Sunteți pe pagina 1din 4

IMPACT PROGRAME DE FORMARE

CENTRUL METODIC I - CLASA I, Responsabil prof. MONICA IENUȚAȘ

Cadrele didactice care aparțin centrului metodic 1, clasa I, sunt


următoarele

IENUȚAȘ MONICA – Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare


Cursul Abordări Inovative În Didacticile Specifice Învățământului Primar Și
Preșcolar AIDSIPP- Noiembrie-Decembrie 2019

ȘPAN MONICA-– Școala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare


Cursul CRED Octombrie 2019

RUS ELENA- Liceul Tehnologic Traian Vuia- Tăuții Măgherăuș


Curs A B C -ul emoțiilor 2019

MUREȘAN ANAMARIA- Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale


Curs Educație Parentală și Metoda Montessouri, 2019

POP ANDREEA -Școala Nistru


Curs- Curs A B C -ul emoțiilor 2019

DAVID IOANA- Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Baia Mare


Curs Educație Parentală și Metoda Montessouri, 2019
Intel Teach -Cluj 2019

ACHIM SIMONA- - Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Baia Mare


Curs Educație Parentală și Metoda Montessouri, 2019
Intel Teach -Baia Mare 2019

PETRUȚ IOANA - Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Baia Mare


Curs Educație Parentală și Metoda Montessouri, 2019

SĂSĂRAN IRINA- Școala Internațională, Baia Mare


Cursul Abordări Inovative În Didacticile Specifice Învățământului Primar Și
Preșcolar AIDSIPP
Noiembrie-Decembrie 2019

BOZGA ALINA- Școala Gimnazială George Coșbuc, Baia Mare


Curs Copilul Dificil în Clasă, CCD Oradea 2019
PINTEA ALINA-- Școala Gimnazială George Coșbuc, Baia Mare
Curs-Educația Muzicală în școli, cu Anamaria Rusu
MICHIȘ IONIȚA-- Școala Gimnazială George Coșbuc, Baia Mare
Curs pentru clasa pregătitoare - ICOS, 2013

ZAPLAC MARIA -Școala Recea


Pensionară

MAN ANDREEA -Liceul Tehnologic Penticostal, Baia Mare


Curs-Educația Muzicală în școli, cu Anamaria Rusu

În urma analizei privind formarea cadrelor didactice din centrul nostru


metodic se poate observa că există interes pentru perfecțioarea continuă a
colegelor , majoritarea având ultimul curs de formare absolvit în anul 2019.
Programele de formare au contribuit efectiv la dezvoltarea competențelor
didactice ale profesorilor, în principal a celor referitoare la adaptarea demersului
didactic, capacitatea de a inova activitatea didactică, organizarea activităților la
clasă și abilitatea de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicării .
La Cercul Pedagogic ce a avut ca tema educația muzicală am putut observa
modalitățile creative în care au fost aplicate la clasă numeroase jocuri muzicale,
exerciții ritmice, toate însușite în cadrul cursului sustinut în Baia Mare de Ana
Maria Rusu. Exemplele au fost oferite atât în cadrul activităților de cerc
desfășurate la Liceul Penticostal Baia Mare cât și în activitățile desfășurate la
Școala Internațională din Baia Mare. În cadrul acestor întălniri cadrele didactice
au propus desfășurarea unor cursuri de perfecționare în care să se regăsească
mai puțină teorie și mai multe lucruri practice. Totodată, forma de organizare a
acestor cursuri de formare să fie una inter activă . În acest sens au fost date ca
exemple cursur de educatie muzicală în școli, precum și cursul de teatru
organizat pe cinci ateliere, care s-a desfășurat în 2018 la Școala Gimnazială
Lucian Blaga, Baia Mare.
Programele de formare au constituit o modalitate eficientă de schimbare a
percepției cadrelor didactice vis-a-vis de participarea la formare, precum și de o
conștientizare mai bună a posibilităților și oportunităților alternative pentru
dezvoltare profesională continuă. Majoritatea dascălilor intenționează să
desfășoare în viitorul apropiat activități similare de dezvoltare profesională și,
ceea ce este cel mai important, vor să aplice constant în clasă cele învăţate în
cadrul programului de formare.
DAVID IOANA , de la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Baia Mare
consideră că aceste cursuri de perfecționare sunt utile, dar n-ar trebui să fie
obligatorii și să pună cadrele didactice în situația de a participa la astfel de
cursuri doar pentru a primi credite sau diplome. Menționează că la cursul
Montessori deși li s-au transmis că nu vor primi credite, totuși au participat
toate cele trei învățătoare de la clasa 1 din școală din dorința de a-și îmbunătăți
relația cu părinții elevilor .
Colegele de la Scoala Vasile Alecsandri consideră că ar fi un mare avantaj
ca aceste cursuri să fie gratuite, nu pe bani, iar cei care doresc și cred că le
sunt necesare / utile să le parcurgă, iar cei care nu doresc să nu fie în situația
de a le urma numai pentru a-și completa dosarul personal. Un cadru didactic
poate deveni un adevărat mentor și un educator deosebit învățând și
colaborând cu alți colegi nu neaparat urmând niște cursuri care uneori n-au
nicio legătură cu activitatea și situațiile reale cu care se confruntă la clasă (ex:
combaterea bullyngului, sindromul gândirii accelerate (SGA), lipsa rechizitelor
pentru copii din comunități defavorizate, lipsa părinților din viața copiilor, acesția
fiind crescuți de rude etc.)
BOZGA ALINA de la Scoala Gimnazială George Coșbuc participă la cursuri
în care se regăsesc multe aplicații practice. Astfel a gasit prin CCD Oradea
cursul Copilul dificil în clasă despre care spune că a fost un curs cu multe
aplicații și cu soluții practice care pot fi folosite la clasă, în situația copiilor dificili,
în acest caz, copiii cu ADHD. La fel ca și alte colege, Alina consideră că ar
trebui să ni se ofere posibilitatea de a participa la cursuri în mod gratuit, iar
cursurile care ni se oferă să fie pe teme de actualitate, cu informașii concrete.
În ecchipele de formatori să fie cooptați specialiști de la care să avem ce învăța,
profesori universitari de la UBB Cluj Napoca, de la Psihopedagogie specială,
care ar putea aduce plusvaloare unor astfel de cursuri.
O temă de care ne lovim din ce în ce mai des este cea legată de copiii cu
diferite probleme de comportament sau de învățare.Aici toate cadrele didactice
sunt de părere că mereu este loc de învățat.Suntem deficitari în ceea ce
priveste abordarea pe care o pot avea dascălii în gestionarea unor situații
dificile apărute în relațiile cu părinții, în special părinții copiilor cu CES.
În concluzie, programele de formare urmate de cadrele didactice din
centrul nostru metodic au generat efecte pozitive, atât la nivel individual cât și
instituțional. S-au dezvoltat competențe profesionale ilustrate în actul
educațional de calitate derulat de cadrele didactice din fiecare unitate școlară.
În câteva cuvinte facem unele sugestii legate de programele de formare
viitoare:
-să fie alocate fonduri pentru ca aceste cursuri să fie gratuite și astfel să fie
accesibile unui număr cât mai mare de cadre didactice
-temele abordate să fie de actualitate, cu formatori specialisti și cu o organizare
pe ateliere, cu multe exemple care pot fi aplicate la clasă
-în situația actuală, prioritare să fie cursurile legate de copiii cu CES, de relația
dascăl-parinți,de comunicarea eficientă, de educația parentală
-reorganizarea cursului de teatru, cel pe ateliere, care a avut loc anul trecut la
Școala Gimnazială Lucian Blaga în 2018.
Calitatea educației se îmbunătățește permanent prin participarea cadrelor
didactice la cursurile de formare. Copiii reprezintă beneficiarii direcți ai formării
cadrelor didactice printr-o educație de calitate.
Nevoia de formare este diferită, în funcție de experiență, de grade didactice
sau din mediul rural sau urban. În centrul nostru metodic sunt doua cadre
didactice debutante.Rezultate bune și foarte bune la examenul de definitivat,
grad didactic II sau I au fost obținute de cadre didactice care au participat la
cursuri de formare care s-au încadrat în aceste categorii.
Cursurile de formare produc un salt calitativ în actul educațional atunci când
sunt centrate în sfera de interes a dascălilor, când sunt interactive , organizate
pe ateliere și când se pot pune în practică cunoștințele acumulate.

Profesor înv primar,


MONICA IENUȚAȘ