Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială „Augustin Buzura”

Copalnic Manastur, Maramures

Proiect de programă

LIMBA ENGLEZĂ
OPŢIONAL

2020

1
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

DISCIPLINA OPŢIONALĂ – LIMBA ENGLEZĂ

DENUMIREA CURSULUI OPŢIONAL:


„ENGLISH WORLD”

Durata cursului: semestrele I, al II-lea

Anul şcolar: 2020 – 2021

Profesor: IENUTAS ADRIANA

Şcoala Gimnazială „Augustin Buzura”


Copalnic Manastur, structura Laschia, Maramures

2
Argument

Prezentul opţional a fost conceput pentru a veni în


sprijinul elevilor de a-şi aprofunda cunoştinţele de limbă engleză,
având în vedere că au luat contact cu aceasta încă de la grădiniţă.
Un alt argument pentru care elevii şi părinţii solicită un
opţional de limba engleză este statutul acesteia ca limbă de largă
circulaţie internaţională. De asemenea, copiii au avut ocazia să
capete cunoştinţe de limba engleză prin intermediul canalelor de
televiziune care difuzează desene animate şi alte emisiuni pentru
copii.
Nu sunt de neglijat perspectivele pe care le oferă
învăţarea limbii engleze (acces pe Internet, mijloc de comunicare,
susţinerea unor examene de limbă, continuarea studiilor la diferite
niveluri în străinătate ş. a.), un motiv în plus pentru care părinţii
solicită un curs opţional de limba engleză pentru copiii lor. Acest
curs urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor din clasa
a III-a pentru limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a
exprima mesaje simple în această limbă, precum şi spiritul de
observaţie, gândirea creativă. Activităţile proiectate sunt menite,
de asemenea, să plaseze elevii în situaţii de comunicare similare
celor din viaţa reală, stimulându-le astfel apetitul de a
interacţiona verbal cu cei din jur şi, totodată, încrederea în sine.
Practica şcolară confirmă că utilizarea cântecelor, combinată cu
alte metode, constituie un mijloc eficient de modernizare a
predării şi însuşirii limbilor străine. Prin urmare, prin poveşti,
jocuri, concursuri, poezii, cântece şi dialoguri minimale, elevii vor
dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori, în
general, şi ca vorbitori de limba engleză, în particular.

3
Proiect de programă

Motivarea alegerii acestei discipline: limbă modernă, mijloc de comunicare


Predare: învăţarea limbii engleze urmăreşte dezvoltarea cognitivă şi
atitudinală a elevilor
Ea urmăreşte atingerea corelată a două tipuri de obiective:

I. Obiective cognitive:
 Dezvoltarea competenţei de comunicare;
 Lărgirea orizontului referitor la spaţiul anglo – american şi
european;
 Deprinderea elevilor cu tehnici de muncă intelectuală.

II. Obiective atitudinale:
 dezvoltarea unei atitudini favorabile faţă de limba engleză ca
suport al unei posibile relaţii directe, personale cu civilizaţia
spaţiului anglo - american;
 dezvoltarea unei motivaţii specifice pentru continuarea
studiului limbii engleze;
 realizarea transferului de la engleza învăţată în clasă la
exprimarea personală în situaţii de comunicare;
 formarea unei calităţi umane: spirit de înţelegere şi toleranţă
în ideea apartenenţei la civilizaţia europeană.
Dezvoltarea competenţei de comunicare se sprijină pe
interacţiunea celor patru deprinderi integratoare:
- înţelegerea şi exprimarea orală;
- înţelegerea şi exprimarea scrisă.

4
ENGLISH WORLD

Nr. Obiective de Activităţi de Modalităţi


crt. referinţă învăţare de evaluare

1.  Să-şi dezvolte o atitudine pozitivă jocuri Observaţia


faţă de învăţarea limbii engleze; directă
cântece
2.  Să participe la conversaţie, Exerciţii
construind enunţuri simple; poezii
Jocuri de
3.  Să redea informaţii minime despre poveşti recunoaştere
sine;
minidialoguri Teste
4.  Să-ţi exprime opiniile şi referinţele;
desene Dialoguri
5.  Să-şi dezvolte pronunţia prin
cântece şi rime; piese de Cântări
teatru dialogate
6.  Să colaboreze în echipă;
Portofolii

7. Jocuri de
 Să descrie obiecte, animale, jucării
recunoaştere
etc.;
Program
 Să manifeste curiozitate pentru
8. artistic
obiceiuri şi tradiţii anglo – saxone.

5
Conţinuturi:
A. Vocabular:
- persoane;
- şcoală, clasa;
- familia;
- viaţa de zi cu zi;
- îmbrăcăminte,
- zile festive;
- culori;
- comunitatea locală;
- camere, locuinţa;
- animale, insecte,
- mesele zilei şi mâncăruri;
- căutarea unor obiecte;
- animale sălbatică;
- părţile corpului;
- oraşe;
- călătoria în spaţiu,
- exerciţii de gimnastică;
- prieteni prin corespondenţă;
- fotografii;
- vremea.
B. Structuri:
- prezentul simplu al verbului to be la afirmativ şi negativ;
- imperativul;
- adjectivele demonstrative this, these;
- pluralul substantivelor;
- adjectivele posesiv: my, your, his, her, our, yours, their;
- genitivul cu ’s;
- adjectivele;
- „there is”, „there are”;
- „have got”, has got” la afirmativ şi interogativ;
- prezentul simplu: afirmativ, interogativ şi negativ ( like, don’t
like, do you like);
- prezentul continuu: afirmativ şi negativ;
- prepoziţiile: in, under, on;
- cuvinte – întrebări: where.

6
C. Funcţii de comunicare:
- a saluta şi a răspunde la salut;
- a se prezenta şi a prezenta pe cineva;
- a identifica elemente din universul familiar;
- a descrie persoane, animale, locuri;
- a localiza persoane, obiecte, acţiuni;
- a cere şi a da informaţii: de ordin personal, despre mediul
înconjurător;
- a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri;
- a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place;
- a da instrucţiuni;
- a exprima posesia;
- a descrie acţiuni.

Planificarea calendaristică:

Nr Nr.
. Unitatea de învăţare de Săptămâna
crt ore
.

1. Introduction. Greetings; 2 S1; S2

2. Alphabet. Family 2 S3; S4

3. School. Classroom. Schoolbag 2 S5; S6

4 House. Rooms. Furniture 2 S7; S8

5. My town. Buildings. Directions 2 S9; S10

6. Numbers. What time is it? Clocks 2 S11; S12

7. Colours. Shapes 2 S13; S14

8. Chistmas…Santa’s coming! 2 S15; S16

9. Seasons. Weather 2 S17; S18

7
10. Revision 1 S19

11. My body. Going to the Gym 2 S20; S21

12. Food and drinks 2 S22; S23

13. Fruit and vegetables 2 S24; S25

14. Animals. My pet 2 S26; S27

15. Easter. Springtime 2 S28; S29

16. Days of the week. Months of the year 2 S30; S31

17. Clothes 2 S32; S33

18. Toys. My toybox 1 S34

19. Revision 1 S35

Modalităţi de evaluare:
 răspunsuri la întrebările profesorului;
 dialoguri simple, pe perechi;
 descriere de imagini, prezentare de mini – proiecte pe teme date;
 concursuri;
 jocuri didactice.

Cântece:
 Good morning, dear teacher!;
 Are you sleeping?;
 Lazy Mary;
 Old Mac Donald;
 The farmer in the dell;
 Mary had a little lamb, Sarah J. Hale;

8
 My Bonnie;
 Oh, Susana!, Stephan Foster;
 Clementine, Percy Montrese;
 London bridge;
 The happy song;
 The more we get together;
 We wish you a Merry Christmas!;
 Jingle bells.

Jocuri/ Poezii:
 I’ve got ten little fingers;
 Let’s do gymnastics;
 Colours;
 January;
 The smell of Christmas;
 Bunnies;
 Hop, hop, hop;
 The farmer;
 Months of the year;
 Bears like honey;
 Monsters everywhere;
 At the circus.

Standarde curriculare de performanţă:


 să intoneze corect un cântec în limba engleză;
 să recite o poezie în limba engleză;
 să realizeze un portofoliu pe o temă dată;
 să realizeze şi să participe la un program artistic în limba engleză.

9
Bibliografie:
 Chilărescu, Mihaela; Dascăl, Regina; Ercuţo, Felicia; Paidos,
Constantin – Limba engleză, clasa a II-a, Institutul European, Iaşi,
2000;

 Dakin, Julian – Songs and rhymes, Lonman, 1997;

 Graham, Carolyn – Picture Dictionary with Songs and Chants,


Longman, 2003;

 Gray, Elisabeth – The express picture dictionary, Express Publishing,


2003;

 Ionescu, Cristina – Limba engleză, clasa I, Aramis, 2004;

 Ionescu, Cristina – Zoo alphabet, Aramis, 2000;

 Ionescu, Cristina – Limba engleză: Caiet de evaluare, Aramis, 1999;

 Ionescu, Cristina – My first dictionary, Aramis, 1998;

 Johnson, Cristina – Gramatica limbii engleze pentru clasele I – IV,


Aramis, 2003;

 Lobo, Maria Jose – Here Comes super bus 1, 2, Macmillan


Heinemann, 2000;

 Lungu, Iuliana – A teaching practical guide for primary teachers of


English, Cartea Universitară, 2003;

 Pascale, Nina – Selected English Songs, Aramis, 1999;

 Programa şcolară pentru Aria curriculară: Limbă şi comunicare,


Consiliul Naţional pentru curriculum MEC, Bucureşti, 1999

10
11