Sunteți pe pagina 1din 1

 Cerere de inmatriculare

 Cartea de identitate a autovehiculului (original si copie)


 Contract de vanzare-cumparare original si copie (pentru persoanele fizice, cu vizele de
radiere/inscriere de la Administratia Financiara)
 Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, care trebuie sa fie inca valabila
 Actul de identitate al proprietarului (original si copie)
 Copie dupa asigurarea RCA valabila
 Chitanta care atesta plata certificatului de inmatriculare (37 de lei)
 Certificatul de inmatriculare al fostului proprietar, cu mentiunea in scris: ”Instrainat
catre…”
 Dovada platii pentru placutele de inmatriculare
 Placutele cu numarul de inmatriculare vechi, daca noul proprietar doreste schimbarea
acestora sau daca vechiul proprietar este din alt judet
 Procura notariala, in cazul in care actele nu sunt depuse de titular

In cazul persoanelor juridice, mai este nevoie si de documentele care atesta dobandirea
personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie simpla, precum si de imputernicirea pentru
reprezentantul legal al acestora. De asemenea, acestea trebuie sa prezinte si fisa de inmatriculare
stampilata de organul financiar al fostul proprietar si al noului proprietar.

Persoanele fizice care achizitioneaza autovehiculul de la persoane juridice vor depune, in locul
contractului de vanzare-cumparare, factura de achizitie, care atesta dreptul de proprietate
(original si copie).