Sunteți pe pagina 1din 2

Nume Prenume

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID"


17.05.2015 Clasa
Clasa a II -a Şcoala
SUBIECTELE SE REZOLVĂ PE ACESTE FOI Localitatea
NOTĂ. La subiectul I fiecare exerciţiu are un singur răspuns corect . La subiectul II
se scrie numai răspunsul fiecărui exerciţiu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de Cod centru
lucru efectiv 2 ore.
Cod elev

SUBIECTUL I ( 20p )
La exerciţiile 1, 2, 3, 4 şi 5 încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
(4p) 1) Care dintre numerele următoare are cifra zecilor 5?
a) 152 b) 215 c) 528 d) 525
(4p) 2) Care dintre numerele următoare este produsul numerelor 3 şi 4?

a) 16 b) 7 c) 12 d) 20
(4p) 3) Câte numere pare sunt cuprinse între 21 şi 39?

a) 8 b) 7 c) 9 d) 10
(4p) 4) Câte numere de trei cifre diferite, cu cifra zecilor 0, se pot forma folosind cifrele 2,4
şi 0?
a) 6 b) 9 c) 4 d) 2
(4p) 5) Care dintre numerele următoare are produsul cifrelor cel mai mic?
a) 12 b) 11 c) 90 d) 18
SUBIECTUL II ( 40p )Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate corespunzătoare.
(4p) 1) Scrieţi un număr de două cifre care să aibă produsul cifrelor un număr impar..........................

(4p) 2) Scrieţi câte numere de două cifre conţin cifra 7.........................................................................


...........................................................................................................................................................
(4p) 3) Scrieţi toate numerele de două cifre care au suma cifrelor 4.................................................
.............................................................................................................................................................
(4p) 4) Scrieţi cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite, scris numai cu cifre impare.......................
(4p) 5) Scrieţi un număr natural de trei cifre care are cifra sutelor egală cu jumătate din cifra
unităţilor.............................................................................................................................
(4p) 6) Scrieţi dublul numărului 4...................................................................................
(4p) 7) Scrieţi numărul de două cifre care are produsul cifrelor egal cu 1:..............................................
(4p) 8) Scrieţi un număr de trei cifre care este egal cu răsturnatul său..................................................
(4p) 9) Scrieţi cel mai mic număr de 3 cifre care are suma cifrelor 12...................................................
(4p) 10) Ioana primeşte 2 cutii în care sunt câte 6 bomboane. Câte bomboane are în total?.....................
............................................................................................................................................................

Clasa a II – a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro


1
SUBIECTUL III ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
Ioana are 9 cartonaşe şi pe fiecare este scris un număr de la 1 la 9, fără ca vreun număr să se
repete.
(4p) a) Cât este rezultatul calculului 1+2+3+...+9 ?...............................................................................
(4p) b) Cât este rezultatul calculului 15+15+15 ?...................................................................................
(2p) c) Alegeţi 4 cartonaşe care au suma numerelor scrise pe ele egală cu 15........................................
........................................................................................................................................................
(2p) d) Alegeţi 5 cartonaşe care au suma numerelor scrise pe ele egală cu 15........................................
...........................................................................................................................................................
(1p) e) Faceţi o împărţire a cartonaşelor în 3 grămezi, una de 2 cartonaşe, alta de 2 cartonaşe şi alta de
5 cartonaşe, astfel încât suma numerelor scrise pe ele să fie egală cu 15 .Grupa 1......................…
.Grupa 2......................................................... Grupa 3..........................................................
(1p) f) Faceţi o împărţire a cartonaşelor în 3 grămezi de câte 3 cartonaşe, astfel încât suma numerelor
scrise pe ele să fie egală cu 15 .Grupa 1......................….........Grupa 2........................................
Grupa 3...........................................................
(1p) g) Faceţi o împărţire a cartonaşelor în 3 grămezi, una de 2 cartonaşe, alta de 3 cartonaşe şi alta de
4 cartonaşe, astfel încât suma numerelor scrise pe ele să fie egală cu 15 .Grupa 1......................…
Grupa 2.........................................................Grupa 3.......................................................................

SUBIECTUL IV ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.


Împărţim numerele naturale de la 100 la 200 în 20 de grupe astfel: în grupa 1 sunt toate numerele
care au suma cifrelor egală cu 1, în grupa 2 sunt toate numerele care au suma cifrelor egală cu 2, etc,
în grupa 20 sunt toate sunt toate numerele care au suma cifrelor egală cu 20. De exemplu, grupa 4 are
numerele 130, 121, 112, 103.
(4p) a) Scrieţi toate numerele din grupa 1....................................................................................................
(4p) b) Scrieţi toate numerele din grupa 2...................................................................................................
(2p) c) Scrieţi toate numerele din grupa 20.................................................................................................
(2p) d) Scrieţi o grupă care are cel puţin 6 numere........................................................................................
(1p) e) Scrieţi 7 numere din grupa 9...........................................................................................................
(1p) f) Scrieţi o grupă care are exact 2 numere..........................................................................................
(1p) g) Scrieţi o grupă care are cel puţin 10 numere................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Test conceput de Lavinia Savu, Loredana Zapan, Doina Coşug, Alina Dima şi Florentina Anastasiu

Clasa a II – a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro


2