Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞĂ POST

IDENTIFICAREA POSTULUI:

1. NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI: xxxxxxxxxxx


2. DENUMIREA POSTULUI: Reprezentant Comercial
3. POZITIA COR / Cod: 341502
4. DEPARTAMENTUL / LOCATIA: Sediu Central
5. NIVELUL POSTULUI:
5.1. Conducere / Coordonare:
5.2. Executie:
6. RELATIILE:
6.1. Ierahice (control, indrumare, posturi supervizate):
Se subordoneaza: Director General;
Are in subordine: Nu este cazul.
6.2. Functionale (colaborare, pe orizontala): Intern, cu toate departamentele functionale din
firma, extern cu clienti si potentiali clienti.
6.3. Reprezentare (colaborare, consultanta): Este reprezentantul Societatii, in limita
responsabilitatilor acordate, in relatiile cu clientii si posibili clienti etc.

DESCRIEREA POSTULUI:
1. Scopul general al postului:
1.1. Practicantii unei astfel de ocupatii realizeaza prezentarea si distributia serviciilor firmei,
studiaza piata, principalele oportunitati de vanzare, negociere, conditii de vanzare,
prezentarea obiectului vanzarii, monitorizarea clientilor permanent.
2. Obiectivele postului:
2.1. Promovarea si mentinerea unei imagini pozitive a societatii si utilizarea integrala a
capacitatii de productie a acesteia, prin identificarea de noi clienti si contractarea de
lucrari;

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatii postului:


3.1. Realizează documentaţia de ofertare a produselor şi serviciilor(cataloage, pliante, fişe cu
descrieri, liste de preţuri);
3.2. Identifică, contactează clienţi noi cărora le prezintă produsele şi serviciile firmei;
3.3. Prezintă noile produse şi servicii ale firmei clienţilor vechi;
3.4. Realizează targetul lunar de noi clienţi, prezentări,vânzări, încasări;
3.5. Culege informaţii despre clienţi din diverse surse (pagini aurii, registru comerţului,
ministerul finanţelor, analiza directă, etc.);
3.6. Construieşte şi completează permanent baza de date a clienţilor cu informaţii relevante;
3.7. Culege informaţii despre clienţi din diverse surse(pagini aurii, registru comerţului,
ministerul finanţelor, analiza directă, etc.);
3.8. Stabileşte traseul zilnic în funcţie de priorităţile firmei cu gestionarea timpului alocat
activităţilor de prezentare a produselor-serviciilor tuturor clienţilor programaţi;
3.9. Replanifică clienţii care din anumite motive nu au fost onoraţi;
3.10. Acordă consultanţă în perioada de post-achiziţionare în raport cu caracteristicile
produsului sau serviciului comercializat şi nevoia clientului;
3.11. Identifică pe baza datelor culese potenţiale pieţe sau factori ce afectează cererea pentru
un anumit produs sau serviciu;identifică şi analizează tendinţe de marketing şi vânzări
ale produselor proprii şi produselor concurente în zona alocată;
3.12. Finalizează unele activităţi de vânzare prin aplicarea şi respectarea procedurilor privind
procedurile legale existente;
3.13. Comunică cu agentul de vânzări în scopul îndeplinirii sarcinilor firmei privind încheierea
de contracte de vânzare;
3.14. Întocmeşte rapoarte şi analize periodice referitoare la cererea, oferta şi vânzările
produselor şi serviciilor comercializate de firmă;
3.15. Menţine contactul cu clienţii şi dealerii existenţi ai firmelor şi răspunde solicitărilor
acestora privind achiziţii de bunuri şi servicii;
3.16. Colectează date despre principalii competitori, analizându-le preţurile, vânzările şi
strategiile de marketing şi distribuţie;
3.17. Dezvoltă reţeaua de clienţi şi reprezentanţi de vânzări ai firmei în zona/regiunea alocată;
3.18. Promovează imaginea firmei prin adoptarea de atitudini personale care să reflecte
valorile firmei;
3.19. Fixează şi utilizează canale de distribuţie a produselor, eficiente;
3.20. Colaborează şi analizează cu departamentul de marketing produsele, tehnicile de
vânzare, promovare a firmelor concurente.

4. Descrierea responsabilitatilor postului:


4.1. Privind relatiile interpersonale / comunicarea:
 Fata de ceilalti salariati este necesara adoptarea unei conduite cuviincioase, de
respect;
4.2. Fata de echipamentul din dotare:
 Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in
conditii optime a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea societatii de
catre intreg personalul din subordine;
 Sa utilizeze adecvat, conform indicatiilor, echipamentele de lucru si de protectie de
cate ori este nevoie, fara a face rabat de la norme;
 Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune
in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea;
 Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in
folosinta.

4.3. In raport cu obiectivele postului:


 Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si
umane alocate pentru realizarea obiectivelor stabilite;
 Raspunde de respectarea hotararilor Consiliului de Administratie si a deciziilor
Comitetului de Directie prin care sunt repartizate explicit sarcini pentru societate;
 Raspunde de informarea operativa a Directorului General asupra desfasurarii
activitati, asupra principalelor probleme survenite si a masurilor adoptate;
 Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces;
 Identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea
continua a acestuia.

4.4. Privind Securitatea si Sanatatea Muncii:


 Sa respecte intocmai normele de tehnica securitatii muncii la locul de munca;
 Sa isi insuseasca, sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de PSI
din cadrul instructajelor lunare, conform fiselor de instruire si a indicatiilor
responsabililor cu protectia muncii;
 Sa nu consume bauturi alcoolice, tigari, droguri in timpul programului si nici diferite
medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare;
 Sa ia masuri de acordare de prim ajutor in caz de accident si informati imediat
conducere.

4.5. Privind Regulamentele / Procedurile de lucru:


 Respecta Regulamentul Intern.

5. Conditiile de lucru ale postului:


5.1. Programul de lucru: 8 ore si suplimentar cand este nevoie;
5.2. Conditiile Materiale:
 Ambientale: Majoritatea activitatilor se desfasoara in spatiu neprotejat si uneori la
sediul firmei;
 Deplasari: Deplasari frecvente, participari la evenimente in afara firmei, in localitate,
in tara si in strainatate;
5.3. Conditii de formare profesionala: Participa la diverse traininguri, workshopuri, seminarii,
congrese de specialitate etc.;
5.4. Buget: Nu este cazul.

6. Perioada de evaluare a performantelor: Anual.

SPECIFICATIILE POSTULUI:

1. Nivelul de studii: Studii medii.


2. Calificari / specializari necesare: Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel
mediu sau avansat, Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
3. Competentele postului:
 Aptitudini:
o Abilitate generala de invatare;
o Aptitudine verbala;
o Aptitudine numerica;
o Aptitudine spatiala;
o Adptitudinea de perceptie a formei;
o Abilitati functionaresti;
o Repiditatea in reactii;
o Capacitatea decizionala;
o Rezistenta fizica.
 Cunostinte referitoare la:
o Servicii clienti si personal;
o Administratie si management;
o Limba romana;
o Productie si procesare;
o Comunicatii si mass-media;
o Educatie si instruire.
 Tipuri de deprinderi:
o Deprinderi folosite in invatare;
o Deprinderi de rezolvare a problemelor;
o Deprinderi sociale;
o Deprinderi de gestionarea resurselor.

4. Experienta de lucru necesara (vechimea in specialitatea ceruta de post): Nespecificat

Prezenta fişă post cuprinde 5 pagini şi a fost redactată, azi zz.ll.aaaa, în 2 exemplare.

S.C. xxxxxxx S.R.L. TITULAR

Xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx


ADMINISTRATOR REPREZENTANT COMERCIAL

S-ar putea să vă placă și