Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Prof. Nidelea Irina Veronica


Data: 26.11.2018
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”, Giurgiu
Clasa: I
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Durata: 50 minute

Competenţe specifice vizate:


1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase
1.3. Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în contexte de viaţă familiare
3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute

Competențe operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
C1 – să descrie instituirea Sfintei Taine a Împărtăşaniei;
C2 – să numească slujba religioasă în timpul căreia are loc Sfânta Taină a Împărtăşaniei;
C3 – să explice efectele primirii Sfintei Taine a Împărtăşaniei pentru viaţa creştinului:
C4 – să precizeze când poate fi primită Sfânta Taină a Împărtăşaniei.

Strategia didactică
metode şi procedee didactice: jocul didactic, lectura textului biblic, povestirea, descoperirea din imagini, conversaţia, explicaţia, rugăciunea
mijloace de învăţământ: icoane, ilustraţii, literatura religioasă, film religios, cântec religios, fișă de lucru, videoproiector
forme de organizare: frontal, individual
Resurse
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, cls. I
Planificarea calendaristică orientativă, cls. I
2.Temporale: numărul de lecţii 2

3.Bibliografice:
1.Muha Camelia, Caiet pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2013.
3.Leonte Rodica, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2004.

1
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Comp. Metode Mijloace


Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Forme de organizare Evaluare
crt. op. şi procedee de învăţământ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Salutul ;
1. Momentul  Rugăciunea;
organizatoric 2'  Notarea absenţelor;
 Pregătirea pentru începerea lecţiei.
Se adresează elevilor următoarele întrebări:
2. Verificarea 15'
Cunoştinţelor - Ce este biserica?
însuşite - Prin ce se deosebește o biserică de celelalte clădiri? Conversaţia Activitate
- Care este cel mai sfânt loc din biserică? euristică frontală
- Ce se află în altar?
- Cum arată biserica la interior? Aprecieri
- Cine apare în pictura de pe pereții bisericii? Conversaţia verbale
- Ce legătură este între Dumnezeu și persoanele reprezentate în picturile Activitate
bisericești? individuală
- Cum ne putem arăta credința și respectul față de Dumnezeu și de sfinții
Lui?
- De ce mergem la biserică?
3. Pregătirea 2' Precizare: Videoproeictor Activitate Aprecieri
elevilor Elevilor li se prezintă planșa în care este reprezentat Mântuitorul la Cina cea de Conversația Icoana cu Cina frontală verbale
pentru Taină. Li se explică faptul că, la această Cină, Mȃntuitorul a ȋntemeiat Sfȃnta Taină cea de Taină
receptarea a Împărtășaniei. Explicația
noilor
cunoştinţe

4. Anunţarea 1' Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei. Explicaţia Activitate
titlului lecţiei Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică frontală
şi a
obiectivelor
lecţiei

2
5. Comunicarea/ 10' Sfânta Taină a Împărtăşaniei este Sfânta Taină prin care creştinul primeşte Însuşi Manualul
însuşirea Trupul şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, sub chipul pâinii şi al vinului, Explicaţia Film religios
noilor spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci Atunci El a luat pâinea în mâinile Sale,
cunoştinţe a mulţumit, a binecuvântat-o şi frângând-o, a zis: «Luaţi, mâncaţi, acesta este Imagini de la Activitate
Trupul Meu». Apoi a luat paharul cu vin şi, binecuvântându-l, a zis: «Beţi dintru Conversaţia Sfânta Taină a frontală
acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru Împărtășaniei
mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor». Şi Apostolii s-au împărtăşit cu toţii din Icoane
cele ce le oferise Iisus. Meditația Audiția cântărilor
Sfânta Euharistie sau Împărtăşania se săvârşeşte în timpul Sfintei Liturghii. religioasă religioase Aprecieri
Pregătirea pentru Sfânta Împărtăşanie se face prin post şi rugăciune, prin Pre Tine Te verbale
mărturisirea păcatelor în faţa preotului, prin fapte de milostenie, de ajutorare a Conversaţia lăudăm și Trupul
celor săraci, bolnavi, orfani, singuri şi neputincioşi, dar mai ales prin iertarea celor lui Hristos primim
care ne-au supărat şi împăcarea cu ei.
6. Fixarea şi 5’ Li se prezintă elevilor o istorioară despre Sfȃnta Împărtășanie. Auxiliar religie Activitate Aprecieri
sistematiza- 3’ Elevii vor avea de rezolvat un puzzle online cu Sfânta Împărtășanie. Ortodoxă clasa I frontală verbale
rea 7’ Li se distribuie fișa de lucru. Fişa de lucru Activitate
cunoştinţelor Li se reamintește elevilor că astăzi este sărbătorit Sfântul Stelian, prietenul individuală individuală
copiilor, despre care au studiat în clasa pregătitoare.
7. Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale privind, atât pregătirea elevilor pentru lecţie, Activitate Evaluarea
activităţii cât şi implicarea în predarea noilor cunoştinţe. frontală orală
elevilor 2' Se notează elevii care au participat la lecţie.

8. Precizarea şi
explicarea Se anunţă şi se explică tema pentru acasă Activitate
temei pentru 2' - Colorați imaginea de la pagina 33. frontală
acasă
9. Încheierea 1' Rugăciunea
activităţii Salutul