Sunteți pe pagina 1din 4

CURRICULA CURS

ETAPA 1

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA

1. DEFINIŢIE
2. TIPURI DE PERICOLE din mediul înconjurător care pot afecta sănătatea
pacienţilor şi a anagajaţilor din spital, căi de expunere, efecte asupra
sănătăţii.
3. PRINCIPII ŞI METODE DE EVALUARE A RISCULUI (identificarea
pericolului, caracterizarea riscului etc).
4. METODE GENERALE DE EFECTUARE A CURĂŢENIEI. Spălarea,
ştergerea, aspirarea, perierea.
5. CLASIFICAREA PRODUSELOR DE ÎNTREŢINERE PENTRU CURĂŢENIE
UTILIZATE ÎN DOMENIUL SANITAR
a. tipuri de dezinfectante (clasificare, denumiri comerciale, compoziţie),
b. frecvențe și modalități de aplicare, precauţii în aplicare, folosirea
dezinfectantelor pentru suprafeţe, obiecte sanitare, instrumentar etc cu
respectarea concentraţiilor de utilizare şi a timpului de contact, conform
recomandărilor.
6. SPAȚIILE CU RISC CRESCUT (identificare, descriere, recunoaştere)
a. Blocul operator şi Sălile de naştere
b. Sălile de tratament
c. Saloanele şi grupurile sanitare
d. Bucătăria de lapte; Oficiu de distribuire a hranei
7. ACTIVITĂŢI CU RISC CRESCUT ÎN CADRUL SPITALULUI (identificare
activităţi, identificare etape, grad de risc)
8. MATERIALE DE ÎNTREŢINERE A CURĂŢENIEI - Tipuri de materiale de
întreţinere a curăţeniei, Reguli de întreţinere a ustensilelor de curăţenie
9. SOLUŢII ŞI PREPARATE UTILIZATE LA ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI –
Tipuri de soluţii, Reguli fundamentale
10. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA SUPRAFEŢELOR
VERTICALE Întreţinerea curăţeniei pereţilor Întreţinerea curăţeniei ferestrelor
11. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA PAVIMENTULUI Curăţenia
zilnică, Măturatul umed al unei încăperi (salon, sală de tratament etc)
12. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA HOLURILOR,
CORIDOARELOR, SCĂRILOR Întreţinerea zilnică, Întreţinera periodică
13. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA VESTIARELOR Întreţinerea
zilnică, Întreţinerea periodică
14. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA GRUPURILOR SANITARE
Întreţinere zilnică, chiuvete, căzi de duş, wc-uri, Detartrare, Curăţarea şi
dezinfecţia sifoanelor
15. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA SĂLILOR DE TRATAMENT
Întreţinerea zilnică şi periodică
16. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA SALOANELOR -
Întreţinerea zilnică, Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia saloanelor după
externarea pacienţilor
17. DEZINFECŢIA TERMINALĂ (CICLICĂ)
18. IGIENA OFICIULUI DE DISTRIBUŢIE A HRANEI
a. echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor
b. deprinderile igienico-sanitare
c. distribuirea hranei
d. întreţinerea curăţeniei
19. IGIENA BUCĂTĂRIEI DE LAPTE – BIBERONERIE
a. primire, spălare şi sterilizare biberoane, căniţe, linguriţe
b. spatiu destinat sterilizarii
c. umplerea biberoanelor sterile, răcirea
d. întreţinerea curăţeniei
e. starea de sănătate a personalului
f. igiena personalului
20. ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI ŞI DEZINFECŢIA BLOCULUI OPERATOR
a. Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului operator între
intervenţii
b. Întreţinerea periodică a curăţeniei şi dezinfecţia blocului operator
c. Întreţinerea săptămânală sau după o intervenţie septică
21. IGIENIZAREA LIFTURILOR Tehnica, periodicitate, materiale
22. IGIENIZAREA TĂRGILOR ŞI A CĂRUCIOARELOR UTILIZATE PENTRU
TRANSPORTUL PACIENTELOR Tehnica, periodicitate, materiale

CURRICULA CURS

ETAPA 2

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR

1. DEFINITII ŞI CLASIFICĂRI
a. deseuri rezultate din activitatea medicala
b. deseuri periculoase
c. deseurile nepericuloase
2. GENERAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALA
3. RESPONSABILITATI IN DOMENIUL GESTIONARII DESEURILOR
REZULTATE DIN ACTIVTATILE MEDICALE
4. RISCURI SI PERICOLE GENERATE DE GESTIONAREA INCORECTA A
DESEURILOR MEDICALE - Tipuri de risc; Cine este expus la risc;
Principalele grupe de risc; Riscurile generate de deseurile infectioase si
intepatoare - taietoare; Riscuri generate de deseurile chimice si farmaceutice
5. SEPARAREA, AMBALAREA SI ETICHETAREA DESEURILOR – LA
LOCUL UNDE SE GENEREAZA
6. TIPURI DE AMBALAJE ŞI PICTOGRAME
7. COLECTAREA ŞI DEPOZITAREA DEŞEURILOR – Generalităţi;
Recomandări; Cerinte; Utilităţi; Metoda / Tehnica; Grafic de timp pentru
colectare; Transport; Depozitare temporara
8. MINIMIZAREA CANTITĂŢII DE DEŞEURI – Deşeuri a căror cantitate poate fi
redusă, Etape

CURRICULA CURS

ETAPA 3

CIRCUITE INTRASPITALICEŞTI

1. DEFINIŢIE CIRCUITE INTRASPITALICEŞTI


2. REGULI DE BAZĂ ÎN STABILIREA ŞI TRASAREA UNUI CIRCUIT – căi de
acces, intervale orare, circuit curat versus circuit murdar; documente şi
înscrisuri pentru circuite
3. RESPONSABILITĂŢI GENERALE
4. TIPURI DE CIRCUITE ÎN CADRUL SPITALULUI – aspecte generale
5. CIRCUITUL PACIENŢILOR – Descriere, Cale de acces, Interval orar,
Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
6. CIRCUITUL PERSOANELOR STRĂINE – Descriere, Cale de acces, Interval
orar, Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
7. CIRCUITUL VIZITATORILOR – Descriere, Cale de acces, Interval orar,
Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
8. CIRCUITUL PERSONALULUI SPITALULUI – Descriere, Cale de acces,
Interval orar, Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
9. CIRCUITUL MEDICAMENTELOR ŞI A MATERIALELOR SANITARE –
Descriere, Cale de acces, Interval orar, Responsabil, Document (dacă este
cazul), Particularităţi
10. CIRCUITUL MATERIALELOR STERILE – Descriere, Cale de acces, Interval
orar, Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
11. CIRCUITUL LENJERIEI CURATE – Descriere, Cale de acces, Interval orar,
Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
12. CIRCUITUL LENJERIEI MURDARE – Descriere, Cale de acces, Interval orar,
Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
13. CIRCUITUL ALIMENTELOR PENTRU PACIENTE – Descriere, Cale de
acces, Interval orar, Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi
14. CIRCUITUL ALIMENTELOR PENTRU NOU-NĂSCUŢI (LAPTE PRAF
PREPARAT) – Descriere, Cale de acces, Interval orar, Responsabil,
Document (dacă este cazul), Particularităţi
15. CIRCUITUL PROBELOR ŞI PRODUSELOR BIOLOGICE – Descriere, Cale
de acces, Interval orar, Responsabil, Document (dacă este cazul),
Particularităţi
16. CIRCUITUL SÂNGELUI CE PROVINE DE LA CENTRUL DE TRANSFUZII –
Descriere, Cale de acces, Interval orar, Responsabil, Document (dacă este
cazul), Particularităţi
17. CIRCUITUL REZIDUURILOR (ALIMENTARE, MENAJERE, PERICULOASE
ETC). – Descriere, Cale de acces, Interval orar, Responsabil, Document
(dacă este cazul), Particularităţi
18. CIRCUITUL CADAVRELOR – Descriere, Cale de acces, Interval orar,
Responsabil, Document (dacă este cazul), Particularităţi