Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: Data:

Clasa:
Test

I. Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la întrebările de mai jos:

„Câmpia Română este străbătută în principal de râurile din grupa sudică, precum şi de
câteva din grupa estică, toate culese din Dunăre şi avându-şi izvoarele în Carpaţi; şi numai câteva în
câmpie.
Principalele râuri sunt (de la vest la est): Jiul, Oltul, Argeşul, Ialomiţa. Din grupa estică
menţionăm Siretul, râul cu cel mai mare debit – 222mc/sec., dintre cursurile interioare cu afluenţii:
Buzău, Putna şi, al doilea, amintim Prutul – 85mc/sec..”

1) Ce informaţii oferă textul?

2) Ce tip de descriere oferă textul? Argumentaţi.

II. Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la întrebările de mai jos:

„Aburii uşori ai nopţii ca fantasme se ridică


Şi, plutind deasupra lumii, printre ramuri se despică
Râul luciu se-ncovoaie sub copaci ca un balaur
Ce în raza dimineţii mişcă solzii lui de aur.

Eu mă duc în faptul zilei, mă aşez pe malu-i verde


Şi privesc cum apa curge şi la cotiri ea se pierde,
Cum se schimbă-n vălurele pe prundişul lunecos,
Cum adoarme la bulboace, săpând malul năsipos.

Când o salcie pletoasă lin pe baltă se coboară,


Când o mreană saltă-n aer după-o viespe sprintioară,
Când sălbaticele raţe se abat din zborul lor,
Bătând apa-ntunecată de un nour trecător.

Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale


Cu cel râu care-n veci curge, făr-a se opri din cale.
Lunca-n giuru-mi clocoteşte; o şopârlă de smarald
Cată ţintă, lung la mine, părăsind nisipul cald.”

1. Extrage din text: a) un epitet cromatic -


b) epitet personificator -
c) epitet inversat -
d) o comparaţie -
e) o personificare -

2. Care este peisajul descris şi ce elemente identificăm?

3. Care sunt sentimentele eului liric?


III. Continuă următoarea descriere subiectivă/literară insistând asupra imagini cerului ce se
oglindeşte în „lacul luciu”, folosind figuri de sil şi imagini artistice:

„Pe lacul luciu din gradina cu florile neclintite de nicio adiere, cu crengile nestrăbătute de
niciun foşnet, pe lacul adormit ce pare o uriaşă lespede de cristal ce acoperă o altă gradină
fermecată, lebăda... trece ca o închipuire, cu aripile ca două scoici de argint, cu gâtul lăsat între ele,
subţire, ondulat...”(Emil Gârleanu – „Singuraticii”)

IV. Citeşte cu atenţie textul şi răspunde la întrebările de mai jos:

„Pupila albastră i se dilata încet şi făcea loc negrului celui mai negru al ochilor dulci făcuţi
parcă din scorţişoară. Buzele i se făceau şi mai roşii decât macii câmpului şi cu limba mică de pisică
le umezea de emoţia cea mai vie. Obrajii îşi schimbau culorile ca cerul după o ploaie... Degetele ca
grisinele proaspete... apoi picioruşele se puneau în mişcare şi tot trupul de păstaie prindea viaţă şi
devenea de nestăpânit...” (Doru Pop – „Uimirea”).

1) Asupra căror detalii fizice se opreşte naratorul?

2) Identificaţi figurile de stil folosite în realizarea portretului.

3) Prin ce vă impresionează acest portret?