Sunteți pe pagina 1din 5

Conf.dr.ing.

Lucian PETRESCU CURS 3

~ CURS 3 ~
I.7. Teoremele de transfigurare a circuitelor electrice
A. Echivalența surselor reale de energie
O sursă reală de energie admite două scheme echivalente: una ca sursă
reală de tensiune și alta ca sursă reală de curent.
 E
I G  G  U  J  R
U  E  R  I  I G  U  G  E   sau 
 J G  E G  1
 R

Fig. 1.16. Echivalarea dintre sursele reale de energie

B. Transfigurarea serie
Fie n laturi active conectate în serie (astfel încât să fie parcurse de același
curent).

Fig. 1.17. Conectarea a n laturi în serie

Ecuațiile de funcționare ale circuitului sunt:


I1  I2  ...  I n  I s
(1.54)
U1 U 2  ...  U k U s U

Folosind ecuația caracteristică a laturii pentru a exprima tensiunea Uk și


însumându-le, se obține:
n n n n n
U   U k   Rk  I k   E k  (  Rk )  I   E k (1.55)
k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

Ecuația laturii echivalente este:


 n

 S  Rk
R 
 k 1
U  RS  I  E S   n
(1.56)
E  E
 S k 1
k

- 14 -
Electrotehnică Facultatea de Transporturi

→ teoreme divizorului de tensiune: stabilește modul în care se distribuie


tensiunea aplicată unei conexiuni serie de rezistoare.

Fig. 1.18. Regula divizorului de tensiune pentru n rezistoare înseriate


U R
U k  Rk  Ik  Rk   n k U (1.57)
RS
 Rk k 1

C. Transfigurarea paralel
Când conectăm n laturi active între aceleași două noduri, astfel încât să
aibă aceeași tensiune la borne, se obține conexiunea paralel.

Fig. 1.19. Conectarea a n laturi în paralel

Ecuațiile de funcționare ale circuitului sunt:

U 1 U 2  ...  U n  U
(1.58)
I1  I2  ...  In  I  I p

Folosind ecuația caracteristică a laturii pentru a exprima tensiunea Ik și


însumându-le, se obține:
n n n n n
I   I k   G k  U k   Gk  E k  (  Gk )  U   Gk  E k (1.59)
k 1 k 1 k 1 k 1 k 1
Ecuația laturii echivalente este:
 n
1 n

 P  k
G  G sau   RK
RP k 1
 k 1

 n
I  GP  U  EP  GP    Gk  E k
E  k 1
(1.60)

 P n
k 1
Gk

- 15 -
Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 3

→ teoreme divizorului de curent: stabilește modul în care se distribuie curentul în


rezistoarele conectate în paralel.

Fig. 1.20. Regula divizorului de curent pentru n rezistoare în paralel

1
U RP  I R
Ik    n k I (1.61)
Rk Rk 1
j 1 R j

D. Transfigurarea stea – triunghi


Conexiunea stea reprezintă conectarea celor trei (n) rezistențe într-un punct
comun, numit neutru. Conexiunea triunghi (poligon) reprezintă conectarea
începutului fiecărei rezistențe la sfârșitul celei anterioare.

Fig. 1.21. Conexiunea stea, respectiv triunghi pentru rezistoare

 
R1R2 R12  R31
R12   R1  R2 R1 
R3 R12  R23  R31
RR R23  R12
R23  2 3  R2  R3 R2  (1.62)
R1 R12  R23  R31
RR R31  R23
R31  3 1  R3  R1 R3 
R2 R12  R23  R31
I.8. Metoda superpoziției (teorema suprapunerii efectelor)
Într-un circuit electric liniar cu n surse independente, din care nE surse de
tensiune și nJ surse de curent, intensitatea curentului electric (tensiunea

- 16 -
Electrotehnică Facultatea de Transporturi

electrică) prin orice latură este suma algebrică a intensităților curenților


(tensiunilor electrice) pe care i-ar (le-ar) stabili în acea latură fiecare dintre surse,
dacă s-ar afla singură în circuit, celelalte surse fiind pasivizate.
nE nj
I   k  E k    j  J j
k 1 j 1
nE nj
(1.63)
U    k  E k   j  J j
k 1 j 1

Pasivizarea surselor independente constă în înlocuirea lor cu rezistențele


interne: sursa ideală de tensiune are rezistența zero, iar sursa ideală de curent
are rezistența infinit.

Fig. 1.22. Pasivizarea surselor ideale de energie

I.9. Teorema transferului maxim de putere


Fie un circuit dipolar activ (fig. 1.23), reprezentat sub forma unui generator
echivalent de tensiune. Să se determine condițiile pe care trebuie să le satisfacă
rezistorul de sarcină care, conectat între bornele A și B să permită transfer maxim
de putere la borne.

Fig. 1.23. Circuitul echivalent pentru teorema transferului maxim de putere

Puterea debitată de dipol la bornele A-B este egală cu cea absorbită de


rezistor:
PC  U ab  I ab  Rs  I ab
2

Reprezentând dipolul cu schema echivalentă serie, se exprimă curentul cu


relația:
U ABO
Iab 
R ABO  Rs
U 2ABO
Atunci puterea consumată devine: PC  Rs
(R ABO  Rs )2

- 17 -
Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 3

Condiția de maxim a puterii rezultă din:


PC U 2 (R  Rs )  2U 2ABO Rs (R ABO  Rs )
 0  ABO ABO 0 
Rs (R ABO  Rs )2
(R ABO  Rs )2  2Rs (R ABO  Rs )  0 
(R ABO  Rs )(R ABO  Rs )  0 

RABO  Rs
Așadar, transferul maxim de putere se realizează atunci când rezistența de
sarcină este egală cu rezistența echivalentă a dipolului liniar activ.
U 2ABO
În această situație puterea devine: Pmax  .
4R ABO
Puterea debitată de sursă este:
U ABO U 2ABO
Pg  U ABO  I ab  U ABO   .
R ABO  R s R ABO  R s
În figura 1.24 sunt reprezentate variațiile puterii generate și a puterii
consumate în raport cu valoarea rezistenței de sarcină.

Fig. 1.24. Variațiile puterii consumate și a puterii Fig. 1.25. Variația randamentului în funcție
generate în funcție de valoarea lui Rs de valoarea lui Rs

Atunci randamentul transferului de putere este:


PC U 2ABO R R Rs
  Rs   ABO2 s 
Pg (R ABO  Rs )2
U ABO R ABO  Rs

În figura 1.25. este reprezentată variația randamentului în raport cu


valoarea rezistenței de sarcină.
Pentru transfer maxim de putere (Rs = RABO): η = 0,5.

- 18 -