Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Rector,

Doamna Decan,

Subsemnata, Sârbu Andra Bianca, studentă la Facultatea de Medicină Dentară, anul III,

seria 3, grupa 32, an universitar 2018-2019, CNP 2970208211196, vă rog să-mi aprobați

eliberarea unei:

o adeverințe care să ateste calitatea de student (Program Guvernamental –

„Investește în tine”– ordin 50/2018),

Vă mulțumesc,

Semnătura, Data:

05.07.2019

Date de contact:

Telefon:

Adresa e,-mail:

*pentru programa analitică se achită taxa de 200 lei - la ridicare se prezintă dovada achitării taxei

** situația școlară se va elibera pe anii universitari finalizați.