Sunteți pe pagina 1din 15

Razboiul spiritual

)
Ceea ce orice credincios trebuie sa stie

)
,
despre Satan, demoni si, razboiul spiritual

)
CHIP INGRAM

Razboiul invizibil - POD.indd 1 31.08.2011 15:30:14


Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
INGRAM, CHIP
Războiul invizibil / Chip Ingram; trad; Octavian Verlan; „Viaţa creştină este o luptă! Războiul spiritual este o reali-
ed; Georgeta Mocuţa — Timişoara: Noua Speranţă, 2007 tate care trebuie acceptată, nu un concept de dezbătut. Este un
ISBN 978-973-7986-18-4 subiect abordat uneori de pe poziţii extreme şi, de aceea,
I. Verlan, Octavian (trad.) recomand cartea lui Chip Ingram pentru abordarea ei biblică
II. Mocuţa, Georgeta (ed.) şi echilibrată, care ne ajută să cunoaştem realitatea războiului
spiritual, să ne pregătim pentru el şi să-l învingem pe
Satan.“
23
Howard G. Hendricks
distins profesor şi preşedinte la
Center for Christian Leadership,
Dallas Theological Seminary
© 2007 Editura NOUA SPERANŢĂ

Originally published in U.S.A. under the title: „Prietenul meu Chip ne-a făcut tuturor un mare bine. Ne-a
THE INVISIBLE WAR amintit că mai există o lume… mai importantă şi mai
Copyright © 2006 by Chip Ingram periculoasă… unde lupta se desfăşoară permanent. Mai mult,
cu toată claritatea şi conciziunea, el ne arată cum putem birui
în această luptă în Numele comandantului nostru, Isus!“
Traducere: Octavian Verlan Joseph M. Stone
Editare: Georgeta Mocuţa pastor la biserica
Tehnoredactare: Angelica Gabrian Harvest Bible Chapel

ISBN 978 — 973 — 7986 — 18 — 4


„Există un război violent cu forţele spirituale, miza fiind
societatea, familiile şi vieţile noastre. Chip Ingram ne con-
Editura NOUA SPERANŢĂ
duce cu multă pricepere printr-o tabără creştină de pregătire
Of.P. 8, C.P. 1129, 300890 Timişoara, România
militară pentru a fi capabili să învingem în acest război.“
telefon: 0256 - 214487, fax: 0256 - 214487
e-mail: nosp@mail.dnttm.ro Bob Record
web: www.nouasperanta.ro preşedinte la
North American Mission Board
Cartea a fost tipărită de ADI CENTER, Iaşi, România.

Razboiul invizibil - POD.indd 2 31.08.2011 15:30:15


Cuprins
Mulţumiri 7
Introducere 9

Secţiunea 1 Războiul spiritual nivelul 1


1. De ce trebuie să luptăm 23
2. Viaţa noastră din spatele cortinei 31
3. Avem un duşman personal 47
4. Poziţia noastră strategică 67

Secţiunea 2 Războiul spiritual nivelul 2


5. „Codul roşu“ personal 83
6. Depistarea informaţiilor false 93
7. Sincronizează-te cu Dumnezeu 105
8. Bombardaţi de îndoieli 115

Secţiunea 3 Războiul spiritual nivelul 3


9. Când suntem atacaţi 135
10. Să cultivăm credinţa invincibilă 147
11. Bătălia pentru mintea noastră 157
12. Stăpâniţi arta folosirii armelor 169

Secţiunea 4 Războiul spiritual nivelul 4


13. Ingredientul lipsă din viaţa noastră 189
14. Când inamicul reuşeşte să pătrundă 201
15. Cum să găsim libertatea 215
Încheiere 229
Note 235

Razboiul invizibil - POD.indd 3 31.08.2011 15:30:15


Introducere
În 1990 Dumnezeu m-a lăsat să înţeleg într-un mod cât se poate
de clar că timpul petrecut în Texas ca pastor la biserica Country
Bible Church se apropia de sfârşit. Am slujit cu multă dedicare în
această zonă rurală vreme de opt ani. Aici am învăţat să fiu pastor.
Aici mi-am dezvoltat şi mi-am consolidat temeliile vieţii creştine
crescând spiritual în acest orăşel, dar Dumnezeu a dorit să trec la o
nouă etapă în lucrarea mea. Călăuzirea Lui, distinctă în ceea ce mă
privea pe mine şi familia mea, a fost însoţită la fiecare pas de aver-
tismentul: „Chip, fii atent! Intri pe un tărâm în care se desfăşoară un
război spiritual necruţător şi trebuie să te pregăteşti.“
În timp ce participam la un interviu pentru un nou post în Cali-
fornia, mai multe persoane ne-au transmis acest mesaj sub diverse
forme. Comitetul bisericii, membrii cu poziţii cheie în biserică şi
lucrătorii laici ne-au primit din toată inima, dar de la început ne-au
avertizat cu privire la conflictele spirituale pe care s-ar putea să le
experimentăm. Sincer să fiu, la început i-am crezut paranoici. Eram
pastor de mai mulţi ani şi adesea mă aflam în mijlocul conflictelor
spirituale. Am călătorit în multe ţări în care am fost confruntat în
mod direct cu realitatea războiului spiritual. În plus, Dumnezeu m-a
pregătit într-un mod excelent la seminar: puteam face o exegeză a
textului din Efeseni, capitolul 6, de nota 10. Sau cel puţin aşa credeam.
Am început însă să conştientizez că Însuşi Dumnezeu îmi tran-
smitea acest mesaj în momentul în care mentorul meu din Texas,
unul dintre prietenii mei cei mai apropiaţi mi-a solicitat o întâlnire. 9
El postea şi se ruga adesea pentru mine, având un deosebit discernă-
mânt. Îmi amintesc cât de solemn şi grav a fost la acea întâlnire.
„Chip, intri într-o nouă etapă a lucrării tale şi Domnul m-a făcut să

Razboiul invizibil - POD.indd 5 31.08.2011 15:30:15


Introducere Introducere
înţeleg că ai nevoie de o pregătire adecvată pentru un nou nivel al practice ale războiului spiritual, celălalt grup prezenta lupta lăsând
războiului spiritual. Cred că Dumnezeu doreşte să te folosească în impresia că Satan va avea câştig de cauză în cele din urmă.
moduri extraordinare, dar vei întâlni o opoziţie spirituală mult mai Cartea reprezintă efortul meu de a construi un pod peste aceste
acerbă decât înainte. Trebuie să te pregăteşti pentru luptă.“ poziţii extreme adunate din materialele despre războiul spiritual. Cu
Cuvintele lui s-au dovedit a fi profetice. Cei doisprezece ani pe care toate că este un studiu al capitolului 6 din Efeseni, cititorul va desco-
i-am petrecut în Santa Cruz, California, au fost cu adevărat cursuri peri faptul că aplicaţia acestui pasaj este departe de a fi teoretică.
pentru avansaţi în domeniul războiului spiritual. Am aflat curând că Atunci când lucrezi într-o societate în care vrăjitorii sunt foarte zeloşi
aici existau mai multe librării satanice decât în oraşul Boulder, din în incantaţiile lor îndreptate împotriva ta şi când pun un cap de cal pe
statul Colorado, centru renumit pentru activităţile oculte. M-am con- stâlpul de vizavi de biserica ta, arătându-ţi astfel că vor să te blesteme,
fruntat aici cu cele mai de temut experienţe din viaţa mea spirituală. nu ai timp pentru răspunsuri banale şi vagi la probleme urgente şi
Am locuit într-un mediu în care practicile oculte, credinţele New Age dificile.
şi sectele erau atât de răspândite încât în cafenele, pe lângă recla- Realitatea este însă că opoziţia satanică este, în cea mai mare
mele diverselor produse, găseai sfaturi despre „desfacerea vrăjilor“, parte, extraordinar de subtilă şi fără manifestări spectaculoase sau
despre „cum să intri în contact cu spiritul tău călăuzitor“ sau anunţuri: dramatice. Din acest motiv, cartea va dezbate într-un mod mai in-
„vrăjitorii se întâlnesc în fiecare luni la ora 19:00.“ tens planurile zilnice ale celui rău abordându-le dintr-o perspectivă
În aceşti doisprezece ani m-am confruntat cu tactici stranii şi sub-
biblică, directă şi relevantă.
tile ale războiului spiritual. Înţelegerea mea asupra pasajelor biblice
Structura cărţii permite studierea facilă a subiectului. Experienţa
cheie în această privinţă a fost jalnic de necorespunzătoare în cazul
îmi spune că credincioşii au fragmente de informaţii despre războiul
problemelor pe care le-am avut de înfruntat. Prins în mijlocul bătă-
spiritual, dar le este greu să pună aceste informaţii fragmentate cap la
liei spirituale, în timp ce mă pregăteam, am descoperit în materialele
cap şi să le aplice. În consecinţă, cartea este împărţită în patru
pe care le consultam două poziţii extreme. Se pot găsi cu uşurinţă
secţiuni:
informaţii biblice de calitate despre războiul spiritual cu referire la
sensul cuvintelor folosite, timpului verbelor sau metaforei armurii Războiul spiritual nivelul 1 — Ce trebuie să ştie fiecare credincios
soldatului roman, din epistola lui Pavel. Mai greu pot fi găsite însă Războiul spiritual nivelul 2 — Cum să ne pregătim pentru lupta
materiale despre aplicaţii practice. Ele sunt ca şi inexistente. Nu am spirituală
ştiut cum să folosesc adevărurile lui Dumnezeu în mijlocul expe- Războiul spiritual nivelul 3 — Cum să luptăm cu duşmanul şi să
rienţelor înspăimântătoare şi de multe ori bizare prin care am trecut. învingem
Pe de altă parte, am găsit o mulţime de alte materiale cu un carac- Războiul spiritual nivelul 4 — Eliberarea de influenţa demonică
ter accentuat experimental referitoare la subiect. Aceste materiale
conţineau conversaţii cu demoni, manifestări extreme ale lumii spiri- La începutul fiecărei secţiuni veţi găsi textul biblic de studiat, o
10 tuale şi răspunsuri despre care nu am găsit decât foarte puţine referinţe analiză generală, o prezentare a subiectelor abordate, o structură a 11
în Biblie sau chiar deloc. De fapt, unele materiale prezentau războiul secţiunii şi referinţe biblice pentru consultarea subiectului respectiv.
spiritual într-o manieră în care deznodământul nu s-ar cunoaşte deja. Astfel cititorul poate să vadă de la început ce va conţine fiecare
În timp ce un grup de scriitori ignora aproape în totalitate aspectele secţiune şi va avea şi textele referitoare la războiul spiritual, texte pe

Razboiul invizibil - POD.indd 6 31.08.2011 15:30:15


Introducere Introducere
înţeleg că ai nevoie de o pregătire adecvată pentru un nou nivel al practice ale războiului spiritual, celălalt grup prezenta lupta lăsând
războiului spiritual. Cred că Dumnezeu doreşte să te folosească în impresia că Satan va avea câştig de cauză în cele din urmă.
moduri extraordinare, dar vei întâlni o opoziţie spirituală mult mai Cartea reprezintă efortul meu de a construi un pod peste aceste
acerbă decât înainte. Trebuie să te pregăteşti pentru luptă.“ poziţii extreme adunate din materialele despre războiul spiritual. Cu
Cuvintele lui s-au dovedit a fi profetice. Cei doisprezece ani pe care toate că este un studiu al capitolului 6 din Efeseni, cititorul va desco-
i-am petrecut în Santa Cruz, California, au fost cu adevărat cursuri peri faptul că aplicaţia acestui pasaj este departe de a fi teoretică.
pentru avansaţi în domeniul războiului spiritual. Am aflat curând că Atunci când lucrezi într-o societate în care vrăjitorii sunt foarte zeloşi
aici existau mai multe librării satanice decât în oraşul Boulder, din în incantaţiile lor îndreptate împotriva ta şi când pun un cap de cal pe
statul Colorado, centru renumit pentru activităţile oculte. M-am con- stâlpul de vizavi de biserica ta, arătându-ţi astfel că vor să te blesteme,
fruntat aici cu cele mai de temut experienţe din viaţa mea spirituală. nu ai timp pentru răspunsuri banale şi vagi la probleme urgente şi
Am locuit într-un mediu în care practicile oculte, credinţele New Age dificile.
şi sectele erau atât de răspândite încât în cafenele, pe lângă recla- Realitatea este însă că opoziţia satanică este, în cea mai mare
mele diverselor produse, găseai sfaturi despre „desfacerea vrăjilor“, parte, extraordinar de subtilă şi fără manifestări spectaculoase sau
despre „cum să intri în contact cu spiritul tău călăuzitor“ sau anunţuri: dramatice. Din acest motiv, cartea va dezbate într-un mod mai in-
„vrăjitorii se întâlnesc în fiecare luni la ora 19:00.“ tens planurile zilnice ale celui rău abordându-le dintr-o perspectivă
În aceşti doisprezece ani m-am confruntat cu tactici stranii şi sub-
biblică, directă şi relevantă.
tile ale războiului spiritual. Înţelegerea mea asupra pasajelor biblice
Structura cărţii permite studierea facilă a subiectului. Experienţa
cheie în această privinţă a fost jalnic de necorespunzătoare în cazul
îmi spune că credincioşii au fragmente de informaţii despre războiul
problemelor pe care le-am avut de înfruntat. Prins în mijlocul bătă-
spiritual, dar le este greu să pună aceste informaţii fragmentate cap la
liei spirituale, în timp ce mă pregăteam, am descoperit în materialele
cap şi să le aplice. În consecinţă, cartea este împărţită în patru
pe care le consultam două poziţii extreme. Se pot găsi cu uşurinţă
secţiuni:
informaţii biblice de calitate despre războiul spiritual cu referire la
sensul cuvintelor folosite, timpului verbelor sau metaforei armurii Războiul spiritual nivelul 1 — Ce trebuie să ştie fiecare credincios
soldatului roman, din epistola lui Pavel. Mai greu pot fi găsite însă Războiul spiritual nivelul 2 — Cum să ne pregătim pentru lupta
materiale despre aplicaţii practice. Ele sunt ca şi inexistente. Nu am spirituală
ştiut cum să folosesc adevărurile lui Dumnezeu în mijlocul expe- Războiul spiritual nivelul 3 — Cum să luptăm cu duşmanul şi să
rienţelor înspăimântătoare şi de multe ori bizare prin care am trecut. învingem
Pe de altă parte, am găsit o mulţime de alte materiale cu un carac- Războiul spiritual nivelul 4 — Eliberarea de influenţa demonică
ter accentuat experimental referitoare la subiect. Aceste materiale
conţineau conversaţii cu demoni, manifestări extreme ale lumii spiri- La începutul fiecărei secţiuni veţi găsi textul biblic de studiat, o
10 tuale şi răspunsuri despre care nu am găsit decât foarte puţine referinţe analiză generală, o prezentare a subiectelor abordate, o structură a 11
în Biblie sau chiar deloc. De fapt, unele materiale prezentau războiul secţiunii şi referinţe biblice pentru consultarea subiectului respectiv.
spiritual într-o manieră în care deznodământul nu s-ar cunoaşte deja. Astfel cititorul poate să vadă de la început ce va conţine fiecare
În timp ce un grup de scriitori ignora aproape în totalitate aspectele secţiune şi va avea şi textele referitoare la războiul spiritual, texte pe

Razboiul invizibil - POD.indd 6 31.08.2011 15:30:15


Introducere
care le va putea folosi în viitor. Predicatorii, învăţătorii şi studenţii de
seminare vor găsi acest material util. Unii cititori vor prefera să treacă
direct la citirea capitolelor, dar speranţa mea este ca prezentarea
schematică şi conţinutul cărţii să slujească la aplicarea sistematică a
adevărului Cuvântului lui Dumnezeu despre acest subiect cu efecte
benefice asupra vieţilor lor. Am avut privilegiul de a prezenta învăţă-
tura din această carte în multe părţi din ţară şi am văzut ce poate face Sectiunea
, 1
Dumnezeu atunci când înţelegem care este poziţia noastră în Cristos,
când ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu şi când ştim care
este sensul expresiei: „orice gând îl facem rob ascultării de Hristos“
Razboiul spiritual nivelul 1

)
(1 Corinteni, 10:5).
Capitolele din fiecare secţiune vor urma modelul tradiţional al
prezentării învăţăturii creştine, prin folosirea unor ilustraţii şi prin Ce trebuie sa stie
, fiecare credincios

)
sugerarea unor aplicaţii practice. Dorinţa mea este să pun la dispo-
ziţia trupului lui Cristos un material personal, direct, corect din punct
de vedere biblic, interesant şi, mai presus de orice, util din punct de
vedere spiritual. De asemenea, sper ca structura cărţii să-i ajute pe cei
care predică, care îi învaţă pe alţii sau care consiliază, mai ales dacă
se vor afla în comunităţi în care există nevoia stringentă a unui mate- Când ne referim la demoni există două erori opuse şi
rial practic, sistematic, scris cu claritate. egale în care rasa noastră poate cădea. Una dintre erori este
Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să folosească materialul de să ne îndoim de existenţa demonilor, iar cealaltă este de a
faţă pentru a vă ajuta să cunoaşteţi adevărul care vă va face liberi crede şi de a manifesta un interes exagerat şi nesănătos în
privinţa lor.
„pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume“ C.S. Lewis
(1 Ioan, 4:4).

12

Razboiul invizibil - POD.indd 7 31.08.2011 15:30:16


Introducere
care le va putea folosi în viitor. Predicatorii, învăţătorii şi studenţii de
seminare vor găsi acest material util. Unii cititori vor prefera să treacă
direct la citirea capitolelor, dar speranţa mea este ca prezentarea
schematică şi conţinutul cărţii să slujească la aplicarea sistematică a
adevărului Cuvântului lui Dumnezeu despre acest subiect cu efecte
benefice asupra vieţilor lor. Am avut privilegiul de a prezenta învăţă-
tura din această carte în multe părţi din ţară şi am văzut ce poate face Sectiunea
, 1
Dumnezeu atunci când înţelegem care este poziţia noastră în Cristos,
când ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu şi când ştim care
este sensul expresiei: „orice gând îl facem rob ascultării de Hristos“
Razboiul spiritual nivelul 1

)
(1 Corinteni, 10:5).
Capitolele din fiecare secţiune vor urma modelul tradiţional al
prezentării învăţăturii creştine, prin folosirea unor ilustraţii şi prin Ce trebuie sa stie
, fiecare credincios

)
sugerarea unor aplicaţii practice. Dorinţa mea este să pun la dispo-
ziţia trupului lui Cristos un material personal, direct, corect din punct
de vedere biblic, interesant şi, mai presus de orice, util din punct de
vedere spiritual. De asemenea, sper ca structura cărţii să-i ajute pe cei
care predică, care îi învaţă pe alţii sau care consiliază, mai ales dacă
se vor afla în comunităţi în care există nevoia stringentă a unui mate- Când ne referim la demoni există două erori opuse şi
rial practic, sistematic, scris cu claritate. egale în care rasa noastră poate cădea. Una dintre erori este
Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să folosească materialul de să ne îndoim de existenţa demonilor, iar cealaltă este de a
faţă pentru a vă ajuta să cunoaşteţi adevărul care vă va face liberi crede şi de a manifesta un interes exagerat şi nesănătos în
privinţa lor.
„pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume“ C.S. Lewis
(1 Ioan, 4:4).

12

Razboiul invizibil - POD.indd 7 31.08.2011 15:30:16


5. Trebuie să învăţăm să îmbrăcăm toată armura lui Dumne-

1
zeu pentru a experimenta în viaţa de zi cu zi victoria pe care
o avem deja.

„De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi
împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi
biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul,
De ce trebuie sa luptam?

)
îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu
râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul
credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui
rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cu- Viaţa este o luptă grea, un conflict, o confruntare cu princi-
vântul lui Dumnezeu“ (Efeseni, 6:13-17). piul răului, corp la corp. Fiecare centimetru pătrat este disputat.

Florence Nightingale

Avertismentele prietenilor, mentorilor şi ale conducătorilor bise-


ricii Santa Cruz Bible Church nu au fost zadarnice. Mai multe inci-
dente din primul an m-au convins că eram prinşi într-adevăr într-un
conflict spiritual.
Nu voi uita niciodată sunetele bizare care veneau din spatele sălii,
într-o duminică după-amiaza în timp ce predicam. Curând au deve-
nit altceva decât nişte sunete stranii. Un bărbat înainta pe culoar stri-
gând şi vociferând. Am continuat să predic, sperând că oamenii de
ordine vor putea stăpâni situaţia. Nu s-a întâmplat aşa, el a reuşit să
se apropie de mine şi ochii noştri s-au întâlnit. Ochii lui erau cuprinşi
de o sălbăticie care cu greu s-ar putea descrie. Pe lângă faptul că a
deranjat programul şi mi-a întrerupt predica, a făcut o scenă pe care
23
numai cei care au asistat la ea o pot crede. Şocant pentru mine a fost
faptul că membrii bisericii nu au manifestat surprindere.
Incidente de acest gen au mai avut loc. Trei sau patru dintre oa-
menii de ordine au reuşit să-l stăpânească înainte ca să mă atingă şi,

Razboiul invizibil - POD.indd 12 31.08.2011 15:30:20


Razboiul invizibil De ce trebuie sa luptam?

)
)
)
mai târziu într-o întâlnire de analiză a ceea ce s-a întâmplat, am aflat impulsul să ne aruncăm în luptă cu propriile capacităţi pentru că nu
că el era demonizat, fapt pe care-l bănuisem dinainte. Din gura lui au va fi nevoie să fugim atunci când ne vom da seama cât de mult sun-
ţâşnit în acea seară blasfemii îndreptate către Dumnezeu, către bise- tem depăşiţi ca forţă de luptă. Există o putere disponibilă nouă, care
rică şi chiar către mesajul meu şi a fost nevoie de trei sau patru bărbaţi este cea mai mare din univers. Singura cale de a învinge în acest
pentru a-l stăpâni şi a-l scoate din sală. Chiar dacă înainte nu aş fi război este să fim tari în Domnul, în puterea despre care Pavel ne
crezut în realitatea războiului spiritual, acum cred cu siguranţă. asigură în mod repetat în Efeseni că este deja a noastră.
Introducerea mea în acest domeniu a fost de neuitat. Această poruncă generală de a fi tari prin puterea lui Dumnezeu se
Acesta este doar un exemplu din multe alte realităţi ale războiului aplică tuturor credincioşilor din toate timpurile. Observaţi cuvântul
invizibil. Veţi citi multe exemple în această carte din perioada poruncă. Nu este vorba de o alternativă a creştinului. Nu există niciun
petrecută în Santa Cruz, pentru că acolo războiul invizibil este mult
indiciu în acest pasaj şi în niciun alt pasaj din Noul Testament că putem
mai vizibil. Dar el se dezlănţuie cu înverşunare pe întreaga planetă.
evita lupta, decât cu preţul suferinţei sau al pierderii binecu-
Cu toate că se desfăşoară în spatele cortinei, în casa, în biserica şi în
comunitatea noastră, el este, de fapt, un conflict violent între două vântării substanţiale promise. Gramatical, această poruncă este la
împărăţii. Noi ne aflăm în tabăra victorioasă, dar trebuie să fim con- imperativ şi la pasiv şi dovedeşte că este o chestiune de ascultare, dar
ştienţi de realitatea războiului. Trebuie să înţelegem războiul spiritual. este o ascultare pasivă, adică trebuie să permitem ca altcineva să facă
Efeseni, 6:10-20, conţine învăţătura centrală a întregului Nou ceva pentru noi.
Testament despre războiul spiritual şi începe cu două porunci: „întă- Dacă mi se permite să parafrazez acest verset, el ar fi: „Permiteţi să
riţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui“ şi „Îmbrăcaţi-vă cu toată fiţi întăriţi permanent prin puterea care vă stă deja la dispoziţie în pozi-
armătura lui Dumnezeu.“ ţia nouă din Cristos şi în relaţia nouă cu Cristos.“ Dacă vom analiza
semnificaţia cuvântului putere, vom afla că este traducerea cuvântului
Porunca generală: „întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei grecesc din care provine cuvântul dinamită. Este aceeaşi putere care
Lui“ (versetul 10) L-a înviat pe Isus din morţi şi care acum locuieşte în noi. Poate că este
Oamenii care află deodată că sunt prinşi în mijlocul unui conflict nevoie de puţin timp pentru ca întreaga semnificaţie a cuvântului să
cosmic aleg de obicei una din cele două reacţii extreme: fuga sau pătrundă în mintea noastră, dar este necesar să pătrundă. Este chiar
lupta. Cei care fug reacţionează aşa pentru că nu cred că sunt capa- baza victoriei noastre în această luptă. Bisericile, familiile, relaţiile şi
bili să lupte. Cei care sunt gata să se arunce în luptă simt că sunt profesiile noastre vor fi lipsite de un aspect absolut vital dacă nu
suficient de puternici pentru a face faţă. Efeseni, 6, conţine un înţelegem acest adevăr. Trebuie să-I permitem lui Dumnezeu să dez-
răspuns pentru ambele reacţii extreme: fii tare prin puterea lui volte vieţile noastre astfel încât puterea care ne e pusă la dispoziţie prin
Dumnezeu. noua relaţie pe care o avem cu El să ne dea tăria de a învinge.
Poate că nu cunoaştem prea multe detalii despre această bătălie
atunci când aflăm pentru prima dată despre existenţa ei, dar cel puţin Porunca specifică: „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dum-
24 25
vom afla că nu suntem în stare să acumulăm singuri suficientă pu- nezeu“ (versetul 11)
tere pentru luptă. Este o veste bună în cazul în care dorim să evităm
lupta din cauza slăbiciunii noastre pentru că puterea noastră (sau lipsa A doua poruncă ne învaţă cum să o împlinim pe prima. Este o
ei) nu constituie esenţa problemei. Este o veste bună şi dacă simţim poruncă specifică. Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura lui

Razboiul invizibil - POD.indd 13 31.08.2011 15:30:20


Razboiul invizibil De ce trebuie sa luptam?

)
)
)
mai târziu într-o întâlnire de analiză a ceea ce s-a întâmplat, am aflat impulsul să ne aruncăm în luptă cu propriile capacităţi pentru că nu
că el era demonizat, fapt pe care-l bănuisem dinainte. Din gura lui au va fi nevoie să fugim atunci când ne vom da seama cât de mult sun-
ţâşnit în acea seară blasfemii îndreptate către Dumnezeu, către bise- tem depăşiţi ca forţă de luptă. Există o putere disponibilă nouă, care
rică şi chiar către mesajul meu şi a fost nevoie de trei sau patru bărbaţi este cea mai mare din univers. Singura cale de a învinge în acest
pentru a-l stăpâni şi a-l scoate din sală. Chiar dacă înainte nu aş fi război este să fim tari în Domnul, în puterea despre care Pavel ne
crezut în realitatea războiului spiritual, acum cred cu siguranţă. asigură în mod repetat în Efeseni că este deja a noastră.
Introducerea mea în acest domeniu a fost de neuitat. Această poruncă generală de a fi tari prin puterea lui Dumnezeu se
Acesta este doar un exemplu din multe alte realităţi ale războiului aplică tuturor credincioşilor din toate timpurile. Observaţi cuvântul
invizibil. Veţi citi multe exemple în această carte din perioada poruncă. Nu este vorba de o alternativă a creştinului. Nu există niciun
petrecută în Santa Cruz, pentru că acolo războiul invizibil este mult
indiciu în acest pasaj şi în niciun alt pasaj din Noul Testament că putem
mai vizibil. Dar el se dezlănţuie cu înverşunare pe întreaga planetă.
evita lupta, decât cu preţul suferinţei sau al pierderii binecu-
Cu toate că se desfăşoară în spatele cortinei, în casa, în biserica şi în
comunitatea noastră, el este, de fapt, un conflict violent între două vântării substanţiale promise. Gramatical, această poruncă este la
împărăţii. Noi ne aflăm în tabăra victorioasă, dar trebuie să fim con- imperativ şi la pasiv şi dovedeşte că este o chestiune de ascultare, dar
ştienţi de realitatea războiului. Trebuie să înţelegem războiul spiritual. este o ascultare pasivă, adică trebuie să permitem ca altcineva să facă
Efeseni, 6:10-20, conţine învăţătura centrală a întregului Nou ceva pentru noi.
Testament despre războiul spiritual şi începe cu două porunci: „întă- Dacă mi se permite să parafrazez acest verset, el ar fi: „Permiteţi să
riţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui“ şi „Îmbrăcaţi-vă cu toată fiţi întăriţi permanent prin puterea care vă stă deja la dispoziţie în pozi-
armătura lui Dumnezeu.“ ţia nouă din Cristos şi în relaţia nouă cu Cristos.“ Dacă vom analiza
semnificaţia cuvântului putere, vom afla că este traducerea cuvântului
Porunca generală: „întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei grecesc din care provine cuvântul dinamită. Este aceeaşi putere care
Lui“ (versetul 10) L-a înviat pe Isus din morţi şi care acum locuieşte în noi. Poate că este
Oamenii care află deodată că sunt prinşi în mijlocul unui conflict nevoie de puţin timp pentru ca întreaga semnificaţie a cuvântului să
cosmic aleg de obicei una din cele două reacţii extreme: fuga sau pătrundă în mintea noastră, dar este necesar să pătrundă. Este chiar
lupta. Cei care fug reacţionează aşa pentru că nu cred că sunt capa- baza victoriei noastre în această luptă. Bisericile, familiile, relaţiile şi
bili să lupte. Cei care sunt gata să se arunce în luptă simt că sunt profesiile noastre vor fi lipsite de un aspect absolut vital dacă nu
suficient de puternici pentru a face faţă. Efeseni, 6, conţine un înţelegem acest adevăr. Trebuie să-I permitem lui Dumnezeu să dez-
răspuns pentru ambele reacţii extreme: fii tare prin puterea lui volte vieţile noastre astfel încât puterea care ne e pusă la dispoziţie prin
Dumnezeu. noua relaţie pe care o avem cu El să ne dea tăria de a învinge.
Poate că nu cunoaştem prea multe detalii despre această bătălie
atunci când aflăm pentru prima dată despre existenţa ei, dar cel puţin Porunca specifică: „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dum-
24 25
vom afla că nu suntem în stare să acumulăm singuri suficientă pu- nezeu“ (versetul 11)
tere pentru luptă. Este o veste bună în cazul în care dorim să evităm
lupta din cauza slăbiciunii noastre pentru că puterea noastră (sau lipsa A doua poruncă ne învaţă cum să o împlinim pe prima. Este o
ei) nu constituie esenţa problemei. Este o veste bună şi dacă simţim poruncă specifică. Trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armura lui

Razboiul invizibil - POD.indd 13 31.08.2011 15:30:20


Razboiul invizibil De ce trebuie sa luptam?

)
)
Dumnezeu pentru a deveni puternici sau, conform traducerii literale, Motivul poruncilor: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii
pentru a rămâne tari pe poziţie. Cum? Îmbrăcându-ne repetat şi con- şi sângelui“ (versetul 12)
tinuu cu protecţia spirituală pe care ne-a dat-o Dumnezeu.
Verbul din această poruncă diferă puţin de verbul din prima po- Efesenii nu trăiau înconjuraţi de vid. A existat un motiv pentru care
runcă. Timpul lui se referă la un moment specific şi transmite ideea Pavel le-a dat instrucţiuni. Probabil că în relaţiile lor existau probleme
de urgenţă. Nu dispunem de suficient timp pentru a ne gândi pe înde- sau circumstanţe negative. Poate că sufereau din pricina persecuţiei
exercitate de autorităţi sau de închinătorii la zeii şi zeiţele păgâne. Nu
lete dacă vrem sau nu să participăm la acest război, ci suntem
ştim cu exactitate, dar nu acesta este motivul pentru care Pavel îi
implicaţi în el, fie că ne dăm seama de acest lucru, fie că nu. De aseme-
îndeamnă să se întărească şi să îmbrace armura lui Dumnezeu. Adevă-
nea, verbul mai semnifică şi faptul că trebuie să facem ceva pentru
rata problemă se petrecea în spatele scenei. Efesenii erau prinşi într-o
noi înşine şi nu doar o singură dată şi apoi să trăim cu impresia că nu
luptă intensă, pe viaţă şi pe moarte cu fiinţe rele supranaturale.
mai este nevoie. Stilul de viaţă caracterizat de îmbrăcarea armurii lui Acesta este sensul cuvântului luptă. Este o încleştare corp la corp,
Dumnezeu implică eforturi consecvente şi multiple. Va trebui să asemănătoare celei din Grecia antică în care cei doi se luptau până
trăim o astfel de viaţă din cauza a ceea ce ni se poate întâmpla dacă când unul dintre ei îl ţintuia la pământ pe celălalt. Era nevoie de
nu procedăm aşa: renunţarea la beneficiile poziţiei noastre în Cristos eforturi şi de concentrare permanentă. Când Pavel a ales acest cuvânt
atunci când suntem bombardaţi de atacurile menite să ne distrugă şi în Efeseni, el a arătat clar că nu scrie despre circumstanţele lor exterioare
să ne facă ineficienţi pentru lucrarea Împărăţiei. şi nici despre oameni. Bătălia se poate manifesta în circumstanţe
Nu este vorba de un supliment rezervat doar creştinilor „de lux“. exterioare, în politica dusă de autorităţile oraşului, în persecuţie şi în
Maşinaţiile Diavolului ne vizează pe fiecare. Ele sunt orchestrate comportamente rele, dar sursa reală nu era carnea şi sângele. Bătălia
într-o manieră în care să ne simţim ispitiţi, amăgiţi, îndepărtaţi de era „împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
Dumnezeu, să credem adevăruri doar pe jumătate sau neadevăruri şi acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile
să fim atraşi spre urmărirea unor lucruri bune prin metode greşite, în cereşti“ (versetul 12). Este un război invizibil.
Această listă a puterilor spirituale implică ierarhie şi organizare. La
momente nepotrivite sau spre persoane nepotrivite. Cuvântul strategii
fel cum există generali şi soldaţi, precum şi multe alte grade în struc-
provine dintr-un cuvânt grecesc folosit de Pavel care se poate traduce
turile militare umane, se pare că şi puterile demonice sunt gradate con-
prin „plan, maşinaţie, intrigă, complot“. Acesta poate înseamna că
form rolului şi puterii lor. Am auzit mărturii în care activitatea demonică a
ispitele nu sunt la voia întâmplării şi modul fals de a gândi care ne
fost prezentată în mod mai detaliat decât o prezintă Biblia, stabilind
ispiteşte nu este rezultatul hazardului. Minciunile auzite, conflictele ierarhii precise şi atribuind domenii specifice diverşilor demoni. Sunt
cu ceilalţi, poftele care ne devorează energia atunci când suntem mai speculaţii interesante, dar nu sunt decât speculaţii. Scriptura nu prezintă
26 vulnerabili, toate acestea fac parte dintr-un plan menit să ne tran- detalii despre acest subiect. Dar, deşi Biblia nu ne spune cum operează 27
sforme în victime ale războiului invizibil. Ele sunt bine organizate, aceste numeroase structuri de putere, ea recunoaşte existenţa acestor
sunt lovituri sub centură cu scopul de a-i neutraliza pe cei pe care adversari răi care poartă războiul din domeniul spiritual şi este foarte
Dumnezeu i-a umplut cu puterea Sa extraordinară. clară în această privinţă: aici se desfăşoară lupta noastră.

Razboiul invizibil - POD.indd 14 31.08.2011 15:30:21


Razboiul invizibil De ce trebuie sa luptam?

)
)
Dumnezeu pentru a deveni puternici sau, conform traducerii literale, Motivul poruncilor: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii
pentru a rămâne tari pe poziţie. Cum? Îmbrăcându-ne repetat şi con- şi sângelui“ (versetul 12)
tinuu cu protecţia spirituală pe care ne-a dat-o Dumnezeu.
Verbul din această poruncă diferă puţin de verbul din prima po- Efesenii nu trăiau înconjuraţi de vid. A existat un motiv pentru care
runcă. Timpul lui se referă la un moment specific şi transmite ideea Pavel le-a dat instrucţiuni. Probabil că în relaţiile lor existau probleme
de urgenţă. Nu dispunem de suficient timp pentru a ne gândi pe înde- sau circumstanţe negative. Poate că sufereau din pricina persecuţiei
exercitate de autorităţi sau de închinătorii la zeii şi zeiţele păgâne. Nu
lete dacă vrem sau nu să participăm la acest război, ci suntem
ştim cu exactitate, dar nu acesta este motivul pentru care Pavel îi
implicaţi în el, fie că ne dăm seama de acest lucru, fie că nu. De aseme-
îndeamnă să se întărească şi să îmbrace armura lui Dumnezeu. Adevă-
nea, verbul mai semnifică şi faptul că trebuie să facem ceva pentru
rata problemă se petrecea în spatele scenei. Efesenii erau prinşi într-o
noi înşine şi nu doar o singură dată şi apoi să trăim cu impresia că nu
luptă intensă, pe viaţă şi pe moarte cu fiinţe rele supranaturale.
mai este nevoie. Stilul de viaţă caracterizat de îmbrăcarea armurii lui Acesta este sensul cuvântului luptă. Este o încleştare corp la corp,
Dumnezeu implică eforturi consecvente şi multiple. Va trebui să asemănătoare celei din Grecia antică în care cei doi se luptau până
trăim o astfel de viaţă din cauza a ceea ce ni se poate întâmpla dacă când unul dintre ei îl ţintuia la pământ pe celălalt. Era nevoie de
nu procedăm aşa: renunţarea la beneficiile poziţiei noastre în Cristos eforturi şi de concentrare permanentă. Când Pavel a ales acest cuvânt
atunci când suntem bombardaţi de atacurile menite să ne distrugă şi în Efeseni, el a arătat clar că nu scrie despre circumstanţele lor exterioare
să ne facă ineficienţi pentru lucrarea Împărăţiei. şi nici despre oameni. Bătălia se poate manifesta în circumstanţe
Nu este vorba de un supliment rezervat doar creştinilor „de lux“. exterioare, în politica dusă de autorităţile oraşului, în persecuţie şi în
Maşinaţiile Diavolului ne vizează pe fiecare. Ele sunt orchestrate comportamente rele, dar sursa reală nu era carnea şi sângele. Bătălia
într-o manieră în care să ne simţim ispitiţi, amăgiţi, îndepărtaţi de era „împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
Dumnezeu, să credem adevăruri doar pe jumătate sau neadevăruri şi acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile
să fim atraşi spre urmărirea unor lucruri bune prin metode greşite, în cereşti“ (versetul 12). Este un război invizibil.
Această listă a puterilor spirituale implică ierarhie şi organizare. La
momente nepotrivite sau spre persoane nepotrivite. Cuvântul strategii
fel cum există generali şi soldaţi, precum şi multe alte grade în struc-
provine dintr-un cuvânt grecesc folosit de Pavel care se poate traduce
turile militare umane, se pare că şi puterile demonice sunt gradate con-
prin „plan, maşinaţie, intrigă, complot“. Acesta poate înseamna că
form rolului şi puterii lor. Am auzit mărturii în care activitatea demonică a
ispitele nu sunt la voia întâmplării şi modul fals de a gândi care ne
fost prezentată în mod mai detaliat decât o prezintă Biblia, stabilind
ispiteşte nu este rezultatul hazardului. Minciunile auzite, conflictele ierarhii precise şi atribuind domenii specifice diverşilor demoni. Sunt
cu ceilalţi, poftele care ne devorează energia atunci când suntem mai speculaţii interesante, dar nu sunt decât speculaţii. Scriptura nu prezintă
26 vulnerabili, toate acestea fac parte dintr-un plan menit să ne tran- detalii despre acest subiect. Dar, deşi Biblia nu ne spune cum operează 27
sforme în victime ale războiului invizibil. Ele sunt bine organizate, aceste numeroase structuri de putere, ea recunoaşte existenţa acestor
sunt lovituri sub centură cu scopul de a-i neutraliza pe cei pe care adversari răi care poartă războiul din domeniul spiritual şi este foarte
Dumnezeu i-a umplut cu puterea Sa extraordinară. clară în această privinţă: aici se desfăşoară lupta noastră.

Razboiul invizibil - POD.indd 14 31.08.2011 15:30:21


Razboiul invizibil De ce trebuie sa luptam?

)
)
)
Mulţi oameni din secolul al XXI-lea sunt reticienţi faţă de acest Aplicaţie personală: care este situaţia?
adevăr şi pun la îndoială validitatea acestei concepţii despre viaţă. În
fond, sună cam ciudat în această epocă modernă şi tehnologică. Dacă Sunt persoane care aprobă ceea ce au citit până acum, dar sunt şi
la o întâlnire publică am vorbi despre Diavolul şi demonii săi, ne persoane care se îndoiesc de existenţa unor oameni demonizaţi care fac
putem aştepta la priviri neîncrezătoare şi la râsete. Nu vom fi luaţi în scandal în biserică sau a vocilor demonice care se exprimă prin ei. Nu
serios. Efesenii nu aveau însă astfel de rezerve. Ei au văzut puterea mulţi dintre noi au fost martori la astfel de manifestări în bisericile şi
demonică. Toţi ştiau despre ea. Întrebarea pentru ei, ca şi pentru noi, în comunităţile noastre şi de aceea sunt şi persoane care cred că există
în cazul în care este acceptată concepţia biblică despre viaţă, nu este o altă explicaţie, mai potrivită decât demonii. Vă asigur însă că există
dacă aceste entităţi rele există sau nu, ci cum trebuie să reacţionăm lucruri pe care psihologia, sociologia şi biologia nu le pot explica. Există
faţă de ele. Pavel i-a învăţat pe efeseni strategia lui Dumnezeu de a realităţi spirituale pe care fiecare credincios le va înfrunta sau va fi
înfrunta o realitate a cărei existenţă ei o recunoşteau. învins de ele şi numai o înţelegere temeinică a armurii noastre spiritu-
ale ne poate pregăti pentru confruntarea cu aceste realităţi.
Concepţia noastră sofisticată despre lume şi viaţă poate fi un
Înainte de a ne ocupa de valoarea armurii spirituale, vom vorbi
impediment pentru noi în situaţiile cu care ne confruntăm. Pornim de
despre existenţa a cinci adevăruri fundamentale pe care trebuie să le
la ideea că problema o constituie partenerul de viaţă, copilul, şeful,
credem cu toată convingerea. Înţelegerea rolului protecţiei asigurate de
politica, boala sau situaţia. Aceste simptome sunt uşor de observat şi
Dumnezeu nu ne va ajuta prea mult dacă nu înţelegem mai întâi moti-
nu vreau să afirm că nu sunt importante. Dar ele sunt doar simptome,
vul pentru care avem nevoie de ea. Dacă ochii noştri nu sunt încă
nu sursele problemelor. În spatelor multor lucruri pe care le vedem
deschişi pentru a vedea ceea ce se petrece în spatele cortinei în contex-
există cel mai mare duşman care vrea să ne distrugă viaţa.
tul vieţii noastre înnoite în Cristos, dacă suntem încă sceptici cu privire
Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit în această privinţă şi să nu
la întreaga problemă, atunci trebuie să ne aşteptăm să fim loviţi din
credeţi că neg responsabilitatea personală. Cu toţii luăm decizii.
plin de conflictul care se desfăşoară cu toată violenţa în jurul nostru.
Uneori consecinţele sunt grave. Nu-l putem acuza întotdeauna pe
duşman de toate dificultăţile prin care trecem. Nu tot ce se întâmplă În viaţa ta
este rezultatul planurilor demonice. Dar totul poate fi exploatat de
către forţele demonice. C.S. Lewis a remarcat că pericolul este acela  Simţim câteodată că suntem prinşi într-o bătălie spirituală?
de a pune un accent prea mare sau prea mic pe Satan. În cazul multor Dacă da, când?
 La ce ne gândim atunci când cineva ne vorbeşte despre „răz-
oameni contemporani, accentul este prea mic.
Realitatea este că vom fi asaltaţi. Vom fi obligaţi să rezistăm ata- boiul spiritual“?
 Care este tendinţa noastră naturală într-un conflict: fuga sau lupta?
curilor duşmanului lui Dumnezeu. Pavel ne-a avertizat că vom avea
 Subminează acestă tendinţă puterea lui Dumnezeu din viaţa
o călătorie cu multe zdruncinături, aşa că va fi nevoie să ne punem
28 noastră? Dacă da, cum? 29
centurile de siguranţă şi să ne luăm rolul în serios. Prima noastră  Am făcut legătura dintre un păcat care ne atacă sau dintre un
responsabilitate este să recunoaştem că bătălia este reală, cea de-a conflict nerezolvat şi războiul spiritual?
doua este să depindem de puterea lui Dumnezeu iar a treia este să  Cum ne ajută cunoaşterea faptului că puterea care se află în

folosim mijloacele de protecţie oferite de Dumnezeu. noi este aceeaşi putere care L-a înviat pe Cristos?

Razboiul invizibil - POD.indd 15 31.08.2011 15:30:21


Razboiul invizibil De ce trebuie sa luptam?

)
)
)
Mulţi oameni din secolul al XXI-lea sunt reticienţi faţă de acest Aplicaţie personală: care este situaţia?
adevăr şi pun la îndoială validitatea acestei concepţii despre viaţă. În
fond, sună cam ciudat în această epocă modernă şi tehnologică. Dacă Sunt persoane care aprobă ceea ce au citit până acum, dar sunt şi
la o întâlnire publică am vorbi despre Diavolul şi demonii săi, ne persoane care se îndoiesc de existenţa unor oameni demonizaţi care fac
putem aştepta la priviri neîncrezătoare şi la râsete. Nu vom fi luaţi în scandal în biserică sau a vocilor demonice care se exprimă prin ei. Nu
serios. Efesenii nu aveau însă astfel de rezerve. Ei au văzut puterea mulţi dintre noi au fost martori la astfel de manifestări în bisericile şi
demonică. Toţi ştiau despre ea. Întrebarea pentru ei, ca şi pentru noi, în comunităţile noastre şi de aceea sunt şi persoane care cred că există
în cazul în care este acceptată concepţia biblică despre viaţă, nu este o altă explicaţie, mai potrivită decât demonii. Vă asigur însă că există
dacă aceste entităţi rele există sau nu, ci cum trebuie să reacţionăm lucruri pe care psihologia, sociologia şi biologia nu le pot explica. Există
faţă de ele. Pavel i-a învăţat pe efeseni strategia lui Dumnezeu de a realităţi spirituale pe care fiecare credincios le va înfrunta sau va fi
înfrunta o realitate a cărei existenţă ei o recunoşteau. învins de ele şi numai o înţelegere temeinică a armurii noastre spiritu-
ale ne poate pregăti pentru confruntarea cu aceste realităţi.
Concepţia noastră sofisticată despre lume şi viaţă poate fi un
Înainte de a ne ocupa de valoarea armurii spirituale, vom vorbi
impediment pentru noi în situaţiile cu care ne confruntăm. Pornim de
despre existenţa a cinci adevăruri fundamentale pe care trebuie să le
la ideea că problema o constituie partenerul de viaţă, copilul, şeful,
credem cu toată convingerea. Înţelegerea rolului protecţiei asigurate de
politica, boala sau situaţia. Aceste simptome sunt uşor de observat şi
Dumnezeu nu ne va ajuta prea mult dacă nu înţelegem mai întâi moti-
nu vreau să afirm că nu sunt importante. Dar ele sunt doar simptome,
vul pentru care avem nevoie de ea. Dacă ochii noştri nu sunt încă
nu sursele problemelor. În spatelor multor lucruri pe care le vedem
deschişi pentru a vedea ceea ce se petrece în spatele cortinei în contex-
există cel mai mare duşman care vrea să ne distrugă viaţa.
tul vieţii noastre înnoite în Cristos, dacă suntem încă sceptici cu privire
Vă rog să nu mă înţelegeţi greşit în această privinţă şi să nu
la întreaga problemă, atunci trebuie să ne aşteptăm să fim loviţi din
credeţi că neg responsabilitatea personală. Cu toţii luăm decizii.
plin de conflictul care se desfăşoară cu toată violenţa în jurul nostru.
Uneori consecinţele sunt grave. Nu-l putem acuza întotdeauna pe
duşman de toate dificultăţile prin care trecem. Nu tot ce se întâmplă În viaţa ta
este rezultatul planurilor demonice. Dar totul poate fi exploatat de
către forţele demonice. C.S. Lewis a remarcat că pericolul este acela  Simţim câteodată că suntem prinşi într-o bătălie spirituală?
de a pune un accent prea mare sau prea mic pe Satan. În cazul multor Dacă da, când?
 La ce ne gândim atunci când cineva ne vorbeşte despre „răz-
oameni contemporani, accentul este prea mic.
Realitatea este că vom fi asaltaţi. Vom fi obligaţi să rezistăm ata- boiul spiritual“?
 Care este tendinţa noastră naturală într-un conflict: fuga sau lupta?
curilor duşmanului lui Dumnezeu. Pavel ne-a avertizat că vom avea
 Subminează acestă tendinţă puterea lui Dumnezeu din viaţa
o călătorie cu multe zdruncinături, aşa că va fi nevoie să ne punem
28 noastră? Dacă da, cum? 29
centurile de siguranţă şi să ne luăm rolul în serios. Prima noastră  Am făcut legătura dintre un păcat care ne atacă sau dintre un
responsabilitate este să recunoaştem că bătălia este reală, cea de-a conflict nerezolvat şi războiul spiritual?
doua este să depindem de puterea lui Dumnezeu iar a treia este să  Cum ne ajută cunoaşterea faptului că puterea care se află în

folosim mijloacele de protecţie oferite de Dumnezeu. noi este aceeaşi putere care L-a înviat pe Cristos?

Razboiul invizibil - POD.indd 15 31.08.2011 15:30:21