Sunteți pe pagina 1din 11

PENTRU DEPLASAREA

INSTRUCTIUNI
LUCRATORILOR PE DRUMURILE DATA 09.01.2018
PROPRII SSM
PUBLICE

Art.1. Instrucţiunile din prezentul subcapitol se adresează tuturor lucrătorilor care circulă
pe drumurile publice, în calitate de pietoni sau conducători de vehicule, în interes de
serviciu, inclusiv în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la
domiciliu şi invers.
Art.2. În sensul prezentelor instrucţiuni, expresiile şi termenii de mai jos au următorul
înţeles:
- acordare a priorităţii – obligaţia oricărui participant la trafic de a nu-şi continua
deplasarea şi de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe
ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să-şi modifice brusc
direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească;
- bandă de circulaţie – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată
prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru
circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se
deplasează pe două roţi;
- conducător de autovehicul – persoană fizică posesoare a unui permis de conducere
care conduce un autovehicul de o anumită categorie pentru transportul de
persoane;
- drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special
amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice;
- intersecţie – orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv
spaţiile formate de acestea;
- parte carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor;
- prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi
participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale
privind circulaţia pe drumurile publice;
- vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau
bunuri.
Art.3. Conducerea unităţii va lua măsuri pentru a se asigura că toţi lucrătorii sunt instruiţi
referitor la prevederile din Codul rutier şi Regulamentul de circulaţie pe drumurile publice
în vigoare pe care trebuie să le respecte.
Art. 4. Angajaţii unităţii trebuie să respecte toate dispoziţiile legale care au ca scop
asigurarea desfăşurării în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea
vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în
zona drumului public, cât şi protecţia mediului.
Art.5. (1) Toţi angajaţii unităţii vor respecta regulile de circulaţie şi semnificaţia
semnalizării rutiere, ca şi semnalele îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării
Naţionale, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe
care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de
circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale
nevăzătorilor.
(2)Regulile şi semnalele se vor respecta în următoarea ordine:
– semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier;
– semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autove-
hiculelor aparţinând poliţiei şi pompierilor, jandarmeriei, serviciului de
ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării
care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de
Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalişti şi
cele aparţinând Departamentului Naţional Anticorupţie, când se
deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de
urgenţă;
– semnalizarea temporară;
– semnalele luminoase sau sonore;
– indicatoarele;
– marcajele;
– regulile de circulaţie.
Art.6. Mijloacele de semnalizare rutieră sunt: sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
indicatoarele; marcajele; alte dispozitive speciale.
Art. 7. (1) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii
semnifică:
– semnalul de culoare verde permite trecerea;
– semnalul de culoare roşie interzice trecerea;
– semnalul de culoare galbenă, împreună cu cel de culoare roşie, interzic
trecerea.
(2)Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de
dispozitive de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:
– lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers
cât mai aproape de marginea drumului;
– lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
– lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.
Art.8. Angajaţii unităţii nu vor conduce autovehicule pe drumurile publice dacă:
– nu posedă permis de conducere pentru categoria din care face parte
vehiculul respectiv sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de
circulaţie;
– nu au verificarea periodică din punct de vedere medical, realizată în unităţi
de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest
sens sau de către medicul de familie, în condiţiile legii;
– se află sub influenţa alcoolului, a produselor şi substanţelor stupefiante
sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; lista substanţelor
sau produselor stupefiante, precum şi medicamentele cu efecte similare
acestora se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii;
– vehiculul nu corespunde normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei
rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;
– autovehiculele nu sunt dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri
reflectorizante şi stingătoare de incendiu, omologate;
– vehiculele nu au fost supuse inspecţiei tehnice periodice, efectuată de
staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare;
– vehiculele nu corespund din punct de vedere tehnic sau le-a expirat
termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice;
– vehiculul nu poartă însemnul distinctiv stabilit prin reglementările
legale pentru conducătorii auto care au o vechime mai mică de un an
de la obţinerea permisului de conducere.
Art.9. (1) Înainte de plecarea cu autovehiculul, lucrătorii trebuie să verifice:
– funcţionarea instalaţiei de alimentare cu carburant, a instalaţiei electrice,
instalaţia de evacuare a gazelor arse (eşapate), sistemul de direcţie,
semnalizare, rulare şi frânare;
– existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare;
– starea de funcţionare a uşilor.
(2)La apariţia pe traseu a vreunei defecţiuni la sistemele de siguranţă ale
vehiculului sau a unor zgomote anormale, angajaţii unităţii vor lua imediat măsuri pentru
scoaterea vehiculului din trafic, dacă este posibil, şi semnalizarea acestuia.
Art. 10. Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin
construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în
timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor reglementate legal.
Art.11. In circulatia pe autostrazi, pe durmurile expres si cele nationale europene (E)
conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de
intalnire.
Art.12. ESTE INTERZIS conducatorului de autovehicul si psagarilor ca in timpul oprii sau
stationarii sa deschida sau sa lase deschise usile acestuia sau sa coboare fara sa se
asigure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie.
Art. 13. ESTE INTERZIS sa aiba aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale
afise, reclame publicitare, inscrisuri ori accesorii, care restrang sau estompeaza
vizibilitatea conducatorului ori a pasagerilor, atat din interior cat si din exterior.
Art.14. ESTE INTERZIS sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta
ori pe geamurile laterale, care restrang sau estompeaza vizibilitatea atat din interior cat
si din exterior, cu exceptia celor omologate si certificate, prin marcaj corespunzator de
catre autoritatea competenta.
Art.15. ESTE INTERZIS sa aiba aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de
iluminare ori semnalizare luminoasa, care diminueaza eficacitatea acestora, precum si pe
placutele cu numarul de inregistrare sau inmatriculare, care impiedica citirea acestora.
Art.16. ESTE INTERZIS sa savarseasca acte sau gesturi obscene, sa profereze injurii, sa
adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalti participanti la trafic.
Art.17. Angajaţii unităţii care conduc vehicule pe drumurile publice nu vor folosi telefoane
mobile atunci când se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive
tip „mâini libere”.

Art.18. În timpul funcţionării autovehiculului, conducătorul acestuia trebuie să regleze


deschiderea geamurilor şi/sau parametrii instalaţiei de condiţionare a aerului aşa încât să
nu se expună unor condiţii de microclimat inadecvate.
Art.19. La apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care
au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă:
– de culoare roşie şi sonore: conducătorii vehiculelor vor opri imediat, pe
acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea
drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare;
– de culoare albastră şi sonore: conducătorii vehiculelor vor reduce viteza,
vor circula cât mai aproape de marginea drumului în sensul de
deplasare şi vor acorda prioritate autovehiculelor respective
Art.20. Atunci când conduc vehicule pe drumurile publice, angajaţii unităţii trebuie:
– să conducă pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de
circulaţie, cât mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea
semnificaţiei semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie;
– când există două sau mai multe benzi pe sens, să le folosească în
funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare şi să revină pe
prima bandă ori de câte ori este posibil, dacă aceasta nu este destinată
vehiculelor lente sau transportului public de persoane;
– dacă circulă pe banda de lângă marginea părţii carosabile vor acorda
prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de
persoane atunci când conducătorii acestora semnalizează intenţia de a
reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi după ce s-au asigurat că
prin manevra lor nu afectează siguranţa circulaţiei;
– să folosească mijloacele de avertizare sonoră şi luminoasă din dotare
numai în condiţiile prevăzute de Regulamentul de circulaţie;
– să păstreze faţă de vehiculele care circulă din sens opus o distanţă laterală
suficientă şi să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a
benzii proprii de circulaţie;
– să respecte regimul legal de viteză şi să adapteze viteza în funcţie de
condiţiile de drum, astfel încât să poată face manevrele în siguranţă;
– să păstreze o distanţă suficientă faţă de vehiculul din faţă pe sensul de
mers, aşa încât să se evite pericolul de coliziune;
– să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteză
corespunzătoare;
– să asigure coborârea pasagerilor din autovehicul fără risc de accidentare;
– să se asigure la coborârea pe partea stângă, atât la deschiderea uşilor, cât
şi la coborârea din autovehicul, după care să circule pe carosabil spre
partea din spate a acestuia;
– să se asigure la urcarea în autovehicul, venind numai din faţa acestuia şi
pe partea stângă.
Art. 21. Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o
oprire neaşteptată, fără motiv întemeiat.

Art. 22. La efectuarea manevrelor de depăşire pe drumuri publice, conducătorii de


vehicule:
– se vor angaja în depăşire numai după ce se asigură că vehiculul care
circulă în faţa sau în spatele lor nu a iniţiat o asemenea manevră;
– atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă
sensurile de circulaţie, se vor asigura că din sens opus nu se apropie un
vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda
iniţială, unde vor reveni după efectuarea manevrei de depăşire;
– vor efectua depăşirea numai pe partea stângă a vehiculului depăşit;
tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a
încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se va
depăşi prin partea dreaptă; tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi
pe partea stângă atunci când drumul este cu sens unic sau când între
şina din dreapta şi marginea trotuarului nu există spaţiu suficient.
Art. 23. Angajatul unităţii care conduce un vehicul pe drumurile publice şi execută o manevră
de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de
intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre
dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu
spatele va semnaliza din timp şi se va asigura că o poate face fără să perturbe circulaţia
sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. Semnalizarea schimbării
direcţiei de mers se menţine pe întreaga durată a manevrei.
Art. 24. Angajaţii unităţii care conduc un vehicul pe drumurile publice şi trebuie să
traverseze o intersecţie:
– la apropierea de intersecţie vor circula cu o viteză care să le permită
oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participanţilor la trafic
care au acest drept;
– la intersecţiile cu circulaţie nedirijată, vor ceda trecerea tuturor vehiculelor
care vin din partea dreaptă;
– la intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare, semafoare sau de
către poliţistul rutier, vor respecta semnificaţia mijloacelor de semnalizare
sau indicaţiile poliţistului rutier;
– la pătrunderea în intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare,
vor acorda prioritate celor care circulă în interiorul intersecţiei;
– dacă pătrund într-o intersecţie dintre un drum închis circulaţiei publice şi
un drum public, vor acorda prioritate vehiculelor de pe drumul public;
– în intersecţiile cu circulaţie nedirijată, vor acorda prioritate de trecere
vehiculelor care circulă pe şine; acestea pierd prioritatea de trecere
când efectuează virajul spre stânga sau când semnalizarea rutieră din
acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie;
– dacă se află în intersecţie şi virează spre stânga vor acorda prioritate
de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea
dreaptă;
– în intersecţiile cu circulaţie dirijată prin indicatoare de prioritate, vor
respecta regula priorităţii de dreapta faţă de vehiculele care intră în
intersecţie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi
semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii.
Art. 25. În condiţii de vizibilitate redusă, conducătorii de autovehicule vor circula cu
viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol, vor da semnale de avertizare a altor
autovehicule ce se apropie şi vor folosi instalaţiile de iluminare:
– luminile de întâlnire şi cele de ceaţă pe timp de ceaţă densă;
– luminile de întâlnire atunci când plouă torenţial, ninge abundent ori în
alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drum;
– luminile de poziţie sau de staţionare pe timpul imobilizării vehiculului pe
partea carosabilă în afara localităţilor, când plouă torenţial, ninge
abundent sau este ceaţă densă.
Art. 26. Prezenţa vehiculului staţionat din cauza unei defecţiuni tehnice pe căile de
circulaţie publice va fi semnalizată cu mijloace de avertizare.
Art.27. La oprirea sau staţionarea pe partea carosabilă, angajaţii unităţii care conduc un
vehicul îl vor aşeza lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă
printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş şi
bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două, una lânga alta.
Art.28. (1) Remorcarea autovehiculelor rămase în pană se va face cu respec-
tarea următoarelor reguli:
– conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat trebuie să
posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face
parte fiecare dintre autovehicule;
– autovehiculul trăgător nu va remorca un autovehicul mai greu decât
masa lui proprie, cu excepţia cazului când remorcarea se efectuează de
către un autovehicul destinat special depanării;
– remorcarea se va realiza prin intermediul unei bare metalice în lungime
de cel mult 4 m; autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem
de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă
omologată, în lungime de 3 – 5 m; bara sau legătura flexibilă trebuie
fixată la elementele de remorcare ale autovehiculelor;
– conducătorul autovehiculului remorcat va semnaliza corespunzător
semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului trăgător; atunci
când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este
interzisă remorcarea vehiculului pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibi-
litate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are
aplicate inscripţia "Fără semnalizare" şi indicatorul "Alte pericole";
– dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau
sprijinirea pe o platformă de remorcare a părţii din faţă a autovehicu-
lului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană.
(2)Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi, cu sau fără ataş, a
autovehiculului al cărui sistem de direcţie nu funcţionează sau când drumul este acoperit
cu polei, gheaţă ori zăpadă. Prin excepţie, este permisă remorcarea unui autovehicul al
cărui sistem de direcţie nu funcţionează numai dacă se suspendă roţile directoare ale
autovehiculului remorcat cu o macara sau se sprijină roţile directoare ale autovehiculului
remorcat pe o platformă de remorcare.
(3) Se interzice pătrunderea persoanelor între vehiculul trăgător şi cel tractat, pe
timpul remorcării, ca şi mersul înapoi al vehiculului pentru cuplare fără a fi pilotat.
(4) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii
deosebite, pe distanţe scurte, un alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau
pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi
participanţi la trafic.
Art.29. La staţiile de alimentare cu combustibil, conducătorii autovehiculelor trebuie:
– să respecte distanţa de cel puţin 3 m faţă de autovehiculele care se
alimentează şi cel puţin 1 m între autovehiculele care urmează la rând;
– să oprească funcţionarea motorului în timpul alimentării;
– să respecte regulile de ordine interioară ale staţiei de alimentare;
– să oprească imediat şi să îndepărteze autovehiculul la o distanţă de cel
puţin 50 m de staţie, dacă se produc rateuri;
– să ajute la îndepărtarea altor vehicule la care se produc rateuri;
– să nu plece de lângă autovehicul;
– să nu fumeze sau să folosească focul deschis pe teritoriul staţiei sau să
permită acest lucru însoţitorilor;
– să regleze motorul sau să remedieze orice defecţiune pe o rază de 50
m de staţie.
Art.30. Lucrătorii unităţii angajaţi în trafic în calitate de conducători de biciclete vor folosi,
atunci când acestea există, numai pistele speciale. Bicicletele trebuie să fie prevăzute cu
dispozitiv de frânare eficace, cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie, cu mijloace de
avertizare sonoră şi cu mijloace de iluminare, care vor fi folosite obligatoriu în condiţii de
vizibilitate redusă şi dispozitive reflectorizant – fluorescente.
Art.31. Bicicletele sau motoretele folosite pentru deplasarea pe drumurile publice
trebuie să corespunda din punct de vedere tehnic.
Art.32. La deplasarea cu bicicleta sau motoreta este obligatorie respectarea tuturor
reglementarilor privind circulaţia rutieră aplicabile celorlalte mijloace de transport din
trafic.
Art.33. Deplasarea cu bicicleta sau motoreta cu mâinile ridicate de pe ghidon este
interzisă.
Art.34. Deplasarea cu bicicleta sau motoreta pe drumurile publice, biciclistul trebuie sa
poarte imbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante de la lasarea serii pana in
zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa.
Art. 35. ESTE INTERZIS biciclistului, motociclistului etc:
- Sa aiba in timpul mersului preocupari de natura a-i distrage in mod periculos
atentia ori sa foloseasca instalatii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar
afecta deplsarea in siguranta;
- Sa circule fara dispozitiv de franarae eficace;
- Sa nu aiba dispozitiv de avertizare sonora;
- Sa nu aiba echipata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina
rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent, vizibil de aceeasi culoare;
Art.36. Bicicletele trebuie conduse numai pe banda de langa acostament sau bordura,
daca in sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestuia.
Art.37. Daca banda pe care circula se sfarseste, biciclistul trebuie sa semnalizeze cu
bratul si sa permita trecerea vehiculelor care circula pe banda din stanga.
Art.38. Biciclistii sunt obligati sa efectueze urmatoarele semnale:
-bratul stang intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia de mers spre
stanga sau de a depasii;
-bratul drept intins orizontal atunci cand intentioneaza sa schimbe directia de mers spre
dreapta;
-bratul drept intins orizontal balansat in plan vertical atunci cand intentioneaza sa
opreasca
Art.39. Semnalele prevazute trebuie efectuate cu cel putin 25 m inainte de efectuarea
manevrelor.
Art.40. ESTE INTERZIS conducatorilor de biciclete:
-sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand semnificatia „Accesul
interzis bicicletelor”
-sa circule pe trotuare, cu exceptia cazului cand pe acestea sunt amenajate piste speciale
destinate lor
-sa circule fara a tine cel putin o mana pe ghidon si ambele picioare pe pedale
-sa circule in paralel
-sa circule in timp ce se afla sub influenta alcoolului, a produselor ori substantelor
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora
-sa se tina de un vehicul aflat in mers ori sa fie remorcat de un alt vehicul sau impins ori
tras de o persoana aflata intr-un vehicul
-sa transporte o alta persoana, cu exceptia copilului pana la 7 ani, numai daca bicicleta
are montat in fata un suport special, construit si/sau echipat special pentru transportul
altor persoane
-sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers, daca exista o cale laterala, o
poteca sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit
-sa transporte sau sa traga orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor,
stanjenesc sau pericliteaza conducerea bicicletei ori circulatia celorlalti participanti la
trafic
-sa circule atunci cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada
-sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, in timp ce se
deplaseaza pe bicicleta
-sa circule pe alte benzi decat cea de langa bordura sau acostament, cu exceptia
cazurilor in care, inainte de intersectie, trebuie sa se incadreze regulamentar pentru
efectuarea virajului la stanga
Art.41. Schimbarea direcţiei de mers fără o asigurare prealabilă şi fără semnalizarea din
timp a intenţiei poate genera accidente cu consecinţe deosebit de grave.
Art.42. Este interzisă rularea în imediata apropiere a vehiculului din faţă sau prinderea de
acesta cu mâna în vederea remorcării.
Art.43. Pentru deplasarea pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă,
bicicletele vor fi echipate obligatoriu cu sisteme de iluminat proprii (faruri) şi sisteme de
siguranţa reflectorizante (catadioptrii), în stare de funcţionare
Art.44. În cazul apariţiei unor defecţiuni, remedierea acestora se va face în afara
carosabilului, în zone ferite de riscuri de accidentare.
Art.45. Este interzis transportul pe biciclete sau motorete a obiectelor de volum sau
lungime mare, care pot provoca dezechilibrarea conducătorului şi imposibilitatea
conducerii în siguranţa a vehiculului
Art.46. Este interzisă deplasarea mai multor persoane pe biciclete sau motorete
neadaptate acestui scop.
Art.47. Pe toată durata deplasării cu motocicleta pe drumul public, conducătorii de
motociclete şi persoanele transportate pe acestea vor purta casca de protecţie omologată;
conducătorul vehiculului va folosi permanent luminile de întâlnire.
Art.48. Vehiculele trebuie sa fie inmatriculate sau inregistrate, iar cele inmatriculate
trebuie sa aiba efectuate inspectiile tehnice periodice si trebuie sa aiba asigurare
obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de
circulatie, conform legii.
Art.49. Pentru a fi admise in circulatie, motocicletele si mopedele trebuie sa fie
omologate in conditiile legii
Art.50. Motocicletele trebuie sa fie inmatriculate si sa aibe efectuate inspectiile tehnice
periodice
Art.51. Conducatorul mopedului trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani si trebuie sa
absolve un curs de legislatie rutiera in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a
conducatorilor de autovehicul.
Art.52. (1) Orice angajat care este implicat sau are cunoştinţă de producerea unui
accident de circulaţie în care este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase
este obligat să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri
de urgenţă 112.
Art.53. (2) Dacă un angajat care conduce un vehicul pe drumul public este implicat
într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului îl va
scoate imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, îl va deplasa cât mai
aproape de bordură sau acostament, semnalizându-l corespunzător.
Accident de traseu
Art.54. Accidentul de traseu este incadrat ca accident de munca daca deplasarea
lucratorului s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul sau la locul de munca
organizat de angajator si invers (art. 30 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 319/2006).
Art.55. Deplasarea trebuie sa se faca fara abateri nejustificate de la traseul normal
si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute de reglementarile de ssm
si de circulatia in vigoare (art. 30 alin.(1) din Legea nr. 319/2006).
Art.56. Traseul normal de deplasare a lucratorului de la domiciliul sau declarat
pana la locul de munca si invers este considerat traseul optim de deplasare si
este consemnat in fisa de instruire individuala privind SSM in munca cu ocazia
instruirii introductiv generale.
Art.57. Abaterea de la acest traseu si/sau durata de deplasare anuleaza caracterul de
accident de traseu, in cazul aparitiei unui eveniment.
Art.58. Daca un lucrator isi schimba domiciliul dupa data instruirii introductiv generale, el
este obligat sa anunte pe conducatorul locului de munca si compartimentul resurse
umane pentru a se consemna noul traseu in fisaq sa individuala de instruire.
Art.59. In timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca si invers, lucratorul este
obligat sa respecte cerintele legislatiei privind circulatia rutiera in Romania, precum si
alte reglementari de comportament civic ale statului roman.
Art.60. Nerespectarea cerintelor de la punctul 7,8,9,10,11 poate atrage culpa exclusiva a
lucratorului in cazul unui eveniment cercetat ulterior si exonerarea obligatiei
angajatorului de a se inregistra cu accident suferit de lucrator, acesta nemaifiind incadrat
ca accident de munca Legea 319/2006 art.30g)
PIETONI
Art.61. Traseul utilizat trebuie să fie fără abateri nejustificate de la traseul normal, fără
staţionari nejustificate şi fără să depăşească durata normala de deplasare.
Art.62. Itinerarul stabilit pentru deplasare trebuie să fie sigur, evitându-se traseele
periculoase (porţiuni aflate în lucru sau afectate de calamităţi naturale, traversări prin
locuri nepermise ale liniilor de cale ferata, zone aglomerate, cladiri dezafectate, santiere
in constructii, spatii intunecate, locuri virane sau alte zone cu risc sporit pentru
deplasare).
Art.63. La stabilirea traseului se vor evita zonele care nu conferă siguranţă deplasării.
Art.64. La intersectii trebuie sa se circule pe partea dreapta, mergandu-se incet, pentru
a se evita coliziunea cu o persoana sau un mijloc de transport, care ar putea veni din
sens opus sau de dupa coltul cladirii.
Art.65. Se interzice transportarea materialelor sau obiectelor in brate care acopera
campul vizual.
Art.66. Se interzice a se folosi scurtaturi prin incinta unor cladiri dezafectate, santiere de
constructii sau locuri virane.
Art.67. In cazul traversarii arterelor de circulatie se va trece numai prin locuri special
amenajate pentru pietoni (pe zebra) si pe culoarea verde a semaforului.
Art.68. Se vor evita locurile semnalizate ca existand pericol de cadere de corpuri de la
inaltime (schele de constructii, cadere de gheata/zapada de pe acoperisul cladirilor etc.)
Art.69. Pe timp de iarna, cand exista pericol de alunecare pe gheata pe caile de acces din
jurul sediului firmei pe care circula angajatii vor fi imprastiate materiale antiderapante
(nisip, sare etc.)
Art.70. Persoanele trimise pe teren trebuie sa utilizeze echipament individual de
protectie corespunzatoare situatiei de pe teren.
Art.71. Momentul ales pentru plecarea la drum trebuie să asigure o deplasare
neprecipitată şi posibilitatea respectării tuturor reglementărilor şi restricţiilor de circulaţie
de pe traseu.
Art.72. La deplasarea pe drumurile publice, pietonii sunt obligaţi să respecte
semnificaţiile indicatoarelor de circulaţie, a semafoarelor, indicatiile si dispozitiile
politistului rutier sau a altor marcaje care reglementează circulaţia rutieră.
Art.73. În cazul existenţei pe traseul de deplasare a unor guri de canal, cămine de
vizitare sau alte construcţii subterane, se va evita a se păşi pe capacele acestora.
Art.74. Se va evita deplasarea în porţiuni acoperite de apă (acestea putând masca
eventualele gropi sau canale descoperite).
Art.75. Când tronsoane ale trotuarelor destinate deplasării pietonilor sunt blocate de
schele sau alte amenajări pentru construcţii, zona va fi ocolită pe o distanţă la care
accidentele provocate de execuţia lucrărilor sa fie evitate.
Art.76. Traversarea drumurilor se va face doar prin locuri marcate, special amenajate.
Art.77. Înainte de traversare, pietonii sunt obligaţi să se asigure că din ambele sensuri
nu există riscul de a fi accidentaţi de mijloacele de transport din trafic.
Art.78. Se interzic traversările în alergare printre mijloacele de transport aflate în
deplasare.
Art.79. Se interzic deplasarile pe trotuare prin alergare.
Art.80. SE INTERZICE PIETONILOR:
- Sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un
autovehicul cu regim de circulatie prioritara care are in functiune semnalele
speciale de avertizare luminoase si sonore;
- Sa traverseze partea carosabila prin fata sau prin spatele vehiculului oprit in
statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia cazurilor in care
exista treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzator;
- Sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa se opreasca ori sa se
intoarca pe trecerile pentru pietoni care nu sunt prevazute cu semafoare;
- Sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele premise;
- Sa ocupe partea carosabila a drumului in scopul impiedicarii circulatiei;
- Sa circule pe pistele pentru biciclete, amenajate si semnalizate corespunzator.
Art.81. Pe porţiunile de drum nemărginite de trotuare deplasarea pietonilor se va face
pe partea stânga a drumului, cât mai aproape de marginea carosabilului.

Art.82. Pe timpul deplasarii atentia va fi concentrata asupra caii de circulatie, fiind


interzisa privirea din mers a vitrinelor magazinelor, a marfurilor de pe tarabe, citirea
anunturilor si altele asemenea ce ar putea conduce la accidente.

Art.83. Pietonii suprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la


culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite
de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentului lor, in conditiile in care
conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin
acel sector.
Art.84. Pe timp de noapte, pietonul care circula pe partea carosabila a drumului, care nu
este prevazut cu trotuar sau acostamente, trebuie sa aiba aplicate pe imbracaminte
accesorii fluorescente, refelectorizante sau sa poarte o sursa de lumina vizibila din
ambele sensuri.
Art.85. Aşteptarea unui mijloc de transport în vederea deplasării (inclusiv în cazul
autostopului) se va face în afara carosabilului, interzicându-se sub orice motiv intrarea pe
carosabil.
Art.86. SE INTERZICE persoanele care utilizeazeaza mijloacele de transport in comun:
- Sa urce, sa coboare, sa tina deschise ori sa forteze deschiderea usilor in timpul
mersului mijlocului de transport;
- Sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei unui mijloc de
transport;
- Sa arunce din mijloacele de transport orice fel de obiecte sau substante.
Art.87. În condiţii de vizibilitate redusă, deplasarea se va face exclusiv în afara parţii
carosabile şi în măsura posibilităţilor, marcând prezenţa cu surse de lumină (lanterne,
lampioane, etc.) şi elemente reflectorizante.
Art.88. Pentru deplasări pe distante lungi este recomandată încălţămintea comodă, fără
tocuri înalte sau care să se desprindă de pe picior în timpul deplasării.
Art.89. Pentru perioada de iarnă, îmbrăcămintea şi încăltamintea trebuie să asigure
confortul termic, evitând îmbolnăvirile de sezon sau, în cazuri mai grave, degerăturile
extremităţilor.
Art.90. În sezonul estival se vor evita deplasările prelungite în soare, care pot provoca
insolaţii sau deshidratarea organismului. Acoperirea capului şi un consum sporit de lichide
în situaţii ca cele de mai sus sunt obligatorii.
Art.91. În perioada de aşteptare, în staţie, a mijlocului de transport în comun se interzice
accesul pe carosabil sau liniile de cale ale mijloacelor de transport in comun.
Art.92. Urcarea şi coborârea în şi respectiv din mijlocul de transport, se face doar după
oprirea acestuia în staţie.
Art.93. La utilizarea mijloacelor de transport în comun supra sau subterane, angajaţii
trebuie să respecte regulile, marcajele şi semnalizările pentru pasageri stabilite de
întreprinderea de transport.
Circulatia cu mijloace de transport asigurate de societate (autoturism,
microbuz, autobuz, autobuz urban, autocar)
Art.94. La societatile la care prin contract individual de munca sau contract colectiv de
munca se stipuleaza ca societatea asigura transportul lucratorilor prin mijloace de
transport proprii sau inchiriate cu un contract de la alte firme, lucratorii sunt obligati sa
utilizeze aceste mijloace de transport si sa respecte programul de deplasare si locurile de
imbarcare/debarcare stabilite de catre angajator.
Art.95. Lucratorii sunt obligati sa utilizeze mijloacele de transport respectand
reglementarile puse la dispozitie de catre angajator, cat si regelemnetarile interne.
Art.96. Orice eveniment definit conform art.5 lit. f) din Legea 319/2006 trebuie
comunicat obligatoriu si de indata conducatorul locului de munca a lucratorului care va
dispune masurile ce se impun.
Art.97. Victima va comunica la serviciul de urgenta 112 toate cazurile de agresiune fizica
soldate cu vatamare si va retine date si probe (martori, numar de inmatriculare al
autovehiculului, adresa, nume de persone implicate etc.) utile pentru cercetare.
Art.98. ESTE INTERZIS lucratorilor pasageri:
- Sa urce, sa coboare, sa tina deschise ori sa forteze deschiderea usilor in timpul
mersului mijlocului de transport;
- Sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei unui mijloc de
transport;
- Sa arunce din mijloacele de transport orice fel de obiecte sau substante.
Art.99. În staţiile de tramvai cu peron, lucrătorii vor sta cât mai departe de marginea
peronului dinspre banda de circulaţie a autovehiculelor. La staţionarea pe peron şi la
părăsirea acestuia vor proceda cu atenţie, aşa încât să nu fie acroşaţi de vehiculele de pe
banda de circulaţie de lângă peron sau de tramvai.
Art.100. Este interzisă staţionarea pe scările de acces cu uşile deschise sau pe alte
elemente constructive aflate în afara vagonului pe perioada deplasării mijlocului de
transport în comun între staţii.
Art.101. În timpul deplasării, călătorii vor ocupa locuri pe scaune sau se vor prinde de
barele sau mânerele fixe aflate în vagoane.
Art. 102. Călătorilor le este interzis să forţeze urcarea în mijlocul de transport în comun
în condiţiile în care numărul călătorilor aflaţi în vagoane a atins maximul de călători
admis pentru tipul respectiv de vehicul.
Art. 103. Călătorilor le este interzisă acţionarea manetelor, butoanelor sau altor organe
de comandă aflate în interiorul mijlocului de transport.
Art.104. In asteptarea trenului la metrou nu stationati dincolo de banda de siguranta
marcata la marginea peronului.
Art.105. (1) La utilizarea escalatoarelor din staţiile de metrou, lucrătorii:
– nu trebuie să stea cu spatele sau parţial întorşi faţă de sensul de
mişcare al benzii;
– trebuie să folosească mâna curentă;
– trebuie să fie atenţi atunci când părăsesc banda aşa încât să nu se
împiedice;
– să fie atenţi la obiectele şi îmbrăcămintea aflate asupra lor, aşa încât
acestea să nu fie prinse de trepte şi antrenate de mişcarea benzii.
(2)Se interzice depăşirea benzii de siguranţă de pe peronul metroului, ca
şi aplecarea peste marginea peronului şi coborârea în tunel în alte condiţii decât cele
admise de regulile Metrorex pentru circulaţia călătorilor.
Art. 106. La oprirea trenului in statie, calatorii care coboara din tren au prioritate fata de
cei care urca. Se recomanda atentie la urcarea si coborarea din tren pentru a nu calca
gresit in spatiul dintre peron si vagon.

Art. 107. Este interzisa:


- Urcarea sau coborarea din tren inainte de oprirea complete a acestuia in dreptul
personaelor;
- Calatoria in alte spatii ale trenului aflate in afara locurilor special amenjate pentru
calatorie;
- Scoaterea pe geam, in timpul mersului trenului, a mainilor, capului si picioarelor.
Art. 108. Urcarea si coborarea calatorilor in si din tren dupa anuntul de inchidere a
usilor sunt interzise.
Art. 109. In timpul mersului trenului sau oricare alt mijloc de transport este interzisa
sprijinirea calatorilor de usile de acces folosind barele de sutinere si manerele de spijin.
Art. 110. Nu se recomanda stationarea in zona burdufurilor de comunicatie dintre
vagoanele trenului.
Art. 111. In cazul in care se observa o functionare anormala a vagonului, un inceput de
incendiu sau o degajare de fum, se va actiona sistemul de alarma si se vor astepta
instructiunile personalului de conducere a trenului saqu oprirea trenului in statie.
Art. 112. In cazul opririi trenului intre statii, calatorii trebuie sa astepte plecarea trenului
sau recomandarile personalului de conducere a trenului.
Art. 113. In cazul opririi trenului intre statii, calatorii trebuie sa astepte plecarea trenului
sau recomandarile personalului de conducere a trenului.
Art. 114. Se recomanda atentie la deplasarea cu scarile rulante pentru evitarea
producerii de accidente iar stationarea calatorilor pe scara rulanta se va face numai pe
partea dreapta a acesteia, in sensul de mers. La urcare pe scara rulanta, se va calca
pe treapta, nu intre trepte.
Art. 115. La iesirea de pe scara rulanta se va pasi peste pragul de debarcare.
Art. 116. In timpul mersului, calatorul se va tine cu mana de banda rulanta a
balustradei.
Art. 117. Pozitionarea pe scara rulanta va fi cu fata in directia de mers.
Art. 118. ESTE INTERZISA asezarea persoanelor pentru deplasare pe banda rulanta a
balustradei.
Art. 119. In timpul mersului va fi evitata sprijinirea de partile fixe ale scarii rulante.
Art. 120. In cazul producerii unor evenimente ca dezechilibrare de persoane, prinderea
unor obiecte la piesele in miscare ale scarii, trebuie actionat unul dintre butoanele rosii
aflate la capetele scarii rulante.
Art. 121. Transportul de substanţe explozive, toxice, caustice sau inflamabile în
mijloacele de transport în comun este interzis.
Art. 122. Transportul de obiecte (piese, scule, aparate, etc.) cu un volum mare, cu
laturi sau colţuri tăietoare sau înţepătoare, care pot provoca accidentarea celorlalţi
calatori este interzis.
Art. 123. Transportul de animale agresive sau care pot provoca disconfort celorlalţi
calatori este interzis.
Art. 124. În cazul participării la trafic în calitate de pietoni, angajaţii unităţii:
– se vor deplasa numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia sau dacă este
impracticabil, vor circula cât mai aproape de marginea din partea
stângă a părţii carosabile, în direcţia lor de mers;
– vor traversa drumul public perpendicular pe axa acestuia, numai prin
locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la
culoarea verde a semaforului destinat pietonilor, iar în lipsa acestora, pe
la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol
pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic
Art. 125. Se interzice angajaţilor care circulă ca pietoni:
– să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un
autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune
semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;
– să traverseze partea carosabilă prin faţa sau prin spatele vehiculului
oprit în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, cu excepţia
cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate adecvat;
– să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori
să se întoarcă pe trecerile pentru pietoni nesemaforizate;
– să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;
– să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;
– să circule pe pistele amenajate şi semnalizate pentru biciclete.
Art. 126. Se interzice pietonilor (lucratorilor):
- sa circule pe autostrazi;
-sa circule pe partea carosabila a drumului public daca exista amenajari
rutiere destinate circulatiei acestora;
-sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise ori prin
locurile permise, in fuga si/ sau fara sa se asigure;
-sa prelungeasca timpul de traversare a drumului public, sa intarzie ori sa
se opreasca fara motiv;
-sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei;
-sa se angajeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un
autovehicul.
-SA NU SE ABATA DE LA TRASEUL DE DEPLASARE DE LA DOMICILIU LA
SERVICIU SI RETUR DECLARAT IN FISELE DE SECURITATE SI SANATATE IN
MUNCA

INTOCMIT APROBAT

CONDUCATOR SERVICIU EXTERN ADMINISTRATOR

S-ar putea să vă placă și