Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de activitate integrată

Data: 05.12.2017
Unitatea de învățământ: -
Nivelul: I
Educatoare: -
Grupa: Mică
Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi pe pământ”
Proiect tematic: „Iarna aduce sarbătoare, bucurii la fiecare”
Tema săptămâni: „În așteptarea lui Moș Nicolae”
Tema zilei: „Moș Nicolae”
Durata: o zi
Forma de organizare: frontal, grup, individual
Formă de realizare: activitate integrată
Activități de învățare: ALA+ ADE+ALA
 Domeniu limbă și comunicare: „Povestea lui Moș Nicolae”- Lectura Educatoarei
 Domeniul om și societate (activitate practică): „Ghetuța lui Moș Nicolae”- aplicație
ALA:
 Construcții: „Căsuța lui Moș Nicolae”
 Artă: „Colorăm ghetuța lui Moș Nicolae”
 Bibliotecă: „Cadouri de la Moș Nicolae”
ALA II:
 Joc de mișcare: „Ursu doarme și visează”
ADP:
Rutine:
 Întâlnirea de dimineață: „Cui aduce Moș Nicolae jucării?”
 Calendarul naturii
Tranziții:
 Cântec „Săniuța fuge”
Scopul activități:
 Dezvoltatea capacităților de exprimare orală;
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea ghetuței;
Obiective operaționale
 sa coloreze ghetuţa cu cadouri făra depăşiri de contur, folosind culori adecvate;
 să formuleze aprecieri faţă de propria lucrare şi faţă de lucrările colegilor;
 sa construiască cu ajutorul pieselor lego căsuţa moşului, analizând culorile, formele,
poziţiile spaţiale;
 Să asculte conținutul poveștii;
 Să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul întrebărilor puse
de educatoare;
 sa denumească şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi
practice;
 să realizeze lucrări practice, valorificand deprinderile de lucru însuşite;
 să lucreze curat,ordonat;
 să exprime prin propriile cuvinte impresii estetice apreciind lucrarile proprii si ale
celorlalti;

Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, metoda „turul
galeriei” joc de mișcare „”
 Material didactic: lego, imagini, fișe de lucru, ghetuțe, lipici, om de zăpadă, steluțe,
planșe cu imagini din poveste,
 Formă de organizare: frontal, pe grupe, individual
Bibliografie:
 Curriculum pentru Învățământul Preșcolar” Ed. Dph- București 2008
 „Metode Interactive De Grup” Ed. Arves 2009
 ***Ghid de bune practici pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la6/7 ani, M.E.C.T.-
U.M.P.I.P.,2008
Scenariul zilei

Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunele în semicerc, unde realizăm
întâlnirea de dimineaţă. Educatoarea îi va saluta pe copii, spunându-le:
„ Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit
În semicerc să ne-adunăm,
Cu toți să ne salutăm”,

Se va realiza apoi prezenţa , după care se va trece la discuţii pe baza vremii şi se va


completa calendarul naturii.
Se prezintă noutatea zilei sub forma unei ghicitori .
Captarea atenției se va realiza cu ajutorul Scrisorii de la Moș Nicolae.
,,Dragi copii,
Eu am aflat lucruri bune despre voi și m-am gândit ca astăzi să vă fac o surpriză și
mai mare, dar pentru aceasta voi trebuie să-mi arătați ce ați învățat la grădiniță, să
ascultați cu atenție povestea mea și să răspundeți frumos la întrebările adresate de
Ioana.
De asemenea o sa-I povestesc și lui Moș Crăciun ce copii ascultători sunt la această
grupă pentru ca și el să știe ce cadouri să pregatească pentru fiecare copil.

Cu drag,
Moș Nicolae”

Anunțarea tematicilor și a obiectivelor urmărite, respectiv: Povestea se numește


„Povestea lui Moș Nicolae”și activitatea practică de aplicație.
Voi trebuie să fiți foarte atenți la poveste și să rețineți personajele pentru a vă alege unul
preferat fiindcă aș dori ca astăzi să lipim „Ghetuța lui Moș Nicolae”. Așa că după ce vom
asculta povestea fiecare din voi va desena la sectorul „Artă” ghetuta lui Moș Nicolae și vom
construi căsuța lui Moș Nicolae, vom citi din cărțile aduse de Moș Nicolae la sectorul
„Bibliotecă”.

Copii se vor așeza pe sectoare după preferință pentru a realiza obiectivele propuse.
Rutină:
Gustarea

Urmează o scurtă familiarizare a copiilor cu povestea și explicarea cuvintelor mai puțin


cunoscute prin sinonime corespunzătoare:
Moș Nicolae a fost un om generos, cunoscut pentru bunătate și frumusețe sufletească,
care a dorit să-și ajute semenii pentru o viață mai bună. A rămas în amintirea tuturor ca un sfânt
aducător de bucurie și belșug.
Voi citi conținutul poveștii,folosind tonul,mimica și gesturile adecvate.
Pe parcursul poveștii,voi expune pe rând planșele corespunzatoare momentului.
Tranziție:
„Săniuța fuge”
Îi voi invita să se așeze la măsuțe și le amintesc că vom așeza lucrările la panou, pentru a
le aprecia.
Ziua se va încheia într-o admosferă relaxată de dans și voi bună „Dansul ghetuțelor”
Vor fi făcute aprecieri generale și individale atât asupra reușitelor în atingerea
obiectivelor, cât și în ceea ce privește comportamentul pe durata tuturo activităților desfășurate
de a lungul zilei.
Strategii didactice
Evenimentele
Conținutul științific Metode și Mijloace Formă de Evaluare
instruirii
procedee didactice organizare
Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări Materialele Corectarea ținutei
a activității: distributive
Aerisirea sălii de grupă; și
Momentul demonstrativ frontal
Arnjarea materialelor pe centrele de activitate;
organizatoric necesare
Așezarea scăunelelor pentru întâlnirea de
dimineață ;
Intrarea copiilor în sala de grupă.
Se va realiza sub formă de surpriză scrisorii de Conversația Scrisoarea Frontal Observarea
la Moș Nicolae. comportamen-tului
Captarea verbal și nonvebal
Moș Nicolae a aflat că voi sunteți cuminți și
atenției
vă sfătuiește să-i ascultați pe părinți și pe al copiilor
doamnele educatoare.
Povestea se numește :„Povestea lui Moș Observarea
Nicolae”. Conversația capacității de
Anunțarea menținere a
Voi trebuie să fiți foarte atenți la poveste și să Explicația Frontal
temei și a atenției
rețineți despre ce personaje e vorba, să alegeți
obiectivelor
personajul preferat din poveste fiindcă aș dori
să lipim „Ghetuța lui Mos Nicolae”.
-Ia să vedem ce am lucrat noi mai devreme cu
piesele de lego? Aprecieri verbale
-Ce am spus că o să construim? Frontal
-La sectorul „Artă” am colorat...? Conversația
Reactualizarea
-Iar la sectorul „Bibliotecă” am citit cărți, de
cunoștințelor
la cine am spus că sunt cărțile?
Tranziție:
„Săniuța fuge”
 Scurtă familiarizare a copiilor cu
povestea și explicarea cuvintelor mai
puțin cunoscute prin sinonime
corespunzătoare. Rezolvarea sarcinii
Moș Nicolae a fost un om generos,
cunoscut pentru bunătate și frumusețe
sufletească, care a dorit să-și ajute semenii
pentru o viață mai bună. A rămas în amintirea Expunerea Planșe Frontal
tuturor ca un sfânt aducător de bucurie și narativă
belșug.
Voi citi conținutul poveștii,folosind Evaluare orală
Dirijarea
tonul,mimica și gesturile adecvate. Observarea
învățării
Pe parcursul poveștii,voi expune pe rând comortamentului
planșele corespunzatoare momentului. copiilor
Povestea se va desfășura după un plan de
ideei:

Analiza textului, repovestirea de către copii. Conversația
 Cum se numește povestea de azi?

Tranziție:
„Săniuța fuge”
Ne vom așeza la măsuțe să realizăm „Ghetuța
pentru Moș Nicolae”
„Ce materiale avem pe măsuțe?” Conversația
Obținerea „Ce culoare are ghetuța?”
performanțelor „Ce culoare are omul de zăpadă?”
„Dar culoarea nasului?” Explicația
Explicarea materialului. Demonstrația
Ridicăm mânecile la bluză, facem câteva Evaluare orală
exerciții pentru încălzirea muschilor mici ai Observarea
mâinii: comortamentului
„Închidem pumni, deschidem pumni. x3 copiilor
Plouă, plouă tare X2 Exercițiul
Închidem pumni, deschidem pumni X3 Ghetuța
Cântăm la pian X2” Lipici
Se explică sarcinile ce trebuiesc îndeplinite și Material Rezolvarea sarcinii
se demonstrează modul de lucru la panou. didactic
Copiii vor trece la realizarea lucrărilor, fiind individual Individual
atenți la îndeplinirea obiectivelor propuse.
După finalizarea activității vom aplica metoda Explicația Aprecieri verbale
„Turul galeriei”
Vom analiza rezultatele obținute și se vor face Turul galeriei Individual Evaluarea
Asigurarea aprecieri globale asupra participării și Conversația Pe grupe lucrărilor
feed-back-ului comportamentului copiilor și asupra modului Explicația Frontal
de lucru pe parcursul zilei.

Încheierea Aprecieri verbale. Conversația Recompense Frontal Aprecieri verbale


activității Oferirea recompenselor. Individual