Sunteți pe pagina 1din 410

VOLVO XC60 MANUAL DE UTILIZARE

VOLVO XC60

2012
Manual DE UTILIZARE

TP 13236
Volvo Car Corporation Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation
STIMATE POSESOR AL UNUI AUTOVEHICUL VOLVO
VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ALES VOLVO!

Sperăm că vă veţi bucura mulţi ani de experienţa plăcută a conducerii Pentru a beneficia pe deplin de avantajele aduse de autovehicul,
autovehiculului Volvo. Autovehiculul a fost proiectat pentru a oferi vă recomandăm familiarizarea cu echipamentele, instrucţiunile şi
siguranţă şi confort şoferului şi pasagerilor. Volvo este unul dintre cele informaţiile referitoare la întreţinere prezentate în acest manual
mai sigure autovehicule din lume. De asemenea, autovehiculul Volvo de utilizare.
a fost proiectat pentru a satisface toate cerinţele actuale referitoare
la siguranţă şi la protecţia mediului înconjurător.
Cuprins
CUPRINS

00 Introducere 01 Siguranţa la bord 02 Încuietorile şi sistemul


Informaţii importante ................................... 6 Centurile de siguranţă ............................... 16 de alarmă
Autovehiculele Volvo Airbagurile................................................. 19 Cheia cu telecomandă/lama cheii ............. 48
şi mediul înconjurător ................................ 11 Activarea/dezactivarea Înlocuirea bateriei,
airbagului frontal* ...................................... 22 cheia cu telecomandă/PCC* ..................... 53
Airbagurile laterale (airbaguri SIPS).......... 24 Funcţia Keyless drive
Airbagurile de tip cortină (IC)..................... 26 (Conducere fără cheie)* ............................ 55
Sistemul WHIPS ....................................... 27 Încuierea/descuierea autovehiculului ........ 58
Sistemul de protecţie Sistemul de blocare de siguranţă
împotriva răsturnării - ROPS ..................... 29 pentru copii ............................................... 64
La declanşarea sistemelor ........................ 30 Sistemul de alarmă* .................................. 65
Modul de siguranţă.................................... 31
Siguranţa copiilor ...................................... 32

2 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Cuprins

03 Postul de conducere 04 Confortul şi plăcerea Sistemul de avertizare


de a conduce pentru şofer – LDW*................................ 202
Instrumente şi butoane de comandă ......... 70 Sistemul de asistenţă la parcare*............ 205
Sistemul Volvo Sensus ............................. 79 Meniuri şi mesaje .................................... 142 Videocamera pentru asistenţă
Poziţiile cheii în comutatorul de contact .... 80 Meniul-sursă MY CAR la parcare*............................................... 208
Scaunele ................................................... 82 (Autovehiculul meu) ................................ 144 BLIS*– Sistemul de informare
Volanul ...................................................... 87 Controlul climatizării ................................ 152 unghi mort ............................................... 211
Iluminarea ................................................. 88 Sistemul de încălzire a blocului motor Confortul în habitaclu .............................. 215
alimentat cu carburant şi sistemul
Ştergătoarele şi spălarea .......................... 97
de încălzire a habitaclului* ...................... 162
Geamurile, oglinda retrovizoare Sistem suplimentar de încălzire*............. 165
şi oglinzile exterioare............................... 100 Computer de bord ................................... 166
Busola*.................................................... 105 DSTC – Sistemul de control
Trapa acţionată electric* ......................... 106 al stabilităţii şi tracţiunii............................ 168
Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)............. 109 Adaptarea caracteristicilor funcţionale .... 170
Pornirea motorului................................... 113 Pilotul automat*....................................... 171
Pornirea motorului – baterie externă ....... 115 Limitatorul de viteză ................................ 173
Transmisiile............................................. 116 Pilotul automat adaptiv* .......................... 175
Funcţia Distance Warning*
Eco DRIVe*............................................. 122
(Avertizare asupra păstrării distanţei
Tracţiunea integrală – AWD
de siguranţă) ........................................... 185
(All Wheel Drive)*.................................... 127
Sistemul City Safety™ ............................ 188
Frâna de serviciu..................................... 128 Sistemul de avertizare asupra
Sistemul de control pentru conducerea coliziunii cu frânare automată
în pantă - HDC ........................................ 130 şi de detectare a pietonilor*..................... 192
Frâna de parcare..................................... 132 Sistemul de avertizare
HomeLink®*............................................ 136 pentru şofer – DAC* ................................ 199

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 3
Cuprins

05 Sistemul infotainment 06 În timpul călătoriei 07 Roţile şi anvelopele


Informaţii generale referitoare Recomandări în timpul conducerii ........... 282 Informaţii generale .................................. 306
la sistemul infotainment........................... 222 Alimentarea cu carburant ........................ 285 Înlocuirea roţilor ...................................... 310
Pornirea rapidă ....................................... 224 Carburantul ............................................. 286 Presiunea în anvelope ............................ 313
Funcţii generale ale sistemului Încărcarea autovehiculului ...................... 289 Triunghiul reflectorizant şi
infotainment ............................................ 229 Compartimentul pentru bagaje................ 291 trusa de prim ajutor*................................ 314
Radio....................................................... 232 Tractarea unei remorci ............................ 294 Repararea de urgenţă a anvelopelor
Media player ........................................... 239 Tractarea şi recuperarea perforate (TMK)* ..................................... 315
Sursă audio externă prin intrare unui autovehicul blocat............................ 300
AUX/USB*............................................... 243
Media Bluetooth®*................................... 246
TV* .......................................................... 249
Telecomanda*......................................... 252
Bluetooth®handsfree* ............................. 254
Telefon mobil cu funcţie
de recunoaştere a vocii*.......................... 262
RSE - Sistemul Rear Seat
Entertainment* ........................................ 266
Navigarea în meniu,
sistemul infotainment .............................. 275

4 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Cuprins

08 Întreţinerea şi reviziile 09 Date tehnice 10 Index alfabetic


tehnice Codurile de identificare Index alfabetic ......................................... 390
Compartimentul motorului ....................... 322 a autovehiculului...................................... 360
Lămpile ................................................... 329 Dimensiuni şi mase ................................. 362
Lamele ştergătoarelor Specificaţii de motorizare ........................ 365
şi lichidul de spălare................................ 335 Uleiul de motor ........................................ 366
Bateria..................................................... 337 Lichide şi lubrifianţi .................................. 368
Siguranţele.............................................. 342 Carburantul.............................................. 370
Întreţinerea autovehiculului ..................... 353 Roţi şi anvelope,
dimensiuni şi presiune ............................. 372
Sistemul electric ...................................... 374
Aprobare tip............................................. 375
Lămpile de pe ecran ................................ 387

5
Introducere
INTRODUCERE

Informaţii importante

Manualul de utilizare
Informaţii importante

Introducere Dacă nu sunteţi sigur care dintre dotări sunt Mesajele text
Modul recomandat de cunoaştere a standard, opţionale sau suplimentare, În autovehicul există ecrane care afişează
autovehiculului este citirea manualului de contactaţi un dealer Volvo. mesaje text. Aceste mesaje text sunt
utilizare, de preferinţă înainte de prima evidenţiate în manualul de utilizare prin faptul
călătorie la volanul autovehiculului. Astfel, veţi Texte speciale că textul este de dimensiuni mai mari şi tipărit
avea ocazia să vă familiarizaţi cu funcţiile noi, în culoarea gri. Asemenea exemple se pot găsi
să determinaţi modalităţile optime de AVERTISMENT în textele din meniu sau mesajele text din
manevrare a autovehiculului în diverse situaţii ecranul de afişare a informaţiilor (de exemplu,
şi să utilizaţi la maximum facilităţile acestuia. Texte de avertizare care indică pericolul de Audio settings - Setări audio).
Vă rugăm să acordaţi atenţie instrucţiunilor de accidentare.
siguranţă cuprinse în acest manual. Etichetele autocolante
Datele tehnice, elementele de design şi Autovehiculul conţine tipuri diferite de etichete
ilustraţiile din acest manual nu antrenează IMPORTANT autocolante destinate comunicării de informaţii
niciun fel de obligaţii legale. Ne rezervăm Texte importante care atenţionează asupra importante într-un mod simplu şi clar.
dreptul de a efectua modificări fără notificare pagubelor materiale. Etichetele autocolante din interiorul autovehi-
prealabilă. culului au următoarele grade descrescătoare
©
Volvo Car Corporation de importanţă referitoare la avertizări/
NOTĂ informaţii.
Dotare opţională
Textele marcate prin „NOTĂ” oferă sfaturi
Toate tipurile de dotări opţionale sunt marcate sau recomandări care facilitează, de
în manualul de utilizare cu un asterisc *. exemplu, utilizarea unor dotări şi funcţii.
Pe lângă echipamentele standard, acest
manual descrie şi echipamente opţionale
(montate în fabrică) şi anumite accesorii Notă de subsol
(echipamente suplimentare modificate). Manualul de utilizare cuprinde note de subsol
Echipamentele descrise în manualul de care se află în partea inferioară a paginii.
utilizare nu figurează în dotarea tuturor Aceste informaţii reprezintă o completare a
modelelor - autovehiculele au în dotare textului la care se face referire printr-un număr.
echipamente diferite în funcţie de nevoile Dacă nota de subsol face referire la un tabel,
diferitelor pieţe şi de legile şi de reglementările se vor folosi litere în loc de numere ca referinţă.
în vigoare la nivel naţional sau local.

6 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Introducere

Informaţii importante

Texte de avertizare care indică pericolul Texte care avertizează asupra Informaţii
de accidentare pagubelor materiale

G031593
G031592
G031590
Simboluri ISO şi text/imagine albe pe fond
Simboluri ISO negre pe fond galben de Simboluri ISO albe şi text/imagine alb(ă) pe negru destinat mesajelor.
avertizare, text/imagine alb(ă) pe un fond fond de avertizare negru sau albastru şi pe
negru destinat mesajelor. Utilizate pentru a fondul destinat mesajelor. Utilizate pentru a NOTĂ
indica pericolul de accidentare gravă sau chiar avertiza asupra pagubelor materiale, în cazul
moarte, în cazul în care avertismentul este în care avertismentul este ignorat. Etichetele prezentate în manualul de
ignorat. utilizare nu sunt reproduceri exacte ale celor
din interiorul autovehiculului. Scopul este de
a prezenta aspectul aproximativ al acestora
şi amplasarea lor în autovehicul. Informaţiile
care se aplică în cazul autovehiculului
dumneavoastră sunt disponibile pe eticheta
corespunzătoare din autovehiculul
dumneavoastră.

7
Introducere

Informaţii importante

Liste de procedură Exemplu: informaţii pot include detalii cu privire la modul


În manualul de utilizare procedurile în cadrul • Lichid de răcire în care şoferul conduce autovehiculul, precum
cărora trebuie efectuate acţiuni într-o anumită viteza autovehiculului, utilizarea pedalelor de
• Ulei de motor frână şi de acceleraţie, rotirea volanului şi
ordine sunt numerotate.
utilizarea centurilor de siguranţă de către şofer
Atunci când există o serie de ilustraţii Continuare în pagina următoare şi de către pasageri. Din motivele sus-
pentru instrucţiuni succesive, fiecare `` Acest simbol este situat în partea din menţionate, aceste informaţii pot fi înregistrate
etapă este numerotată identic cu ilustraţia dreapta jos a paginii atunci când o secţiune se în computerele autovehiculului pentru o
corespunzătoare. continuă şi pe pagina următoare. perioadă de timp stabilită, dar şi ca urmare a
unei coliziuni sau accident. Aceste informaţii
Dacă ordinea instrucţiunilor nu este pot fi stocate de către Volvo atâta timp cât
importantă, există liste numerotate cu Înregistrarea datelor acestea ajută la continuarea dezvoltării şi
litere aferente seriei de ilustraţii. Autovehiculul dumneavoastră are în dotare îmbunătăţirii siguranţei şi calităţii şi atâta timp
mai multe computere a căror funcţie este de a cât există norme şi alte reglementări în vigoare
Săgeţile apar numerotate sau pe care Volvo trebuie să le respecte.
verifica şi de a monitoriza permanent modul şi
nenumerotate, fiind folosite pentru a capacitatea de funcţionare ale autovehiculului.
ilustra mişcarea. Volvo nu va dezvălui informaţiile
Unele dintre computere pot înregistra sus-menţionate unor terţe părţi fără
Dacă nu există nicio serie de ilustraţii pentru informaţii în condiţii normale de conducere, în consimţământul proprietarului autovehiculului.
instrucţiuni succesive, atunci etapele sunt cazul în care detectează o eroare. În plus, sunt Cu toate acestea, în virtutea legislaţiei şi a
numerotate individual cu numere obişnuite. înregistrate informaţii în caz de coliziune sau reglementărilor în vigoare la nivel naţional,
de accident. Unele dintre informaţiile Volvo poate fi obligată să dezvăluie astfel de
Liste de poziţie înregistrate sunt necesare pentru ca mecanicii informaţii unor autorităţi, precum poliţia, sau
să poată diagnostica şi remedia defecţiunile altor părţi care au dreptul legal de a accesa
Cercurile roşii care conţin un număr sunt autovehiculului pe parcursul reviziilor tehnice aceste informaţii.
utilizate în imaginile de prezentare şi al întreţinerii şi pentru ca Volvo să poată
generală, acolo unde sunt evidenţiate respecta normele şi alte reglementări în Citirea şi interpretarea informaţiilor înregistrate
diversele componente. Numărul se vigoare. În plus, Volvo utilizează informaţiile în de computerele din interiorul autovehiculului
regăseşte în lista de poziţii care este scopuri de cercetare în vederea îmbunătăţirii necesită echipamente tehnice speciale la care
permanente a calităţii şi siguranţei, deoarece au acces Volvo şi ateliere care au încheiat
anexată ilustraţiei ce descrie elementul
informaţiile pot contribui la o mai bună contracte cu Volvo. Volvo este responsabilă
respectiv. pentru stocarea şi prelucrarea în condiţii de
înţelegere a factorilor care provoacă accidente
şi leziuni. Informaţiile includ, printre altele, siguranţă a informaţiilor care îi sunt transferate
Liste cu buline pe parcursul reviziilor tehnice şi al întreţinerii,
detalii cu privire la starea şi funcţionarea
Este utilizată o listă cu buline acolo unde diverselor sisteme şi module ale precum şi pentru prelucrarea acestora în
există o secvenţă numerotată în manualul de autovehiculului, legate de motor, acceleraţie, conformitate cu normele în vigoare. Pentru
utilizare. sistemul de direcţie şi de frânare. Aceste informaţii suplimentare - contactaţi un dealer
Volvo.

8 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Introducere

Informaţii importante

Accesorii şi echipamente urmaţi instrucţiunile atunci când utilizaţi Date privind radiaţiile senzorului laser
suplimentare senzorul laser. În tabelul alăturat sunt specificate datele fizice
Următoarele două etichete în limba engleză ale senzorului laser.
Conectarea şi instalarea necorespunzătoare
ale accesoriilor pot afecta sistemul electric al sunt aplicate direct pe unitatea senzorului
laser: Energie puls maxim 2.64 μJ
autovehiculului. Anumite accesorii
funcţionează numai atunci când software-ul
asociat este instalat în sistemul computerizat Tensiune medie maximă 45 mW
al autovehiculului. Prin urmare, Volvo vă
recomandă să contactaţi întotdeauna un Durată puls 33 ns
atelier Volvo autorizat înainte de instalarea
accesoriilor conectate la sistemul electric sau Divergenţă (orizontal x vertical) 28° × 12°
care influenţează activitatea acestuia.

Revânzarea unui autovehicul care


beneficiază de serviciul Volvo On Call*
Volvo On Call este un serviciu suplimentar
care constă în servicii de siguranţă, de
securitate şi de confort. În cazul revânzării unui
autovehicul care beneficiază de serviciile Eticheta din partea de sus a figurii descrie
Volvo On Call, este important ca aceste clasificarea fasciculului laser:
servicii să fie întrerupte astfel încât fostul
proprietar să nu mai poată avea acces la • Laser radiation (Radiaţie laser) - Nu priviţi
serviciile autovehiculului. Contactaţi centrul fasciculul laser prin instrumente optice -
prin apăsarea butonului ON CALL (Apelare) Produs laser din clasa 1M.
din autovehicul sau contactaţi un atelier Volvo Eticheta din partea de jos a figurii descrie
autorizat. Pentru informaţii cu privire la datele fizice ale fasciculului laser:
serviciul Volvo On Call, a se vedea, de • IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Conform
asemenea, secţiunea „Schimbarea codului de cu standardele de performanţă FDA
securitate” din manualul de utilizare. (Administraţia Alimentelor din SUA) pentru
designul produselor laser, cu excepţia
derogărilor prevăzute în „Laser Notice
Senzorul laser No. 50” din 26 iulie 2001.
Acest autovehicul este dotat cu un senzor care
emite lumină laser. Este foarte important să

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 9
Introducere

Informaţii importante

AVERTISMENT
• Deconectaţi conectorul senzorului laser
Nerespectarea oricăreia dintre aceste înainte de demontarea acestuia de la
instrucţiuni poate cauza iritaţii ale ochilor! parbriz.
• Nu vă uitaţi niciodată la fascicul laser • Montaţi senzorul laser la parbriz înainte
(care emite radiaţii laser invizibile) de la o de a-l conecta la reţeaua electrică a
distanţă de 100 mm sau mai aproape, cu autovehiculului.
ajutorul instrumentelor optice de mărire, • Senzorul laser transmite lumină laser
cum ar fi lupa, microscopul, lentilele sau atunci când cheia cu telecomandă se află
alte instrumente optice similare. în poziţia II, iar motorul este oprit
• Testarea, repararea, demontarea, (a se vedea pagina 80 referitoare
reglarea şi/sau înlocuirea pieselor de la poziţia cheii).
schimb ale senzorului laser trebuie
efectuate numai de un atelier specializat Pentru informaţii suplimentare referitoare
- vă recomandăm un atelier Volvo la senzorul laser, a se vedea pagina 190.
autorizat.
• Pentru a evita expunerea la radiaţii Informaţii disponibile pe Internet
periculoase, efectuaţi reglarea sau
întreţinerea numai a acelor componente Informaţii suplimentare referitoare la
specificate în acest manual. autovehiculul dumneavoastră sunt disponibile
• Persoana care se ocupă de repararea la adresa de Internet www.volvocars.com.
acestora trebuie să urmeze mai ales
indicaţiile furnizate de atelierul de
reparaţii cu privire la senzorul laser.
• Nu demontaţi senzorul laser
(demontarea acestuia presupune şi
demontarea lentilelor). Un senzor laser
demontat nu îndeplineşte standardul IEC
60825-1 referitor la laserele din clasa 3B.
Laserul din clasa 3B nu este sigur pentru
ochi şi prezintă riscul de accidentări.

10
Introducere

Autovehiculele Volvo şi mediul înconjurător

Concepţia Volvo Car Corporation asupra protecţiei mediului


Autovehiculele Volvo şi mediul înconjurător

G000000
Protecţia mediului este una dintre valorile de Consumul de carburant curat în interior şi, în egală măsură, un control
bază care determină toate activităţile Volvo Car Toate autovehiculele Volvo au un consum de eficient al emisiilor de noxe. În numeroase
Corporation. Suntem, de asemenea, convinşi de carburant competitiv în cadrul propriilor clase. cazuri, emisiile de noxe se situează cu mult
asentimentul clienţilor noştri în privinţa atenţiei Valorile reduse ale consumului de carburant sub valorile standardelor în vigoare.
acordate mediului înconjurător. au, în general, drept consecinţă reducerea
Autovehiculul dumneavoastră Volvo se emisiilor de dioxid de carbon, gaz responsabil Aer curat în habitaclu
conformează standardelor ecologice pentru efectul de seră. Un filtru împiedică pătrunderea prafului şi a
internaţionale stricte şi este fabricat în una Şoferul poate influenţa consumul de carburant polenului în habitaclu prin duza de ventilaţie.
dintre uzinele cele mai curate şi mai eficiente din al autovehiculului. Pentru informaţii Un sistem sofisticat de purificare a aerului,
punct de vedere al utilizării resurselor din suplimentare, consultaţi secţiunea Reducerea IAQS* (Interior Air Quality System – Sistem de
întreaga lume. Volvo Car Corporation deţine impactului asupra mediului. menţinere a calităţii aerului în habitaclu),
certificare internaţională ISO, care include asigură o calitate superioară a aerului admis
standardul ISO 14001 privind protecţia mediului, Controlul eficient al emisiilor faţă de cel exterior.
pentru toate fabricile şi pentru mai multe dintre
celelalte unităţi Volvo. De asemenea, am Autovehiculul dumneavoastră este fabricat pe Sistemul constă dintr-un senzor electronic şi
solicitat partenerilor noştri să abordeze în mod baza conceptului „Curat în interior şi la un filtru cu carbon. Aerul admis este
sistematic problemele de mediu. exterior” – un concept ce implică un mediu monitorizat permanent, iar dacă se

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 11
Introducere

Autovehiculele Volvo şi mediul înconjurător

înregistrează o creştere a nivelului anumitor Reducerea impactului asupra mediului Respectarea acestor recomandări vă poate
gaze toxice, de exemplu a monoxidului de Puteţi ajuta cu uşurinţă la reducerea impactului ajuta să economisiţi bani, să salvaţi resursele
carbon, duza de ventilaţie este închisă. O asupra mediului - iată câteva recomandări: planetei şi să prelungiţi durata de viaţă a
astfel de situaţie poate apărea, de exemplu, în autovehiculului dumneavoastră. Pentru
condiţii de trafic intens, în blocaje de trafic şi în • Evitaţi funcţionarea motorului la ralanti - informaţii şi recomandări suplimentare, a se
tuneluri. opriţi motorul în cazul blocajelor în trafic. vedea paginile 282 şi 371.
Respectaţi reglementările locale în vigoare.
Filtrul de carbon împiedică pătrunderea
• Conduceţi economic - gândiţi în Reciclarea
oxizilor de azot, a ozonului existent la nivelul perspectivă.
solului şi a hidrocarburilor. Ca parte a activităţii Volvo de protecţie a
• Efectuaţi reviziile tehnice şi întreţinerea mediului, este important ca autovehiculul să fie
conform instrucţiunilor din manualul de reciclat în mod ecologic. Autovehiculul poate fi
Interiorul autovehiculului
utilizare - respectaţi intervale recomandate reciclat aproape în totalitate. Ultimul proprietar
Interiorul autovehiculului Volvo este proiectat în Carnetul de service şi certificatul de
să fie plăcut şi confortabil, chiar şi pentru al autovehiculului este rugat să contacteze un
garanţie. dealer pentru detalii referitoare la un centru de
persoanele care suferă de alergii de contact şi
de astm. A fost acordată o atenţie deosebită • Dacă autovehiculul dumneavoastră este reciclare autorizat/omologat.
selectării materialelor ecologice. dotat cu un sistem de încălzire a motorului,
utilizaţi-l înainte de pornirea la rece -
îmbunătăţeşte capacitatea de pornire şi
Atelierele Volvo şi mediul înconjurător reduce gradul de uzură la temperaturi
O întreţinere regulată creează condiţiile pentru exterioare scăzute şi motorul poate atinge
o durată de viaţă îndelungată a autovehiculului mai repede temperatura normală de
şi un consum redus de carburant. Astfel, funcţionare, ceea ce duce la reducerea
contribuiţi la menţinerea unui mediu consumului de carburant şi a emisiilor.
înconjurător mai curat. La încredinţarea • Datorită rezistenţei aerodinamice la viteze
autovehiculului pentru revizii tehnice şi mari, consumul de carburant creşte
întreţinere unui atelier Volvo, acesta devine semnificativ - dublarea vitezei duce la
parte a sistemului Volvo. În scopul prevenirii creşterea de 4 ori a rezistenţei
deversărilor în mediul înconjurător, Volvo are aerodinamice.
exigenţe clare referitoare la modul în care sunt
concepute atelierele sale. Personalul • Îndepărtaţi întotdeauna în mod ecologic
atelierelor noastre deţine cunoştinţele şi deşeurile periculoase, cum ar fi bateriile şi
echipamentele necesare garantării protecţiei uleiurile. Dacă aveţi nelămuriri cu privire la
mediului înconjurător. modul de eliminare a acestui tip de deşeuri,
apelaţi la un atelier pentru consultanţă - vă
recomandăm un atelier Volvo autorizat.

12 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
Introducere

13
Centurile de siguranţă...........................................................................................................................................................................................................................................................16
Airbagurile........................................................................................................................................................................................................................................................................................................19
Activarea/dezactivarea airbagului frontal*................................................................................................................................................................................22
Airbagurile laterale (airbaguri SIPS)......................................................................................................................................................................................................24
Airbagurile de tip cortină (IC).................................................................................................................................................................................................................................26
Sistemul WHIPS................................................................................................................................................................................................................................................................................27
Sistemul de protecţie împotriva răsturnării - ROPS.............................................................................................................................................29
La declanşarea sistemelor...........................................................................................................................................................................................................................................30
Modul de siguranţă......................................................................................................................................................................................................................................................................31
Siguranţa copiilor..............................................................................................................................................................................................................................................................................32

14 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
SIGURANŢA LA BORD
01 Siguranţa la bord

01 Centurile de siguranţă

Informaţii generale Eliberarea centurii de siguranţă


Centurile de siguranţă

Apăsaţi butonul roşu de pe catarama centurii AVERTISMENT


de siguranţă şi permiteţi retragerea centurii. În Centurile de siguranţă şi sistemul de
cazul în care centura de siguranţă nu este airbaguri interacţionează. În cazul unei coli-
retrasă complet, poziţionaţi-o manual astfel ziuni, neutilizarea sau utilizarea incorectă a
încât să nu atârne. centurii de siguranţă poate diminua protecţia
Centura de siguranţă este blocată şi nu furnizată de airbagul corespunzător.
poate fi retrasă:
• dacă este extrasă prea rapid AVERTISMENT
• în timpul frânării şi al accelerării
autovehiculului Fiecare centură de siguranţă este proiectată
pentru o singură persoană.
• dacă autovehiculul se înclină considerabil.

Reţineţi următoarele aspecte: AVERTISMENT


Frânarea puternică poate avea consecinţe • nu utilizaţi cleme sau alte dispozitive care
grave în cazul neutilizării centurilor de Nu modificaţi sau nu reparaţi niciodată
pot împiedica poziţionarea corectă a personal centurile de siguranţă. Volvo vă
siguranţă. Asiguraţi-vă că toţi pasagerii centurii de siguranţă
utilizează centurile de siguranţă. recomandă să contactaţi un atelier Volvo
• centura de siguranţă nu trebuie să fie autorizat.
Este important ca centura de siguranţă să fie răsucită sau prinsă de niciun obiect
lipită de corp pentru a asigura protecţie În cazul în care centura de siguranţă a fost
• porţiunea pentru coapse a centurii trebuie supusă unei solicitări considerabile, de
maximă. Nu înclinaţi excesiv spătarul poziţionată cât mai jos posibil (nu peste
scaunului. Centura de siguranţă este exemplu, în cazul unei coliziuni, este
abdomen) necesară înlocuirea completă a centurii.
proiectată pentru a oferi protecţie în poziţia
normală de şedere. • tensionaţi porţiunea pentru coapse a Este posibil ca anumite caracteristici de
centurii peste articulaţiile bazinului prin protecţie ale centurii de siguranţă să fie
tragerea porţiunii diagonale pentru umăr în afectate, chiar dacă aceasta nu pare
Fixarea centurii de siguranţă sus, spre umăr. deteriorată. De asemenea, centura de
Trageţi cu grijă centura şi fixaţi-o prin apăsarea siguranţă trebuie înlocuită dacă prezintă
piesei de fixare a acesteia în catarama centurii semne de uzură sau deteriorare. Noua
de siguranţă. Fixarea centurii de siguranţă centură de siguranţă trebuie să fie de tip
este indicată printr-un sunet puternic. aprobat şi adecvată pentru instalare în
Cataramele centurilor de siguranţă se fixează aceeaşi poziţie cu cea înlocuită.
numai în dispozitivul de blocare corespunzător
de pe bancheta din spate1 .

1
Anumite pieţe.

16
01 Siguranţa la bord

Centurile de siguranţă 01

Centurile de siguranţă pedalelor şi a volanului). Este recomandată Bancheta


şi femeile însărcinate poziţionarea scaunului astfel încât abdomenul Sistemul de avertizare pentru centurile de
să se afle cât mai departe posibil faţă de volan. siguranţă ale banchetei are două subfuncţii:
• Oferă informaţii pe baza cărora sunt
Sistemul de avertizare pentru centurile utilizate centurile de siguranţă în cazul
de siguranţă banchetei. Pe ecranul pentru informaţii este
afişat un mesaj în cazul utilizării centurilor
de siguranţă sau dacă una dintre portierele
din spate a fost deschisă. Mesajul este
şters automat după conducerea
autovehiculului aproximativ 30 de secunde
sau după apăsarea tastei READ (Citire).
• Avertizează asupra faptului că una dintre
G020998
centurile de siguranţă ale banchetei este
desfăcută în timpul călătoriei. Această
avertizare ia forma unui mesaj afişat pe
În timpul sarcinii, este necesară purtarea ecranul cu informaţii alături de un semnal
permanentă a centurii de siguranţă. Este sonor/vizual. Avertizarea ia sfârşit atunci

G017726
extrem de importantă purtarea corectă a când centura de siguranţă este fixată din
acesteia. Secţiunea diagonală a centurii nou sau când mesajul este confirmat
trebuie să treacă peste umăr, apoi printre sâni manual prin apăsarea tastei READ (Citire).
spre partea laterală a abdomenului. Pasagerii care nu poartă centurile vor fi
atenţionaţi printr-un semnal sonor şi o lampă Mesajul care avertizează care centuri de
Porţiunea pentru coapse a centurii trebuie de avertizare. Semnalul sonor de avertizare siguranţă sunt folosite este mereu afişat pe
întinsă peste articulaţiile bazinului, cât mai jos pentru purtarea centurii de siguranţă este emis ecranul cu informaţii. Apăsaţi tasta READ
posibil sub abdomen. – Centura nu trebuie în funcţie de viteză, şi, în anumite cazuri, în (Citire) pentru vizualizarea mesajelor
lăsată niciodată să se deplaseze în sus. funcţie de timp. Lampa de avertizare pentru memorate.
Tensionaţi adecvat centura de siguranţă şi centurile de siguranţă se află în consola
asiguraţi-vă că este fixată cât mai aproape de superioară şi pe panoul de instrumente mixt.
corp. Mai mult, asiguraţi-vă că nu este
răsucită. Sistemul de avertizare pentru centurile de
siguranţă nu include scaunele pentru copii.
Pe măsura avansării sarcinii, conducătoarele
auto însărcinate trebuie să regleze scaunul şi
volanul astfel încât să poată menţine uşor
controlul autovehiculului în timpul conducerii
acestuia (ceea ce implică acţionarea uşoară a

17
01 Siguranţa la bord

01 Centurile de siguranţă

Anumite pieţe
Şoferul şi pasagerul de pe scaunul din faţă
care nu poartă centurile de siguranţă vor fi
atenţionaţi printr-un semnal sonor şi o lampă
de avertizare. La viteze reduse, semnalul
sonor va fi emis pentru primele 6 secunde.

Dispozitivul de pretensionare
a centurii de siguranţă
Toate centurile de siguranţă sunt echipate cu
dispozitive de pretensionare. Un mecanism din
dispozitivul de pretensionare strânge centura
de siguranţă în cazul unei coliziuni suficient de
puternice. Centura de siguranţă asigură astfel
o reţinere mai eficientă a ocupanţilor.

AVERTISMENT
Nu introduceţi niciodată limba centurii de
siguranţă a pasagerului în catarama de pe
partea şoferului. Introduceţi întotdeauna
limba centurii de siguranţă în catarama de
pe partea corespunzătoare. Nu deterioraţi
centurile de siguranţă şi nici nu introduceţi
vreun obiect străin în cataramă. În caz
contrar, este posibil ca centurile de
siguranţă şi cataramele să nu funcţioneze în
mod corespunzător în cazul unei coliziuni.
Există pericolul de accidentare gravă.

18
01 Siguranţa la bord

Airbagurile 01

Lampa de avertizare În anumite cazuri, alături de lampa de


Airbagurile

de pe panoul de instrumente mixt avertizare, ecranul cu informaţii afişează, de


asemenea, un mesaj. Dacă lampa de
avertizare funcţionează defectuos, triunghiul
de avertizare se aprinde şi pe ecranul cu
informaţii este afişat mesajul SRS Airbag
Service required (Reparaţie necesară airbag
SRS) sau SRS Airbag Service urgent
(Reparaţie urgentă airbag SRS). Volvo vă
recomandă să contactaţi în cel mai scurt timp
un atelier Volvo autorizat.

G018666
Sistemul de airbaguri
Sistemul de airbaguri, autovehiculele cu volanul
pe partea dreaptă.

Sistemul constă în airbaguri şi senzori. O


Lampa de avertizare de pe panoul de instru-
coliziune suficient de puternică declanşează
mente mixt se aprinde la rotirea cheii în poziţia
senzorii, iar airbagurile sunt umflate cu gaz
II sau III în comutatorul de contact. Lampa se
fierbinte. Pentru atenuarea impactului,
stinge după aproximativ 6 secunde dacă siste-
airbagul se dezumflă când este comprimat. În
mul de airbaguri nu prezintă defecţiuni.
această situaţie, în interiorul autovehiculului
este degajat fum. Acesta este un fenomen
AVERTISMENT normal. Întregul proces, inclusiv umflarea şi
dezumflarea airbagului, are loc într-un interval
Dacă lampa de avertizare pentru sistemul
de ordinul zecimilor de secundă.

G018665
de airbaguri rămâne aprinsă sau iluminează
în timpul conducerii autovehiculului, acest
sistem nu funcţionează la parametrii Sistemul de airbaguri, autovehiculele cu volanul AVERTISMENT
corespunzători. Lampa indică o posibilă pe partea stângă.
Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier
defecţiune la sistemul de pretensionare a
Volvo autorizat pentru reparaţii. Intervenţiile
centurii, airbagurile laterale (SIPS),
incomplete asupra sistemului de airbaguri
airbagurile de tip cortină (IC) sau o altă
pot cauza funcţionarea defectuoasă a
defecţiune a sistemului. Volvo vă
acestuia şi pot avea drept consecinţă
recomandă să contactaţi în cel mai scurt
accidentarea gravă.
timp un atelier Volvo autorizat.


19
01 Siguranţa la bord

01 Airbagurile

NOTĂ Airbagul frontal pentru pasager


Autovehiculul este dotat cu un airbag pentru
Senzorii reacţionează diferit în funcţie de suplimentarea funcţiei de protecţie furnizate de
cursul coliziunii şi de utilizarea centurilor de centura de siguranţă pentru pasager. Airbagul
siguranţă de pe partea şoferului şi a este montat într-un compartiment situat
pasagerului. deasupra torpedoului. Capacul acestuia este
Din acest motiv, este posibil ca doar unul marcat cu inscripţia AIRBAG.
(sau niciunul) dintre airbaguri să fie umflat în
caz de coliziune. Sistemul de reţinere supli- AVERTISMENT
mentar detectează forţa de impact asupra
autovehiculului şi stabileşte în funcţie de Pentru reducerea pericolului de accidentare
aceasta care dintre airbaguri este declanşat. în cazul declanşării airbagului, pasagerii
Capacitatea airbagurilor este, de aseme- trebuie să adopte o poziţie de şedere cât
nea, adaptată la forţa de impact la care este Poziţia airbagului pentru pasagerul din faţă mai apropiată de verticală, cu picioarele pe
în autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă. podea şi cu spatele rezemat de spătar.
supus autovehiculul.
Centurile de siguranţă trebuie fixate
corespunzător.
Airbagul frontal pentru şofer
Autovehiculul este dotat cu un airbag pentru
suplimentarea funcţiei de protecţie a centurii AVERTISMENT
de siguranţă de pe partea şoferului. Airbagul Nu amplasaţi obiecte în faţa sau deasupra
este montat în centrul volanului. Volanul este planşei de bord, acolo unde este situat
marcat cu inscripţia AIRBAG. airbagul pentru pasager.

AVERTISMENT
Centurile de siguranţă şi sistemul de
airbaguri interacţionează. În cazul unei coli-
ziuni, neutilizarea sau utilizarea incorectă a
centurii de siguranţă poate diminua protecţia
Poziţia airbagului pentru pasagerul din faţă furnizată de airbagul corespunzător.
în autovehiculele cu volanul pe partea stângă.

20
01 Siguranţa la bord

Airbagurile 01

AVERTISMENT
Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun
de siguranţă sau pe o pernă de înălţare
situată pe scaunul pasagerului din faţă dacă
airbagul aferent este activat.
Nu permiteţi niciodată nimănui să stea în
picioare sau aşezat în faţa scaunului
pasagerului din faţă.
Nicio persoană cu înălţimea sub 140 cm
nu trebuie să ocupe scaunul pasagerului din
faţă dacă airbagul frontal este activat.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
pune în pericol viaţa pasagerilor.

21
01 Siguranţa la bord

01 Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager*

Comutatorul de dezactivare a Activarea/dezactivarea


Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager*

AVERTISMENT
airbagului pentru pasager - PACOS*
În cazul în care autovehiculul este dotat cu
airbag frontal pentru pasager, dar fără
Informaţii generale comutator PACOS (Comutatorul de
Airbagul frontal pentru pasagerul din faţă dezactivare a airbagului pentru pasager),
poate fi dezactivat dacă autovehiculul este airbagul va fi activat permanent.
dotat cu un comutator de dezactivare PACOS
(Comutatorul de dezactivare a airbagului
pentru pasager). Pentru informaţii referitoare AVERTISMENT
la activare/dezactivare, a se vedea secţiunea Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun
„Activarea/dezactivarea” de mai jos. de siguranţă sau pe o pernă de înălţare

G032072
situată pe scaunul pasagerului din faţă dacă
Comutatorul de dezactivare a airbagului airbagul frontal corespunzător este activat,
pentru pasager/comutarea iar lampa din consola superioară este Localizarea comutatorului.
Comutatorul de dezactivare a airbagului aprinsă. Nerespectarea acestor instrucţiuni
pentru pasager (PACOS) este situat la capătul poate pune în pericol viaţa copilului. Airbagul este activat. Când comutatorul
panoului de instrumente de pe partea se află în această poziţie, persoanele cu
pasagerului, iar accesul la acesta se face când înălţimea de peste 140 cm pot ocupa
portiera pasagerului este deschisă (a se vedea AVERTISMENT scaunul pasagerului din faţă, dar
secţiunea Activarea/dezactivarea de mai jos). Nu permiteţi ocuparea scaunului pasage- niciodată copiii aşezaţi într-un scaun de
Verificaţi dacă poziţia comutatorului este cea rului din faţă dacă mesajul de pe panoul de siguranţă sau pe o pernă de înălţare.
dorită. Volvo recomandă utilizarea lamei cheii pe pavilion (a se vedea pagina 23) indică
cu telecomandă a autovehiculului pentru faptul că airbagul este dezactivat şi simbolul Airbagul este dezactivat. Când
modificarea poziţiei. de avertizare pentru sistemul de airbaguri comutatorul se află în aceasta poziţie,
Pentru informaţii privind lama cheii, a se vedea este afişat, de asemenea, pe panoul de copiii aşezaţi într-un scaun de siguranţă
pagina 51. instrumente mixt. Aceasta indică existenţa sau pe o pernă de înălţare pot ocupa
unei defecţiuni grave. Contactaţi în cel mai scaunul pasagerului din faţă, dar
scurt timp un atelier. Volvo vă recomandă să niciodată persoanele cu înălţimea de
AVERTISMENT contactaţi un atelier Volvo autorizat. peste 140 cm.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate
pune în pericol viaţa pasagerilor.

22 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
01 Siguranţa la bord

Activarea/dezactivarea airbagului frontal pentru pasager* 01

Un mesaj text şi o lampă din panoul de pe


AVERTISMENT pavilion indică faptul ca airbagul frontal pentru NOTĂ
pasagerul din faţă este dezactivat (a se vedea
Airbagul activat (scaunul pasagerului): La rotirea cheii cu telecomandă în poziţia II
ilustraţia de mai sus).
Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun sau III în comutatorul de contact, lampa de
de siguranţă sau pe o pernă de înălţare pe avertizare pentru airbagul pasagerului din
scaunul pasagerului din faţă dacă airbagul faţă luminează pe panoul de instrumente
corespunzător este activat. Această mixt timp de aproximativ 6 secunde (a se
indicaţie este valabilă şi pentru orice vedea pagina 19).
persoană cu înălţimea sub 140 cm. Ulterior, lampa de control din consola
Airbagul dezactivat (scaunul pasagerului): superioară se aprinde, indicând statutul
corect pentru airbagul pasagerului din faţă.
Este interzisă ocuparea scaunului Pentru informaţii suplimentare cu privire la
pasagerului din faţă de către o persoană cu diferitele poziţii ale cheii cu telecomandă,
înălţimea peste 140 cm dacă airbagul a se vedea pagina 80.
corespunzător este dezactivat.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate

G017800
pune în pericol viaţa pasagerilor.
Lampa care indică activarea airbagului pentru
Mesaje pasager.

Lampa de avertizare din panoul de pe pavilion


indică faptul că airbagul frontal pentru
pasagerul din faţă este activat (a se vedea
2 ilustraţia de mai sus).

2
G017724

Lampa care indică dezactivarea airbagului


frontal pentru pasager.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 23
01 Siguranţa la bord

01 Airbagurile laterale (airbaguri SIPS)

Airbagurile laterale Poziţionare


Airbagurile laterale (airbaguri SIPS)

AVERTISMENT
• Volvo vă recomandă să efectuaţi
reparaţiile numai în atelierele Volvo
autorizate. Intervenţiile incomplete
asupra sistemului de airbaguri SIPS pot
cauza funcţionarea defectuoasă a
acestuia şi pot avea drept consecinţă
accidentarea gravă.
• Nu amplasaţi obiecte în spaţiul dintre
latura exterioară a scaunului şi panoul
portierei, întrucât aceasta constituie zona

G024377
de expansiune a airbagului lateral.
G032949
• Volvo vă recomandă să utilizaţi numai
huse de scaun aprobate de Volvo. Alte Scaunul şoferului,
Prin intermediul airbagurilor laterale SIPS huse pot obstrucţiona funcţionarea autovehicule cu volan pe partea stângă.
(Side Impact Protection System - sistem de airbagurilor laterale.
protecţie la impact lateral), o mare parte a
forţei de impact este transmisă traverselor, • Airbagul lateral suplimentează protecţia
montanţilor, podelei, pavilionului şi altor oferită de centurile de siguranţă. Purtaţi
elemente structurale ale caroseriei. Airbagurile întotdeauna centura de siguranţă.
laterale pentru scaunul şoferului şi cele pentru
pasagerul din faţă protejează zona toracică şi Scaunele de siguranţă pentru copii şi
şoldurile ocupanţilor, reprezentând o airbagurile laterale
componentă importantă a sistemului SIPS.
Airbagul lateral nu diminuează protecţia oferită
Sistemul de airbaguri SIPS cuprinde două de autovehicul unui copil aşezat într-un scaun
componente principale, airbaguri laterale şi de siguranţă sau pe o pernă de înălţare.
senzori. Airbagurile laterale sunt amplasate în
Scaunele de siguranţă pentru copii sau

G024378
spătarele scaunelor din faţă.
pernele de înălţare pot fi amplasate pe scaunul
pasagerului din faţă cu condiţia ca airbagul
frontal pentru pasager să nu fie activat1. Scaunul pasagerului din faţă,
autovehicule cu volan pe partea stângă.

1
Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului, a se vedea pagina 22.

24
01 Siguranţa la bord

Airbagurile laterale (airbaguri SIPS) 01

Sistemul de airbaguri SIPS constă în airbaguri


laterale şi senzori. O coliziune suficient de
puternică declanşează senzorii, iar airbagurile
laterale sunt umflate. Airbagul umflat umple
spaţiul dintre ocupant şi panoul portierei,
amortizând impactul iniţial. Airbagul se
dezumflă când este comprimat în urma
coliziunii. Airbagul lateral este declanşat în
mod normal numai pe partea afectată de
coliziune.

25
01 Siguranţa la bord

01 Airbagurile de tip cortină (IC)

Proprietăţi
Airbagurile de tip cortină (IC)

AVERTISMENT
Nu suspendaţi şi nu fixaţi obiecte grele de
mânerele de sprijin de pe pavilion. Cârligul
este destinat exclusiv obiectelor de
îmbrăcăminte uşoare (nu obiectelor dure,
cum ar fi umbrelele).
Nu montaţi accesorii în capitonaj, montanţi
sau panourile laterale. Acestea pot
compromite funcţia de protecţie. Volvo vă
recomandă să utilizaţi numai componente
originale Volvo care sunt aprobate pentru
amplasarea în aceste zone.

Airbagurile de tip cortină (IC) suplimentează AVERTISMENT


protecţia oferită de sistemul SIPS şi celelalte
airbaguri. Acestea sunt montate în capitonaj Nu încărcaţi autovehiculul la un nivel situat
pe ambele părţi ale pavilionului şi asigură mai sus de 50 mm sub marginea superioară
protecţia tuturor scaunelor exterioare ale a geamurilor portierelor. În caz contrar, este
autovehiculului. O coliziune suficient de posibilă compromiterea funcţiei de protecţie
puternică declanşează senzorii, iar airbagul de a airbagurilor de tip cortină mascate în
tip cortină este umflat. În caz de coliziune, capitonaj.
airbagurile de tip cortină previn accidentările
şoferului şi pasagerilor la nivelul capului. AVERTISMENT
Airbagurile de tip cortină suplimentează
protecţia oferită de centurile de siguranţă.
Purtaţi întotdeauna centura de siguranţă.

26
01 Siguranţa la bord

WHIPS 01

Sistemul de protecţie împotriva Sistemul de protecţie împotriva coliziunilor din Poziţia corectă de şedere
WHIPS

impactului din spate – WHIPS spate (WHIPS) constă în spătare amortizoare Pentru asigurarea unei protecţii optime, şoferul
de şoc şi tetiere proiectate special pentru şi pasagerul din faţă trebuie să stea în centrul
scaunele din faţă. Sistemul este declanşat de scaunului, cu capul sprijinit pe cât posibil de
o coliziune din spate, în funcţie de unghiul, tetieră.
viteza de impact şi tipul autovehiculului
implicat în coliziune. Nu obstrucţionaţi funcţionarea
sistemului WHIPS
AVERTISMENT
Sistemul WHIPS suplimentează protecţia
oferită de centurile de siguranţă. Purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

Proprietăţile scaunului
La declanşarea sistemului WHIPS, spătarele
scaunelor se înclină înapoi pentru modificarea
poziţiei şoferului şi a pasagerului din faţă.
Această acţiune diminuează pericolul produ-
cerii leziunilor cauzate de impactul din spate.

AVERTISMENT Nu lăsaţi niciun obiect pe podea, în spatele


Nu modificaţi şi nu reparaţi niciodată scaunului şoferului/pasagerului, care ar putea
împiedica funcţionarea sistemului WHIPS.
personal scaunele sau sistemul WHIPS.
Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier
Volvo autorizat. AVERTISMENT
Nu introduceţi obiecte rigide între perna
Sistemul WHIPS şi scaunele de banchetei şi spătarul scaunului din faţă.
siguranţă pentru copii/pernele de Asiguraţi-vă că funcţionarea sistemului
WHIPS nu este obstrucţionată.
înălţare
Sistemul WHIPS nu diminuează protecţia
oferită de autovehicul unui copil aşezat într-un
scaun de siguranţă sau pe o pernă de înălţare.


27
01 Siguranţa la bord

01 WHIPS

AVERTISMENT
În cazul în care un scaun a fost supus unor
forţe considerabile, cum ar fi cele dezvoltate
într-o coliziune din spate, este necesară
verificarea sistemului WHIPS. Volvo vă
recomandă verificarea acestuia de către un
atelier Volvo autorizat.
Este posibil ca o parte a capacităţii de
protecţie a sistemului WHIPS să fi fost
pierdută chiar dacă scaunele sunt aparent
nedeteriorate.
Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier
Nu aşezaţi obiecte care ar putea împiedica Volvo autorizat pentru verificarea sistemului,
funcţionarea sistemului WHIPS pe banchetă.
chiar şi după coliziunile din spate minore.

AVERTISMENT
În cazul plierii unuia dintre scaunele din
spate, scaunul din faţă corespunzător
trebuie deplasat înainte astfel încât să nu
atingă spătarul pliat.

28
01 Siguranţa la bord

Sistemul de protecţie împotriva răsturnării - ROPS 01

Funcţie
Sistemul de protecţie împotriva răsturnării - ROPS

Sistemul Volvo de protecţie împotriva


răsturnării (ROPS) a fost conceput pentru a
reduce pericolul răsturnării autovehiculului şi
pentru a furniza o protecţie optimă în cazul
unui accident.
Sistemul constă într-un sistem de stabilizare,
Controlul stabilităţii în caz de răsturnare
(RSC), care minimizează pericolul răsturnării
în timpul unor manevre bruşte de evitare sau
în cazul derapării.
Sistemul RSC utilizează un senzor care
înregistrează schimbările unghiului de
înclinare laterală a autovehiculului. Această
informaţie este apoi utilizată pentru a calcula
pericolul răsturnării autovehiculului. În cazul
detectării unui pericol, se activează sistemul
DSTC, se reduce turaţia motorului şi una sau
mai multe roţi sunt frânate până ce
autovehiculul revine la o poziţie stabilă.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
sistemul DSTC, a se vedea pagina168.

AVERTISMENT
În condiţii de conducere normale, sistemul
RSC îmbunătăţeşte siguranţa rutieră a
autovehiculului, însă acesta nu trebuie să
constituie un motiv pentru mărirea vitezei.
Luaţi-vă întotdeauna măsurile de precauţie
obişnuite pentru a beneficia de siguranţă la
volan.

29
01 Siguranţa la bord

01 La declanşarea sistemelor

La declanşarea sistemelor
La declanşarea sistemelor

Sistem Circumstanţe AVERTISMENT


Sistem Circumstanţe în care este Modulul de comandă a sistemului de
în care este declanşat airbaguri este situat pe consola centrală.
În cazul udării consolei centrale cu apă sau
declanşat un alt lichid, deconectaţi alimentarea de la
Sistemul WHIPS de În cazul unei baterie. Nu încercaţi pornirea autovehicu-
Dispozitivul de În cazul unei protecţie împotriva coliziuni din spate lului, întrucât este posibilă declanşarea
pretensionare a coliziuni frontale şi/ coliziunilor din spate airbagurilor. Recuperaţi autovehiculul. Volvo
centurii de siguranţă, sau al unui accident vă recomandă să transportaţi autovehiculul
A
scaunele din faţă care implică un Caroseria autovehiculului poate fi deformată la un atelier Volvo autorizat.
impact lateral şi/sau considerabil în urma unei coliziuni, fără ca air-
bagurile să fi fost declanşate. Mai mulţi factori,
al unei coliziuni din cum ar fi rigiditatea şi masa obiectului lovit,
spate şi/sau al unei viteza autovehiculului, unghiul de impact etc.,
AVERTISMENT
răsturnări influenţează modul de declanşare a diverselor Nu conduceţi niciodată autovehiculul cu
sisteme de siguranţă ale autovehiculului.
airbagurile declanşate. Acestea pot îngre-
Dispozitivul de În cazul unei una acţionarea direcţiei. Este posibil ca alte
pretensionare a coliziuni frontale şi/ Dacă airbagurile au fost declanşate, sunt sisteme de siguranţă să fie, de asemenea,
centurii de siguranţă, sau al unei recomandate următoarele acţiuni: deteriorate. În cazul expunerii intense, fumul
banchetă răsturnări • Recuperaţi autovehiculul. Volvo vă şi praful degajate la declanşarea airbagurilor
recomandă să transportaţi autovehiculul la pot cauza iritaţii ale pielii şi ale ochilor. În caz
Airbagurile frontale În cazul unei un atelier Volvo autorizat. Nu conduceţi de iritaţie, spălaţi zona afectată cu apă rece.
(SRS) coliziuni frontaleA autovehiculul cu airbagurile declanşate. Secvenţa rapidă de expansiune a
• Volvo vă recomandă să apelaţi la un atelier airbagurilor şi natura materialului din care
Airbagurile laterale În accidente care Volvo autorizat pentru înlocuirea sunt confecţionate acestea pot cauza
(SIPS) implică o coliziune componentelor sistemului de siguranţă al abraziuni şi arsuri ale pielii.
laterală autovehiculului.
• Consultaţi întotdeauna un medic.
Airbagurile de tip În cazul unei
cortină (IC) coliziuni laterale şi/ NOTĂ
sau al unei
răsturnări Airbagurile frontale, laterale, de tip cortină şi
dispozitivele de pretensionare a centurilor
sunt declanşate o sigură dată în timpul unei
coliziuni.

30
01 Siguranţa la bord

Modul de siguranţă 01

Conducerea după o coliziune Dacă totul pare normal şi aţi verificat existenţa
Modul de siguranţă

scurgerilor de carburant, puteţi încerca să AVERTISMENT


porniţi autovehiculul.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi personal
Scoateţi cheia cu telecomandă şi deschideţi autovehiculul sau să resetaţi sistemul
portiera şoferului. Dacă este afişat un mesaj electronic dacă autovehiculul s-a aflat în
prin care sunteţi anunţaţi că este pornit modul de siguranţă. Acest lucru poate avea
contactul, apăsaţi butonul de pornire. Închideţi drept consecinţă accidentarea dumnea-
apoi portiera şi reintroduceţi cheia cu voastră sau funcţionarea defectuoasă a
telecomandă. Sistemele electronice ale autovehiculului. Volvo vă recomandă să
autovehiculului vor încerca să revină în modul încredinţaţi unui atelier Volvo autorizat
normal de funcţionare. Apoi, încercaţi să verificarea şi resetarea autovehiculului la
porniţi autovehiculul. modul normal după ce mesajul Safety
Dacă mesajul Safety mode See manual (Mod mode See manual (Modul de siguranţă.
de siguranţă. Consultaţi manualul) rămâne Consultaţi manualul) a fost afişat pe ecran.
afişat pe ecran, autovehiculul nu trebuie
Dacă autovehiculul este implicat într-o condus sau remorcat, ci trebuie să apelaţi la
coliziune, este posibil ca mesajul Safety mode un atelier pentru recuperarea autovehiculelor. AVERTISMENT
See manual (Mod de siguranţă. Consultaţi Chiar dacă autovehiculul este aparent Nu încercaţi în niciun caz să reporniţi
manualul) să fie afişat pe ecranul cu informaţii. funcţional, deteriorări ascunse îl pot face autovehiculul dacă sesizaţi miros de
Aceasta înseamnă că autovehiculul are o imposibil de manevrat odată ce a fost pus în carburant atunci când pe ecran este afişat
funcţionalitate redusă. Modul de siguranţă mişcare. mesajul Safety mode See manual (Mod de
reprezintă o stare de protecţie aplicată atunci siguranţă. Consultaţi manualul). Părăsiţi
când este posibil ca funcţiile vitale ale Punerea în mişcare a autovehiculului imediat autovehiculul.
autovehiculului să fi fost deteriorate într-o
Dacă mesajul Normal mode (Mod normal)
coliziune, funcţii precum circuitul de alimentare
este afişat după resetarea Safety mode See
cu carburant, senzorii pentru unul dintre
manual (Mod de siguranţă. Consultaţi
AVERTISMENT
sistemele de siguranţă sau sistemul de
manualul), autovehiculul poate fi deplasat cu Dacă autovehiculul se află în modul de
frânare.
grijă dintr-o poziţie periculoasă. Nu deplasaţi siguranţă, acesta nu trebuie tractat. Acesta
autovehiculul mai departe decât este necesar. trebuie transportat din locul în care se află.
Încercarea de a porni autovehiculul Volvo vă recomandă transportarea acestuia
Mai întâi, asiguraţi-vă că nu se scurge la un atelier Volvo autorizat.
carburant din autovehicul. De asemenea,
nu trebuie sesizat miros de carburant.

31
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Copiii trebuie să beneficieze Volvo de protecţie pentru copii, dispuneţi de


Siguranţa copiilor

de confort şi siguranţă la bordul condiţii optime de călătorie în siguranţă pentru NOTĂ


autovehiculului copilul dumneavoastră. În plus, echipamentele
Atunci când utilizaţi produse pentru siguran-
de protecţie pentru copii se potrivesc şi sunt
Volvo recomandă aşezarea copiilor în scaune ţa copiilor, este importantă citirea instrucţiu-
uşor de utilizat.
de siguranţă orientate contrar sensului de nilor de montare ce însoţesc produsul.
deplasare, până la o vârstă cât mai mare NOTĂ
posibilă, cel puţin până la vârsta de 3-4 ani, Nu ataşaţi curelele de ancorare ale scaunului
după care pe perne de înălţare/scaune de În cazul în care întâmpinaţi probleme la de siguranţă pentru copii de bara de reglare
siguranţă pentru copii orientate în direcţia montarea echipamentelor de siguranţă orizontală, de arcurile, şinele sau traversele de
sensului de deplasare, până la vârsta de pentru copii, contactaţi producătorul pentru sub scaun. Muchiile ascuţite pot cauza
10 ani. a solicita instrucţiuni mai clare. deteriorarea curelelor.
Poziţia copilului în autovehicul şi alegerea Pentru o fixare corectă, consultaţi instrucţiunile
echipamentului sunt dictate de greutatea şi de montare pentru scaunul de siguranţă pentru
înălţimea copilului; pentru informaţii Scaunele de siguranţă pentru copii copii.
suplimentare, a se vedea pagina 34.
Poziţionarea scaunelor de siguranţă
NOTĂ pentru copii
Reglementările referitoare la poziţionarea Este permisă amplasarea:
copiilor în autovehicule diferă de la o ţară la
• unui scaun de siguranţă pentru copii/unei
alta. Respectaţi legile în vigoare.
perne de înălţare pe scaunul pasagerului
din faţă, cu condiţia ca airbagul
Copiii de orice vârstă şi înălţime trebuie să corespunzător să nu fie activat1.
călătorească întotdeauna protejaţi • unui/unei sau mai multor scaune de
corespunzător. Nu permiteţi niciodată unui siguranţă pentru copii/perne de înălţare pe
copil să stea aşezat pe genunchii unui

G020739
banchetă.
pasager.
În cazul în care airbagul frontal pentru pasager
Volvo dispune de echipamente de protecţie Scaunele de siguranţă pentru copii şi airbagurile este activat, amplasaţi întotdeauna scaunele de
pentru copii (scaune de siguranţă pentru copii, frontale nu sunt compatibile. siguranţă pentru copii/pernele de înălţare pe
perne de înălţare şi dispozitive de fixare) care scaunele din spate. Dacă un copil este aşezat
sunt proiectate special pentru autovehiculul pe scaunul pasagerului din faţă, acesta ar putea
dumneavoastră. Utilizând echipamentele fi rănit grav în cazul declanşării airbagului.
1 Pentru informaţii referitoare la activarea/dezactivarea airbagului frontal, a se vedea pagina 22.

32
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Autocolant pentru airbag


AVERTISMENT AVERTISMENT
Nu aşezaţi niciodată un copil într-un scaun Nu utilizaţi perne de înălţare/scaune de
de siguranţă sau pe o pernă de înălţare siguranţă cu braţe metalice sau orice alte
situat(ă) pe scaunul pasagerului din faţă elemente ce se pot rezema pe butonul de
dacă airbagul frontal (SRS) corespunzător deschidere al dispozitivului de blocare a
este activat. centurii, deoarece acestea pot provoca
Nicio persoană cu înălţimea sub 140 cm eliberarea accidentală a centurii. Autocolant situat la capătul panoului de
nu trebuie să ocupe scaunul pasagerului din Nu permiteţi părţii superioare a scaunului de instrumente de pe partea pasagerului,
faţă dacă airbagul frontal (SRS) este activat. siguranţă pentru copii să se sprijine de a se vedea ilustraţia de la pagina 22.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate parbriz.
pune în pericol viaţa pasagerilor.


33
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Scaunele de siguranţă pentru copii recomandate1

Greutate Scaunul pasagerului din faţă Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate
(cu airbag frontal dezactivat)

Grupa 0 Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun


pentru copii orientat contrar sensului de
max. 10 kg deplasare, fixat prin sistemul ISOFIX.
Aprobare tip: E5 03301146
Grupa 0+ (L)
max. 13 kg
Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun Scaun Volvo pentru nou-născuţi – scaun
pentru copii orientat contrar sensului de pentru copii orientat contrar sensului de pentru copii orientat contrar sensului de
deplasare, fixat prin centura de siguranţă. deplasare, fixat prin centura de siguranţă. deplasare, fixat prin centura de siguranţă.
Aprobare tip: E1 04301146 Aprobare tip: E1 03301146 Aprobare tip: E1 03301146
(U) (U) (U)

Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare – scaun pentru sensului de deplasare – scaun pentru sensului de deplasare – scaun pentru
copii orientat contrar sensului de copii orientat contrar sensului de copii orientat contrar sensului de
deplasare, fixat prin centura de siguranţă deplasare, fixat prin centura de siguranţă deplasare, fixat prin centura de siguranţă
şi curele. Utilizaţi o pernă de protecţie şi curele. şi curele.
între scaunul copilului şi planşa de bord.
Aprobare tip: E5 03135 Aprobare tip: E5 03135
Aprobare tip: E5 03135
(L) (L)
(L)

Scaune de siguranţă pentru copii care Scaune de siguranţă pentru copii care Scaune de siguranţă pentru copii care
sunt aprobate universal. sunt aprobate universal. sunt aprobate universal.
(U) (U) (U)

1
Pentru instalarea altor scaune de siguranţă pentru copii, autovehiculul trebuie să fie inclus în lista exclusivă de autovehicule aprobate de producătorul
scaunului sau să fie aprobat universal în conformitate cu regulamentul ECE R44.

34
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Greutate Scaunul pasagerului din faţă Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate
(cu airbag frontal dezactivat)

Grupa 1 Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de
9-18 kg rotire – scaun pentru copii orientat rotire – scaun pentru copii orientat
contrar sensului de deplasare, fixat prin contrar sensului de deplasare, fixat prin
centura de siguranţă şi curele. centura de siguranţă şi curele.
Aprobare tip: E5 04192 Aprobare tip: E5 04192
(L) (L)

Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar Scaun pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare – scaun pentru sensului de deplasare – scaun pentru sensului de deplasare – scaun pentru
copii orientat contrar sensului de copii orientat contrar sensului de copii orientat contrar sensului de
deplasare, fixat prin centura de siguranţă deplasare, fixat prin centura de siguranţă deplasare, fixat prin centura de siguranţă
şi curele. Utilizaţi o pernă de protecţie şi curele. şi curele.
între scaunul copilului şi planşa de bord.
Aprobare tip: E5 03135 Aprobare tip: E5 03135
Aprobare tip: E5 03135
(L) (L)
(L)

Britax Fixway – scaun pentru copii


orientat contrar sensului de deplasare,
fixat prin sistemul ISOFIX şi curele.
Aprobare tip: E5 03171
(L)

Scaune de siguranţă pentru copii care Scaune de siguranţă pentru copii care Scaune de siguranţă pentru copii care
sunt aprobate universal. sunt aprobate universal. sunt aprobate universal.
(U) (U) (U)


35
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Greutate Scaunul pasagerului din faţă Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate
(cu airbag frontal dezactivat)

Grupa 2 Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de
15-25 kg rotire – scaun pentru copii orientat rotire – scaun pentru copii orientat rotire – scaun pentru copii orientat
contrar sensului de deplasare, fixat prin contrar sensului de deplasare, fixat prin contrar sensului de deplasare, fixat prin
centura de siguranţă şi curele. centura de siguranţă şi curele. centura de siguranţă şi curele.
Aprobare tip: E5 04192 Aprobare tip: E5 04192 Aprobare tip: E5 04192
(L) (L) (L)

Scaun Volvo pentru copii orientat contrar Scaun Volvo pentru copii orientat contrar
sensului de deplasare/cu capacitate de sensului de deplasare/cu capacitate de
rotire – scaun pentru copii orientat în rotire – scaun pentru copii orientat în
sensul de deplasare, fixat prin centura sensul de deplasare, fixat prin centura
de siguranţă. de siguranţă.
Aprobare tip: E5 04191 Aprobare tip: E5 04191
(L) (L)

36
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Greutate Scaunul pasagerului din faţă Scaunul exterior din spate Scaunul central din spate
(cu airbag frontal dezactivat)

Grupa 2/3 Scaun de înălţare Volvo cu spătar. Scaun de înălţare Volvo cu spătar. Scaun de înălţare Volvo cu spătar.
15-36 kg Aprobare tip: E1 04301169 Aprobare tip: E1 04301169 Aprobare tip: E1 04301169
(UF) (UF) (UF)

Pernă de înălţare cu şi fără spătar. Pernă de înălţare cu şi fără spătar. Pernă de înălţare cu şi fără spătar.
Aprobare tip: E5 03139 Aprobare tip: E5 03139 Aprobare tip: E5 03139
(UF) (UF) (UF)

Pernă de înălţare integrată – disponibilă


ca dotare opţională montată din fabrică.
Aprobare tip: E5 03168
(B)

L: Adecvat pentru anumite scaune de siguranţă pentru copii. Aceste scaune pentru copii pot fi destinate pentru utilizarea cu un anumit model de
autovehicul, ediţii limitate sau semi-universale.
U: Adecvat pentru scaune de siguranţă pentru copii aprobate universal pentru această clasă de greutate.
UF: Adecvat pentru scaune de siguranţă pentru copii orientate în direcţia sensului de deplasare aprobate universal pentru această clasă de greutate.
B: Scaune de siguranţă pentru copii integrate aprobate pentru această clasă de greutate.


37
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Perne de înălţare integrate Pernele de înălţare sunt proiectate special Ridicarea pernei de înălţare
cu declanşare în două etape* pentru asigurarea unei protecţii optime. În cu declanşare în două etape
combinaţie cu centura de siguranţă, acestea
sunt aprobate pentru copii cu greutatea între Etapa 1
15 şi 36 kg şi cu înălţimea de cel puţin 95 cm.
Înainte de pornirea în călătorie, verificaţi dacă:
• perna de înălţare integrată cu declanşare în
două etape este corect reglată (a se vedea
tabelul de mai jos) şi fixată corespunzător
• centura de siguranţă se află în contact cu
corpul copilului fără a fi slăbită sau răsucită
• centura de siguranţă nu trece peste gâtul
copilului sau pe sub umăr (a se vedea
ilustraţiile de mai sus)
• porţiunea pentru coapse a centurii este
Poziţia corectă, centura de siguranţă trebuie trecută peste articulaţiile bazinului pentru a
poziţionată peste umăr. oferi o protecţie optimă.
Pentru eliberarea pernei de înălţare,
Etapa 1 Etapa 2 deplasaţi mânerul înainte şi în sus.

Greutate 22-36 kg 15-25 kg

Poziţia incorectă, tetiera trebuie ajustată


la nivelul capului, iar centura de siguranţă
nu trebuie să treacă pe sub umăr.

38 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Pentru fixare, împingeţi perna de înălţare în Ridicaţi partea frontală a pernei de înălţare
spate. şi împingeţi-o înapoi spre spătar pentru fixare.
Etapa 2
AVERTISMENT
Volvo vă recomandă să efectuaţi reparaţiile
sau înlocuirile numai în atelierele Volvo
autorizate. Nu efectuaţi modificări sau
adăugiri la perna de înălţare. În cazul în care
perna de înălţare integrată a fost supusă
unor solicitări considerabile, cum ar fi cele
implicate de o coliziune, este necesară
înlocuirea completă a acesteia. Chiar dacă
perna de înălţare pare nedeteriorată, este
posibil să nu mai poată asigura acelaşi nivel Pentru eliberarea pernei, deplasaţi mânerul
de protecţie. Înlocuirea pernei de înălţare în faţă.
este necesară, de asemenea, în cazul în
care prezintă un grad ridicat de uzură.
Începeţi cu pasul de mai jos. Apăsaţi
butonul. NOTĂ
Este imposibilă reglarea pernei de înălţare
de la etapa 2 la etapa 1. Aceasta trebuie să
fie resetată în prealabil prin rabatarea
integrală în perna scaunului. A se vedea
secţiunea de mai jos, Coborârea pernei de
înălţare cu declanşare în două etape.

Coborârea pernei de înălţare


cu declanşare în două etape
Pentru fixare, apăsaţi porţiunea centrală a
Coborârea poate fi efectuată din ambele etape pernei.
până la rabatarea totală în perna scaunului.
Totuşi, nu este posibilă reglarea pernei de
înălţare de la etapa superioară către cea
inferioară.

39
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Sistemul ISOFIX de fixare a scaunelor compatibile cu orice scaune din orice model de
AVERTISMENT de siguranţă pentru copii autovehicul.
Nerespectarea instrucţiunilor privind perna Prin urmare, pentru a ajuta utilizatorii să
de înălţare în două etape poate provoca aleagă scaunele de siguranţă pentru copii
rănirea gravă a copilului în caz de accident. corespunzătoare prevăzute cu sistem de fixare
ISOFIX, există o clasificare a dimensiunilor
acestora (a se vedea tabelul de mai jos).
IMPORTANT
Clasa de
Înainte de coborârea pernei, asiguraţi-vă că Descriere
mărime
nu există obiecte (de exemplu, jucării) uitate
în spaţiul de sub aceasta. A Dimensiune maximă, scaun de
siguranţă pentru copii orientat
în direcţia sensului de
NOTĂ deplasare
Perna de înălţare trebuie coborâtă înainte B Dimensiune redusă (alt. 1),
de plierea spătarului. Punctele de instalare pentru sistemul de fixare scaun de siguranţă pentru copii
ISOFIX sunt mascate în scaunele exterioare orientat în direcţia sensului de
din spate, în spatele secţiunii inferioare a deplasare
Sistemul de blocare pentru siguranţa spătarului.
copiilor, portierele din spate Amplasarea punctelor de instalare este B1 Dimensiune redusă (alt.2),
indicată de simbolurile din tapiţeria spătarului scaun de siguranţă pentru copii
Butoanele de comandă a geamurilor laterale (a se vedea ilustraţia de mai sus). orientat în direcţia sensului de
din spate acţionate electric şi mânerele deplasare
portierelor din spate pot fi blocate împotriva Apăsaţi perna scaunului pentru a avea acces
deschiderii din interior. Pentru informaţii la punctele de instalare. C Dimensiune maximă, scaun de
suplimentare, a se vedea pagina 64. La conectarea unui scaun de siguranţă pentru siguranţă pentru copii orientat
copii la punctele de fixare ISOFIX, respectaţi contrar sensului de deplasare
întotdeauna instrucţiunile producătorului. D Dimensiune redusă, scaun de
siguranţă pentru copii orientat
Clase de mărime contrar sensului de deplasare
Scaunele de siguranţă pentru copii au E Scaun de siguranţă pentru
dimensiuni diferite – autovehiculele au nou-născuţi orientat contrar
dimensiuni diferite. De aceea, nu toate sensului de deplasare
scaunele de siguranţă pentru copii sunt

40
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Clasa de AVERTISMENT NOTĂ


Descriere
mărime Nu aşezaţi niciodată un copil pe scaunul Volvo vă recomandă să contactaţi un dealer
pasagerului din faţă dacă airbagul Volvo autorizat pentru a vă recomanda
F Scaun de siguranţă pentru scaunele de siguranţă pentru copii cu sistem
nou-născuţi orientat corespunzător este activat.
de fixare ISOFIX.
transversal, partea-stângă
G Scaun de siguranţă pentru NOTĂ
nou-născuţi orientat Dacă scaunul de siguranţă pentru copii cu
transversal, partea-dreaptă sistem de fixare ISOFIX nu are specificată
dimensiunea, atunci modelul de autovehicul
trebuie să fie inclus în lista autovehiculelor
aprobate de producătorul scaunului pentru
copii.

Tipuri de scaune de siguranţă pentru copii fixate cu sistem ISOFIX


Scaunele pasagerilor pentru instalarea scaunelor
Tipul de scaun de de siguranţă pentru copii cu sistem ISOFIX
Greutate Clasa de mărime
siguranţă pentru copii Scaunul exterior
Scaunul din faţă
din spate
Scaun pentru nou-născuţi max. 10 kg F X X
orientat transversal
G X X
Scaun de siguranţă pentru max. 10 kg E X OK
nou-născuţi, orientat contrar
sensului de deplasare (IL)


41
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Scaunele pasagerilor pentru instalarea scaunelor


Tipul de scaun de de siguranţă pentru copii cu sistem ISOFIX
Greutate Clasa de mărime
siguranţă pentru copii Scaunul exterior
Scaunul din faţă
din spate
Scaun de siguranţă pentru max. 13 kg E X OK
nou-născuţi, orientat contrar
sensului de deplasare (IL)
D X OK
(IL)
C X OK
(IL)
Scaun de siguranţă pentru copii, 9-18 kg D X OK
orientat contrar sensului de
deplasare (IL)
C X OK
(IL)

42
01 Siguranţa la bord

Siguranţa copiilor 01

Scaunele pasagerilor pentru instalarea scaunelor


Tipul de scaun de de siguranţă pentru copii cu sistem ISOFIX
Greutate Clasa de mărime
siguranţă pentru copii Scaunul exterior
Scaunul din faţă
din spate
Scaun de siguranţă pentru copii, 9-18 kg B X OKA
orientat în direcţia sensului de
deplasare (IUL)
B1 X OK
(IUL)
A X OK
(IUL)
X: Poziţionarea ISOFIX nu este adecvată pentru scaunele de siguranţă pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX pentru această clasă de greutate şi/
sau clasă de mărime.
IL: Adecvat pentru anumite scaune de siguranţă pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX. Aceste scaune pentru copii pot fi destinate pentru utilizarea
cu un anumit model de autovehicul, ediţii limitate sau semi-universale.
IUF:Adecvat pentru scaune de siguranţă pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX orientate în direcţia sensului de deplasare aprobate universal pentru
această clasă de greutate.
A
Volvo vă recomandă utilizarea scaunelor pentru copii orientate contrar sensului de deplasare pentru această categorie.


43
01 Siguranţa la bord

01 Siguranţa copiilor

Puncte de fixare superioare pentru NOTĂ


scaunele de siguranţă pentru copii
În cazul autovehiculelor dotate cu capac al
compartimentului pentru bagaje,
îndepărtaţi-l înainte de prinderea scaunului
de siguranţă pentru copii în punctele de
instalare.

Pentru informaţii detaliate referitoare la fixarea


scaunului de siguranţă pentru copii în punctele
de instalare superioare, a se vedea
instrucţiunile furnizate de producătorul
scaunului.

AVERTISMENT
Autovehiculul este dotat cu puncte superioare Curelele scaunului de siguranţă pentru copii
pentru instalarea anumitor scaune de trebuie să treacă întotdeauna prin orificiul
siguranţă pentru copii îndreptate în sensul de piciorului tetierei înainte de a fi montate în
deplasare. Acestea se găsesc în spatele punctul de fixare.
scaunului.
Punctele de instalare superioare sunt
destinate în principal fixării scaunelor pentru
copii orientate în direcţia sensului de
deplasare. Volvo recomandă aşezarea copiilor
în scaune de siguranţă orientate contrar
sensului de deplasare, până la o vârstă cât
mai mare posibilă.

NOTĂ
Pentru autovehiculele cu tetiere rabatabile
la scaunele exterioare, tetierele trebuie
rabatate pentru a facilita instalarea acestui
tip de scaune de siguranţă.

44
01 Siguranţa la bord

01

45
Cheia cu telecomandă/lama cheii...............................................................................................................................................................................................................48
Înlocuirea bateriei, cheia cu telecomandă/PCC*.......................................................................................................................................................53
Funcţia Keyless drive (Conducere fără cheie)*............................................................................................................................................................55
Încuierea/descuierea autovehiculului..................................................................................................................................................................................................58
Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii................................................................................................................................................................64
Sistemul de alarmă*...................................................................................................................................................................................................................................................................65

46 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
ÎNCUIETORILE ŞI SISTEMUL DE ALARMĂ
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă/lama cheii

Informaţii generale trebuie şters din sistem ca o măsură de • Încuiere - o aprindere intermitentă şi
Cheia cu telecomandă/lama cheii

prevenire a furtului. oglinzile exterioare sunt pliate2.


Autovehiculul este dotat cu 2 chei cu
02 Numărul curent al cheilor înregistrate pentru • Descuiere - două aprinderi intermitente şi
telecomandă sau telecomenzi Personal Car
Communicator (PCC). Acestea sunt utilizate autovehicul poate fi verificat în sistemul de oglinzile exterioare sunt depliate2.
pentru pornirea autovehiculului şi pentru meniuri MY CAR (Autovehiculul meu) la După încuiere, indicaţia este oferită numai
încuiere şi descuiere. Information Number of keys (Informaţii - dacă toate încuietorile sunt activate după
Puteţi comanda mai multe chei cu Număr de chei). Pentru o descriere a închiderea portierelor.
telecomandă - cel mult 6 chei pot fi programate sistemului de meniuri, a se vedea pagina 144. Selectarea funcţiei
şi utilizate pentru acelaşi autovehicul. Pot fi setate în sistemul de meniuri al
Telecomanda PCC dispune de funcţionalitate Memoria cheii1 – oglinzile portierelor şi autovehiculului diferite opţiuni care indică
sporită în comparaţie cu cheia cu scaunul şoferului luminos încuierea/descuierea, a se vedea
telecomandă. În continuarea acestui capitol pagina 144.
Setările sunt automat conectate la fiecare
sunt descrise funcţiile disponibile atât la cheie cu telecomandă în parte, a se vedea Căutaţi în sistemul de meniuri MY CAR
telecomanda PCC, cât şi la cheia cu paginile 83 şi 102. (Automobilul meu) opţiunile Settings Car
telecomandă.
Funcţia poate fi activată/dezactivată din settings Light settings (Setări - Setările
sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul autovehiculului - Setările lămpilor) şi selectaţi
AVERTISMENT Lock confirmation light (Lampa de
meu) la Settings Car settings Car key
În cazul prezenţei copiilor la bordul memory (Setări - Setările autovehiculului - confirmare a încuierii) şi/sau Unlock
autovehiculului: Memoria cheii autovehiculului). confirmation light (Lampa de confirmare a
descuierii).
Nu uitaţi să întrerupeţi alimentarea sistemu- Pentru o descriere a sistemului de meniuri,
lui de acţionare a geamurilor şi a trapei prin a se vedea pagina 144.
scoaterea cheii din comutatorul de contact Imobilizatorul electronic la pornire
Pentru informaţii referitoare la autovehiculele
în cazul în care părăsiţi autovehiculul. Fiecare cheie cu telecomandă deţine un cod
cu sistem de conducere fără cheie,
unic. Autovehiculul poate fi condus numai cu
a se vedea pagina 55.
cheia cu telecomandă corespunzătoare, cu
Pierderea unei chei cu telecomandă codul corect.
În cazul pierderii unei chei cu telecomandă, Lampă de control pentru încuiere/
Următoarele mesaje de eroare de pe ecranul
puteţi comanda altele noi la un atelier - vă descuiere cu informaţii de pe panoul de instrumente mixt
recomandăm un atelier Volvo autorizat. Atunci când autovehiculul este încuiat sau
Celelalte chei cu telecomandă trebuie duse la se referă la imobilizatorul electronic la pornire:
descuiat cu ajutorul cheii cu telecomandă,
atelierul Volvo autorizat. Codul cheii pierdute semnalizatoarele de direcţie confirmă
efectuarea corectă a încuierii/descuierii.
1 Numai în conexiune cu acţionarea electrică a scaunului şoferului şi cu oglinzile acţionate electric.
2 Numai pentru autovehiculele echipate cu oglinzi exterioare pliabile electric.

48
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă/lama cheii

Funcţii
Mesaj Specificaţie
02
Key error Eroare la citirea cheii cu
Reinsert key telecomandă în timpul
(Eroare cheie. pornirii autovehiculului -
Reintroduceţi Scoateţi cheia şi
cheia) încercaţi să reporniţi.

Car key not Erori la citirea


found (Cheia telecomenzii PCC în

G021079
autovehiculului timpul pornirii
indisponibilă)

G021078
autovehiculului -
Cheie cu telecomandă cu sistem PCC* -
[Se aplică numai Încercaţi să reporniţi. Personal Car Communicator.
funcţiei Keyless Dacă eroarea persistă:
Cheia cu telecomandă, versiune standard.
drive (conducere Introduceţi cheia cu Informaţii
fără cheie) din telecomandă în Încuierea
cadrul PCC.] comutatorul de contact Descuierea Tastele cu funcţii
şi încercaţi să reporniţi. Încuierea – Încuie portierele şi hayonul,
Luminile de acces, durată
apoi activează alarma.
Immobiliser Try Eroare în timpul pornirii Hayonul
Apăsaţi şi menţineţi apăsat (cel puţin 2
start again sistemului Funcţia de panică
(Imobilizatorul la secunde) pentru închiderea simultană a tuturor
imobilizatorului. Dacă geamurilor şi a trapei*.
pornire. defecţiunea nu a fost
Încercaţi să remediată, vă
reporniţi recomandăm să AVERTISMENT
autovehiculul) contactaţi un atelier Dacă trapa şi geamurile sunt închise cu
Volvo autorizat. ajutorul cheii cu telecomandă, asiguraţi-vă
că nimeni nu este în pericol de a-şi prinde
Pentru pornirea autovehiculului, mâinile.
a se vedea pagina 113.
Descuierea – Descuie portierele şi
hayonul în timp ce alarma este dezactivată.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 49
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă/lama cheii

Apăsaţi şi ţineţi apăsat (cel puţin 4 secunde) într-un interval de 3 secunde pentru activarea Funcţii unice ale PCC*
pentru deschiderea simultană a tuturor semnalizatoarelor de direcţie şi a claxonului.
02 geamurilor Funcţia poate fi dezactivată cu ajutorul
Funcţia poate fi modificată de la descuierea aceleiaşi taste dacă a fost activă timp de
simultană a tuturor portierelor la descuierea cel puţin 5 secunde. În caz contrar, funcţia
portierei şoferului după o apăsare a tastei şi este dezactivată automat după 2 minute şi
descuierea celorlalte portiere după o altă 45 de secunde.
apăsare a tastei (în intervalul a 10 secunde).
Funcţia poate fi modificată în sistemul de Raza de acţiune
meniuri MY CAR (Autovehiculul meu) la Funcţiile cheii cu telecomandă au o rază de
Settings Car settings Lock settings acţiune de până la 20 m faţă de autovehicul.
Doors unlock (Setări - Setările Dacă autovehiculul nu răspunde la apăsarea

G021080
autovehiculului - Setări încuiere - Descuierea unei taste - deplasaţi-vă mai aproape şi
portierelor) cu ambele alternative All doors repetaţi operaţiunea.
(Toate portierele) şi Enter current PIN Cheie cu telecomandă cu sistem PCC* -
(Introduceţi codul PIN curent). Pentru o NOTĂ Personal Car Communicator.
descriere a sistemului de meniuri, a se vedea
pagina 144. Funcţiile cheii cu telecomandă pot fi afectate Tasta pentru informaţii
negativ de către undele radio din jur, de
Luminile de acces, durată – Utilizată Lămpi de control
clădiri, condiţii topografice etc. Autovehiculul
pentru a activa iluminarea autovehiculului de la poate fi întotdeauna încuiat/descuiat cu Tasta pentru informaţii permite accesul la
distanţă. Pentru informaţii suplimentare, ajutorul lamei cheii, a se vedea pagina 51. anumite informaţii din partea autovehiculului
a se vedea pagina 93. prin intermediul lămpilor de control.
Hayonul - Descuie şi dezactivează
alarma doar pentru hayon. În cazul Utilizarea tastei pentru informaţii
autovehiculelor cu hayon acţionat electric*, – Apăsaţi tasta pentru informaţii .
hayonul se deschide după ce tasta este > Toate lămpile de control luminează
menţinută apăsată. Pentru informaţii intermitent timp de aproximativ
suplimentare, a se vedea pagina 60. 7 secunde, după care luminile se aprind
Funcţia de panică - Utilizată pentru pe rând pe telecomanda PCC. Acest
atragerea atenţiei în caz de urgenţă. lucru indică faptul că informaţiile primite
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta timp de cel din partea autovehiculului au fost citite.
puţin 3 secunde sau apăsaţi-o de două ori

50 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă/lama cheii

Dacă în acest timp este apăsată o altă Lumină roşie continuă – alarma a fost
tastă, procesul de citire este întrerupt. declanşată de la încuierea autovehiculului. NOTĂ
02
Lumină roşie care luminează intermitent, Dacă nu se aprinde nicio lampă, atunci
NOTĂ în mod alternativ, în ambele lămpi de când este utilizată tasta pentru informaţii pe
control – alarma a fost declanşată cu mai această rază de acţiune, o posibilă cauză ar
Dacă niciuna dintre lămpile de control puţin de 5 minute înainte. putea fi întreruperea ultimei comunicări între
nu se aprinde prin utilizarea repetată a tastei telecomanda PCC şi autovehicul provocată
pentru informaţii şi în locaţii diferite (precum Raza de acţiune a telecomenzii PCC de undele radio din jur, clădiri, condiţii
şi după 7 secunde şi după ce lămpile s-au topografice etc.
Funcţiile încuierii, descuierii şi ale hayonului cu
aprins pe rând pe telecomanda PCC),
telecomanda PCC au o rază de acţiune de
contactaţi un atelier - vă recomandăm un
până la 20 m faţă de autovehicul - pentru alte
atelier Volvo autorizat. Lama detaşabilă a cheii
funcţii se ajunge până la 100 m.
Dacă autovehiculul nu răspunde la apăsarea Cheia cu telecomandă conţine o lamă metalică
Lămpile de control afişează informaţii conform detaşabilă cu care pot fi activate anumite
ilustraţiei următoare: unei taste - deplasaţi-vă mai aproape şi
repetaţi operaţiunea. funcţii şi cu care pot fi executate anumite
operaţiuni.
NOTĂ Codurile unice ale lamelor cheilor pot fi
obţinute la atelierele Volvo autorizate, care
Funcţiile tastei pentru informaţii pot fi sunt recomandate pentru comandarea de
afectate negativ de undele radio din jur, lame de chei noi.
de clădiri, condiţii topografice etc.
Funcţiile lamei cheii
În afara razei de acţiune a PCC Utilizând lama detaşabilă a cheii cu
Dacă telecomanda PCC se află la o distanţă telecomandă:
prea mare de autovehicul pentru ca • portiera şoferului poate fi deschisă manual
informaţiile să fie citite, atunci este prezentată dacă sistemul de închidere centralizată nu
starea în care a fost lăsat autovehiculul, fără este activat prin intermediul cheii cu
ca lămpile să se aprindă pe rând pe telecomandă, a se vedea pagina 56.
telecomanda PCC.
Lumină verde continuă – autovehiculul • sistemele de blocare de siguranţă pentru
În cazul utilizării mai multor telecomenzi PCC, copii ale portierelor din spate pot fi activate/
este încuiat. numai telecomanda utilizată ultima dată pentru dezactivate, a se vedea pagina 64.
Lumină galbenă continuă – autovehiculul încuiere/descuiere va indica starea corectă. • accesul la torpedo poate fi blocat.
este descuiat.


51
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Cheia cu telecomandă/lama cheii

• airbagul pentru pasagerul din faţă Descuierea portierelor cu ajutorul


(PACOS)* poate fi activat/dezactivat, lamei cheii
02 a se vedea pagina 22.
Dacă sistemul de închidere centralizată nu
Scoaterea lamei cheii poate fi activat prin intermediul cheii cu
telecomandă - de exemplu, în cazul în care
bateriile sunt descărcate - atunci portiera
şoferului poate fi deschisă după cum urmează:
1. Descuiaţi portiera şoferului introducând
lama cheii în gaura cheii aflată în
mecanismul de încuiere al mânerului
portierei.
A se vedea, de asemenea, figura şi
informaţiile suplimentare, a se vedea
pagina 56.
G021082

NOTĂ
La descuierea portierei şoferului prin
Deplasaţi elementul de prindere cu resort intermediul lamei cheii şi deschiderea
în lateral. acesteia, alarma este declanşată.
Simultan, trageţi lama cheii înapoi în afară.
2. Dezactivaţi alarma prin introducerea cheii
Introducerea lamei cheii cu telecomandă în comutatorul de contact.
Puneţi cu grijă la loc lama în locaşul din cheia Pentru informaţii referitoare la autovehiculele
cu telecomandă. cu sistem de conducere fără cheie,
a se vedea pagina 56.
1. Prindeţi cheia cu telecomandă cu
deschizătura orientată în sus şi introduceţi
lama cheii în această deschizătură.
2. Apăsaţi uşor lama cheii. Veţi auzi un sunet
specific atunci când lama cheii este
blocată înăuntru.

52 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Înlocuirea bateriei, cheia cu telecomandă/PCC*

Înlocuirea bateriei Înlocuirea bateriei


Înlocuirea bateriei, cheia cu telecomandă/PCC*

Bateriile trebuie înlocuite dacă: Cercetaţi cu atenţie modul de fixare a


bateriei/bateriilor pe partea interioară a 02
• lampa de informaţii se aprinde şi pe ecran capacului, acordând atenţie părţilor (+) şi
se afişează mesajul Low battery in remote (–) ale acestora.
control. Please change batteries. (Baterie
telecomandă descărcată. Înlocuiţi bateriile.) Scoaterea cheii cu telecomandă
şi/sau (1 baterie)
• încuietorile nu reacţionează în mod repetat 1. Scoateţi bateria cu mare atenţie.
la semnalele primite de la cheia cu 2. Introduceţi o nouă baterie cu partea ( +)
telecomandă pe o distanţă de 20 de metri în jos.
de autovehicul. Deschiderea
Deplasaţi elementul de prindere cu PCC* (2 baterii)
resort în lateral. 1. Scoateţi bateriile cu mare atenţie.
Simultan, trageţi lama cheii înapoi în 2. Mai întâi, introduceţi o nouă baterie cu
afară. borna ( +) în sus.
Introduceţi o şurubelniţă de 3 mm în 3. Amplasaţi piesa albă din plastic între
orificiul din spatele elementului de această baterie şi o a doua baterie,
prindere cu resort şi ridicaţi cu grijă cheia introdusă cu partea ( +) în jos.
cu telecomandă.
Tip de baterie
NOTĂ Utilizaţi baterii CR2430, 3V - una pentru cheia
cu telecomandă şi două pentru telecomanda
Întoarceţi cheia cu telecomandă cu tastele PCC.
în sus, pentru a evita căderea bateriilor la
deschiderea cheii.
Asamblarea
1. Apăsaţi cheia cu telecomandă.
IMPORTANT 2. Prindeţi cheia cu telecomandă cu
deschizătura orientată în sus şi introduceţi
Evitaţi atingerea bateriei şi a bornelor sale lama cheii în această deschizătură.
cu degetele, întrucât acest lucru le poate
deteriora modul de funcţionare.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 53
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Înlocuirea bateriei, cheia cu telecomandă/PCC*

3. Apăsaţi uşor lama cheii. Veţi auzi un sunet


specific atunci când lama cheii este
02 blocată înăuntru.

IMPORTANT
Înlăturaţi bateriile vechi în mod ecologic.

54 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Funcţia Keyless drive (Conducerea fără cheie)*

Sistemul de încuiere fără cheie Raza de acţiune a telecomenzii PCC Utilizarea în siguranţă
Funcţia Keyless drive (Conducerea fără cheie)*

şi sistemul de contact Pentru deschiderea unei portiere sau a a telecomenzii PCC


(numai telecomanda PCC1 ) hayonului, o telecomandă PCC nu trebuie să Dacă o telecomandă PCC cu funcţie keyless 02
se afle la mai mult de 1,5 metri de mânerul drive (sistem de conducere fără cheie) este
Informaţii generale portierei sau de hayon. Acest lucru înseamnă lăsată în autovehicul, aceasta este dezactivată
că persoana care doreşte să încuie sau să temporar în timpul încuierii autovehiculului.
descuie portiera trebuie să aibă asupra sa Acest lucru previne intrarea prin efracţie.
telecomanda PCC. Nu este posibilă încuierea
sau descuierea unei portiere dacă Totuşi, dacă cineva intră prin efracţie în
telecomanda PCC se află de partea cealaltă a autovehicul, deschide portiera şi găseşte
autovehiculului. telecomanda PCC, aceasta poate fi reactivată.
De aceea, este importantă utilizarea tuturor
Cercurile roşii din ilustraţia anterioară indică telecomenzilor PCC cu atenţie sporită.
raza de acţiune acoperită de antenele
sistemului.
Dacă toate telecomenzile PCC sunt scoase IMPORTANT
din autovehicul în timp ce motorul este pornit Nu lăsaţi niciodată o telecomandă PCC
sau cheia se află în poziţia II ( a se vedea în autovehicul.
pagina 80) şi toate portierele sunt închise, pe
Funcţia keyless drive (conducere fără cheie) ecranul pentru informaţii este afişat un mesaj
din cadrul telecomenzii PCC permite de avertizare şi, în acelaşi timp, este emis un Interferenţele cu funcţionarea PCC
descuierea, conducerea şi încuierea semnal sonor de avertizare. Câmpurile şi ecranarea electromagnetice pot
autovehiculului fără utilizarea unei chei. Mesajul de avertizare şi semnalul sonor interveni în funcţionarea sistemului de
Trebuie doar să aveţi telecomanda PCC cu de avertizare dispar atunci când telecomanda conducere fără cheie. Din acest motiv,
dumneavoastră. Sistemul face mai uşoară şi PCC este adusă înapoi în autovehicul, nu lăsaţi telecomanda PCC lângă telefoanele
mai confortabilă deschiderea autovehiculului, după ce: mobile sau obiectele metalice.
de exemplu, atunci când aveţi mâinile ocupate. • o portieră a fost deschisă şi închisă Dacă, totuşi, acest lucru se întâmplă, utilizaţi
Ambele sisteme de comunicare interactivă telecomanda PCC şi lama cheii ca o cheie cu
• telecomanda PCC este introdusă în telecomandă, a se vedea pagina 49.
(PCC) ale autovehiculului cuprind şi funcţia de comutatorul de contact
conducere fără cheie. Pot fi comandate
telecomenzi PCC suplimentare, a se vedea • a fost apăsată tasta READ (Citire).
pagina 48.

1 Personal Car Communicator, a se vedea pagina 50.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 55
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Funcţia Keyless drive (Conducerea fără cheie)*

Încuierea Descuierea 1. Împingeţi lama cheii aproximativ 1 cm


Pentru descuiere, apucaţi mânerul portierei drept în sus în orificiul din spatele
02 sau acţionaţi mânerul exterior al hayonului - mânerului portierei/capacului - nu ridicaţi.
deschideţi normal portiera sau hayonul. > Capacul de plastic se slăbeşte automat
Descuierea cu lama cheii prin răsucire dacă lama este împinsă
drept în sus în deschizătură.
2. Introduceţi apoi lama cheii în mecanismul
de încuiere şi descuiaţi portiera.
3. Montaţi la loc capacul din plastic după
descuiere.

NOTĂ
La descuierea portierei şoferului prin
Autovehiculele cu sistem de conducere fără
intermediul lamei cheii şi deschiderea
cheie dispun de un buton pe mânerele exterioare
ale portierelor. acesteia, alarma este declanşată. Aceasta
se dezactivează prin introducerea
Încuiaţi portierele şi hayonul, apăsând butonul telecomenzii PCC în comutatorul de
de încuiere al unuia dintre mânerele portierelor Orificiu pentru lama cheii - pentru a desprinde contact, a se vedea pagina 66.
din exterior. capacul.
Toate portierele şi hayonul trebuie închise Dacă sistemul de închidere centralizată nu Memoria cheii1 – scaunul şoferului
înainte de încuierea autovehiculului - în caz poate fi activat cu ajutorul telecomenzii PCC,
contrar, autovehiculul nu va putea fi încuiat. şi oglinzile portierelor
de exemplu, în cazul în care bateriile sunt
descărcate, atunci portiera şoferului poate fi Funcţia de memorie a PCC
NOTĂ deschisă cu lama detaşabilă a telecomenzii Dacă mai multe persoane cu telecomenzi PCC
PCC ( a se vedea pagina 51). se apropie de autovehicul, atunci sunt
La autovehiculele cu transmisie automată, implementate setările referitoare la scaune şi
selectorul de viteze trebuie să se afle în Pentru a avea acces la mecanismul de
încuiere, capacul de plastic de pe mânerul oglinzi pentru persoana care deschide portiera
poziţia P – în caz contrar, autovehiculul şoferului.
nu poate fi încuiat, iar alarma nu poate fi portierei trebuie scos - acesta se scoate tot cu
activată. lama cheii: Dacă portiera şoferului este deschisă de o
persoană A cu ajutorul unei telecomenzi
PCC-A, iar autovehiculul este condus de o
1 Numai în conexiune cu acţionarea electrică a scaunului şoferului şi cu oglinzile acţionate electric.

56 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Funcţia Keyless drive (Conducerea fără cheie)*

persoană B care utilizează o telecomandă Poziţia antenei


PCC-B, setările se pot modifica în trei moduri: AVERTISMENT
• Stând în picioare lângă portiera şoferului Persoanele cu stimulator cardiac trebuie să 02
sau stând în spatele volanului, persoana B stea la o distanţă mai mare de 22 cm faţă de
apasă tasta pentru descuiere de pe antenele sistemului de conducere fără
telecomanda PCC, a se vedea pagina 49. cheie. Astfel sunt prevenite interferenţele
• Selectaţi una dintre cele trei memorii dintre stimulatorul cardiac şi sistemul de
existente pentru reglarea scaunelor cu conducere fără cheie.
ajutorul tastei 1-3, a se vedea pagina 83.
• Reglaţi manual scaunul şi oglinzile; a se
vedea paginile 83 şi 102.

G021179
Setările de încuiere
Funcţia de conducere fără cheie poate fi
adaptată pentru a indica portierele care trebuie Sistemul de conducere fără cheie este
descuiate, din sistemul de meniuri MY CAR prevăzut cu un număr de antene integrate,
(Autovehiculul meu) la Car settings Lock poziţionate în mai multe locuri în cadrul
settings Keyless entry (Setările autovehiculului, după cum urmează:
autovehiculului - Setări încuiere - Acces fără Hayon, lângă motorul ştergătorului
cheie) - aici alegeţi între opţiunile All doors
unlock, Any door, Doors on same side Mânerul portierei, stânga spate
(Descuiere toate portierele - Nicio portieră - Pavilion, deasupra scaunului central spate
Portierele de pe aceeaşi parte) şi Both front
doors (Portierele din faţă). Compartimentul pentru bagaje, zona
centrală şi cea mai îndepărtată de sub
Pentru o descriere a sistemului de meniuri, podea
a se vedea pagina 144.
Mânerul portierei, dreapta spate
Consola centrală, sub secţiunea
posterioară
Consola centrală, sub secţiunea frontală.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 57
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea/descuierea autovehiculului

Din exterior Din interior


Încuierea/descuierea autovehiculului

AVERTISMENT
Cheia cu telecomandă încuie/descuie toate Închiderea centralizată
02 Acordaţi atenţie deosebită riscului de a
portierele şi hayonul simultan. Pot fi selectate
diferite secvenţe de descuiere, a se vedea rămâne încuiaţi în interiorul autovehiculului
„Descuierea cu ajutorul cheii cu telecomandă” prin folosirea din exterior a cheii cu
de la pagina 49. telecomandă - în acest caz nu este posibilă
deschiderea din interior a niciunei portiere
Pentru activarea secvenţei de încuiere, utilizând butoanele de comandă. Pentru
portiera şoferului trebuie să fie închisă - dacă informaţii suplimentare consultaţi secţiunea
alte portiere sau hayonul sunt deschise, „Funcţia de blocare” de mai jos.
acestea sunt încuiate, iar alarma este activată
numai după ce au fost închise. La autovehi-
culele cu sistem Keyless* toate portierele şi Încuierea automată
hayonul trebuie să fie închise. Dacă, în interval de 2 minute de la descuiere,
nu este deschisă nici una dintre portiere sau
NOTĂ hayonul, acestea vor fi încuiate automat.
Această funcţie previne situaţiile în care Închiderea centralizată
Acordaţi atenţie deosebită riscului de a autovehiculul este lăsat descuiat neintenţionat.
încuia cheia cu telecomandă în interiorul (Pentru informaţii privind autovehiculele Toate portierele şi hayonul pot fi încuiate sau
autovehiculului. echipate cu sistem de alarmă, a se vedea descuiate simultan cu ajutorul butoanelor de
pagina 65.) pe panoul portierelor.
Dacă încuierea/descuierea nu este posibilă cu • Apăsaţi pe o parte a tastei pentru
ajutorul cheii cu telecomandă, atunci bateria încuiere - pe cealaltă parte pentru
poate fi descărcată - încuiaţi sau descuiaţi descuiere.
portiera şoferului cu lama cheii detaşabile,
a se vedea pagina 51. Descuierea
Portiera poate fi descuiată din interior în două
NOTĂ moduri:
Nu uitaţi că alarma se declanşează dacă • Apăsaţi tasta de închidere centralizată .
portiera este deschisă după ce a fost descu- Apăsaţi şi menţineţi apăsat (cel puţin 4
iată cu lama cheii - alarma se dezactivează secunde) pentru deschiderea simultană a
atunci când cheia cu telecomandă este tuturor geamurilor*.
introdusă în comutatorul de contact.

58 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea/descuierea autovehiculului

• Trageţi o singură dată de mânerul portierei Torpedoul Hayonul


şi eliberaţi-l - portiera este descuiată.
Trageţi a doua oară de mânerul portierei Deschidere manuală
02
pentru a deschide portiera.

Încuierea
• După închiderea portierelor din faţă,
apăsaţi tasta de închidere centralizată.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat (cel puţin 2 secunde)
pentru închiderea simultană a tuturor
geamurilor şi a trapei*.
Fiecare portieră poate fi încuiată manual prin
intermediul tastelor de încuiere - de aceea,
portiera respectivă trebuie închisă.
Torpedoul poate fi încuiat/descuiat utilizând
Deschiderea globală lama detaşabilă a cheii cu telecomandă. Plăcuţa din cauciuc cu contact electric.
Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de închidere Pentru informaţii privind lama cheii, a se vedea
pagina 51. Hayonul este închis printr-o încuietoare
centralizată (cel puţin 4 secunde) pentru a electrică. Pentru deschidere:
deschide simultan toate geamurile - de Încuierea torpedoului:
exemplu, pentru aerisirea rapidă a habitaclului 1. Apăsaţi uşor plăcuţa din cauciuc de sub
Introduceţi lama cheii în mecanismul de mânerul exterior - mecanismul de încuiere
în condiţii de temperatură ridicată. încuiere a torpedoului. este eliberat.
Încuierea automată Rotiţi lama cheii 90 de grade spre dreapta. 2. Pentru a deschide hayonul, ridicaţi
La pornirea de pe loc a autovehiculului, În poziţia încuiat, gaura cheii este mânerul exterior.
portierele şi hayonul sunt încuiate automat. orizontală.
Funcţia poate fi activată/dezactivată din Scoateţi lama cheii.
sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul
• Pentru descuiere, efectuaţi operaţiunile în
meu) la Settings Car settings Lock ordine inversă.
settings Doors automatic lock (Setări -
Setările autovehiculului - Setările încuierii -
Încuierea automată a portierelor). Pentru o
descriere a sistemului de meniuri, a se vedea
pagina 144.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 59
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea/descuierea autovehiculului

indica în acest fel că întregul autovehicul nu Încuierea cu ajutorul cheii


IMPORTANT are alarma activată. Senzorii giroscopici şi de cu telecomandă
02 mişcare ai sistemului de alarmă, alături de
• Este nevoie de o forţă minimă pentru a – Apăsaţi tasta de pe cheia cu telecomandă
senzorii pentru deschiderea hayonului sunt
elibera mecanismul de încuiere a pentru încuiere, , a se vedea
deconectaţi. pagina 49.
hayonului - doar apăsaţi uşor plăcuţa din
cauciuc. Portierele rămân încuiate şi cu alarma > Dacă autovehiculul este dotat cu un
• Nu aplicaţi o forţă de ridicare asupra activată. sistem de alarmă*, lampa sistemului de
plăcuţei din cauciuc atunci când • Hayonul este descuiat, dar rămâne închis - alarmă de pe panoul de instrumente
deschideţi hayonul - ridicaţi mânerul. apăsaţi uşor plăcuţa din cauciuc de sub luminează intermitent indicând
Utilizarea unei forţe prea mari poate mânerul exterior şi ridicaţi hayonul. activarea alarmei.
defecta contactul electric al plăcuţei din Dacă hayonul nu este deschis în decurs de 2
cauciuc. minute, atunci acesta este încuiat din nou, iar
alarma este reactivată. Hayonul acţionat electric*
Descuierea cu ajutorul cheii
cu telecomandă Descuierea autovehiculului din interior

G031965
NOTĂ
Alarma hayonului poate fi dezactivată* şi Pentru a descuia hayonul:
În timpul funcţionării electrice, acordaţi
hayonul deschis cu ajutorul cheii cu – Apăsaţi butonul de pe panoul pentru atenţie înălţimii plafonului. Nu folosiţi acţio-
telecomandă . iluminare (1). narea electrică a hayonului la înălţimi joase
Dacă autovehiculul este dotat cu un sistem de > Hayonul este descuiat şi poate fi ale plafonului, a se vedea capitolul „Întreru-
alarmă*, lampa sistemului de alarmă de pe deschis în 2 minute (dacă autovehiculul perea deschiderii/închiderii hayonului”.
panoul de instrumente se stinge pentru a este încuiat din interior).

60 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea/descuierea autovehiculului

Protecţia antiprindere • Prin folosirea butonului de pe panoul de


NOTĂ control al iluminării - apăsaţi continuu
Dacă un obiect cu rezistenţă suficientă previne
• Dacă sistemul a funcţionat continuu un închiderea/deschiderea hayonului, atunci butonul până când hayonul începe să se 02
timp îndelungat, acesta este oprit protecţia antiprindere este activată. deschidă.
automat pentru a evita suprasarcina. • Pe durata deschiderii, acţionarea electrică a • Prin folosirea tastei de pe cheia cu
Acesta poate fi folosit din nou după hayonului este dezactivată şi hayonul nu telecomandă - apăsaţi continuu butonul
aproximativ 2 minute. este activ. până când hayonul începe să se deschidă.
• Dacă bateria s-a descărcat sau a fost • Pe durata închiderii, hayonul se opreşte şi • Apăsaţi uşor pe plăcuţa de cauciuc de sub
deconectată, atunci hayonul trebuie se deplasează câţiva centimetri în direcţie mânerul exterior.
deschis şi închis din nou pentru a reseta opusă obstacolului.
sistemul. Închiderea hayonului
AVERTISMENT Închideţi hayonul apăsând butonul
Deschidere maximă programabilă de închidere de pe acesta sau
La deschiderea/închiderea hayonului, evitaţi manual.
Poziţia de deschidere maximă a hayonului pericolul de strivire. Înainte de deschiderea/
poate fi programată. Poate fi utilizată, de • Apăsaţi butonul - hayonul se închide
închiderea hayonului, asiguraţi-vă că nu automat.
exemplu, înălţimea joasă a plafonului în cazul există persoane în apropierea acestuia,
unui garaj. Procedaţi după cum urmează: deoarece o astfel de accidentare poate avea
• Deschideţi manual hayonul, menţineţi-l în consecinţe extrem de grave. Întreruperea deschiderii/închiderii
poziţia dorită şi apăsaţi continuu butonul hayonului
Acţionaţi întotdeauna hayonul cu atenţie.
hayonului (cel puţin 3 secunde), apoi Aceasta poate fi efectuată în patru
eliberaţi hayonul - programarea este moduri (în cazul a trei dintre ele
completă. Deschiderea hayonului utilizându-se acest buton):
• Pentru deprogramare - deplasaţi manual Deschiderea hayonului poate fi • Apăsaţi butonul de pe panoul pentru
hayonul la cea mai înaltă poziţie. efectuată în trei moduri (în cazul a iluminare
două dintre ele utilizându-se acest
buton): • Apăsaţi tasta de pe cheia cu telecomandă
Zăpadă şi vânt • Prin folosirea butonului hayonului
Dacă hayonul este forţat în jos de ceva în
• Apăsaţi plăcuţa de cauciuc de sub mânerul
momentul deschiderii, spre exemplu de
exterior al hayonului.
zăpadă, gheaţă sau vânt puternic, şi acestea
cauzează coborârea hayonului, acesta este - Mişcarea de închidere/deschidere a
închis automat. hayonului este întreruptă.


61
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea/descuierea autovehiculului

Acţionarea manuală temporar dezactivată. Acest lucru se poate


Sistemul este dezactivat când operaţiunea de AVERTISMENT realiza astfel:
02 deschidere/închidere este întreruptă, în Nu permiteţi niciunei persoane să rămână în 1. Accesaţi sistemul de meniuri MY CAR
conformitate cu secţiunea precedentă. autovehicul fără să dezactivaţi mai întâi (Autovehiculul meu) şi navigaţi la Settings
• Hayonul poate fi apoi acţionat manual. funcţia de blocare pentru a evita riscul Car settings Reduced guard
blocării vreunei persoane înăuntru. (Setări - Setările autovehiculului -
Protecţie în regim redus) (pentru o
Funcţia de blocare*1 descriere detaliată a sistemului de meniu,
Dezactivarea temporară a se vedea pagina 144).
Funcţia de blocare se referă la faptul că toate
butoanele de încuiere şi mânerele portierelor 2. Selectaţi opţiunea Activate once
sunt dezactivate mecanic, prevenind (O singură activare).
deschiderea portierelor din interior. > Pe panoul de instrumente este afişat
Funcţia de blocare este activată prin mesajul Reduced guard See manual
intermediul cheii cu telecomandă şi este setată (Protecţie în regim redus. Consultaţi
după aproximativ 10 secunde de la încuierea manualul), iar funcţia de blocare este
portierelor. dezactivată atunci când autovehiculul
este încuiat.
NOTĂ sau
Dacă se deschide o portieră în acest interval – Selectaţi opţiunea Ask on exit
de timp, secvenţa este întreruptă, iar alarma (Confirmare la părăsirea autovehiculului).
este dezactivată. > De fiecare dată când motorul este oprit,
Opţiunile active ale meniului sunt marcate pe ecranul din consola centrală este
cu o cruce. afişat mesajul Activate Reduced Guard
Autovehiculul poate fi descuiat din starea de until engine has started again?
blocare numai cu ajutorul cheii cu Meniul MY CAR (Autovehiculul meu) (Activaţi protecţia în regim redus până
telecomandă. Portiera şoferului poate fi, de la repornirea motorului?), urmat de
asemenea, descuiată prin intermediul lamei OK MENU
opţiunile Confirm with OK (Confirmare
detaşabile a cheii. TUNE (Reglare) - buton de control prin apăsarea tastei OK) şi Cancel with
Tasta EXIT (IEŞIRE) EXIT (Anulare prin apăsarea tastei
EXIT).
În cazul în care unii pasageri preferă să
rămână în autovehicul, cu portierele încuiate
din exterior, funcţia de blocare poate fi

1
Numai la autovehiculele echipate cu sistem de alarmă.

62 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Încuierea/descuierea autovehiculului

Pentru dezactivarea funcţiei de blocare:


– Apăsaţi tasta OK/MENU (OK/Meniu) şi
încuiaţi autovehiculul. (Reţineţi că 02
detectoarele de mişcare şi înclinare* sunt
oprite în acelaşi timp, a se vedea
pagina 66.
> La repornirea motorului, sistemul este
resetat la zero, iar pe panoul de
instrumente va apărea mesajul Full
guard (Protecţie completă), iar funcţia
de blocare şi detectoarele de mişcare şi
înclinare sunt reactivate.
Pentru ca sistemul de închidere
să nu se modifice:
– Apăsaţi tasta EXIT (Ieşire) şi încuiaţi
autovehiculul.

NOTĂ
• Reţineţi că alarma autovehiculului este
activată atunci când acesta este încuiat.
• Dacă portierele sunt deschise din interior,
sistemul de alarmă va fi declanşat.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 63
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii

Blocarea manuală a portierelor Pentru activarea sistemelor de blocare de


Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii

din spate NOTĂ siguranţă pentru copii:


02 • Butonul de control al portierei blochează 1. Porniţi motorul sau selectaţi o poziţie a
Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii
previne descuierea din interior a portierelor din numai aceea portieră - nu se blochează cheii superioară poziţiei 0.
spate de către copii. simultan portierele din spate. 2. Apăsaţi butonul de la panoul de control
• Autovehiculele cu sisteme electrice de de pe portiera şoferului.
blocare de siguranţă pentru copii nu
dispun de sisteme manuale de blocare > Pe ecranul cu informaţii este afişat
pentru copii. mesajul Rear child locks Activated
(Sistem de blocare de siguranţă pentru
copii în portierele din spate activat), iar
lampa integrată în buton se aprinde -
Blocarea electrică a portierelor din sistemele de blocare sunt active.
spate* şi a geamurilor electrice
La activarea sistemelor electrice de blocare de
siguranţă pentru copii:
• geamurile pot fi deschise numai prin
intermediul panoului de control de pe
G021077

portiera şoferului
• portierele nu pot fi deschise din interior.
Sistemele de blocare de siguranţă pentru copii Setarea curentă este memorată dacă motorul
se află pe marginea posterioară a portierelor se opreşte - dacă sistemul de blocare de
din spate şi sunt accesibile numai atunci când siguranţă pentru copii este activat când
portierele sunt deschise. motorul este oprit, funcţia se va activa la
Pentru activarea/dezactivarea sistemelor de următoarea pornirea a motorului.
blocare de siguranţă pentru copii:
– Utilizaţi lama detaşabilă a cheii cu
telecomandă pentru activarea butonului - Panoul de comandă de pe portiera şoferului.
a se vedea pagina 51. Sistemul de blocare de siguranţă pentru copii
Deschiderea portierei este blocată din poate fi activat/dezactivat în toate poziţiile cheii
interior. altele decât 0 - a se vedea pagina 80.
Activarea/dezactivarea se realizează în
Portiera poate fi deschisă din exterior, dar aproximativ 2 minute de la oprirea motorului,
şi din interior. cu condiţia ca nicio portieră să nu fie deschisă.

64 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de alarmă*

Informaţii generale Lampa de control a sistemului


Sistemul de alarmă*

NOTĂ de alarmă
Alarma activată este declanşată dacă:
Senzorii de mişcare declanşează alarma în 02
• sunt deschise o portieră, capota motorului
sau hayonul cazul unei mişcări în habitaclu - curenţii de aer
pot fi, de asemenea, înregistraţi. De aceea,
• este detectată o mişcare în habitaclu (dacă alarma poate fi declanşată în cazul în care
autovehiculul este dotat cu detector de unul dintre geamurile autovehiculului sau
mişcare*) trapa rămân deschise sau la utilizarea
• autovehiculul este ridicat sau remorcat sistemului electric de încălzire a habitaclului.
(dacă sistemul include un detector de Pentru a evita acest lucru: Închideţi geamurile/
înclinare*) trapa la părăsirea autovehiculului. Dacă se
• cablul bateriei este deconectat utilizează sistemul de încălzire a habitaclului
• sirena este deconectată. cu care este dotat autovehiculul (sau un sis-
În cazul detectării unei defecţiuni a sistemului tem electric de încălzire portabil), direcţionaţi
de alarmă, pe ecranul cu informaţii apare un fluxul de aer dinspre duzele de ventilaţie astfel
mesaj. În acest caz, contactaţi un atelier - vă încât să nu fie îndreptat în sus în habitaclu.
O lampă roşie de pe panoul de instrumente
recomandăm un atelier Volvo autorizat. indică starea sistemului de alarmă:
NOTĂ • Dacă lampa este stinsă – Alarma este
dezactivată
Sub suportul de pahare de pe consola cen-
trală se află o lampă de control a sistemului • Dacă lampa se aprinde intermitent o dată la
de alarmă. Aceasta este sensibilă la metale. fiecare 2 secunde – Alarma este activată
Evitaţi depozitarea monedelor, a cheilor sau • Dacă lampa se aprinde intermitent şi rapid
a unor obiecte similare în suportul pentru pa- după dezactivarea alarmei (şi până la intro-
hare de pe consola centrală, astfel de obiecte ducerea cheii cu telecomandă în poziţia I
ar putea declanşa accidental alarma. în comutatorul de contact) – Alarma a fost
activată.

NOTĂ Activarea alarmei


– Apăsaţi tasta pentru încuiere de pe cheia
Nu încercaţi să modificaţi sau să reparaţi cu telecomandă.
personal componentele sistemului de
alarmă. Orice tentativă de acest tip duce la
anularea contractului de garanţie. Dezactivarea alarmei
– Apăsaţi tasta pentru descuiere de pe
cheia cu telecomandă.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 65
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

Sistemul de alarmă*

Dezactivarea unei alarme declanşate Nivel redus al alarmei


– Apăsaţi tasta pentru descuiere de pe Pentru a preveni declanşarea accidentală a
02 cheia cu telecomandă sau introduceţi alarmei - de exemplu, în cazul în care un câine
cheia în comutatorul de contact. este lăsat într-un autovehicul încuiat sau în
timpul transportării autovehiculului cu un tren
Alte funcţii ale alarmei special sau cu bacul - detectoarele de mişcare
şi de înclinare trebuie să fie temporar
Reactivarea automată a alarmei dezactivate.
Această funcţie previne situaţiile în care Procedura este aceeaşi cu cea pentru
autovehiculul este lăsat cu alarma dezactivată dezactivarea temporară a funcţiei de blocare,
neintenţionat. a se vedea pagina 62.
Dacă autovehiculul este descuiat cu cheia cu
telecomandă (iar alarma este dezactivată) şi
niciuna dintre portiere sau hayonul nu sunt 2. Introduceţi cheia cu telecomandă în
deschise în decursul a 2 minute, alarma este comutatorul de contact.
reactivată automat după aceea. Simultan, > Alarma este dezactivată, iar lampa de
autovehiculul este încuiat. control pentru alarmă se stinge.
Cheia cu telecomandă nu funcţionează 3. Porniţi motorul.
Dacă alarma nu poate fi dezactivată cu ajutorul
cheii cu telecomandă, de exemplu, în cazul în Semnalele de alarmă
care bateria cheii este descărcată, atunci La declanşarea alarmei, au loc următoarele:
autovehiculul poate fi descuiat, alarma poate fi • Se aude o sirenă timp de 30 de secunde
dezactivată şi motorul poate fi pornit, după sau până la dezactivarea alarmei. Sirena
cum urmează: are propria sa baterie, independentă de
1. Descuiaţi portiera şoferului cu ajutorul bateria autovehiculului.
lamei detaşabile a cheii - a se vedea • Semnalizatoarele de direcţie se aprind
pagina 56. intermitent timp de 5 minute sau până la
> Alarma este declanşată, lampa de con- dezactivarea alarmei.
trol pentru alarmă se aprinde intermitent
şi rapid, iar sirena începe să sune.

66 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
02 Încuietorile şi sistemul de alarmă

02

67
Instrumente şi butoane de comandă....................................................................................................................................................................................................70
Sistemul Volvo Sensus........................................................................................................................................................................................................................................................79
Poziţiile cheii în comutatorul de contact........................................................................................................................................................................................80
Scaunele.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................82
Volanul.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................87
Iluminarea.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................88
Ştergătoarele şi spălarea...............................................................................................................................................................................................................................................97
Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare...........................................................................................................................100
Busola*...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................105
Trapa acţionată electric*..............................................................................................................................................................................................................................................106
Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)..............................................................................................................................................................................................................109
Pornirea motorului.....................................................................................................................................................................................................................................................................113
Pornirea motorului – baterie externă................................................................................................................................................................................................115
Transmisiile...............................................................................................................................................................................................................................................................................................116
Eco DRIVe*...............................................................................................................................................................................................................................................................................................122
Tracţiunea integrală – AWD (All Wheel Drive)*........................................................................................................................................................127
Frâna de serviciu.........................................................................................................................................................................................................................................................................128
Sistemul de control pentru conducerea în pantă - HDC.......................................................................................................................130
Frâna de parcare.........................................................................................................................................................................................................................................................................132
HomeLink®*...........................................................................................................................................................................................................................................................................................136

68 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
POSTUL DE CONDUCERE
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă


Instrumente şi butoane de comandă

Prezentarea generală a instrumentelor

03

Autovehiculele cu volanul pe partea stângă.

70
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

Funcţie Pagina Funcţie Pagina

Meniuri şi mesaje, 88, 91, Comandă pentru sistemul 144, 275


semnalizatoare de direcţie, 142, 166 infotainment şi comandă
fază lungă/scurtă, pentru meniuri
computer de bord
Panoul de comandă pentru 152 03
Pilotul automat 171, 175 controlul climatizării

Selector de viteze 116


Claxon, airbaguri 20, 87
Comenzi pentru 170
Panoul de instrumente mixt 73, 77 suspensiile active
(Four-C)*
Meniu, comandă audio şi 144, 226,
telefon 254, 275 Ştergătoare şi spălare 97, 98
Butonul START/STOP 113 Reglarea volanului 87
ENGINE (Pornire/Oprire
motor)
Dispozitiv de deschidere 322
Comutatorul de contact 80 pentru capota motorului

Frână de parcare 132


Ecran pentru sistemul 144, 225,
infotainment şi meniuri 275
Buton de comandă pentru 59, 88,
Mânerul portierei – faruri, dispozitiv de 285
deschidere a trapei de
acces la buşonul
Panoul de comandă 58, 64,
rezervorului şi a hayonului
100, 102
Reglarea scaunelor* 83
Semnalizatoare de avarie 91


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 71
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

03

Autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă.

72
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

Ecranele cu informaţii
Funcţie Pagina Funcţie Pagina

Ecran pentru sistemul 144, 225, Frână de parcare 132


infotainment şi meniuri 275
Dispozitiv de deschidere 322
Comutatorul de contact 80 pentru capota motorului
03
Butonul START/STOP 113 Reglarea volanului 87
ENGINE (Pornire/Oprire
motor) Meniuri şi mesaje, 88, 91,
semnalizatoare de 142, 166
Pilotul automat 171, 175 direcţie, fază lungă/scurtă,
computer de bord
Panoul de instrumente 73, 77
mixt Selector de viteze 116
Ecranele cu informaţii afişează informaţii
Claxon, airbaguri 20, 87 Comenzi pentru suspen- 170 referitoare la funcţiile autovehiculului, cum ar fi
siile active (Four-C)* pilotul automat, computerul de bord şi
mesajele. Informaţiile sunt afişate prin
Meniu, comandă audio şi 144, 226,
Panoul de comandă 152 intermediul textului şi lămpilor.
telefon 254, 275
pentru controlul climatizării În cadrul funcţiilor care utilizează ecranele cu
Ştergătoare şi spălare 97, 98 informaţii sunt prezentate şi descrieri
Comandă pentru sistemul 144, 275 suplimentare.
Mânerul portierei – infotainment şi comandă
pentru meniuri
Panoul de comandă 58, 64, Semnalizatoare de avarie 91
100, 102

Reglarea scaunelor* 83

Buton de comandă pentru 59, 88,


faruri, dispozitiv de 285
deschidere a trapei de
acces la buşonul
rezervorului şi a hayonului


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 73
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

Dispozitivele de măsurare Lămpile de control, pentru informaţii lămpile trebuie să se stingă, cu excepţia lămpii
şi de avertizare pentru frâna de parcare, care se stinge numai
când frâna este decuplată.
Dacă motorul nu porneşte sau dacă testul de
funcţionare este efectuat când cheia se află în
poziţia II în comutatorul de contact, toate
lămpile se sting după 5 secunde, cu excepţia
03 lămpii de avertizare asupra defecţiunilor la
sistemul de control al emisiilor şi asupra
presiunii scăzute a uleiului.

Lămpile de control şi pentru informaţii


Lampă Specificaţie
Dispozitivele de măsurare din panoul de Defecţiune a sistemului ABL
instrumente mixt. Lămpile de control şi avertizare.
Sistemul de control al emisiilor
Vitezometrul Lampa de control pentru faza lungă şi
Indicatorul nivelului de carburant. A se semnalizatorul de direcţie
Defecţiune a sistemului ABS
vedea, de asemenea, Computerul de Lămpile de control şi avertizare1
bord, pagina 166, şi Alimentarea cu Lampa de ceaţă spate activată
carburant, pagina 285. Lampă pentru sistemul DRIVe - Start/
Stop* (Pornire/Oprire), a se vedea
Tahometrul. Acest dispozitiv de măsurare pagina 122 Sistemul de control al stabilităţii
indică turaţia motorului în mii de rotaţii pe
minut (rpm). Lămpile de control şi pentru informaţii Sistemul de control al stabilităţii,
modul Sport
Test de funcţionare Sistemul de preîncălzire
Toate lămpile de control şi avertizare se aprind a motorului (diesel)
atunci când cheia se află în poziţia II în
comutatorul de contact sau la pornirea Nivel scăzut în rezervorul
motorului. După pornirea motorului, toate de carburant

1 Încazul anumitor variante de motorizare, lampa de avertizare pentru presiunea scăzută a uleiului nu este disponibilă. Avertizările sunt efectuate prin
intermediul textelor de pe ecran. Pentru mai multe informaţii privind verificarea nivelului uleiului, a se vedea pagina 323.

74 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

3. Dacă lampa rămâne aprinsă, conduceţi Nivel scăzut în rezervorul de carburant


Lampă Specificaţie autovehiculul la un atelier pentru La aprinderea lămpii, nivelul carburantului este
verificarea sistemului ABS. Volvo vă foarte redus, alimentaţi cât mai curând posibil.
Informaţii, citiţi textul afişat recomandă să solicitaţi asistenţă în cadrul
unui atelier Volvo autorizat. Informaţii, citiţi textul afişat
Faza lungă activată Când unul dintre sistemele autovehiculului nu
Lampa de ceaţă spate activată funcţionează corespunzător, această lampă
Această lampă luminează atunci când lampa pentru informaţii se aprinde şi un text apare pe
Semnalizatoarele de direcţie, 03
de ceaţă spate este aprinsă. Există doar o ecranul cu informaţii. Mesajul text este şters cu
partea stângă
lampă de ceaţă. Aceasta se află pe partea ajutorul tastei READ (Citire), a se vedea
Semnalizatoarele de direcţie, şoferului. pagina 142, sau dispare automat după un
partea dreaptă Sistemul de control al stabilităţii anumit timp (care depinde de funcţia indicată).
O lampă ce luminează intermitent indică Lampa de informaţii se poate aprinde, de
Sistemul DRIVe - Start/Stop* funcţionarea sistemului de control al stabilităţii. asemenea, împreună cu alte lămpi.
Dacă lampa luminează constant, sistemul
Defecţiune la sistemul ABL prezintă defecţiuni. NOTĂ
Lampa se aprinde atunci când a apărut o Sistemul de control al stabilităţii, Atunci când este afişat un mesaj de service,
defecţiune în funcţionarea sistemului ABL modul Sport lampa şi mesajul sunt şterse cu ajutorul
(Active Bending Lights).
Modul Sport permite o experienţă de condus tastei READ (Citire), sau dispar automat
Sistemul de control al emisiilor mai activ. Sistemul detectează dacă pedala de după un anumit timp.
Dacă lampa este aprinsă acest lucru se poate acceleraţie, rotirea volanului şi virajele sunt
datora unei defecţiuni a sistemului de control al mai active decât în condiţii normale de Faza lungă activată
emisiilor. Conduceţi autovehiculul la un atelier conducere şi permite deraparea controlată a
pentru verificare. Volvo vă recomandă să Lampa se aprinde atunci când faza lungă este
secţiunii posterioare până la un anumit nivel
solicitaţi asistenţă în cadrul unui atelier Volvo activată şi cu claxonul optic pentru fază lungă.
înainte de a interveni şi de a stabiliza
autorizat. autovehiculul. Semnalizatoarele de direcţie,
Defecţiune la sistemul ABS Sistemul de preîncălzire a motorului partea stângă/partea dreaptă
Dacă această lampă se aprinde, sistemul nu (diesel)* Ambele lămpi ale semnalizatoarelor de direcţie
funcţionează. Sistemul normal de frânare al se aprind la utilizarea semnalizatoarelor de
Această lampă se aprinde în timpul
autovehiculului este disponibil în continuare, avarie.
preîncălzirii motorului. Preîncălzirea are loc la
dar fără funcţia ABS. temperaturi sub -2 °C. Autovehiculul poate fi
1. Opriţi autovehiculul într-un loc sigur şi pornit după stingerea lămpii.
opriţi motorul.
2. Reporniţi motorul.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 75
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

Lămpile de control şi avertizare Frâna de parcare este acţionată nivelul lichidului de frână din rezervor,
Lampa luminează constant atunci când este a se vedea pagina 327.
Lampă Specificaţie
acţionată frâna de parcare. Lampa luminează Dacă lămpile pentru sistemul de frânare şi
intermitent în timpul acţionării, iar ulterior sistemul ABS luminează concomitent, este
Presiune scăzută a uleiuluiA luminează constant. posibil să existe o defecţiune la repartitorul
O lampă care luminează intermitent indică forţei de frânare.
Frâna de parcare este acţionată faptul că a apărut o defecţiune. Citiţi mesajul 1. Opriţi autovehiculul într-un loc sigur şi
03
afişat pe ecranul cu informaţii. opriţi motorul.
Airbaguri – SRS Airbaguri – SRS 2. Reporniţi motorul.
Dacă lampa rămâne aprinsă sau dacă • Dacă ambele lămpi se sting, continuaţi
Sistemul de avertizare pentru luminează în timpul conducerii înseamnă că a călătoria.
centurile de siguranţă fost detectată o defecţiune la catarama centurii
de siguranţă, la sistemele de airbag SRS, • Dacă lămpile rămân aprinse, verificaţi
Alternatorul nu încarcă bateria SIPS sau IC. Conduceţi imediat autovehiculul nivelul lichidului de frână din rezervor,
la un atelier pentru verificarea sistemului. a se vedea pagina 327. Dacă nivelul
Defecţiune la sistemul de frânare Volvo vă recomandă să solicitaţi asistenţă în lichidului de frână este normal, dar
cadrul unui atelier Volvo autorizat. lămpile rămân aprinse, conduceţi
autovehiculul cu mare grijă la un atelier
Avertisment Sistemul de avertizare pentru centurile pentru verificarea sistemului de frânare.
de siguranţă Volvo vă recomandă să solicitaţi
A
În cazul anumitor variante de motorizare, Această lampă se aprinde dacă un ocupant de asistenţă în cadrul unui atelier Volvo
lampa de avertizare pentru presiunea scăzută pe locurile din faţă nu şi-a pus centura de autorizat.
a uleiului nu este disponibilă. Avertizările se siguranţă sau dacă un ocupant de pe locurile
efectuează prin intermediul textelor de pe
ecran, a se vedea paginile 323 şi 325. din spate şi-a desfăcut centura. AVERTISMENT
Alternatorul nu încarcă bateria
În cazul în care nivelul lichidului de frână se
Presiune scăzută a uleiului Această lampă se aprinde în timpul conducerii situează sub marcajul MIN al rezervorului,
Dacă lampa este aprinsă în timpul conducerii în cazul în care a apărut o defecţiune la nu continuaţi călătoria înainte de a adăuga
autovehiculului, presiunea uleiului de motor sistemul electric. Apelaţi la un atelier. Volvo vă lichid de frână.
este prea scăzută. Opriţi imediat motorul şi recomandă să solicitaţi asistenţă în cadrul unui
atelier Volvo autorizat. Este necesară o revizie în cadrul unui atelier
verificaţi nivelul uleiului de motor, adăugaţi pentru remedierea pierderii de lichid de
cantitatea de ulei de motor necesară. Dacă Defecţiune la sistemul de frânare frână. Volvo vă recomandă să contactaţi
lampa de avertizare este aprinsă, dar nivelul Dacă această lampă se aprinde, nivelul un atelier Volvo autorizat.
uleiului este normal, contactaţi un atelier. lichidului de frână este prea scăzut. Opriţi
Volvo vă recomandă să solicitaţi asistenţă în autovehiculul într-un loc sigur şi verificaţi
cadrul unui atelier Volvo autorizat.

76
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

Opriţi imediat autovehiculul într-un loc sigur şi Aceste contoare sunt utilizate pentru a măsura
AVERTISMENT închideţi portiera, capota motorului sau distanţele scurte.
Dacă lămpile de avertizare pentru sistemul hayonul, care este deschisă. O scurtă apăsare a butonului comută între cele
de frânare şi pentru sistemul ABS sunt La viteze mai mici de 7 km/h, lampa două contoare de parcurs T1 şi T2. O apăsare
aprinse simultan, există pericolul ca puntea pentru informaţii se aprinde. prelungită (mai mult de 2 secunde) resetează
spate a autovehiculului să prezinte tendinţa La viteze mai mari de 7 km/h, lampa contorul la zero. Distanţa va fi afişată pe ecran.
de a derapa în timpul frânărilor puternice. de avertizare se aprinde. 03
Avertisment
Lampa roşie de avertizare se aprinde atunci Contorul de parcurs
când este detectată o defecţiune care poate
afecta siguranţa şi/sau manevrarea autovehi-
culului. În acelaşi timp, pe ecranul cu informaţii
este afişat un text explicativ. Lampa rămâne
vizibilă până la remedierea defecţiunii, dar
mesajul text poate fi şters cu ajutorul tastei
READ (Citire), a se vedea pagina 142. Lampa
de avertizare se poate aprinde, de asemenea,
împreună cu alte lămpi.
Acţiune recomandată:
1. Opriţi într-un loc sigur. Nu mai conduceţi.
2. Citiţi mesajul afişat pe ecranul cu infor-
maţii. Acţionaţi corespunzător mesajului
de pe ecran. Ştergeţi mesajul cu ajutorul Contorul de parcurs şi butoanele de comandă.
tastei READ (Citire).
Ecran pentru contorul de parcurs
Lampă de avertizare – portierele sunt
deschise Butoanele de comandă pentru comutarea
Dacă una dintre portiere, capota motorului1 între contoarele de parcurs T1 şi T2,
sau hayonul nu este închis(ă) corespunzător, precum şi pentru resetarea contoarelor
lampa pentru informaţii sau lampa de de parcurs.
avertizare luminează simultan cu un mesaj
explicativ afişat pe panoul de instrumente mixt.

1 Numai autovehiculele echipate cu sistem de alarmă*.* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 77
03 Postul de conducere

Instrumente şi butoane de comandă

Ceasul Setarea ceasului în meniul MY CAR 5. Rotiţi butonul TUNE (Reglare) pentru a
(Autovehiculul meu) seta minutele corecte şi apăsaţi tasta
În plus faţă de metoda manuală/mecanică OK - caseta este dezactivată.
sus-menţionată, ceasul poate fi setat şi din 6. Rotiţi butonul TUNE pentru a selecta
meniul MY CAR (Autovehiculul meu), pentru caseta OK şi apăsaţi tasta OK - setarea
informaţii suplimentare a se vedea pagina 144. este completă.
03 Prin intermediul opţiunii din meniu Settings
System options Time format (Setări -
Opţiuni sistem - Format oră) se selectează
formatul orar 24h sau 12h (AM/PM).

Butonul pentru ceas şi setări.

Ecran pentru afişarea orei.


Comenzile pentru setarea ceasului.
Rotiţi butonul spre dreapta/stânga pentru
setarea ceasului. Rotiţi mai întâi butonul până 1. Localizaţi Settings System options
la capătul cursei şi apoi rotiţi spre stânga/
dreapta faţă de capătul cursei încă Time (Setări - Opţiuni sistem - Oră).
aproximativ 1 mm - se aude un sunet 2. Pentru setarea orei, cursorul se află în
corespunzător vibraţiei din buton. Fiecare prima casetă: Apăsaţi tastaOK - caseta
sunet specific indică 1 minut. Pentru a este activată.
schimba rapid - menţineţi poziţia în care se
aude sunetul specific.
3. Rotiţi butonul TUNE (Reglare) pentru a
seta ora corectă şi apăsaţi tasta OK -
Ceasul poate fi înlocuit temporar de un simbol caseta este dezactivată.
alături de un mesaj, a se vedea pagina 142.
4. Rotiţi butonul TUNE (Reglare) pentru a
selecta caseta pentru minute (A) şi apă-
saţi tasta OK - caseta este activată (B).

78
03 Postul de conducere

Sistemul Volvo Sensus

Volvo Sensus este sistemul de funcţionare al


Sistemul Volvo Sensus

Informaţii generale
autovehiculului, elementul central al
experienţei dumneavoastră la volanul unui
autovehicul Volvo. Volvo Sensus combină şi
prezintă pe ecranul TV al consolei centrale
funcţii din mai multe sisteme ale autovehicu-
lului. Cu Volvo Sensus autovehiculul poate fi
personalizat prin intermediul unei interfeţe 03
intuitive pentru utilizatori. Pot fi efectuate setări
în Car settings (Setările autovehiculului),
Infotainment (Sistemul infotainment), Climate
(Climatizare) etc.
Cu ajutorul tastelor şi al butoanelor de
comandă din consola centrală sau cu ajutorul
tastaturii din partea dreaptă a volanului*
Panoul de comandă din consola centrală. funcţiile pot fi activate sau dezactivate şi pot fi
efectuate diferite setări.
Navigare* - NAV, a se vedea manualul de Prin apăsarea tastei MY CAR (Autovehiculul
utilizare separat [Road and Traffic meu), sunt prezentate toate setările legate de
Information System - RTI (Sistemul de conducerea şi de controlul autovehiculului,
Informaţii referitoare la Trafic şi Drum)]. precum City Safety (Sistemul City Safety),
Locks and alarm (Încuietorile şi sistemul de
Sistemul infotainment [RADIO, MEDIA, alarmă), setarea ceasului etc.
TEL* (Radio - Media - Telefon)],
a se vedea pagina 224. Prin apăsarea respectivei funcţii: RADIO,
MEDIA, TEL*, NAV* (Radio - Media - Telefon
Setările autovehiculului - MY CAR - Navigare) şi CAM*(Videocamera pentru
(Autovehiculul meu), a se vedea asistenţă la parcare), alte surse, sisteme şi
pagina 144. funcţii pot fi activate, de exemplu, AM, FM1,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigare* şi
Videocamera pentru asistenţă la parcare videocamera pentru asistenţă la parcare*.
- CAM*, a se vedea pagina 208. Pentru informaţii suplimentare referitoare la
Controlul climatizării, a se vedea toate funcţiile/sistemele, a se vedea secţiunea
pagina 152. corespunzătoare din manualul de utilizare.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 79
03 Postul de conducere

Poziţiile cheii în comutatorul de contact

Poziţia I a cheii în comutatorul


Poziţiile cheii în comutatorul de contact

Introduceţi şi scoateţi cheia


IMPORTANT de contact
cu telecomandă
Obiectele străine din comutatorul de contact Când cheia cu telecomandă este complet
pot afecta negativ funcţionarea acestuia sau introdusă în comutatorul de contact - Apăsaţi
pot distruge dispozitivul de încuiere. scurt butonul START/STOP ENGINE
Nu împingeţi cheia cu telecomandă poziţio- (Pornire/Oprire motor).
03 nată incorect - Prindeţi capătul cu lama
detaşabilă a cheii, a se vedea pagina 51. Poziţia II a cheii în comutatorul
de contact
Scoateţi cheia Când cheia cu telecomandă este complet
Apăsaţi cheia cu telecomandă, permiteţi introdusă în comutatorul de contact - ţineţi
ejectarea acesteia, iar apoi trageţi-o afară. apăsat butonul START/STOP ENGINE
(Pornire/Oprire motor) pentru aproximativ 2
secunde.
Funcţii
Comutatorul de contact cu cheia cu telecomandă Cele 3 poziţii diferite ale cheii cu telecomandă De la poziţia II la poziţia I a cheii
scoasă/introdusă. în comutatorul de contact - 0, I şi II - pot fi în comutatorul de contact
atinse fără pornirea motorului. În tabel sunt Când cheia cu telecomandă este complet
NOTĂ indicate funcţiile disponibile pentru fiecare introdusă în comutatorul de contact - Apăsaţi
poziţie a cheii în comutatorul de contact. scurt butonul START/STOP ENGINE
Pentru informaţii referitoare la autovehicu- (Pornire/Oprire motor).
lele cu sistem de conducere fără cheie*,
a se vedea pagina 55.
NOTĂ
Înapoi la poziţia 0 a cheii în comutatorul
Pentru a atinge poziţia I sau II a cheii în
de contact
comutatorul de contact fără pornirea
Introduceţi cheia motorului - nu apăsaţi pedala de frână/ Pentru a reveni din poziţia I la poziţia 0 a cheii
Prindeţi capătul cheii cu telecomandă cu lamă ambreiaj atunci când sunt efectuate în comutatorul de comandă - Deschideţi
detaşabilă şi introduceţi-o în comutatorul de următoarele operaţiuni. portiera şoferului.
contact. Apăsaţi apoi cheia în comutatorul de
contact până la capăt.
Poziţia 0 a cheii în comutatorul
de contact
Introduceţi cheia cu telecomandă în comuta-
torul de contact şi împingeţi-o până la capăt.

80 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Poziţiile cheii în comutatorul de contact

Tractarea
Poziţie Funcţie Pentru informaţii importante legate de cheia cu
telecomandă în timpul tractării, a se vedea
0 Contorul de parcurs total, ceasul pagina 300.
şi indicatorul de temperatură sunt
aprinse. Este posibilă utilizarea
sistemului audio.
I Pot fi utilizate trapa*, geamurile 03
acţionate electric, priza de 12 V
din habitaclu, RTI* (Sistemul de
informaţii referitoare la trafic şi
drum), telefonul, ventilatorul,
sistemul ECC (controlul electronic
al climatizării) şi ştergătoarele de
parbriz. Mecanismul de blocare a
volanului este dezactivat.
II Farurile se aprind. Lămpile de
avertizare/de control se aprind
timp de 5 secunde. Toate
echipamentele funcţionează, cu
excep-ţia scaunelor încălzite şi a
degivratorului lunetei care
funcţionează numai când motorul
este pornit.

Pentru informaţii legate de funcţiile sistemului


audio cu cheia cu telecomandă scoasă,
a se vedea pagina 222.

Pornirea şi oprirea motorului


Pentru informaţii legate de pornirea/oprirea
motorului, a se vedea pagina 113.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 81
03 Postul de conducere

Scaunele

Ridicaţi opritoarele de pe partea


Scaunele

Scaunele din faţă


AVERTISMENT posterioară a spătarului şi pliaţi spătarul
înainte.
Reglaţi poziţia scaunului şoferului înainte de
pornirea în călătorie, niciodată în timpul 4. Împingeţi scaunul înainte astfel încât
conducerii autovehiculului. Verificaţi fixarea tetiera să fie „fixată” sub torpedo.
scaunului în poziţia corespunzătoare pentru Pentru ridicare, urmaţi paşii în ordine inversă.
a evita rănirea în cazul unei frânări bruşte
03 sau al unui accident.
AVERTISMENT
Plierea spătarului scaunului din faţă Prindeţi spătarul şi asiguraţi-vă că este
corespunzător fixat după ce a fost depliat
pentru a evita rănirea în cazul unei frânări
bruşte sau al unui accident.

Suportul lombar, rotiţi rozeta1 .


Deplasare înainte/înapoi: ridicaţi mânerul
pentru a regla distanţa până la volan şi
până la pedale. Verificaţi fixarea
scaunului după modificarea poziţiei
acestuia.
Ridicaţi/coborâţi* marginea frontală a
pernei scaunului, deplasând maneta în Spătarul scaunului pasagerului din faţă poate fi
sus/jos. pliat înainte pentru a suplimenta spaţiul
Reglaţi înclinarea spătarului, rotiţi rozeta. destinat depozitării obiectelor mai lungi.
Deplasaţi scaunul în spate/în jos cât mai
Ridicaţi/coborâţi scaunul acţionând mult posibil.
pârghia în sus/jos.
Reglaţi spătarul în poziţie verticală.
Panoul de comandă pentru scaunul
reglabil electric*.

1 Se aplică, de asemenea, în cazul scaunelor reglabile electric.

82 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Scaunele

Scaunul cu reglare electrică* Pregătiri 1. Reglaţi scaunul şi oglinzile exterioare.


Scaunele pot fi reglate într-un anumit timp 2. Pentru memorarea setărilor, menţineţi
după deblocarea portierei cu cheia cu apăsat butonul apăsând simultan unul
telecomandă, fără a introduce cheia în dintre butoanele de memorare.
comutatorul de contact. Reglarea scaunelor
este efectuată în mod normal atunci când Utilizarea unei setări memorate
cheia se află în poziţia I în comutatorul de Apăsaţi unul dintre butoanele de memorare
contact şi poate fi efectuată întotdeauna când 03
până la oprirea scaunului şi a oglinzilor
motorul este pornit. exterioare. Dacă eliberaţi butonul, cursa
scaunului se va opri.
Scaunul cu funcţie de memorare*
Memoria cheii* cu telecomandă1
La încuierea autovehiculului prin intermediul
cheii cu telecomandă, poziţiile scaunului
Deplasarea marginii frontale a pernei şoferului şi ale oglinzilor exterioare2 sunt
scaunului în sus/jos stocate în memoria cheii.

Deplasarea scaunului înainte/înapoi şi


sus/jos
Unghiul de înclinare a spătarului
Scaunele cu reglare electrică din faţă sunt
prevăzute cu un dispozitiv de protecţie la
suprasarcină care intră în funcţiune în cazul în
care cursa scaunului este obstrucţionată de un
obiect. În acest caz, rotiţi cheia în poziţia I sau Memorarea setărilor
0 în comutatorul de contact şi aşteptaţi puţin Buton de memorare
timp înainte de a relua reglarea scaunului.
Buton de memorare
Poziţiile scaunului (înainte/înapoi/sus/jos) pot
fi reglate una câte una. Buton de memorare
Buton pentru memorarea setărilor La descuierea autovehiculului cu aceeaşi
cheie cu telecomandă cu care a fost încuiat şi

1
Pentru mai multe informaţii referitoare la memoria cheii pentru autovehiculele dotate cu sistem de conducere fără cheie, a se vedea pagina 56.
2 Numai dacă autovehiculul este dotat cu scaun cu reglare electrică şi cu oglinzi exterioare pliabile cu acţionare electrică.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 83
03 Postul de conducere

Scaunele

la deschiderea portierei şoferului, scaunul Reînceperea operaţiunii, pentru a ajunge la Reglaţi tetiera în funcţie de înălţimea
şoferului şi oglinzile exterioare se adaptează poziţia scaunului stocată în memoria cheii, se pasagerului astfel încât capul să fie la acelaşi
automat poziţiilor stocate în memoria cheii. efectuează prin apăsarea butonului de nivel cu aceasta. Ridicaţi-o, dacă este
descuiere de pe cheia cu telecomandă. În necesar.
NOTĂ această situaţie, portiera şoferului trebuie să fie Pentru a coborî din nou tetiera trebuie apăsat
deschisă. butonul (din secţiunea centrală dintre spătar şi
Dacă se află deja în poziţiile tetieră, a se vedea ilustraţia) simultan cu
03 corespunzătoare, scaunul şoferului şi AVERTISMENT apăsarea tetierei.
oglinzile exterioare nu se mai reglează.
Pericol de accidentare prin strivire! Nu lăsaţi
copiii să se joace la butoanele de comandă.
Coborârea manuală a tetierelor
Este posibilă utilizarea memoriei cheii prin exterioare, banchetă
apăsarea tastei de descuiere de pe cheia cu Asiguraţi-vă că nu există obiecte care să ob-
telecomandă, atunci când portiera şoferului strucţioneze cursa scaunului în timpul reglării
este deschisă. acestuia. Asiguraţi-vă că pasagerii din spate
nu vor fi prinşi în timpul reglării scaunului.
Memoria cheii poate fi activată/dezactivată din
sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul
Scaunele încălzite
meu) la Settings Car settings Car key
Pentru mai multe informaţii despre scaunele
memory Position of door mirrors and încălzite, a se vedea pagina 157.
driver’s seat in key (Setări - Setările
autovehiculului - Memoria cheii autovehiculului
- Poziţiile oglinzilor exterioare şi ale scaunului Scaunele din spate
şoferului în memoria cheii). Pentru o descriere Tetieră, scaun central, banchetă
a sistemului de meniuri, a se vedea
pagina 144.
Pentru rabatarea în faţă a tetierelor, trageţi
NOTĂ mânerul de blocare cel mai apropiat de tetiera
respectivă.
Memoria cheii din cele două chei cu teleco-
mandă şi cele trei memorii ale scaunului Tetiera este readusă în poziţie verticală
acţionează independent una de cealaltă. manual până la fixarea acesteia în poziţie cu
un sunet specific.

Oprirea de urgenţă
În cazul punerii în mişcare accidentale a
scaunului, apăsaţi unul dintre butoane pentru
întreruperea cursei scaunului.

84
03 Postul de conducere

Scaunele

Plierea spătarelor scaunelor din spate Pentru ridicare, urmaţi paşii în ordine inversă.

IMPORTANT NOTĂ
Pe banchetă nu trebuie să se găsească După ridicarea spătarului, lampa de control
niciun obiect în timpul plierii spătarului. Nici roşie trebuie să fie stinsă. În caz contrar,
centurile de siguranţă nu trebuie să fie spătarul nu este fixat în poziţie.
fixate. În caz contrar, există riscul 03
deteriorării tapiţeriei banchetei.
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că, după ridicare, spătarele şi
Spătarul cu trei secţiuni poate fi pliat în moduri
tetierele scaunelor din spate sunt fixate
diferite.
corespunzător.

NOTĂ
Coborârea electrică a tetierelor
Pentru plierea completă în faţă a spătarelor exterioare ale scaunelor din spate*
scaunelor din spate, este necesar ca
scaunele din faţă să fie împinse în faţă şi/
sau spătarele reglate în sus.

• Secţiunea stângă a spătarului poate fi pliată


separat. Dacă spătarul central este pliat în jos -
eliberaţi şi pliaţi în jos tetiera spătarului
• Secţiunea centrală a spătarului poate fi central, a se vedea pagina 84.
pliată separat.
• Secţiunea dreaptă a spătarului poate fi La plierea spătarelor scaunelor exterioare,
pliată numai împreună cu secţiunea tetierele acestora sunt pliate automat.
centrală. Deplasaţi în sus mânerul spătarului în
• Pentru plierea completă a spătarului, timp ce pliaţi spătarul înainte. O lampă
diferitele secţiuni ale acestuia trebuie pliate roşie integrată în opritor indică faptul
separat. că spătarul nu mai este fixat în poziţie.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 85
03 Postul de conducere

Scaunele

1. Cheia cu telecomandă trebuie să se afle în


poziţia I sau II.
2. Apăsaţi butonul pentru a coborî tetierele
scaunelor din spate pentru a îmbunătăţi
vizibilitatea în spate.

03
AVERTISMENT
Nu coborâţi tetierele dacă scaunele
exterioare sunt utilizate de pasageri.

Readuceţi manual tetiera în poziţie verticală


până la fixarea acesteia în poziţie cu un sunet
specific.

AVERTISMENT
După ridicare, tetierele trebuie să fie fixate
în poziţie.

86
03 Postul de conducere

Volanul

Claxonul
Volanul

Reglarea
AVERTISMENT
Înaintea călătoriei, reglaţi şi fixaţi volanul.

Nivelul forţei de virare poate fi reglat prin


intermediul servodirecţiei în funcţie de viteză*,
a se vedea pagina 170.
03

Tastaturile*

G021138

Reglarea volanului. Claxonul.

Pentru a claxona, apăsaţi în centrul volanului.


Maneta - eliberarea volanului
Poziţiile volanului
Volanul poate fi reglat atât în înălţime cât şi în
adâncime:
1. Trageţi maneta spre dumneavoastră
pentru a elibera volanul. Tastaturile integrate în volan.
2. Reglaţi apoi volanul în poziţia cea mai
potrivită pentru dumneavoastră. Pilotul automat, a se vedea pagina 171
3. Pentru fixarea volanului, împingeţi înapoi Pilotul automat adaptiv, a se vedea
maneta. Dacă volanul este inflexibil,
pagina 175
apăsaţi-l uşor în timp ce trageţi maneta
înapoi. Meniu, comandă audio şi telefon,
a se vedea pagina 226.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 87
03 Postul de conducere

Iluminarea

Intensitatea iluminării instrumentelor de bord Faza lungă/faza scurtă


Iluminarea

Comutatoarele de lumini
este ajustată cu ajutorul butonului de reglare.

Reglarea farurilor
Încărcătura autovehiculului modifică unghiul
fasciculelor farurilor, ceea ce poate determina
orbirea participanţilor la trafic ce se
03 deplasează din sens opus. Pentru a evita
acest fenomen, recurgeţi la reglarea farurilor.
Coborâţi fasciculele farurilor atunci când
autovehiculul transportă încărcături grele.
1. Porniţi motorul sau utilizaţi poziţia I a
comutatorului de contact.
2. Rotiţi butonul de reglare în sus/jos pentru
Prezentare, comutatoare de lumini. a ridica/coborî fasciculele farurilor. Reglarea fasciculelor farurilor şi maneta.
Autovehiculele cu faruri Xenon* dispun de
Butonul pentru reglarea iluminării reglare automată a farurilor şi nu sunt echipate Poziţia manetei pentru claxonul optic
afişajului şi a instrumentelor de bord cu buton de reglare.
Poziţia manetei pentru faza lungă
Lampa de ceaţă spate
Comutatoarele de lumini
Butonul1 pentru reglarea farurilor

Iluminarea instrumentelor de bord


Afişajul şi iluminarea instrumentelor de bord
sunt aprinse la niveluri diferite, în funcţie de
poziţia cheii în comutatorul de contact, a se
vedea pagina 80.
Iluminarea afişajului este automat oprită în
întuneric, iar precizia acesteia este setată prin
intermediul butonului de reglare.

1
Nu este disponibil pentru autovehiculele echipate cu faruri Xenon*.

88 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Iluminarea

În poziţia faza scurtă este activată Farurile active Xenon - ABL*


Poziţie Specificaţie întotdeauna automat atunci când motorul este
Aprinderea automată a fazei în funcţiune sau când cheia cu telecomandă se
scurte. În această poziţie află în poziţia II în comutatorul de contact.
funcţionează faza lungă şi
claxonul opticA /Fază scurtă Faza lungă
dezactivată. Faza lungă poate fi activată când butonul de 03
1
Lămpi de poziţie comandă pentru faruri se află în poziţia
sau . Activaţi/dezactivaţi faza lungă prin
Faza scurtă. În această poziţie deplasarea manetei în direcţia volanului până
funcţionează faza lungă şi la capătul cursei şi eliberaţi-o.
claxonul optic. La activarea fazei lungi, lampa
A Se
iluminează pe panoul de instrumente mixt. Reglarea fasciculului farurilor cu funcţia
aplică numai pentru anumite pieţe.
dezactivată (stânga) şi, respectiv, activată
(dreapta).
Claxon optic pentru faza lungă
Dacă autovehiculul este dotat cu faruri active
Deplasaţi uşor maneta spre volan până în
Xenon (Active Bending Lights - ABL), lumina
poziţia corespunzătoare claxonului optic. Faza
farurilor urmăreşte mişcarea volanului pentru a
lungă rămâne aprinsă până la eliberarea
oferi o luminozitate maximă în viraje şi
manetei.
intersecţii şi pentru a asigura, astfel, un grad
sporit de siguranţă.
Faza scurtă
Funcţia este activată automat la pornirea
La pornirea motorului, faza scurtă este activată autovehiculului. În cazul unei defecţiuni de
automat1 în cazul în care comutatorul pentru funcţionare lampa iluminează pe panoul
faruri se află în poziţia . Dacă este de instrumente mixt simultan cu afişarea pe
necesar, aprinderea automată a fazei scurte ecranul de informaţii a unui text explicativ şi cu
poate fi dezactivată la un atelier. Volvo vă aprinderea unei alte lămpi.
recomandă să contactaţi un atelier Volvo
autorizat.

1
Se aplică numai pentru anumite pieţe.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 89
03 Postul de conducere

Iluminarea

Lămpile de poziţie Lămpile de frână


Lampă Afişaj Specificaţie Lampa de frână se aprinde automat în timpul
frânării. Pentru informaţii legate de lămpile
Headlamp Sistemul este pentru frâna de urgenţă şi semnalizatoarele de
failure dezactivat. avarie automate, a se vedea pagina 128.
Service Dacă acest
required mesaj rămâne
03 (Defecţiune Lampa de ceaţă spate
pe ecran,
faruri. contactaţi un
Reparaţie atelier. Volvo vă
necesară) recomandă să
contactaţi un
atelier Volvo
autorizat.
Butonul de comandă pentru faruri în poziţia
Funcţia este activă numai la un nivel de necesară pentru lămpile de poziţie.
luminozitate scăzut sau în întuneric şi numai în
timpul deplasării autovehiculului. Rotiţi butonul de comandă pentru faruri în
poziţia centrală (simultan se aprinde lampa
Funcţia1 poate fi dezactivată/activată din plăcuţei de înmatriculare).
sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul
Lămpile de poziţie spate se aprind şi în cazul
meu) la My XC60 Active bending lights în care hayonul este deschis, pentru a avertiza Butonul pentru lampa de ceaţă spate.
(Autovehiculul meu XC60 - Lumini active persoanele din spate.
curbe) sau la Settings Car settings Lampa de ceaţă spate este constituită dintr-o
singură lampă spate şi poate fi aprinsă numai
Light settings Active bending lights simultan cu faza lungă/scurtă.
(Setări - Setările autovehiculului - Setări lămpi
- Lumini active curbe). Pentru o descriere a Pentru activare/dezactivare, apăsaţi butonul.
sistemului de meniuri, a se vedea pagina 145. Lampa de control pentru lampa de ceaţă spate
situată pe panoul de instrumente mixt şi
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
lampa integrată în buton se aprind simultan cu
reglarea fasciculului farurilor, a se vedea
lampa de ceaţă spate.
pagina 93.

1 Activată la livrarea din fabrică.

90
03 Postul de conducere

Iluminarea

Lampa de ceaţă spate este dezactivată tovehiculului sau la apăsarea butonului cores- Semnalizare continuă a direcţiei
automat la oprirea motorului. punzător, acestea sunt dezactivate. Pentru
Deplasaţi maneta în sus sau în jos în
informaţii suplimentare referitoare la lămpile
pentru frâna de urgenţă şi semnalizatoarele de poziţia extremă.
NOTĂ
avarie automate, a se vedea pagina 128. Maneta rămâne în această poziţie şi este
Reglementările privind utilizarea lămpilor de deplasată înapoi manual sau automat prin
ceaţă spate diferă de la o ţară la alta. rotirea volanului.
Semnalizatoarele de direcţie/avarie 03
Lămpile de control ale
Semnalizatoarele de avarie semnalizatoarelor de direcţie
Pentru mai multe informaţii referitoare la
lămpile semnalizatoarelor de direcţie,
a se vedea pagina 74.

Iluminarea habitaclului

Semnalizatoarele de direcţie/avarie.

Buton pentru semnalizatoarele de avarie. Semnalizarea scurtă a direcţiei


Deplasaţi maneta în sus sau în jos în
Apăsaţi butonul pentru activarea prima poziţie şi eliberaţi-o. Semnalizatoa-
semnalizatoarelor de avarie. Ambele lămpi de rele de direcţie luminează intermitent de

G021149
control pentru semnalizatoarele de direcţie se
trei ori. Funcţia poate fi activată/dezacti-
aprind pe panoul de instrumente mixt atunci
când sunt utilizate semnalizatoarele de avarie. vată din sistemul de meniuri MY CAR
Comenzile din consola superioară pentru lămpile
Semnalizatoarele de avarie sunt activate auto- (Autovehiculul meu) la Settings Car de lectură din faţă şi iluminarea habitaclului.
mat, în cazul în care autovehiculul frânează settings Light settings Triple turn
atât de brusc încât sunt activate lămpile pentru signal (Setări - Setările autovehiculului - Lampa de lectură, partea stângă
frâna de urgenţă, iar viteza se situează sub Setări lămpi - Semnalizator triplu). Pentru
30 km/h. La oprirea autovehiculului, acestea Lampa de lectură, partea dreaptă
o descriere a sistemului de meniuri, a se
rămân activate, iar la plecarea de pe loc a au- vedea pagina 145. Iluminarea habitaclului

91
03 Postul de conducere

Iluminarea

Iluminarea habitaclului poate fi activată sau Iluminarea compartimentului pentru


dezactivată manual într-un interval de 30 de bagaje
minute de la:
Iluminarea compartimentului pentru bagaje se
• oprirea motorului, comutatorul aflându-se în activează şi se dezactivează atunci când
poziţia 0 hayonul este deschis sau închis.
• descuierea autovehiculului, motorul nefiind
pornit. Iluminarea automată
03
Comutatorul pentru iluminarea habitaclului
Plafoniera faţă dispune de trei niveluri pentru iluminarea
Lămpile de lectură din faţă sunt activate sau întregului habitaclu:
dezactivate prin apăsarea butonului • Dezactivare – apăsare partea laterală
corespunzător din consola superioară. dreapta, iluminarea automată dezactivată.
Plafonieră spate la autovehiculele cu trapă. • Poziţie neutră – iluminare automată
Plafoniera spate activată.
Lămpile sunt activate sau dezactivate prin • Activare – iluminarea habitaclului este
apăsarea fiecărui buton corespunzător. activată apăsând partea din stânga a
comutatorului.
Lămpile de acces
Poziţie neutră
Lămpile de acces (şi sistemul de iluminare a
Atunci când butonul se află în poziţia neutră,
habitaclului) se aprind şi se sting atunci când o
lumina din habitaclu se aprinde şi se stinge
portieră este deschisă sau închisă, a se vedea
automat după cum urmează.
pagina 88
Iluminarea habitaclului este pornită şi rămâne
Iluminarea torpedoului activată timp de 30 de secunde dacă:
Iluminarea torpedoului este activată şi • autovehiculul este descuiat cu cheia cu
G021150

dezactivată la deschiderea, respectiv telecomandă sau cu lama cheii, a se vedea


închiderea capacului. paginile 49 sau 52
Plafoniera spate. • motorul este oprit, iar comutatorul se află în
Oglinda de curtoazie poziţia 0 în comutatorul de contact.
Lampa corespunzătoare oglinzii de curtoazie,
a se vedea pagina 217, este activată şi
dezactivată atunci când capacul este deschis,
respectiv închis.

92
03 Postul de conducere

Iluminarea

Iluminarea habitaclului este dezactivată: - Setările autovehiculului - Setări lămpi - Reglarea fasciculului farurilor
• la pornirea motorului Durata iluminării de proximitate). Pentru o
descriere a sistemului de meniuri, a se vedea
• atunci când autovehiculul este încuiat. pagina 145.
Iluminarea habitaclului este pornită şi rămâne
activă timp de două minute dacă una dintre
portiere este deschisă. Durata luminilor de acces
Dacă oricare dintre lumini este aprinsă Luminile de acces sunt activate prin 03
manual, iar autovehiculul este încuiat, aceasta intermediul cheii cu telecomandă, a se vedea
se va stinge automat după două minute. pagina 49, şi sunt utilizate pentru activarea
iluminării de la distanţă a autovehiculului.
Iluminarea de proximitate Atunci când funcţia este activată cu ajutorul
telecomenzii, lămpile de poziţie, semnalizatoa-

G021151
Anumite lămpi exterioare pot fi menţinute rele de direcţie, lămpile oglinzilor exterioare,
aprinse şi utilizate ca iluminare de proximitate lampa plăcuţei de înmatriculare, plafonierele
după încuierea autovehiculului. interne şi lămpile de acces se aprind. Fascicul faruri, trafic pe partea stângă.
1. Scoateţi cheia cu telecomandă din Perioada în care iluminarea de acces trebuie
comutatorul de contact. menţinută activă poate fi setată din sistemul de
2. Deplasaţi maneta din partea stângă spre meniuri MY CAR (Autovehiculul meu) la
volan până la capătul cursei şi eliberaţi-o. Settings Car settings Light settings
Această funcţie poate fi activată în mod
similar cu claxonul optic pentru faza lungă, Approach light duration (Setări - Setările
a se vedea pagina 88. autovehiculului - Setări lămpi - Durata luminilor
de acces). Pentru o descriere a sistemului de
3. Părăsiţi autovehiculul şi încuiaţi portiera. meniuri, a se vedea pagina 145.
La activarea funcţiei, faza scurtă, lămpile de
poziţie, semnalizatoarele de direcţie, lămpile
pentru oglinzile exterioare, lampa plăcuţei de

G021152
înmatriculare, plafonierele interne şi lămpile de
acces se aprind.
Perioada în care iluminarea de proximitate Fascicul faruri, trafic pe partea dreaptă.
trebuie menţinută activă poate fi setată din
sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul Fasciculul farurilor trebuie să fie reglat pentru a
evita orbirea celorlalţi şoferi care se depla-
meu) la Settings Car settings Light sează din sens opus şi poate fi setat fie pentru
settings Home safe light duration (Setări traficul pe partea dreaptă, fie pentru traficul pe


93
03 Postul de conducere

Iluminarea

partea stângă. Reglarea corectă a fasciculului • A = TPS Dreapta (autovehicule cu


farurilor va ilumina mai bine acostamentul. volanul pe partea stângă, geamurile
farurilor dreapta)
Farurile active Xenon* • B = TPS Stânga (autovehicule cu volanul
Autovehiculul trebuie să fie staţionar cu pe partea stângă, geamurile farurilor
motorul pornit la schimbarea fasciculului stânga)
farurilor de pe partea dreaptă de trafic pe cea
03 stângă. • C = TPD Dreapta (autovehicule cu
volanul pe partea dreaptă, geamurile
1. Accesaţi sistemul de meniuri MY CAR
farurilor dreapta)
(Autovehiculul meu) la Settings Car
• D = TPD Stânga (autovehicule cu
settings Light settings (Setări - volanul pe partea dreaptă, geamurile
Setările autovehiculului - Setări lămpi). farurilor stânga)
2. Alegeţi între Temporary RH traffic (Trafic
temporar pe partea dreaptă) şi 2. Transferaţi şablonul pe un material
Temporary LH traffic (Trafic temporar pe autocolant, impermeabil şi decupaţi-l.
partea stângă). 3. Cu ajutorul ilustraţiei, aşezaţi şabloanele
Pentru o descriere a sistemului de meniuri, de pe autocolante la distanţa
a se vedea pagina 145 corespunzătoare de geamurile farurilor,
a se vedea pagina 95 şi ţinând cont de
Farurile cu halogen dimensiunile din lista de mai jos:
Fasciculul farurilor cu halogen este reglat prin • Şabloanele A şi D: linie orizontală de
mascarea geamului farurilor. Iluminarea aprox. 104 mm, linie verticală de aprox.
fasciculului farurilor poate fi diminuată. 20 mm
Mascarea farurilor • Şabloanele B şi C: linie orizontală de
1. Copiaţi şabloanele A şi B pentru aprox. 167 mm, linie verticală de aprox.
autovehiculele cu volanul pe partea 14 mm
stângă sau şabloanele C şi D pentru auto-
vehiculele cu volanul pe partea dreaptă la
scara de 1:1, a se vedea pagina 96:

94 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Iluminarea
Alinierea şabloanelor

03

Ilustraţia de sus: mascarea farurilor, autovehiculele cu volanul pe partea stângă, şabloanele A şi B. Ilustraţia de jos: mascarea farurilor, autovehiculele cu volanul
pe partea dreaptă, şabloanele C şi D.

95
03 Postul de conducere

Iluminarea

Şabloane pentru faruri cu halogen

03

96
03 Postul de conducere

Ştergătoarele şi spălarea

Ştergătoarele de parbriz1 reglare atunci când este selectată ştergerea Senzorul de ploaie*
Ştergătoarele şi spălarea

intermitentă. Senzorul de ploaie activează automat


ştergătoarele de parbriz în funcţie de
Ştergerea continuă cantitatea de apă detectată pe parbriz.
Ştergătoarele funcţionează la Sensibilitatea senzorului de ploaie poate fi
frecvenţă normală. reglată prin intermediul rozetei.
Ştergătoarele funcţionează la Atunci când senzorul de ploaie este activat,
03
frecvenţă ridicată. lampa senzorului de ploaie este
indicată pe afişajul din partea dreaptă de pe
panoul de instrumente mixt.
IMPORTANT
Activarea şi setarea sensibilităţii
Înainte de activarea ştergătoarelor pe timp de La activarea senzorului de ploaie,
iarnă, asiguraţi-vă că lamele acestora nu sunt autovehiculul trebuie să fie în funcţiune sau
îngheţate şi îndepărtaţi orice urmă de zăpadă cheia cu telecomandă trebuie să se afle în
Ştergătoarele şi spălătoarele de parbriz. sau gheaţă de pe parbriz (şi de pe lunetă). poziţia I sau II în comutatorul de contact, iar
maneta pentru reglarea ştergătoarelor trebuie
Senzorul de ploaie, activat/dezactivat să se afle în poziţia 0 sau în poziţia
IMPORTANT corespunzătoare unei singure ştergeri.
Butonul pentru reglarea sensibilităţii/
frecvenţei La curăţarea parbrizului prin intermediul Activaţi senzorul de ploaie prin apăsarea
ştergătoarelor, utilizaţi lichid de spălare în butonului . Ştergătoarele de parbriz
Oprirea ştergătoarelor de parbriz cantităţi suficiente. Parbrizul trebuie să fie efectuează o cursă.
umed în timpul funcţionării ştergătoarelor de
Deplasaţi maneta în poziţia 0 pentru parbriz. Deplasaţi maneta în sus pentru ca
oprirea ştergătoarelor de parbriz. ştergătoarele să efectueze încă o cursă.
Rotiţi rozeta în sus, pentru a creşte
O singură cursă Lama ştergătorului în poziţia sensibilitatea, şi în jos, pentru a o reduce.
Ridicaţi maneta şi eliberaţi-o pentru pentru service (O cursă suplimentară este efectuată atunci
a efectua o cursă. Pentru informaţii legate de curăţarea parbrizu- când rozeta este rotită în sus.)
lui/lamelor ştergătoarelor şi înlocuirea lamelor Dezactivarea
Ştergerea intermitentă ştergătoarelor a se vedea paginile 335 şi 353.
Dezactivaţi senzorul de ploaie prin apăsarea
Setaţi numărul de curse per unitate
de timp cu ajutorul butonului de butonului sau deplasaţi în jos maneta
pentru un alt program al ştergătoarelor.
1 Înlocuirea lamelor ştergătoarelor de parbriz a se vedea pagina 335, poziţia pentru service, lama ştergătorului a se vedea pagina 335 şi umplerea cu lichid de
spălare a se vedea pagina 336. 
* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 97
03 Postul de conducere

Ştergătoarele şi spălarea

Senzorul de ploaie este dezactivat automat la Spălarea parbrizului Ştergătorul şi spălătorul de lunetă
scoaterea cheii cu telecomandă din Deplasaţi maneta spre volan pentru activarea
comutatorul de contact sau la cinci minute spălătoarelor de parbriz şi de faruri.
după oprirea motorului.
La eliberarea manetei, ştergătoarele de
parbriz vor mai efectua câteva curse, iar
IMPORTANT farurile sunt spălate.
03 Ştergătoarele de parbriz pot porni şi se pot Duzele încălzite ale sistemului de
deteriora în timpul spălării automate. Dezac- spălare*
tivaţi senzorul de ploaie în timpul funcţionării Pentru a preveni îngheţarea lichidului de
autovehiculului sau atunci când cheia cu spălare, duzele sistemului de spălare sunt
telecomandă se află în poziţia I sau II în încălzite automat la temperaturi exterioare
comutatorul de contact. Lampa de control scăzute.
de pe panoul de instrumente mixt şi lampa
integrată în buton se sting. Spălarea farurilor cu presiune ridicată*
Spălarea farurilor cu presiune ridicată Ştergătorul de lunetă – ştergere
consumă o mare cantitate de lichid de spălare. intermitentă
Spălarea farurilor şi a geamurilor Pentru a economisi lichid de spălare, farurile Ştergătorul de lunetă – ştergere continuă
sunt spălate automat la fiecare al cincilea ciclu
de spălare a parbrizului. Pentru activarea sistemului de spălare şi
ştergerea lunetei, deplasaţi maneta înainte
(a se vedea săgeata de mai sus).

NOTĂ
Ştergătorul lunetei este echipat cu protecţie
la supraîncălzire, ceea ce înseamnă că
motorul se opreşte în cazul supraîncălzirii.
Ştergătorul lunetei funcţionează din nou
după o perioadă de răcire (30 de secunde
sau mai mult, în funcţie de căldura din motor
şi temperatura exterioară).
Funcţia de spălare.

98 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Ştergătoarele şi spălarea

Funcţionarea ştergătorului în timpul


utilizării treptei marşarier
În cazul comutării în marşarier în timp ce
ştergătoarele de parbriz sunt activate,
ştergătorul de lunetă va fi comutat în modul de
funcţionare intermitentă1 . Funcţia este
dezactivată odată cu decuplarea treptei de
marşarier. 03
În cazul în care ştergătorul de lunetă funcţio-
nează deja la viteză continuă, nu se va face
nicio modificare.

NOTĂ
La autovehiculele dotate cu senzor de
ploaie, ştergătorul lunetei este activat odată
cu treapta de marşarier, dacă senzorul este
activat şi sunt condiţii de ploaie.

1
Această funcţie (ştergerea intermitentă în marşarier) poate fi dezactivată. Apelaţi la un atelier. Volvo vă recomandă să contactaţi un atelier Volvo autorizat.

99
03 Postul de conducere

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Parbrizul termoreflector* Geamurile acţionate electric


Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Informaţii generale

Geamurile laminate
Parbrizul şi trapa sunt realizate din
sticlă laminată. Sticla este ranforsată
oferind o protecţie mai bună împo-
03 triva intrărilor prin efracţie şi o izolare
fonică îmbunătăţită în habitaclu.
Alte suprafeţe din sticlă*.

Strat hidrofug şi antimurdărire*


Geamurile sunt acoperite cu un strat
care îmbunătăţeşte vizibilitatea în
condiţii meteo dificile. Întreţinere, Zonele în care nu este aplicată folia împotriva Panoul de comandă de pe portiera şoferului.
a se vedea pagina 354. razelor infraroşii.
Butonul pentru sistemul de blocare pentru
IMPORTANT Dimensiuni siguranţa copiilor acţionat electric* şi
A 47 mm butoanele pentru dezactivarea geamurilor
Nu utilizaţi raclete de metal pentru electrice din spate, a se vedea pagina 64.
îndepărtarea gheţii de pe geamuri. Utilizaţi B 87 mm
degivratorul pentru îndepărtarea gheţii de Butoane de comandă pentru geamurile
pe oglinzi, a se vedea pagina 103. Parbrizul este dotat cu o folie termoreflectoare din spate
(infraroşu) care reduce radiaţiile solare din
habitaclu. Butoane de comandă pentru geamurile
din faţă
Amplasarea unor echipamente electronice,
precum un dispozitiv de emisie-recepţie, în
spatele unei suprafeţe din sticlă acoperită cu AVERTISMENT
folie termoreflectoare poate afecta Asiguraţi-vă că niciunul dintre pasagerii
funcţionarea şi performanţele acestora. scaunelor din spate nu se află în pericolul de
Pentru o funcţionare optimă a echipamentelor a rămâne captiv la închiderea geamurilor de
electronice, acestea trebuie amplasate pe la portiera şoferului.
partea parbrizului care nu este acoperită cu
folie termoreflectoare (a se vedea zona
evidenţiată din ilustraţia de mai sus).

100 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Toate geamurile electrice funcţionează cu deplasează în sus/în jos atâta timp cât butonul
AVERTISMENT ajutorul panoului de comandă din portiera de comandă este menţinut în poziţia
Asiguraţi-vă că ceilalţi pasageri sau copii nu şoferului. Fiecare panou de comandă de pe respectivă.
se află în pericolul de a fi accidentaţi la celelalte portiere poate controla numai propriul Funcţionarea în modul automat
închiderea geamurilor, mai ales atunci când geam electric. Geamurile acţionate electric pot
fi controlate numai de la câte un panou de Deplasaţi unul dintre butoanele de comandă în
este utilizată cheia cu telecomandă. sus/în jos până la capătul cursei şi eliberaţi-l.
comandă în parte.
Geamul se deplasează automat până la
Pentru ca geamurile electrice să poată fi 03
AVERTISMENT capătul cursei.
utilizate, cheia cu telecomandă trebuie să se
afle în poziţia I sau II în comutatorul de Utilizarea cheii cu telecomandă şi
În cazul prezenţei copiilor la bord, nu uitaţi să
întrerupeţi alimentarea geamurilor acţionate contact. După utilizarea autovehiculului, închiderea centralizată
electric prin scoaterea cheii cu telecomandă geamurile acţionate electric mai pot funcţiona Pentru informaţii legate de manevrarea
din comutatorul de contact în cazul în care câteva minute după luarea contactului; totuşi, geamurilor acţionate electric din exterior prin
şoferul părăseşte autovehiculul. acestea nu mai pot funcţiona după intermediul cheii cu telecomandă sau din
deschiderea portierei. interior prin intermediul închiderii centralizate,
Închiderea geamurilor este întreruptă şi a se vedea paginile 49 şi 58
Funcţionarea
geamul se deschide din nou în cazul în care
mişcarea lor este blocată în orice mod. Este Resetarea
posibilă forţarea funcţiei antiprindere atunci Dacă bateria este deconectată, atunci funcţia
când procesul de închidere a fost întrerupt, de de deschidere automată trebuie resetată
exemplu de gheaţă, prin deplasarea continuă pentru a funcţiona corespunzător.
în sus a butonului până când geamul este 1. Ridicaţi cu grijă secţiunea frontală a
închis. Protecţia antiprindere este reactivată butonului pentru a ridica geamul până la
după o pauză scurtă. capătul cursei şi menţineţi-o în această
poziţie timp de o secundă.
NOTĂ 2. Eliberaţi butonul.
O modalitate de a reduce zgomotul produs 3. Ridicaţi din nou secţiunea frontală a
de vânt, când geamurile din spate sunt butonului pentru o secundă.
deschise, este deschiderea uşoară a
Funcţionarea geamurilor electrice. geamurilor din faţă. AVERTISMENT
Funcţionarea fără modul automat Resetarea trebuie efectuată pentru a vă
Funcţionarea fără modul automat
asigura de funcţionarea protecţiei
Funcţionarea în modul automat Deplasaţi uşor în sus/în jos unul dintre antiprindere.
butoanele de comandă. Geamurile electrice se

101
03 Postul de conducere

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Oglinzile exterioare Oglinzile exterioare pliabile Poziţionarea oglinzii exterioare


cu acţionare electrică* la parcare1
Oglinzile pot fi pliate pentru parcarea/ Oglinda exterioară poate fi pliată în jos, de
conducerea în spaţii înguste: exemplu, pentru ca şoferul să poată vedea
1. Apăsaţi simultan butoanele L şi R (cheia partea laterală a drumului la parcare.
cu telecomandă trebuie să se afle cel puţin – Selectaţi treapta de marşarier şi apăsaţi
03 în poziţia I în comutatorul de comandă). unul din butoanele L sau R.
2. Eliberaţi-le după aproximativ 1 secundă. La decuplarea treptei de marşarier, oglinda
Oglinzile se opresc automat în poziţia revine automat în poziţia iniţială după
complet pliată. aproximativ 10 secunde sau chiar mai
Depliaţi oglinzile prin apăsarea simultană a devreme, apăsând unul din butoanele L,
butoanelor L şi R. Oglinzile se opresc automat respectiv R.
în poziţia complet depliată. Poziţionarea automată a oglinzii
Butoanele de comandă pentru oglinzile exterioare la parcare1
Memorarea poziţiei*
exterioare. La cuplarea treptei de marşarier, oglinda
Poziţiile oglinzilor sunt stocate în memoria exterioară se pliază automat în jos, de
cheii la încuierea autovehiculului prin inter- exemplu, pentru ca şoferul să poată vedea
Reglarea mediul cheii cu telecomandă. La deblocarea
1. Apăsaţi butonul L pentru oglinda partea laterală a drumului la parcare. La
autovehiculului cu aceeaşi cheie cu tele- decuplarea treptei de marşarier, oglinda revine
exterioară din stânga sau R pentru oglinda comandă şi la deschiderea portierei şoferului,
exterioară din dreapta. Lampa integrată în automat, după un timp, în poziţia iniţială.
oglinzile şi scaunul şoferului se adaptează
buton luminează. poziţiilor memorate. Funcţia poate fi activată/dezactivată din
2. Reglaţi poziţia prin intermediul sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul
Funcţia poate fi activată/dezactivată din
comutatorului basculant din centru. sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul meu) la Settings Car settings Side
3. Apăsaţi din nou butonul L sau R. Lampa mirror settings Tilt left mirror (Setări -
trebuie să se stingă. meu) la Settings Car settings Car key
Setările autovehiculului - Setări oglinzi laterale
memory Position of door mirrors and - Înclinare, oglinda stângă) sau Tilt right
driver’s seat in key (Setări - Setările
AVERTISMENT autovehiculului - Memoria cheii autovehiculului
mirror (Înclinare, oglinda dreaptă). Pentru o
descriere a sistemului de meniuri, a se vedea
Oglinzile dispun de un unghi mare de - Poziţiile oglinzilor exterioare şi ale scaunului pagina 145.
reglare pentru o monitorizare optimă. Este şoferului în memoria cheii). Pentru o descriere
posibil ca obiectele să pară mai îndepărtate a sistemului de meniuri, a se vedea
decât sunt în realitate. pagina 145.

1
Numai în combinaţie cu scaunul cu reglare electrică cu memorie, a se vedea pagina 83.

102 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Retractarea automată la încuiere Degivratoarele lunetei Oglinda retrovizoare interioară


La încuierea/descuierea autovehiculului prin şi ale oglinzilor exterioare
intermediul cheii cu telecomandă, oglinzile
exterioare sunt pliate/depliate automat.
Funcţia poate fi activată/dezactivată din
sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul
meu) la Settings Car settings Side 03
mirror settings Fold mirrors (Setări -
Setările autovehiculului - Setări oglinzi laterale
- Oglinzi pliate). Pentru o descriere a
sistemului de meniuri, a se vedea pagina 145.
Resetarea în poziţia neutră
Oglinzile care au fost deplasate din poziţia
obişnuită de către o forţă externă trebuie să fie
resetate electric în poziţia neutră, pentru ca Buton de comandă pentru funcţia
plierea/deplierea electrică să funcţioneze: Utilizaţi degivratorul pentru îndepărtarea gheţii antiorbire
şi a aburului de pe lunetă şi oglinzile exterioare.
1. Pliaţi oglinzile cu ajutorul butoanelor
L şi R. Apăsaţi butonul o dată pentru pornirea căldurii. Funcţia antiorbire manuală
2. Depliaţi oglinzile din nou cu ajutorul Lampa integrată în buton indică activarea Lumina puternică venită din spate poate fi
butoanelor L şi R. funcţiei. Dezactivaţi căldura imediat după reflectată de oglinda retrovizoare interioară,
îndepărtarea gheţii/aburului pentru a nu orbindu-l pe şofer. Utilizaţi funcţia antiorbire
3. Dacă este necesar, repetaţi procedeul solicita inutil bateria. Totuşi, căldura se opreşte
anterior. prin intermediul clapetei de comandă atunci
automat după un anumit timp. când lumina din spate vă deranjează:
Oglinzile sunt acum resetate în poziţia neutră.
Luneta este dezaburită/degivrată automat 1. Pentru utilizarea funcţiei antiorbire,
dacă autovehiculul este pornit la o temperatură deplasaţi clapeta în interior spre habitaclu.
Iluminarea de proximitate exterioară sub +9 °C. Degivrarea automată
şi luminile de acces 2. Pentru a reveni la poziţia obişnuită,
poate fi selectată din sistemul de meniuri
deplasaţi clapeta spre parbriz.
Lampa oglinzilor exterioare se aprinde atunci MY CAR (Autovehiculul meu) la Settings
când sunt selectate luminile de acces sau
iluminarea de proximitate, a se vedea Climate settings Automatic rear
pagina 93. defroster (Setări - Setările sistemului de
climatizare - Degivrator automat spate).
Selectaţi între On (Pornit) sau Off(Oprit).
Pentru o descriere a sistemului de meniuri,
a se vedea pagina 145.

103
03 Postul de conducere

Geamurile, oglinda retrovizoare şi oglinzile exterioare

Funcţia automată antiorbire*


Lumina puternică din spate este automat
redusă de către oglinda retrovizoare. Butonul
nu este disponibil în cazul oglinzilor cu funcţie
automată antiorbire.
Busola* poate fi disponibilă numai pentru
oglinzile retrovizoare cu funcţie automată
03
antiorbire, a se vedea pagina 105.

104 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Busola*

care a fost livrat autovehiculul. Busola trebuie 4. Menţineţi apăsat butonul din spatele oglin-
Busola*

Funcţionarea
calibrată de fiecare dată când autovehiculul se zii retrovizoare pentru cel puţin 3 secunde.
deplasează în zone magnetice diferite. Numărul zonei magnetice curente este
1. Opriţi autovehiculul într-un spaţiu larg afişat pe ecran.
deschis fără structuri de oţel şi linii de 5. Apăsaţi butonul de câteva ori, până la
înaltă tensiune. afişarea numărului zonei geografice
2. Porniţi autovehiculul. necesare (1–15). Consultaţi harta zonelor
magnetice pentru busolă. 03

NOTĂ 6. Aşteptaţi până la reafişarea simbolului C.


7. Deplasaţi-vă uşor în cerc cu o viteză de
Pentru o calibrare optimă dezactivaţi toate maxim 10 km/h până la afişarea unei
echipamentele electrice (sistemul de clima- direcţii pe busolă, fapt ce indică finalizarea
tizare, ştergătoarele etc.) şi asiguraţi-vă că calibrării. Deplasaţi-vă din nou în cerc încă
toate portierele sunt închise. de 2 ori pentru reglarea fină a calibrării.
Oglindă retrovizoare cu busolă. 8. Dacă este necesar, repetaţi procedeul
3. Ţineţi apăsat aproximativ 6 secunde anterior.
Oglinda retrovizoare dispune de un ecran în butonul din spatele oglinzii retrovizoare
colţul din dreapta sus, acesta indică pe busolă (utilizaţi, de exemplu, o agrafă îndreptată)
direcţia în care este îndreaptă partea frontală a până la afişarea simbolului C.
autovehiculului. Sunt indicate opt direcţii
diferite cu abrevieri în limba engleză: N (nord),
NE (nord-est), E (est), SE (sud-est), S (sud),
SW (sud-vest), W (vest) şi NW (nord-vest).
Busola este activată automat la pornirea
autovehiculului sau în cazul în care cheia se
află în poziţia II în comutatorul de contact,
a se vedea pagina 80. Pentru activarea/
dezactivarea busolei, utilizaţi, de exemplu,
o agrafă pentru hârtie şi apăsaţi butonul din
partea posterioară a oglinzii.

G030295
Calibrarea
Pământul este împărţit în 15 zone magnetice. Zone magnetice.
Busola este setată pentru zona geografică în

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 105
03 Postul de conducere

Trapa acţionată electric*

Trapa şi sistemul de acoperire pot fi activate


Trapa acţionată electric*

Informaţii generale
AVERTISMENT prin rotirea cheii în poziţia I sau II.
Trapa dispune de două poziţii de deschidere.
Doar secţiunea frontală se poate deschide - Copii sau alţi pasageri, precum şi obiectele
pot fi prinşi la închiderea trapei. Acţionarea automată
orizontal sau vertical la marginea posterioară
(poziţia de ventilaţie). • Acţionaţi întotdeauna trapa cu atenţie. 1. Pentru deschiderea maximă a sistemului
de acoperire, deplasaţi butonul de
Trapa este dotată cu un parasolar confecţionat • Nu lăsaţi copiii să se joace la butoanele comandă înapoi în poziţia pentru
03 din material textil perforat şi situat sub trapa de comandă. deschiderea automată şi eliberaţi.
din sticlă pentru a asigura o protecţie • În cazul în care părăsiţi autovehiculul, 2. Pentru deschiderea maximă a trapei,
suplimentară împotriva factorilor climatici, de luaţi întotdeauna cu dumneavoastră cheia deplasaţi butonul de comandă înapoi în
exemplu lumina solară intensă. cu telecomandă/telecomanda PCC* poziţia pentru deschiderea automată şi
pentru a împiedica activarea pavilionului. eliberaţi.
Închideţi trapa/sistemul de acoperire prin
Funcţionarea repetarea procedeului anterior în ordine
inversă - deplasaţi butonul de comandă înapoi
în poziţia pentru închiderea automată.
Deschiderea/închiderea rapidă
Trapa şi sistemul de acoperire pot fi deschise/
închise simultan:
• Pentru deschidere - deplasaţi de două ori
butonul de comandă înapoi în poziţia pentru
acţionare automată şi eliberaţi-l.
• Pentru închidere - deplasaţi de două ori
butonul de comandă înainte în poziţia
Trapa şi sistemul de acoperire sunt activate pentru acţionare automată şi eliberaţi-l.
prin intermediul unui buton de control situat în
pavilion. Butonul este activat atunci când cheia
se află în poziţia I sau II în comutatorul de
contact, a se vedea pagina 80. Deschidere automată
Deschidere manuală
Închidere manuală
Închidere automată

106 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Trapa acţionată electric*

Acţionarea manuală Poziţia de ventilaţie Închiderea cu ajutorul cheii


1. Pentru a deschide sistemul de acoperire - cu telecomandă sau al butonului
deplasaţi butonul înapoi până la punctul pentru închidere centralizată
de rezistenţă pentru deschidere manuală.
Sistemul de acoperire se deplasează spre
poziţia de deschidere completă cât timp
butonul este menţinut în această poziţie.
2. Pentru a înclina trapa - deplasaţi butonul 03
înapoi până la punctul de rezistenţă pentru
deschidere manuală
3. Pentru a deschide trapa - deplasaţi pentru
a treia oară butonul înapoi până la punctul
de rezistenţă pentru deschidere manuală.
Trapa este deplasată spre poziţia de
deschidere completă cât timp butonul este Poziţia de ventilaţie, cu marginea posterioară
menţinut în această poziţie. verticală.
Închideţi trapa/sistemul de acoperire prin
repetarea procedeului anterior în ordine Deschideţi trapa prin deplasarea marginii O apăsare prelungită a butonului de închidere,
inversă - deplasaţi butonul de comandă înapoi posterioare a butonului de comandă în a se vedea paginile 49 (cheia cu telecomandă)
în poziţia pentru închiderea manuală. sus. şi 58 (butonului pentru închidere centralizată),
închide trapa şi toate geamurile. Oglinzile
Închideţi trapa prin deplasarea marginii exterioare sunt retractate*, iar portierele şi
NOTĂ posterioare a butonului de comandă în hayonul sunt încuiate. Pentru a întrerupe
Pentru deschidere manuală, sistemul de jos. închiderea, apăsaţi din nou butonul pentru
acoperire trebuie să fie complet deschis La selectarea poziţiei de ventilaţie, secţiunea încuiere.
înainte de deschiderea trapei. Pentru frontală este ridicată la marginea posterioară.
procedura inversă, trapa trebuie să fie Dacă sistemul de acoperire se deschide AVERTISMENT
complet închisă înainte de închiderea complet la selectarea poziţiei de ventilaţie -
sistemului de acoperire. atunci se deschide automat aprox. 50 mm. Dacă trapa a fost închisă prin intermediul
cheii cu telecomandă, asiguraţi-vă că pasa-
gerii nu sunt în pericol de a fi accidentaţi.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 107
03 Postul de conducere

Trapa acţionată electric*

Deflectorul de vânt

03

Trapa are un deflector de vânt care se pliază


atunci când trapa este deschisă.

108 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

Funcţii Funcţionarea
Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

Informaţii generale cu privire la


dispozitivul Alcolock (Dispozitiv Bateria
de blocare a pornirii motorului Lampa de control a dispozitivului Alcolock (4)
la detectarea alcoolului) indică starea bateriei:
Funcţia dispozitivului Alcolock este aceea de a Lampă de Starea bateriei
preveni conducerea autovehiculului de
persoane aflate sub influenţa alcoolului. control (4) 03
Înainte de pornirea motorului, şoferul trebuie
să facă un test de respiraţie prin care se veri- Lumină verde Încărcare în derulare
fică dacă acesta se află sau nu sub influenţa intermitentă
alcoolului. Calibrarea dispozitivului Alcolock se Verde Încărcare completă
efectuează în funcţie de valoarea-limită legală
a alcoolemiei admise pe fiecare piaţă. Galben Încărcare parţială
Roşu Baterie descărcată - fixaţi
AVERTISMENT încărcătorul în suport sau
conectaţi cablul de
Dispozitivul Alcolock este un element
1. Duză pentru testul de respiraţie. alimentare din torpedo.
ajutător şi nu-l exonerează pe şofer de
responsabilitate. Şoferul are întotdeauna 2. Întrerupător.
responsabilitatea de a nu consuma alcool şi NOTĂ
3. Buton de transmisie.
de a conduce autovehiculul în siguranţă.
4. Lampă pentru starea bateriei. Păstraţi dispozitivul Alcolock în suportul
5. Lampă pentru indicarea rezultatului corespunzător. Astfel bateria din dispozitiv
se va menţine complet încărcată, iar
testului de respiraţie. dispozitivul Alcolock se activează automat la
6. Lampă care indică dacă dispozitivul este deschiderea autovehiculului.
pregătit pentru testul de respiraţie.
Înainte de pornirea motorului
La deschiderea autovehiculului, dispozitivul
Alcolock se activează automat şi este pregătit
pentru utilizare.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 109
03 Postul de conducere

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

1. Când lampa de control (6) emite o lumină Rezultate în urma testului de respiraţie
verde, dispozitivul Alcolock este pregătit
NOTĂ
pentru utilizare.
Lampă de Specificaţie
După o sesiune completă de conducere,
control (5) + Text motorul poate fi repornit în 30 minute fără
2. Scoateţi dispozitivul Alcolock din
suportul corespunzător. Dacă în afişat efectuarea unui nou test de respiraţie.
momentul descuierii autovehiculului Lampă verde + Porniţi motorul - nu a
03 dispozitivul Alcolock se află în afara Alcoguard fost detectată nicio Reţineţi
acestuia, atunci trebuie mai întâi activat Approved test cantitate de alcool.
cu ajutorul comutatorului (2). (alcooltest acceptat) Înainte de testul de respiraţie
3. Rabataţi duza (1), inspiraţi adânc şi Pentru o funcţionare corectă şi un rezultat al
Lampă galbenă + Motorul poate fi măsurătorii cât mai exact posibil:
suflaţi cu putere până se aude un sunet Alcoguard pornit - valoarea
specific după aproximativ 5 secunde. Approved test alcoolemiei este mai • Evitaţi să consumaţi alimente şi băuturi cu
Rezultatul va fi unul dintre cele (alcooltest acceptat) mare de 0,1 la mie, aproximativ 5 minute înainte de efectuarea
prezentate în tabelul de mai jos dar mai mică decât testului de respiraţie.
Rezultate în urma testului de respiraţie. valoarea-limită • Evitaţi spălarea în exces a parbrizului -
admisăA . alcoolul din lichidul de spălare poate duce la
4. În cazul în care nu este afişat niciun un rezultat viciat al măsurării.
mesaj, este posibil ca transmisia către Lampă roşie + Motorul nu poate fi
autovehicul să fi eşuat - în acest caz, Disapproved test pornit - valoarea Schimbarea şoferului
apăsaţi butonul (3) pentru a transmite Wait 1 minute (Test alcoolemiei este mai Pentru a putea efectua un nou test de respiraţie
manual rezultatul către autovehicul. neacceptat. Aşteptaţi mare decât valoarea- în cazul schimbării şoferului - apăsaţi simultan
5. Pliaţi duza şi refixaţi dispozitivul 1 minut) limită admisă. comutatorul (2) şi butonul de transmisie (3)
Alcolock în suportul corespunzător. pentru aproximativ 3 secunde. În acest moment
A
6. După acceptarea testului de respiraţie, Deoarece valorile-limită variază de la ţară la autovehiculul revine în modul de blocare iniţial
ţară, identificaţi valorile-limită aplicabile în şi este necesar un nou test de respiraţie
porniţi motorul în 5 minute - în caz cazul dumneavoastră. A se vedea, de acceptat înainte de pornirea motorului.
contrar, testul trebuie repetat. asemenea, secţiunea intitulată Informaţii
generale cu privire la dispozitivul Alcolock
(Dispozitiv de blocare a pornirii motorului la Calibrare şi revizii tehnice
detectarea alcoolului) de la pagina 109
Dispozitivul Alcolock trebuie verificat şi calibrat
la un atelier1 la fiecare 12 luni.
Cu 30 de zile înainte de recalibrarea necesară,
pe ecran este afişat mesajul Alcoguard
Calibr. required (Este necesară calibrarea
1 Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

110 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

sistemului Alcoguard). În cazul neefectuării de alimentare din torpedo şi aşteptaţi până funcţia Emergency (Situaţii de urgenţă) ca
calibrării în aceste 30 de zile, atunci pornirea când lampa de control (6) emite o lumină opţiune de eludare. Această setare poate fi
normală a motorului va fi blocată - pornirea va verde. modificată ulterior la un atelier1.
fi posibilă numai cu funcţia Bypass (Derivaţie), În condiţii de temperaturi foarte scăzute, timpul Activarea funcţiei Bypass (Derivaţie)
a se vedea pagina 111, secţiunea Situaţii de de încălzire poate fi redus prin păstrarea
urgenţă. • Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan tasta
dispozitivului Alcolock în interior. manetei din partea stângă READ (Citire) şi
Mesajul poate fi şters prin apăsarea o singură butonul pentru semnalizatoarele de avarie
dată a butonului de transmisie (3). În caz Situaţii de urgenţă 03
aproximativ 5 secunde - pe ecran este
contrar, acesta dispare de la sine după În cazul unei situaţii de urgenţă sau în cazul afişat mai întâi mesajul Bypass activated
aproximativ 2 minute, însă reapare la fiecare defectării sau îndepărtării dispozitivului Wait 1 minute (Funcţia Bypass activată.
pornire a motorului - mesajul poate fi şters Alcolock, este posibilă eludarea testului pentru Aşteptaţi 1 minut) şi apoi mesajul
definitiv1 numai prin recalibrare la un atelier. a conduce autovehiculul. Alcoguard Bypass enabled (Funcţia
Bypass a sistemului Alcoguard activată) -
Condiţii de temperatură scăzută după care motorul poate fi pornit.
NOTĂ
sau ridicată Această funcţie poate fi activată de mai multe
Cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât Orice activare a funcţiei Bypass (Derivaţie) ori. Mesajul de eroare afişat în timpul
durează mai mult pregătirea pentru utilizare a este înregistrată şi salvată în memorie, a se conducerii autovehiculului poate fi şters numai
dispozitivului Alcolock: vedea pagina 8, la secţiunea Înregistrarea la un atelier1.
datelor. Activarea funcţiei Emergency
Temperatură Durată maximă de (Situaţii de urgenţă)
(°C) încălzire (secunde) După activarea funcţiei Bypass (Derivaţie), pe
• Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan tasta
ecran este afişat mesajul Alcoguard Bypass
manetei din partea stângă READ (Citire) şi
+10 — +85 10 enabled (Funcţie Bypass a sistemului
butonul pentru semnalizatoarele de avarie
Alcoguard activată) pe întreaga durată a
–5 — +10 60 aproximativ 5 secunde - pe ecran este
conducerii autovehiculului, acesta putând fi
afişat mesajul Alcoguard Bypass enabled
–40 — –5 180 resetat numai la un atelier1.
(Funcţia Bypass a sistemului Alcoguard
Funcţia Bypass (Derivaţie) poate fi testată fără activată), iar motorul poate fi pornit.
La temperaturi sub -20 C sau peste +60 C, înregistrarea mesajului de eroare - în acest Această funcţie poate fi utilizată o singură
dispozitivul Alcolock necesită o alimentare caz, efectuaţi toţi paşii fără a porni dată, după care trebuie efectuată o resetare la
suplimentară cu energie electrică. Pe ecran autovehiculul. Mesajul de eroare este şters un atelier1.
este afişat mesajul Alcoguard insert power când autovehiculul este încuiat.
cable (Sistemul Alcoguard, introduceţi cablul La instalarea dispozitivului Alcolock, este
de alimentare). În acest caz, conectaţi cablul selectată funcţia Bypass (Derivaţie) sau
1
Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 111
03 Postul de conducere

Sistemul Alcoguard* (Alcooltest)

Lămpi şi mesaje afişate


Text afişat Sens/Acţiuni
Pe lângă mesajele descrise anterior, pe recomandate
ecranul de pe panoul de instrumente mixt pot fi
afişate, de asemenea, următoarele mesaje: Alcoguard Blow Aţi suflat prea puternic
softer (Suflaţi mai - suflaţi mai uşor.
Text afişat Sens/Acţiuni uşor)
03 recomandate
Alcoguard Blow Aţi suflat prea uşor -
Alcoguard Restart Motorul a fost oprit harder (Suflaţi mai suflaţi mai puternic.
possible (Este pentru mai puţin de puternic)
posibilă 30 de minute - motorul Alcoguard wait Încălzire nefinalizată -
repornirea fără poate fi pornit fără Preheating aşteptaţi să apară
efectuarea unui efectuarea unui nou (Aşteptaţi, mesajul Alcoguard
nou alcooltest) test. alcooltestul este Blow 5 seconds
în proces de (Suflaţi timp de 5
Alcoguard Service Apelaţi la un atelier1. preîncălzire)
required secunde în alcooltest).
(Reparaţie
necesară pentru
alcooltest)
Alcoguard No Transmisie nereuşită -
signal (Niciun efectuaţi transmisia
semnal de la manual cu ajutorul
alcooltest) butonului (3) sau
efectuaţi un nou test
de respiraţie.
Alcoguard Invalid Test nereuşit -
test (Alcooltest efectuaţi un nou test
nevalidat) de respiraţie.
Alcoguard Blow Aţi suflat un timp prea
longer (Suflaţi mai scurt - suflaţi pentru
mult timp în mai mult timp.
alcooltest)

112 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Pornirea motorului

2. Menţineţi pedala de ambreiaj complet Funcţia Keyless drive


Pornirea motorului

Motoarele pe benzină
apăsată1 . (La autovehiculele cu trans- (Conducere fără cheie)
şi motoarele diesel misie automată - Apăsaţi pedala de frână.)
Pentru pornirea motoarelor pe benzină şi
3. Apăsaţi butonul START/STOP ENGINE diesel, urmaţi paşii 2-3. Pentru informaţii supli-
(Oprire/Pornire motor) şi apoi eliberaţi-l. mentare referitoare la Keyless drive (Condu-
Demarorul funcţionează până la pornirea cerea fără cheie), a se vedea pagina 55.
motorului sau până la activarea sistemului de
protecţie împotriva supraîncălzirii. 03
NOTĂ
Dacă motorul nu porneşte - încercaţi din nou
ţinând apăsat butonul START/STOP ENGINE O condiţie prealabilă pentru pornirea auto-
(Pornire/Oprire motor) până la pornirea vehiculului este ca una dintre cheile cu tele-
acestuia. comandă cu funcţia de conducere fără cheie
(Keyless drive*) ale acestuia să se afle în ha-
bitaclu sau în compartimentul pentru bagaje.
AVERTISMENT
Scoateţi întotdeauna cheia cu telecomandă
Comutatorul de contact cu cheia cu telecomandă din comutatorul de contact atunci când pără- AVERTISMENT
scoasă/introdusă şi butonul START/STOP siţi autovehiculul - mai ales dacă se află copii
ENGINE (Pornire/Oprire motor). Nu scoateţi niciodată din autovehicul cheia
la bordul acestuia. Pentru informaţii legate de cu telecomandă cu funcţia Keyless drive* în
modul de scoatere a cheii din comutatorul de timpul călătoriei sau în timp ce autovehiculul
IMPORTANT contact, a se vedea pagina 80. este tractat.
Nu împingeţi cheia cu telecomandă poziţio-
nată incorect - Prindeţi capătul cu lama NOTĂ Oprirea motorului
detaşabilă a cheii, a se vedea pagina 51. Pentru anumite tipuri de motor, în timpul por- Pentru oprirea motorului:
nirii la rece, turaţia la ralanti poate fi conside- • Apăsaţi butonul START/STOP ENGINE
1. Introduceţi cheia cu telecomandă în rabil mai mare decât în mod obişnuit. Acest (Pornire/Oprire motor) - motorul se opreşte.
comutatorul de contact şi împingeţi-o până lucru permite sistemului de eşapament să • Dacă autovehiculul este dotat cu transmisie
la capăt. Reţineţi că dacă autovehiculul atingă temperatura normală de funcţionare în automată, iar selectorul de viteze nu se află
este dotat cu un dispozitiv Alcolock, cel mai scurt timp posibil, fapt ce va reduce în poziţia P sau dacă autovehiculul se află
trebuie acceptat un test de respiraţie emisiile de gaze de eşapament, contribuind în mişcare - Apăsaţi de două ori şi menţineţi
înainte de pornirea motorului, a se vedea la protejarea mediului înconjurător. apăsat butonul START/STOP ENGINE
pagina 109. (Pornire/Oprire motor) până când motorul
se opreşte.
1
Dacă autovehiculul se află în mişcare, puteţi porni autovehiculul apăsând butonul START/STOP ENGINE (Oprire/Pornire motor).

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 113
03 Postul de conducere

Pornirea motorului

Mecanismul de blocare a volanului


La blocarea sau deblocarea mecanismului de
blocare a volanului poate fi auzit un sunet
mecanic.
• Mecanismul de blocare a volanului se
deblochează la apăsarea butonului START/
STOP ENGINE (Pornire/Oprire motor).
03
• Mecanismul de blocare a volanului se
blochează la deschiderea portierei şoferului
după oprirea motorului.

Poziţiile cheii în comutatorul de contact


Pentru informaţii legate de diferitele poziţii ale
cheii cu telecomandă în comutatorul de
contact, a se vedea pagina 80

114
03 Postul de conducere

Pornirea motorului – baterie externă

4. Conectaţi una dintre clemele cablului roşu


Pornirea motorului – baterie externă

Pornirea asistată
pentru pornire asistată la borna pozitivă a IMPORTANT
bateriei auxiliare (1).
Nu atingeţi clemele crocodil în timpul
procedurii de pornire. Acest lucru poate
IMPORTANT cauza scântei.

Conectaţi cablul de pornire cu grijă pentru a


evita scurtcircuitele cu celelalte componente 12.Scoateţi cablurile pentru pornire asistată 03
ale compartimentului motorului. în ordine inversă - mai întâi pe cel negru,
apoi pe cel roşu.
> Asiguraţi-vă că niciuna din clemele
5. Desfaceţi clemele de pe capacul frontal al cablului negru pentru pornire asistată nu
bateriei autovehiculului dumneavoastră şi intră în contact cu borna pozitivă a
scoateţi capacul, a se vedea pagina 338. bateriei sau cu clema conectată la cablul
6. Conectaţi cealaltă clemă a cablului roşu roşu pentru pornire asistată!
pentru pornire asistată la borna pozitivă
Dacă bateria autovehiculului este descărcată (2) a autovehiculului dumneavoastră.
complet, autovehiculul poate fi pornit prin AVERTISMENT
7. Conectaţi una dintre clemele cablului
utilizarea curentului de la o altă baterie. • Bateria poate emana gaz oxihidrogen,
negru pentru pornire asistată la borna
La pornirea asistată a autovehiculului, se negativă a bateriei auxiliare (3). care este extrem de exploziv. Se poate
recomandă respectarea următoarelor etape forma o scânteie dacă un cablu de
8. Conectaţi cealaltă clemă la un punct de pornire asistată este conectat incorect,
pentru a evita scurtcircuitele sau alte împământare, de exemplu, suportul moto-
defecţiuni: iar aceasta poate fi suficientă pentru ca
rului din partea dreaptă în partea supe- bateria să explodeze.
1. Introduceţi cheia cu telecomandă în rioară, capătul exterior al şurubului (4).
poziţia 0 în comutatorul de contact, • Bateria conţine, de asemenea, acid
9. Verificaţi fixarea corespunzătoare a sulfuric care poate cauza arsuri grave.
a se vedea pagina 80. clemelor cablurilor pentru pornire asistată,
2. Verificaţi ca tensiunea bateriei auxiliare să pentru a evita producerea de scântei în • În cazul în care acidul intră în contact cu
fie de 12 V. timpul procedurii de pornire. ochii, pielea sau îmbrăcămintea dumnea-
voastră, clătiţi cu multă apă. În cazul în
3. Dacă bateria auxiliară este instalată într-un 10.Porniţi motorul „autovehiculului furnizor” şi care acidul a pătruns în ochi - solicitaţi
alt autovehicul - opriţi motorul autovehicu- lăsaţi-l în funcţiune câteva minute la o imediat asistenţă medicală.
lului furnizor şi asiguraţi-vă că cele două turaţie care să depăşească puţin turaţia de
autovehicule nu se ating. ralanti de aproximativ 1 500 rpm.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la
11.Porniţi motorul autovehiculului cu bateria bateria autovehiculului - a se vedea pagina 337.
descărcată.

115
03 Postul de conducere

Transmisiile

marşarier diferă între cele două versiuni. A se Transmisia automată Geartronic*


Transmisiile

Transmisia manuală
vedea modelul concret de selector de viteze
imprimat pe maneta selectorului de viteze.
• Apăsaţi complet pedala de ambreiaj de
fiecare dată când schimbaţi treapta de
viteză.
• Eliberaţi pedala de ambreiaj între
03
schimbările treptelor de viteză.

Sistemul de blocare a treptei


de marşarier
Sistemul de blocare a treptei în marşarier
previne riscul acţionării accidentale a treptei în
marşarier în timpul călătoriei.
Model de selector de viteze, transmisie cu 5 • Porniţi din poziţia neutră N şi activaţi treapta D: Poziţiile automate ale transmisiei. M (+/–):
trepte de viteză. Poziţii manuale ale transmisiei.
în marşarier R numai când autovehiculul
este staţionar. Pe ecranul cu informaţii este afişată poziţia
selectorului de viteze, după cum urmează:
NOTĂ P, R, N, D, S, 1, 2, 3, 4 5 sau 6, a se vedea
pagina 73.
Cu varianta de mai sus pentru modelul de
selector de viteze pentru transmisie cu 6
trepte de viteză (a se vedea ilustraţia de mai Poziţiile selectorului de viteze
sus) - apăsaţi mai întâi maneta selectorului Poziţia de parcare (P)
de viteze în poziţia N pentru a activa treapta Selectaţi P la pornirea autovehiculului sau
în marşarier. atunci când autovehiculul este parcat. Pedala
de frână trebuie acţionată pentru a dezactiva
poziţia P a selectorului de viteze.
Transmisia este blocată mecanic, atunci când
Model de selector de viteze, transmisie cu 6 este activată poziţia P. Activaţi frâna de
trepte de viteză. parcare electrică prin apăsarea butonului,
a se vedea pagina 132.
Transmisia cu 6 trepte de viteză este
disponibilă în două variante - poziţia treptei în

116 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Transmisiile

cifrele 1 – 6, în funcţie de treapta de viteză Geartronic - Modul Sport (S)1


IMPORTANT cuplată la momentul respectiv, a se vedea
Programul Sport permite adaptarea sistemului
pagina 73.
La selectarea poziţiei P, autovehiculul de transmisie la un stil mai dinamic de
trebuie să fie staţionar. • Pentru cuplarea unei trepte de viteză conducere, iar comutarea într-o treaptă
superioare, deplasaţi maneta înspre + superioară de viteză se va face la turaţii mai
(plus) şi eliberaţi-o, aceasta revenind în mari ale motorului. În acelaşi timp, reacţia
Marşarier (R) poziţia iniţială, între + şi –. autovehiculului la accelerare va fi mai rapidă.
La selectarea poziţiei R, autovehiculul trebuie În aceste condiţii, treptele inferioare de viteză 03
sau
să fie staţionar. vor avea prioritate, iar comutarea într-o treaptă
• Pentru cuplarea unei trepte de viteză
Poziţia neutră (N) inferioare, deplasaţi maneta spre – (minus) superioară de viteză va dura mai mult timp.
Nu este selectată nicio treaptă de viteză, iar şi eliberaţi-o. Pentru modul Sport, deplasaţi maneta în
motorul poate fi pornit. Acţionaţi frâna de Modul de schimbare manuală a treptelor de lateral din poziţia D până la capătul cursei
parcare atunci când autovehiculul staţionează, viteză (+/–) poate fi activat oricând în timpul la +/–. Pe ecranul cu informaţii, indicaţia D se
iar selectorul de viteze se află în poziţia N. conducerii autovehiculului. schimbă cu S.
Conducere (D) Sistemul Geartronic comută automat într-o Modul Sport poate fi activat oricând în timpul
D este poziţia normală de conducere. treaptă de viteză inferioară dacă şoferul conducerii autovehiculului.
Comutarea într-o treaptă superioară sau permite reducerea vitezei sub nivelul adecvat
inferioară este efectuată automat în funcţie de treptei de viteză selectate, pentru a evita Geartronic - Modul pentru sezonul rece
gradul de acceleraţie şi de viteza autovehi- şocurile inutile şi oprirea motorului. Demararea pe suprafeţe alunecoase se
culului. Autovehiculul trebuie să staţioneze Pentru a reveni la modul de selectare realizează mai uşor, dacă transmisia este
atunci când maneta selectorului de viteze este activată manual în treapta a treia de viteză.
automată a treptelor de viteză:
deplasată în poziţia D din poziţia R.
• Deplasaţi maneta în lateral până la capătul 1. Apăsaţi pedala de frână şi deplasaţi
cursei, în poziţia D. maneta selectorului de viteze din poziţia D
Geartronic – Poziţiile manuale ale
până la capătul cursei, în poziţia +/– - pe
transmisiei (+/-) ecranul panoului de instrumente, indicaţia
Puteţi schimba treptele de viteză manual
NOTĂ
D se schimbă cu cifra 1.
utilizând transmisia automată Geartronic. Dacă transmisia este prevăzută cu
Frâna de motor intră în funcţiune atunci când 2. Comutaţi la treapta a treia de viteză prin
programul Sport, aceasta intră în modul
pedala de acceleraţie este eliberată. manual după deplasarea înainte sau înapoi deplasarea de două ori a manetei înspre
a manetei, în poziţia (-+/–). Pe ecranul cu + (plus) - pe ecran, indicaţia 1 se
Pentru schimbarea manuală a treptelor de
viteză, deplasaţi maneta în lateral din poziţia D informaţii, indicaţia S se schimbă pentru a schimbă cu cifra 3.
până la capătul cursei la +/–. Pe ecranul cu afişa treapta de viteză cuplată, 1-6. 3. Eliberaţi pedala de frână şi acceleraţi
informaţii, indicaţia D se schimbă cu una dintre cu grijă.

1
Numai modelele D5 şi T6.

117
03 Postul de conducere

Transmisiile

Transmisia „modul pentru sezonul rece” autovehiculul poate schimba una sau mai Sistemul automat de blocare
înseamnă că autovehiculul porneşte cu o multe trepte de viteză odată, în funcţie de a selectorului de viteze
treaptă inferioară de viteză şi reduce puterea turaţia motorului. Pentru a preveni deteriorarea
Transmisia automată dispune de sisteme
motorului transmisă roţilor. motorului, sistemul de transmisie comută într-o
speciale de siguranţă:
treaptă de viteză superioară atunci când
Kick-down motorul atinge turaţia maximă. Poziţia de parcare (P)
Atunci când pedala de acceleraţie este Atunci când motorul este pornit, iar autove-
03 apăsată până la capătul cursei (dincolo de Sistemul mecanic de blocare hiculul staţionează:
poziţia care corespunde acceleraţiei maxime), a selectorului de viteze Fiţi pregătit să acţionaţi pedala de frână atunci
sistemul de transmisie comută automat într-o când deplasaţi maneta selectorului de viteze în
treaptă inferioară de viteză. Acest procedeu altă poziţie.
este cunoscut sub numele de kick-down. Sistemul electric de blocare
Dacă pedala de acceleraţie este eliberată din a selectorului de viteze - Manetă blocată
poziţia de kick-down, transmisia comută
automat într-o treaptă superioară de viteză.
Poziţia de parcare (P)
Pentru a putea deplasa maneta selectorului
Procedeul de kick-down este utilizat atunci de viteze din poziţia P în alte poziţii ale
când este necesară acceleraţia maximă, de transmisiei, pedala de frână trebuie acţionată,
exemplu, în timpul depăşirilor. iar cheia cu telecomandă trebuie să se afle
Funcţia de siguranţă în poziţia II, a se vedea pagina 80.
Pentru a preveni supraturarea motorului, Manetă blocată – Poziţia neutră (N)

G021351
programul de comandă a transmisiei conţine Dacă maneta selectorului de viteze se află în
un sistem de blocare de siguranţă a comutării poziţia N şi autovehiculul a staţionat cel puţin
într-o treaptă inferioară de viteză care Maneta selectorului de viteze poate fi 3 secunde (indiferent dacă motorul este în
împiedică utilizarea funcţiei kick-down. deplasată oricând înainte şi înapoi între funcţiune sau nu), atunci maneta selectorului
Sistemul Geartronic nu permite selectarea poziţiile N şi D. Celelalte poziţii sunt blocate de de viteze va fi blocată.
unei trepte inferioare de viteză/apăsarea un dispozitiv de blocare, care este eliberat prin
apăsarea butonului pentru sistemul de Pentru a putea deplasa maneta selectorului de
pedalei de acceleraţie dincolo de punctul de viteze din poziţia N în alte poziţii ale transmi-
rezistenţă dacă acest lucru cauzează turaţii blocare, aflat pe maneta selectorului de viteze.
siei, pedala de frână trebuie acţionată, iar
ridicate care pot deteriora motorul. Dacă La apăsarea butonului pentru sistemul de cheia cu telecomandă trebuie să se afle în
şoferul încearcă să comute într-o treaptă blocare, puteţi deplasa maneta înainte sau poziţia II, a se vedea pagina 80.
inferioară la turaţii ridicate ale motorului – înapoi între poziţiile P, R, N şi D.
comanda nu va fi preluată.
Atunci când pedala de acceleraţie este
acţionată dincolo de punctul de rezistenţă,

118
03 Postul de conducere

Transmisiile

Dezactivarea sistemului automat Transmisia automată, Powershift*1 vedea pagina 360. Specificaţia „MPS6”
de blocare a selectorului de viteze înseamnă că autovehiculul este dotat cu
transmisie Powershift - în caz contrar, este
dotat cu transmisie automată Geartronic.

HSA
Funcţia HSA (Asistare la pornirea din pantă)
face ca presiunea din sistemul de frânare să 03
rămână pentru câteva secunde în timp ce
piciorul este luat de pe pedala de frână pentru
a acţiona pedala de acceleraţie, înainte ca
autovehiculul să pornească în sensul opus
urcării.
Efectul temporar de frânare dispare după
D: Poziţiile automate ale transmisiei. M (+/–): câteva secunde sau când şoferul accelerează.
Dacă autovehiculul nu poate fi condus, de Poziţii manuale ale transmisiei.
Reţineţi
exemplu, din cauza unei baterii descărcate, Powershift este o transmisie automată cu şase
maneta selectorului de viteze trebuie Ambreiajul dublu al transmisiei are un sistem
trepte care are discuri duble mecanice de de protecţie împotriva supraîncărcării care se
deplasată din poziţia P astfel încât ambreiaj spre deosebire de o transmisie
autovehiculul să poată fi deplasat. activează atunci când transmisia se supra-
automată clasică. În schimb, transmisiile încălzeşte, de exemplu, dacă autovehiculul
Scoateţi covoraşul de cauciuc din automate clasice sunt dotate cu un convertizor este menţinut staţionar mai mult timp în pantă
compartimentul din spatele consolei de cuplu hidraulic care transferă puterea de la cu pedala de acceleraţie.
centrale şi deschideţi trapa de acces. motor la transmisie.
Supraîncălzirea transmisiei provoacă
Introduceţi lama cheii până la capătul Transmisia Powershift funcţionează în mod zdruncinarea şi vibrarea autovehiculului, iar
cursei. Împingeţi lama cheii şi menţineţi similar şi are comenzi şi funcţii asemănătoare lampa de avertizare se aprinde şi pe ecranul
apăsat (Pentru informaţii privind lama transmisiei automate Geartronic, descrise în de informaţii este afişat un mesaj. Transmisia
cheii, a se vedea pagina 51.) secţiunea anterioară. se poate supraîncălzi şi în timpul conducerii
Powershift sau Geartronic? lente în coloană (10 km/h sau mai puţin) în
Deplasaţi maneta selectorului de viteze pantă sau cu remorcă ataşată. Transmisia se
din poziţia P. În cazul în care nu sunteţi sigur dacă
autovehiculul dumneavoastră este dotat cu răceşte atunci când autovehiculul este
transmisie Powershift, puteţi verifica staţionar, cu frâna de serviciu apăsată şi cu
specificaţia de pe eticheta autocolantă motorul la ralanti.
numărul (5) de sub capota motorului - a se
1
Modelele 2.0T şi T5.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 119
03 Postul de conducere

Transmisiile

Supraîncălzirea în timpul conducerii în coloană Pentru informaţii importante cu privire la


poate fi evitată prin conducerea în etape: Opriţi IMPORTANT transmisia Powershift şi tractare - a se vedea
autovehiculul şi aşteptaţi cu piciorul pe pedala pagina 300.
Utilizaţi pedala de frână pentru a menţine
de frână până ce se creează o distanţă
autovehiculul staţionar în pantă - nu men-
potrivită între autovehiculul dumneavoastră şi Mesaj şi acţiune recomandată
ţineţi autovehiculul cu pedala de acceleraţie.
cel din faţă, înaintaţi pe o distanţă scurtă şi În unele cazuri, simultan cu afişarea pe ecran
Transmisia s-ar putea supraîncălzi.
apoi aşteptaţi un alt moment cu piciorul pe a unui mesaj se aprinde o lampă.
03 pedala de frână.

Lampă Afişaj Caracteristici funcţionale Acţiune recomandată


Transm. overheat brake to hold Dificultăţi în menţinerea unei viteze Transmisie supraîncălzită. Þineţi autovehiculul în
(Transmisie supraîncălzită, acţionaţi uniforme la o turaţie constantă. staţionare cu ajutorul frânei de serviciu.A
frâna)
Transm. overheat park safely Tracţiunea autovehiculului suportă o Transmisie supraîncălzită. Parcaţi imediat
(Transmisie supraîncălzită, parcaţi forţă de antrenare prea mare. autovehiculul în siguranţă.
în condiţii de siguranţă)
Transm. cooling let engine run Nu se poate conduce din cauza Transmisie supraîncălzită. Pentru o răcire rapidă:
(Transmisia se răceşte, lăsaţi transmisiei supraîncălzite. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti cu selectorul
motorul să funcţioneze) de viteze în poziţia N sau P până la dispariţia
mesajului.
A Pentru o răcire rapidă: lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti cu selectorul de viteze în poziţia N sau P, până la dispariţia mesajului.

În cazul în care transmisia se încălzeşte


excesiv, tabelul prezintă trei paşi cu un grad NOTĂ AVERTISMENT
mai mare de gravitate a problemei. În paralel
Exemplele din tabel nu indică faptul că auto- În cazul în care o lampă de avertizare însoţită
cu afişarea textului, şoferul este informat
vehiculul prezintă disfuncţionalităţi, ci faptul de mesajul Transm. overheat park safely
asupra faptului că sistemul electronic al
că a fost activată o funcţie de siguranţă, în (Transmisie supraîncălzită, parcaţi în condiţii
autovehiculului înlocuieşte temporar
mod voluntar, pentru a preveni deteriorarea de siguranţă) este ignorată, atunci căldura
caracteristicile funcţionale ale acestuia. Urmaţi
uneia dintre componentele autovehiculului. din transmisie poate devenit atât de ridicată
instrucţiunile de pe ecranul cu informaţii ori de
încât transferul de putere dintre motor şi
câte ori este necesar.

120
03 Postul de conducere

Transmisiile

AVERTISMENT
transmise să fie temporar întrerupt pentru a
preveni funcţionarea defectuoasă a ambre-
iajului - autovehiculul nu mai poate fi condus
şi staţionează până când temperatura
transmisiei a scăzut la un nivel acceptabil.
03
Pentru mai multe mesaje care conţin propuneri
de soluţionare a problemelor legate de
transmisia automată, a se vedea pagina 142.
Mesajul afişat dispare automat după realizarea
acţiunii recomandate sau după apăsarea tastei
READ (Citire).

121
03 Postul de conducere

Eco DRIVe*

Informaţii suplimentare şi setări Funcţia Eco Start/Stop DRIVe


Eco DRIVe*

Informaţii generale
Mai silenţios şi mai curat Informaţii generale referitoare
la funcţia Start/Stop

03

Protecţia mediului este una dintre valorile de


bază care determină toate activităţile Volvo
Sistemul de meniuri MY CAR (Autovehiculul
Car Corporation. Acest obiectiv a avut ca
meu) al autovehiculului include instrucţiuni prin
rezultat seria de vehicule DRIVe al cărei
care este explicată o parte din conceptul Motorul este pornit - devine mai silenţios
concept constă într-o interacţiune între mai
DRIVe, precum şi mai multe setări şi opţiuni şi mai curat...
multe funcţii separate de economisire a
posibile - a se vedea pagina 145.
energiei, toate având ca scop comun
reducerea consumului de carburant şi implicit Unele motoare pot fi prevăzute cu o funcţie
a emisiilor de noxe. Eco Start/Stop DRIVe care este activată, de
exemplu, în condiţii de staţionare în trafic sau
Un autovehicul cu acest de aşteptare la semafor.
buton pe panoul de
instrumente şi.... Secvenţa de repornire automată a motorului
se derulează atât de uşor încât este greu de
perceput faptul că motorul a fost de fapt oprit.
Veţi crede că motorul a funcţionat tot timpul,
dar foarte silenţios şi la ralanti.
• o transmisie manuală are funcţia Eco Start/ Funcţia Eco Start/Stop DRIVe oferă şoferului
Stop DRIVe. oportunitatea de a conduce autovehiculul mai
ecologic putând decupla transmisia şi permi-
ţând motorului să se „oprească automat” ori de
câte ori este necesar.

122 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Eco DRIVe*

Funcţie şi funcţionare Pornirea automată a motorului


NOTĂ Cu maneta selectorului de viteze în poziţia
După pornirea cu cheie şi după fiecare neutră:
oprire automată a motorului, autovehiculul • Apăsaţi pedala de ambreiaj - motorul
trebuie să atingă mai întâi 5 km/h înainte de porneşte.
reactivarea funcţiei Start/Stop (Pornit/Oprit) sau
- după care trebuie îndeplinite, de aseme-
nea, anumite condiţii menţionate în secţiu- • Apăsaţi pedala de acceleraţie - motorul 03
nea „Motorul nu se opreşte automat”. porneşte.
Dacă autovehiculul este în pantă:
Toate sistemele autovehiculului, iluminarea, • Eliberaţi pedala de frână de serviciu şi lăsaţi
radioul etc., funcţionează normal chiar şi autovehiculul să ruleze mai rapid decât o
atunci când motorul este oprit automat, cu deplasare normală pe jos - motorul
menţiunea că anumite echipamente pot avea o porneşte.
funcţionalitate temporar redusă, de exemplu, După pornirea motorului:
Funcţia Eco Start/Stop DRIVe On/Off turaţia ventilatorului sistemului de control al
(Activată/Dezactivată). climatizării sau volumul foarte ridicat al • Activaţi o treaptă de viteză corespunzătoare
şi continuaţi călătoria.
Luminează scurt când funcţia este sistemului audio.
activată şi pentru mesajele text. Indicatorul pentru selectorul de viteze
Oprirea automată a motorului
Motorul se opreşte automat. Pentru ca motorul să se oprească automat,
Funcţia Eco Start/Stop DRIVe se autovehiculul trebuie să fie staţionar:
activează automat când motorul este • Fixaţi maneta selectorului de viteze în
pornit cu cheia. Şoferul este avertizat poziţia neutră şi eliberaţi pedala de ambreiaj
de activarea funcţiei prin lampa (2) din panoul - motorul se opreşte.
de instrumente care luminează scurt şi prin Pentru verificare şi reamintire
lampa verde (1) pentru iluminarea butonului a faptului că motorul s-a oprit
On/Off (Activare/Dezactivare). automat, pe ecran se aprinde
lampa (3).


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 123
03 Postul de conducere

Eco DRIVe*

Un detaliu esenţial legat de condusul ecologic Limitări În următoarele situaţii motorul porneşte
al autovehiculului este acela de a conduce în automat chiar dacă şoferul nu a apăsat pedala
treapta de viteză potrivită şi de a o schimba la Motorul nu se opreşte automat de ambreiaj pentru a cupla o treaptă de viteză:
timp. Chiar dacă funcţia Eco Start/Stop DRIVe este
activată, motorul nu se opreşte automat în • Formarea aburului pe geamuri.
Şoferul este asistat de un indicator care îl cazul în care: • Temperatura exterioară este sub 0 sau
atenţionează când este ideal pentru a cupla peste 30 °C.
următoarea treaptă de viteză superioară sau • şoferul a desfăcut catarama centurii de
03 siguranţă. • În cazul unei întreruperi temporare a
inferioară - GSI (Gear Shift Indicator - alimentării cu energie electrică sau în cazul
Indicatorul pentru selectorul de viteze). • autovehiculul nu s-a oprit - totuşi, funcţia în care capacitatea bateriei a atins cel mai
Atenţionarea se face printr-o săgeată orientată Start/Stop (Pornit/Oprit) permite rulare scăzut nivel admis.
în sus sau în jos pe ecranul de jos al panoului lentă, echivalentul unei deplasări normale
pe jos. • Autovehiculul rulează mai repede decât
de instrumente mixt. echivalentul unei deplasări normale pe jos.
• capacitatea bateriei este sub nivelul minim
permis. • Apăsarea în mod repetat a pedalei de frână.
Dezactivarea funcţiei
Eco Start/Stop DRIVe • motorul nu are o temperatură normală de
funcţionare. AVERTISMENT
În anumite situaţii, este
recomandabilă dezactivarea • temperatura exterioară este sub 0 sau Nu deschideţi capota motorului când
temporară a funcţiei auto- peste 30 °C. motorul s-a oprit automat - motorul poate
mate Start/Stop (Pornit/Oprit) • mediul din habitaclu este diferit de valorile porni automat în mod brusc. Pentru a evita
- aceasta se realizează prin presetate - indicate prin funcţionarea pornirea automată atunci când capota
apăsarea acestui buton. ventilatorului la o turaţie mare. motorului este ridicată:
Dezactivarea funcţiei Start/ • autovehiculul a mers în marşarier, iar • Mai întâi cuplaţi într-o treaptă de viteză şi
Stop (Pornit/Oprit) este indi- treapta de marşarier a fost decuplată. acţionaţi frâna de parcare sau scoateţi
cată prin stingerea lămpii (2) • temperatura bateriei este sub 0 °C sau cheia cu telecomandă din comutatorul de
de pe ecranul cu informaţii şi peste 55 °C. contact.
prin afişarea mesajului Eco
DRIVe Off (Funcţie Eco Motorul porneşte automat
DRIVe dezactivată) pentru
Motorul nu porneşte automat
aproximativ 5 secunde - fără intervenţia şoferului În următoarele situaţii motorul nu porneşte
simultan cu stingerea lămpii butonului. În anumite situaţii, motorul oprit automat poate automat, după ce s-a oprit automat:
reporni chiar dacă şoferul nu a decis
Funcţia Start/Stop (Pornit/Oprit) este dezacti- continuarea călătoriei.
vată până în momentul reactivării ei cu ajutorul
butonului sau până la următoare pornire cu
cheia a motorului.

124 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Eco DRIVe*

• Catarama centurii de siguranţă a şoferului a


fost desfăcută - este afişat un mesaj care îl Informaţii/ Informaţii/
Lampă Mesaj Lampă Mesaj
avertizează pe şofer să pornească motorul Acţiune Acţiune
în mod normal.
• Este cuplată o treaptă de viteză fără a Eco DRIVe Luminează timp Press the Motorul este
elibera pedala de ambreiaj - este afişat un On (Funcţie de aproximativ 5 clutch or pregătit pentru
mesaj care îl avertizează pe şofer să Eco DRIVe secunde după brake to pornirea auto-
activată) activarea func- start mată - se aş- 03
deplaseze maneta selectorului de viteze în (Apăsaţi
poziţia neutră pentru a permite pornirea ţiei Eco Start/ teaptă apăsarea
pedala de pedalei de frână
automată. Stop DRIVe. ambreiaj sau a pedalei
Eco DRIVe Luminează timp sau de frână de ambreiaj.
Oprirea involuntară a motorului Off (Funcţie de aproximativ 5 pentru a
În cazul unei porniri nereuşite şi al opririi Eco DRIVe secunde după porni)
motorului, acţionaţi după cum urmează: dezactivată) dezactivarea Set the gear Este cuplată o
1. Apăsaţi din nou pedala de ambreiaj - funcţiei Eco lever in treaptă de viteză
motorul porneşte automat după ce maneta Start/Stop neutral fără a elibera
selectorului de viteze a fost fixată în poziţia DRIVe. (Fixaţi pedala de am-
maneta breiaj - dezacti-
neutră. Anterior, pe ecranul cu informaţii Disengage Motorul este selectorului
apare mesajul Set the gear lever in to start pregătit pentru vaţi şi fixaţi ma-
de viteze în neta selectorului
neutral (Fixaţi maneta selectorului de (Dezactivaţi pornirea auto- poziţia
pentru a mată - se aş- de viteze în
viteze în poziţia neutră). neutră)
porni) teaptă apăsarea poziţia neutră.
Mesajele text pedalei de AUTO- Engine Motorul este
ambreiaj. STOP Auto- pregătit pentru
În combinaţie cu lampa de control
funcţia Eco Start/Stop DRIVe poate Stopped pornirea auto-
Depress the Motorul este (Motor oprit
afişa mesaje text pe ecranul cu foot brake pregătit pentru mată - se aş-
automat) teaptă apăsarea
informaţii în anumite situaţii. Pentru unele to start pornirea auto-
dintre acestea se recomandă o anumită (Apăsaţi mată - se aş- pedalei de frână
procedură. În tabelul următor sunt prezentate frâna de teaptă apăsarea sau a pedalei de
câteva exemple. serviciu pedalei de frână. ambreiaj.
pentru a
porni)


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 125
03 Postul de conducere

Eco DRIVe*

Informaţii/
Lampă Mesaj
Acţiune
Auto Start- Funcţia Eco
Stop serv. Start/Stop
required DRIVe nu
03 (Este funcţionează.
necesară Contactaţi un
repararea atelier - în acest
funcţiei caz, vă reco-
Auto Start- mandăm un
Stop) atelier Volvo
autorizat.
Press the Motorul nu va
START reporni automat
button - porniţi motorul
(Apăsaţi în mod obişnuit
butonul cu ajutorul buto-
START) nului START/
STOP ENGINE
(Pornire/oprire
motor).

Dacă un mesaj nu se şterge după executarea


acţiunii recomandate, contactaţi un atelier - vă
recomandăm un atelier Volvo autorizat.

126 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

Tracţiunea integrală – AWD (All Wheel Drive)*


Tracţiunea integrală – AWD (All Wheel Drive)*

Tracţiunea integrală
este disponibilă permanent

03

Tracţiunea integrală înseamnă că


autovehiculul antrenează toate cele patru roţi
simultan.
Puterea este distribuită automat între roţile din
faţă şi cele din spate. Un sistem de angrenare
controlat electronic distribuie puterea spre
perechea de roţi cu cea mai bună aderenţă pe
suprafaţa curentă de drum. Astfel este
asigurată tracţiunea optimă şi se evită
patinarea roţilor. În condiţii normale de
conducere a autovehiculului, puterea este
transmisă în mare parte roţilor din faţă.
Tracţiunea integrală asigură un nivel sporit de
siguranţă în condiţii de ploaie, ninsoare sau
carosabil alunecos.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 127
03 Postul de conducere

Frâna de serviciu

Prin urmare, se pot simţi vibraţii ale pedalei de Curăţarea discurilor de frână
Frâna de serviciu

Informaţii generale
frână; acest lucru este un fenomen normal. Straturile de murdărie şi apă de pe discurile
Autovehiculul este dotat cu două circuite de de frână pot determina un timp de reacţie mai
frânare. Dacă un circuit de frânare este După pornirea motorului şi după eliberarea
pedalei de frână, sistemul ABS va efectua lung la acţionarea frânei. Această întârziere
deteriorat, aceasta înseamnă că frânele poate fi redusă prin curăţarea frânelor
acţionează la un nivel mai puternic şi este automat un scurt test. Un alt test automat al
sistemului ABS se poate realiza atunci când (plăcuţe + discuri).
necesară o presiune mai mare pe pedală
pentru a produce efectul normal de frânare. autovehiculul atinge viteza de 10 km/h. Testul Pe suprafeţele de drum umede este recoman-
03 poate fi simţit sub forma unor vibraţii ale dată curăţarea manuală, înainte de parcările
Pedalei de frână a şoferului i se alătură pedalei de frână. de lungă durată şi după ce autovehiculul a fost
servofrâna. spălat. Efectuaţi acest proces prin frânarea
Lămpile pentru frâna de urgenţă şi uşoară şi de scurtă durată în timpul deplasării.
AVERTISMENT semnalizatoarele de avarie automate
Servofrâna funcţionează numai atunci când Lămpile pentru frâna de urgenţă sunt activate Sistemul de asistenţă
motorul este pornit. pentru a avertiza vehiculele din spate în cazul la frânarea de urgenţă
unei frânări bruşte. Funcţia constă în Sistemul de asistenţă la frânarea de urgenţă
Dacă frâna este utilizată atunci când motorul luminarea intermitentă în loc de luminare EBA (Emergency Brake Assist) ajută la
este oprit, pedala va fi rigidă şi va fi necesară o permanentă - ca în cazul frânării normale - a creşterea forţei de frânare şi reduce astfel
forţă mai mare pentru frânarea autovehiculului. lămpii de frână. distanţa de frânare. Sistemul EBA detectează
Pe teren deluros sau în cazul în care conduceţi Lămpile pentru frâna de urgenţă sunt activate stilul de frânare al şoferului şi creşte forţa de
la viteze mai mari de 50 km/h dacă sistemul frânare când este necesar. Forţa de frânare
cu o încărcătură substanţială, frânele pot fi
eliberate cu ajutorul frânei de motor. Frâna de ABS funcţionează şi/sau în cazul unei frânări poate fi consolidată până la nivelul când
motor este utilizată cel mai eficient, dacă bruşte. După reducerea vitezei autovehiculului sistemul ABS este activat. Funcţia EBA este
sub 10 km/h lampa de frână revine de la întreruptă atunci când presiunea pe pedala de
aceeaşi treaptă de viteză este folosită atât la
luminarea intermitentă la cea permanentă - în frână este redusă.
coborârea, cât şi la urcarea pantelor.
timp ce, semnalizatoarele de avarie sunt
Pentru mai multe informaţii generale activate simultan şi luminează intermitent
referitoare la încărcăturile grele, a se vedea
NOTĂ
până ce şoferul schimbă viteza motorului cu
pagina 366. pedala de acceleraţie sau până când sunt Când sistemul EBA este activat, pedala de
dezactivate cu ajutorul butonului corespun- frână coboară uşor mai mult decât de obicei;
Sistemul de frânare antiblocare (ABS) zător, a se vedea pagina 91. apăsaţi (şi menţineţi apăsată) pedala de
Autovehiculul este echipat cu ABS (Sistem de frână atât cât este necesar. Dacă se elibe-
frânare antiblocare) care previne blocarea rează pedala de frână, frânarea încetează
roţilor în timpul frânării. Astfel, se menţine complet.
capacitatea de manevrare a autovehiculului şi,
de exemplu, pericolele sunt evitate mai uşor.

128
03 Postul de conducere

Frâna de serviciu

Lămpi de pe panoul de instrumente


mixt
Lampă Specificaţie
Lampa luminează constant -
Verificaţi nivelul lichidului de
frână. Dacă nivelul este scăzut, 03
adăugaţi lichid de frână şi
verificaţi cauza pierderii lichidului
de frână.
Lampa luminează constant timp
de 2 secunde la pornirea moto-
rului - Funcţia ABS a sistemului
de frânare a prezentat defecţiuni
la ultima pornire a motorului.

AVERTISMENT
Dacă şi sunt aprinse simultan,
este posibil să se fi produs o defecţiune la
sistemul de frânare.
Dacă nivelul lichidului de frână din rezervor
este normal, conduceţi cu atenţie până la cel
mai apropiat atelier pentru verificarea siste-
mului de frânare - vă recomandăm un atelier
Volvo autorizat.
În cazul în care nivelul lichidului de frână se
situează sub marcajul MIN al rezervorului,
nu continuaţi călătoria înainte de a adăuga
lichid de frână.
Este necesară o revizie pentru a remedia
cauza pierderii de lichid de frână.

129
03 Postul de conducere

Sistemul de control pentru conducerea în pantă - HDC

Această funcţie este activă numai la cuplarea


Sistemul de control pentru conducerea în pantă - HDC

Informaţii generale
AVERTISMENT primei trepte de viteză şi a treptei de marşarier.
Sistemul HDC poate fi comparat cu o frână de Pentru autovehiculele cu transmisie automată,
motor automată. La eliberarea pedalei de Sistemul HDC nu funcţionează în toate
trebuie selectată poziţia 1, afişată pe ecranul
acceleraţie, în cazul coborârii pantelor, situaţiile, însă are rolul de a furniza asistenţă
computerului de bord astfel 1, a se vedea
frânarea are loc prin intermediul motorului care suplimentară.
pagina 117.
încearcă să obţină viteze la ralanti mici, aşa- Şoferul are ca responsabilitate de bază
03 numita frână de motor. Dar cu cât suprafaţa de conducerea în siguranţă a autovehiculului.
rulare este mai înclinată şi încărcătura este
NOTĂ
mai mare, cu atât autovehiculul rulează mai La autovehiculele cu transmisie automată,
rapid, în ciuda acţionării frânei de motor. Funcţie sistemul HDC nu poate fi activat dacă
Pentru reducerea vitezei, şoferul trebuie să selectorul de viteze se află în poziţia D.
acţioneze şi pedala de frână.
Această funcţie permite creşterea/reducerea
vitezei pe pante abrupte, cu piciorul numai pe Funcţionarea
pedala de acceleraţie, fără a fi necesară
acţionarea pedalei de frână. Sensibilitatea Sistemul HDC permite autovehiculului să se
pedalei de acceleraţie scade şi devine mai deplaseze cu maxim 10 km/h înainte şi 7 km/h
precisă prin restricţionarea acţionării complete în marşarier. Totuşi, puteţi selecta orice
a pedalei pentru reglarea vitezei motorului treaptă de viteză disponibilă apăsând pedala
într-un interval limitat. Sistemul de frânare de acceleraţie. La eliberarea pedalei de
intervine automat şi furnizează autovehiculului acceleraţie, autovehiculul este frânat brusc
o viteză scăzută şi uniformă, permiţând şofe- până la 10, respectiv 7 km/h, indiferent de
rului să se concentreze asupra manevrării pantă şi fără a fi necesară acţionarea pedalei
autovehiculului. de frână.
Sistemul HDC este utilizat, în mod special, pe Sistemul HDC este activat sau dezactivat prin La activarea funcţiei, lămpile de frână se
pante abrupte cu o suprafaţă de rulare intermediul comutatorului de pe consola aprind automat. Şoferul poate frâna sau opri
neuniformă şi porţiuni alunecoase. De centrală. La activarea acestei funcţii, lampa autovehiculul în orice moment, prin acţionarea
exemplu, la lansarea unei bărci pe o remorcă pedalei de frână.
integrată în buton luminează. La activarea
din rampă.
sistemului HDC, lampa se aprinde şi pe
ecran este afişat mesajul Hill descent control
ON (Sistemul HDC activat).

130
03 Postul de conducere

Sistemul de control pentru conducerea în pantă - HDC

Sistemul HDC este dezactivat:


• prin intermediul butonului on/off (activat/
dezactivat) de pe consola centrală
• la cuplarea unei trepte de viteză superioare
treptei 1 în cazul autovehiculelor cu
transmisie manuală
• la cuplarea unei trepte de viteză superioară 03
treptei 1 în cazul autovehiculelor cu
transmisie automată, sau atunci când
selectorul de viteză se află în poziţia D.
Această funcţie poate fi dezactivată oricând.
Pe o pantă abruptă, efectul de frânare nu se
realizează direct, ci în mod gradat.

NOTĂ
Prin activarea sistemului HDC poate exista
o întârziere între activarea pedalei de
acceleraţie şi răspunsul motorului.

131
03 Postul de conducere

Frâna de parcare

furnizoare dacă tensiunea bateriei este prea prin apăsarea butonului de comandă. La
Frâna de parcare

Frâna de mână
scăzută, a se vedea pagina 115. eliberarea butonului sau la acţionarea pedalei
de acceleraţie, frânarea este întreruptă.
Acţionarea frânei de parcare
NOTĂ
În cazul unei frânări de urgenţă la viteze mai
03 mari de 10 km/h, se aude un semnal sonor
în timpul acestei proceduri.

Parcarea în pantă/rampă
Dacă autovehiculul este parcat în rampă:
• Orientaţi roţile în direcţie opusă marginii
carosabilului.
Dacă autovehiculul este parcat în pantă:
Funcţie • Orientaţi roţile spre marginea carosabilului.
La acţionarea frânei de parcare electrice, se Butonul frânei de parcare - acţionare.
poate auzi un zgomot slab de la motorul
1. Apăsaţi ferm pedala de frână. AVERTISMENT
electric. Acest zgomot poate fi auzit şi în timpul
testului funcţiei automate a frânei de parcare. 2. Apăsaţi butonul. Încercaţi să utilizaţi întotdeauna frâna de
parcare atunci când parcaţi în pantă - cupla-
Dacă autovehiculul staţionează atunci când > Lampa de pe panoul de rea într-o treaptă de viteză sau deplasarea
frâna de parcare este cuplată, aceasta instrumente mixt luminează intermitent - manetei selectorului de viteze în poziţia P,
acţionează numai asupra roţilor din spate. În în cazul unei luminări permanente frâna în cazul transmisiei automate, nu este
timpul deplasării autovehiculului este utilizată este acţionată. suficientă pentru a menţine poziţia autovehi-
frâna de serviciu, adică frâna acţionează culului în toate situaţiile.
asupra tuturor celor patru roţi. Funcţia de 3. Eliberaţi pedala de frână şi asiguraţi-vă că
frânare este transmisă roţilor din spate atunci autovehiculul este staţionar.
când autovehiculul este aproape staţionar. • La parcarea autovehiculului, întotdeauna
cuplaţi prima treaptă de viteză (pentru
Tensiunea scăzută a bateriei transmisia manuală) sau deplasaţi maneta
selectorului de viteze în poziţia P (pentru
Dacă tensiunea bateriei este prea scăzută,
transmisia automată).
atunci frâna de parcare nu poate fi nici
acţionată nici eliberată. Conectaţi o baterie În caz de urgenţă, frâna de parcare poate fi
acţionată în timpul deplasării autovehiculului

132
03 Postul de conducere

Frâna de parcare

Dezactivarea frânei de parcare Eliberarea automată


NOTĂ 1. Fixaţi centura de siguranţă.
De asemenea, frâna de parcare poate fi 2. Porniţi motorul.
eliberată manual prin acţionarea pedalei 3. Apăsaţi ferm pedala de frână.
de ambreiaj, în locul pedalei de frână. Volvo 4. Deplasaţi maneta selectorului de viteze în
vă recomandă utilizarea pedalei de frână. poziţia D sau R şi apăsaţi pedala de
acceleraţie. 03
Eliberarea automată > Frâna de parcare este eliberată şi lampa
1. Porniţi motorul.
de pe panoul de instrumente mixt
2. Selectaţi treapta 1 de viteză sau treapta se stinge.
marşarier.
3. Eliberaţi pedala de ambreiaj şi apăsaţi
pedala de acceleraţie. NOTĂ
Butonul frânei de parcare - eliberare. > Frâna de parcare este eliberată şi lampa Din motive de siguranţă, frâna de parcare
de pe panoul de instrumente mixt este eliberată numai în mod automat dacă
Autovehiculele cu transmisie manuală se stinge. motorul se află în funcţiune, iar şoferul
poartă centura de siguranţă. La
Eliberarea manuală autovehiculele cu transmisie automată,
1. Introduceţi cheia cu telecomandă în Autovehiculele cu transmisie automată frâna de parcare este eliberată imediat,
comutatorul de contact.1 atunci când pedala de acceleraţie este
Eliberarea manuală
2. Apăsaţi ferm pedala de frână. acţionată, iar maneta selectorului de viteze
1. Introduceţi cheia cu telecomandă în
3. Trageţi butonul în afară. se află în poziţia D sau R.
comutatorul de contact1.
> Frâna de parcare este eliberată şi lampa 2. Apăsaţi ferm pedala de frână.
de pe panoul de instrumente mixt Deplasarea în rampă
3. Trageţi butonul în afară.
se stinge. cu încărcături grele
> Frâna de parcare este eliberată şi lampa
O încărcătură grea, cum ar fi o remorcă, poate
de pe panoul de instrumente mixt cauza rostogolirea înapoi atunci când frâna de
se stinge. parcare este eliberată automat pe rampe
abrupte. Evitaţi această situaţie prin apăsarea
butonului de comandă în timpul pornirii

1 Pentru un autovehicul cu sistem de conducere fără cheie: Apăsaţi START/STOP ENGINE (Pornire/Oprire motor).


133
03 Postul de conducere

Frâna de parcare

autovehiculului. Eliberaţi butonul de comandă Înlocuirea plăcuţelor de frână frânei de parcare electrice - vă recomandăm
atunci când motorul dezvoltă tracţiune. Plăcuţele de frână ale roţilor din spate trebuie un atelier Volvo autorizat.
înlocuite la un atelier din cauza designului

Lămpi şi mesaje afişate pe ecran

03 Lampă Mesaj Sens/Acţiuni recomandate

"Mesaj" Citiţi mesajul afişat pe ecranul cu informaţii

O lampă care se aprinde intermitent indică acţionarea frânei de parcare.


Dacă lampa se aprinde intermitent în oricare altă situaţie, acest lucru înseamnă că a apărut o
defecţiune. Citiţi mesajul afişat pe ecranul cu informaţii.

Park brake not fully O defecţiune împiedică eliberarea frânei de parcare - Încercaţi acţionarea şi eliberarea frânei.
released (Frâna de parcare
nu este eliberată complet) Dacă defecţiunea persistă după mai multe încercări: Apelaţi la un atelier - vă recomandăm un atelier
Volvo autorizat.
NOTÃ: Dacă porniţi autovehiculul cu acest mesaj de eroare, este emis un semnal sonor de avertizare.

134
03 Postul de conducere

Frâna de parcare

Lampă Mesaj Sens/Acţiuni recomandate

Parking brake not applied O defecţiune împiedică acţionarea frânei de parcare - Încercaţi eliberarea şi acţionarea frânei.
(Frâna de parcare nu este
acţionată) Dacă defecţiunea persistă după mai multe încercări: Apelaţi la un atelier - vă recomandăm un atelier
Volvo autorizat.
În cazul în care autovehiculul este condus cu viteză redusă, cu portiera deschisă, la autovehiculele cu 03
transmisie manuală, acest mesaj este afişat, de asemenea, pentru a-l avertiza pe conducătorul
autovehiculului de posibilitatea eliberării accidentale a frânei de parcare.

Parking brake Service A apărut o defecţiune - Încercaţi acţionarea şi eliberarea frânei.


required (Reparaţie
necesară a frânei de Dacă defecţiunea persistă după mai multe încercări: Apelaţi la un atelier - vă recomandăm un atelier
parcare) Volvo autorizat.

• Dacă este necesară parcarea autovehi-


culului înainte de rectificarea defecţiunii,
roţile trebuie să fie acţionate la fel ca pentru
parcarea în pantă şi selectorul de viteze
trebuie să se afle în poziţia 1 (transmisie
manuală) sau P (transmisie automată).

135
03 Postul de conducere

HomeLink®*
HomeLink®*

Informaţii generale NOTĂ AVERTISMENT


HomeLink® este proiectată să nu În cazul în care telecomanda HomeLink®
funcţioneze dacă autovehiculul este încuiat este utilizată pentru a activa uşa de la garaj
din exterior. sau o poartă, asiguraţi-vă că nicio persoană
Păstraţi telecomenzile iniţiale pentru o nu se află în apropierea uşii sau a porţii.
03 reprogramare ulterioară (de exemplu, în Nu utilizaţi telecomanda HomeLink® pentru
cazul achiziţionării unui autovehicul nou). alte uşi de garaj care nu sunt dotate cu
Ştergeţi programările pentru tastele teleco- sistem de siguranţă de oprire şi de inversare
menzilor atunci când vindeţi autovehiculul. a mişcării. Uşa garajului trebuie să se
Parasolarele metalice nu trebuie utilizate la activeze imediat atunci când detectează un
autovehiculele dotate cu telecomandă obstacol şi să se oprească şi să efectueze
mişcarea inversă. O uşă de garaj care nu
HomeLink®. Acestea pot afecta prezintă aceste caracteristici poate cauza
funcţionarea telecomenzii. accidente. Pentru informaţii suplimentare -
HomeLink® este o telecomandă programabilă
contactaţi furnizorul prin Internet:
care poate controla până la maximum trei www.homelink.com.
dispozitive diferite (de exemplu, uşa garajului, Funcţionarea
sistemul de alarmă, iluminatul exterior şi Dacă HomeLink® este programată
iluminarea interioară etc.) şi prin această corespunzător, aceasta poate fi utilizată în Programarea pentru prima dată
funcţie înlocuieşte telecomenzile respectivelor locul telecomenzilor iniţiale. Primul pas şterge memoria din telecomanda
dispozitive. Telecomanda HomeLink® este Apăsaţi butonul programat pentru activarea HomeLink® şi nu trebuie efectuat pentru
fixată, din fabricaţie, în interiorul parasolarului uşii de la garaj, a sistemului de alarmă etc. reprogramarea unei singure taste.
din partea stângă. Lampa de control luminează cât timp ţineţi 1. Apăsaţi cele două taste laterale şi
Panoul telecomenzii HomeLink® constă din butonul apăsat. menţineţi apăsat până când lampa de
trei butoane programabile şi o lampă de control începe să lumineze intermitent
control. NOTĂ după aproximativ 20 de secunde. Lumina
intermitentă indică faptul că telecomanda
Când nu se face contactul, telecomanda HomeLink® este setată în „modul
HomeLink® funcţionează timp de 30 de memorează” şi poate fi programată.
minute după deschiderea portierei şoferului. 2. Aşezaţi telecomanda iniţială la 5-30 cm de
telecomanda HomeLink®. Observaţi atent
Telecomenzile originale pot fi utilizate în lampa de control.
paralel cu HomeLink®.

136 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

HomeLink®*

Distanţa necesară între telecomanda secunde şi indică faptul că dispozitivul Programarea tastelor individuale
iniţială şi telecomanda HomeLink® depinde are un „cod de rulare”. Uşa garajului, Pentru a reprograma o tastă individuală,
de programarea dispozitivului respectiv. Pot poarta sau altceva similar nu este activat urmaţi indicaţiile de mai jos:
fi necesare mai multe încercări de la când este apăsată tasta programată de
distanţe diferite. Menţineţi fiecare poziţie pe telecomanda HomeLink®. Continuaţi 1. Apăsaţi tasta corespunzătoare de pe
pentru aproximativ 15 secunde înainte de a programarea urmând indicaţiile de mai telecomanda HomeLink® şi menţineţi-o
încerca una nouă. jos. apăsată până la încheierea etapei a treia.
2. Atunci când lampa de control de pe 03
3. Apăsaţi simultan tasta de pe telecomanda 5. Localizaţi tasta „programare tastă1 ” pe telecomanda HomeLink® începe să
iniţială şi pe cea de pe telecomanda dispozitivul corespunzător uşii garajului, lumineze intermitent, după aproximativ
HomeLink®. Menţineţi apăsate tastele de exemplu, care este situată în mod 20 de secunde, aşezaţi telecomanda
până când lampa de control trece de pe normal lângă cuplajul antenei de pe iniţială la 5-30 cm de telecomanda
iluminare intermitentă lentă pe iluminare dispozitiv. Dacă aveţi dificultăţi în HomeLink®. Observaţi atent lampa de
intermitentă rapidă. Iluminarea localizarea tastei, consultaţi manualul de control.
intermitentă rapidă indică realizarea cu utilizare sau contactaţi furnizorul prin Distanţa necesară între telecomanda
succes a programării. Internet: www.homelink.com. iniţială şi telecomanda HomeLink depinde
4. Testaţi programarea prin apăsarea tastei 6. Apăsaţi şi eliberaţi tasta „programare de programarea dispozitivului respectiv. Pot
programate de pe telecomanda tastă”. Tasta luminează intermitent fi necesare mai multe încercări de la
HomeLink® şi prin observarea lămpii de aproximativ 30 de secunde, iar distanţe diferite. Menţineţi fiecare poziţie
control: următoarea etapă trebuie efectuată în pentru aproximativ 15 secunde înainte de a
• Luminarea constantă: Lampa de acest interval de timp. încerca una nouă.
control luminează constant atunci când 7. Apăsaţi tasta programată de pe
tasta este menţinută apăsată, indicând telecomanda HomeLink®, în timp ce tasta 3. Apăsaţi tasta de pe telecomanda iniţială.
faptul că programarea este completă. „programare tastă” luminează intermitent, Lampa de control va începe să lumineze
Uşa garajului, poarta sau altceva similar şi menţineţi-o apăsată pentru aproximativ intermitent. Când lampa de control trece
trebuie să fie activat când este apăsată 3 secunde, apoi eliberaţi-o. Repetaţi de pe iluminare intermitentă lentă pe
tasta programată de pe telecomanda secvenţa apăsat/menţine/eliberează de 3 iluminare intermitentă rapidă, eliberaţi
HomeLink®. ori până la încheierea programării. ambele taste. Iluminarea intermitentă
rapidă indică realizarea cu succes a
• Luminarea intermitentă: Lampa de programării.
control luminează intermitent aproxi- 4. Testaţi programarea prin apăsarea tastei
mativ 2 secunde, iar apoi luminează programate de pe telecomanda HomeLink
constant aproximativ 3 secunde. şi prin observarea lămpii de control:
Procesul se repetă aproximativ 20 de

1 Denumirea şi culoarea tastei variază în funcţie de producător.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 137
03 Postul de conducere

HomeLink®*

• Luminarea constantă: Lampa de 7. Apăsaţi tasta programată de pe


control luminează constant atunci când telecomanda HomeLink®, în timp ce tasta
tasta este menţinută apăsată, indicând „programare tastă” luminează intermitent,
faptul că programarea este completă. şi menţineţi-o apăsată pentru aproximativ
Uşa garajului, poarta sau altceva similar 3 secunde, apoi eliberaţi-o. Repetaţi
trebuie să fie activat când este apăsată secvenţa apăsat/menţine/eliberează de 3
tasta programată de pe telecomanda ori până la încheierea programării.
03 HomeLink®.
• Luminarea intermitentă: Lampa de Ştergerea programării
control luminează intermitent aproxi- Este posibilă doar ştergerea programării
mativ 2 secunde, iar apoi luminează pentru toate tastele de pe telecomanda
constant aproximativ 3 secunde. HomeLink®, şi nu ştergerea individuală a
Procesul se repetă aproximativ 20 de programării tastelor.
secunde şi indică faptul că dispozitivul – Apăsaţi cele două taste laterale şi
are un „cod de rulare”. Uşa garajului, menţineţi apăsat până când lampa de
poarta sau altceva similar nu este acti- control începe să lumineze intermitent
vat când este apăsată tasta programată după aproximativ 20 de secunde.
de pe telecomanda HomeLink®. > Telecomanda HomeLink® este setată
Continuaţi programarea urmând acum în aşa numitul „mod memorează”
indicaţiile de mai jos. şi poate fi programată încă o dată, a se
5. Localizaţi tasta „programare tastă1 ” pe vedea pagina 136.
dispozitivul corespunzător uşii garajului,
de exemplu, care este situată în mod
normal lângă cuplajul antenei de pe
dispozitiv. Dacă aveţi dificultăţi în
localizarea tastei, consultaţi manualul de
utilizare sau contactaţi furnizorul prin
Internet: www.homelink.com.
6. Apăsaţi şi eliberaţi tasta „programare
tastă”. Tasta luminează intermitent
aproximativ 30 de secunde, iar
următoarea etapă trebuie efectuată în
acest interval de timp.

1
Denumirea şi culoarea tastei variază în funcţie de producător.

138 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
03 Postul de conducere

03

139
Meniuri şi mesaje........................................................................................................................................................................................................................................................................142
Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)....................................................................................................................................................................144
Controlul climatizării..............................................................................................................................................................................................................................................................152
Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant
şi sistemul de încălzire a habitaclului*..........................................................................................................................................................................................162
Sistem suplimentar de încălzire*..............................................................................................................................................................................................................165
Computer de bord.....................................................................................................................................................................................................................................................................166
DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii..................................................................................................................................168
Adaptarea caracteristicilor funcţionale.........................................................................................................................................................................................170
Pilotul automat*...............................................................................................................................................................................................................................................................................171
Limitatorul de viteză..............................................................................................................................................................................................................................................................173
Pilotul automat adaptiv*................................................................................................................................................................................................................................................175
Funcţia Distance Warning* (Avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă)............................185
Sistemul City Safety™.....................................................................................................................................................................................................................................................188
Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată
şi de detectare a pietonilor*.................................................................................................................................................................................................................................192
Sistemul de avertizare pentru şofer – DAC*...................................................................................................................................................................199
Sistemul de avertizare pentru şofer – LDW*..................................................................................................................................................................202
Sistemul de asistenţă la parcare*...........................................................................................................................................................................................................205
Videocamera pentru asistenţă la parcare*..........................................................................................................................................................................208
BLIS*– Sistemul de informare unghi mort.............................................................................................................................................................................211
Confortul în habitaclu.........................................................................................................................................................................................................................................................215

140 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
CONFORTUL ŞI PLĂCEREA DE A CONDUCE
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniuri şi mesaje

comutatorul de contact, a se vedea pagina 80. Driver Alert * (Funcţia de avertizare pentru
Meniuri şi mesaje

Panoul de instrumente mixt


Dacă apare un mesaj, atunci acesta trebuie şofer)
confirmat cu ajutorul tastei READ (Citire)
pentru ca meniurile să fie afişate.
Mesaj
Prezentarea generală a meniurilor
Unele dintre opţiunile meniului de mai jos
necesită instalarea funcţiei şi a echipamentului
specific în autovehicul.
---- autonomia cu rezervă de carburant din
rezervor
--.- l/100km average (Consumul mediu de
04
carburant --,- l/100km)
--.- l/100km instantaneous (Consumul
instantaneu de carburant --,- l/100km)
Ecranul cu informaţii şi butoanele de comandă --- km/h average speed (Viteza medie ---
pentru meniuri. km/h)
--- km/h current speed (viteza curentă ---
READ (Citire) – accesul la lista de mesaje km/h)1 Mesaj text pe ecranul cu informaţii.
şi confirmarea mesajelor. Engine oil level Wait...* (Nivelul uleiului de
motor, aşteptaţi) Atunci când se aprinde o lampă de avertizare,
Buton de reglare – navigare printre de informaţii sau de control, pe ecran apare un
opţiunile meniului. Tyre pressure Calibration* (Calibrarea
presiunii în anvelope) mesaj corespunzător. Un mesaj de eroare este
stocat în lista memoriei până la remedierea
RESET (Resetare) – resetare funcţia Park heat timer --:-- ---*2 (Temporizator defecţiunii.
activă. Utilizată în anumite cazuri pentru sistem de încălzire în parcare)
selectarea/activarea unei funcţii, a se Direct start Park heat ON (Pornire directă Apăsaţi tasta READ (Citire) pentru confirmare
vedea explicaţia din cadrul fiecărei funcţii. Sistem de încălzire în parcare)*3 şi navigare printre mesaje.
Meniurile afişate pe ecranele cu informaţii din Additional heat auto ON* (Sistem
panoul de instrumente mixt sunt controlate cu suplimentar de încălzire mod automat)
ajutorul butonului de pe maneta stângă. Lane Depart Warn * (Sistem de avertizare
Meniurile afişate depind de poziţia cheii în asupra părăsirii benzii)

1 Numai pentru anumite pieţe.


2
Programarea se poate efectua numai când motorul este oprit.
3
Nu poate fi selectată atunci când sistemul de încălzire suplimentar funcţionează.

142 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniuri şi mesaje

NOTĂ Mesaj Specificaţie Mesaj Specificaţie


Dacă în timpul utilizării computerului de bord Time for Data programată pentru Transmis- Conduceţi uniform sau opriţi
este afişat un mesaj de avertizare, acesta regular revizia tehnică periodică - sion hot Re- autovehiculul în siguranţă.
trebuie citit (apăsaţi tasta READ) înainte de maintenance Contactaţi un atelier. duce speed Decuplaţi treapta de viteză
reluarea activităţii anterioare. (Data progra- Programarea este (Transmisie şi lăsaţi motorul să
mată pentru supraîncăl- funcţioneze la ralanti până
determinată de numărul de
revizia tehni- zită. Redu-
că periodică) kilometri parcurşi, numărul ceţi viteza) la dispariţia mesajului.
Mesaj Specificaţie de luni de la ultima revizie
tehnică, intervalul total de Transmis- Defecţiune gravă. Opriţi
Stop safely Opriţi autovehiculul şi moto- funcţionare a motorului şi sion hot Stop imediat autovehiculul în
(Opriţi în rul. Pericol grav de defec- clasa uleiului. safely siguranţă şi contactaţi un 04
siguranţă)A ţiune - contactaţi un atelierB. (Transmisie atelier.
Maintenance Dacă intervalele de supraîncăl-
Stop engine Opriţi autovehiculul şi moto- overdue efectuare a reviziilor nu sunt zită. Opriţi în
(Opriţi rul. Pericol grav de defec- (Depăşire respectate, garanţia nu siguranţă)
termen acoperă piesele deteriorate
motorul) ţiune - contactaţi un atelier. revizie Temporarily O funcţie a fost temporar
- Contactaţi un atelier.
Service tehnică) OFF (Tempo- dezactivată şi este resetată
Contactaţi un atelier pentru rar DEZAC- automat în timpul călătoriei
urgent verificarea urgentă a Transmis- Contactaţi un atelier pentru TIVAT) sau după o nouă pornire.
(Reparaţie autovehiculului. sion oil verificarea cât mai curând
urgentă) Change posibil a autovehiculului. Low battery Sistemul audio este
needed Power save dezactivat pentru a reduce
Service Contactaţi un atelier pentru (Trebuie
required mode (Bate- consumul de energie.
verificarea cât mai curând schimbat rie descăr-
(Reparaţie uleiul de Încărcaţi bateria.
posibil a autovehiculului. cată. Mod
necesară) transmisie) economisire
Transmis- Transmisia nu funcţionează energie)
See manual Consultaţi manualul de
(A se vedea utilizare. sion perfor- la capacitate maximă.
A Parte
mance low Conduceţi cu atenţie până a mesajului afişată odată cu informaţiile
manualul) (Funcţionare despre problema apărută.
la dispariţia mesajuluiC. B
Book time for Programare pentru revizia defectuoasă Vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.
C
maintenance a transmi- Dacă apare în mod repetat - Pentru mai multe mesaje privind transmisia
tehnică periodică - siei) automată, a se vedea pagina 120.
(Programare Contactaţi un atelier. Contactaţi un atelier.
pentru revi-
zia tehnică)

143
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Informaţii generale referitoare Funcţionarea Funcţiile tastei EXIT (Ieşire)


Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

la MY CAR (Autovehiculul meu) Butoanele de comandă din consola Utilizaţi tasta EXIT (Ieşire) pentru a reveni la
structura meniului sau pentru a anula cea mai
Numeroase funcţii ale autovehiculului centrală recentă selectare. În funcţie de nivelul meniului
sunt gestionate prin intermediul acestui
în care se află cursorul, prin apăsarea tastei
meniu-sursă, precum setarea ceasului,
EXIT (Ieşire), cursorul se mişcă pe „distanţe”
a oglinzilor exterioare şi a încuietorilor.
diferite.
Navigarea în cadrul meniului se face cu
De asemenea, apăsarea scurtă sau lungă are
ajutorul butoanelor de pe consola centrală sau
diferite rezultate.
al tastaturii din dreapta volanului.
• Prin apăsarea scurtă a tastei EXIT (Ieşire)
Anumite funcţii sunt standard, altele sunt
reveniţi la pasul anterior în structura
opţionale, gama acestora variază şi în funcţie
04 meniului curent.
de piaţă.
• Prin apăsarea lungă a tastei EXIT (Ieşire)
ajungeţi la meniul-sursă MY CAR
(Autovehiculul meu).
• Prin apăsarea lungă a tastei EXIT (Ieşire)
Butoane de comandă de pe consola centrală când vă aflaţi în meniul-sursă MY CAR
pentru navigarea în meniu. (Autovehiculul meu) sunteţi scos din meniul
MY CAR (Autovehiculul meu) şi dus către
Apăsaţi tasta MY CAR (Autovehiculul meniul principal al sistemului (Vizualizare
meu) pentru a deschide submeniurile din globală), din care puteţi accesa toate
meniul MY CAR (Autovehiculul meu). funcţiile/meniurile-sursă ale autovehiculului,
a se vedea pagina 226.
Apăsaţi OK MENU (Meniul OK) pentru a
selecta/bifa opţiunea evidenţiată sau
pentru a memora funcţia selectată.
Rotiţi butonul TUNE (Reglare) pentru a
derula în sus/în jos opţiunile meniului.
Tasta EXIT (IEŞIRE)

144
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Tastatura integrată în volan* Următorul exemplu prezintă modul de Meniul MY CAR (Autovehiculul meu)
accesare şi de reglare a unei funcţii cu ajutorul
tastaturii integrate în volan: În meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)
sunt disponibile următoarele opţiuni:
1. Apăsaţi butonul din consola centrală MY
CAR (Autovehiculul meu).
2. Derulaţi până la meniul dorit, de exemplu,
Settings (Setări), cu ajutorul butonului de
reglare (1) şi, apoi, apăsaţi butonul de
reglare, se va deschide un submeniu.
3. Derulaţi până la meniul dorit, de exemplu,
Car settings (Setările autovehiculului) şi
apăsaţi butonul de reglare, se va deschide 04
un submeniu.
4. Derulaţi până la meniul Lock settings
Tastatura poate varia în funcţie de piaţă. (Setări de încuiere) şi apăsaţi butonul de
reglare, se va deschide un nou submeniu.
Rotiţi butonul de reglare pentru a derula 5. Derulaţi până la meniul Doors unlock
în sus/în jos opţiunile meniului. (Descuierea portierelor) şi apăsaţi butonul • My XC60 (Autovehiculul meu XC60)
Apăsaţi butonul de reglare pentru a de reglare, se va deschide un submeniu cu • DRIVe* (Funcţia DRIVe)
selecta/bifa opţiunea evidenţiată sau funcţii care pot fi selectate. • Support systems (Sisteme de asistare)
pentru a memora funcţia selectată. 6. Alegeţi între opţiunile All doors (Toate • Settings (Setări)
portierele) şi Driver door, then all (Portiera
Tasta EXIT (Ieşire) (pentru informaţii şoferului prima, apoi celelalte portiere) şi
suplimentare, a se vedea pagina 144). apăsaţi butonul de reglare, o cruciuliţă
apare în căsuţa liberă a opţiunii.
Căile de căutare 7. Ieşiţi din programare trecând treptat în
Nivelul curent al meniului este indicat în partea ordine inversă prin meniurile anterioare
dreaptă superioară a ecranului consolei. În printr-o apăsare scurtă a tastei EXIT (Ieşire)
manual căile de căutare a funcţiilor în sistemul (2) sau printr-o apăsare lungă.
de meniuri sunt descrise astfel:
Procedura este identică cu cea care implică
Settings Car settings Lock settings butoanele de pe consola centrală - a se vedea
pagina 144: OK MENU (Meniul OK) (2),
Doors unlock Driver door, then all tasta EXIT (Ieşire) (4) şi butonul TUNE
(Setări - Setările autovehiculului - Setări de (Reglare) (3).
încuiere - Descuierea portierelor - Portiera
şoferului prima, apoi celelalte portiere).

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 145
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

My XC60 (Autovehiculul meu XC60) Sistemul de asistare pentru şofer • Selectaţi On (Activare)/Off (Dezactivare) cu
ajutorul tastei OK şi ieşiţi din meniu cu
ajutorul tastei EXIT (Ieşire).
Car settings
(Setările autovehiculului)
Car key memory pag.
(Memoria cheii autovehiculului) 83 şi
On (Activare) 102
Off (Dezactivare)
Lock settings (Setări de încuiere) pag.
04 49,
Doors automatic lock (Încuiere
automată a portierelor) 57 şi
59
MY CAR Support systems (Autovehiculul On (Activare)
MY CAR My XC60 (Autovehiculul meu - Off (Dezactivare)
Autovehiculul meu XC60) meu - Sisteme de asistare)
[MY CAR > Support systems (Autovehiculul Doors unlock (Descuierea
Pe ecran sunt grupate toate sistemele de portierelor)
asistare ale autovehiculului, acestea pot fi meu - Sisteme de asistare)]
activate sau dezactivate aici. Pe ecran este rezumată starea sistemelor de All doors (Toate
asistare ale autovehiculului. portierele)
My DRIVe* (Funcţia mea DRIVe) Driver door, then all
Configurare generală - meniuri (Portiera şoferului prima,
Printre altele, aici este descris parţial apoi celelalte portiere)
conceptul DRIVe al autovehiculului Volvo. Aici sunt prezentate primele 4 niveluri ale
meniurilor subordonate meniului MY CAR Keyless entry (Acces fără
• Start/Stop (Funcţia Start/Stop) cheie)
• ECO driving guide (Ghidul funcţiei ECO) Settings (Autovehiculul meu - Setări). Unele
meniuri au submeniuri suplimentare care sunt All doors (Toate
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea portierele)
descrise în detaliu în secţiunile
pagina 122.
corespunzătoare. Any door (Orice portieră)
Când selectaţi activarea/On sau dezactivarea/ Doors on same side
Off unei funcţii, va apărea o căsuţă: (Portiere de pe aceeaşi
On (Activare): Căsuţă marcată. parte)
Both front doors (Ambele
Off (Dezactivare): Căsuţă liberă.
portiere din faţă)

146 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Reduced Guard pag. Home safe light duration pag. Reset car settings (Resetarea
(Protecţie în regim redus) 62 şi (Iluminarea de proximitate, 93 setărilor autovehiculului)
Activate once (O singură 66 durată) Toate meniurile din meniul Car
activare) 30 sec. settings (Setările autovehiculului)
Ask on exit (Confirmare la 60 sec. sunt valorile implicite iniţiale.
părăsirea autovehiculului) 90 sec. Driving support systems (Sisteme
Side mirror settings pag. de asistenţă pentru condus)
(Oglinzi exterioare, setări) 102 Triple turn signal (Semnal triplu pag.
de direcţie) 91 Collision Warning pag.
Fold mirrors (Plierea oglinzilor) (Avertizare asupra coliziunii) 192
On (Activare)
Tilt left mirror (Înclinare, Collision Warning (Avertizare
oglinda stângă) Off (Dezactivare)
asupra coliziunii) 04
Tilt right mirror (Înclinare, Temporary LH traffic (Trafic pag. On (Activare)
oglinda dreaptă) temporar pe parte stângă) 93 Off (Dezactivare)
Light settings (Setări lămpi) pag. On (Activare) Warning distance (Avertizare
Lock confirmation light (Lampa 48 Off (Dezactivare) asupra păstrării distanţei de
de confirmare a încuierii) sau siguranţă)
On (Activare) Temporary RH traffic (Trafic Long (Extinsă)
Off (Dezactivare) temporar pe parte dreaptă) Normal (Normală)
Unlock confirmation light On (Activare) Short (Redusă)
(Lampa de confirmare a Off (Dezactivare) Warning sound (Semnal sonor
descuierii) de avertizare)
On (Activare) Active bending lights pag. On (Activare)
Off (Dezactivare) On (Activare) 89 Off (Dezactivare)
Off (Dezactivare)
Approach light duration pag.
(Luminile de acces, durată) 49 şi Steering wheel force pag.
Off (Dezactivare) 93 (Forţa volanului) 170
30 sec. Low (Redusă)
60 sec. Medium (Medie)
90 sec. High (Ridicată)


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 147
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Lane Departure Warning (Sistem pag. Driver Alert (Funcţia de avertizare pag. Show help text (Afişare text ajutor)
de avertizare la părăsirea benzii) 202 a şoferului) 199 On (Activare)
Lane Departure Warning On (Activare) Off (Dezactivare)
(Sistem de avertizare la Off (Dezactivare) Prin selectarea acestei opţiuni este
părăsirea benzii) afişat un text explicativ pentru
On (Activare) System options
(Opţiunile sistemului) conţinutul curent al ecranului.
Off (Dezactivare)
pag. Distance and fuel unit (Unitate de pag.
On at start up (Activare la Time (Ora)
măsurare a distanţei şi a cantităţii 166
pornirea autovehiculului) De aici este setat ceasul de pe panoul 78 de carburant)
On (Activare) de instrumente.
MPG (UK) (mile/galon
04 Off (Dezactivare) Time format (Formatul orei) pag. Regatul Unit)
Increased sensitivity 12h 78 MPG (US) (mile/galon SUA)
(Sensibilitate sporită) km/l
24h
On (Activare) l/100km
Off (Dezactivare) Screen saver (Economizor ecran) pag.
On (Activare) 144 Temperature unit (Unitate de
DSTC pag. măsurare a temperaturii)
Off (Dezactivare)
On (Activare) 168 Celsius
Dacă este selectată această opţiune,
Off (Dezactivare) conţinutul curent al ecranului TV Fahrenheit
City Safety (Sistemul City Safety) pag. dispare după o perioadă stabilită de Selectaţi unitatea de măsură pentru
9 şi inactivitate şi este înlocuit cu un ecran afişarea temperaturii exterioare şi
On (Activare) negru. setările sistemului de control al
188
Off (Dezactivare) Conţinutul curent al ecranului reapare climatizării.
BLIS pag. dacă oricare dintre butoanele sau
211 comenzile ecranului TV sunt atinse.
On (Activare)
Off (Dezactivare) Language (Limbă)
Selectaţi limba pentru textele afişate
Distance Alert (Alertă asupra pag. de meniuri.
păstrării distanţei de siguranţă) 185
On (Activare)
Off (Dezactivare)

148
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Volumes (Volum) Voice command list Opţiunile meniului Navigation


Voice output volume (Volum de (Listă de comenzi vocale) commands (Comenzile de navigare)
ieşire pentru voce) Phone commands (Comenzile prezintă mai multe exemple de
telefonului) comenzi vocale disponibile numai în
Park assist front volume
cazul în care este instalat sistemul de
(Volumul în partea din faţă Telefon
navigare RTI* de la Volvo.
pentru sistemul de asistenţă la Phone call contact
parcare) (Telefon, apelare contact) Voice user setting
Park assist front volume Phone dial number (Setări vocale ale utilizatorului)
(Volumul în partea din spate (Telefon, apelare număr) Default setting (Setări implicite)
pentru sistemul de asistenţă la User 1 (Utilizatorul 1)
Navigation commands
parcare)
(Comenzile de navigare) User 2 (Utilizatorul 2)
Phone ringing volume (Volumul 04
Navigation (Navigare) Aici aveţi opţiunea de a crea un al
soneriei telefonului)
Navigation repeat doilea profil de utilizator, ceea ce
Reset system options instruction (Repetare a constituie un avantaj dacă mai multe
(Resetarea opţiunilor sistemului) instrucţiunilor de persoane vor utiliza în mod regulat
Toate meniurile din meniul System navigare) autovehiculul/sistemul. Default
options (Opţiunile sistemului) sunt Navigation go to address setting (Setări implicite) sunt setările
valorile implicite iniţiale. (Navigare către adresă) implicite din fabrică.

Voice settings (Setări vocale) General commands (Comenzi


generale)
Voice tutorial (Asistenţă vocală) Help (Ajutor)
Această opţiune a meniului + tasta Cancel (Anulare)
OK oferă informaţii vocale despre
Voice tutorial (Asistenţă
funcţionarea sistemului.
vocală)
Opţiunile meniului Phone
commands (Comenzile telefonului)
prezintă mai multe exemple de
comenzi vocale disponibile numai în
cazul în care este instalat un telefon
mobil cu funcţia Bluetooth® activată.
Pentru informaţii suplimentare şi
detaliate, a se vedea pagina 254.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 149
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Voice training (Memorarea vocii) Voice POI list Automatic blower adjust (Reglarea pag.
User 1 (Utilizatorul 1) (Listă vocală cu punct de interes) automată a ventilatorului) 152
User 2 (Utilizatorul 2) Edit list (Editare listă) Normal (Normală)
Cu ajutorul opţiunii Voice training Numărul de puncte de interes este High (Ridicată)
(Memorarea vocii) sistemul de extins şi diferă în funcţie de piaţă. Low (Redusă)
recunoaştere a vocii memorează Maximum 30 de puncte de interes
Recirculation timer (Temporizator
vocea şi pronunţia şoferului. Pe ecran favorite pot fi memorate în listă.
pentru recircularea aerului)
sunt afişate câteva fraze pe care Opţiunea Voice POI list (Listă vocală
On (Activare)
şoferul trebuie să le citească cu voce cu punct de interes) este afişată
tare. Atunci când sistemul a memorat numai în cazul în care este instalat Off (Dezactivare)
vorbirea şoferului, afişarea frazelor se sistemul de navigare RTI* de la Volvo. Automatic rear defroster
04 întrerupe. Ulterior, de exemplu, poate Pentru informaţii suplimentare (Degivrator automat spate)
fi selectat User 1 (Utilizatorul 1) din referitoare la Punct de interes şi On (Activare)
meniul Voice user setting (Setări Recunoaşterea vocală, a se vedea Off (Dezactivare)
vocale ale utilizatorului) pentru ca manualul de utilizare a Sistemului de
sistemul să recunoască utilizatorul navigare. Interior air quality system
corespunzător. (Sistem de menţinere a calităţii
Audio settings (Setările audio) pag. aerului în habitaclu)
Voice output volume 222 On (Activare)
(Volum de ieşire pentru voce)
Climate settings (Setări pentru Off (Dezactivare)
• După apariţia unei comenzi pentru controlul climatizării) Reset climate settings (Resetare
volum pe ecran, procedaţi astfel:
setări sistem de climatizare)
1. Reglaţi volumul cu ajutorul Toate meniurile din meniul Climate
butonului de reglare. settings (Setări pentru controlul
2. Efectuaţi un test de ascultare prin climatizării) sunt valorile implicite
apăsarea tastei OK. iniţiale.
3. Apăsaţi tasta EXIT (Ieşire) pentru
a memora setările şi pentru a opri Favourites (FAV) (Favorite) pag.
meniul. 229
Volvo On Call
(Serviciu Volvo On Call)
Acesta este descris într-un manual
separat.
Information (Informaţii)

150 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Meniul-sursă MY CAR (Autovehiculul meu)

Number of keys (Număr de chei) pag.


48
VIN number (Numărul de pag.
identificare al autovehiculului) 360
DivX® VOD code pag.
(Codul DivX® VOD) 242
Bluetooth software version in car pag.
(Versiunea software-ului Bluetooth 248
din autovehicul)
Map and software version 04
(Versiune hartă şi software)*
Disponibilă numai la autovehiculele
dotate cu sistem de navigare GPS de
la Volvo - a se vedea un manual
separat.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 151
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Informaţii generale Amplasarea senzorilor Dezactivarea temporară a sistemului


Controlul climatizării

Controlul climatizării • Senzorul de radiaţie solară1 este situat pe de climatizare


partea superioară a planşei de bord. Atunci când motorul necesită putere maximă,
Autovehiculul este dotat cu control electronic
al climatizării. Sistemul de control al climatizării • Senzorul de temperatură pentru habitaclu de exemplu, pentru acceleraţia maximă sau
răceşte sau încălzeşte, dar şi usucă aerul care este situat sub panoul de comandă al pentru conducerea autovehiculului în rampă cu
intră în habitaclu. sistemului de control al climatizării. o remorcă ataşată, sistemul de climatizare
• Senzorul pentru temperatura exterioară poate fi dezactivat temporar. Este posibilă
este situat pe oglinda exterioară. creşterea temporară a temperaturii în habitaclu.
NOTĂ
• Senzorul de umiditate* este situat lângă
Sistemul de climatizare (AC) poate fi oglinda retrovizoare interioară. Condensul
dezactivat, dar pentru a asigura un confort Pe vreme caldă, condensul generat de
04 climatic optim în habitaclu şi pentru a NOTĂ sistemul de climatizare poate fi evacuat sub
preveni aburirea geamurilor trebuie să fie autovehicul. Acest fenomen este normal.
mereu activat. Nu acoperiţi şi nu blocaţi senzorii cu articole
vestimentare sau alte obiecte. Gheaţa şi zăpada
Temperatura reală Îndepărtaţi gheaţa şi zăpada de pe orificiile de
Geamurile laterale şi trapa admisie a aerului ale sistemului de climatizare
Temperatura selectată corespunde senzaţiei
(grila dintre capota motorului şi parbriz).
fizice determinate de viteza aerului, umiditate Pentru a asigura funcţionarea optimă a
şi radiaţia solară etc. la care este expus sistemului de climatizare, închideţi toate
interiorul şi exteriorul autovehiculului. geamurile laterale şi trapa, dacă este cazul. Diagnosticare şi reparare
Apelaţi la un atelier autorizat pentru
Sistemul include un senzor de radiaţie solară1
Aburirea geamurilor diagnosticarea şi repararea sistemului de
care detectează din ce parte vine lumina
control al climatizării. Volvo vă recomandă să
solară care pătrunde în habitaclu. Acest lucru Dezaburiţi geamurile, pe interior, utilizând, în contactaţi un atelier Volvo autorizat.
înseamnă că temperatura aerului transmis prin principal, funcţia de degivrare.
duzele de ventilaţie din dreapta diferă de
temperatura aerului transmis prin duzele de Pentru a reduce riscul de aburire, curăţaţi Agentul frigorific
ventilaţie din stânga, în ciuda setărilor identice geamurile cu un agent obişnuit de curăţare a Sistemul de climatizare conţine un agent
geamurilor. frigorific. Acest agent frigorific nu conţine clor,
de temperatură pentru ambele părţi.
ceea ce înseamnă că nu afectează stratul de
ozon. Apelaţi la un atelier autorizat pentru
pentru efectuarea adăugării/schimbării
agentului frigorific. Volvo vă recomandă să
contactaţi un atelier Volvo autorizat.
1
Valabil numai pentru sistemul de control electronic al climatizării (ECC).

152 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Funcţia de aerisire completă atunci când este necesar şi este produse pentru întreţinerea autovehiculului
Această funcţie deschide/închide simultan dezactivată automat după un timp sau la recomandate de Volvo, a se vedea
toate geamurile laterale şi poate fi utilizată, de deschiderea uneia dintre portierele pagina 355.
exemplu, pentru aerisirea rapidă a autovehi- habitaclului. Viteza de funcţionare a
culului la temperaturi exterioare ridicate, a se ventilatorului se reduce progresiv până Setările meniurilor
vedea pagina 59. când autovehiculul va avea 4 ani. Este posibilă activarea/dezactivarea sau
• Sistemul de menţinere a calităţii aerului, schimbarea setărilor implicite pentru patru
Filtrul pentru habitaclu IAQS, este un sistem complet automat care dintre funcţiile sistemului de control al
Tot aerul care intră în habitaclu este curăţat curăţă aerul din habitaclu de agenţi climatizării prin intermediul consolei centrale.
prin intermediul unui filtru. Acest filtru trebuie contaminanţi, cum ar fi particulele, Pentru informaţii generale cu privire la
înlocuit în mod regulat. Respectaţi programul hidrocarburile, oxizii de azot şi ozonul navigarea în meniu, a se vedea pagina 145:
de revizie tehnică al Volvo pentru înlocuirea periculos de la nivelul solului.
• Turaţia ventilatorului în modul automat*, 04
filtrului la intervalele recomandate. Dacă a se vedea pagina 158.
autovehiculul este utilizat în medii cu proporţii NOTĂ • Temporizatorul pentru recircularea aerului
ridicate de agenţi contaminanţi, poate fi din habitaclu, a se vedea pagina 159.
necesară înlocuirea mai frecventă a filtrului. Pentru a menţine standardul CZIP la
autovehiculele dotate cu CZIP, filtrul IAQS • Degivrarea automată a lunetei, a se vedea
trebuie schimbat după 15 000 km sau o dată pagina 103.
NOTĂ pe an, în funcţie de care variantă apare • Sistemul de menţinere a calităţii aerului
Există tipuri diferite de filtre pentru habitaclu. prima. Totuşi, filtrul IAQS trebuie schimbat IAQS*, a se vedea pagina 159
Asiguraţi-vă că utilizaţi filtrul corect. până în 75 000 km după 5 ani de vechime. Funcţiile sistemului de control al climatizării pot
La autovehiculele care nu sunt dotate cu fi readuse la setările implicite prin intermediul
CZIP şi la care clientul nu doreşte să
meniului MY CAR (Autovehiculul meu), urmaţi
Pachetul Clean Zone Interior (CZIP)* menţină standardul CZIP, filtrul IAQS
trebuie schimbat în timpul unei revizii paşii de mai jos: Settings (Setări) Climate
Această opţiune ţine departe de habitaclu settings (Setări pentru controlul climatizării)
substanţele care pot provoca alergii şi astm. tehnice periodice.
Pentru mai multe informaţii, a se vedea Reset climate settings (Resetare setări
broşura Clean Zone Interior care este inclusă sistem de climatizare).
Utilizarea materialelor testate
la achiziţionarea autovehiculului.
pe echipamentele din interior.
Sunt incluse următoarele:
Materialele au fost dezvoltate pentru a reduce
• O funcţie avansată de ventilaţie care cantitatea de praf din habitaclu şi contribuie la
înseamnă că ventilatorul porneşte la facilitarea menţinerii curăţeniei în habitaclu.
deschiderea autovehiculului cu cheia cu Covoraşele din habitaclu şi din compartimentul
telecomandă. Ventilatorul umple habitaclul pentru bagaje sunt detaşabile, uşor de scos şi
cu aer proaspăt. Funcţia este activată de curăţat. Utilizaţi agenţi de curăţare şi

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 153
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Distribuţia aerului Duzele de ventilaţie din planşa de bord Duzele de ventilaţie din montanţi

04

Aerul care pătrunde în habitaclu este împărţit Deschis Închis


între mai multe duze de ventilaţie diferite.
Închis Deschis
Distribuţia aerului este complet automată în
modul AUTO*. Flux de aer lateral Flux de aer lateral
Dacă este necesar, poate fi controlată manual, Flux de aer vertical Flux de aer vertical
a se vedea pagina 161.
Orientaţi duzele de ventilaţie exterioare spre Orientaţi duzele de ventilaţie spre geamuri
geamurile laterale pentru dezaburirea pentru dezaburirea acestora, la temperaturi
acestora. exterioare scăzute.
Orientaţi duzele de ventilaţie spre interiorul
habitaclului pentru asigurarea unui climat
confortabil pentru locurile din spate, la
temperaturi exterioare ridicate.

NOTĂ
Copiii mici sunt sensibili la curenţii de aer
generaţi de sistemul de control al
climatizării.

154 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Controlul electronic al climatizării, ECC*

04

Buton de comandă a temperaturii, Distribuţia aerului - duza de ventilaţie Buton de comandă pentru temperatură,
partea stângă de la nivelul panoului de instrumente partea dreaptă
Scaun faţă încălzit electric, partea stângă Distribuţia aerului - degivrator al Recircularea aerului
parbrizului
Funcţionarea maximă a degivratorului AUTO
Degivratoarele lunetei şi ale oglinzilor
Ventilator AC – – Sistemul de climatizare activat/
exterioare, a se vedea pagina 103
dezactivat
Distribuţia aerului - ventilaţie la nivelul
Scaun faţă încălzit electric,
podelei
partea dreaptă


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 155
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Controlul electronic al climatizării, ETC

04

Ventilator Distribuţia aerului - duza de ventilaţie Scaun faţă încălzit electric,


de la nivelul panoului de instrumente partea dreaptă
Scaun faţă încălzit electric, partea stângă
Distribuţia aerului - degivrator al Controlul climatizării
AC – – Sistemul de climatizare activat/
parbrizului
dezactivat
Degivratoarele lunetei şi ale oglinzilor
Funcţionarea maximă a degivratorului
exterioare, a se vedea pagina 103
Distribuţia aerului - ventilaţie la nivelul
Recircularea aerului
podelei

156
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Utilizarea butoanelor de comandă Pentru dezactivarea funcţiei de încălzire, Apăsaţi butonul de două ori pentru un nivel
apăsaţi butonul de patru ori – nu se aprinde mai scăzut de căldură – se aprind două lămpi
Scaunele încălzite* nicio lampă de control. de control.
Scaunele din faţă Apăsaţi butonul de trei ori pentru cel mai
AVERTISMENT scăzut nivel de căldură – se aprinde o lampă
de control.
Scaunele încălzite nu trebuie utilizate de
persoane care au dificultăţi în perceperea Pentru dezactivarea funcţiei de încălzire,
creşterii temperaturii din cauza pierderii apăsaţi butonul de patru ori – nu se aprinde
sensibilităţii senzoriale sau care din alte nicio lampă de control.
cauze gestionează cu dificultate butoanele
de comandă ale scaunelor încălzite. În caz Ventilatorul
contrar, există riscul apariţiei arsurilor. 04
NOTĂ
Bancheta1
Dacă ventilatorul este oprit complet,
atunci sistemul de climatizare nu este
activat - în acest caz există riscul de aburire
Nivelul curent de căldură este indicat pe ecranul a geamurilor.
consolei centrale.

Apăsaţi o dată butonul pentru Butonul ventilatorului pentru ECC*


cel mai ridicat nivel de Creşteţi sau reduceţi turaţia
căldură - trei lămpi portocalii ventilatorului prin rotirea
de control se aprind pe butonului. Dacă este
ecranul consolei centrale (a selectată funcţia AUTO
se vedea figura de mai sus). turaţia ventilatorului este
Apăsaţi butonul de două ori reglată automat. Turaţia
pentru un nivel mai scăzut de căldură - două setată anterior este
lămpi portocalii de control se aprind pe ecran. dezactivată.
Apăsaţi butonul o dată pentru cel mai ridicat
Apăsaţi butonul de trei ori pentru cel mai nivel de căldură – se aprind trei lămpi de
scăzut nivel de căldură - o lampă portocalie de control.
control se aprinde pe ecran.

1
Cu excepţia cazului în care este activată perna de înălţare cu declanşare în două etape.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 157
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Butonul ventilatorului pentru ETC zătoare pe ecran (a se vedea figura de mai dezactivate la apăsarea butonului AUTO.
Creşteţi sau reduceţi turaţia jos), iar o săgeată din faţa fiecărei părţi a figurii Pe ecran apare afişat AUTO CLIMATE
ventilatorului prin rotirea indică modul de distribuţie a aerului care a fost (AUTOCLIMATIZARE).
butonului. selectat. Pentru informaţii suplimentare privind Turaţia ventilatorului în modul automat poate fi
distribuţia aerului, a se vedea pagina 161. setată din meniul MY CAR (Autovehiculul
meu) la: Settings Climate settings
Automatic blower adjust (Setări - Setări
pentru controlul climatizării - Reglare automată
Distribuţia aerului ventilator). Alegeţi între Low (Redus), Normal
(Normal) sau High (Ridicat):
• Low (Redus) - Controlul automat al
04 sistemului de ventilaţie. Fluxul de aer redus
va avea prioritate.
• Normal (Normal) - Controlul automat al
sistemului de ventilaţie.
• High (Ridicat) - Controlul automat al
sistemului de ventilaţie. Un flux de aer mai
intens are prioritate.
Modul de distribuţie a aerului este indicat
Pentru o descriere a sistemului de meniuri,
pe ecranul consolei centrale.
a se vedea pagina 145.

AUTO1 Controlul temperaturii


Funcţia reglează automat Temperatura poate fi reglată
Distribuţia aerului - degivrator al temperatura, sistemul de
parbrizului cu ajutorul butonului cores-
climatizare, turaţia punzător. În cazul sistemului
Distribuţia aerului - duza de ventilaţie de ventilatorului, recircularea de control electronic al clima-
la nivelul panoului de instrumente aerului şi distribuţia aerului. tizării (ECC)*, temperatura de
pe partea şoferului şi cea de
Distribuţia aerului - ventilaţie la nivelul pe parte pasagerului din faţă
podelei pot fi setate separat.
Când una sau mai multe funcţii sunt selectate
Figura este alcătuită din trei butoane. La apă- manual, celelalte funcţii continuă să opereze La pornirea autovehiculului, este reluată cea
sarea butoanelor se aprinde figura corespun- automat. Toate setările manuale sunt mai recentă setare.

1
Se aplică numai sistemului de control electronic al climatizării (ECC).

158 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Pentru a asigura uscarea maximă a aerului din


NOTĂ habitaclu sunt, de asemenea, efectuate IMPORTANT
automat următoarele acţiuni atunci când este
Încălzirea sau răcirea nu pot fi accelerate Dacă aerul din habitaclu este recirculat o
activată funcţia de degivrare:
prin selectarea unei temperaturi mai ridicate perioadă îndelungată de timp, există riscul
sau mai scăzute decât temperatura reală • sistemul de climatizare este pornit automat aburirii pe interior a geamurilor.
dorită. • recircularea aerului şi sistemul de
menţinere a calităţii aerului sunt dezactivate Temporizatorul
automat.
AC – Sistemul de climatizare Cu funcţia temporizatorului activată, sistemul
activat/dezactivat va ieşi din modul de recirculare activat manual,
NOTĂ după o perioadă de timp stabilită în funcţie de
Atunci când lampa de control
integrată în butonul AC este Nivelul zgomotului creşte deoarece ventila- temperatura exterioară. Funcţia de
temporizare reduce riscul de givrare, de 04
aprinsă, sistemul de torul funcţionează la capacitate maximă.
climatizare este controlat prin aburire a geamurilor şi de deteriorare a calităţii
intermediul funcţiei automate aerului din habitaclu. Activaţi/dezactivaţi
La dezactivarea degivratorului, sistemul de funcţia din meniul MY CAR (Autovehiculul
a sistemului. Astfel, aerul control al climatizării revine la setările
admis este răcit şi uscat precedente. meu) la Settings Climate settings
suficient. Recirculation timer (Setări - Setări pentru
Atunci când lampa de control integrată în controlul climatizării - Temporizator pentru
Recircularea aerului recircularea aerului). Pentru o descriere a
butonul AC este oprită, sistemul de climatizare
este dezactivat. Celelalte funcţii rămân Recircularea aerului sistemului de meniuri, a se vedea pagina 145.
controlate automat. Când este activă La activarea funcţiei de
funcţionarea maximă a degivratorului, sistemul recirculare a aerului, lampa NOTĂ
de climatizare este activat automat, astfel încât portocalie integrată în buton
aerul să fie uscat la valorile maxime setate. se aprinde. Funcţia de Când este selectată funcţionarea maximă
recirculare a aerului poate fi a degivratorului, recircularea aerului este
utilizată pentru prevenirea întotdeauna dezactivată.
Funcţionarea maximă a degivratorului
Este utilizat pentru intrării mirosurilor neplăcute,
dezaburirea şi degivrarea a gazelor de eşapament etc. Sistemul de menţinere a calităţii aerului
rapidă a parbrizului şi a în habitaclu. La activarea acestei funcţii, aerul
din habitaclu este recirculat şi admisia aerului IAQS*
geamurilor laterale. Aerul Sistemul de menţinere a calităţii aerului separă
este transmis către geamuri. din exterior este întreruptă.
gazele şi particulele pentru a diminua
La activarea acestei funcţii, mirosurile neplăcute şi agenţii poluanţi din
lampa integrată în butonul aerul admis în habitaclu. Dacă aerul din afară
pentru degivrator luminează.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 159
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

este contaminat, atunci orificiul de admisie Autovehicule dotate cu funcţia


este închis şi aerul este recirculat. Eco Start/Stop DRIVe*
Activaţi/dezactivaţi funcţia din meniul MY CAR Atunci când motorul se opreşte automat,
(Autovehiculul meu) la Settings Climate anumite echipamente au temporar o
funcţionalitate redusă, de exemplu, turaţia
settings Interior air quality system ventilatorului sistemului de control al
(Setări - Setări pentru controlul climatizării - climatizării. Pentru informaţii suplimentare,
Sistem de menţinere a calităţii aerului în a se vedea pagina 123.
habitaclu). Pentru o descriere a sistemului de
meniuri, a se vedea pagina 145.

NOTĂ
04
Pentru a obţine cea mai bună calitate a
aerului în habitaclu, senzorul de calitate a
aerului trebuie să fie mereu activat.
Pe vreme rece, recircularea aerului este
redusă, pentru a evita aburirea geamurilor.
Dacă interiorul geamurilor începe să se
aburească, dezactivaţi senzorul de calitate a
aerului, iar pentru dezaburirea geamurilor
utilizaţi şi funcţia degivratorului pentru
parbriz, geamuri laterale şi lunetă.

160 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Controlul climatizării

Tabel privind distribuţia aerului

Distribuţia aerului Utilizare Distribuţia aerului Utilizare

Aerul este direcţionat pentru îndepărtarea Aerul este direcţionat pentru a asigura condiţii
spre geamuri. Din rapidă a gheţii şi a spre podea şi geamuri. confortabile şi o bună
duzele de ventilaţie sunt aburului. Din duzele de ventilaţie dezaburire în condiţii de
emise fluxuri de aer. din planşa de bord sunt temperatură scăzută sau
Aerul nu este recirculat. emise fluxuri de aer. umiditate.
Sistemul de climatizare
este activat permanent.
Aerul este direcţionat pentru prevenirea aburirii Aerul este direcţionat în condiţii de vreme
04
spre parbriz, prin duza şi a îngheţului într-un spre podea şi prin însorită cu temperaturi
degivratorului, şi spre climat umed şi rece duzele de ventilaţie din exterioare scăzute.
geamurile laterale. Din (operaţiunea nu este planşa de bord.
duzele de ventilaţie sunt posibilă la o viteză prea
emise fluxuri de aer. scăzută a ventilatorului).

Fluxul de aer este pentru a asigura un Aerul este direcţionat pentru a direcţiona aerul
direcţionat spre geamuri confort corespunzător în spre podea. Fluxurile de cald sau rece spre podea.
şi prin duzele de climat cald, uscat. aer sunt direcţionate
ventilaţie din planşa de către duzele de
bord. ventilaţie din planşa de
bord şi către geamuri.

Fluxul de aer este pentru asigurarea răcirii Fluxul de aer este pentru a asigura un aer
direcţionat către cap şi eficiente în condiţii de direcţionat spre mai răcoros pentru
torace prin duzele de temperatură ridicată. geamuri, prin duzele de picioare sau un aer mai
ventilaţie din planşa de ventilaţie din planşa de cald pentru partea supe-
bord. bord, şi spre podea. rioară a corpului în condiţii
de temperatură scăzută
sau în climat cald, uscat.

161
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

Sistemul de încălzire Alimentarea cu carburant Bateria şi carburantul


Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

alimentat cu carburant Dacă bateria este încărcată insuficient sau


dacă nivelul carburantului este prea scăzut,
Informaţii generale referitoare la sistemul de încălzire va fi oprit automat şi pe
sistemul de încălzire în parcare ecranul cu informaţii este afişat un mesaj.
Sistemul de încălzire în parcare încălzeşte Confirmaţi mesajul prin apăsarea o singură
motorul şi habitaclul şi poate fi pornit direct sau dată a tastei READ (Citire), a se vedea
prin intermediul temporizatorului. pagina 163.
Prin intermediul funcţiei de temporizare pot fi
selectate două momente de pornire diferite. IMPORTANT
Momentul de pornire se referă la momentul în
care autovehiculul este încălzit şi gata de Utilizarea repetată a sistemului de încălzire
04
utilizare. Sistemul electronic al autovehiculului şi călătoriile scurte pot descărca bateria şi
calculează momentul de pornire a încălzirii în afecta negativ pornirea.
funcţie de temperatura exterioară. Etichetă autocolantă de avertizare pe trapa de Durata călătoriei trebuie să fie cel puţin
Sistemul de încălzire nu poate porni dacă acces la buşonul rezervorului. egală cu durata de utilizare a sistemul de
temperatura exterioară depăşeşte 15 °C. La încălzire pentru a asigura încărcarea
temperaturi sub –5 °C sau mai scăzute, timpul AVERTISMENT corespunzătoare a bateriei pentru a înlocui
maxim de funcţionare a sistemului de încălzire energia consumată de sistemul de încălzire
în parcare este de 50 de minute. Carburantul scurs poate lua foc. Înainte de atunci când este utilizat în mod regulat.
alimentare, opriţi sistemul de încălzire
alimentat cu carburant.
AVERTISMENT
Verificaţi ecranul cu informaţii, pentru a vă
În timpul utilizării sistemului de încălzire, asigura că sistemul de încălzire este dezac-
autovehiculul trebuie să se afle în aer liber. tivat. Când acesta este în stare de funcţio-
nare, ecranul cu informaţii afişează mesajul
Park heat ON (Sistem de încălzire pornit).
NOTĂ
Atunci când sistemul de încălzire este activ, Parcarea în pantă/rampă
este posibil să se degaje fum de la aripa
Dacă autovehiculul este parcat pe o pantă
dreaptă a roţii, fenomen perfect normal.
abruptă, partea frontală a autovehiculului
trebuie orientată în josul pantei pentru a
asigura alimentarea cu carburant a sistemului
de încălzire.

162 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

Funcţionarea
NOTĂ Lampă Afişaj Specificaţie
Heater Sistemul de
stopped încălzire a fost
- Lampa din figura 2 indică cel de al Low dezactivat de către

G025102

G025102
battery sistemul electronic
doilea sistemul de control al climatizării din (Sistem de
dotarea autovehiculului, în cazul în care al autovehiculului
încălzire pentru a facilita
sistemul normal de control al climatizării oprit. Bate-
este primul. Figura 2 nu are nicio legătură cu pornirea motorului.
rie descăr-
TIMER 1 (Temporizator 1) sau TIMER 2 cată)
(Temporizator 2).
Heater Nu puteţi activa 04
unavail. sistemul de
Lampă Afişaj Specificaţie (Sistem de încălzire deoarece

G025102
încălzire nivelul de carburant
Tasta READ (Citire) Fuel heater Sistemul de nedispo- este prea redus
ON încălzire este nibil) (aprox. 7 litri),
Butonul de reglare (Sistem de activat şi Low fuel astfel se facilitează

G025102
încălzire level (Nivel pornirea motorului,
RESET - resetare/selectare funcţionează. redus de
activat) precum şi
Pentru informaţii suplimentare referitoare la carburant)
parcurgerea a
ecranul cu informaţii şi tasta READ (Citire), a Timer is Temporizatorul sis-
aprox. 50 km.
se vedea pagina 142. set for Fuel temului de încălzire
heater este activat la Park Sistemul de încăl-
G025102

(Tempori- scoaterea cheii cu heater zire nu funcţio-


Lămpi şi mesaje afişate zatorul telecomandă din Service nează. Contactaţi

G025102
este setat comutatorul de required un atelier pentru
Atunci când una dintre setările (Sistem de
pentru sis- contact şi la pără- reparare. Volvo vă
temporizatorului sau funcţia Direct încălzire.
temul de sirea autovehicu- recomandă să
start (Pornire directă) este activată, Reparaţie
încălzire) lului - motorul şi contactaţi un atelier
lampa de informaţii se aprinde pe panoul de necesară)
habitaclul sunt Volvo autorizat.
instrumente mixt, iar pe ecranul cu informaţii
încălzite simultan.
este afişat un mesaj explicativ şi se aprinde o
altă lampă. Tabelul de mai jos conţine lămpile
şi mesajele afişate pe ecran.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 163
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de încălzire a blocului motor alimentat cu carburant şi sistemul de încălzire a habitaclului*

Mesajul afişat dispare automat după un anumit Dezactivarea pornirii temporizate


interval de timp sau după apăsarea tastei NOTĂ a sistemului de încălzire
READ (Citire). Un sistem de încălzire activat prin intermediul
Temporizatorul poate fi programat numai
când cheia cu telecomandă se află în temporizatorului poate fi oprit manual înainte
Pornire directă şi oprire imediată poziţia I în comutatorul de contact, a se de scurgerea perioadei de funcţionare setate.
vedea pagina 80 - prin urmare, temporiza- Procedaţi după cum urmează:
1. Utilizaţi butonul de reglare pentru a naviga torul trebuie programat înainte de pornirea
la opţiunea Direct start Park heat (Pornire 1. Apăsaţi butonul READ (Citire).
motorului.
directă a sistemului de încălzire în parcare). 2. Folosiţi butonul de reglare pentru a ajunge
2. Apăsaţi RESET (Resetare) pentru a alege la opţiunea Park heat timer 1
1. Derulaţi cu ajutorul butonului de reglare la (Temporizator 1 sistem de încălzire) sau 2
între ON (Activare) şi OFF (Dezactivare).
Park heat timer 1 (Temporizator 1 sistem (Temporizator 2 sistem de încălzire).
ON (Activare): Sistemul de încălzire pornit de încălzire).
04 > Mesajul ON (Pornit) este afişat
manual sau prin intermediul temporizatorului.
2. Pentru afişarea intermitentă a orelor, intermitent pe ecran.
OFF (Dezactivare): Sistemul de încălzire oprit. apăsaţi scurt butonul RESET (Resetare).
În cazul pornirii directe, sistemul de încălzire 3. Selectaţi ora dorită utilizând butonul de 3. Apăsaţi RESET (Resetare).
va fi activat timp de 50 de minute. reglare. > Mesajul OFF (Oprit) este afişat continuu
4. Pentru afişarea intermitentă a minutelor, şi sistemul de încălzire este dezactivat.
Încălzirea habitaclului va fi iniţiată imediat ce
temperatura lichidului de răcire a motorului apăsaţi scurt butonul RESET (Resetare). Sistemul de încălzire pornit prin intermediul
atinge valoarea corespunzătoare. 5. Selectaţi minutul dorit utilizând butonul de temporizatorului poate fi oprit urmând
reglare. instrucţiunile din secţiunea „Pornirea directă şi
NOTĂ 6. Pentru confirmarea setării apăsaţi scurt oprirea imediată”, a se vedea pagina 164.
butonul RESET (Resetare).
Autovehiculul poate fi pornit şi condus în Ceasul/Temporizatorul
timpul funcţionării sistemului de încălzire. 7. Apăsaţi butonul RESET (Resetare) pentru
activarea temporizatorului. Temporizatorul sistemului de încălzire este
După setarea Park heat timer 1 (Tempori- conectat la ceasul instalat în autovehicul.
Setarea temporizatorului zator 1 sistem de încălzire), poate fi programat
un alt moment de pornire cu Park heat timer 2 NOTĂ
Momentul utilizării şi încălzirii autovehiculului (Temporizator 2 sistem de încălzire) prin
este specificat prin intermediul intermediul butonului de reglare. La resetarea ceasului instalat în
temporizatorului. autovehicul, toate setările temporizatorului
Setaţi momentul alternativ de pornire în vor fi şterse.
Alegeţi între TIMER 1 (Temporizator 1) şi acelaşi mod ca şi pentru Park heat timer 1
TIMER 2 (Temporizator 2). (Temporizator 1 sistem de încălzire).

164 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistem suplimentar de încălzire*

Informaţii generale referitoare la Sistemul de încălzire a habitaclului*


Sistem suplimentar de încălzire*

sistemul suplimentar de încălzire Dacă sistemul suplimentar de încălzire este


1 prevăzut cu funcţia de temporizare, acesta
Pentru zonele cu climat rece poate fi necesar
poate fi utilizat la fel ca sistemul de încălzire
un sistem suplimentar de încălzire pentru
a habitaclului alimentat cu carburant, a se
obţinerea unei temperaturi adecvate de
vedea pagina 162.
funcţionare a motorului şi a unei încălziri
suficiente a habitaclului.
Sistemul suplimentar de încălzire
Sistemul suplimentar de încălzire electric
alimentat cu carburant Autovehiculele cu anumite tipuri de motor pe
benzină2 au integrat în sistemul de control al
Un sistem suplimentar de încălzire alimentat 04
climatizării un sistem suplimentar de încălzire
cu carburant este instalat la autovehiculele cu
electric.
motor diesel. Tasta READ (Citire)
În zonele cu climat nu foarte rece1, autovehi-
Sistemul de încălzire porneşte automat atunci
Butonul de reglare culele cu motor diesel au în dotare un sistem
când este necesar un supliment de căldură în
suplimentar de încălzire electric în locul celui
timpul funcţionării motorului. Tasta RESET (Resetare) alimentat cu carburant.
Sistemul de încălzire este dezactivat automat 1. Înainte de pornirea motorului: Rotiţi cheia Sistemul de încălzire nu poate fi reglat manual,
la atingerea temperaturii adecvate sau la în poziţia I în comutatorul de contact, ci este activat automat după pornirea motorului
oprirea motorului. a se vedea pagina 80. la temperaturi exterioare sub 14 °C şi este
2. Utilizaţi butonul de reglare pentru a naviga dezactivat după ce temperatura din habitaclu
NOTĂ a atins valoarea stabilită.
la Additional heat auto (Sistem
La activarea sistemului de încălzire supli- suplimentar de încălzire mod automat).
mentar, este posibil să se degaje fum de la 3. Apăsaţi RESET (Resetare) pentru a alege
aripa dreaptă a roţii, fenomen perfect normal. între ON (Activare) şi OFF (Dezactivare).

Modul automat sau dezactivarea NOTĂ


automată Opţiunile meniului sunt vizibile numai atunci
Procesul de pornire a automată a sistemului când cheia se află în poziţia I în comutatorul
suplimentar de încălzire poate fi întrerupt, de contact, prin urmare, orice reglare trebuie
dacă este necesar. efectuată înainte de pornirea motorului.

1
Un dealer Volvo autorizat dispune de informaţii privind zona geografică în cauză.
2
Un dealer Volvo autorizat dispune de informaţii privind motoarele în cauză.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 165
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Computer de bord

Informaţii generale Funcţii


Computer de bord

NOTĂ
NOTĂ În cazul utilizării unui sistem de încălzire
Dacă în timpul utilizării computerului de bord suplimentar şi/sau în parcare, alimentat cu
este afişat un mesaj de avertizare, acesta carburant*, este posibil ca valoarea indicată
trebuie mai întâi confirmat înainte de a putea să fie uşor eronată.
reactiva computerul de bord. Confirmaţi
mesajul de avertizare prin apăsarea Autonomia cu rezervă de carburant
butonului READ (Citire).
din rezervor
Calculul se bazează pe consumul mediu de
Pentru a schimba unitatea de măsurare a carburant pentru ultimii 30 km şi pe volumul de
04
distanţei şi a vitezei, selectaţi MY CAR carburant rămas. Afişajul indică distanţa
corespunzătoare care poate fi parcursă cu
Settings System options Distance cantitatea de carburant rămasă în rezervor.
Ecranul pentru informaţii şi butoanele and fuel unit (Autovehiculul meu - Setări -
de comandă. Opţiunile sistemului - Unitate de măsurare Un stil economic de conducere are în general
a distanţei şi a cantităţii de carburant), ca rezultat parcurgerea unei distanţe mai lungi.
Tasta READ (Citire) - confirmare. a se vedea pagina 144. Pentru informaţii suplimentare referitoare la
modul în care consumul de carburant poate fi
Buton de reglare – utilizat pentru influenţat, a se vedea pagina 11.
navigarea printre meniurile şi opţiunile din Viteza medie
Viteza medie este calculată de la ultima În momentul în care autonomia autovehiculului
lista computerului de bord. nu poate fi garantată, pe ecran este afişat
resetare. Resetaţi cu ajutorul butonului
Tasta RESET (Resetare) – resetare. RESET (Resetare). simbolul „---- km to empty tank” (---- km până
la terminarea rezervei de carburant).
Meniul computerului de bord este ciclic şi Alimentaţi cât mai curând posibil.
variabil. Una dintre opţiunile meniului este un Consumul instantaneu de carburant
ecran negru care marchează, de asemenea, Consumul curent de carburant este calculat la
începutul/sfârşitul ciclului. fiecare secundă. Cifra afişată pe ecran este NOTĂ
actualizată la fiecare două secunde. În timpul În cazul schimbării stilului de conducere,
staţionării autovehiculului, este afişat simbolul este posibil ca valoarea indicată să fie uşor
„----”. eronată.
Consumul mediu
Consumul mediu de carburant este calculat
de la ultima resetare. Resetaţi cu ajutorul
butonului RESET (Resetare).

166 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Computer de bord

Resetarea
1. Selectaţi --- km/h average speed
(Viteza medie --- km/h) sau --.- l/100km
average (Consumul mediu de carburant
--,- l/100km).
2. Menţineţi apăsată tasta RESET (Resetare)
timp de aproximativ 1 secundă pentru
resetarea funcţiei selectate. La apăsarea
prelungită a tastei RESET(Resetare) timp
de cel puţin 3 secunde, viteza medie şi
consumul mediu de carburant sunt resetate
simultan.
04

Viteza curentă*1
Pe panoul de instrumente viteza curentă este
afişată în mile/oră, dacă vitezometrul este
gradat în km/h. Dacă acesta este gradat în
mile/oră, viteza curentă este afişată în km/h.

1
Numai pentru anumite pieţe.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 167
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii

Informaţii generale referitoare la a roţilor, de exemplu, după schimbarea într-o Dacă şoferul întrerupe un derapaj controlat
DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii

sistemul de control dinamic al treaptă inferioară de viteză sau după aplicarea prin eliberarea pedalei de acceleraţie, sistemul
stabilităţii şi tracţiunii frânei de motor când se conduce în trepte DSTC intervine şi stabilizează autovehiculul.
inferioare de viteză pe suprafeţe carosabile Cu ajutorul modului Sport, se atinge forţa de
Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii, alunecoase. tracţiune maximă dacă autovehiculul s-a
DSTC (Sistemul dinamic de control al Blocarea involuntară a roţilor în timpul blocat sau când se conduce pe suprafeţe
stabilităţii şi tracţiunii) asistă şoferul la evitarea condusului poate, printre altele, să afecteze neasfaltate, de exemplu, suprafeţe acoperite
derapării şi îmbunătăţeşte tracţiunea capacitatea şoferului de a controla cu nisip sau zăpadă.
autovehiculului. autovehiculul. Pentru a selecta modul Sport procedaţi după
Activarea sistemului în timpul frânării poate fi cum urmează:
simţită ca un sunet de vibraţie. Este posibil ca Asistarea stabilităţii remorcii* - TSA
autovehiculul să accelereze mai greu decât se 1. Pe consola centrală, apăsaţi butonul
04 Funcţia ajută la stabilizarea autovehiculului şi MY CAR (Autovehiculul meu) şi căutaţi
preconizează când pedala de acceleraţie este
a remorcii ataşate în cazul în care acestea
apăsată. în meniul de pe ecran My XC60 DSTC
încep să şerpuiască, a se vedea pagina 299.
(Autovehiculul meu XC60 - Sistemul
Controlul activ al derapării DSTC). (Pentru informaţii referitoare
NOTĂ la sistemul de meniuri, a se vedea
Funcţia limitează individual forţa de tracţiune şi
de frânare a roţilor pentru a stabiliza Funcţia este dezactivată dacă şoferul pagina 144).
autovehiculul. selectează modul Sport. 2. Debifaţi căsuţa şi ieşiţi din meniu cu ajutorul
tastei EXIT (Ieşire).
Controlul stabilităţii > Ulterior, sistemul vă permite un stil de
Această funcţie previne patinarea roţilor Funcţionarea condus mai sportiv.
motrice pe suprafaţa carosabilului în timpul Selectarea nivelului - Modul Sport Modul Sport este activ până la dezactivarea
accelerării.
Sistemul DSTC este mereu activat, nu poate fi acestuia de către şofer sau până la oprirea
dezactivat. motorului - la repornirea motorului sistemul
Sistemul de control al tracţiunii DSTC revine la modul normal de funcţionare.
Această funcţie este activă la viteze reduse şi Totuşi, şoferul poate selecta modul Sport,
transferă puterea de la roata motrică ce care va permite o experienţă de condus mai
patinează, la cea care nu patinează. activă. În modul Sport, sistemul detectează
dacă pedala de acceleraţie, rotaţia volanului şi
virajele sunt mai active decât în timpul
Sistemul de control al forţei conducerii normale şi permite deraparea
de tracţiune a motorului - EDC controlată a secţiunii posterioare până la un
Sistemul de control al forţei de tracţiune a anumit nivel înainte de a interveni şi de a
motorului (EDC) previne blocarea involuntară stabiliza autovehiculul.

168 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

DSTC – Sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii

Lămpi şi mesaje afişate pe ecran

Lampă Mesaj Specificaţie


DSTC Temporarily OFF Funcţionarea sistemului DSTC este redusă temporar din cauza temperaturii excesive a discurilor de frână. -
(Temporar dezactivat) Funcţia este reactivată automat după răcirea frânelor.

DSTC Service required Sistemul DSTC este dezactivat.


(Reparaţie necesară a
sistemului DSTC) • Opriţi autovehiculul într-un loc sigur, opriţi motorul şi reporniţi-l.
• Dacă acest mesaj rămâne pe ecran, contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.
„Message” (Mesaj) Un mesaj este afişat pe ecranul vitezometrului - Citiţi-l! 04
şi

Constant glow for 2 seconds. Acesta indică verificarea sistemului când motorul este pornit.
(Iluminarea constantă timp
de 2 secunde)

Flashing light. Sistemul DSTC este activat.


(Aprinderea intermitentă)

Modul Sport este activat.

169
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Adaptarea caracteristicilor funcţionale

Suspensii active - Four-C* Funcţionarea force (Setări - Setările autovehiculului - Forţa


Adaptarea caracteristicilor funcţionale

volanului) şi selectaţi Low (Redusă), Medium


Suspensiile active, Four-C (conceptul de (Medie) sau High (Ridicat).
control continuu al suspensiilor), regularizează
caracteristicile suspensiilor, astfel încât Pentru o descriere a sistemului de meniuri, a
caracteristicile funcţionale ale autovehiculului se vedea pagina 144. Meniul nu poate fi
să poată fi reglate. Există trei tipuri de setări: accesat în timpul deplasării autovehiculului.
Comfort (Confort), Sport şi Advanced
(Avansat).

Modul Comfort (Confort)


Această setare indică faptul că autovehiculul
04 este perceput ca fiind mai confortabil pe
suprafeţe carosabile dure şi cu denivelări.
Suspensiile sunt mai moi şi mişcările
caroseriei sunt uşoare şi line. Setările suspensiilor.

Pentru schimbarea setărilor, utilizaţi butoanele


Modul Sport (Sport) din consola centrală. Setarea în curs de
Această setare indică faptul că autovehiculul utilizare, în momentul opririi motorului, este
este perceput ca fiind mai sportiv şi este activată la următoarea pornire a motorului.
recomandat pentru un stil de condus mai activ.
Reacţia sistemului de direcţie este mai rapidă
decât în modul Confort. Suspensiile sunt mai Servodirecţia în funcţie de viteză*
rigide şi mişcările caroseriei descriu variaţiile Forţa de virare creşte odată cu viteza
carosabilului pentru a reduce efectul de ruliu la autovehiculului, pentru a asigura şoferului un
parcurgerea virajelor strânse. control îmbunătăţit al direcţiei. Acţionarea
direcţiei este mai fermă şi mai rapidă pe
Modul Advanced (Avansat) autostrăzi. Acţionarea direcţiei este mai lejeră
Această setare este recomandată numai la viteze reduse, în scopul facilitării parcării.
pentru deplasarea pe carosabil orizontal şi Şoferul poate alege între trei niveluri diferite de
uniform. forţă de virare pentru adaptare la drum sau
Suspensiile sunt optimizate pentru o aderenţă pentru sensibilitatea autovehiculului la
maximă, iar efectul de ruliu în timpul virajelor schimbările de direcţie. Accesaţi meniul
este minimizat. MY CAR (Autovehiculul meu), căutaţi
Settings Car settings Steering wheel

170 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat*

Funcţionarea Pilotul automat este apoi activat cu ajutorul Dezactivare temporară - modul aşteptare
Pilotul automat*

tastei sau , după care viteza curentă Apăsaţi tasta pentru a dezactiva temporar
este memorată - textul (---) km/h se schimbă pilotul automat şi pentru a-l trece în modul aş-
pentru a indica viteza selectată, de exemplu, teptare - viteza setată este afişată între paran-
100 km/h. teze pe ecran (5), de exemplu, (100) km/h.

NOTĂ Modul aşteptare activat automat


Pilotul automat nu poate fi activat la viteze Pilotul automat se dezactivează temporar şi
sub 30 km/h. trece în modul aşteptare, dacă:
• roţile pierd tracţiune
• frâna de serviciu este utilizată
Schimbarea vitezei 04
• viteza scade sub aproximativ 30 km/h
În modul activ, viteza este reglată cu apăsarea
• pedala de ambreiaj este acţionată
prelungită sau scurtă a tastei sau -
Tastatura integrată în volan şi ecranul. ultima apăsare este memorată. • selectorul de viteze este deplasat în poziţia
neutră (transmisie automată)
Pilot automat - Activare/Dezactivare. O creştere temporară a vitezei prin apăsarea
pedalei de acceleraţie, de exemplu, în cazul • şoferul menţine o viteză mai mare decât
Modul aşteptare este întrerupt, iar viteza efectuării unei manevre de depăşire, nu viteza setată pentru o perioadă mai lungă
afectează programarea pilotului automat - la de 1 minut.
memorată este reluată.
eliberarea pedalei de acceleraţie, autovehi- Şoferul autovehiculului trebuie să regleze
Modul aşteptare culul va reveni la viteza setată. viteza.
Activaţi şi reglaţi viteza.
NOTĂ Revenirea la viteza setată
Viteza selectată (între paranteze = modul Pilotul automat aflat în modul aşteptare este
aşteptare). Dacă unul din butoanele pilotului automat reactivat printr-o singură apăsare a butonului
este apăsat continuu pentru mai mult de de pe volan - viteza este apoi setată
Activarea şi setarea vitezei aproximativ 1 minut, pilotul automat va fi conform vitezei memorate anterior.
dezactivat. Pentru resetarea pilotului
Activaţi pilotul automat printr-o singură apă- automat, motorul trebuie să fie oprit.
sare a butonului de pe volan - lampa se NOTĂ
aprinde pe ecran (5) iar parantezele (---) km/h
indică faptul că pilotul automat este în modul La reluarea vitezei cu ajutorul tastei poate
aşteptare. avea loc o creştere semnificativă a vitezei.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 171
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat*

Dezactivare
Pilotul automat este dezactivat cu ajutorul
butonului de pe volan sau prin oprirea
motorului - viteza setată este ştearsă din
memorie şi nu poate fi reluată cu ajutorul
butonului .

04

172 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Limitatorul de viteză

Informaţii generale referitoare În timpul staţionării


Limitatorul de viteză

Activaţi şi reglaţi viteza maximă


la limitatorul de viteză (fiecare apăsare suplimentară înseamnă 1. Apăsaţi butonul de pe volan pentru a
Limitatorul de viteză poate fi considerat opusul +/-5 km/h). activa limitatorul de viteză.
pilotului automat - şoferul reglează viteza cu Viteza maximă memorată (între 2. Derulaţi cu ajutorul butonului până când
ajutorul pedalei de acceleraţie, dar nu îi este paranteze = modul aşteptare). pe panoul de instrumente este afişată
permis să depăşească accidental o vitează viteza maximă dorită.
prestabilită/setată de limitatorul de viteză.
Pornire şi activare > Limitatorul de viteză este activat, iar pe
Când limitatorul de viteză ecran (5) este afişată viteza maximă
Funcţionarea este activ, pe ecran vor fi selectată şi viteza maximă memorată.
afişate lampa corespunză-
toare acestuia şi viteza
maximă setată. Dezactivare temporară - modul 04
aşteptare
Selectarea şi memorarea
celei mai mari viteze posibile Pentru a dezactiva temporar limitatorul de
pot fi efectuate atât în timpul unei călătorii, viteză şi pentru a-l trece în modul aşteptare:
cât şi în timpul staţionării. – Apăsaţi tasta .
În timpul călătoriei > Pe ecran este afişată între paranteze
1. În timpul călătoriei, când autovehiculul a viteza maximă memorată (5), iar şoferul
atins viteza dorită cea mai mare posibilă: poate depăşi temporar viteza maximă
setată.
Apăsaţi butonul de pe volan pentru a
activa limitatorul de viteză. Limitatorul de viteză este reactivat printr-
Tastatura integrată în volan şi ecranul. > Pe ecranul panoului de instrumente se o singură apăsare a tastei , după care
aprinde lampa corespunzătoare parantezele dispar, iar viteza maximă a
Limitatorul de viteză - On/Off (Activare/ limitatorului de viteză. autovehiculului este din nou limitată.
Dezactivare). 2. Apăsaţi butonul sau de pe volan Dezactivarea temporară cu ajutorul
Modul aşteptare este întrerupt, iar viteza până când pe ecranul panoului de pedalei de acceleraţie
memorată este reluată - fiecare apăsare instrumente este afişată viteza maximă Limitatorul de viteză poate fi trecut în modul
suplimentară înseamnă +1 km/h. dorită. aşteptare şi cu ajutorul pedalei de acceleraţie,
> Limitatorul de viteză este activat, iar pe de exemplu, pentru a accelera rapid autove-
Modul aşteptare. ecran (5) este afişată viteza maximă hiculul dintr-o anumită situaţie:
selectată şi viteza maximă memorată.


173
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Limitatorul de viteză

– Apăsaţi complet pedala de acceleraţie. > Lampa corespunzătoare limitatorului de


> Pe ecran este afişată între paranteze viteză şi viteza setată (5) dispar de pe
viteza maximă memorată (5), iar şoferul ecran. Astfel, viteza selectată şi
poate depăşi temporar viteza maximă memorată sunt şterse din memorie şi nu
setată. pot fi reluate cu ajutorul butonului .
Limitatorul de viteză este reactivat În acest caz şoferul poate utiliza pedala
automat după eliberarea pedalei de de acceleraţie pentru a alege o viteză
acceleraţie, iar viteza autovehiculului fără a fi limitat.
este redusă sub viteza maximă
selectată/memorată - parantezele dispar
de pe ecran, iar viteza maximă a
04 autovehiculului este din nou limitată.
Alarmă pentru depăşirea vitezei
În pante abrupte, s-ar putea ca efectul frânei
de motor să nu fie adecvat, iar viteza maximă
selectată să fie depăşită. Şoferul este avertizat
de acest lucru printr-un semnal sonor.
Semnalul este activ până când şoferul reduce
viteza sub viteza maximă selectată.

NOTĂ
Alarma se activează numai după 5 secunde
dacă viteza a fost depăşită cu cel puţin
3 km/h şi dacă niciunul dintre butoanele
sau nu a fost apăsat în ultimele 30 de
secunde.

Dezactivare
Pentru dezactivarea limitatorului de viteză:
– Apăsaţi butonul de pe volan.

174
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Informaţii generale referitoare la Funcţie


Pilotul automat adaptiv*

pilotul automat adaptiv (ACC) AVERTISMENT


Pilotul automat adaptiv (ACC – Adaptive Şoferul trebuie să acorde întotdeauna aten-
Cruise Control) asistă şoferul în menţinerea ţie condiţiilor de trafic şi să intervină atunci
unei distanţe sigure faţă de autovehiculul din când pilotul automat adaptiv nu menţine o
faţă. Pilotul automat asigură o experienţă mai viteză sau o distanţă corespunzătoare.
relaxantă de condus în timpul călătoriilor lungi Pilotul automat adaptiv nu poate gestiona
pe autostrăzi şi pe drumuri principale cu toate condiţiile meteorologice, rutiere şi de
porţiuni lungi şi drepte, în condiţii uşoare de trafic.
trafic. Pentru informaţii privind limitările pilotului
Şoferul setează viteza dorită şi intervalul de automat adaptiv, citiţi toată secţiunea.
timp faţă de autovehiculul din faţă. Când Înainte de a utiliza pilotul automat adaptiv, 04
detectorul radar sesizează un autovehicul mai şoferul trebuie să fie familiarizat cu aceste
lent în faţa autovehiculului dumneavoastră, informaţii.
viteza este reglată automat la această situaţie. Şoferul este întotdeauna responsabil de Prezentarea generală a funcţiilor1 .
Când drumul este din nou liber, autovehiculul menţinerea distanţei şi a vitezei corecte,
revine la viteza selectată. chiar şi în timpul utilizării pilotului automat Lampa de avertizare, frânarea de către
Dacă pilotul automat adaptiv este dezactivat adaptiv. şofer este necesară
sau este în modul aşteptare, iar autovehiculul
se apropie prea mult de autovehiculul din faţă, Tastatura integrată în volan
atunci şoferul este avertizat de funcţia IMPORTANT Senzor radar
Distance Warning ( a se vedea pagina 185) cu
privire la distanţa prea mică. Întreţinerea componentelor pilotului automat Pilotul automat adaptiv cuprinde şi sistemul
adaptiv trebuie efectuată numai de către un coordonat de distanţare.
atelier - vă recomandăm un atelier Volvo
autorizat.

Transmisia automată
Autovehiculele cu transmisie automată dispun
de o funcţionalitate sporită prin funcţia
Queue Assistant (Asistenţă pentru deplasare
în coloană) a pilotului automat adaptiv,
a se vedea pagina 179.
1
NOTÃ: Ilustraţia este schematică - detaliile pot varia în funcţie de modelul autovehiculului.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 175
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Obiectivul pilotului automat adaptiv este de a iar şoferul nu frânează, pilotul automat utili-
AVERTISMENT urmări autovehiculul din faţă de pe aceeaşi zează lampa de avertizare şi semnalul sonor
bandă, păstrând un interval de timp stabilit. ale sistemului de avertizare asupra coliziunii
Pilotul automat adaptiv nu este un sistem de
Dacă senzorul radar nu vede niciun autovehicul (a se vedea pagina 193) pentru a atenţiona
evitare a coliziunilor. Şoferul trebuie să
în faţă, atunci autovehiculul va menţine viteza şoferul în scopul asigurării unei intervenţii
intervină, în cazul în care sistemul nu
setată prin intermediul pilotului automat. Acest rapide a acestuia.
detectează un autovehicul din faţă.
este valabil şi dacă autovehiculul din faţă
Pilotul automat adaptiv nu asigură frânarea în depăşeşte viteza setată prin intermediul
cazul oamenilor sau animalelor şi nici al vehi-
NOTĂ
pilotului automat.
culelor de mici dimensiuni, precum bicicletele Este posibil ca din cauza luminii solare
Obiectivul pilotului automat este de a regla
şi motocicletele. Nu asigură frânarea, în ca- intense sau atunci când purtaţi ochelari de
viteza într-o manieră corespunzătoare. În
zul autovehiculelor şi obiectelor care se de- soare, lampa de avertizare să fie observată
situaţii care necesită frânare bruscă, şoferul
04 plasează cu viteze mici sau care staţionează. cu dificultate.
trebuie să asigure frânarea. Acest fapt este
Nu utilizaţi pilotul automat adaptiv, de exem- valabil la diferenţe mari de viteză sau dacă
plu, în traficul urban, în traficul intens, în inter- autovehiculul din faţă frânează puternic. Din
secţii, pe carosabil instabil, alunecos sau cauza limitărilor senzorului radar, frânarea AVERTISMENT
noroios, pe timp de ploi torenţiale/ninsoare poate avea loc în mod neaşteptat sau deloc, a Pilotul automat poate avertiza numai în legă-
intensă, în condiţii de vizibilitate redusă, se vedea pagina 181. tură cu autovehiculele detectate de senzorul
pe drumuri cu serpentine sau pe suprafeţe radar. Prin urmare, este posibil să nu existe
alunecoase. Pilotul automat adaptiv poate fi activat să urmeze
un alt autovehicul la viteze cuprinse între nicio avertizare sau aceasta poate fi efec-
30 km/h1 şi 200 km/h. Dacă viteza este redusă tuată cu întârziere. Nu aşteptaţi semnalul de
Distanţa faţă de autovehiculul din faţă este sub 30 km/h sau dacă turaţia motorului este prea avertizare, frânaţi atunci când este necesar.
măsurată în principal de un senzor radar. redusă, pilotul automat trece în modul aşteptare,
Pilotul automat reglează viteza cu ajutorul iar frânarea automată încetează - şoferului îi
acceleraţiei şi a frânării. Este normal ca frânele Pante abrupte şi/sau încărcătură grea
revine responsabilitatea de a menţine o distanţă
să emită un sunet slab atunci când sunt sigură faţă de autovehiculul din faţă. Reţineţi că pilotul automat adaptiv este
utilizate prin intermediul pilotului automat. destinat, în primul rând, a fi utilizat când vă
deplasaţi pe suprafeţe carosabile orizontale.
Lampa de avertizare - frânarea Pilotul automat poate întâmpina dificultăţi în
AVERTISMENT
de către şofer este necesară menţinerea distanţei corecte faţă de autovehi-
Pedala de frână se deplasează atunci când Pilotul automat adaptiv are o capacitate de culul din faţă atunci când conduceţi pe pante
pilotul automat frânează. Nu vă sprijiniţi frânare de peste 40% din capacitatea de abrupte, aveţi încărcătură grea sau aveţi
piciorul sub pedala de frână, întrucât acesta frânare a autovehiculului. ataşată o remorcă - în acest caz fiţi foarte atent
poate rămâne blocat. şi pregătit să încetiniţi.
Dacă autovehiculul necesită o frânare mai
puternică decât capacitatea pilotului automat,
1
Funcţia Queue Assistant (Asistenţă pentru deplasare în coloană) (la autovehiculele cu transmisie automată) poate acţiona în intervalul 0-200 km/h, a se vedea pagina 179.

176 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Funcţionarea Activarea şi setarea vitezei


Activaţi pilotul automat printr-o singură apă-
sare a butonului de pe volan - lampa se
aprinde pe ecran. Parantezele (6) (---) indică
faptul că pilotul automat este în modul
aşteptare.
Pilotul automat este apoi activat cu ajutorul
tastei sau , după care viteza curentă
este memorată - textul (---) se schimbă pentru
a indica viteza selectată, de exemplu, 100 fără
paranteze.
Dacă lampa se schimbă 04
Tastatura integrată în volan2 şi ecranul. cu lampa , senzorul radar
a detectat un autovehicul.
Tastatura integrată în volan1 şi ecranul.
Modul aşteptare este întrerupt, iar viteza Numai când lampa (cu
memorată este reluată. pictograma autovehicul) este
Pilot automat - Activare/Dezactivare.
aprinsă, distanţa faţă de
Pilot automat - Activare/Dezactivare sau autovehiculul din faţă este
Modul aşteptare este întrerupt, iar viteza
modul aşteptare. reglată de pilotul automat.
memorată este reluată - fiecare apăsare
suplimentară înseamnă +1 km/h. Interval de timp - Mărire/reducere.
Schimbarea vitezei
Modul aşteptare Activaţi şi reglaţi viteza. În modul activ, viteza este reglată cu 5 km/h
Interval de timp - Mărire/reducere. Viteza selectată (între paranteze = modul la fiecare apăsare a tastei sau . În modul
aşteptare). activ, tasta are aceleaşi funcţii ca tasta ,
Activaţi şi reglaţi viteza (fiecare apăsare
suplimentară înseamnă +/-5 km/h). dar asigură o creştere mai mică a vitezei.
Intervalul de timp - Activat, în timpul
Ultima apăsare este memorată.
reglării.
Viteza selectată (între paranteze = modul
aşteptare). Intervalul de timp - Activat, după reglare.
Intervalul de timp - Activat, în timpul reglării.
Intervalul de timp - Activat, după reglare.

1 Autovehiculele dotate cu limitator de viteză.


2
Autovehiculele fără limitator de viteză. Un dealer Volvo dispune de informaţii actualizate despre opţiunile care se aplică pentru fiecare piaţă în parte. 
* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 177
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Reţineţi că un interval scăzut de timp necesită Dezactivare temporară - modul


NOTĂ un timp de reacţie rapid din partea şoferului în aşteptare
eventualitatea unei situaţii de trafic
Dacă unul din butoanele pilotului automat Apăsaţi tasta pentru a dezactiva temporar
neprevăzute.
este apăsat continuu pentru mai mult de pilotul automat şi pentru a-l trece în modul
aproximativ 1 minut, pilotul automat va fi Numărul de linii corespun- aşteptare - viteza setată este afişată între
dezactivat. Pentru resetarea pilotului zător intervalului de timp paranteze pe ecran, de exemplu, (100).
automat, motorul trebuie să fie oprit. selectat este afişat pe ecran
atât în timpul setării, cât şi Tastatura fără limitator de viteză*
În anumite situaţii, pilotul automat nu poate fi
pentru câteva secunde după Apăsaţi butonul de pe volan pentru a
activat. Pe ecran apare afişat mesajul Cruise
setare. O versiune mai mică a dezactiva temporar pilotul automat şi pentru a-l
control Unavailable (Pilotul automat nu
lămpii este afişată apoi în trece în modul aşteptare.
este disponibil), a se vedea pagina 183.
partea dreaptă a ecranului.
04 Aceeaşi lampă se aprinde şi atunci când Modul aşteptare activat de şofer
Intervalul de timp setat funcţia de avertizare cu privire la respectarea
distanţei faţă de autovehiculul din faţă este Pilotul automat se dezactivează temporar şi
Diferite intervale de timp faţă trece în modul aşteptare, dacă:
de autovehiculul din faţă pot fi activată, a se vedea pagina 185.
selectate şi afişate pe ecran • frâna de serviciu este utilizată
sub forma a 1-5 linii NOTĂ • pedala de ambreiaj este acţionată pentru
orizontale – numărul de linii mai mult de 1 minut1
este direct proporţional cu Utilizaţi numai intervalul de timp permis în • selectorul de viteze este deplasat în poziţia
intervalul de timp. O linie conformitate cu reglementările locale N (transmisie automată)
corespunde cu aproximativ referitoare la trafic.
• şoferul menţine o viteză mai mare decât
1 secundă, 5 linii cu aproximativ 2,5 secunde. Dacă pilotul automat nu poate fi activat, este cea setată mai mult de 1 minut
Intervalul de timp este mărit sau micşorat cu posibil ca intervalul de timp faţă de
autovehiculul din faţă să nu permită
Şoferul autovehiculului trebuie să regleze
ajutorul butonului de reglare al tastaturii de pe viteza.
creşterea vitezei.
volan (sau a butoanelor / la autovehi- O creştere temporară a vitezei prin apăsarea
culele care nu au în dotare limitator de viteză). Pentru un anumit interval de timp setat,
distanţa până la autovehiculul din faţă creşte pedalei de acceleraţie, de exemplu, în cazul
La viteze scăzute pe distanţe mici, pilotul auto- proporţional cu viteza de deplasare. efectuării unei manevre de depăşire, nu afec-
mat adaptiv măreşte uşor intervalul de timp. tează programarea pilotului automat - la elibe-
În unele situaţii, pilotul automat adaptiv rarea pedalei de acceleraţie, autovehiculul va
permite mărirea sau micşorarea considerabilă reveni la viteza memorată.
a intervalului de timp pentru o urmărire liniştită
şi confortabilă a autovehiculului din faţă.

1 Decuplarea şi selectarea unei trepte de viteză superioare sau inferioare nu activează modul aşteptare.

178 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Modul aşteptare activat automat • Activarea automată a frânei de parcare.


Funcţionarea pilotului automat adaptiv depin- NOTĂ Observaţi că cea mai scăzută viteză care
de de alte sisteme, de exemplu, de sistemul de poate fi programată pentru pilotul automat este
La reluarea vitezei cu ajutorul tastei
control al stabilităţii şi tracţiunii (DSTC). Dacă de 30 km/h - chiar dacă pilotul automat poate
poate avea loc o creştere semnificativă
unul dintre aceste sisteme nu mai funcţionea- urmări un alt autovehicul până la staţionare,
a vitezei.
ză, pilotul automat este dezactivat automat. nu poate fi selectată o viteză mai scăzută.
În cazul dezactivării automate, va fi emis un
semnal sonor, iar pe ecran va apărea mesajul Dezactivare Interval extins de viteză
Cruise control Cancelled (Pilot automat Pilotul automat este dezactivat cu ajutorul
anulat). În acest caz, şoferul trebuie să butonului de pe volan. Viteza setată este NOTĂ
intervină pentru a regla viteza şi distanţa faţă ştearsă şi nu poate fi reluată cu ajutorul
de autovehiculele din faţă. Pentru a activa pilotul automat, portiera
butonului . şoferului trebuie să fie închisă, iar şoferul 04
Dezactivarea automată poate fi cauzată de
faptul că: Tastatura fără limitator de viteză trebuie să aibă fixată centura de siguranţă.
Pilotul automat este dezactivat cu ajutorul
• turaţia motorului este prea scăzută/ridicată
butonului de pe volan când se află în modul • În cazul autovehiculelor cu transmisie
• viteza scade sub 30 km/h1 aşteptare sau cu o apăsare prelungită când se automată, pilotul automat poate urmări un
• roţile pierd tracţiune află în modul activ. Viteza setată este ştearsă alt autovehicul la viteze de 0-200 km/h - de
• temperatura frânelor este ridicată şi nu poate fi reluată cu ajutorul butonului . la staţionare până la viteze de maximum
• senzorul radar este acoperit, de exemplu, în 200 km/h.
condiţii de zăpadă sau ploaie torenţială
(undele radio blocate). Asistenţă pentru deplasare
NOTĂ
în coloană
Revenirea la viteza setată La autovehiculele dotate cu transmisie Pentru a activa pilotul automat la viteze sub
automată, pilotul automat adaptiv are funcţia 30 km/h, este necesar ca distanţa faţă de
Pilotul automat aflat în modul aşteptare este autovehiculul din faţă să fie suficientă.
reactivat printr-o singură apăsare a butonului Queue Assistant (Asistenţă pentru deplasare în
de pe volan - viteza este apoi setată coloană) (uneori denumită şi „Queue Assist”).
conform vitezei memorate anterior. Queue Assistant (Asistenţă pentru deplasare În cazul opririlor scurte de ordinul secundelor
în coloană) are următoarele funcţii: sau la semafor, rularea este reluată automat
dacă opririle nu depăşesc aproximativ
• Interval extins de viteză 3 secunde - dacă durează mai mult până când
• Schimbarea obiectivului autovehiculul din faţă porneşte din nou, pilotul
• Frânarea automată se opreşte în timpul automat trece în modul aşteptare. În acest caz,
staţionării
1 Nu se aplică în cazul unui autovehicul dotat cu funcţie Queue Assistant (Asistenţă pentru deplasare în coloană) - aceasta funcţionează corespunzător până la staţionare.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 179
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

şoferul trebuie să reactiveze pilotul automat Schimbarea obiectivului Modul aşteptare activat automat
prin una dintre următoarele modalităţi: cu schimbarea obiectivului
• Apăsaţi butonul de pe volan. Pilotul automat se dezactivează şi trece în
sau modul aşteptare, dacă:
• Apăsaţi pedala de acceleraţie şi acceleraţi • viteza este sub 15 km/h, iar pilotul automat
până la cel puţin 4 km/h (ritmul normal de nu este sigur dacă obiectivul urmărit este
mers). un autovehicul staţionar sau un alt obiect,
de exemplu, un relantisor.
Pilotul automat va relua urmărirea autovehicu-
lului din faţă. • viteza este sub 15 km/h, iar autovehiculul
din faţă virează astfel încât pilotul automat
Dacă autovehiculul din faţă urmărit virează brusc, nu mai are un autovehicul pe care să îl
04 NOTĂ urmărească.
atunci poate exista un blocaj de trafic în faţă.
Pilotul automat poate menţine autovehiculul
staţionar pentru maximum 2 minute - ulterior Când pilotul automat urmăreşte un alt Frânarea automată se opreşte
frâna de parcare este acţionată, iar pilotul autovehicul la viteze sub 30 km/h şi îşi în timpul staţionării
automat este dezactivat. schimbă obiectivul de la un autovehicul în
În anumite situaţii, pilotul automat întrerupe
mişcare la unul staţionar, pilotul automat va
• Pentru a reactiva pilotul automat şoferul frânarea când autovehiculul este staţionar.
încetini faţă de autovehicul staţionar.
trebuie să elibereze frâna de parcare. În acest caz frâna de serviciu este eliberată,
iar şoferul trebuie să acţioneze frâna.
AVERTISMENT Pilotul automat eliberează frâna de serviciu şi
Când pilotul automat urmăreşte un alt trece în modul aşteptare, dacă:
autovehicul la viteze de peste 30 km/h şi îşi • şoferul apasă pedala de frână
schimbă obiectivul de la un autovehicul în • frâna de parcare este acţionată
mişcare la unul staţionar, pilotul automat va
ignora autovehiculul staţionar şi va selecta • selectorul de viteze este deplasat în poziţia
viteza memorată. P, N sau R
• În acest caz, şoferul trebuie să intervină • şoferul trece pilotul automat în modul
şi să frâneze. aşteptare.

180 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Activarea automată a frânei de parcare


AVERTISMENT AVERTISMENT
În anumite situaţii, pilotul automat acţionează
frâna de parcare pentru a menţine Şoferul trebuie să acorde întotdeauna aten- Pilotul automat adaptiv nu este un sistem de
autovehiculul staţionar. ţie condiţiilor de trafic şi să intervină atunci evitare a coliziunilor. Şoferul trebuie să
Aceste lucru se întâmplă dacă: când pilotul automat adaptiv nu menţine o intervină, în cazul în care sistemul nu
viteză sau o distanţă corespunzătoare. detectează un autovehicul din faţă.
• şoferul deschide portiera sau îşi scoate
centura de siguranţă Pilotul automat adaptiv nu poate gestiona Pilotul automat adaptiv nu asigură frânarea
toate condiţiile meteorologice, rutiere şi de în cazul oamenilor sau animalelor şi nici al
• sistemul DSTC este trecut din modul vehiculelor de mici dimensiuni, precum
Normal în modul Sport trafic.
bicicletele şi motocicletele. Nu asigură frâ-
• pilotul automat a menţinut autovehiculul Pentru informaţii privind limitările pilotului narea, în cazul autovehiculelor şi obiectelor
staţionar pentru mai mult de 2 minute automat adaptiv, citiţi toată secţiunea. Înainte care se deplasează cu viteze mici sau care
de a utiliza pilotul automat adaptiv, şoferul staţionează. 04
• motorul este oprit
trebuie să fie familiarizat cu aceste
• frânele s-au supraîncălzit. informaţii. Nu utilizaţi pilotul automat adaptiv, de
exemplu, în traficul urban, în traficul intens,
Şoferul este întotdeauna responsabil de în intersecţii, pe carosabil instabil, alunecos
Senzorul radar şi limitările sale menţinerea distanţei şi a vitezei corecte, sau noroios, pe timp de ploi torenţiale/
chiar şi în timpul utilizării pilotului automat ninsoare intensă, în condiţii de vizibilitate
Senzorul radar este utilizat atât de pilotul auto-
adaptiv. redusă, pe drumuri cu serpentine sau pe
mat, cât şi de sistemul de avertizare asupra
coliziunii cu funcţie de frânare automată suprafeţe alunecoase.
(a se vedea pagina 192) şi de funcţia de AVERTISMENT
avertizare cu privire la respectarea distanţei Capacitatea senzorului radar de a detecta
faţă de autovehiculul din faţă (a se vedea Accesoriile sau alte obiecte, precum lămpi autovehiculele din faţă este redusă
pagina 185). Funcţia senzorului radar este de suplimentare, nu trebuie instalate în faţa semnificativ dacă:
a detecta autovehicule sau autovehicule de grilei.
• senzorul radar se blochează sau nu poate
dimensiuni mari care se deplasează în acelaşi detecta alte autovehicule, de exemplu, în
sens, pe aceeaşi bandă. condiţii de ploaie torenţială sau noroi, sau în
Modificarea senzorului radar poate duce la cazul în care în faţa acestuia s-au interpus
ilegalitatea utilizării acesteia. alte obiecte.

NOTĂ
Păstraţi curată suprafaţa din partea frontală
a senzorului radar.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 181
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

• viteza autovehiculelor din faţă este foarte Uneori, senzorul radar detectează cu
diferită de viteza autovehiculului întârziere autovehiculele aflate la distanţe
dumneavoastră. mici, de exemplu, un autovehicul care se
interpune între autovehiculul
Exemple de funcţionare dumneavoastră şi cel din faţă.
necorespunzătoare a pilotului automat
Senzorul radar are un câmp limitat de Vehiculele de dimensiuni mici, cum ar fi
vizibilitate. În anumite situaţii un alt autovehicul motocicletele sau autovehiculele care nu
nu este detectat sau este detectat mai târziu se deplasează pe centrul benzii, pot
decât normal. rămâne nedetectate.
La curbe, senzorul radar poate detecta
04 autovehiculul necorespunzător sau poate
pierde din vedere un autovehicul
detectat.

Diagnosticare şi reparare
Dacă pe ecran este afişat mesajul Radar
blocked See manual (Senzor radar blocat.
A se vedea manualul) înseamnă că semnalele
radar de la senzorul radar sunt blocate, iar
autovehiculele din faţă nu pot fi detectate.
Mesajul indică, de asemenea, dezactivarea
pilotului automat adaptiv, a funcţiei de
avertizare cu privire la respectarea distanţei
faţă de autovehiculul din faţă şi a sistemului de
avertizare asupra coliziunii cu frânare
automată.
Tabelul de mai jos prezintă cauzele posibile
ale defecţiunilor indicate de mesajele afişate
pe ecran şi acţiunile recomandate.

Câmpul de vizibilitate al pilotului automat adaptiv


(ACC).

182 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Cauză Acţiune recomandată

Suprafaţa senzorului radar din grilă este murdară sau acoperită cu gheaţă Curăţaţi suprafaţa senzorului radar din grilă de murdărie, gheaţă şi
sau zăpadă. zăpadă.

Semnalele radar sunt blocate de ploaia torenţială sau de zăpadă. Nicio acţiune recomandată. În unele cazuri, senzorul radar nu
funcţionează în condiţii de ploaie torenţială sau zăpadă.

Apa sau zăpada de pe carosabil se învolburează şi blochează semnalele Nicio acţiune recomandată. În unele cazuri, senzorul radar nu
radar. funcţionează pe un carosabil foarte ud sau acoperit de zăpadă.

Suprafaţa senzorului radar a fost curăţată, dar mesajul nu dispare de pe Aşteptaţi. Este posibil ca deblocarea senzorului să fie percepută în câteva 04
ecran. minute.

Lămpi şi mesaje afişate pe ecran

Lampă Mesaj Specificaţie

Modul aşteptare sau modul activ fără autovehicul detectat.

Modul activ cu autovehicul detectat în funcţie de care pilotul automat adaptează viteza.

Interval de timp activat, în timpul reglării.

Interval de timp activat, după reglare.

DSTC Normal for inc. of cruise (Treceţi Pilotul automat nu poate fi activat dacă sistemul de control al stabilităţii şi tracţiunii (DSTC)
sistemul DSTC în modul Normal pentru nu este trecut în modul Normal - a se vedea pagina 168.
a activa pilotul automat)
Cruise control Cancelled Pilotul automat a fost dezactivat - şoferul trebuie să regleze viteza.
(Pilot automat anulat)

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 183
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Pilotul automat adaptiv*

Lampă Mesaj Specificaţie

Cruise control Unavailable Pilotul automat nu poate fi activat.


(Pilot automat indisponibil)
Această situaţie poate apărea dacă:
• temperatura frânelor este ridicată
• senzorul radar este blocat, de exemplu, din cauza zăpezii sau a ploii.

Radar blocked See manual Pilotul automat este temporar dezactivat.


(Senzor blocat. A se vedea manualul)
• Senzorul radar este blocat şi nu poate detecta niciun autovehicul. De exemplu, în condiţii
04 de ploaie torenţială sau atunci când noroiul s-a depus în faţa senzorului.
Pentru mai multe informaţii privind limitările senzorului radar, a se vedea pagina 181.

Cruise control Service required Pilotul automat este dezactivat.


(Reparaţie necesară a pilotului automat)
• Contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.

Press Brake To hold (Apăsaţi frâna Autovehiculul este staţionar, iar pilotul automat va elibera frâna de serviciu pentru a permite
pentru a menţine poziţia) + semnal sonor acţionarea frânei de parcare în vederea menţinerii poziţiei autovehiculului, dar o defecţiune la
frâna de parcare va avea ca rezultat punerea în mişcare a autovehiculului în scurt timp.
(Numai la autovehiculele dotate cu funcţia
Queue Assistant - Asistenţă pentru • Şoferul trebuie să frâneze. Mesajul şi semnalul sonor persistă până ce şoferul acţionează
deplasare în coloană) pedala de frână sau utilizează pedala de acceleraţie.

Below 30 km/h Only following Acest mesaj este afişat în cazul în care se încearcă activarea pilotului automat la viteze sub
(Viteză sub 30 km/h. Doar urmărire) 30 km/h fără a avea un autovehicul în faţă în distanţa vizată (aprox. 30 de metri).
(Numai la autovehiculele dotate cu funcţia
Queue Assistant - Asistenţă pentru
deplasare în coloană)

184 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Funcţia Distance Warning* (Avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă)

Informaţii generale Anumite combinaţii ale echipamentelor selec-


Funcţia Distance Warning* (Avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă)

NOTĂ tate nu mai oferă niciun spaţiu liber pentru


Distance Warning (Distance Alert) este o instalarea unui buton pe consola centrală - în
funcţie care informează şoferul cu privire la Funcţia de avertizare asupra păstrării
acest caz funcţia de avertizare asupra păstrării
intervalul de timp până la autovehiculul din distanţei de siguranţă este dezactivată în
distanţei de siguranţă este gestionată prin
faţă. timpul funcţionării pilotului automat adaptiv.
intermediul meniului MY CAR (Autovehiculul
Funcţia Distance Warning este activă la viteze meu) la Settings Car settings
de peste 30 km/h şi vizează numai autovehi-
culele care se deplasează în faţa autovehi- AVERTISMENT Warning distance (Setări - Setările autove-
hiculului - Avertizare asupra păstrării distanţei
culului dumneavoastră, în aceeaşi direcţie. Nu Funcţia de avertizare asupra păstrării distan- de siguranţă). Pentru o descriere a sistemului
este specificată distanţa faţă de autovehiculele ţei de siguranţă acţionează numai dacă dis- de meniuri - a se vedea pagina 144.
care se deplasează din sens opus, cu viteze tanţa faţă de autovehiculul din faţă este mai
foarte mici sau care staţionează. mică decât cea prestabilită - viteza autovehi- 04
culului dumneavoastră nu este modificată.
Intervalul de timp setat

Funcţionarea

Lampă de avertizare portocalie1 . Taste de comandă şi ecran pentru intervalul de timp.

O lampă de avertizare portocalie de pe parbriz Interval de timp - Mărire/reducere.


luminează constant dacă distanţa până la Apăsaţi în sus pentru a-l mări, în jos
autovehiculul din faţă este mai mică decât cea Pentru activarea sau dezactivarea funcţiei, pentru a-l reduce.
setată. apăsaţi butonul din consola centrală. Funcţia Intervalul de timp - Activat (în timpul
este activată atunci când una dintre lămpile reglării).
integrate în buton se aprinde.
Intervalul de timp - Activat (după reglare).
1
NOTÃ: Ilustraţia este schematică - detaliile pot varia în funcţie de modelul autovehiculului.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 185
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Funcţia Distance Warning* (Avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă)

Diferite intervale de timp faţă


de autovehiculul din faţă pot fi NOTĂ NOTĂ
selectate şi afişate pe ecran
Pentru un anumit interval de timp setat, Este posibil ca din cauza luminii solare
sub forma a 1-5 linii orizon-
distanţa până la autovehiculul din faţă creşte intense, a reflexiilor sau a variaţiilor de
tale – numărul de linii este
proporţional cu viteza de deplasare. intensitate a luminii, sau atunci când purtaţi
direct proporţional cu inter-
Intervalul de timp setat este utilizat şi de ochelari de soare, lampa de avertizare de pe
valul de timp. O linie cores-
pilotul automat adaptiv, a se vedea parbriz să nu fie observată.
punde cu aproximativ
1 secundă până la autovehiculul din faţă, 5 linii pagina 177. Deplasarea în condiţii meteorologice
corespund cu aproximativ 2,5 secunde. Utilizaţi numai intervalul de timp permis în nefavorabile sau pe drumuri cu serpentine
conformitate cu reglementările locale poate afecta negativ capacitatea senzorului
Numărul de linii corespunză-
referitoare la trafic. radar de a detecta autovehiculele din faţă.
tor intervalului de timp selec-
04 tat este afişat pe ecran atât în De asemenea, dimensiunea autovehiculelor
timpul setării, cât şi pentru poate afecta negativ capacitatea de
câteva secunde după setare. Limitări detectare a senzorului, de exemplu, cea a
O versiune mai mică a lămpii motocicletelor. De aceea, este posibil ca
Această funcţie utilizează acelaşi senzor radar lampa de avertizare să se aprindă la o
este afişată apoi în partea ca şi pilotul automat adaptiv şi sistemul de
dreaptă a ecranului. Aceeaşi distanţă mai mică decât cea setată sau să
avertizare asupra coliziunii. Pentru mai multe nu se aprindă temporar.
lampă indică şi activarea pilotului automat informaţii referitoare la senzorul radar şi la
adaptiv. limitările sale, a se vedea pagina 181. Vitezele foarte mari pot cauza, de
asemenea, aprinderea lămpii de avertizare
la o distanţă mai mică decât cea setată din
cauza limitărilor senzorului radar.

Lămpi şi mesaje afişate pe ecran

Lampă Mesaj Specificaţie

Setaţi intervalul de timp în timpul reglării.

Setaţi intervalul de timp după reglare.

186 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Funcţia Distance Warning* (Avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă)

Lampă Mesaj Specificaţie

Radar blocked See manual Funcţia de avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă este temporar dezactivată.
(Senzor blocat. A se vedea
manualul) Senzorul radar este blocat şi nu poate detecta niciun autovehicul, de exemplu, în condiţii de ploaie
torenţială sau atunci când noroiul s-a depus în faţa senzorului.
Pentru mai multe informaţii privind limitările senzorului radar, a se vedea pagina 181.

Collision warn. Service Funcţia de avertizare asupra păstrării distanţei de siguranţă şi sistemul de avertizare asupra coliziunii cu
required (Avertizare frânare automată sunt dezactivate complet sau parţial.
asupra coliziunii. Reparaţie
necesară) Dacă acest mesaj rămâne pe ecran, contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.
04

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 187
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul City Safety™

Informaţii generale suplimentare referitoare la Sistemul de Funcţie


Sistemul City Safety™

avertizare asupra coliziunii cu frânare


City Safety™ este o funcţie care ajută condu- automată, a se vedea pagina 192.
cătorul autovehiculului să evite o coliziune în
cazul conducerii în coloană, printre altele,
atunci când schimbările din trafic, combinate IMPORTANT
cu o lipsă de atenţie, pot provoca un accident.
Întreţinerea şi înlocuirea componentelor
Funcţia este activă la viteze mai mici de sistemului City Safety™ trebuie efectuate
30 km/h şi îl ajută pe şofer prin frânarea numai de un atelier - vă recomandăm un
automată a autovehiculului în cazul unui risc atelier Volvo autorizat.
iminent de coliziune cu autovehiculul din faţă,
dacă şoferul nu intervine la timp prin frânare şi/
04 sau prin virare.
AVERTISMENT
Sistemul City Safety™ este activat în cazurile
în care şoferul ar fi trebuit să frâneze mai Sistemul City Safety™ nu se activează în
devreme, motiv pentru care nu poate ajuta toate condiţiile meteorologice, rutiere, de Emiţătorul senzorului laser şi fereastra de recepţie1
şoferul în toate situaţiile. conducere sau de trafic.
Sistemul City Safety™ nu reacţionează la Sistemul City Safety™ detectează condiţiile de
Sistemul City Safety™ este conceput să se
autovehiculele care se deplasează în altă trafic din faţa autovehiculului prin intermediul
activeze cât mai târziu posibil pentru a evita
direcţie decât cea a autovehiculului dumnea- unui senzor laser fixat în marginea superioară
intervenţiile inutile.
voastră, la vehicule mici, la motociclete şi a parbrizului. Dacă există un risc iminent de
Sistemul City Safety™ nu trebuie utilizat de biciclete sau la pietoni şi animale. coliziune, sistemul City Safety™ va frâna
şofer ca motiv pentru a-şi schimba stilul de a automat autovehiculul, ceea ce se poate
conduce. Dacă şoferul se bazează doar pe Sistemul City Safety™ poate preveni resimţi ca o frânare bruscă.
sistemul City Safety™ pentru a frâna, mai coliziunea la o diferenţă de viteză mai mică
de 15 km/h - în cazul unei diferenţe de viteză Dacă diferenţa de viteză este de 4-15 km/h
devreme sau mai târziu apare pericolul unei
mai mari, poate doar reduce viteza de faţă de autovehiculul din faţă, sistemul City
coliziuni.
coliziune. Pentru obţinerea unui efect Safety™ poate preveni în totalitate coliziunea.
Şoferul sau pasagerii observă în mod normal complet de frânare, şoferul trebuie să apese Sistemul City Safety™ frânează scurt şi brusc,
sistemul City Safety™ numai în cazul în care pedala de frână. oprind autovehiculul în condiţii normale, chiar
autovehiculul este foarte aproape de o
Nu aşteptaţi ca sistemul City Safety™ să se în spatele autovehiculului din faţă. Pentru
coliziune.
activeze. Şoferul este întotdeauna responsa- numeroşi şoferi acesta nu este un stil normal
Dacă autovehiculul este dotat şi cu un sistem bil pentru menţinerea distanţei şi a vitezei de condus şi poate fi perceput ca fiind
de avertizare asupra coliziunii cu frânare corespunzătoare. neconfortabil.
automată*, aceste două sisteme sunt
Dacă diferenţa de viteză faţă de autovehiculul
complementare. Pentru informaţii
din faţă este mai mare de 15 km/h, atunci
1
NOTĂ: Ilustraţia este schematică - detaliile pot varia în funcţie de modelul autovehiculului.

188 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul City Safety™

sistemul City Safety™ nu poate preveni Atunci când motorul este pornit, sistemul City autovehiculului respectiv, atât pe timpul zilei,
coliziunea fără intervenţia şoferului. Pentru Safety™ poate fi dezactivat după cum cât şi pe timpul nopţii.
obţinerea forţei complete de frânare, şoferul urmează: Totuşi, senzorul are limitări şi funcţionalitate
trebuie să apese pedala de frână. Aceasta Utilizaţi meniul MY CAR (Autovehiculul meu) redusă, de exemplu, în condiţii de ninsoare
poate preveni o coliziune, chiar şi la diferenţe de pe ecranul consolei centrale şi căutaţi puternică sau ploaie torenţială, ceaţă densă,
de viteză mai mari de 15 km/h. furtuni de nisip sau rafale de zăpadă. Conden-
Settings Car settings Driving support
Când această funcţie este activată şi sul, murdăria, gheaţa sau zăpada de pe
efectuează frânarea, pe panoul de instrumente systems City Safety (Setări - Setările parbriz pot împiedica funcţionarea sistemului.
este afişat un mesaj care indică faptul că autovehiculului - Sisteme de asistenţă pentru
condus - Sistem City Safety). Selectaţi Obiectele agăţate, cum ar fi un steag/fanion de
funcţia este/a fost activată. semnalizare a încărcăturii proeminente, sau
opţiunea Off (Dezactivare). Pentru informaţii
suplimentare referitoare la sistemul de meniuri accesoriile, precum lămpi suplimentare şi bare
NOTĂ MY CAR (Autovehiculul meu), a se vedea faţă (bull bars) care sunt mai înalte decât 04
pagina 144. capota motorului limitează această funcţie.
Lămpile de frână se aprind atunci când
sistemul City Safety™ aplică funcţia de Totuşi, această funcţie va fi activată la Cu ajutorul razelor infraroşii emise de senzorul
frânare asupra autovehiculului. următoarea pornire a motorului, indiferent sistemului City Safety™ se măsoară modul de
dacă sistemul a fost activat sau dezactivat la reflectare a luminii. Senzorul nu poate detecta
oprirea motorului. obiectele care au o capacitate redusă de
reflectare a luminii. În general, partea din spate
Funcţionarea a autovehiculelor reflectă suficient lumina
AVERTISMENT datorită plăcuţei cu numărul de înmatriculare şi
NOTĂ Senzorul laser luminează, de asemenea, a reflectoarelor de lumină din spate.
când sistemul City Safety™ este dezactivat Pe carosabil alunecos distanţa de frânare
Funcţia sistemului City Safety™ este întot- creşte, ceea ce reduce capacitatea sistemului
manual.
deauna activată după pornirea motorului City Safety™ de a evita o coliziune. În astfel de
prin rotirea cheii în poziţia I şi II în comuta- situaţii, sistemul de frânare antiblocare (ABS) şi
torul de contact (a se vedea pagina 80 Pentru a activa din nou sistemul City Safety™:
sistemul dinamic de control al stabilităţii şi
privind poziţiile cheii). • Urmaţi aceeaşi procedură ca şi în cazul tracţiunii (DSTC) vor asigura cea mai mare
dezactivării, dar selectaţi opţiunea On forţă de frânare posibilă menţinând stabilitatea.
(Activare).
Activarea şi dezactivarea Sistemul City Safety™ nu poate fi activat când
În anumite situaţii, este recomandată dezac- autovehiculul se deplasează în marşarier.
tivarea sistemului City Safety™, de exemplu, Limitări Sistemul City Safety™ nu este activat la viteze
când crengile copacilor pot atinge capota Senzorul sistemului City Safety™ este mai mici de 4 km/h, de aceea sistemul nu
motorului şi/sau parbrizul. proiectat pentru a detecta autovehiculele şi intervine când vă apropiaţi foarte încet de un
alte vehicule de mari dimensiuni din faţa autovehicul din faţă, de exemplu, când parcaţi.


189
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul City Safety™

Comenzile şoferului sunt întotdeauna (Senzorii de la parbriz blocaţi) înseamnă că


prioritare, de aceea sistemul City Safety™ nu senzorul laser este blocat şi că nu poate IMPORTANT
intervine în situaţiile în care şoferul acţionează detecta autovehiculele din faţa autovehiculului În cazul unor crăpături, zgârieturi sau ciobiri
volanul, frânează sau accelerează voluntar, respectiv. În acest caz, sistemul City Safety™ ale parbrizului din faţa „ferestrei” fiecărui
chiar dacă o coliziune este inevitabilă. nu funcţionează. senzor laser şi care acoperă o suprafaţă de
Dacă sistemul City Safety™ a prevenit o Mesajul Windscreen Sensors blocked aproximativ 0,5 x 3,0 mm (sau mai mare),
coliziune cu un obiect staţionar, autovehiculul (Senzorii de la parbriz blocaţi) nu este afişat în contactaţi un atelier pentru repararea sau
rămâne staţionar pentru maximum toate cazurile în care senzorul laser este înlocuirea parbrizului (a se vedea ilustraţia
1,5 secunde. Dacă autovehiculul a frânat blocat. De aceea, şoferul trebuie să menţină cu privire la poziţionarea senzorului, pagina
pentru a evita un autovehicul din faţă aflat în curate parbrizul şi zona din faţa senzorului 188) - vă recomandăm un atelier Volvo
mişcare, atunci viteza se reduce până la laser. autorizat.
valoarea vitezei vehiculului din faţă. Tabelul alăturat prezintă cauzele posibile Dacă nu se ia nicio măsură, poate fi afectată
04
În cazul unui autovehicul dotat cu transmisie indicate de mesajele afişate pe ecran şi funcţionarea sistemului City Safety™.
manuală, motorul se opreşte atunci când acţiunile recomandate. Pentru a evita riscul reducerii funcţionării
sistemul City Safety™ a oprit autovehiculul, sistemului City Safety™, se iau şi următoa-
cu excepţia cazului în care şoferul apasă în Cauză Acţiune rele măsuri:
prealabil pedala de ambreiaj. recomandată • Pentru înlocuire trebuie utilizat acelaşi tip
de parbriz sau unul aprobat de Volvo.
NOTĂ Suprafaţa parbrizului Curăţaţi suprafaţa • Pentru înlocuire trebuie utilizat acelaşi tip
din faţa senzorului parbrizului din faţa de ştergătoare de parbriz sau unul
• Păstraţi suprafaţa parbrizului din faţa
senzorului laser curăţată de gheaţă, laser este murdară senzorului laser de aprobat de Volvo.
zăpadă şi murdărie (a se vedea ilustraţia sau acoperită cu murdărie, gheaţă şi
referitoare la poziţionarea senzorului, gheaţă sau zăpadă. zăpadă.
pagina 188). Senzorul laser
Câmpul de vizibilitate Îndepărtaţi orice
• Nu lipiţi şi nu montaţi nimic pe parbriz în al senzorului laser obiect care Funcţia sistemului City Safety™ include un
faţa senzorului laser senzor care transmite o lumină laser.
este blocat. blochează senzorul
• Îndepărtaţi gheaţa şi zăpada de pe laser. Contactaţi un atelier specializat în cazul unei
capota motorului - stratul de zăpadă şi defecţiuni sau dacă senzorul laser necesită o
gheaţă nu trebuie să depăşească revizie - vă recomandăm un atelier Volvo
grosimea de 5 cm. autorizat.

Diagnosticare şi reparare
Dacă pe ecranul panoului de instrumente este
afişat mesajul Windscreen Sensors blocked

190
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul City Safety™

Pentru informaţii suplimentare referitoare Mesajul text poate fi confirmat printr-o scurtă
AVERTISMENT la senzorul laser, a se vedea pagina 9. apăsare a tastei READ (Citire) de pe maneta
semnalizatoarelor de direcţie.
Nu vă uitaţi niciodată la fascicul laser (care
emite radiaţii laser invizibile) de la o distanţă Lămpi şi mesaje afişate pe ecran
de 100 mm sau mai aproape, cu ajutorul
instrumentelor optice de mărire, cum ar fi Împreună cu frânarea automată efectuată de
sticlă de mărire, microscop, lentile sau ale sistemul City Safety™, una sau mai multe
instrumente optice similare - aceasta poate lămpi se pot aprinde pe panoul de instrumente,
provoca leziuni ale ochilor (ilustraţia de la iar pe ecran poate fi afişat un mesaj.
pagina 188 indică poziţionarea senzorului
laser).
04
Lampă Mesaj Sens/Acţiuni recomandate

Auto braking by City Safety Sistemul City Safety™ efectuează sau a efectuat automat frânarea.
(Frânare automată efectuată
de sistemul City Safety)

Windscreen Sensors blocked Senzorul laser nu funcţionează temporar din cauza unui obiect care-l blochează.
(Senzorii de la parbriz blocaţi)
• Îndepărtaţi obiectul care blochează senzorul şi/sau curăţaţi suprafaţa parbrizului din faţa
senzorului.
Pentru mai multe informaţii privind limitările senzorului laser, a se vedea pagina 189.

City Safety Service required Sistemul City Safety™ nu funcţionează.


(Reparaţie necesară a sistemului
City Safety) • Dacă acest mesaj rămâne pe ecran, contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo
autorizat.

191
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Informaţii generale Sistemul de avertizare asupra coliziunii nu


Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

trebuie utilizat de şofer ca motiv pentru a-şi AVERTISMENT


Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu schimba stilul de a conduce. Dacă şoferul se
frânare automată şi de detectare a pietonilor Sistemul de avertizare asupra coliziunii nu
bazează doar pe sistemul de avertizare asupra funcţionează în toate condiţiile meteorologice,
(Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu coliziunii cu frânare automată pentru a frâna,
frânare automată completă şi de detectare a rutiere, de conducere sau de trafic. Sistemul
mai devreme sau mai târziu apare pericolul de avertizare asupra coliziunii nu reacţionează
pietonilor) este creat pentru a asista şoferul în unei coliziuni.
cazul în care există riscul unei coliziuni cu un la vehiculele care se deplasează în altă
pieton sau cu autovehicule din faţă care Sistemul de avertizare asupra coliziunii şi direcţie decât cea a autovehiculului
staţionează sau se deplasează în aceeaşi sistemul City Safety™ sunt complementare. dumneavoastră şi nici la oameni sau animale.
direcţie. Pentru mai multe informaţii cu privire la Sistemul este activat numai în cazul unui risc
sistemul City Safety™, a se vedea pagina 188. de coliziune ridicat. Secţiunea cu privire la
Sistemul de avertizare asupra coliziunii
îndeplineşte următoarele trei funcţii. funcţionarea sistemului de avertizare asupra
04 coliziunii cu frânare automată şi următoarea
• Avertizare asupra coliziunii – Avertizează IMPORTANT secţiune furnizează informaţii cu privire la
şoferul în legătură cu o eventuală coliziune Întreţinerea componentelor sistemului de limitele de care şoferul trebuie să ţină cont
iminentă. avertizare asupra coliziunii trebuie efectuată înainte de utilizarea acestui sistem.
• Asistenţă la frânare – Asistă şoferul pentru numai de către un atelier - vă recomandăm Acţiunile de avertizare şi frânare în cazul
o frânare eficientă într-o situaţie un atelier Volvo autorizat. pietonilor sunt dezactivate dacă viteza
periculoasă. autovehiculului depăşeşte 80 km/h.
• Frânare automată - Frânează automat Acţiunile de avertizare şi frânare în cazul
autovehiculul în cazul existenţei unui risc AVERTISMENT pietonilor nu funcţionează noaptea sau în
iminent de coliziune cu un pieton sau cu un tuneluri - nici chiar atunci când luminile
vehicul din faţă, dacă şoferul nu reacţio- Niciun sistem automat nu poate garanta
stradale sunt aprinse.
nează singur la timp prin frânare şi/sau 100 % funcţionarea corectă în toate
situaţiile. De aceea, nu testaţi sistemul de Funcţia de frânare automată poate preveni o
virare a autovehiculului. Funcţia de frânare coliziune sau poate reduce viteza de ciocnire.
automată poate preveni o coliziune sau frânare automată îndreptându-vă spre
pietoni - acest lucru poate determina răniri Pentru a se asigura de o funcţionare completă
poate reduce viteza de ciocnire. a frânelor, şoferul trebuie să utilizeze întotdea-
grave sau riscul de deces.
Sistemul de avertizare asupra coliziunii este una pedala de frână - chiar şi atunci când
activat în cazurile în care şoferul ar fi trebuit să autovehiculul este dotat cu frânare automată.
frâneze mai devreme, motiv pentru care nu Nu aşteptaţi niciodată semnalul de avertizare
poate asista şoferul în toate situaţiile. asupra coliziunii. Şoferul are întotdeauna
Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu responsabilitatea de a menţine distanţa şi
frânare automată este conceput pentru a fi viteza corespunzătoare - chiar şi atunci când
activat cât mai târziu posibil cu scopul de a sistemul de avertizare asupra coliziunii cu
evita o intervenţie inutilă. frânare automată se află în funcţiune.

192 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Funcţie Asistenţa la frânare


Dacă riscul de coliziune creşte după activarea NOTĂ
sistemului de avertizare asupra coliziunii, Funcţiile de asistenţă la frânare şi de frânare
asistenţa la frânare este activată. Asistenţa la automată sunt întotdeauna activate -
frânare pregăteşte sistemul de frânare pentru acestea nu pot fi dezactivate.
o frânare rapidă şi frânele sunt acţionate uşor,
acţiune care poate fi resimţită ca o izbitură
uşoară. Activarea şi dezactivarea
Dacă pedala de frână este acţionată suficient Pentru activarea sau dezactivarea sistemului
de rapid, atunci frânarea este completă. de avertizare asupra coliziunii, procedaţi după
cum urmează: În meniul MY CAR
Dacă sistemul de frânare înregistrează
(Autovehiculul meu) de pe ecranul consolei
insuficienţa frânării, funcţia de asistenţă la 04
centrale căutaţi Settings Car settings
G017382
frânare consolidează acţiunea de frânare a
şoferului. Driving support systems Collision
Prezentarea generală a funcţiilor1 . Warning (Setări - Setările autovehiculului -
Frânarea automată Sisteme de asistenţă pentru condus - Sistem
Semnal optic de avertizare în cazul unui Dacă şoferul nu a efectuat nicio manevră de de avertizare asupra coliziunii). Pentru
risc de coliziune evitare şi coliziunea este iminentă, în acest informaţii suplimentare referitoare la sistemul
caz, este activată funcţia de frânare automată, de meniuri, a se vedea pagina 144.
Senzor radar fără a fi necesară apăsarea pedalei de frână. O funcţie activată este verificată la fiecare
Astfel, frânarea se realizează cu forţă maximă pornire a motorului printr-o aprindere scurtă a
Senzor cu cameră
pentru a reduce viteza de ciocnire sau cu forţă fiecărei lămpi de avertizare în parte.
limitată dacă este suficient pentru a evita
Avertizare asupra coliziunii La pornirea motorului, setarea care a fost
coliziunea.
Alături de un senzor cu cameră, senzorul radar selectată când motorul era oprit este
detectează pietonii, vehiculele care recunoscută automat.
staţionează precum şi vehiculele din faţă care Funcţionarea
se deplasează în aceeaşi direcţie. Setările sunt realizate din MY CAR Activarea/dezactivarea semnalelor
O lumină de avertizare de culoare roşie care (Autovehiculul meu) prin intermediul ecranului de avertizare
luminează intermitent şi un semnal sonor vă consolei centrale şi al sistemului de meniuri. Lampa de avertizare este activată automat la
indică riscul de coliziune cu un pieton sau cu Pentru informaţii referitoare la utilizarea pornirea motorului, atunci când sistemul este
un asemenea vehicul. sistemului de meniuri, a se vedea pagina 144. activat.

1
NOTÃ: Ilustraţia este schematică - detaliile pot varia în funcţie de modelul autovehiculului.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 193
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Semnalul sonor de avertizare poate fi activat/ Limitări


dezactivat separat utilizând opţiunea On NOTĂ
(Activare) sau Off (Dezactivare) din meniul MY Sistemul de avertizare asupra coliziunii este
În timpul utilizării pilotului automat adaptiv, lam- activat la viteze egale sau mai mari de
CAR (Autovehiculul meu) la Settings Car pa de avertizare şi semnalul sonor de avertiza- aproximativ 4 km/h.
settings Driving support systems re sunt utilizate de acesta chiar dacă sistemul Este posibil ca din cauza luminii solare
Warning sound if risk of collision (Setări - de avertizare asupra coliziunii este dezactivat. intense, a reflexiilor, atunci când purtaţi
Setările autovehiculului - Sisteme de asistenţă Sistemul de avertizare asupra coliziunii are ochelari de soare sau în cazul în care şoferul
pentru condus - Semnal de avertizare asupra rolul de a atrage atenţia şoferului în cazul în nu este atent la trafic, lampa de avertizare să
coliziunii). care există un risc de coliziune, dar nu asigură fie observată cu dificultate. Prin urmare,
o reducere a timpului de reacţie din partea semnalul sonor de avertizare trebuie să fie
Setarea distanţei de avertizare şoferului. activat permanent.
04 Funcţia de setare a distanţei de avertizare Pentru o funcţionare optimă a sistemului, con- Pe suprafeţe alunecoase, distanţa de frânare
reglează distanţa la care sunt activate avertis- duceţi întotdeauna cu funcţia de avertizare se măreşte, ceea ce reduce capacitatea de
mentul vizual şi cel sonor. Selectaţi o opţiune asupra păstrării distanţei de siguranţă setată la evita o coliziune. În astfel de situaţii, sistemul
dintre Long (Lungă), Normal (Normală) sau intervalul de timp 4 – 5. a se vedea pagina 185. de frânare antiblocare (ABS) şi sistemul
Short (Scurtă) din meniul MY CAR (Autovehi- dinamic de control al stabilităţii şi tracţiunii
culul meu) la Settings Car settings (DSTC) vor asigura cea mai mare forţă de
NOTĂ frânare posibilă menţinând stabilitatea.
Driving support systems Collision
Chiar dacă distanţa de avertizare a fost
Warning Warning distance (Setări - setată la Long (Lungă), în unele cazuri, este NOTĂ
Setările autovehiculului - Sisteme de asistenţă posibil ca avertismentul să fie perceput prea
pentru condus - Semnal de avertizare asupra târziu, de exemplu, dacă există o diferenţă Semnalul vizual de avertizare poate fi dezacti-
coliziunii - Distanţa de avertizare). mare de viteză între vehicule sau dacă vat temporar, în cazul temperaturilor ridicate
Distanţa de avertizare stabileşte sensibilitatea vehiculul din faţă frânează brusc. din habitaclu cauzate, de exemplu, de lumina
sistemului. Opţiunea Long (Lungă) referitoare puternică a soarelui. În această situaţie,
la distanţa de avertizare furnizează un avertis- sunetul de avertizare este activat chiar dacă
ment timpuriu. Încercaţi mai întâi setarea Long Verificarea setărilor este dezactivat din sistemul de meniuri.
(Lungă) şi, dacă avertismentele sunt furnizate Efectuaţi setările necesare pe ecranul consolei • Este posibil ca semnalele de avertizare să
prea des, ceea ce poate fi supărător în unele centrale. Căutaţi în meniul MY CAR (Autovehi- nu apară dacă distanţa faţă de vehiculul din
situaţii, setaţi opţiunea Normal (Normală). culul meu) la Settings Car settings faţă este foarte mică sau în cazul unui stil
de conducere prea activ, cu deplasări ale
Utilizaţi opţiunea Short (Scurtă) numai în Driving support systems Collision volanului şi acţionări foarte puternice ale
cazuri excepţionale, de exemplu, pentru un stil Warning (Setări - Setările autovehiculului - pedalelor.
dinamic de conducere. Sisteme de asistenţă pentru condus - Sistem
de avertizare asupra coliziunii), a se vedea
pagina 144.

194 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Când autovehiculul se deplasează în marşa-


AVERTISMENT rier, sistemul de avertizare asupra coliziunii cu NOTĂ
Este posibil ca semnalele de avertizare şi frânare automată nu poate fi activat.
Păstraţi suprafaţa parbrizului din faţa
frânarea să intre în funcţiune mai târziu sau Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu senzorului cu cameră curată, îndepărtând
deloc în cazul în care condiţiile din trafic sau frânare automată nu este activat la viteze mici permanent gheaţa, zăpada, condensul şi
alte influenţe externe impun ca senzorul - sub 4 km/h, de aceea sistemul nu poate murdăria.
radar sau senzorul cu cameră să nu poată interveni în cazurile în care autovehiculul
detecta adecvat un pieton sau un vehicul din Nu ataşaţi şi nu lipiţi nimic pe parbriz în faţa
dumneavoastră se apropie foarte încet de un
faţă. senzorului cu cameră, deoarece acest lucru
vehicul din faţă, de exemplu, în timpul parcării.
restrânge sau împiedică funcţionarea unuia
Raza de acţiune a sistemului de senzori în Comenzile şoferului sunt întotdeauna sau mai multor sisteme care utilizează
ceea ce priveşte pietonii este limitată şi, de prioritare, de aceea sistemul de avertizare camera senzorului.
aceea, se emit semnale de avertizare şi se asupra coliziunii cu frânare automată nu 04
frânează în cazul unor viteze de până la intervine în situaţiile în care şoferul acţionează
50 km/h. În cazul vehiculelor staţionate sau Senzorii cu cameră au anumite limite similare
volanul, frânează sau accelerează voluntar, cu limitele ochiului uman, adică „văd” cu
care se deplasează cu viteză redusă, chiar dacă o coliziune este inevitabilă.
semnalele de avertizare şi frânarea au loc la dificultate, de exemplu, în întuneric, în condiţii
În cazul în care funcţia de frânare automată a de ninsoare abundentă, ploaie torenţială sau
viteze de până la 70 km/h.
prevenit o coliziune cu un obiect staţionar, ceaţă deasă. În aceste condiţii, este posibil ca
Este posibil ca semnale de avertizare cu autovehiculul rămâne staţionar pentru funcţionarea sistemelor care utilizează camera
privire la vehiculele staţionate sau cele care maximum 1,5 secunde. Dacă autovehiculul a senzorului să fie redusă semnificativ sau
se deplasează cu viteze mici să nu fie emise frânat pentru a evita un autovehicul din faţă acestea să fie dezactivate temporar.
din cauza întunericului sau a vizibilităţii aflat în mişcare, atunci viteza se reduce până
reduse. Când serveşte la examinarea carosabilului şi
la valoarea vitezei vehiculului din faţă. la detectarea pietonilor şi a altor vehicule,
În cazul unui autovehicul dotat cu transmisie funcţionarea senzorului cu cameră mai poate fi
Sistemul de avertizare asupra coliziunii manuală, motorul se opreşte atunci când redusă semnificativ şi de lumina puternică a
utilizează aceiaşi senzori radar ca şi pilotul sistemul de frânare automată a oprit autove- autovehiculelor care se deplasează din sens
automat adaptiv. Pentru mai multe informaţii hiculul, cu excepţia cazului în care şoferul opus, lumina reflectată pe carosabil, zăpada
referitoare la senzorul radar şi la limitările sale, apasă în prealabil pedala de ambreiaj. sau gheaţa de pe carosabil, carosabilul murdar
a se vedea pagina 181.
sau marcajele benzilor neclare.
În cazul în care consideraţi că avertismentele Limitele senzorului cu cameră La temperaturi foarte ridicate, camera se
sunt transmise prea des sau sunt supărătoare, Senzorul cu cameră integrat în autovehicul opreşte temporar pentru aproximativ 15
reduceţi distanţa de avertizare. Astfel, sistemul este utilizat de trei sisteme - sistemul de minute după pornirea motorului pentru a
de avertizare este setat să reacţioneze la avertizare asupra coliziunii cu frânare proteja funcţionarea acesteia.
intervale mai mari, ceea ce reduce numărul automată, sistemul de avertizare a şoferului a
total al avertismentelor. se vedea pagina 199 şi sistemul de avertizare
la părăsirea benzii, a se vedea pagina 202.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 195
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Detectarea pietonilor • Capacitatea senzorului cu cameră de a Mesajul semnalează faptul că sistemul de


vedea pietoni seara sau în zori este limitată avertizare asupra coliziunii cu frânare
- la fel ca ochiul uman. automată, sistemul de avertizare la părăsirea
• Capacitatea senzorului cu cameră de a benzii şi sistemul de avertizare a şoferului nu
detecta pietoni este dezactivată la deplasa- funcţionează la capacitate maximă.
rea pe întuneric şi în tuneluri - chiar atunci Tabelul de mai jos prezintă cauzele posibile
când luminile stradale sunt aprinse. ale defecţiunilor indicate de mesajele afişate
pe ecran şi acţiunile recomandate.
AVERTISMENT
Cauză Acţiune
Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu
recomandată
frânare automată şi de detectare a pietonilor
04 este un instrument de asistenţă.
Suprafaţa parbrizului Curăţaţi suprafaţa
Acesta nu-i poate detecta pe toţi pietonii în din faţa camerei este parbrizului din faţa
Exemple ideale pe care sistemul le detectează toate situaţiile, detectând parţial, de murdară sau camerei de murdărie,
ca pietoni cu corpuri clar conturate. exemplu, pietoni cu contururi neclare, mai acoperită cu gheaţă gheaţă şi zăpadă.
scunzi sau copii (sub 80 cm) sau persoane sau zăpadă.
Funcţionarea optimă a sistemului necesită ca cu îmbrăcăminte care le ascunde conturul
funcţia sistemului care detectează pietoni să corpului. Ceaţa deasă, ploaia Nicio acţiune
primească informaţii cât mai precise posibil • Şoferul are întotdeauna responsabilita- torenţială sau recomandată. În
despre contururile corpului - aceasta implică tea de a conduce corect, adoptând o zăpada reduce unele cazuri, camera
posibilitatea de a identifica capul, braţele, distanţă de siguranţă adaptată la viteză. funcţionalitatea nu funcţionează în
umerii, picioarele, partea superioară şi cea camerei. condiţii de ploaie
inferioară a corpului, precum şi un model de torenţială sau
mişcare umană normală. Diagnosticarea şi repararea zăpadă.
Dacă părţi mari din corp nu sunt vizibile pentru Mesajul afişat pe ecran Windscreen Sensors
cameră, atunci sistemul nu poate detecta un blocked (Senzorii de la parbriz blocaţi) indică Suprafaţa parbrizului Aşteptaţi. Camera
pieton. blocarea senzorului cu cameră care nu mai din faţa camerei a măsoară vizibilitatea
poate detecta pietonii, vehiculele sau marca- fost curăţată, dar în câteva minute.
• Pentru ca un pieton să fie detectat trebuie jele din faţa autovehiculului dumneavoastră. mesajul rămâne
ca acesta să fie vizibil în întregime şi să afişat pe ecran.
măsoare cel puţin 80 cm.
• Sistemul nu poate detecta un pieton care
transportă obiecte de dimensiuni mai mari.

196 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Cauză Acţiune
recomandată

Între partea inte- Pentru curăţarea


rioară a parbrizului şi parbrizului din partea
cameră s-a interpus interioară a capacului
murdărie. camerei, apelaţi la un
atelier - vă recoman-
dăm un atelier Volvo
autorizat.

04
Lămpi şi mesaje afişate pe ecran

Lampă Mesaj Specificaţie

Collis'n Sistemul de avertizare asupra coliziunii este dezactivat.


warning OFF
(Sistem de Mesajul este afişat la pornirea motorului.
avertizare Mesajul dispare după aproximativ 5 secunde sau după o singură apăsare a butonului READ (Citire).
asupra
coliziunii
dezactivat)
Collision Sistemul de avertizare asupra coliziunii nu poate fi activat.
warn.
Unavailable Mesajul este afişat atunci când şoferul încearcă să activeze funcţia.
(Sistem de Mesajul dispare după aproximativ 5 secunde sau după o singură apăsare a butoului READ (Citire).
avertizare
asupra
coliziunii
indisponibil)


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 197
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată şi de detectare a pietonilor*

Lampă Mesaj Specificaţie

Auto braking Sistemul de frânare automată a fost activat.


was
activated Mesajul dispare după apăsarea o singură dată a butonului READ (Citire).
(Sistemul de
frânare
automată a
fost activat)
Windscreen Senzorul cu cameră este dezactivat temporar.
Sensors
04 Mesajul este afişat atunci când parbrizul este acoperit, de exemplu, cu zăpadă, gheaţă sau murdărie.
blocked
(Senzorii de • Curăţaţi suprafaţa parbrizului din faţa senzorului cu cameră.
la parbriz
Pentru mai multe informaţii privind limitele senzorului cu cameră, a se vedea pagina 195.
blocaţi)

Radar Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată este dezactivat temporar.
blocked
Senzorul radar este blocat şi nu poate detecta alte vehicule. De exemplu, în condiţii de ploaie torenţială sau atunci
See manual
când noroiul s-a depus în faţa senzorului.
(Senzor
blocat. A se Pentru mai multe informaţii privind limitele senzorului cu cameră, a se vedea pagina 181.
vedea
manualul)

Collision Sistemul de avertizare asupra coliziunii cu frânare automată este dezactivat complet sau parţial.
warn.
• Dacă acest mesaj persistă pe ecran, contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.
Service
required
(Avertizare
asupra
coliziunii.
Reparaţie
necesară)

198 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare pentru şofer – DAC*

Informaţii generale referitoare la Informaţii generale referitoare Funcţia de avertizare a şoferului are rolul de a
Sistemul de avertizare pentru şofer – DAC*

Sistemul de avertizare pentru şofer la funcţia de avertizare pentru şofer detecta scăderea uşoară a capacităţii de
(DAC) (DAC) conducere a şoferului şi este destinată, în
primul rând, utilizării pe drumuri principale.
Sistemul de avertizare a şoferului a fost creat Funcţia nu este destinată utilizării în traficul
pentru a-l asista pe acesta din urmă atunci urban.
când capacitatea sa de conducere scade sau În unele situaţii, oboseala nu afectează capa-
când autovehiculul a părăsit banda. citatea şoferului de a conduce autovehiculul. În
Sistemul de avertizare a şoferului este alcătuit aceste situaţii, este posibil ca avertismentul să
din două funcţii diferite care pot fi activate nu fie emis. De aceea, este important să vă
simultan sau separat: opriţi şi să luaţi o pauză în cazul în care există
• Funcţia de avertizare a şoferului (DAC) semne de oboseală, indiferent dacă funcţia
DAC emite sau nu un semnal de avertizare. 04
• Funcţia de avertizare la părăsirea benzii
(LDW), a se vedea pagina 202.
O funcţie activată comută în modul aşteptare şi NOTĂ
este activată automat numai după ce Această funcţie nu trebuie utilizată pentru a
autovehiculul depăşeşte viteza de 65 km/h. extinde o restricţie de conducere a autovehi-
Această funcţie are rolul de a atrage atenţia culului. Planificaţi manevrele de frânare la
Funcţia este dezactivată din nou atunci când
şoferului atunci când capacitatea acestuia de a intervale regulate şi aveţi grijă să fiţi odihnit.
viteza autovehiculului scade sub 60 km/h.
conduce autovehiculul scade semnificativ, de
Ambele funcţii utilizează o cameră a cărei exemplu, în cazul în care atenţia îi este
funcţionare depinde de existenţa marcajelor distrasă sau aţipeşte. Limitare
laterale pe ambele părţi ale benzii.
Camera detectează marcajele laterale de pe În unele situaţii, este posibil ca sistemul să
carosabil şi compară secţiunea de drum cu emită un semnal de avertizare chiar dacă nu
AVERTISMENT mişcările volanului. Şoferul este avertizat în se înregistrează o scădere a capacităţii de
cazul în care vehiculul nu urmăreşte conducere a autovehiculului, de exemplu:
Sistemul de avertizare a şoferului nu
carosabilul în mod uniform. • dacă şoferul testează funcţia LDW.
funcţionează în toate situaţiile, ci are rolul de
a furniza asistenţă suplimentară. • în cazul unor vânturi laterale puternice.
Şoferul are ca responsabilitate de bază
NOTĂ • pe drumuri cu făgaşe.
conducerea în siguranţă a autovehiculului. Senzorul cu cameră are anumite limitări,
a se vedea pagina 195.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 199
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare pentru şofer – DAC*

Funcţionarea tizare a şoferului) este afişat pe ecran. Pe Pe ecran este afişat nivelul prin intermediul a
cel de-al doilea rând sunt disponibile 1-5 bare, numărul de bare scade direct
Anumite setări sunt efectuate de pe ecranul proporţional cu maniera de a conduce
consolei centrale prin sistemul de meniuri. opţiunile Off (Dezactivat), Driver Alert
Standby <65 km/h (Sistemul de averti- autovehiculul. Un număr mare de bare indică o
Pentru informaţii referitoare la utilizarea capacitate constantă.
sistemului de meniuri, a se vedea pagina 144. zare a şoferului în aşteptare sub 65 km/
h), Driver Alert Unavailable (Sistemul de În cazul în care capacitatea de conducere
Verificaţi stadiul curent prin intermediul afişa- scade, şoferul este avertizat printr-un semnal
jului computerului de bord utilizând maneta din avertizare a şoferului indisponibil) sau
Level mark (Marcaj de nivel). sonor şi prin mesajul Driver Alert Time for a
partea stângă. break (Sistemul de avertizare a şoferului. Luaţi
Tasta READ (Citire) confirmă sau şterge o pauză). Avertismentul se repetă după o
un mesaj de avertizare din memorie. perioadă de timp în cazul în care capacitatea
de conducere nu se ameliorează.
04
Activarea funcţiei de avertizare
a şoferului AVERTISMENT
Utilizând sistemul de meniuri din consola cen- Mesajul de avertizare trebuie luat în serios,
trală, MY CAR (Autovehiculul meu), navigaţi la deoarece şoferul nu este de obicei conştient
Car settings Driver Alert (Setările autove- de starea sa de oboseală.
hiculului - Funcţia de avertizare a şoferului). În cazul emiterii unui mesaj de avertizare
Selectaţi opţiunea On (Activare). Pentru sau dacă există semne de oboseală, opriţi
informaţii referitoare la utilizarea sistemului de autovehiculul în siguranţă şi odihniţi-vă.
meniuri, a se vedea pagina 144.
Studiile au demonstrat că starea de
Funcţia este activată când viteza oboseală la volan este la fel de periculoasă
Butonul de reglare. Rotiţi butonul până ce autovehiculului depăşeşte 65 km/h şi ca şi starea de ebrietate.
mesajul Driver Alert (Sistemul de aver- rămâne activă dacă viteza este
peste 60 km/h.

Lămpi şi mesaje afişate pe ecran

Lampă Mesaj Specificaţie


Driver Alert OFF Funcţia este dezactivată.
(Funcţia de avertizare
a şoferului dezactivată)

200 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare pentru şofer – DAC*

Lampă Mesaj Specificaţie


Driver Alert Standby <65 km/h Funcţia este setată în modul de aşteptare la viteze mai mici de 65 km/h.
(Funcţia de avertizare a şoferului
în aşteptare sub 65 km/h)
Driver Alert Unavailable (Funcţia Carosabilul nu are marcaje laterale clare sau senzorul cu cameră este temporar dezactivat.
de avertizare a şoferului Pentru mai multe informaţii privind limitele senzorului cu cameră, a se vedea pagina 195.
indisponibilă)

Driver Alert Funcţia analizează stilul de conducere al şoferului.


(Funcţia de avertizare
a şoferului) Numărul de bare variază de la 1 la 5; numărul de bare scade direct proporţional cu capacitatea
şoferului de a conduce autovehiculul. Un număr mare de bare indică o capacitate constantă. 04

Driver Alert Time for a break Capacitatea de conducere a autovehiculului a scăzut - şoferul este avertizat printr-un semnal de
(Funcţia de avertizare a avertizare sonor + mesaj.
şoferului. Luaţi o pauză)

Windscreen Sensors blocked Senzorul cu cameră este dezactivat temporar.


(Senzorii de la parbriz blocaţi)
Mesajul este afişat atunci când parbrizul este acoperit, de exemplu, cu zăpadă, gheaţă sau
murdărie.
• Curăţaţi suprafaţa parbrizului din faţa senzorului cu cameră.
Pentru mai multe informaţii privind limitele senzorului cu cameră, a se vedea pagina 195.

Driver Alert Sys Service required Sistemul este dezactivat.


(Sistemul de avertizare a
şoferului. Reparaţie necesară) • Dacă acest mesaj rămâne pe ecran, contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo
autorizat.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 201
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare pentru şofer – LDW*

Informaţii generale cu privire la Utilizarea şi funcţionarea În cazul în care camera nu mai detectează
Sistemul de avertizare pentru şofer – LDW*

sistemul de avertizare la părăsirea marcajele laterale de pe carosabil, pe afişaj


benzii - LDW apare mesajul Lane Depart Warn
Unavailable (Funcţia de avertizare asupra
părăsirii benzii indisponibilă).
Dacă viteza scade la valori sub 60 km/h funcţia
intră în modul aşteptare şi pe ecran apare me-
sajul Lane Depart Warn Standby <65 km/h
(Funcţia de avertizare asupra părăsirii benzii în
aşteptare sub 65 km/h).
Dacă vehiculul trece peste marcajul din stânga
04 sau din dreapta al carosabilului, fără ca acest
lucru să fie necesar, şoferul este avertizat
printr-un semnal sonor.
Nu sunt emise semnale de avertizare în
Funcţia este activată sau dezactivată prin următoarele situaţii:
intermediul unui comutator situat pe consola
centrală. La activarea acestei funcţii, lampa • Semnalizatoarele de direcţie sunt activate
Această funcţie are rolul de a reduce riscul de
accidente provocate de un singur vehicul, integrată în buton luminează. • Şoferul apasă pedala de frână1
atunci când, în unele cazuri, vehiculul Computerul de bord afişează mesajul Lane • Dacă pedala de acceleraţie este acţionată
părăseşte suprafaţa carosabilă şi poate intra în Depart Warn Standby <65 km/h (Funcţia de brusc1
şanţ sau în vehiculele care se deplasează din avertizare asupra părăsirii benzii în aşteptare • În cazul unor mişcări bruşte ale volanului1
sens invers. sub 65 km/h) când funcţia se află în modul • În cazul unei manevre de virare bruşte în
Funcţia LDW dispune de o cameră care aşteptare la viteze mai mici de 65 km/h. urma căreia autovehiculul se înclină
detectează marcajele laterale de pe carosabil. Funcţia de avertizare asupra părăsirii benzii puternic.
Şoferul este avertizat printr-un semnal sonor este activată automat din modul aşteptare Senzorul cu cameră are anumite limitări.
dacă autovehiculul trece peste un marcaj. după ce camera a detectat marcajele laterale Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
de pe carosabil şi viteza autovehiculului pagina 195.
depăşeşte 65 km/h. Pe afişajul computerului
de bord apare mesajul Lane Depart Warn
Available (Funcţia de avertizare asupra
părăsirii benzii disponibilă).

1
Totuşi, semnalul de avertizare este emis şi atunci când selectaţi opţiunea Increased sensitivity (Sensibilitate sporită), a se vedea pagina 204.

202 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare pentru şofer – LDW*

NOTĂ
Şoferul primeşte un singur semnal de
avertizare de fiecare dată când roţile trec
peste un marcaj. Prin urmare, sistemul nu
mai emite niciun semnal sonor atunci când
un marcaj este încadrat de roţile
autovehiculului.

Lămpi şi mesaje afişate pe ecran


04
Lampă Mesaj Specificaţie
Lane departure warning ON/ Funcţia este activată/dezactivată.
Lane departure warning OFF
(Sistem de avertizare la Mesajul este afişat la activarea/dezactivarea sistemului.
părăsirea benzii activat/Sistem Mesajul dispare după 5 secunde.
de avertizare la părăsirea benzii
dezactivat)

Lane Depart Warn Standby Funcţia este setată în modul de aşteptare la viteze mai mici de 65 km/h.
<65 km/h (Funcţia de avertizare
asupra părăsirii benzii în
aşteptare sub 65 km/h)

Lane Depart Warn Unavailable Carosabilul nu are marcaje laterale clare sau senzorul cu cameră este temporar dezactivat. Pentru
(Sistem de avertizare asupra mai multe informaţii privind limitele senzorului cu cameră, a se vedea pagina 195.
părăsirii benzii indisponibil)
Lane Depart Warn Available Funcţia detectează marcajele laterale de pe carosabil.
(Sistem de avertizare asupra
părăsirii benzii disponibil)


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 203
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de avertizare pentru şofer – LDW*

Lampă Mesaj Specificaţie


Windscreen Sensors blocked Senzorul cu cameră este dezactivat temporar.
(Senzorii de la parbriz blocaţi)
Mesajul este afişat atunci când parbrizul este acoperit, de exemplu, cu zăpadă, gheaţă sau
murdărie.
• Curăţaţi suprafaţa parbrizului din faţa senzorului cu cameră.
Pentru mai multe informaţii privind limitele senzorului cu cameră, a se vedea pagina 195.

Driver Alert Sys Service Sistemul este dezactivat.


required
(Sistemul de avertizare a • Dacă acest mesaj rămâne pe ecran, contactaţi un atelier - vă recomandăm un atelier Volvo
04
şoferului. Reparaţie necesară) autorizat.

Preferinţe personale Increased sensitivity – Această opţiune


sporeşte sensibilitatea sistemului, semnalul de
Setările sunt realizate de pe ecranul consolei avertizare este emis mai devreme, fără prea
centrale prin intermediul meniului MY CAR multe limitări.
(Autovehiculul meu). De aici, navigaţi la
Settings Car settings Driving support
systems Lane Departure Warning (Setări
- Setările autovehiculului - Sisteme de asis-
tenţă pentru condus - Sistem de avertizare la
părăsirea benzii). Pentru informaţii referitoare
la utilizarea sistemului de meniuri, a se vedea
pagina 144.
Selectaţi din următoarele opţiuni:
On at start up - Această opţiune setează
funcţia în modul aşteptare la fiecare pornire a
motorului. În caz contrar, se obţine aceeaşi
valoare setată la oprirea motorului.

204 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de asistenţă la parcare*

Informaţii generale Funcţionarea


Sistemul de asistenţă la parcare*

Sistemul de asistenţă la parcare este utilizat


pentru facilitarea parcării. Un semnal sonor şi
lămpile de pe ecranul consolei centrale indică
distanţa faţă de obstacolul detectat.
Nivelul semnalului sonor al funcţiei de
asistenţă la parcare poate fi ajustat în timpul
emiterii semnalului sonor utilizând butonul
VOL (Volum) de pe consola centrală sau din
meniul al autovehiculului MY CAR (Autovehi-
culul meu) - a se vedea pagina 144.
Sistemul de asistenţă la parcare este 04
disponibil în două versiuni: Imaginea de pe ecran - există un obstacol
• Doar în spate în faţă-stânga şi unul în spate-dreapta.
• În faţă şi în spate. La pornirea autovehiculului, sistemul este
activat automat - lampa integrată în butonul Pe ecranul de pe consola centrală este afişată
pentru activare/dezactivare se aprinde. La o prezentare generală a raportului dintre
AVERTISMENT dezactivarea prin intermediul butonului a autovehicul şi obstacolul detectat.
• Sistemul de asistenţă la parcare nu sistemului de asistenţă la parcare, lampa Câmpurile marcate identifică care dintre cei
absolvă şoferul de responsabilitate la corespunzătoare se stinge. patru senzori a detectat un obstacol. Cu cât un
efectuarea manevrelor de parcare. câmp marcat este mai aproape de imaginea
• Există unghiuri moarte în care obiectele autovehiculului, cu atât este mai mică distanţa
nu pot fi detectate de senzori. dintre autovehicul şi un obstacol detectat.
• Acordaţi atenţie deosebită, de exemplu, Frecvenţa semnalului creşte odată cu
persoanelor sau animalelor situate în apropierea de un obstacol situat în faţa sau în
apropierea autovehiculului. spatele autovehiculului. Sunetul sistemului
audio este redus la minim în mod automat.
Dacă distanţa faţă de un obstacol este de
maxim 30 cm, sunetul este constant, iar
câmpul senzorului activ cel mai apropiat de
autovehicul este plin. Dacă obstacolul detectat
se află la o distanţă care determină un sunet
de avertizare constant atât în faţa, cât şi în
spatele autovehiculului, atunci acest sunet
este redat în mod alternativ în difuzoare.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 205
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de asistenţă la parcare*

Sistemul de asistenţă la parcarea Sistemul de asistenţă la parcarea


IMPORTANT cu spatele cu faţa
Anumite obiecte, de exemplu, lanţuri, stâlpi
lucioşi sau bariere joase pot fi în „unghiul
mort al semnalului” şi temporar nu sunt
detectate de senzori - în acest caz sunetul
intermitent se poate opri brusc în loc să se
schimbe cu sunetul constant aşteptat.
• În acest caz, fiţi foarte atent şi mişcaţi/
repoziţionaţi autovehiculul foarte încet
sau opriţi manevra curentă de parcare -
există un risc ridicat de a avaria
04
autovehicule sau alte obiecte deoarece
senzorii nu funcţionează corespunzător.

Distanţa din spatele autovehiculului acoperită Distanţa acoperită de sistem în faţa autovehi-
de sistem este de aproximativ 1,5 metri. Sem- culului este de aproximativ 0,8 metri. Semnalul
nalul sonor pentru obstacolele din spate este sonor pentru obstacolele din faţă este generat
generat de unul dintre difuzoarele din spate. de unul dintre difuzoarele din faţă.
Sistemul de asistenţă la parcarea cu spatele Sistemul de asistenţă la parcarea cu faţa este
este activat la cuplarea treptei de marşarier. activ până la viteze de 15 km/h. Lampa
Sistemul trebuie să fie dezactivat dacă se integrată în buton se aprinde pentru a indica
cuplează treapta de marşarier în cazul tractării activarea sistemului. Sistemul este activat din
unei remorci sau montării unui suport pentru nou dacă viteza este mai mică de 10 km/h.
biciclete sau a unui dispozitiv similar pe bara
de tractare - în caz contrar aceste dispozitive NOTĂ
pot declanşa senzorii.
Sistemul de asistenţă la parcarea cu faţa
este dezactivat atunci când este activată
NOTĂ frâna de parcare sau este selectată poziţia P
Sistemul de asistenţă la parcarea cu spatele la autovehiculele cu transmisie automată.
este dezactivat automat în cazul tractării
unei remorci, dacă este utilizat un cablu de
remorcă original de la Volvo.

206 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Sistemul de asistenţă la parcare*

Curăţarea senzorilor
IMPORTANT NOTĂ
La montarea unor lămpi auxiliare: Reţineţi Senzorii acoperiţi de murdărie, gheaţă şi
că aceste lămpi nu trebuie să blocheze zăpadă pot cauza emiterea unor semnale
senzorii – în caz contrar, acestea pot fi de avertizare false.
detectate ca obstacole.

Indicatorul de defecţiuni
În cazul în care lampa luminează
constant şi pe ecranul cu informaţii
este afişat mesajul Park assist syst
04
Service required (Reparaţie necesară a

G031402
sistemului de asistenţă la parcare), atunci
sistemul de asistare a parcării este dezactivat. Amplasarea senzorilor, faţă.

IMPORTANT
În anumite situaţii, sistemul de asistenţă la
parcare poate produce semnale de averti-
zare false, cauzate de surse de zgomot
externe ce emit pe aceleaşi frecvenţe
ultrasonice pe care le utilizează sistemul
respectiv.
Asemenea surse pot fi, de exemplu,
claxoane, rularea anvelopelor ude pe asfalt,
frâne pneumatice şi ţevile de eşapament ale
motocicletelor etc.

Amplasarea senzorilor, spate.

Pentru a asigura funcţionarea


corespunzătoare a acestora, senzorii trebuie
curăţaţi periodic. Curăţaţi senzorii cu apă şi
şampon auto.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 207
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Videocamera pentru asistenţă la parcare*

Informaţii generale La comutarea în marşarier două linii continue


Videocamera pentru asistenţă la parcare*

sunt reprezentate grafic şi indică locul în care


Videocamera pentru asistenţă la parcare este vor ajunge roţile din spate ale autovehiculului
un sistem de asistare şi este activată la dacă se menţine unghiul de virare curent,
comutarea în marşarier (aceasta poate fi aceasta facilitează parcarea şi manevra de
schimbată din meniul de setări, a se vedea marşarier în zone strâmte, precum şi ataşarea
pagina 144). unei remorci. Dimensiunile exterioare aproxi-
Imaginea preluată de videocameră este mative ale autovehiculului sunt, de asemenea,
afişată pe ecranul de pe consola centrală. ilustrate prin două linii, liniile pentru asistenţă la
parcare pot fi dezactivate din meniul de setări.
AVERTISMENT Dacă autovehiculul este dotat şi cu senzori
• Videocamera pentru asistenţă la parcare pentru asistenţă la parcare*, informaţiile
04 furnizate de aceştia sunt reprezentate grafic
este un instrument ajutător. Utilizarea
videocamerei pentru asistenţă la parcare Amplasarea butonului CAM (Videocameră). sub formă de câmpuri colorate pentru a indica
nu absolvă şoferul de responsabilitate la distanţa până la obstacolele detectate, a se
efectuarea manevrelor de deplasare în Şoferul vede ce se află în spatele vedea pagina 205.
marşarier. autovehiculului şi dacă apare ceva din laterale. Videocamera este activă timp de
• Există unghiuri moarte în care obiectele Videocamera arată o zonă largă din spatele aprox. 5 secunde după decuplarea din treapta
nu pot fi detectate de videocameră. autovehiculului şi o parte din bara de protecţie de marşarier sau până când autovehiculul
• Fiţi atent la persoanele şi animalele aflate şi bara de tractare ale autovehiculului. depăşeşte viteza de 10 km/h.
în apropierea autovehiculului. Este posibil ca obiectele de pe ecran să uşor
înclinate - este normal.

NOTĂ
Este posibil ca obiectele de pe ecran să fie
mai aproape de autovehicul decât par să fie
pe ecran.

Dacă o altă imagine este activă pe ecran,


sistemul videocamerei pentru asistenţă la
parcare are prioritate în mod automat, iar pe
ecran este afişată imaginea preluată de
videocameră.
Videocamera este amplasată lângă mânerul
de deschidere.

208 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Videocamera pentru asistenţă la parcare*

Condiţii de lumină direct corelate cu mişcările volanului, care Linii ale limitelor
Imaginea furnizată de videocameră este indică şoferului direcţia autovehiculului, chiar
reglată automat în funcţie de condiţiile de şi în cazul unei întoarceri.
lumină favorabile. Din această cauză imaginea
poate varia uşor ca luminozitate şi calitate. În NOTĂ
condiţii precare de luminozitate calitatea
imaginii poate fi uşor redusă. • În cazul deplasării în marşarier a unui
autovehicul cu remorcă neconectată
electric la acesta, liniile de pe ecran
NOTĂ indică direcţia autovehiculului - nu a
Lentilele videocamerei trebuie curăţate de remorcii.
murdărie, zăpadă şi gheaţă pentru a asigura • Dacă o remorcă este conectată electric la
cea mai bună funcţionare posibilă. sistemul electric al autovehiculului, pe 04
Curăţarea este importantă mai ales în ecran nu este afişată nicio linie.
condiţii precare de luminozitate. • Videocamera de asistenţă la parcare
este dezactivată automat în cazul Liniile sistemului.
tractării unei remorci dacă este utilizat un
cablu de tractare original Volvo. Linii ale limitelor, zonă de 30 cm
Linii de asistenţă la parcare
în spatele autovehiculului
Linii ale limitelor, zonă liberă pentru
IMPORTANT marşarier
Reţineţi că pe ecran este afişată doar zona „Urmele roţilor”
din spatele autovehiculului - fiţi atent la Linia continuă (1) încadrează o zonă care se
părţile laterale şi faţă când efectuaţi află la o distanţă de maximum 30 cm de bara
deplasarea în marşarier. de protecţie.
Linia punctată (2) încadrează o zonă care se
află la o distanţă de aproximativ 1,5 m în spate
faţă de bara de protecţie. De asemenea,
delimitează părţile cele mai proeminente ale
autovehiculului, precum oglinzile exterioare şi
Exemple de afişare a liniilor de asistenţă la colţurile - valabil şi în timpul virării.
parcare pentru şofer. „Urmele roţilor” late (3) dintre liniile laterale
indică unde vor veni roţile şi se pot prelungi cu
Liniile de pe ecran sunt afişate ca şi cum ar fi la aproximativ 3,2 m în spate faţă de bara de
nivelul solului în spatele autovehiculului şi protecţie, dacă nu există niciun obstacol.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 209
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Videocamera pentru asistenţă la parcare*

Autovehiculele cu senzori Limitări


pentru marşarier* Culoare Distanţă (metri)

Galben 1,5– NOTĂ


Suportul pentru biciclete sau un alt
Portocaliu 0,3–1,5
accesoriu fixat în spatele autovehiculului
Roşu 0–0,3 poate obtura raza de acoperire a
videocamerei.

Setări Fiţi atenţi, chiar dacă partea de imagine obtu-


Apăsaţi OK/MENU atunci când este afişată rată pare relativ mică, aceasta poate repre-
04 o imagine cu videocameră. Alegeţi setările zenta o arie destul de mare ascunsă vederii.
dorite. Astfel, obstacolele pot trece neobservate până
când sunt foarte aproape de autovehicul.
Diverse
Zonele colorate (x 4, una pentru fiecare senzor) • Ca setare implicită, videocamera este Reţineţi
indică distanţa. activată când este cuplată treapta de • Păstraţi lentilele videocamerei curăţate de
marşarier. murdărie, zăpadă şi gheaţă.
Dacă autovehiculul este dotat şi cu senzori
pentru asistenţă la parcare ( a se vedea • O apăsare a butonului CAM activează • Curăţaţi cu regularitate lentilele videoca-
pagina 205), indicatorul de distanţă va fi mai videocamera, chiar dacă nu este cuplată merei cu soluţie călduţă de apă şi şampon
precis, iar zonele colorate arată care dintre cei treapta de marşarier. auto - aveţi grijă să nu zgâriaţi lentilele.
4 senzori a detectat un obstacol. • Schimbaţi între imagine normală sau mărită
prin rotirea butonului TUNE (Reglare) sau
Culorile zonelor se schimbă odată cu
prin apăsarea tastei CAM (Videocameră).
micşorarea distanţei până la obstacol - de la
galben la portocaliu la roşu. • Dacă autovehiculul are în dotare mai multe
videocamere*, atunci videocamera utilizată
este schimbată prin rotirea butonului TUNE
(Reglare).

210 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Informaţii generale cu privire la Dacă este necesar, sistemul poate fi


BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

sistemul de informare unghi mort AVERTISMENT dezactivat temporar, a se vedea secţiunea


Activare/dezactivare.
Sistemul este conceput pentru a suplimenta
funcţia oglinzilor retrovizoare şi stilul
preventiv de conducere, fără a se substitui Unghiurile moarte
acestora. Nu poate înlocui niciodată atenţia
şi responsabilitatea şoferului. Şoferul este
singurul responsabil de schimbarea benzilor
de trafic în siguranţă.

Sistemul este proiectat să funcţioneze cu


eficienţă maximă în condiţii de trafic intens,
04
pe autostrăzi cu mai multe benzi pe sens.
G021426
Atunci când o videocameră (1) a detectat un
autovehicul în interiorul zonei unghiului mort,
lampa de control (2) luminează continuu.
Videocameră pentru sistemul BLIS1
Lampă de control NOTĂ
Lampa se aprinde pe acea parte a A = aprox. 9,5 m şi B = aprox. 3,0 m.
Lampă de control BLIS
autovehiculului unde sistemul a detectat
BLIS este un sistem de informare care are la autovehiculul respectiv. În cazul în care
bază tehnologia cu videocamere digitale, care, autovehiculul este depăşit simultan din
în anumite condiţii, pot atenţiona şoferul cu ambele părţi, ambele lămpi se aprind.
privire la prezenţa unor alte autovehicule ce se
deplasează în acelaşi sens, în aşa-numitul
„unghi mort”. În cazul unei defecţiuni a sistemului BLIS,
şoferul va fi informat printr-un mesaj. De
exemplu, dacă videocamerele sunt în incapa-
citate de a-şi îndeplini funcţia, lampa de control
BLIS luminează intermitent şi pe ecranul cu
informaţii este afişat un mesaj. În astfel de
cazuri, verificaţi şi curăţaţi lentilele video-
camerelor.

1
NOTÃ: Ilustraţia este schematică - detaliile pot varia în funcţie de modelul autovehiculului.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 211
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Activarea/dezactivarea La activarea sistemului BLIS, lampa integrată Funcţionarea sistemului pe timp


în buton se aprinde, pe ecran apare un nou de zi şi de noapte
mesaj, iar lămpile de control de pe panourile
În timpul zilei, sistemul reacţionează la forma
portierelor emit 3 semnale luminoase. Apăsaţi
autovehiculelor din jur. Sistemul este proiectat
tasta READ (Citire) pentru a şterge mesajul. să detecteze autovehicule de tipul
(Pentru o descriere a mesajului, a se vedea
automobilelor, camioanelor, autobuzelor şi
pagina 142).
motocicletelor.
Pe timp de noapte, sistemul reacţionează la
Funcţionarea sistemului BLIS lumina farurilor autovehiculelor din jur. Dacă
Sistemul intră în funcţiune în cazul conducerii autovehiculul respectiv nu are farurile aprinse,
autovehiculului cu peste 10 km/h. sistemul nu îl va detecta. Aceasta înseamnă,
04 de exemplu, că sistemul nu reacţionează la
prezenţa unei remorci fără faruri, tractate de
Depăşirea
un autovehicul sau de un camion.
Sistemul este creat pentru a reacţiona în
Buton pentru activare/dezactivare. următoarele situaţii:
AVERTISMENT
Sistemul BLIS este activat la pornirea moto- • depăşirea unui alt autovehicul cu o viteză
rului. La activarea sistemului BLIS, lămpile de superioară cu maxim 10 km/h faţă de viteza Sistemul nu reacţionează la prezenţa
control de pe panourile portierelor emit trei celuilalt autovehicul bicicletelor sau a scuterelor.
semnale luminoase. • autovehiculul dumneavoastră este depăşit Videocamerele sistemului BLIS sunt supuse
Sistemul poate fi dezactivat/activat după de un autovehicul care se deplasează cu o aceloraşi limitări ca şi ochiul uman, adică
pornirea motorului, printr-o singură apăsare a viteză cu 70 km/h mai mare decât viteza de „văd” mai slab, de exemplu, în condiţii de
tastei BLIS. deplasare a autovehiculului dumneavoastră. ninsoare puternică, în caz de lumină
Anumite combinaţii ale echipamentelor selec- puternică sau de ceaţă densă.
tate nu mai oferă niciun spaţiu liber pentru AVERTISMENT
instalarea unui buton pe consola centrală - în Sistemul BLIS nu funcţionează în viraje
acest caz funcţia este gestionată prin interme- strânse.
diul meniului MY CAR (Autovehiculul meu) la
Sistemul BLIS nu funcţionează când
Settings Car settings BLIS (Setări - autovehiculul se deplasează în marşarier.
Setările autovehiculului - BLIS). (Pentru o
Remorcile late ataşate autovehiculului pot
descriere a sistemului de meniuri, a se vedea
ascunde alte autovehicule de pe benzile de
pagina 144).
trafic adiacente. Acestea pot împiedica
La dezactivarea sistemului BLIS, lampa detectarea autovehiculelor în zona
integrată în buton se stinge, iar pe ecranul de monitorizată de sistemul BLIS.
pe panoul de instrumente apare un mesaj.

212 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Curăţarea Limitări
Mesaj Specificaţie
Pentru a funcţiona cu eficienţă maximă, În anumite situaţii, lampa de control a
lentilele videocamerelor sistemului BLIS Blind spot syst. Funcţionalitate re- sistemului BLIS se aprinde chiar dacă în
trebuie să fie curate. Lentilele pot fi curăţate cu Reduced function dusă în transmiterea unghiul mort nu se află niciun autovehicul.
o lavetă moale sau cu un burete umed. (Sistem de infor- de date între
Curăţaţi lentilele cu atenţie pentru a evita mare unghi mort. videocamera NOTĂ
zgârierea acestora. Funcţionalitate sistemului BLIS şi
redusă) sistemul electric al Aprinderea, în anumite situaţii, a lămpii de
autovehiculului. control BLIS, chiar dacă niciun alt
IMPORTANT autovehicul nu se află în unghiul mort, nu
Lentilele sunt încălzite electric pentru topi- Videocamera se indică existenţa unei defecţiuni a sistemului.
rea gheţii sau a zăpezii. Dacă este necesar, resetează automat În cazul unor defecţiuni ale sistemului BLIS,
atunci când transmi- 04
îndepărtaţi zăpada de pe lentile prin periere. pe ecran este afişat mesajul Blind spot
terea de date între syst. Service required (Sistem de
videocamera siste- informare unghi mort. Reparaţie necesară).
Mesajele afişate pe ecran mului BLIS şi siste-
mul electric al auto-
vehiculului revine la Următoarele ilustraţii prezintă situaţii în care
Mesaj Specificaţie normal. lampa de control BLIS poate lumina chiar
dacă niciun alt autovehicul nu se află în
Blind-spot info Sistemul BLIS este Blind-spot info Sistemul BLIS este unghiul mort.
system ON (Siste- activat. system OFF dezactivat.
mul de informare (Sistemul de
unghi mort activat) informare unghi
mort dezactivat)
Blind spot syst. Sistemul BLIS este
Service required dezactivat -
(Sistem de infor- contactaţi un atelier.
mare unghi mort. IMPORTANT
Reparaţie necesară) Reparaţiile componentelor sistemului BLIS
trebuie efectuate numai de către un atelier -
Blind spot syst. Vizibilitatea vă recomandăm un atelier Volvo autorizat.
Camera blocked videocamerei BLIS
(Sistem de infor- este blocată de Reflexia de la carosabilul umed strălucitor.
mare unghi mort. murdărie, zăpadă
Videocameră sau gheaţă - curăţaţi
blocată) lentilele.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 213
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

BLIS*– Sistemul de informare unghi mort

Umbra autovehiculului pe suprafeţe mari, netede


şi deschise la culoare, de exemplu, o barieră
04 antifonică sau suprafeţe din beton.

Lumina solară care se reflectă în videocameră.

214 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Confortul în habitaclu

Spaţiile de depozitare
Confortul în habitaclu

04


215
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Confortul în habitaclu

Compartiment în panoul interior al Consola-tunel Bricheta şi scrumiera*


portierei Scrumiera din consola-tunel poate fi golită
după scoaterea din consolă.
Buzunar de depozitare* situat pe
Activaţi bricheta prin apăsarea butonului. După
marginea frontală a pernelor scaunelor
încălzirea brichetei, butonul este proiectat din
din faţă nou în exterior. Scoateţi bricheta pentru a o
Clemă pentru documente utiliza.

Torpedo
Torpedoul
Compartiment de depozitare, suport
pentru pahare
04
Suport pentru haine
Suport pentru pahar* pe cotiera centrală
a banchetei din spate Compartimentul de depozitare (de
Buzunar de depozitare exemplu, pentru CD-uri) şi intrarea USB*/
AUX sub cotieră.
Suport pentru haine Include suportul pentru pahare pentru
Suportul pentru haine este destinat numai şofer şi pasagerul din faţă. (Dacă
articolelor de vestimentaţie uşoare. autovehiculul este prevăzut cu scrumieră
şi brichetă, atunci priza de 12 V este
AVERTISMENT înlocuită de o brichetă, a se vedea
pagina 217, iar suportul pentru pahare, De exemplu, aici pot fi păstrate manualul de
Ţineţi obiecte libere, cum ar fi telefoane de o scrumieră detaşabilă.) utilizare şi hărţile. Pe partea interioară a
mobile, videocamere, telecomenzi pentru capacului, există, de asemenea, suporturi
accesorii etc. în torpedo sau în alte compar- Evitaţi depozitarea monedelor, a cheilor sau a pentru instrumente de scris. Torpedoul poate fi
timente. În caz contrar acestea pot acci- unor obiecte similare în suportul pentru închis cu lama cheii, a se vedea pagina 51.
denta persoanele din autovehicul în cazul pahare, astfel de obiecte ar putea declanşa
unei frânări bruşte sau al unei coliziuni. accidental alarma*, a se vedea pagina 65.

216 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Confortul în habitaclu

Covoraşele* Priza de 12 V Ca priza să furnizeze curent, cheia cu teleco-


mandă trebuie să se afle cel puţin în poziţia I în
Volvo pune la dispoziţie covoraşe fabricate comutatorul de contact, a se vedea pagina 80.
special.

AVERTISMENT IMPORTANT
Înainte de pornire verificaţi dacă covoraşul În cazul în care este utilizată o singură priză,
integrat din secţiunea şoferului este fixat intensitatea maximă suportată este de 10 A
ferm şi prins în clemele de prindere pentru a (120 W). În cazul în care ambele prize sunt
evita prinderea sa în lateralul şi dedesubtul utilizate simultan, intensitatea suportată
pedalelor. este de 7,5 A (90 W) pentru fiecare priză.
04

G031435
Oglinda de curtoazie AVERTISMENT
Priza de 12 V, scaunul din faţă. Lăsaţi întotdeauna fişa în priză atunci când
nu utilizaţi priza.

NOTĂ
Echipamentele opţionale şi accesoriile, de
exemplu, ecranul TV, music playerele şi
telefoanele mobile, care sunt conectate la
una dintre prizele electrice de 12V din
habitaclu, pot fi activate de sistemul de
control al climatizării, chiar şi când cheia cu
G021438

telecomandă a fost scoasă din comutatorul


de contact sau când autovehiculul este

G021440
Oglinda de curtoazie cu lampă de iluminare. încuiat, de exemplu, dacă este activat
sistemul de încălzire în parcare.
Lampa oglinzii de curtoazie de pe partea Priza de 12 V din consola-tunel, Din acest motiv trebuie să scoateţi din
şoferului* şi, respectiv, cea de pe partea bancheta din spate. prizele electrice echipamentele opţionale
pasagerului se aprind automat la ridicarea sau accesoriile când nu le utilizaţi pentru a
capacului. Priza electrică poate fi utilizată pentru alimen-
tarea diverselor accesorii de 12 V, de exemplu, evita descărcarea bateriei!
ecranul TV, music playere şi telefoane mobile.


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 217
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

Confortul în habitaclu

Priza electrică din compartimentul


pentru bagaje*
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea
pagina 290.

04

218 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
04 Confortul şi plăcerea de a conduce

04

219
Informaţii generale referitoare la sistemul infotainment.........................................................................................................................222
Pornirea rapidă.................................................................................................................................................................................................................................................................................224
Funcţii generale ale sistemului infotainment..................................................................................................................................................................229
Radio......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................232
Media player...........................................................................................................................................................................................................................................................................................239
Sursă audio externă prin intrare AUX/USB*...................................................................................................................................................................243
Media Bluetooth®*...................................................................................................................................................................................................................................................................246
TV*..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................249
Telecomanda*.....................................................................................................................................................................................................................................................................................252
Bluetooth® handsfree*...................................................................................................................................................................................................................................................254
Telefon mobil cu funcţie de recunoaştere a vocii*.............................................................................................................................................262
RSE - Sistemul Rear Seat Entertainment*.........................................................................................................................................................................266
Navigarea în meniu, sistemul infotainment.......................................................................................................................................................................275

220 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
SISTEMUL INFOTAINMENT
05 Sistemul infotainment

Informaţii generale referitoare la sistemul infotainment

• radio AM/FM Audyssey MultEQ1


Informaţii generale referitoare la sistemul infotainment

Informaţii generale
• CD/DVD
Sistemul infotainment din autovehiculul
dumneavoastră are unul dintre următoarele • intrări AUX şi USB (de exemplu, iPod®)
patru niveluri: • Bluetooth® handsfree/redare audio în flux
• 8 difuzoare
Performance • 4x amplificator de 40W
• ecran TV de 5" TFT
• tastatură integrată în volan* fără buton Premium Sound Multimedia
de reglare • ecran TV de 7" TFT
• radio AM/FM • tastatură integrată în volan* cu buton de
• CD reglare Sistemul Audyssey MultEQ a fost utilizat la
• intrare AUX • radio AM/FM dezvoltarea şi reglarea sunetului pentru a
• 6 difuzoare • CD/DVD asigura o experienţă sonoră dintre cele mai
bune.
• 4x amplificator de 20W • intrări AUX şi USB (de exemplu, iPod®)
05 • Bluetooth® handsfree/redare audio în flux
High Performance • 12 difuzoare Diverse
• ecran TV de 5" TFT • 5x amplificatoare de 130W Dacă sistemul infotainment este activ la
• tastatură integrată în volan* cu buton de oprirea motorului, va fi activat automat când
reglare Dolby, Pro Logic cheia va fi din nou răsucită în poziţia I sau într-
• radio AM/FM o poziţie superioară şi va reda aceeaşi sursă
(de exemplu, radio) care exista înainte de
• CD oprirea motorului (portiera şoferului trebuie să
• intrări AUX şi USB (de exemplu, iPod®) fie închisă la autovehiculele cu sisteme
• Bluetooth® handsfree/redare audio în flux Keyless* - Fără cheie).
• 8 difuzoare Prin apăsarea butonului On/Off (Activare/
• 4x amplificator de 40W Dezactivare) sistemul infotainment poate fi
utilizat timp de 15 minute consecutive fără a fi
introdusă cheia cu telecomandă în comutatorul
High Performance Multimedia
de contact.
• ecran TV de 7" TFT
• tastatură integrată în volan* cu buton de Fabricat sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby,
reglare Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci
comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
1
Valabil numai pentru Premium Sound Multimedia.

222 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Sistemul infotainment

Informaţii generale referitoare la sistemul infotainment

La pornirea autovehiculului sistemul


infotainment este oprit temporar şi este
repornit odată cu pornirea motorului.

NOTĂ
La utilizarea sistemului infotainment atunci
când motorul este oprit, scoateţi cheia cu
telecomandă din comutatorul de contact.
Acest lucru este necesar pentru a evita
descărcarea inutilă a bateriei.

05

223
05 Sistemul infotainment

Pornirea rapidă

Utilizarea sistemului telefonică* sau pentru a naviga printre


Pornirea rapidă

Prezentare generală,
sistemul infotainment opţiunile pe de ecranul TV (de exemplu,
FM1, Disc).

Taste pentru surse

O apăsare scurtă porneşte sistemul, iar


05 Intrare auxiliară audio/video AUX* o apăsare prelungită îl opreşte. Apăsaţi
scurt pentru întreruperea sonorului
Tastatura integrată în volan* (MUTE) (Modul silenţios) sau pentru a
reda sonorul dacă acesta a fost oprit. Panoul de comandă cu taste pentru selectarea
Ecran TV. Ecranul TV este disponibil în surselor.
două versiuni de mărime, 5" (valabil pen- Selectaţi o sursă prin apăsarea uneia
tru Performance şi High Performance) şi dintre taste (de exemplu, RADIO, MEDIA RADIO - Selectaţi, de exemplu, AM, FM1,
7" (valabil pentru High Performance Multi- etc.). Apăsaţi repetat pentru a derula FM2, DAB1*, DAB2*
media şi Premium Sound Multimedia). opţiunile de pe ecranul TV (de exemplu,
Manualul prezintă ecranul TV de 7". MEDIA - Selectaţi, de exemplu, Disc,
FM1), opriţi-vă şi aşteptaţi un pic pentru
USB*, iPod, AUX, Bluetooth*, TV*.
Panoul de comandă de pe consola ca selecţia să fie acceptată automat.
centrală Alternativ, este posibil să rotiţi butonul TEL - Bluetooth® handsfree*
TUNE (Reglare) şi să confirmaţi cu MY CAR (Autovehiculul meu) - A se
Panoul de comandă spate cu priză pentru ajutorul opţiunii OK/MENU (OK/Meniu).
căşti* vedea pagina 144.
TUNE (Reglare) - rotiţi pentru a derula
Intrări AUX şi USB1 pentru sursele audio rapid printre piese de pe disc/directoare,
externe (de exemplu, iPod®) posturi radio şi TV*, contacte din agenda

1 Intrarea USB este valabilă numai pentru versiunile: High Performance, High Performance Multimedia şi Premium Sound Multimedia.

224 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Sistemul infotainment

Pornirea rapidă

Funcţii de bază, sistemul infotainment OK/MENU (OK/Meniu) - acceptaţi • Vizualizare meniuri - pentru a naviga printre
selecţiile din meniuri. Vă va conduce la meniuri
submeniuri din sursa selectată (de Vizualizările au aspecte diferite în funcţie de
exemplu, RADIO sau MEDIA). sursă, de echipamentele din dotarea
EXIT (Ieşire) - vă va conduce la sistemul autovehiculului, de setări etc.
de meniuri, va întrerupe funcţia curentă, va
respinge apeluri şi va şterge caracterele
introduse. Printr-o apăsare prelungită a
tastei veţi ajunge în meniul principal
corespunzător (Vizualizare globală), a se
vedea pagina 226.
INFO (Informaţii) - apăsaţi pentru a vedea
mai multe informaţii despre o funcţie, o
melodie etc. Pentru mai multe informaţii, a
se vedea pagina 229
Consola centrală cu butoane de comandă pentru FAV (Favorite) - tastă de acces la o setare
funcţiile de bază. favorită. Butonul poate fi programat pentru
funcţii utilizate în mod obişnuit din AM, FM 05
SOUND (Sunet) - vă conduce la meniul etc. Pentru mai multe informaţii, a se
pentru setări audio (bass - sunete joase, vedea pagina 229.
treble - sunete înalte etc.). Pentru Exemple de vizualizare normală (Radio).
informaţii suplimentare, a se vedea
pagina 229. Vizualizări de pe ecranul TV
VOL (Volum) - pentru a mări sau pentru a Informaţii generale referitoare la
reduce volumul. vizualizările de pe ecranul TV
- o apăsare scurtă porneşte sistemul, Sistemul conţine patru tipuri diferite de
iar o apăsare prelungită îl opreşte. Apă- vizualizări. În partea superioară un meniu, aşa-
saţi scurt pentru întreruperea sonorului numit Parent view (Vizualizare globală),
(MUTE) (Modul silenţios) sau pentru a comun pentru toate sursele, a se vedea
reda sonorul dacă acesta a fost oprit. pagina 226. Pentru fiecare sursă există trei
Taste de presetare, pentru a introduce tipuri de bază diferite de vizualizare:
numere şi litere. • Vizualizare normală - modul normal pentru
TUNE (Reglare) - rotiţi pentru a derula sursă
rapid printre piese de pe disc/directoare, • Vizualizare rapidă - modul rapid atunci când
posturi radio şi TV*, contacte din agenda rotiţi butonul TUNE (Reglare), de exemplu Exemple de vizualizare a meniurilor
telefonică* sau pentru a naviga printre pentru a schimba la o altă melodie de pe (Bluetooth® handsfree).
opţiunile pe de ecranul TV. disc, la un alt post de radio etc.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 225
05 Sistemul infotainment

Pornirea rapidă

Vizualizare globală confirmaţi selecţia prin apăsarea aceluiaşi Tastatura integrată în volan*
buton.
Sunt disponibile trei modele diferite de
• Selectaţi prin rotirea butonului de reglare tastatură în funcţie de opţiuni şi de nivelul de
una dintre opţiunile (2) de pe ecranul TV (de echipare a autovehiculului.
exemplu, FM1) şi confirmaţi selecţia prin
apăsarea aceluiaşi buton.
Tastatura fără buton de reglare
Veţi ajunge la sursa dorită (de exemplu,
RADIO/FM1).
Apăsarea prelungită a tastei EXIT vă duce
înapoi.
NAV - sistemul de navigare Volvo
(RTI)*

Exemple de vizualizare globală (Radio). RADIO – Radio

05 Surse (de exemplu, RADIO, MEDIA etc.),


a se vedea tabelul. MEDIA – Media

Meniul sursei, de exemplu FM1, DISC,


etc.). TEL – Bluetooth® handsfree* Apăsări scurte pentru a derula piesele
Apăsarea prelungită a tastei EXIT (Ieşire) de pe de pe disc sau pentru a căuta automat
tastatura integrată în volan* vă va conduce în
meniul principal corespunzător, denumit Parent MY CAR (Autovehiculul meu) - următorul post de radio1 . Apăsări
view (Vizualizare globală) (a se vedea ilustraţia Setările autovehiculului prelungite pentru a derula rapid înainte
de mai sus). Această funcţie este o modalitate şi înapoi piesele de pe disc.
rapidă de a alege sau de a schimba sursa (de CAM - Videocamera pentru asistenţă
la parcare* Volum
exemplu, RADIO, MEDIA etc.) direct cu ajuto-
rul tastaturii integrate în volan* fără a vă ridica
mâinile de pe acesta. Funcţia este disponibilă şi
prin intermediul comenzilor specifice panoului
de comandă din consola centrală.
• Selectaţi sursa (1) prin rotirea butonului de
reglare de pe tastatura integrată în volan* şi

1 Nu este valabil pentru DAB.

226 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Sistemul infotainment

Pornirea rapidă

Tastatura cu buton de reglare reglare ajungeţi la meniu (echivalentului terminaţi/respingeţi apelurile, ştergeţi
tastei MENU - Meniu) sau confirmaţi o caracterele introduse. Printr-o apăsare
selecţie (OK) din sistemul de meniuri şi prelungită a tastei veţi ajunge în meniul
răspundeţi la apeluri. principal corespunzător (Vizualizare
MUTE (Modul silenţios) - întrerupe globală), a se vedea pagina 226.
sonorul Butonul de reglare - rotiţi în sus/jos pentru
a derula corespunzător sistemul de
Tastatura cu buton de reglare, meniuri. Printr-o apăsare a butonului de
pentru recunoaşterea vocală2 reglare ajungeţi la meniu (echivalentului
tastei MENU - Meniu) sau confirmaţi o
selecţie (OK) din sistemul de meniuri şi
răspundeţi la apeluri.
Recunoaşterea vocală (pentru telefonul
Apăsări scurte pentru a derula piesele mobil conectat prin funcţia Bluetooth® şi
de pe disc sau pentru a căuta automat sistemul de navigare*)
05
posturi de radio1. Apăsări prelungite
pentru a derula rapid înainte şi înapoi Panoul de comandă spate
piesele de pe disc. cu priză pentru căşti*
Volum Căştile cu impedanţă de 16-32 ohm şi
EXIT (Ieşire) – vă va conduce la sistemul sensibilitate de minimum 102 dB sunt
de meniuri. Întrerupeţi funcţia curentă; recomandate pentru o reproducere optimă a
terminaţi/respingeţi apelurile, ştergeţi Apăsări scurte pentru a derula piesele sunetului.
caracterele introduse. Printr-o apăsare de pe disc sau pentru a căuta automat
prelungită a tastei veţi ajunge în meniul posturi de radio1. Apăsări prelungite
principal corespunzător (Vizualizare pentru a derula rapid înainte şi înapoi
globală), a se vedea pagina 226. piesele de pe disc.
Butonul de reglare - rotiţi în sus/jos pentru Volum
a derula corespunzător sistemul de
EXIT (Ieşire) – vă va conduce la sistemul
meniuri. Printr-o apăsare a butonului de
de meniuri. Întrerupeţi funcţia curentă;
1
Nu este valabil pentru DAB.
2
Valabil numai pentru autovehiculele echipate cu sistem de navigare.

* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 227
05 Sistemul infotainment

Pornirea rapidă

Derularea/căutarea înainte şi înapoi


Prin apăsarea tastelor (2) se derulează între
fişierele audio/video de pe disc sau se caută
următorul post de radio disponibil.

Limitări

NOTĂ
Sursa audio (de exemplu, FM1, AM, Disc
etc.) redată de difuzoare nu poate fi
controlată prin intermediul panoului de
comandă posterior.
VOLUME – Volum, stânga şi dreapta.
NOTĂ
Derularea/căutarea înainte şi înapoi.
05 Pentru a putea selecta o sursă audio cu
MODE - Selectaţi între AM, FM1, FM2,
ajutorul tastei MODE (Mod) şi pentru a o
DAB1*, DAB2*, Disc, USB*, iPod*, putea asculta, sursa audio trebuie să fie
Bluetooth*, AUX, TV* şi On/Off (Pornit/ disponibilă şi conectată la autovehicul.
Oprit). Pentru conexiunea prin
intermediul USB* sau AUX, a se vedea
pagina 243 sau prin Bluetooth®*, a se
vedea pagina 247.
Prize pentru căşti (3,5 mm).

Activarea/dezactivarea
Panoul de comandă este activat cu ajutorul
tastei MODE (Mod). Dezactivarea se
realizează printr-o apăsare lungă a tastei
MODE (Mod) sau atunci când motorul este
oprit.

228 * Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională).
05 Sistemul infotainment

Funcţii generale ale sistemului infotainment

• AUX INFO (Informaţii) - prezintă informaţii


Funcţii generale ale sistemului infotainment

FAV (Favorite) - memorează o funcţie


presetată • TV* suplimentare
De asemenea, puteţi selecta şi memora un
element favorit pentru TEL*, MY CAR
(Autovehiculul meu), CAM* (Videocameră) şi
NAV* (Navigare). Elementele favorite pot fi, de
asemenea, selectate şi memorate în meniul
MY CAR (Autovehiculul meu). Pentru
informaţii suplimentare referitoare la sistemul
de meniuri MY CAR (Autovehiculul meu), a se
vedea pagina 144.
Pentru a memora o funcţie cu tasta FAV
(Favorite):
1. Selectaţi o sursă din sistemul infotainment
(de exemplu, RADIO, MEDIA etc.).
2. Selectaţi o lungime de undă sau o sursă
Tasta FAV (Favorite) poate fi utilizată pentru a (AM, Disc etc.). Uneori volumul de informaţii disponibile 05
memora funcţii care sunt frecvent utilizate (privind un post de radio, o melodie, un artist
3. Apăsaţi continuu tasta FAV (Favorite) până etc.) este mai mare decât ceea ce se poate
astfel încât acestea să poată fi pornite printr-o când apare „favourites menu” (meniul de
simplă apăsare a tastei FAV. Puteţi selecta un afişa pe ecranul TV. Pentru a vedea mai multe
favorite).
element favorit (de exemplu, Egalizatorul) informaţii, apăsaţi tasta INFO (Informaţii).
4. Rotiţi butonul TUNE (Reglare) pentru a
pentru fiecare funcţie, după cum urmează: selecta o opţiune din listă şi apăsaţi OK/
În modul RADIO: MENU (OK/Meniu) pentru a salva. Setările audio general
• AM > Când sursa (de exemplu, RADIO, Apăsaţi tasta SOUND (Sunet) pentru a accesa
MEDIA etc.) este activă, funcţia meniul pentru setări audio (Bass - sunete
• FM1/FM2 memorată poate fi activată printr-o
• DAB1*/DAB2* apăsare scurtă a tastei FAV (Favorite). joase, Treble - sunete înalte etc.). Derulaţi
înainte cu tasta SOUND (Sunet) sau OK/
În modul MEDIA: MENU (OK/Meniu) până la selecţia
• DISC dumneavoastră (de exemplu, Treble - sunete
• USB* înalte).
• iPod* Reglaţi setarea prin rotirea butonului TUNE
• Bluetooth* (Reglare) şi salvaţi setarea cu ajutorul tastei
OK/MENU (OK/Meniu).


* Dotări opţionale/accesorii, pentru informaţii suplimentare, a se vedea Introducere (secţiunea Dotare opţională). 229
05 Sistemul infotainment

Funcţii generale ale sistemului infotainment

Continuaţi să apăsaţi SOUND (Sunet) sau Setările audio avansate s