Sunteți pe pagina 1din 4

Numele …………………..

Data ……………

MATEMATICĂ
Evaluare sumativă - Semestrul I- An şcolar 2018-2019

1.Asociază fiecare număr scris cu cifre în coloana A cu același număr, scris cu litere,
din coloana B. Fii atent, în coloana B este un număr în plus.
A B
treizeci şi şase de mii şapte sute patruzeci 360 740
trei sute cincizeci de mii nouă 36 740
două sute optzeci şi patru de mii şapte sute cinci 284 705
350 009

2. Găsește pentru fiecare cerință din coloana A numărul corespunzător din coloana
B. Fii atent, în coloana B este un număr în plus.
A B
Cel mai mare nr. natural scris cu șase cifre diferite 898 675
Cel mai mic nr. natural par scris cu șase cifre 987 654
Cel mai mare nr. natural impar scris cu șase cifre 999 999
123 456

3.Unește cu o săgeată fiecare număr din coloana A cu numărul aproximat, cel mai
apropiat, din coloana B. Fii atent, în coloana B este un număr în plus.

Aproximare la zeci Aproximare la sute Aproximare la zeci de mii


A B A B A B
42 356 43 280 456 749 456 000 456 749 450 000
43 276 43 270 37 109 37 100 37 109 30 000
43 777 42 350 456 120 456 700 454 749 460 000
42 360 456 100 450 000

4. Se dau numerele:
a =134 572 + 403 648 c = 59 x 4 e = 248 : 2
b = 428 050 – 283 764 d = 324 x 16 f = 868 : 7
Află prin calcul valoarea numerelor a, b, c, d, e și f. Stabilește valoarea de adevăr a
relațiilor:
a>b c<e b>d e=
f
5. Scrieţi cu cifre romane:
18 - ________________; 140 - ______________; 1 000 - __________

6. Aflaţi:
12 309 + a = 31 415 508 611 – a = 39 423
a = ………………………..….. a = ………………………………
a = …………………….…….. a = ………………………………

6 x a = 738 a : 4 = 49 rest 3
a= ……………………………… a= ………………………………
a= ……………………………… a= ………………………………

7. Cu cât este mai mare suma numerelor 47 381 și 2 748 decât diferența lor?

8. Calculaţi, respectând ordinea efectuării operaţiilor:


a) 76 x 4 + 99 : 3 + 265 =
=
=
=
=

b) 99+(56 – 96:8)=
=
=
=

c) 60 + 10 x [512 – 10 x (42 + 48 : 6)] x 2 =

=
=
=
=
=
=
9. Victor are 24 lei, Mircea are un sfert din banii lui Victor, iar Alin are triplul banilor
lui Victor.
Câți bani le mai trebuie celor trei pentru a cumpăra împreună o tabletă care costă 1 000 lei?
Scrieţi rezolvarea şi printr-un exerciţiu cu mai multe operaţii!
CLASA a IV-a
DISCIPLINA:MATEMATICĂ
EVALUARE SUMATIVĂ- semestrul I, an şcolar 2016-2017
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să scrie şi să citească numere naturale până la 1 000 000;


O2 –să determine numere care îndeplinesc condiții;
O3 – să să aproximeze cu erori convenabile numerele date;
O4 – să rezolve operaţii de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire;
O5 – să stabilească valoarea de adevăr a unor relații între numere;
O6 –să calculeze numărul necunoscut dintr-o operaţie;
O7 – să rezolve exerciții în care sunt folosite noțiuni matematice;
O8 - să rezolve corect exerciţii cu mai multe operaţii şi paranteze rotunde şi pătrate;
O 9– să rezolve corect şi complet o problemă cu mai mult de două operaţii, scriind rezolvarea
şi într-un exerciţiu;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

FOARTE BINE BINE SUFICIENT

I1 Face corect trei asocieri Face corect două asocieri Face corect o asociere
I2 Realizează corect Realizează corect două Realizează corect o
corespondențele corespondențe corespondență
I3 Găsește aproximarea Găsește aproximarea a șase Găsește aproximarea a trei
numerelor nr. numere
I4 Rezolvă corect, stabilește Află valoarea a patru numere, Află valoarea a două
valoarea de adevăr stabilește corect valoarea de numere.
adevăr pt. două relații
I5 Scrie cu cifre romane toate Scrie cu cifre romane 2 Scrie cu cifre romane un
numerele date numere număr
I6 Calculează corect toate Calculează corect 3 numere Calculează corect 2 numere
numerele necunoscute necunoscute necunoscute
I7 Rezolvă corect cerința Rezolvă două operații Rezolvă o operație
I8 Rezolvă corect exerciţiile Rezolvă două exerciţii corect Rezolvă un exerciţiu corect
date, respectând ordinea respectând ordinea respectând ordinea
operaţiilor. operaţiilor. operaţiilor.
I9 Rezolvă problema corect şi Rezolvă parţial problema, Rezolvă parţial problema,
complet, cu plan de rezolvare, întocmind planul de rezolvare cu erori de calcul, fără a
scriind rezolvarea într-un şi exerciţiul problemei, dar cu scrie exerciţiul corect al
exerciţiu cu mai multe erori de calcul. problemei.
operaţii.