Sunteți pe pagina 1din 3

Formarea continuă a cadrelor didactice, prin

programe acreditate pentru forma de organizare


de tip față-în-față, se poate derula online pe
durata suspendării cursurilor în școli
Data publicării: 
Vineri, 15 Mai, 2020
Programele de formare continuă acreditate pentru forma de organizare de tip față-în-față,
aflate în desfășurare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar
de stat/particular și suspendate conform prevederilor legale în vigoare, vor fi reorganizate și
se vor desfășura în mediul online pentru o perioadă cel puțin egală cu durata suspendării
cursurilor.
Decizia, adoptată printr-un ordin semnat de ministrul Monica Anisie, vizează și activitățile de
formare și de evaluare finală a programelor de formare continuă acreditate față-în-față.
Desfășurarea acestor activități în sistem online este condiționată de respectarea cumulativă a
următoarelor condiții:

 deținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare, acordat doar în format sincron


audio-video (webinar) - utilizând facilitățile platformelor/aplicațiilor de formare e-
learning, avizate pentru programele respective - și doar pentru grupele de cursanți din
seriile curente, implicate în activitățile de formare la data suspendării acestora;
 acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanților notificați pentru participare la
activitățile desfășurate sub formă de webinar;
 declarație pe proprie răspundere, datată și semnată, din partea fiecărui
cursant/participant la aceste activități de formare online (webinar), care să ateste
accesul la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului;
 declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului,
privind capacitatea acestuia de transformare a activităților față-în-față în activități
online de tip sincron audio-video (webinar);
 existența unor contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace
electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terți și a procesului-verbal de
predare a acestora către cursanți, după caz, în situația desfășurării unor activități de
formare în regim online;
 denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul către aceasta, cu
prezentarea/descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului de
utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de
formare în regim online, conform planului de învăţământ al programului de formare
continuă acreditat;

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu vor


primi drept de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-
video (webinar), în vederea monitorizării acestora.
În același timp, și activitățile de formare și de evaluare finală a programelor de formare
continuă acreditate față-în-față sau blended-learning, implementate în cadrul unor proiecte cu
finanțare europeană, vor fi reorganizate și susținute în regim online și pentru grupele de
cursanți din serii nou constituite, cu avizul CSA. Respectarea acelorași condiții este obligatorie
și trebuie dublată de justificarea acestei situații în baza graficelor de implementare aprobate prin
contractele de finanțare ale proiectelor respective.
Ordinul de ministru recent aprobat mai stabilește că, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a
suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, activitățile de formare și de
evaluare finală față-în-față a programelor de formare continuă acreditate blended-learning,
aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat și particular, vor fi reorganizate și desfășurate în regim online.
Trecerea în sistem online este condiționată de respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 desfășurarea activităților în format sincron audio-video (webinar), utilizând facilitățile


platformelor de formare e-learning/aplicațiilor acreditate pentru programele
respective;
 acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanților notificați pentru participare la
activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video (webinar);
 declarație pe proprie răspundere a fiecărui cursant, participant la activitățile de
formare online, care atestă faptul că acesta are acces la internet și la mijloacele
electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, datată și
semnată;
 declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind 
capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online
de tip sincron audio-video (webinar);
 acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip
sincron audio-video (webinar) pentru reprezentanții Ministerului Educației și
Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării.

Programele de formare continuă acreditate pentru forma de organizare de tip față-în-față,


aflate în desfășurare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar
de stat/particular și suspendate conform prevederilor legale în vigoare, vor fi reorganizate și
se vor desfășura în mediul online pentru o perioadă cel puțin egală cu durata suspendării
cursurilor.
Decizia, adoptată printr-un ordin semnat de ministrul Monica Anisie, vizează și activitățile de
formare și de evaluare finală a programelor de formare continuă acreditate față-în-față.
Desfășurarea acestor activități în sistem online este condiționată de respectarea cumulativă a
următoarelor condiții:

 deținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare, acordat doar în format sincron


audio-video (webinar) - utilizând facilitățile platformelor/aplicațiilor de formare e-
learning, avizate pentru programele respective - și doar pentru grupele de cursanți din
seriile curente, implicate în activitățile de formare la data suspendării acestora;
 acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanților notificați pentru participare la
activitățile desfășurate sub formă de webinar;
 declarație pe proprie răspundere, datată și semnată, din partea fiecărui
cursant/participant la aceste activități de formare online (webinar), care să ateste
accesul la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului;
 declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului,
privind capacitatea acestuia de transformare a activităților față-în-față în activități
online de tip sincron audio-video (webinar);
 existența unor contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace
electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terți și a procesului-verbal de
predare a acestora către cursanți, după caz, în situația desfășurării unor activități de
formare în regim online;
 denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul către aceasta, cu
prezentarea/descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului de
utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de
formare în regim online, conform planului de învăţământ al programului de formare
continuă acreditat;

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu vor


primi drept de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-
video (webinar), în vederea monitorizării acestora.
În același timp, și activitățile de formare și de evaluare finală a programelor de formare
continuă acreditate față-în-față sau blended-learning, implementate în cadrul unor proiecte cu
finanțare europeană, vor fi reorganizate și susținute în regim online și pentru grupele de
cursanți din serii nou constituite, cu avizul CSA. Respectarea acelorași condiții este obligatorie
și trebuie dublată de justificarea acestei situații în baza graficelor de implementare aprobate prin
contractele de finanțare ale proiectelor respective.
Ordinul de ministru recent aprobat mai stabilește că, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a
suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, activitățile de formare și de
evaluare finală față-în-față a programelor de formare continuă acreditate blended-learning,
aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ
preuniversitar de stat și particular, vor fi reorganizate și desfășurate în regim online.
Trecerea în sistem online este condiționată de respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 desfășurarea activităților în format sincron audio-video (webinar), utilizând facilitățile


platformelor de formare e-learning/aplicațiilor acreditate pentru programele
respective;
 acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanților notificați pentru participare la
activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video (webinar);
 declarație pe proprie răspundere a fiecărui cursant, participant la activitățile de
formare online, care atestă faptul că acesta are acces la internet și la mijloacele
electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, datată și
semnată;
 declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind 
capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online
de tip sincron audio-video (webinar);
 acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip
sincron audio-video (webinar) pentru reprezentanții Ministerului Educației și
Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării.