Sunteți pe pagina 1din 3

CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR

COORDONATOR: MASTERAND:
Prof. Univ. Dr. Ing. NICOLAE POSTĂVARU

București, 2019
Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor,
Calificărilor și Ocupațiilor

ESCO (European Classification of Skills, Competences, Qualifications and


Occupations) - Clasificarea Europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și
Ocupațiilor identifică și clasifică competențele, calificările și ocupațiile relevante pentru piața
forței de muncă din Uniunea Europeană și pentru educație și formare. În elaborarea ESCO s-a
ținut cont de clasificări internaționale, precum ISCO-08 (Clasificarea Internațională Standard a
Ocupațiilor) și ISCED (Clasificarea Internațională Standard a Educației).
Una din cele trei secțiuni ESCO este partea privind ocupațiile. Această parte organizează
conceptele legate de ocupații. Pentru structurarea ocupațiilor, sunt folosite raporturile ierarhice
dintre acestea, metadate, precum și corespondențe cu Clasificarea internațională standard a
ocupațiilor.
Fiecărei ocupații îi corespunde un profil. Acest profil conține:
- o explicație a ocupației respective;
- notă privind domeniul de aplicare;
- definiție.
În plus, profilul enumeră cunoștințele, aptitudinile și competențele pe care experții le-au
considerat relevante pentru această ocupație la scară europeană.
În ESCO, fiecare profesie corespunde unui cod ISCO-08. Astfel, ISCO-08 poate fi utilizat ca
structură ierarhică pentru partea privind ocupațiile. Ocupațiile ESCO sunt situate la nivelul 5 și
sub acest nivel.
Din punct de vedere ierarhic, ocupațiile prezentate de ESCO sunt:
 0 - Forțele armate
 1 - Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației
publice, conducători și funcționari superiori din unitățile economico-sociale și politice
 2 - Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
 3 - Tehnicieni, maiștri și asimilați
 4 - Funcționari administrativi
 5 - Lucrători operativi în servicii și comerț
 6 - Agricultori și lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
 7 - Meșteșugari și lucrători în meserii de tip artizanal
 8 - Operatori și asamblori la mașini și instalații
 9 - Muncitori necalificați

2
2 Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice
25 Specialiști în informatică și comunicații
251 Proiectanți și analiști de sisteme și aplicații informatice
2512 Proiectanți de sisteme informatice
analist de software/analistă de software

Întrucât funcția mea este de Analist programator în cadrul itistul.ro. Astfel ocupației mele i se
atribuie codul ISCO-02: 4, Specialiști cu ocupații intelectuale și științifice.

Îndeplinirea rolului de Analist Programator presupune o serie de sarcini, cu grad


mare de complexitate, care asigură implementarea și funcționarea în condiții optime a
sistemelor și aplicațiilor ce sprijină procesul de business la nivelul companiei (ERP – Oracle
eBusiness Suite; ERP Real Estate; bugetare și raportare – Hyperion; credit risk; management
de documente – SharePoint; alte sisteme și aplicații suportate în cadrul organizației.)

- știe să soluționeze problemele (gândire) - Abilitatea de a aplică procese de gândire pentru a


rezolva probleme complexe și de a atinge obiective, de a deprinde cunoștințe și de realiza sarcini
complexe;
- știe să analizeze impactul cererilor de schimbare;
- știe să dezvolte și să analizeze specificațiile funcționale;
- știe să dezvolte, întreține și să îmbunătățească rapoarte, interfețe, programe de conversie,
extensii, etc, cu grad sporit de dificultate, la un nivel înalt de calitate, în concordanță cu
specificațiile funcționale;
- știe să creeaze/actualizeze documentația tehnică;
- știe să realizeze și să documenteze unit test-ul;
- știe să optimizeze aplicațiile sau sistemele pentru îmbunătățirea performanțelor acestora
- știe să coordoneze echipe de lucru în cadrul proiectelor de implementare a unor
sisteme/aplicații noi, sau în cazul extinderii, upgradării sau interfațării celor deja existente
- știe să ofere suport colegilor ori de cate ori este necesar, în activitățile cu grad mare de
complexitate
- În unele situații îndeplinește funcția de coordonator de echipă (ex. Implementarea unor soluții
complexe);
- știe să utilizeze PC (MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Visio; Microsoft Projects,
Internet, Outlook);