Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev…………………………

Clasa a VIII –a…….


RECAPITULARE ALGEBRA

1. Alegem la intamplare o cifra din multimea numerelor naturale. Care este probabilitatea ca
ea sa fie patrat perfect?
2. Suma a doua numere este 25, iar raportul lor 1,5. Aflati numerele.
3. O banca plateste 0,2% dobanda anuala. Ce suma va avea dupa un an o persoana care depune
la banca suma de 15000 lei?
4. Din 6 kg caise se obtin 10 borcane de gem. Din cate kg caise se vor obtine 15 borcane de
gem?
5. Calculati:
a) media aritmetica a numerelor 2,3; 3,6 si 1,9.
b) media aritmetica ponderata a numerelor 0,5; 0,(3) si 0,25 cu ponderile 2, 3 si 4.
c) media geometrica a numerelor 16 si 9.
6. Completati
a) ( x +2 )2 =
b) ( 3 - x )2 =
c) ( x + 7 ) ( x – 7 ) =
d) ( x2 + x + 5 )2 =