Sunteți pe pagina 1din 4

Orele plutesc pe lângă umărul tău, copilăroasă-aproape şi suavă

sfere-albastre, şi-ntre ele e Saturn. Şi uit de ele, uiţi şi tu de ele,


Şi cum se duc, se micşorează şi-n întunericul odăii se aprind,
mai înserat şi mai nocturn. se sting, se-aprind, se sting
ochii prelungi ai tăi, murind,
Nu-mi pare rău, nu-ţi pară rău de ele. reînviind.
Dreaptă cum stai, trecerea lor
(N.Stănescu, Clar de inimă)
luceşte-n ochiul tău nemişcător.

1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia dinte următoarele cuvinte: plutesc, suavă,
nemişcător, se sting.
2. Precizează rolul cratimei în structura: şi-n întunericul.
3. Scrie patru expresii/locuţiuni care conţin cuvântul a trece.
4. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul indicativ prezent din text.
5. Menţionează două teme şi două motive literare prezente în text.
6. Explică semnificaţia unor figuri de stil diferite (două).
7. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
8. Motivează, prin evidenţierea a două caracteristici prezente în text, încadrarea poeziei în lirismul de tip
subiectiv.
9 Comentează, în 6-10 rânduri scrise, ideea poetică în relaţie cu textul poeziei şi mijloacele artistice.

Era o dungă albă pe atunci


răvăşită în pieziş parcă cineva pe sus
dinspre arbori spre trotuare. cu o coasă retezase
Noi treceam alunecând din spinarea lui Iisus
paşii noştri atingând aripe melodioase…
clipele rătăcitoare.
tu treceai mânjit pe aripi
O, erai un om frumos, şi cu pene şi cu fulgi.
şi subţire, foarte palid!… Unde eşti tu cel de-atuncea
Printre ochii tăi curgea unde fugi?
un mănunchi de aripi albe,
(N.Stănescu, Părându-mi rău de adolescenţă)
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia dinte următoarele cuvinte: răvăşită, rătăcitoare,
subţire, mănunchi.
2. Precizează rolul virgulelor în structura: O, erai un om frumos,
3. Scrie patru expresii/locuţiuni care conţin cuvântul a trece.
4. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul indicativ imperfect din text.
5. Menţionează două teme şi două motive literare prezente în text.
6. Explică semnificaţia unor figuri de stil diferite (două).
7. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
8. Motivează, prin evidenţierea a două caracteristici prezente în text, încadrarea poeziei într-o direcţie literară
sau o orintare tematică din perioada postbelică. (două argumente).
9 Comentează, în 6-10 rânduri scrise, ideea poetică în relaţie cu textul poeziei şi mijloacele artistice.

Te-ai făcut subţire şi prelung, Se petrec atunci întreceri, lupte,


şi un sentiment ciudat te doare, şi răpiri imaginare,
şi eşti mândru, şi ţi-l porţi pe umăr ora se înclină, bate
ca pe-un şoim de vânătoare. cu secunde tot mai rare.

Şi prelungi, privirile îţi trec Şi trec ani, şi şoimul zvelt


chiar prin zidul greu şi prin lăcate, de pe umăr nu-l mai lepezi,
şi se-opresc la piatra unui chip, mereu, doar secundele din el
cu sprâncenele-mbinate. bat din ce în ce mai repezi.
(N.Stănescu, Poetul şi dragostea)

1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia dinte următoarele cuvinte: subţire, se înclină, bate,
repezi.
2. Precizează rolul cratimei în structura: ţi-l porţi pe umăr.
3. Scrie patru expresii/locuţiuni care conţin cuvântul a purta.
4. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul indicativ prezent din text.
5. Menţionează două teme şi două motive literare prezente în text.
6. Explică semnificaţia unor figuri de stil diferite (două).
7. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
8. Motivează, prin evidenţierea a două caracteristici prezente în text, încadrarea poeziei în lirismul de tip
subiectiv.
9 Comentează, în 6-10 rânduri scrise, ideea poetică în relaţie cu textul poeziei şi mijloacele artistice.

Dragostea pe care ţi-o purtam pe-atunci


făcea din mine un bărbat aproape frumos Acum,
Mă gândeam până la orizont şi chiar când întâmplarea binecuvântată
izbutisem să mă gândesc până la soare. mi te-a adus în cale,
soarele meu se întunecă,
Erai atat de subţire, şi coama neagră şi cerul şi-arată stelele sticloase,
ţi-o lăsai fluturată, pe umeri. ca să mă gândesc încordat până la stele!
Când vorbeai, glasul tău ucidea fantome,
şi bătaia inimii mele îţi dădea ocol ( N.Stănescu, Melodie povestită)
ca o planeta ce-ntârzie...
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia dinte următoarele cuvinte: pe-atunci, subţire,
fantome, se întunecă.
2. Precizează rolul punctelor de suspensie de la sfârşitul strofei a doua.
3. Scrie patru expresii/locuţiuni care conţin cuvântul inimă.
4. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul indicativ imperfect din text.
5. Menţionează două teme şi două motive literare prezente în text.
6. Explică semnificaţia unor figuri de stil diferite (două).
7. Prezintă semnificaţia titlului în relaţie cu textul poeziei date.
8. Motivează, prin evidenţierea a două caracteristici prezente în text, încadrarea poeziei într-o direcţie literară sau o
orientare tematică din perioada postbelică. (două argumente).
9 Comentează, în 6-10 rânduri scrise, ideea poetică în relaţie cu textul poeziei şi mijloacele artistice.

S-ar putea să vă placă și