efectul gravitatiei a mijloacelor de transport si utilajelor parcate
in panta si neasigurate corespunzator .
 Alunecare , rostogolire de marfuri in timpul transportului neasigurate corespunzator .
 Alunecare, derapare in situatia deplasarii pe teren in panta sau in conditii meteorologice
dificile (teren umed, polei etc.)
 Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a roţilor (provenite de la locurile de
munca învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor;
 Rasturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasarilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii;
 Cadere libera de scule, piese, materiale la lucrul in canalul de acces sub masina agricola
sau la lucrul pe platforma, sub tractor sau masina agricola
 Scurgere libera de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilajul agricol
 Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşina, etc.;
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
 Taiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de mentenanţa
şi la reparaţii;
 Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinatatea traseelor pedestre in
atelier sau a buteliei de aer pentru franare sau instalatiei hidraulice.
Factori de risc termic:
 Temperatura ridicata a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii
sistem evacuare, bloc motor etc.);
 Temperatura coborâta a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece
(scule, dispozitive etc.);
 Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzatoare (uzate, cu defecte etc.);
Factori de risc electric:
 Electrocutare prin atingere directa:
- deteriorarea accidentala a izolaţiilor unor cai de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electrica, portabile (la reparaţii);
- panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii;
 Electrocutare prin atingere indirecta sau apariţia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor
de legare la instalaţia de împamântare.
Factori de risc chimic:
 Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frâna;
 Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsura chimica;
 Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

 B.Factori de risc proprii mediului de muncă


Factori de risc fizic:
 Temperatura coborâta iarna şi ridicata vara în habitaclul masinilor agricole care nu sunt
dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului;
 Curenţi de aer – neetanşeitaţi ale habitaclului la unele masini agricole
 Nivel de iluminare necorespunzator:
- la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu lampa portabila;
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de folosirea
incorecta a luminilor de catre participanţii la trafic;
 Calamitaţi naturale – trasnet, inundaţie, alunecari de teren, prabuşiri de copaci, seisme;
 Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale sau la executarea lucrarilor
agricole.
Factori de risc chimic:
 Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în incinta
atelierelor.
 Substanţe toxice utilizate la tratamentele fitosanitare
 Microorganisme aflate in masa vegetativa uscata

 C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


Suprasolicitare fizica:
 Efort static, poziţie fixa la volan
 Pozitie de lucru fortata sau vicioasa in timpul reparatiilor, la efectuarea anumitor lucrari
agricole
 Efort dinamic mare la manipularea pieselor grele în timpul reparaţiilor
Suprasolicitare psihică:
 Ritm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in conditii meteorologice
dificile sau in timpul executării unor lucrări mecanice de precizie (prasit , semanat )

 D. Factori de risc proprii executantului


Acţiuni greşite:
 Circulaţia sub influenţa bauturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat
de oboseala;
 Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeaza circulaţia pe drumurile
publice;
 Circulaţia fara închiderea centurii de siguranţa;
 Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrica, instalaţia de frânare;
 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferica;
 Depaşirea numarului maxim de persoane admis, in cabina, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu acestea
 Intreruperea motorului în rampa şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre);
 Cadere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestra.
 Cădere de la înalţime prin alunecare (in timpul interventiilor pe utilajele agricole)
Omisiuni:
 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie
1.4 FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA

UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1

SECŢIA: FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ


DURATA EXPUNERII: 4 h/schimb

ECHIPA DE EVALUARE:
LOCUL DE MUNCĂ:
Evaluator :
MECANIC MASINI AGRICOLE
Reprezentant legal:
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CINŢA CLASA DE
DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC RISC MAXIMĂ PROBA-
GRAVI- DE RISC
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE
Organe
DEde FACTORI
maşinOprindere
DE
PRODUCŢIE RISC MECANIC 1. Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie
(mâneci, fular etc.), de catre transmisiile prin curele DECES 7 1 3
ventilator/pompa de apa, curea distribuţie;
- prindere, antrenare de catre polizorul electric sau
bormaşina, în timpul reviziilor şi reparaţiilor;
2. Lovire de catre mijloacele de transport (auto şi/sau CF)
DECES 7 2 4
în caz de incident rutier
3. Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a
DECES 7 2 4
sistemului de frânare în mers
4. Autodeclanşarea accidentală a prizei de putere ,cuplarea
accidentală a batozei, basculării in timpul interventiilor. DECES 7 1 3

5. Deplasari accidentale sub efectul gravitatiei a


mijloacelor de transport si utilajelor parcate in panta si
neasigurate corespunzator DECES 7 1 3

6. Alunecare , rostogolire de marfuri in timpul DECES 7 1 3


transportului neasigurate corespunzator .
7. Alunecare, derapare in situatia deplasarii pe teren in
panta sau in conditii meteorologice dificile (teren umed,
polei etc.) DECES 7 1 3

8. Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a


ITM 45-180
roţilor (provenite de la locurile de munca învecinate) în 3 2 2
zile
atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor
9. Rasturnare piese, materiale neasigurate împotriva
deplasarilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de DECES 7 1 3
revizii şi reparaţii
10. Cadere libera de scule, piese, materiale la lucrul în
canalul de acces sub masina agricola sau la lucrul pe DECES 7 1 3
platforma, sub tractor sau masina agricola
11. Scurgere libera de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub ITM 3-45
utilajul agricol 2 5 3
zile
12. Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşina, etc.;
INV gr. III 4 3 4
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
acestuia.
13. Taiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, ITM 3-45
în special la operaţii de mentenanţa şi la reparaţii 2 5 3
zile
14. Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în
vecinatatea traseelor pedestre in atelier sau a buteliei de
DECES 7 1 3
aer pentru franare sau instalatiei hidraulice.

FACTORI DE 15. Temperatura ridicata a unor suprafeţe atinse


ITM 3-45
RISC TERMIC accidental la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare, 2 3 2
zile
bloc motor etc.)
16. Temperatura coborâta a suprafeţelor metalice atinse la ITM 3-45
2 5 3
lucrul în aer liber în anotimpul rece (scule, dispozitive etc.) zile
17. Incendii provocate de izolaţii electrice DECES 7 1 3
necorespunzătoare (uzate, cu defecte etc.)
FACTORI DE 18. Electrocutare prin atingere directa:
RISC ELECTRIC - deteriorarea accidentala a izolaţiilor unor cai de curent,
la lucrul cu unelte cu acţionare electrica, portabile (la
reparaţii); DECES 7 2 4
- panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de
reparaţii.

19. Electrocutare prin atingere indirecta sau apariţia


tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la DECES 7 1 3
instalaţia de împamântare
FACTORI DE 20. Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frâna DECES 7 1 3
RISC CHIMIC 21. Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de ITM 45-180
3 3 3
acumulatori – arsura chimica zile
22. Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri,
DECES 7 1 3
unsori etc.
MEDIUL FACTORI DE 23. Temperatura coborâta iarna şi ridicata vara în
ITM 3-45
DE MUNCĂ RISC FIZIC habitaclul masinilor agricole care nu sunt dotate cu 2 5 3
zile
instalaţie de condiţionare a aerului
24. Curenţi de aer – neetanşeitaţi ale habitaclului la unele ITM 3-45
2 5 3
masini agricole zile
25. Nivel de iluminare necorespunzator:
- la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul
local cu lampa portabila;
DECES 7 1 3
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de
orbire provocat de folosirea incorecta a luminilor de catre
participanţii la trafic.
26. Calamitaţi naturale – trasnet, inundaţie, alunecari de
DECES 7 1 3
teren, prabuşiri de copaci, seisme
27. Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele ITM 3-45
2 5 3
drumuri rurale sau la executarea lucrarilor agricole. zile
FACTORI DE 28. Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la
RISC CHIMIC funcţionarea motoarelor termice în incinta atelierelor DECES 7 1 3

29. Substanţe toxice utilizate la tratamentele fitosanitare


DECES 7 1 3

30. Microorganisme aflate in masa vegetativa uscata ITM 3-45


2 5 3
zile
SARCINA SUPRASOLICIT 31. Efort static, poziţie fixa la volan
DE MUNCĂ A-RE FIZICA ITM 3-45
2 5 3
zile

32. Pozitie de lucru fortata sau vicioasa in timpul


reparatiilor, la efectuarea anumitor lucrări agricole ITM 3-45
2 5 3
zile

33. Efort dinamic mare la manipularea


pieselor grele în timpul reparaţiilor, poziţie de lucru forţată ITM 3-45
2 5 3
zile

SUPRASOLICIT 34. Ritm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul


A- condusului in conditii meteorologice dificile sau in timpul
RE PSIHICĂ executării unor lucrări mecanice de precizie (prasit , ITM 45-180
3 5 4
semanat ) zile

EXECUTANT ACŢIUNI 35. Circulaţia sub influenţa bauturilor alcoolice, a unor


DECES 7 1 3
GREŞITE medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseala
36. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care
DECES 7 1 3
reglementeaza circulaţia pe drumurile publice
37. Circulaţia fara închiderea centurii de siguranţa DECES 7 1 3
38. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie,
DECES 7 1 3
instalaţia electrica, instalaţia de frânare
39. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea
DECES 7 1 3
atmosferica
40. Depaşirea numarului maxim de persoane admis in
cabina, a sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii DECES 7 1 3
cu pasagerii
41. Întreruperea motorului în rampa şi aducerea manetei
DECES 7 1 3
de viteze în poziţia neutru (la coborâre)
42. Cadere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare,
ITM 3-45
dezechilibrare la deplasarea pedestra 2 5 3
zile
43. Cădere de la înalţime prin alunecare (in timpul DECES 7 1 3
interventiilor pe utilajele agricole)
OMISIUNI 44. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a
DECES 7 2 4
celorlalte mijloace de protecţie din dotare
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

44

r  R i i
0  (7  7)  0  (5  5)  6  (4  4)  36  (3  3)  2  (2  2) 428
N rg  i 1
   3,14
44
0  7  0  5  6  4  36  3  2  2 136
ri 1
i
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: MECANIC MASINI AGRICOLE
Nivel global de risc: 3,14
nivel de risc

7
6
5
4
Serie1
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 44 45

factori de risc
LEGENDA
Organe de maşinOprindere1
F1 Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie (mâneci,
fular etc.), de catre transmisiile prin curele ventilator/pompa de
apa, curea distribuţie;
- prindere, antrenare de catre polizorul electric sau bormaşina,
în timpul reviziilor şi reparaţiilor;
F2 Lovire de catre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de
incident rutier
F3 Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a sistemului
de frânare în mers
F4 Autodeclanşarea accidentală a prizei de putere ,cuplarea
accidentală a batozei, basculării in timpul interventiilor.
F5 Deplasari accidentale sub efectul gravitatiei a mijloacelor de
transport si utilajelor parcate in panta si neasigurate corespunzator
F6 Alunecare , rostogolire de marfuri in timpul transportului
neasigurate corespunzator .
F7 Alunecare, derapare in situatia deplasarii pe teren in panta sau in
conditii meteorologice dificile (teren umed, polei etc.)
F8 Rostogoliri de piese, materiale de forma cilindrica sau a roţilor
(provenite de la locurile de munca învecinate) în atelier în timpul
reviziilor şi reparaţiilor
F9 Rasturnare piese, materiale neasigurate împotriva deplasarilor
necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii
F10 Cadere libera de scule, piese, materiale la lucrul în canalul de acces
sub masina agricola sau la lucrul pe platforma, sub tractor sau
masina agricola
F11 Scurgere libera de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilajul agricol
F12 Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşina, etc.;
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.
F13 Taiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la
operaţii de mentenanţa şi la reparaţii
F14 Recipiente sub presiune – buteliile de oxigen plasate în vecinatatea
traseelor pedestre in atelier sau a buteliei de aer pentru franare
sau instalatiei hidraulice.
F15 Temperatura ridicata a unor suprafeţe atinse accidental la inspecţii
şi reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor etc.)
F16 Temperatura coborâta a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer
liber în anotimpul rece (scule, dispozitive etc.)
F17 Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzătoare (uzate,
cu defecte etc.)
F18 Electrocutare prin atingere directa:
- deteriorarea accidentala a izolaţiilor unor cai de curent, la lucrul
cu unelte cu acţionare electrica, portabile (la reparaţii);
- panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii.
F19 Electrocutare prin atingere indirecta sau apariţia tensiunii de pas la
deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de împamântare
F20 Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frâna
F21 Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori
– arsura chimica
F22 Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.
F23 Temperatura coborâta iarna şi ridicata vara în habitaclul masinilor
agricole care nu sunt dotate cu instalaţie de condiţionare a aerului
F24 Curenţi de aer – neetanşeitaţi ale habitaclului la unele masini
agricole
F25 Nivel de iluminare necorespunzator:
- la lucrul în atelier se foloseşte preponderent iluminatul local cu
lampa portabila;
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire
provocat de folosirea incorecta a luminilor de catre participanţii la
trafic.
F26 Calamitaţi naturale – trasnet, inundaţie, alunecari de teren,
prabuşiri de copaci, seisme
F27 Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale
sau la executarea lucrarilor agricole.
F28 Gaze, vapori, aerosoli toxici proveniţi de la funcţionarea motoarelor
termice în incinta atelierelor
F29 Substanţe toxice utilizate la tratamentele fitosanitare

F30 Microorganisme aflate in masa vegetativa uscata


F31 Efort static, poziţie fixa la volan
F32 Pozitie de lucru fortata sau vicioasa in timpul reparatiilor, la
efectuarea anumitor lucrări agricole
F33 Efort dinamic mare la manipularea
pieselor grele în timpul reparaţiilor, poziţie de lucru forţată
F34 Ritm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in
conditii meteorologice dificile sau in timpul executării unor lucrări
mecanice de precizie (prasit , semanat )
F35 Circulaţia sub influenţa bauturilor alcoolice, a unor medicamente
sau într-un stadiu avansat de oboseala
F36 Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementeaza
circulaţia pe drumurile publice
F37 Circulaţia fara închiderea centurii de siguranţa
F38 Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia
electrica, instalaţia de frânare
F39 Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferica
F40 Depaşirea numarului maxim de persoane admis in cabina, a sarcinii
maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerii
F41 Întreruperea motorului în rampa şi aducerea manetei de viteze în
poziţia neutru (la coborâre)
F42 Cadere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la
deplasarea pedestra
F43 Cădere de la înalţime prin alunecare (in timpul interventiilor pe
utilajele agricole)
F44 Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte
mijloace de protecţie din dotare
Fişa de măsuri propuse
Locul de munca: „mecanic masini agricole “

FIŞA DE MASURI PROPUSE


NIVEL MĂSURA PROPUSĂ
Nr. LOC DE MUNCĂ/ DE
crt. FACTOR DE RISC RISC Nominalizarea măsurii Competenţe/răspunderi Termene

F2-Lovire de catre mijloacele Măsuri organizatorice: Conducatorul locului de Instructajul
de transport (auto şi/sau CF) respectarea prevederilor care munca periodic
1 în caz de incident rutier 4 reglementează circulaţia pe
drumurile publice
F3-Autoblocarea funcţionarii Măsuri tehnice: Conducatorul locului de Permanent
mecanismului de direcţie sau executarea reviziilor tehnice la munca
a sistemului de frânare în termenele stabilite de legislaţia în
mers vigoare şi de celelalte norme
interne.
2 4 Măsuri organizatorice
raportarea imediată a tuturor Lucrator
defecţiunilor semnalate sau a
suspiciunii asupra modului de
funcţionare la mecanismele şi
sistemele componente;
controlul stării tehnice zilnic
12. Proiectare de corpuri sau Măsuri organizatorice: Conducatorul locului de Permanent
particule: utilizarea echipamentului de munca
- la lucrul la polizorul electric, protecţie adecvat în cazul lucrului la
bormaşina, etc.; 4 polizorul electric, bormaşina, polizor
3 - particule de parbriz electric manual;
rezultate ca urmare a înlocuirea imediată a parbrizului în
spargerii acestuia. momentul în care se constată că
acesta a fost
lovit şi deteriorat;

18. Electrocutare prin Măsuri tehnice Conducatorul locului de Permanent


atingere directa: identificarea instalaţiilor la care munca
- deteriorarea accidentala a urmează a se lucra;
izolaţiilor unor cai de curent, verificarea vizuală a integrităţii
la lucrul cu unelte cu legării la pământ a carcaselor
acţionare electrica, portabile aparatajelor, a stâlpilor şi suporţilor
(la reparaţii); metalici şi de beton, din zona de
- panouri electrice lucru;
neasigurate prin încuiere în utilizarea, după caz, a căştii de
4 atelierul de reparaţii. 4 protecţie a capului, vizierei de
protecţie a feţei, mănuşilor
electroizolante, încălţămintei sau
covorului electroizolant şi a sculelor
cu mâner electroizolant. Conducatorul locului de La instructajul
Măsuri organizatorice: munca periodic
instruirea şi autorizarea potrivit
prevederilor legale în vigoare,
precum şi testarea periodică a
cunoştinţelor tehnice şi de
securitate a muncii dobândite de
către executanţi;
executarea conform procedurilor
autorizate a tuturor intervenţiilor,
indiferent de natura lor;
controlul periodic cu tematică
vizând respectarea măsurilor de
electrosecuritate.
34. Ritm de muncă mare şi Masuri igenico-sanitare: Anual
atenţie solicitată în timpul control medical periodic Conducatorul unitatii
condusului in conditii Măsuri organizatorice: La instructajul
5 meteorologice dificile sau in 4 alcătuirea orarului cu o respectare periodic
timpul executării unor lucrări judicioasă a alternanţei
mecanice de precizie (prasit , lucru/odihnă, în funcţie de starea
semanat ) de oboseală

44. Neutilizarea Măsuri tehnice:


echipamentului individual de dotarea lucrătorilor cu Conducatorul unitatii Permanent
protecţie şi a celorlalte echipamentul individual de
6 mijloace de protecţie din protecţie corespunzător activităţii
dotare 4 ce urmează a fi desfăşurată.
Măsuri organizatorice La instructajul
instruirea lucrătorilor privind periodic
consecinţele nerespectării
restricţiilor de securitate –
neutilizarea sau utilizarea
incompletă a mijloacelor de
protecţie etc.
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „mecanic masini agricole” este egal
cu 3,14, valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 44
factori de risc identificaţi numai 6 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3.
Cei 6 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F2: Lovire de catre mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier - nivel
parţial de risc 4;
F3: Autoblocarea funcţionarii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers -
nivel parţial de risc 4;
F12: 12. Proiectare de corpuri sau particule:
- la lucrul la polizorul electric, bormaşina, etc.;
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia.- nivel partial de risc 4 ;
F18. Electrocutare prin atingere directa:
- deteriorarea accidentala a izolaţiilor unor cai de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare
electrica, portabile (la reparaţii);
- panouri electrice neasigurate prin încuiere în atelierul de reparaţii.- nivel partial de risc 4;
F34. Ritm de muncă mare şi atenţie solicitată în timpul condusului in conditii meteorologice
dificile sau in timpul executării unor lucrări mecanice de precizie (prasit , semanat )
- nivel parţial de risc 4;
F44. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare - nivel parţial de risc 4;
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează:
51,43 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
17,14 %, factori proprii mediului de muncă;
5,71 %, factori proprii sarcinii de muncă;
25,72 %, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65,90 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de
munca poate fi încadrat printre cele cu pericol deosebit de accidentare.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE
COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA

MIJLOACE DE
PRODUCTIE
51.43%
EXECUTANT
25.72%

1
2
3
SARCINA DE MUNCA
5.71%
4

MEDIUL DE MUNCA
17.14%

1. MIJLOACE DE PRODUCŢIE 3. SARCINA DE MUNCA


2. MEDIUL DE MUNCA 4. EXECUTANT