Sunteți pe pagina 1din 6

Maşini şi instalaţii folosite în prima fază de curăţire.

Aspecte generale
Precurăţirea nu poate asigura o separare avansată a tuturor corpurilor străine aflate în masa de
cereale.
Curăţirea este o operaţie complexă, care necesită utilaje şi instalaţii speciale care sunt
grupate în secţia de pregătire pentru transformarea în produse finite. În aceeaşi secţie sunt grupate şi
instalaţiile destinate condiţionării bobului (termice sau la rece) precum şi pentru pregătirea
preliminară (descojirea).
Toate utilajele şi instalaţiile existente în secţia de curăţire sunt impuse de caracteristicile
corpurilor străine incluse în cereale şi cum aceste caracteristici sunt deosebite de la soi la soi, se
înţelege că principiile constructive ale maşinilor variază şi ele.
Însuşirile fizice care deosebesc corpurile străine de masa de cereale sunt: greutatea specifică,
dimensiunile (lungimea, lăţimea şi grosimea), capacitatea de a se dizolva în apă, însuşirile
aerodinamice sau capacitatea de a fi atrase de magneţi.
Principalele însuşiri morfologice care permit separarea corpurilor străine sunt:
- forma: sferică, ovală, alungită, plată;
- starea suprafeţei: netedă, cu proeminenţe, denivelări, sau cu peri.
Procesul de curăţire al cerealelor se desfăşoară într-o anumită succesiune, urmărindu-se în
prima fază eliminarea acelor corpuri străine care ar putea împiedica eliminarea în bune condiţii a
celorlalte corpuri străine în timpul agitării cerealelor în diferite faze de curăţire.
a) Separarea corpurilor străine ce se deosebesc după mărime şi însuşirile aerodinamice se poate
realiza cu unul din următoarele utilaje:
- Separatorul-aspirator “MILERATOR” care lucrează pe principiul separatorului aspirator;
- Separatorul-aspirator cu ciururi circulare;
- Duo-aspirator. Se utilizează la curăţirea cerealelor printr-o aspiraţie intensă având circuit închis al
aerului.
-Separatorul cascadă. Pentru mărirea efectului de separare se utilizează mai multe deflectoare
pentru devierea fluxului de material.
Produsul alimentat din buncărul 2 pe valţul de distribuţie 3, cade în cascadă de pe un
deflector (1) pe altul, traversând curentul ascendent de aer, care este aspirat de ventilator prin gurile
de aspiraţie 4. Aerul, care antrenează particulele uşoare, intră în camera de expansiune 5, unde
datorită detentei, se vor depune particulele care înving rezistenţa curentului de aer.
Particulele uşoare se elimină pe la partea superioară 6, odată cu aerul, iar particulele grele se
depun pe clapetele 7 cu autoreglare. Particulele grele sunt evacuate prin deschiderea 8, iar boabele

1
curate prin deschiderea 9. Curentul de aer se reglează cu clapetele 10. Corpurile metalice sunt
reţinute de magnetul 11.

Separatorul cascadă

-Separatorul cilindric: se separă prin cernere în funcţie de grosimea boabelor în 2-3 fracţiuni. În
jurul axului se montează mai multe site circulare, aşezate în ordinea crescătoare a orificiilor, încât se
obţin mai multe sorturi şi un refuz. Avansul în direcţia axială a boabelor este asigurată de unghiul de
aşezare faţă de orizontală (α=50-70).

1- sita cilindrică; 2 – gură alimentare; I – sector pt. boabe scurte; II şi III – sorturi; IV – refuz

2
b) Separarea după formă şi mărime.
Se realizează cu trioare cilindrice, cu discuri, cu palete, spirale.
Funcţionarea triorului cilindric este prezentată în schema următoare: prin rotirea cilindrului
trior 1, amestecul de boabe este antrenat pe suprafaţă interioară a acestuia. Boabele scurte se vor
aşeza în alveolele cilindrului şi vor fi depozitate în jgheabul colector 2, apoi eliminate în vasul 7.
Boabele lungi vor aluneca la baza cilindrului 1 şi vor fi antrenate de rotorul cu palete 4 spre
buzunarele 5, care le depozitează în vasul 6. Partea inferioară a jgheabului colector este realizată cu
înclinare, pentru o evacuare mai uşoară a boabelor.

1-cilindru trior cu alveole; 2-jgheab colector pt. boabe scurte; 3-melc pt. evacuare boabe scurte; 4-
rotor cu palete pt. evacuare boabe lungi; 5-buzunar pentru boabe lungi; 7-evacuare boabe scurte.

c) Separarea corpurilor feroase:


Se utilizează aparat cu magneţi permanenţi, separatorul electromagnetic.
d) Separarea corpurilor străine după greutatea specifică şi elasticitate:
Acest criteriu se bazează pe principiul că boabele în mişcarea lor, la atingerea unei suprafeţe
cu o anumită duritate, în funcţie de elasticitate, vor fi aruncate la distanţe diferite, efectuându-se
sortarea lor pe grupe de greutate.
Masa vibratoare este o placă compartimentată cu pereţi verticali în zig-zag, orientaţi
perpendicular pe direcţia de oscilaţie.

3
D0-direcţia de oscilaţie; 1-masa oscilanta; 2-pereţi verticali; 3-zone de alimentare; 4-evacuare boabe
sortate;

Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea învelişului bobului


În principiu sunt alcătuite dintr-o suprafaţă cilindrică în interiorul căreia se roteşte un rotor cu
palete ce se învârtesc prin masa de produs. Ca efect al frecării, impurităţile şi stratul din înveliş se
desprind şi se elimină cu ajutorul curenţilor de aer.
-Maşina de descojit cu şmirghel;
-Maşina de descojit tip EUREKA (cu împletitură din fire de oţel de secţiune pătrată)
-Maşina de periat; Deplasarea cerealelor de la alimentare la evacuare se face datorită înclinării
paletelor. Perierea se execută pentru îndepărtarea părţilor de coajă, care mai sunt aderente la bob. În
fluxul tehnologic, maşina de periat se montează după decojitor.

Alimentare Aspirare praf


1

Evacuare
3 boabe

Evacuare praf 4 Evacuare praf

Maşina de periat
1-carcasă; 2-rotor cu palete; 3-perii; 4-sită;

4
Maşini pentru măcinarea cerealelor
Prin măciniş se urmăreşte să se distrugă integritatea fiecărui bob pentru a se separa apoi
particulele de endosperm, pe cât posibil cât mai libere de particulele de înveliş, după care acestea să
fie transformate prin zdrobire în particule fine de făină. Operaţia creşte în complexitate prin faptul că
separarea particulelor de înveliş nu trebuie făcută cu pierderi de părţi din endosperm care să rămână
ataşate pe acesta. Astfel, măcinarea poate fi simplă sau foarte complexă.
Utilajul de bază cu care se face măcinarea este valţul. În afara acestuia, pentru măcinişurile
simple, cu produse finite de calitate inferioară, se mai folosesc încă vechile pietre de moară sau alte
maşini pentru măcinarea rapidă în scopuri speciale, cum sunt morile cu ciocane sau diferite tipuri de
uruitoare, zdrobitoare.
Moara cu valţuri pentru măcinarea grâului
Instalaţia de măcinare pentru grâu (valţul) tip MDDL este prevăzută cu valţuri lucrând câte 4
în paralel, iar fiecare grup de patru lucrează în serie (măcinişul produs de prima pereche de cilindri
este preluată de a doua pereche, care continuă măcinarea). Turaţia cilindrilor variază între 350 şi 800
rot/min.
Moara este prevăzută şi cu doi cilindri de alimentare (de diametru mic) pentru reglarea
debitului, la intrarea în prima pereche de cilindri de măcinare.
Suprafaţa cilindrilor trebuie curăţată continuu în timpul operaţiei de măcinare, pentru
îndepărtarea depunerilor de făină de pe suprafaţa lor. Îndepărtarea se face cu perii apăsate pe cilindru
cu arc sau cu contragreutăţi.
Maşini auxiliare:
- maşini ajutătoare: detaşoare, perii de tărâţe, finisoare de produse tărâţoase.
Detaşorul: este folosit pentru dezmembrarea plăcuţelor de produs formate ca rezultat al presiunii
dintre tăvălugii măcinători ai valţurilor. Este amplasat între valţ şi mijlocul de transport spre sitele de
cernere.
Peria de tărâţe : este utilizată ca utilaj de încheiere a prelucrării repetate la valţuri, asigurând
desprinderea resturilor de endosperm fără să mărunţească particulele de înveliş.
Finisorul de tărâţe : are rol de a recupera ultimele resturi de endosperm aflate pe particulele de
înveliş. Este amplasat în fluxul tehnologic de prelucrare la valţuri, imediat după ce au fost separate
grişurile şi dunsturile, respectiv după primele 4 pasaje de şrotare. Principiul de acţionare al maşinii se
bazează pe desfacerea prin frecare a resturilor de endosperm de pe înveliş şi care se realizează în
interiorul unei tobe perforate în care se roteşte cu viteză mare un rotor cu palete (1800-2000 rot/min).

5
6