Sunteți pe pagina 1din 5

Sa se verifice omogenitatea dimensională a ecuaţiei de bilanţ termic a reactorului cu

recirculaţie (R) exoterm:

  H R ,A   V  rA  Gm  c p  T  T0   K T  ST T  Ta 

ΔHR,A – entalpia de reacţie, Jmol-1;


V – volumul util al reactorului, m3;
rA – viteza de reacţie, molm-3s-1;
Gm – debitul masic, kgs-1;
cp – caldura specifică a amestecului de reacţie, Jkg-1K-1;
KT – coeficientul total de transfer termic, Wm-2K-1;
ST – aria suprafeţei de transfer termic, m2;
T – temperatura de reacţie, K;
T0 – temperatura de alimentare, K;
Ta - temperatura medie a agentului de răcire, K.

Rezolvare

 H R ,A  V  rA   J mol J
 m3  3   W
mol m s s
Gm  c p  T  T0    kgs  kgJ K  K  Js  W
K T 
 ST T  Ta  W
m2  K
 m2  K  W

La polimerizarea radicalică a stirenului, constanta cinetică a reacţiei de propagare se


calculează din ecuaţia:

8550

k  2 ,55  10 11  e RT

L cal
k  ;  R 
mol  h mol  K

Să se determine unităţile de măsură ale factorului preexponenţial şi energiei de activare.

Rezolvare

2,55  10    k   molL  h
11

 8550 
 RT   1
cal cal
 8550   R  T   K 
mol  K mol

Să se determine forma generală a ecuaţiei pentru calculul diametrului bulelor de gaz


imersat într-un lichid (problema Benzing).
Mărimile fizice şi constantele dimensionale care caracterizează fenomenul sunt:
diametrul bulei D, diametrul orificiului tubului d, densitatea lichidului , viscozitatea
dinamică a lichidului , tensiunea superficială a lichidului la contactul cu gazul s,
acceleraţia gravitaţională g.

Se va utiliza teorema .

Rezolvare

Mărime fizică U.M. Formula dimensională


 kg·m-3 M·L-3
g m·s-2 L·T-2
D m L
s Nm = kg·s-2
-1
M·T-2
 kg·m-1·s-1 M·L-1·T-1
n = 6; k = 3; n – k = 3.

Se aleg ca mărimi comune: d, , g.

 1  D  d x1   y1  g z1

 2   s  d x2   y2  g z2

 3    d x3   y3  g z3

  1   L  Lx  ML3  y  LT 2  z
1
1 1
 L1 x1 3 y1  z1 M y1 T 2 z1  1

  2    ML2  Lx 2
 ML   LT 
 3 y2 2 z2
 Lx2 3 y2  z2 M y2 1T 22 z2  1

  3    ML1T 1  Lx  ML3  y  LT 2  z
3 3 3
 L1 x3 3 y3  z3 M 1 y3  T 1 2 z3  1

L 1 + x1 - 3y1 + z1 = 0

M y1 = 0

T - 2z1 = 0

x1 = - 1; y1 = 0; z1 = 0

L x2 - 3y2 + z2 = 0

M y2 + 1 = 0

T -2 - 2z2 = 0

x2 = - 2; y2 = - 1; z2 = -1

L 1 + x3 - 3y3 + z3 = 0
M 1 + y3 = 0

T - 1 - 2z3 = 0

x3 = - 3/2 ; y3 = - 1; z3 = -1/2

D
 1  D  d 1   0  g 0 
d

s
 2   s  d  2   1  g 1 
  g d2


 3    d 3 / 2   1  g 1 / 2  3/ 2
 d  g 1/ 2

Un grup adimensional echivalent cu 3 este:

2 v2
 3'   32  
2 d3 g g d3

m n
D   s   v2 
 C    
2 

3 
d    g d   g d 

Să se determine forma generală a ecuaţiei pentru calculul puterii de regim necesare


pentru rotirea unui agitator N, cunoscând că ea depinde de diametrul cercului descris de
agitator d, turaţia n, densitatea lichidului  şi viscozitatea dinamică a lichidului .
Se va aplica metoda Rayleigh

Rezolvare

Mărime fizică U.M. Formula dimensională


N kg·m2·s-3 M·L2·T-3
d m L
n s-1 T-1
 kg·m-3 M·L-3
 kg·m-1·s-1 M·L-1·T-1

N  C d x ny  u  z
ML2T 3  Lx T 1     ML    ML
y 3 u 1
T 1  z
M u+z=1

L x - 3u - z = 2

T - y - z = -3

Sistemul de ecuaţii fiind nedeterminat, se exprimă x, y şi u în funcţie de z:

x = 5 – 2z; y = 3 – z; u = 1 – z;
z
52 z 3 z 1 z 5  
N  Cd n     C    n  d 
z 3

nd  
2