Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 5 iulie 2019

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00


raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
deputaților
nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
– art.32; Legea nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic – art.9, anexa;
ș.a)
nr. 84 din 20.06.2019 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, I.Grosu, V.Roșca, I.Munteanu,
O.Nantoi, A.Slusari, Iu.Reniță, D.Gherman, D.Alaiba,
L.Carp, M.Ciobanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
2 Proiectul de hotărîre privind încetarea calității de membru al Comisiei
deputaților
Electorale Centrale (Iurie CIOCAN)
nr. 96 din 03.07.2019
Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
3 Proiectul de hotărîre privind încetarea calității de membru al Comisiei
deputaților
Electorale Centrale (Alina RUSSU)
nr. 97 din 03.07.2019
Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
4 Proiectul de hotărîre privind încetarea calității de membru al Comisiei
deputaților
Electorale Centrale (Rodica CIUBOTARU)
nr. 103 din 04.07.2019
Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

1
raport
distribuit
5 Proiectul de hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al
deputaților
Curții Supreme de Justiție (Valeriu DOAGĂ)
nr. 101 din 03.07.2019
Inițiator - deputatul S.Litvinenco
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
6 Proiectul de hotărîre privind revocarea din funcția de consilier pentru
soluționarea contestațiilor-director general al Agenției Naționale pentru
Soluționarea Contestațiilor (Anatolie ZAGORODNÎI)
nr. 92 din 27.06.2019
Inițiator - deputatul D.Alaiba
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7 Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului
nr.46/2019 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru
elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din
Republica Moldova și investigării fraudei bancare
nr. 94 din 02.07.2019
Inițiatori - deputații S.Sîrbu, V.Cebotari, M.Babuc, O,Drăguțanu
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
8 Proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului
nr.38/2019 privind componența nominală a comisiilor permanente ale
Parlamentului (Anexa nr.2)
nr. 107 din 04.07.2019
Inițiator - Biroul permanent
raport 9
distribuit Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la
deputaților
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246/2017 (art.9, 11,
16, 18)
nr. 85 din 20.06.2019
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, S.Litvinenco
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
10 Legea nr.18 din 3 martie 2017 pentru modificarea articolului 9 din
deputaților
Legea nr.90/2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor
din Republica Moldova în anul 2014
nr. 573 din 27.03.2017 reexaminare
Inițiator - Preşedintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
referitor la proiectul de lege nr. 515 din 28.12.2016