Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul de Arte „Margareta Sterian”

Buzău Str. Bucegi, nr. 6,


Tel. 0238/720012, Fax 0238/722418
E-mail: liceuldearteabuzau@yahoo.com

Fişă de activitate
- Proiect privind învățământul secundar ROSE:

SCOALA TE FACE MARE. -

Titlul activităţii: De partea legii (Comportament deviant la adolescenţi)


Coordonatori: prof. Coman Daniela Georgeta, prof. Tomescu Elena Andreea
Monitor: prof. Neagu Carmen
Data desfăşurării activităţii: 30 ianuarie 2019
Locul desfăşurării: sala de festivităţi “Mihaela Runceanu”, Liceul de Arte “Margareta Sterian”
Grup ţintă: elevi din învăţământul liceal
Scop: îmbunătăţirea climatului de siguranţă publică în unitatea de învăţământ pentru prevenirea
şi reducerea actelor de violenţă.
Obiective:
- diminuarea faptelor de violenta, a comportamentelor deviante in rândul elevilor prin
organizarea de activitati educative de prevenire;
- conştientizarea consecinţelor unui comportament deviant în situaţii diverse;
- dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării pe baza unui sistem de norme.
Metode/ mijloace de realizare:
- brainstorming, dezbatere, jocuri educative
Desfăşurarea activităţii:
Activitatea debutează cu un brainstorming pornind de la expresia “COMPORTAMENT
DEVIANT”. Fiecare participant va nota pe un postit un cuvânt care poate descrie un
comportament deviant, apoi vor fi expuse pe un flipchart. Elevii vor exemplifica diferite
comportamente care pot genera conflicte între elevi.
Elevii vor fi invitaţi să vizioneze diverse secvenţe care ilustrează comportamente
necorespunzătoare în rândul adolescenţilor, să identifice cauza, consecinţele acestora şi să
găsească soluţii pentru prevenirea lor. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Buzău
iniţiază o dezbatere pe baza acestor aspect cu scopul îmbunătăţirii climatului de siguranţă
publică în unitatea de învăţământ pentru prevenirea şi reducerea actelor de violenţă sub toate
formele ei.
Modalități de evaluare- album foto, aprecieri verbale, observarea sistematică
Observații/sugestii/recomandări:
 Implicare activă şi în rândul părinţilor;
 Repetarea unor activităţi sugestive temei.

Liceul de Arte “Margareta Sterian”, Buzău IPJ, Buzău


Coordonatori: Coordonatori:

PROF. Coman Daniela Georgeta COMISAR Nicula Remus


PROF. Tomescu Elena Andreea SUBCOMISAR Mihăilescu Aura Emilia

Monitor: PROF. Neagu Carmen