Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte_matematică_examen admitere clasa a V-a

9p 1. Calculează: 201- 7×3 -  8×10 : 8 +7×8  : 66  : 5 .

2. Suma a două numere este 93. Împărţind cele două numere se


15 p
obţine câtul 5 şi restul 3. Care sunt cele două numere?
3. Află produsul dintre cel mai mic număr impar de două cifre
6p
diferite şi cel mai mare număr par de două cifre identice.
Total 30 p
Barem de corectare şi notare_matematică_examen admitere clasa a V-a

1. Calculează: 201  7  3  8 10:8  7  8 : 66 :5 .

Soluţie:
201  7  3  8 10:8  7  8 : 66 : 5  201  7  3  10  56 : 66 : 5  3p

 201   7  3  66 : 66  : 5  201   21  1 : 5  201  20 : 5  4p


 201  4  197 2p
Total 9p

2. Suma a două numere este 93. Împărţind cele două numere se obţine câtul 5
şi restul 3. Care sunt cele două numere?

Soluţie posibilă:
Reprezentare grafică:
b b
93 4p
a b b b b b 3

1) Care este suma a şase părţi, fiecare egală cu numărul b (numărul mai
mic)? 3p
93  3  90
2) Care este numărul b?
3p
90 : 6  15
3) Care este numărul a?
3p
15  5  3  75  3  78
15  78  93
4) Verificare: 2p
78  15  5  3
Total 15 p
3. Află produsul dintre cel mai mic număr impar de două cifre diferite şi cel
mai mare număr par de două cifre identice.

Soluţie:
Cel mai mic număr impar de două cifre diferite este 13. 1,50 p
Cel mai mare număr par de două cifre identice este 88. 1,50 p
Produsul celor două numere este 1144.
88 
13
264 1p
88 1p
1144 1p
Total 6p