Sunteți pe pagina 1din 5

Electrotehnică Facultatea de Transporturi

~ CURS 7 ~
E. Aplicaţii circuite trifazate
P1. Se consideră următoarele date pentru circuitul trifazat în conexiune stea,
alimentat de la un sistem de tensiuni simetrice de succesiune inversă:
u10( t )  22 2sin t  [V], L1  10 mH , L2  10 3 mH , L3  20 mH , R2  1  , R3  3  ,
C3  10 mF ,   100 rad / s . Să se afle intensitățile curenților de linie și să se
verifice bilanțul puterilor.

Și circuitele trifazate se rezolvă tot prin metoda transformării în complex,


fiind circuite de regim permanent sinusoidal.

Tensiunile fiind simetrice de succesiune directă, avem:


U 10  22e j 0  22,
 1 3
U 20  a2 U 10  22     j ,
 2 2 
 1 3
U 30  aU 10  22     j 
 2 2 
Z 1  jL1  j ,
Z 2  R2  jL2  1  3 j ,
j
Z 3  R3  jL3   3 j
C3
Z 0  0  U N0  0
Se scrie teorema Kirchhoff II pe bucla 1-N-0-1:
U 1N  U N0  U 10  U 1N  U 10 , dar
U U 22
U 1N  Z 1  I 1  I 1  1N  10   22 j
Z1 Z1 j

- 35 -
Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 7

Analog: U 2N  U N0  U 20  U 2N  U 20 ,
U 2N U 20  11  11 3 j
U 2N  Z 2  I 2  I 2     11 , deci
Z2 Z2 1  3j
Analog: U 3N  U N0  U 30  U 3N  U 30
U 3N U 30  11  11 3 j
U 3N  Z 3  I 3  I 3     11 j 
Z3 Z3 3 j
I 0  I 1  I 2  I 3  22 j  11  11 j  11  11 j 

Bilanțul puterilor:
Pc  Re{ Z 1 }  I12  Re{ Z 2 }  I22  Re{ Z 3 }  I32 
 0  1  112  3  112  121( 1  3 ) ( W)
Qc  Im{ Z 1 }  I12  Im{ Z 2 }  I22  Im{ Z 3 }  I32 
 1  222  3  112  1  112  605  121 3 ( Var )
S g  U 10  I*1  U 20  I*2  U 30  I*3  22  22 j  11( 1  3 j )  11 
 11( 1  3 j )  11 j  121  121 3  ( 605  121 3 ) j

P2. Se consideră următoarele date pentru circuitul trifazat în conexiune triunghi,


alimentat de la un sistem de tensiuni simetrice de succesiune inversă:
10 10 10
u10( t )  38 2sin t  [V], L1  mH , C 1  mF , R2  3  , C 3  mF , R3  1  ,
 3 
10
C3  mF , f  50 Hz . Să se afle intensitățile curenților de fază, de linie și să se
3
verifice bilanțul puterilor.

Transformarea în complex:

- 36 -
Electrotehnică Facultatea de Transporturi

Tensiunile fiind simetrice de succesiune directă, avem:


U 12  38e j 0  38,

U 23  a2 U 12  19   1  j 3 , 

U 31  aU 12  19   1  j 3 
j
Z 12  jL1   j  3 j  2 j ,
C1
j
Z 23  R2   3  j,
C 2
j
Z 31  R3  1 j 3
C3
În conexiune triunghi, deoarece tensiunile de fază sunt egale cu cele de
linie, putem calcul imediat curenții de fază:
U 12 38
I 12    19 j
Z 12  2 j

I 23 
U 23 19  1  j 3

 19 j

Z 23 3 j

I 31 
U 31 19  1  j 3

 19

Z 31 1 j 3
Curenții de linie, se calculează aplicând teorema întâi a lui Kirchhoff în
nodurile triunghiului (1’, 2’, respectiv 3’):
I 1  I 12  I 31  19  19 j

I 2  I 23  I 12  38 j

I 3  I 31  I 23  19  19 j
Bilanțul puterilor:
Pc  Re{ Z 12 }  I21
2
 Re{ Z 23 }  I23
2
 Re{ Z 31 }  I31
2

 0  3  192  1  192  361( 1  3 ) ( W)
Qc  Im{ Z 12 }  I12
2
 Im{ Z 23 }  I23
2
 Im{ Z 31 }  I31
2


 2  192  1  192  3  192  361  3  3 ( Var ) 
S g  U 12  I*12  U 23  I*23  U 31  I*31  38   19 j   19( 1  3 j )  ( 19 j ) 
 19( 1  3 j )  ( 19)  361( 1  3 )  361  3  3 j  

P3. Circuitul din figura de mai jos este alimentat de la un sistem trifazat de
tensiuni simetrice, de succesiune directă, și are următoarele date:
10 3 50 2
u10( t )  120sin( t ) ( V ) , R1  R0   , L2  mH , C3  mF, f  50 Hz . Să se
3  
afle intensitățile curenților de fază, tensiunea uNO ( t ) și să se verifice bilanțul
puterilor.

- 37 -
Conf.dr.ing. Lucian PETRESCU CURS 7

Tensiunile fiind simetrice de succesiune directă, avem:


U 10  120e j 0  120,

U 20  a2U 10  60   1  j 3 , 

U 30  aU 10  60   1  j 3 

10 3 j
  2f  2  50  100 Z 1  Z 0  R1  , Z 2  jL2  5 j , Z 3    5 j
3 C3
Acest circuit este conectat în stea, însă are și o impedanță nenulă pe firul
neutru. De aceea, vom aplica inițial formula lui Millman:
U Y  U 20Y 2  U 30Y 3
U N0  10 1 
Y1  Y2  Y3  Y0
3 1 1
120   60( 1  j 3 )   60( 1  j 3 ) 
10 3 5j  5j
  60
3 1 1 3
  
10 3 5 j  5 j 10 3
Curenții electrice se calculează:
U 10  U N0 120  60
I1    18 3
Z1 10 3
3
U  U N0  60  60 3 j  60
I 2  20   12 3
Z2 5j
U 30  U N0  60  60 3 j  60
I3    12 3
Z3  5j

I 0  I 1  I 2  I 3  18 3  12 3  12 3  6 3

- 38 -
Electrotehnică Facultatea de Transporturi

Bilanțul puterilor
Pc  Re{ Z 1 }  I12  Re{ Z 2 }  I22  Re{ Z 3 }  I32  Re{ Z 0 }  I02 

 10
3
3
 2
18 3  10  3
3 2
 
6 3  3600 3 (W )

Qc  Im{ Z 1 }  I12  Im{ Z 2 }  I22  Im{ Z 3 }  I32  Im{ Z 0 }  I02 


 
2
 5  12 3  5  12 3  
2
 0 ( Var )
S g  U 10  I*1  U 20  I*2  U 30  I*3  120  18 3 
   
 60   1  j 3  ( 12 3 )  60   1  j 3  ( 12 3 )  3600 3

- 39 -