Sunteți pe pagina 1din 1

W

PAIEl-Ahil HNTUt

Rli I'u Ht t{] I *l{}t.l}r}tfi

AGENDA

vizitei comisiei securitate naliona15, apirare gi ordine publici la Penitenciarul nr. 13

2 iulie 2019

15:00 -

15:15

15:15 -

15:25

15:25 -

15:50

15:50 -

L6:,2O

Chigindu, str Bernordozzi, 3

Deplasarea membrilor comisiei securitate nalionali, apdrare 9i ordine publici spre Penitenciarul nr. 13

intimpinarea Comisiei.

Cuvint de salut - dl Chiril Mofpan,

Pregedinte al Comisiei securitate

nalionald, apirare gi ordine publici

Cuvint de salut - dna Olesea

Stamate, Munistru al Justiliei;

Cuvint de salut - dl Viorel Perciun

director adjunct interimar al ANP. Vizitarea locurilor de detenlie

Penitenciarul nr. 13

Audierea Raportului Sistemului administraliei penitenciare pentru

perioada trimestrului | (realiziri,

probleme identificate, priorit5li

strategice) Raportori: dl Alexandru Crudu, gef

al Direclieijuridice din cadrul ANP.

dl Oleg Pantea, gef al Direcfiei

analitici gi planificare din cadrul

ANP

Penitenciarul

nr. L3

Penitenciarul

nr. L3

Sala de

gedinle

Penitenciarul

nr.13

Raport

t6:20 -

intrebdri 9i disculii

15:40

15.40-

Deplasarea membrilor Comisiei securitate nalional5, apirare 9i

t7.oo

ordine publici spre Parlamentut Republiziifl,told(&a

hk

-

rl

I

Chiril MOTPAN

lintele Comisiei