Sunteți pe pagina 1din 19

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2019

Avizat,
Inspector educativ I.S.J.,
Prof. dr. Veronica Trandafir

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituției/unității de LICEUL TEORETIC “RADU VLĂDESCU”
învățământ aplicante: PĂTÂRLAGELE
Adresa completă Oraș Pătârlagele, str. A. I. Cuza, nr. 67, jud. Buzău, cod
127430
Nr. de telefon/fax 0238550244
Site și adresă poștă electronică licpatarlagele@yahoo.com
Coordonatori GAVRILOIU OTILIA – profesor învățământ primar
tel. 0749674359 otiliagavriloiu@yahoo.com
Pr. Prof. GAVRILOIU C-TIN SORIN – profesor de
religie 0742019625 soringavriloiu@gmail.com
Numărul cadrelor didactice 8 cadre didactice din unitatea organizatoare și 90 din alte
participante la proiect unități școlare din țară și din afară
Numărul elevilor din unitate 280
participanți la proiect
Alte programe/proiecte organizate Proiecte județene:
Dumnezeu e român – 2013-2014
Pe aripile copilăriei – 2015-2016
Proiecte regionale:
Natura are nevoie de prieteni -2013-2014
Dacă îți pasă, implică-te 2016-2017
Raze din Lumina Învierii 2017-2018
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: Raze din Lumina Învierii
B.2. Tipul activității principale din cadrul proiectului: Simpozion pentru elevi
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural artistic – folclor, tradiţii,
obiceiuri
B.4. Ediția nr. 3
B.5. Locul și data desfășurării activității principale: 18 aprilie Liceul Teoretic Radu Vlădescu,
Pătârlagele
B.6. Număr participanți la proiect: 280 elevi, părinții acestora, 8 cadre didactice din unitatea școlară
și alte 90 de cadre didactice din țară și din afară
B.7. Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuție proprie/alte surse
1000 RON - 1000 RON
B8: Proiectul este cu participare: directă (Simpozion pentru elevi) și indirectă (Concurs)
C. REZUMATUL PROIECTULUI
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: din unitatea școlară 8 cadre didactice
și 280 elevi și alte 90 de cadre didactice din țară și din afară
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;
Direcţi: elevi, copii instituționalizați din Asociațiile Pro Vita (Valea Plopului) și Filantropia Berca.
Indirecţi: cadre didactice, părinţi, comunitatea locală, parteneri.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfășura:
1. SĂ FIM MILOSTIVI ! - Lansarea proiectului (27 noiembrie 2018)
2. SĂ FACEM FAPTE BUNE! - Povestiri religioase ( 17-21 decembrie)
3. DACĂ ÎȚI PASĂ, IMPLICĂ-TE! (28-31 ianuarie)– atelier de pictură cu vânzare
4. O ARTĂ SACRĂ, ÎNCONDEIEREA OUĂLOR (18-22 februarie)
5. DIN SUFLET DᾸRUIM – donare alimente și haine (25-29 martie)
6. MAI APROAPE DE DUMNEZEU – vizită la biserică (25 martie)
7. CONCURS CREAȚII PLASTICE (ianuarie – aprilie)
8. SIMPOZION RAZE DIN LUMINA ÎNVIERII (18 aprilie)
9. EVALUAREA PROIECTULUI (3-14 mai)
d. Descrierea activității principale;
Activitatea principală constă într-un Simpozion organizat la Liceul Teoretic Radu Vlădescu în
data de 18 aprilie 2019. În cadrul Simpozionului cu participare directă (participarea directă este
obligatorie pentru elevii din județul Buzău) elevii claselor III-VIII vor prezenta poezii, compuneri sau
alte scrieri, iar elevii de liceu vor susține eseuri, prezentări p.p.t. având ca temă Sărbătoarea Paștelui
și toate obiceiurile și tradițiile legate de aceasta. Elevii vor primi diplome de participare la simpozion
și diplome cu premii pentru lucrările literare.
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă
Se vor consolida anumite comportamente civice și morale în relațiile elev-elev, părinte –elev-
profesor. Elevii vor învăța multe lucruri despre valorile, tradițiile și obiceiurile poporului român și
despre faptul că trebuie să îi ajutăm pe cei din jurul nostru.
Va crește gradul de implicare al părinților în viața copilului, a școlii și a comunității.
D. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Românismul include ontologic elementul creștin care i-a conturat identitatea vreme de două
milenii. De-a lungul acestui timp, sute de tradiții populare și creștine s-au împletit armonios într-un
stil de viață unic și inconfundabil. Marile sărbători creștine au fost așteptate de români cu pregătiri în
toate planurile.
Cea mai mare sărbătoare creștină, Învierea Domnului, a fost întotdeauna izvorul cel viu care
a inspirat o viață trăită în așa manieră, încât să i se facă auzit ecoul în veșnicie. Simbolistica acestor
trăiri s-a imprimat în toate domeniile conexe: pictura icoanelor, împodobirea Sf. Cruci, arhitectura
populară, port, ţesut, olărit, prelucrarea lemnului, pieilor, încondeierea ouălor etc.
Sfintele Sărbători ar fi sterile fără efectul pe care-l au asupra naturii înconjurătoare. În
contextul globalizării și al secularismului, părinții și profesorii creștini au obligația, iar copiii au
dreptul să-și cunoască istoria și tradițiile, să-și manifeste credința creștină și valorile ei, prin care se
perpetuează înveșnicirea unui întreg popor.
Spre deosebire de alte popoare, moștenirea ancestrală românească s-a apărat cu mult sânge,
fapt care nu poate fi cumpărat de nimeni și pentru nimic în lume. Pentru dăinuirea identitară a
românității este imperios ca toate generațiile, începând cu cele mai fragede, să cunoască și să participe
activ la manifestarea creștin-ortodoxă tradițională, să se bucure, să crească și să trăiască în spiritul
unității de neam și de credință.
D.2. Scopul proiectului :
Dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor si tradițiilor specifice sărbătorilor
Pascale; colectarea de obiecte de îmbrăcăminte, jucării și a unor produse alimentare neperisabile și
donarea acestora copiilor aflați în dificultate; dezvoltarea cooperării și colaborării între cadrele didactice
implicate în parteneriat, în vederea schimbului de idei, de experiențe pozitive și a prezentării muncii elevilor
prin mediatizare.
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului
1: Promovarea proiectului Raze din Lumina Învierii cu activitățile obligatorii (Concurs și Simpozion)
în unitatea organizatoare, părinților, comunității și în cele 52 de unități școlare partenere;
2: Cultivarea interesului, respectului și dragostei față de obiceiurile și tradițiile pascale tuturor elevilor
implicați în proiect prin realizarea de produse specifice;
3: Promovarea valorilor moral-creștine în rândul elevilor Liceului Radu Vlădescu prin desfășurarea
unor activități prin care să contribuie la întrajutorarea semenilor noștri, campanii de donare de
produse;
4: Dezvoltarea imaginației și a creativității elevilor din 53 de unități școlare prin elaborarea unor
lucrări literare sau plastice cu teme pascale;
5: Diseminarea rezultatelor proiectului în 53 de unități școlare într-o lună.
D.4. Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul;
- Proiectul se adresează preșcolarilor, elevilor din clasele 0-XII, copiilor instituționalizați și cadrelor
didactice.
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți;
Direcți: 280 elevi din clasa pregătitoare A și liceu, copii instituționalizați
Indirecți: părinții, școala, comunitatea locală, partenerii proiectului.
D.6. Durata proiectului noiembrie 2018- iulie 2019
D.7. Descrierea activităților
a. 1.Titlul activității – SĂ FIM MILOSTIVI ! - Lansarea proiectului
b. Perioada de desfășurare: Noiembrie 2018
c. Locul desfășurării: Sala de clasă (C.P.A)
d. Participanți: elevii, părinții elevilor din clasele implicate în proiect, profesorii coordonatori
e. Descrierea activității: Lansarea proiectului, prezentarea activităților propuse, pregătirea bazei
materiale.Intervenții ale participanţilor, discuţii cu elevii pentru desfășurarea activităţilor (propuneri).
a. 2.Titlul activității - SĂ FACEM FAPTE BUNE! - Povestiri religioase
b. Perioada de desfășurare: 17-21 decembrie
c. Locul desfășurării: sala de clasă
d. Participanți: elevii clasei pregătitoare A, cadre didactice, preotul invitat.
Descrierea activității: Părintele va aduce cărți cu povestiri religioase, va citi elevilor și vor discuta pe
baza lor. Vor realiza o expoziție cu desene (fapte bune): Așa da!
a. 3. Titlul activității: - DACĂ ÎȚI PASĂ, IMPLICĂ-TE! atelier de pictură cu vânzare
b.. Data/perioada de desfăşurare: 28-31 ianuarie
c.. Locul desfăşurării: Sala de clasă
d..Participanți: elevi de liceu, cadre didactice, parteneri proiect (Parohia Mlăjet)
e. Descrierea activității: În sala de clasă vom organiza un atelier de pictură. Părintele paroh de la
Parohia Mlăjet va susține activitatea cu materialele necesare. Elevii vor picta icoane pe diferite
suporturi și apoi le vom vinde. Vom organiza o expoziție cu vânzare în holul școlii. Elevii de liceu se
vor ocupa cu acest lucru. Cu banii strânși vor cumpăra alimente pe care le vom dona copiilor
instituționalizați de la Valea Plopului și de la Asociația Filantropia Berca.
a. 4. Titlul activităţii - O ARTĂ SACRĂ, ÎNCONDEIEREA OUĂLOR
b. Data/perioada de desfăşurare: 18-22 februarie
c. Locul desfăşurării: sala de clasă
d. Participanţi : elevi, cadre didactice, parteneri (Parohia Mlăjet)
e. Descrierea activității: Această activitate se va desfășura sub forma unor ateliere pentru încondeierea
ouălor. Reprezentantul Muzeului de Istorie Buzău va prezenta elevilor modelele reprezentative și
semnificația lor. Tehnica folosită va fi cea cu ceară. Cele mai reușite vor fi expuse spre vânzare într-
un loc special amenajat în holul școlii. Cu banii adunați vom cumpăra alimente pentru copiii
instituționalizați.
a. 5. Titlul activității: - DIN SUFLET DᾸRUIM – donare alimente și haine
b. Perioada de desfășurare: 25-29 martie
c. Locul desfăşurării: Protoieria Pătârlagele, şcoală, Valea Plopului, Filantropia - Berca
d. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinți, Protoieria Pătârlagele, Parohia Mlăjet
e. Descrierea activității: Elevii împreună cu părinții vor colecta haine, iar cu banii strânși din vânzarea
ouălor și a icoanelor vor cumpăra alimente. La Protoieria Pătârlagele se va organiza o colectă.
Produsele donate vor fi ambalate și distribuite beneficiarilor cu o delegație formată din copii, părinți
și cadre didactice.
a. 6. Titlul activității: - MAI APROAPE DE DUMNEZEU – vizită la biserică
b. Data desfășurării: 25 martie
c. Locul desfășurării : Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie, oraș Pătârlagele
d. Participanți: elevi, cadre didactice, părinți.
e. Descrierea activității: Elevii însoțiți de cadrele didactice vor participa la slujba de Buna Vestire la
biserica din Pătârlagele.
a. 7. Titlul activității: - CONCURS CREAȚII PLASTICE
b. Perioada de desfășurare: ianuarie- 12 aprilie
c. Locul desfășurării : Liceul Teoretic Radu Vlădescu, Pătârlagele
d. Participanţi: preșcolari, elevii claselor I-IV și elevi din toată țara.
e. Descrierea activității: Cu ocazia sărbătorilor de Paști preșcolarii și elevii vor realiza lucrări practice.
Acestea vor fi expediate până pe data de 12 aprilie. Coordonatorii proiectului vor organiza o expoziție
cu lucrările primite. În urma evaluării lucrărilor, elevii participanți vor primi premii.
a. 8. Titlul activității: - SIMPOZION RAZE DIN LUMINA ÎNVIERII
b. Data de desfășurare: 18 aprilie
c. Locul desfășurării : Liceul Teoretic Radu Vlădescu, Pătârlagele
d. Participanţi: elevii claselor III-XII și cadre didactice din județul Buzău, parteneri, reprezentanți ai
I.S.J. Buzău
e. Descrierea activității: La Liceul Teoretic Radu Vlădescu vom organiza Simpozionul intitulat Raze
din Lumina Învierii. În sala în care se va desfășura activitatea vom realiza o expoziție cu creațiile
plastice primite. Coordonatorii proiectului vor prezenta dovezile activităților desfășurate în cadrul
proiectului (fotografii, filme), invitații preoți vor vorbi despre semnificația teologică a sărbătorii, iar
elevii vor prezenta creațiile literare, eseurile sau p.p.t.-urie pregătite. Vom încerca să intrăm în direct
cu elevii români de la Asociația Interculturală Româno-Elenă, Dacia, din Atena. Dacă nu vom avea
o conexiune bună la internet vom prezenta doar filmulețul trimis de ei. În acest fel aflăm cum petrec
sărbătorile de Paști elevii din afara granițelor țării.
Elevii vor primi Diplomă pentru participarea la Simpozion și Diplome cu premii pentru
creațiile literare sau eseuri.
D.8. Diagrama Gantt a activităților
D.9. – Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului
În urma derulării activităților proiectului se vor genera următoarele rezultate concrete:
Produse:
- Culegerea de lucrări Raze din Lumina Învierii (nr.2) ISSN 2601-7601, ISSN-L=2601-7601;
- Articole cu impresii ale copiilor și părinților publicate pe site-ul clasei noastre și în revista clasei
Flori de munte;
- Album cu fotografii din timpul activităților desfășurate (postate și pe pagina clasei);
- Ouă încondeiate, icoane pictate, afișe, invitații;
- Expoziții cu lucrări practice în holul liceului, la Protoieria Pătârlagele și la Muzeul de Istorie;
- Procese verbale.
D.10. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului
Activităţile de monitorizare și evaluare ale rezultatelor proiectului se vor realiza de către
Inspector Educaţie Permanentă al I.S.J. Buzău, Prof. dr. Trandafir Veronica, prof. Albu Nicoleta,
reprezentantul liceului și prof. înv. primar Gavriloiu Otilia, Pr. Prof. Gavriloiu C-tin Sorin
coordonatorii de proiect prin următoarele modalități: întâlniri de lucru ale echipei de proiect, rapoarte
finale, album foto, filmulețe, realizarea cărții Raze din Lumina Învierii.
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului
Proiectul, aflat la a treia ediție, va contribui semnificativ la formarea în rândul copiilor a unor
atitudini sănătoase privind relațiile interpersonale și la crearea unui set de valori. Grupul de inițiativă
din cadrul proiectului și elevii implicați se vor asigura ca acest lucru să se întâmple în continuare
pentru că cea mai mare sărbătoare creștină, Învierea Domnului, a fost întotdeauna izvorul cel viu
care a inspirat o viață trăită în așa manieră, încât să i se facă auzit ecoul în veșnicie. Simbolistica
acestor trăiri s-a imprimat în toate domeniile conexe: pictura icoanelor, împodobirea Sf. Cruci,
arhitectura populară, port, ţesut, olărit, prelucrarea lemnului, pieilor, încondeierea ouălor etc. Ne
dorim ca elevii să cunoască și să păstreze obiceiurile și tradițiile acestui popor.
Datorită impactului obținut la edițiile anterioare, urmărim să captăm cât mai mulți elevi care
să participe la activităţi de acest gen, dar deopotrivă ne adresăm şi părinților, care sunt așteptați să
pună în practică aceste tipuri de acţiuni. Proiectul se va derula şi în anii următori la un alt nivel, cu
aceleaşi tipuri de activităţi. Dorim să promovăm activităţile şcolii în comunitate, să demonstrăm că
prin educarea corectă şi sănătoasă a tinerei generaţii întreaga comunitate poate fi influenţată în mod
pozitiv.
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare
- Prezentarea proiectului elevilor, părinților, partenerilor și celor 90 de cadre didactice partenere din
52 de unități școlare în grupul secret de pe Facebook Raze din Lumina Învierii;
- Distribuirea diplomelor elevilor (premii sau diplome de participare) și publicarea rezultatelor;
- Distribuirea materialelor electronice (Culegerea de lucrări Raze din Lumina Învierii: ISSN 2601-
7601, ISSN-L=2601-7601) către profesorii care au coordonat elevii sau au publicat articole sau alte
materiale (conform Regulamentului);
- Realizarea unor afișe, invitații la activitățile proiectului;
-Organizarea de expoziții cu vânzare a icoanelor și ouălor încondeiate în cadrul activităților.
-Expoziții în holul școlii, la Protoieria Pătârlagele și la Muzeul Județean de Istorie cu lucrările de
abilități practice primite în cadrul concursului.
- Participarea la slujba de Buna Vestire la Biserica din Pătârlagele. În felul acesta ne facem cunoscuți
în comunitatea locală.
- Publicarea articolelor și fotografiilor pe site-ul clasei Clasa pregătitoare A (Flori de mărgăritar),
pe site-ul Catedra de religie a L.T.R.V. și pe grupul Raze din Lumina Învierii (acolo ținem
permanent legătura cu toți colaboratorii).
D.13. Parteneri implicați în proiect, descrierea parteneriatului:
În cadrul proiectului vor avea loc mai multe activități. Coordonatorii proiectului vor posta în
grupul Raze din Lumina Învierii fotografii și filmulețe din timpul activităților. Aceste activități vor
putea fi văzute de toți partenerii proiectului.
 Protoieria Pătârlagele reprezentată de Pr. Protoiereu Gavrilă Paul 0238-500450
Activități comune:
- DIN SUFLET DᾸRUIM – donare alimente și haine (25-29 martie) - În cadrul acestei activități
Protoieria va organiza o colectă de haine și alimente pentru copiii aflați în dificultate.
- SIMPOZION RAZE DIN LUMINA ÎNVIERII (18 aprilie) –Părintele Protoiereu va fi invitat să
vorbească despre semnificația teologică a sărbătorii Paștelui.
 Asociația Interculturală Româno-Elenă Dacia, Atena, Grecia reprezentată de d-na director
Popescu Daniela Tel. 003069314878916
Activitate comună:
- SIMPOZION RAZE DIN LUMINA ÎNVIERII (18 aprilie) - schimb de experiență - Președinta
Asociației Interculturale Româno-Elene, Dacia, doamna prof. de limba română, Popescu Daniela,
împreună cu copiii asociației pe care o conduce ne vor prezenta modul în care petrec în Grecia Sfânta
Sărbătoare a Învierii Domnului. Vor desfășura diferite activități cu ocazia acestor sărbători și vor
realiza un film. Acesta va fi vizionat în cadrul Simpozionului. Ne dorim ca activitatea să se desfășoare
live. Sperăm că vom avea o conexiune bună la internet. Ca să evităm neplăcerile, doamna profesoară
ne va trimite filmulețul în timp util pentru a putea fi vizionat. În ziua de 18 aprilie se va lua o hotărâre
în acest sens.
 Parohia Pătârlagele 1 reprezentată de preotul paroh Dobrin Justin tel. 0768727158
Activități comune:
- MAI APROAPE DE DUMNEZEU – vizită la biserică (25 martie) - În ziua de Buna Vestire, elevii
clasei pregătitoare vor merge la biserică. În acest fel, comunitatea locală ne va cunoaște.
- SIMPOZION RAZE DIN LUMINA ÎNVIERII (18 aprilie) – participare directă - Părintele va fi invitat
să vorbească despre semnificația teologică a sărbătorii Paștelui.
 Parohia Mlăjet reprezentată de preotul paroh Gavriloiu Constantin Sorin tel. 0742019625
Activități comune:
- SĂ FACEM FAPTE BUNE! Povestiri religioase ( 17-21 decembrie) - Părintele va citi elevilor de
la clasa pregătitoare povestioare cu tâlc. Vom realiza un panou cu desene. Fapte bune – Așa da!
- DACĂ ÎȚI PASĂ, IMPLICĂ-TE! (28-31 ianuarie)– atelier de pictură cu vânzare - Parohia Mlăjet
va susține material activitatea. Părintele va cumpăra elevilor materialele necesare atelierului de
pictură.
- O ARTĂ SACRĂ, ÎNCONDEIEREA OUĂLOR (18-22 februarie) - Părintele va prezenta elevilor
tehnica încondeierii ouălor cu ceară. Va vorbi despre această tradiție și despre motivele populare
întâlnite pe ouă.
- DIN SUFLET DᾸRUIM – donare alimente și haine (25-29 martie) - Parohia Mlăjet va organiza o
colectă de alimente și haine. Acestea vor fi donate copiilor instituționalizați.
- SIMPOZION RAZE DIN LUMINA ÎNVIERII (18 aprilie) – participare directă - Părintele va fi invitat
să vorbească despre semnificația teologică a sărbătorii Paștelui în cadrul Simpozionului.
 Muzeul de Istorie Buzău reprezentat de d-l director Daniel Costache-Bolocan tel
0238710638
- O ARTĂ SACRĂ, ÎNCONDEIEREA OUĂLOR (18-22 februarie) – Un reprezentant al
Muzeului va participa la activitate și va prezenta elevilor motivele întâlnite pe ouă și semnificația
lor.
 90 de cadre didactice din 54 de școli din 28 de județe (Anexe liste școli și parteneriate)
- Mediatizează proiectul și înscriu elevii în concurs;
- Îndrumă elevii în realizarea lucrărilor (plastice sau literare);
- Organizează concursul și evaluează lucrările la nivelul școlii;
- Expediază lucrările selectate pe adresa școlii coordonatoare;
- Distribuie elevilor participanți diplomele/premiile:
Parteneri proiect educațional Raze din Lumina Învierii
90 cadre didactice - 52 de școli - 28 de județe
Țări:

1. Grecia:
Prof. limba română Ana Maria Chiriac, Asociația Interculturală Româno-Elenă, Dacia,
Atena
2. România:

1. Județul Constanța
Prof. Frangulea Alina, G. P. P. nr. 3, Mangalia
Prof. Radu Denisa, Școala Gimnazială nr. 3, Mangalia
Prof. Popescu Săndica, G. P. P. nr. 3, Mangalia
Prof. Borș Alina Anna Maria, G. P. P. nr. 3, Mangalia
Prof. Sasu Mihaela, Școala Gimnazială nr. 3, Mangalia
Prof. Tănase Cristina, Școala Gimnazială nr. 3, Mangalia
Prof. Gogoașă Virginia, Școala Gimnazială nr. 3, Mangalia
Prof. Iacob Ancuța, Școala Gimnazială nr. 3, Mangalia
Prof. Roșu Geanina, Școala Gimnazială nr. 3, Mangalia
Prof. Oțelea Oana Loredana, G. P. P. nr. 3, Mangalia
Prof. Moroca Ecaterina Rodica, Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea
Prof. Crețu Daniela, Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea
Prof. Chirica Iuliana, Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea
Prof. Lazăr Ani Denisa, Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea
Prof. Coconeanu Mariana Daniela, Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea
Prof. Pastrama Elena, Școala Gimnazială nr. 1 Siliștea
Prof. Ioniță Violeta, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul, Constanța
Prof. Talpău Roxana Valeria, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul, Constanța
Prof. Crăciun Mihaela, Școala Gimnazială nr. 1, Hârșova

2. Județul Mureș
Prof. Turcu Maria Claudia, Școala Gimnazială Iernut
Prof. Podar Claudia, Școala Gimnazială Iernut
Prof. Jeler Cristina, Școala Gimnazială Iernut, structura Sălcud
Prof. Valea Anica, Școala Gimnazială Iernut
Prof. Florea Ana Cornelia, Școala Gimnazială Gheorghe Șincai
Prof. Dumbravă Natalia, Școala Profesională Band
Prof. Nistor Monica Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu, Luduș
Prof. Boca Daniela Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu, Luduș
Prof. Moldovan Liliana, Școala Profesională Band
3. Județul Bacău
Prof. Barcan Maria, Școala Gimnazială Filipești
Prof. Lăcătușu Mona Alisa, Școala Gimnazială nr. 1 Ardeoani
Prof. Toma Maricica, Școala Gimnazială Strugari – structura G.P.N. Răchitișu
Prof. Olariu Florin Iulian, Școala Gimnazială Filipeni
Prof. Olariu Andreea Elena, Școala Gimnazială Filipeni
Prof. Banu Lăcrămioara, Școala Gimnazială Agăș Cotumba
4. Județul Alba
Prof. Marchedon Mihaela, Liceul Corneliu Medrea, Școala Gimnazială Avram Iancu
5. Județul Dâmbovița
Prof. Voicu Ana, G. P. N. nr. 1, Răzvad
6. Județul Vaslui
Prof. Catană Manuela Irina, Școala Gimnazială Sfântul Ierarh Luca, Costești
Prof. Drobotă Florița, Școala Gimnazială nr. 1, Paparnița
Prof. Sîrghe Claudia, Școala Gimnazială nr. 1, Paparnița
Prof. Moraru Mihaela Școala Gimnazială Anastasie Panu, Huși
7. Județul Brăila
Prof. Popa Rodica, Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu
Prof. Lazăr Emilia, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu
8. Județul Suceava
Prof. Luca Adrian, Școala Gimnazială nr. 1, Iaslovăț
9. București
Prof. Croitoru Cristina, Grădinița Mărțișor, Sector 4
10. Județul Dolj
Prof. Cherchelan Daniela, Liceul Tehnologic special Pelendava, Craiova
11. Județul Sălaj
Prof. Baboș Ioana Aurelia, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, Zalău
12. Județul Prahova
Prof. Crăciun Daniela, Școala Gimnazială I. A. Bassarabescu, Ploiești
Prof. Șerban Magdalena Mihaela Școala Gimnazială Centrală, Câmpina
13. Județul Bihor
Prof. Ciuciu Olimpia Veronica, Școala Gimnazială nr. 1 Buntești
Prof. Vesa Titiana Laura, Școala Gimnazială nr. 1 Buntești
Prof. Muțiu Simona, Școala Gimnazială nr. 1 Buntești
Prof. Copos Ioana, Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Aleșd
Prof. Iaroș Diana, Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Aleșd
Prof. Câmpan Sandală, Școala Gimnazială Aurel Pop
14. Vrancea
Prof. Popa Mărioara, Școala Gimnazială Păulești
15. Botoșani
Prof. Muraru Amalia Școala, Gimnazială Octav Băncilă, Corni
Prof. Oboroceanu Constantin, Școala Gimnazială Octav Băncilă, Corni
16. Galați
Prof. Oprea Stan Nicoleta, Școala Gimnazială Turlești
Prof. Chiriac Violeta Magdalena, Școala Gimnazială nr. 22
17. Bistrița Năsăud
Prof. Pop L. Marioara, Școala Gimnazială nr. 1 Leșu
Prof. Pop A. Marioara, Școala Gimnazială nr. 1 Leșu
18. Vâlcea
Prof. Cumpănășoiu Lavinia, Liceul Preda Buzescu, Berbești
Prof. Diculescu Ribana, Școala Gimnazială Spiru Haret, Râmnicu Vâlcea
Prof. Dinică Luiza, Școala Gimnazială Spiru Haret, Râmnicu Vâlcea
Prof. Aguș Rosina, Școala Gimnazială Spiru Haret, Râmnicu Vâlcea
Prof. Udubasa Mădălina, Școala Gimnazială Spiru Haret, Râmnicu Vâlcea
19 Teleorman
Prof. Costache Carmen, Școala Gimnazială Nenciulești
Prof. Leafu Ileana, Școala Gimnazială Nenciulești
20. Sibiu
Prof. Han Cornelia Corina, Școala Gimnazială nr. 7, Mediaș
21. Hunedoara
Prof. Mikloș Mihaela, Școala Gimnazială nr. 7, Petroșani
22. Gorj
Prof. Cernătoiu Lavinia, Școala Gimnazială nr. 1, Dănești
Prof. Surdu Maria Loredana, Școala Gimnazială nr. 1, Dănești
24. Arad
Prof. Nistor Andrada, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului
Prof. Tomoiagă Raluca, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului
Prof. Ștef Alexandra, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului
Prof. Roman Valeria, Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului
25. Călărași
Prof. Stoian Liana, Școala Gimnazială Mihai Viteazul
26. Brașov
Prof. Chirilă Adriana, Școala Gimnazială nr. 9 Nicolae Orghidan
Prof. Bordaș Maria Magdalena, Școala Gimnazială nr. 9 Nicolae Orghidan
27. Satu Mare
Prof. Ivan Daniela, Școala Gimnazială Botiz
28. Județul Buzău
Prof. Damian Marilena, G.P.N. Niculești, Vintilă Vodă
Prof. Neacșu Alina, Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu
Prof. Cazan Andreea Valentina, Școala Gimnazială Vintileanca
Prof. Barbu Elena, Școala Gimnazială Vintileanca
Prof. Docuz Adrian, Școala Gimnazială Vintileanca
Prof. Drăghici Eugenia, Școala Gimnazială Vintileanca
Prof. Mlăjiceanu Elena Coca, Școala Gimnazială Siriu

B. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri proprii Finanţare
Nr. solicitată
crt. Descrierea cheltuielilor Total sumă

1. Diplome, deplasări 1000 RON 0 1000 RON

TOTAL RON 1000 RON 0 1000 RON

C. Bugetul ultimelor 2 ediții:


Anul de desfășurare Ediția Buget total Buget primit de la Contribuţie
Ministerul Educației proprie/alte surse
2013-2014 I 500 RON 0 500 RON
2017-2018 a II-a 1000 RON 0 1000 RON

D. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanțare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în
Calendarul Activităților Educative 2019:
a. DA

Coordonatori: Pr. Prof. Gavriloiu Constantin Sorin


Prof. Gavriloiu Otilia
Echipa de organizare:
Director, Prof. Albu Nicoleta
Inspector școlar de specialitate, Prof. Voicu Ionela
Prof. înv. primar Gavriloiu Otilia
Pr. Prof. Gavriloiu Constantin Sorin
Prof. limba română Vlădescu Mirela
Prof. înv. primar Codescu Elena Nela
Prof. înv. primar Morogan Cristina
Prof. înv. primar Șerban Simona

Director unitate,
Prof. Albu Nicoleta