Sunteți pe pagina 1din 21

CREAREA DIAGRAMELOR IN WORD SI EXCEL

CUPRINS:
Cap. 1 - Programul Microsoft Office
1.1.

Introducere

1.2.

Istoric

Cap. 2 Prezentarea Procesorului De Texte Word


2.1. Introducere
2.2. Meniurile procesorului de texte Word
Cap. 3 Prezentarea Procesorului Excel
3.1. Introducere
3.2. Elemente caracteristice
Cap. 4 Realizarea Diagramelor In Word Si Excel
4.1. Realizarea diagramelor In Word
4.2. Realizarea diagramelor In Excel
4.2.1. Introducere
4.2.2. Tipuri de diagrame
4.2.3. Etapele realizarii unei diagrame
4.2.4. Exemple de diagrame.

1. PROGRAMUL MICROSOFT OFFICE

1.1. INTRODUCERE
Microsoft Office reprezinta un pachet de aplicatii (programe) care ne permite
diverse utilizari:

WORD = procesor de texte .Este o aplicatie pentru prelucrarea textelor si


aranjarea lor sub forma de tiparitura: brosura, pliant, carte etc.

EXCEL = pentru gestionarea foilor de calcul permite prelucrarea datelor


organizate sub forma de tabele (foi de calcul) si afisarea sub forma de
diagrame a datelor din tabel.

POWER POINT = aplicatii de grafica (diapozitive) , pentru realizarea


prezentarilor pe calculator, care pot inlocui sau completa o prezentare verbala
de informatii.

ACCESS = sistemul de gestiune a bazelor de date permite gestionarea datelor


organizate sub forma de baze de date.

MICROSOFT OUTLOOK = permite organizarea corespondentei si


planificarea activitatilor.

PUBLISHER = pentru crearea publicatiilor speciale, cum ar fi brosuri, foi


volante (fluturasi) si carti de vizita.
1.2. ISTORIC
Exista mai multe variante ale MS Office, primele fiind versiunile : 4.0, 4.3,

97, 2000, XP, 2003 , cel mai actual fiind MS Office 2007.
Folosirea aplicatiilor din pachetul Microsoft Office 2007 are urmatoarele
avantaje:

aplicatiile lucreaza folosind aceleasi concepte si metode;

aplicatiile comunica intre ele prin intermediul acelorasi proceduri si nu


apar probleme de incompatibilitate;

Aplicatiile din pachetul Microsoft Office prezinta urmatoarele avantaje:

sistemul de meniuri contine pentru meniurile: File, Edit, View, Insert,


Format, Tools, Table / Date / Draw, Window;

folosesc aceleasi taste scurtaturi (shortcut) pentru optiunile comune din


meniuri: Ctrl + C pentru Copy, Ctrl + N pentru New, etc ;

informatiile suplimentare despre fisierele de date administrate de fiecare


aplicatie sunt aceleasi ;

folosesc rigle pentru pozitionarea mai usoara a fisierului de date ;

2. PREZENTAREA PROCESORULUI DE TEXTE WORD.


2.1. INTRODUCERE.
MICROSOFT WORD este un procesor de texte eficient si complet echipat, care
ne furnizeaza toate instrumentele necesare pentru a realiza documente de foarte
multe tipuri: de la documente simple (note si schite) , pana la documente complexe
(buletine informative , pagini HTML pentru Internet).
Aceasta aplicatie ne permite sa realizam urmatoarele operatii:
- crearea si corectarea documentelor;
- lucrul cu mai multe documente;
- tiparirea documentelor;
- operatii de cautare si inlocuire;
- formatarea documentului la nivel de caracter si paragraf si administrarea unor
stiluri de formatare predefinite sau definite de utilizator;
-formatarea documentului la nivel de pagina (margini, aranjarea in pagina,
numerotarea paginilor,crearea de anteturi si subsoluri sau note de subsol si sfarsit);
-administrarea unor sabloane de documente;
-inserarea tabelelor in documente si administrarea lor (creare, modificare,
formatare);
-aranjarea textului in coloane;
-administrarea corespondentei;
-crearea si folosirea macrocomenzilor.
Extensia asociata fisierelor administrate de aplicatia Word este doc.

Pentru a lansa in executie programul Word trebuie sa urmam cativa pasi:


1) pe suprafata de lucru WindowsXP , executam clic pe Start, All Programs.
2) clic pe pictograma Word. Este afisata fereastra de aplicatie Word.
2.2. MENIURILE PROCESORULUI WORD
Meniurile procesorului de texte Word sunt:
1. File = contine optiuni pentru lucrul cu fisiere document(doc.) sau sabloane de
documente(dot.) pe care le creaza si le actualizeaza Word;
2. Edit = optiuni pentru operatii de editare ( de modificare a documentelor);

3. View = contine optiuni pentru a stabili modul de afisare a documentului si de


configurare a ferestrei de aplicatie;
4. Insert = contine optiuni pentru inserarea documentului activ , in pozitia
cursorului , a diferitelor entitati ; din meniul Insert putem insera diagrame.
Procesorul Word face apel la aplicatia Excel pentru realizarea diagramelor, de
aceea vom dezvolta aceasta optiune in cadrul aplicatiei Excel.

5. Format= contine optiuni pentru formatarea textelor si a obiectelor inserate in


text;
6. Tools = contine optiuni pentru intretinerea documentului;

7. Table= contine optiuni pentru administrarea tabelelor inserate in document;

1.Meniul file
Meniul file cuprinde patru functii importante : functia save , functia print
preview, functia page setup si functia send to.
a) Functia save : cu ajutorul ei se poate salva un document (documentului trebuie
sa i se dea un nume pentru ca acesta sa fie salvat);
b) Functia preview : dand clic pe aceasta optiune se poate vizualiza
documentul exact cum va fi scos la imprimanta;
c) Functia page setup : cu aceasta functie se pot stabili marginile paginii, se pot
introduce antete (antetul este o zona ce poate sa apara pe toate paginile
documentului) se poate stabili marimea paginii etc ;
d) Functia send to : cu aceasta functie documentul poate fi trimis unei
persoane din retea.
2.Meniul edit
In acest meniu exista patru functii importante : select all , find , ctrl.+z si
mutarea unui document in alt loc.
a) Select all : se selecteaza tot documentul in cazul in care utilizatorul nu mai
doreste sa-l continue ;
b )Find : este folosit pentru a gasi mai usor anumite detalii din text;
c) Ctrl.+z : este folosit pentru a anula ultimele modificari aduse documentului ;
d) Tot in acest meniu se gasesc o serie de combinatii de taste cu ajutorul
carora putem muta documentul dintr-un loc in altul. Aceste combinatii sunt:
CTRL+X, CTRL+C si CTRL+.V. Primei taste ii corespunde operatiunea
CUT, celei de a doua operatiunea COPY, iar celei de a treia operatiunea
PASTE.
3.Meniul view
Acest meniu cuprinde cinci functii importante : page layout, toolbars, ruler,
header and footer si full screen. Cu ajutorul acestor functii se poate vizualiza
pagina in diferite moduri.
a) De exemplu cu header and footer se pot introduce in document antete si
note de subsol ;
b) O alta functie importanta este Toolbars .Acest meniu cuprinde la randul lui
alte meniuri cu ajutorul carora putem vizualiza anumite lucruri din document
in diferite feluri . De exemplu cu submeniul Drawing anumite obiecte pot fi
vizualizate 3D ;
c) Ruler : dand clic pe aceasta functie deasupra si lateral documentului va
aparea o rigla .

4.Meniul insert
Acest meniu este cel mai important. Cu ajutorul lui putem conferi documentului
un aspect diferit . Putem introduce in document diferite obiecte (de la functia
PICTURE) sau putem numerota paginile . Alte functii importante sunt:
a) Simbol : dand clic pe aceasta functie putem sa stabilim combinatii de taste
pentru a realiza caractere romanesti sau alte caractere ;
b) Object : cu ajutorul acestei functii se pot realiza diferite ecuatii in Microsoft
Equation 3,0. De exemplu o functie poate arata in felul acesta:
n
3

12

n ;
A=

4
i 1

c) Date and time : cu ajutorul acestei functii putem scrie in document data si
timpul redactarii sub diferite forme ;
d) Break : aceasta functie este folosita pentru a se trece de la o pagina la alta ;
e) Page break: aceasta functie este folosita pentru a se introduce o pagina noua ;
f) Picture : cu aceasta functie se pot introduce in document diferite obiecte,cum
am specificat mai sus, sau diferite grafice .La randul lui acest meniu cuprinde alte
functii cum ar fi:
-Chart : dand clic pe aceaste functie putem sa introducem in document diferite
grafice ca in cazul urmator

100
80
60

East

40

West

20

North

0
1st
Qtr

2nd
Qtr

3rd
Qtr

4th
Qtr

- Word art : cu aceasta functie se poate introduce titlul documentului sub aspecte
diferite ;
- Clip art : cu aceasta functie se pot introduce in document diferite imagini care
ulterior pot fi grupate folosindu-ne de meniul DRAW de pe banda de jos a ecranului ;
Totodata, aceste obiecte pot fi marite, rotate, micsorate cu ajutorul mouse-ului, dar si
rotate cu ajutorul sagetii de langa meniul draw ;
- From file : cu aceasta functie se pot introduce obiecte din alte documente
personale;
- Auto shapes : aceasta functie ne ajuta sa introducem in document diferite scheme.
Totodata mai este folosit ,intre altele, si la realizarea caricaturilor sau pentru
realizarea diplomelor speciale.
5.Meniul format
Si cu ajutorul acestei functii putem conferi documentului un aspect aparte. La
fel ca si celelalte meniuri si acesta prezinta o serie de functii foarte importante
cum ar fi:
a) Font : cu aceasta functie se pot stabili marimea caracterelor, felul acestora
(ingrosat, italic), precum si efectele acestora ;
-Font-animation : cu aceasta functie se poate conferi titlului lucrarii diferite
animatii ca in exemplul urmator:
PROIECT WORD
b) Paragraph : se poate stabili distanta dintre randuri ;
c) Bulleted and numering : cu ajutorul acestei functii se poate numerota fiecare
rind ;
d) Colums : dand clic pe aceasta functie putem scrie pe coloane. Mai intai se
scrie textul pe coloana apoi se selecteaza si se da clic pe a patra optiune ;
e) Change case : se scrie cu caractere mici sau mari anumite cuvinte selectate
din text ;
f) Tot in acest meniu putem crea un stil al caracterelor caruia ii putem da un
nume propriu.

6. Meniul tools
Cele mai importante functii ale acestui meniu sunt:
a) Spelling and grammar : cu aceasta functie se poate verifica
greselile de ortografie strecurate din greseala in document ;
b) Track changes : se pot urmari schimbarile care au fost aduse documentului ;
c) Options : acesta poate fi considerat cea mai importanta functie .Cu optiunea
save se poate salva documentul la o anumita perioada de timp stabilita de
catre utilizator. In acest sens,in cazul opririi curentului (de exemplu),documentul
se pierde partial ;
d) Language : din acest meniu se poate selecta o anumita limba in acest fel
incat cuvintele scrise in document sa se regaseasca in acea limba.
7.Meniul table
Acest meniu este folosit pentru a se introduce diferite tabele.

a) Insert

table : se poate introduce un tabel . Liniile si coloanele sunt


stabilite de catre utilizator. De exemplu, un tabel cu 4 linii si 4
coloane se prezinta astfel:

b) Draw table : cu radiera din meniul draw table se pot sterge linii si
coloane din tabel, iar cu creionul se pot adauga linii sau coloane ;
Acestea ar fi principalele functii ale Word-ului prezentate pe scurt si de aici
putem observa ca aplicatia Word este un procesor de texte profesional care asigura
urmatoarele facilitati:
crearea si modificarea documentelor;
operatii cu blocuri de texte;
inserarea tabelelor in document;
aranjarea textului in coloane;
inserarea obiectelor in document (diagrame, ecuatii, desene, etc).

3. PREZENTAREA APLICATIEI DE CALCUL TABELAR EXCEL.


3.1. INTRODUCERE
EXCEL este un program de calcul tabelar care ne ofera urmatoarele operatii:
-organizarea si prelucrarea datelor sub forma de tabele;
-lucrul cu mai multe tabele;
-tiparirea tabelelor;
-operatii cu blocuri de texte;
-operatii de cautare si inlocuire;
-formatarea tabelului(dupa stiluri de formatare predefinite sau definite de utilizator);
-formatarea documentului la nivel de pagina ;
-crearea formularelor de introducerea datelor;
-sortarea datelor din tabele pe baza unui criteriu definit;
- realizarea de calcule statistice si subtotaluri cu valorile din tabel;
-inserarea obiectelor in tabel (imagini, sunete, ecuatii, diagrame);
-crearea si folosirea macrocomenzilor, etc.
Extensia asociata fisierelor cu tabele, administrate de aplicatia Excel , este xls.
Lansarea in executie se face din butonul Start, All Programs, clic pe MS
Office Excel .

3.2. ELEMENTELE CARACTERISTICE


Elementele caracteristice aplicatiei de calcul tabelar sunt:
-foile de calcul (spreadsheet) = reprezinta metoda de organizare a datelor sub forma
de tabel si trebuie privita ca un centralizator urias cu linii si coloane , la intersectia
carora sunt celulele in care se introduc date, formule si functii ;
-registru de lucru(workbook) = contine mai multe foi de calcul numite Sheet<n> ,
numarul maxim putand fi de 255 ;
-date = continutul unei celule reprezinta o data;exista mai multe tipuri de date: tipul
numeric, tipul text, tipul data calendaristica si timp, tipul logic;
-referirea celulei = in cadrul unei formule, poate fi folosit continutul celulei;
-formule = sunt elemente de baza ale foii de calcul si permit efectuarea de operatii
simple (adunare, scadere etc.) dar si calcule complexe de tip financiar, statistic sau
stiintific ; formulele programului Excel incep intotdeauna cu semnul = si pot include
valori numerice sau de tip text (constante), operatori aritmetici, de comparare, functii,
paranteze, referinte si nume;
-functii = formule de calcul predefinite. = Nume_functie(lista_de_argumente).
Exista mai multe tipuri de functii: functii matematice, statistice, financiare,
date calendaristice, calcule in baza de date, prelucrara sirurilor de caractere, evaluari.
-tabelul pivot = este util atunci cand avem un volum foarte mare de date pe care este
greu sa le sintetizam si sa le analizam manual.
-afisarea datelor in format grafic = diagrame plane sau in spatiu(3 D).
-grafica in foile de lucru = plasarea elementelor grafice:linii, sageti si casete in foaia
de lucru.

4. REALIZAREA DIAGRAMELOR
IN WORD SI IN EXCEL.
4.1. REALIZAREA DIAGRAMELOR IN WORD.
Procesorul Word cuprinde multe tipuri de diagrame si de reprezentari grafice. Daca
avem Excel instalat ,exista posibilitatea de a crea diagrame Excel in Word, facand clic
in meniul Insert Object- Microsoft Excel chart (sau Microsoft Graph Chart).
Diagramele pe care le cream se vor incorpora in Word, iar datele din acesta se
stocheaza intr-o foaie de lucru Excel care este incorporata in fisierul din Word.
Deoarece realizarea diagramelor in Word face apel la mecanismul din Excel,voi
detalia crearea diagramelor in cadrul aplicatiei Excel.
4.2. REALIZAREA DIAGRAMELOR IN EXCEL
4.2.1. INTRODUCERE
Diagramele permit crearea unei reprezentari grafice a datelor dintr-o foaie de
lucru. Diagramele se pot utiliza pentru a face datele mai usor de asimilat pentru
persoanele care parcurg foile de lucru tiparite.
Diagrama poate fi amplasata in aceeasi foaie de lucru care contine datele reprezentate
in diagrama (diagrama inglobata) sau intr-o foaie de lucru separata (foaie tip
diagrama).Diagrama inglobata este tiparita alaturi de foaia de lucru, diagrama pe o
foaie de lucru este tiparita independent. La modificarea datelor, in ambele cazuri,
diagrama va fi actualizata automat.Se poate, de asemenea publica o diagrama pe o
pagina Web.
Pentru a incepe realizarea unei diagrame care va contine reprezentarea datelor
din foaia de calcul curenta, se utilizeaza aplicatia expert- Chart Wizard .
Pentru a crea o diagrama, trebuie mai intai introduse datele pe foaia de lucru.
Apoi se selecteaza datele respective si se utilizeaza Expertul diagrama (Wizard)
pentru a incepe procesul de alegere a tipului diagramei si a diferitelor optiuni pentru
diagrame.
In Excel putem crea numeroase tipuri de diagrame diferite. Tipul de diagrame
selectat depinde de natura datelor pe care incercam sa le reprezentam si de modul in
care dorim sa prezentam datele respective.

4.2.2. TIPURI DE DIAGRAME


Principalele tipuri de diagrame (cu destinatia lor) sunt:
*diagrame circulare - ilustreaza cota parte a partilor dintr-un intreg, putandu-se
reprezenta o singura serie de date (dintr-o foaie de calcul se selecteaza o singura linie
cu mai multe coloane sau o singura coloana cu mai multe linii) ; acest tip de grafic
ilustreaza relatiile dintre parti si intregul din care fac parte ;
* diagrame de tip coloane sunt implicite si sunt folosite, in general, pentru
compararea, in acelasi interval de timp, a unor elemente (serii de date) prin plasarea
lor unele langa altele ; pe axa orizontala sunt reprezentate domeniile, iar pe axa
verticala valorile ;
*diagrame cu bare sunt similare celor de tip coloane , insa rotite cu 90 grade ,
avand valorile pe axa orizontala si domeniile pe axa verticala ;
*diagrama cu linii - compara tendintele sau evolutiile unor serii de date pe parcursul
unor intervale de timp egale ;
* diagrama de distributie asemanatoare cu o diagrama cu linii, folosita pentru a
scoate in evidenta diferentele dintre doua seturi de valori ;
*diagrama cu suprafete asemanatoare diagramei cu linii, folosita pentru a scoate
in evidenta modificarea in timp a unor valori ;
*diagrama tip radar - compara valorile agregate ale mai multor serii de date ;
*diagrama prin puncte - afiseaza variatiile cursului unor serii de valori mobiliare
(de la 3 la 5), intr-o perioada determinate .

Majoritatea acestor diagrame prezinta si versiuni tridimensionale., ceea ce


permite distingerea si mai buna a diferitelor seturi de date.

Combinatie de diagrame care utilizeaza


tipurile de diagrame coloana si linie.

Diagrame ncorporate . O diagrama incorporata este considerata un obiect cu


reprezentare grafica i este salvata ca o parte a foii de lucru pe care este creata. Se
utilizeaza diagramele incorporate daca se doreste afisarea sau listarea uneia sau mai
multor diagrame impreuna cu datele foii de lucru.

Foi diagrama O foaie diagrama este o foaie separata in cadrul registrului de lucru care
are propriul sau nume de foaie. Se utilizeaza o foaie diagrama atunci cand se doreste
vizualizarea sau editarea de diagrame mari sau complexe, separat de datele foii de lucru
sau atunci cand se doreste pastrarea de spatiu pe ecran pe masura ce se lucreaza pe foaia
de lucru.

4.2.3. ETAPELE REALIZARII UNEI DIAGRAME.


Realizarea diagramelor presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
1)Realizarea tabelului - se introduc datele din meniul Format , selectam tipul de marigini,
tipul de date text pentru cap tabel si numeric pentru restul tabelului,etc .
2)Alegerea tipului de diagrama in functie de rolul acesteia.
3)Selectarea zonei pe care dorim sa o reprezentam grafic.
4) Editarea legendei si a etichetelor.
Pentru construirea diagramei se vor folosi urmatoarele obiecte:
-Zona diagramei:cuprinde intreaga diagrama , inclusiv legenda si titlul.
-Zona graficului-sunt reprezentate seriile de date prin puncte, linii, bare,coloane,arce
de cerc ;este marginita de axe si cuprinde marcajele datelor, etichetele datelor,etc.
-Axele x si y(si z daca diagrama este reprezentata 3-D) pe axa Ox sunt reprezentate
categoriile de date, iar pe axa Oy sunt reprezentate valorile datelor.Exceptie fac graficele
circulare ( care nu au axe), diagramele de tip bare (care inverseaza axele), diagramele de tip
puncte (folosesc ambele axe pentru reprezentarea valorilor).
-Etichetele axelor (Axis title) = nume care se ataseaza axelor .
-Marcaje de pe axa (Tick -mark) = linii scurte care intersecteaza axa si pun in
evidenta intervalele in care este impartita axa.
-Etichete de marcaje de pe axe (tick-mark labels) = sunt nume sau valori atasate
marcajelor de pe axa .
-Marcaje de date ( Data marker) = sunt reprezentarile in diagrama ale datelor din
seria de date ( puncte, linii, dreptunghiuri, arce de cerc).
-Seria de valori grup de valori folosite pentru reprezentarea dupa o axa; poate fi
luata dintr-un rand sau dintr-o coloana a tabelului sau a unei foi de calcul.
-Etichetele datei (Data labels) = sunt valori care se ataseaza elementelor cu care este
construita diagrama (bare, felii, puncte) pentru a stii exact ce valoare reprezinta.
-Legenda = este plasata in afara zonei graficului si se utilizeaza pentru identificarea
partilor diagramei; ea precizeaza corespondenta dintre culoare sau modul de umplere si
numele datei.
-Titlul (Chart Title) in partea superioara a diagramei.

-Caroiajul (Gridline) = retea de linii trasate pe verticala si/sau pe orizontala, care


imparte graficul in mai multe zone.
-Linia de tendinte (Trendline) = reprezentare grafica a tendintei de evolutie a datelor;
nu poate fi folosita in diagrame 3D sau in cele de tip circular.
-Barele de erori (Error bars) = bare grafice incluse in diagrame pentru a exprima
erorile care apar in reprezentarea datelor.
Nu este obligatoriu sa includem in diagrama linia de tendinte, barele de erori, titlul
diagramei, legenda, etichetele axelor, sau etichetele datelor, altfel diagrama va deveni greu de
citit si de interpretat.
5)Amplasarea diagramei :
-in foaia de calcul care contine datele si va fi tiparita impreuna cu datele
-intr-o foaie de calcul separata , din acelasi registru, care va fi tiparita separat de datele din
foaia de calcul.
Dupa ce am construit diagrama o putem modifica, redimensiona, muta sau reformata
(nu putem redimensiona o diagrama care se afla singura pe o foaie de lucru).
Diagramele sunt apelate vizual si permit utilizatorilor sa observe cu usurinta
comparatii, modele, evolutii si tendinte in date, fiind foarte utile in si avand o larga
aplicabilitate inclusiv in domeniul sanitar, farmaceutic.

4.4. EXEMPLE DE DIAGRAME.

A) SITUATIA VANZARILOR ESTIMATA SI CEA REALA IN TRIMESTRUL I

ESTIMAT
IANUARIE
5000
FEBRUARIE 5500
MARTIE
5500
TOTAL
16000

REAL
4500
6000
6500
17000

B) EVOLUTIA TEMPERATURII CORPORALE IN URMA ADMINISTRARII DE NEOPIREX.


NEOPIREX
ZIUA 1
ZIUA 2
ZIUA 3

ORA
TEMPERATURA
TEMPERATURA
TEMPERATURA

7
39.8
38.5
38.5

9
39.4
38.3
38.2

11
38.6
38.8
38

13
38.4
39.4
37.9

15
38
39
37.6

17
37.9
39.2
37.3

19
38
39
37

C) SITUATIA STOCURILOR DIN FARMACIE.


STOC
BARBITURICE
MEDICAMENT
THIOPENTHAL
FENTANYL
SULFENTANIL
CALYPSOL
ETOMIDAT
RECOFOL
TOTAL

STOC
5
2
4
2
6
3
22

PRET
/BUC
74
313
84
79
45
95

PRET/STOC
370
626
336
158
270
285
2045

D) AFECTIUNILE CELE MAI FRECVENTE ALE POPULATIEI.

COPII
ADULTI
VARSTNI
CI
FUMATO
RI

RENALE
2%
9%

AFECTIU
NI
DIGESTI
VE
1%
11%

32%

28%

45%

45%

31%

56%

AFECTIUNI
RESPIRATO
RII
6%
10%

AFECTIUNI
PULMONA
RE
2%
8%

AFECTIUNI
CARDIOVASCUL
ARE
3%
17%

14%

10%

70%

80%

AFECTIU
NI