Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

Strategii de dezvoltare regională și locală

INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Student: Zamfir Mihai Coordonator: Prof. univ. dr.


Adrian STOICA

București, 2017
Numele şi prenumele......................................................

Clasa...................................

Lucrare scrisă la informatică

I. Selectați varianta/variantele corectă/corecte:

1. Aplicaţiile Office-ului sunt:

☐ MS Word;

☐ MS Excel;

☐ MS Power Point;

☐ MS Acces;

☐ MS Outlook;

2. Pictogramele pot fi puse pe bara de instrumente cu:

☐ mouse-ului;

☐ tehnica drag and drop;

☐ bara Drawig.

3. Dacă se doreşte tipărirea pe ambele feţe se bifează caseta:

☐ Mirror margins;

☐ Paper Source;

☐ Apply to

4. Rolul butonului Default în cazul fontului ales este:

☐ nu joaca nci un rol la setarea fontului;

☐ fontul rămâne valabil numai în cadrul documentului deschis;

☐ să devină implicit;
5. În cazul în care se doreşte modificarea stilului ales pentru editarea unui document:

☐ se creează un alt stil;

☐se modifică stilul conform cerinţelor

☐ se înlocuieşte stilul cu un alt stil.

II. Completați cuvintele lipsă:

1. În cazul în care se doreşte modificarea stilului ales pentru editarea unui document .

2. Meniul View permite și și .

3. Inserarea tabelelor se pate face folosind și .

4. Pentru a face referire la conţinutul unei celule se foloseşte formatul .

5. Realizarea unei diagrame presupune și .

6. Imaginile mobile pot fi inserate cu ajutorul .

7. Dacă un document este divizat în secţiuni se poate opta pentru numerotării pagin.ii

8.Instrumentele de desenare folosite de Word se găsesc .

9. Opţiunea Totale or Flip permite rotirea la , rotirea la și .

10. Elementele unei figuri pot fi grupate folosind folosind butonul din drepta meniului Draw,
încadrarea prin trasarea unui dreptunghi, apoi folosind din Group:

11. Inserarea de secţiuni permite inserarea unei secţiuni pe , inserarea unei secţiuni în
poziţia curentă a cursorului de editare și inserarea unei secţiun .
Răspunsuri

I.1. toate

I.2. mouse-ului; tehnica drag and drop;

I.3. Mirror margins;

I.4. să devină implicit;

1. se modifică stilul conform cerinţelor;

2. vizualizarea unui document în mod Normal; vizualizarea în modul Online Layout; vizualizarea în
mod Page Layout.

3. butonul de pe bara de instrumente; butonul de desenare Drawing.

4. (a1,b4).

5. selectarea datelor din tabel; Insert/Picture/Chart.

6. Float ovet text;

7. continuarea

8. pe bara de instrumente Drawing.

9. dreapta, stânga, bascularea în jurul axelor verticală şi orizontală.

10. Select Objets; Grouping.

11. următoarea pagină, pe aceeaşi pagină, pe următoarea pagină impară respectiv pe următoarea
pagină pară