Sunteți pe pagina 1din 2

Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU

CURS 5

~ CURS 5 ~

F. Metode sistematice de rezolvare a circuitelor în curent alternativ.

Metoda ecuaţiilor Kirchhoff

Această metodă utilizează teoremele lui Kirchhoff rescrise în domeniul complex. Rezolvarea implică următorul sistem:

Pasul 1: Se exprimă mărimile de excitaţie (sursele de energie) în complex şi se calculează impedanţele complexe ale laturilor circuitului;

Pasul 2: Se construieşte schema echivalentă în complex a circuitului;

Pasul 3: Se determină elementele de topologie ale circuitului;

Pasul 4: Se aleg sensurile de referinţă ale curenţilor prin laturile circuitului;

Pasul 5: Pentru un număr N-1 de noduri se vor scrie ecuaţiile primei teoreme a lui Kirchhoff:

k

n

I

k

0

k 1,n

(1.88)

Pasul 6: Se vor scrie pentru buclele în prealabil alese (cărora li s-a indicat şi un sens de parcurgere) B=L-N+1 ecuaţii ale teoremei a doua a lui Kirchhoff:

k

(

p

Z

)

k

I

k

E

k

(p)

k p 1,B

(1.89)

Adesea se pot folosi şi următoarele notaţii simplificatoare:

Z

k

R

k

j

L

k

j

C

k

(1.90)

Pasul 7: Se rezolvă sistemul format de L ecuaţii cu L necunoscute.

G. Verificarea soluţiei unui circuit în curent alternativ

Cheia de verificare şi în cazul circuitelor de curent alternativ este (ca şi în cazul circuitelor de curent continuu), bilanţul puterilor. În acest, caz verificarea va consta din următoarele:


P

c

Q

  S

c

g

n

k 1

R I

k

2

k

n

1

k

Re

Z

k

I

2

k

n

k 1

n

k 1

L I

k

2

k

E I

k

*

k

n

1

I

2

k

n

1

k

n

k

1

C

1

U

Im

jQ

g

Z

k k

j

k

J

*

k

P

g

k

I

2

k

- putere activă consumată

- putere reactivă consumată

- putere aparentă complexă generată

Verificarea bilanţului puterilor în curent alternativ înseamnă satisfacerea ambelor relaţii din sistemul (1.91):

P

c

  Q

c

P (putereactivã generatã)

g

Q

g

(putere reactivã generatã)

(1.91)

Electrotehnică

Facultatea de Transporturi

APLICAŢII 1. Pentru circuitul din figură se cunosc următoarele date: R 10 , L 100mH,

C

2mF ,

(

e t

)

20

  2  sin 100  t    [V]  2 
2
sin 100
t
   [V]
2 

element. Verificaţi bilanţul puterilor.

. Calculaţii curenţii şi tensiunile pe fiecare

[V]  2  element. Verificaţi bilanţul puterilor. . Calculaţii curenţii şi tensiunile pe fiecare 2

2.

[V]  2  element. Verificaţi bilanţul puterilor. . Calculaţii curenţii şi tensiunile pe fiecare 2

3.

[V]  2  element. Verificaţi bilanţul puterilor. . Calculaţii curenţii şi tensiunile pe fiecare 2